Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Onsdag den 27. januar 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi tager på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan man i centraladministrationen arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Her vil dagens oplægsholder give et indblik i de udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele uddannelsesområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle unge så dygtige som muligt.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (VIRTUELT)

VIRTUELT: Hüttemeiers fornemmelser for spin

Onsdag den 27. januar 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Inden næste Folketingsvalg skal vælgerne vide, hvor de har Venstre og Ellemann. Og der skal være et samlet blåt projekt og alternativ til den socialdemokratiske regering. Så hvordan det skal lykkes? Og hvordan skal hensynet mellem baglandet, bredden i partiet og visioner balanceres? På dagens møde får vi besøg af Venstres partisekretær, Christian Hüttemeier, der vil dele erindringsglimt og erfaringer fra en karriere, der har bragt ham fra sportsjournalistikken til rollen som manden, der skal hjælpe Jakob Ellemann-Jensen med at overtage de berygtede nøgler til Statsministeriet.

v/ Christian Hüttemeier, partisekretær i Venstre

Supersygehusenes indtog

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Supersygehuse er vejen til at indfri målet om effektivisering, kvalitet, et sammenhængende patientforløb og øget patientsikkerhed. Ambitionerne er store og meget tyder på, at supersygehusene kan have store fordele - men KL og PLO mener, at det kræver en markant oprustning af det nære sundhedsvæsen. Hvad skal vi forvente af disse supersygehuse? Hvordan påvirkes almen praksis, når strukturen forandres, og hvilke krav stilles til samarbejdet mellem supersygehusene og det nære sundhedsvæsen? Og kan sygehusene leve op til målet om, at effektivitet og kvalitet skal gå hånd i hånd, når økonomien ikke nødvendigvis følger med?

v/ Niels Würgler Hansen, sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital og Jonatan Schloss, direktør, PLO (Virtuelt)

RYKKET: Kulturministerens visioner

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Vi inviterer Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen til at gæste netværket og dele sine visioner for kulturpolitikken. Efter fire år i træk med besparelser på den årlige statsbevilling kan kulturinstitutionerne glæde sig over, at årets finanslov resulterede i et farvel til omprioriteringsbidraget. Er dette startskuddet til at få kulturen tilbage på den politiske dagsorden, eller hvad ligger i kortene for de næste par år? Hvor skal der sættes ind og hvad skal prioriteres, hvis kulturen og forståelsen af kulturen skal løftes? Ministeren tager en åben diskussion med netværket om, i hvilket retning den danske kulturpolitik og kulturliv skal bevæge sig -– og ikke mindst hvordan vi kommer derhen.

v/ Joy Mogensen (S), Kultur- og Kirkeminister

Mangler kulturen en paraply?

Torsdag den 28. januar 2021, 13.15 -15.30 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvad betyder kulturen for danskerne og hvad betyder den for politikerne? Nye undersøgelser viser, at danskerne mener at kulturoplevelser gør Danmark til et bedre sted at leve, binder os sammen som nation og fremmer børns faglige læring. Samtidigt lurer rindalismen stadig i befolkningen, og kulturen ligger fortsat blandt bundskraberne i opgørelserne over hvad der flytter stemmer til valg. Mangler kulturen en politisk forstærker og interessevaretager eller er kulturens interesser for varieret til at samles under én paraply?

v/ Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv og fhv. kulturminister og Morten Mølholm Hansen, adm.direktør i Danmarks Idrætsforbund (Virtuelt netværksmøde)

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Mandag den 1. februar 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Selvom også Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen i yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre mindre bysamfund attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Simon Harboe, projektchef, Realdania (Virtuelt møde)

Kommunalvalgår: Hvordan sætter man dagsordenen?

Tirsdag den 2. februar 2021, 09.15 -11.30 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Hvordan gør man sig gældende i den kommende valgkamp? Hvad skal valget handle om, og hvordan trænger man igennem til både vælgere og politikere? Det spørger vi dagens to oplægsholdere om, som i den grad ved noget om kommunalvalg. Vi har inviteret Roger Buch, én af Danmarks førende eksperter i kommunalvalg, og Christian Hüttemeier, partisekretær i Venstre, til at tage denne diskussion med os. De vil give sine bud på, hvordan man bedst sikrer interessevaretagelse op til, under og efter en kommunal valgkamp, og hvordan man får sit budskab til at stå knivskarpt overfor politikere, vælgere og samarbejdspartnere.

v/ Christian Hüttemeier, partisekretær, Venstre (ikke bekræftet) og Roger Buch, forsker i Kommunalpolitik ved Dansk Medie- & Journalisthøjskole i Aarhus. (Virtuelt møde)

VIRTUELT: Kunstig intelligens i det offentlige: Muligheder og etiske udfordringer

Tirsdag den 2. februar 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Brugen af kunstig intelligens åbner op for mange muligheder men rejser samtidig også en række etiske overvejelser i forhold til, hvordan vi handler på den viden, teknologien bringer. Vi inviterer Birgitte Kofod Olsen, medstifter af DataEthics og Johan Busse, formand, Dataetisk Råd, til en snak om, hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet med kunstig intelligens. Hvilken rolle bør kunstig intelligens spille i fremtidens velfærdssamfund? Hvilken strategi har den kommunale sektor for implementeringen? Og hvordan kan man sikre en ansvarlig anvendelse på tværs af den offentlige sektor, så data og indsigt ikke kommer til at overskygge hensynet til borgerens etiske privatsfære?

v/ Birgitte Kofod Olsen, medstifter, DataEthics og Johan Busse, formand, Dataetisk Råd

Sundhedsdata – koblingen mellem praksis, informationssikkerhed og databeskyttelse

Torsdag den 4. februar 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Sundhedsdata og IT spiller en væsentlig rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen, men lovgivningen på området opleves ofte som en barriere. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at omkring 80% af danskerne gerne vil have, at den sundhedsfaglige behandler har adgang til alle ens sundhedsdata. Hvordan sikrer vi, at databeskyttelse og informationssikkerhed ikke bliver en hindring for sundhedsvæsenet ved indsamling og opbevaring af sundhedsdata? På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på udfordringerne ved sikker håndteringen af sundhedsdata, samt hvordan disse bedst muligt overkommes.

v/ Klaus Høyer, professor, KU, Institut for Folkesundhed og forfatter til bogen ”Hvem skal bruge sundhedsdata – og til hvad?”, Søren Bank Greenfield, afdelingschef for Cyber- og Informationssikkerhed og Sigrun Gyrtrup, teamleder for Juridiskteam fra Sundhedsdatastyrelsen (Virtuelt netværksmøde)

VIRTUELT: Midt i en omstillingstid: grønne public affairs

Fredag den 5. februar 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Den grønne omstilling er undervejs og har vist sig at stå højt på dagsordenen hos danskerne. Centrale aktører i Danmark forsøger derfor i disse dage at tilpasse sig en ny virkelighed – fra politikere til organisationer og virksomheder. For hvad betyder udviklingen egentlig for public affairs? Hvordan skal man som lobbyist agere i en tid, hvor grønne interesser er sat på øverste hylde? Og hvad gør de aktører, som ikke til hverdag beskæftiger sig med klima og miljø, for at skubbe deres interesser op i hierarkiet? Disse spørgsmål, og flere til, får vi svar på til dagens møde, hvor Connie Hedegaard besøger netværket og deler ud af sin viden.

v/ Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation

VIRTUELT: Den røde bygning som kampplads

Torsdag den 11. februar 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Der er gået politik i dansk økonomi. Eller rettere måden der regnes på. Statsministeriet opruster med egen økonomisk afdeling. Der postes endnu engang penge i udviklingen af regnemodeller og Vismændende skal nu også være vagthund overfor det teorietiske tankegods, der præger de eksisterende regnemodeller. Er nye regnemodeller et presserende problem, eller er det utidig indblanding fra politisk hold? Debatten er ikke ny men stadig alligevel aktuel. Vi inviterer en række aktører til debat om behovet for nye regnemodeller samt om konsekvenserne af mulig eller manglende indblanding i Finansministeriets maskinrum.

v/ Pelle Dragsted, forfatter og tidl. finansordfører, Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vicedirektør i CEPOS og Michael Svarer, professor i Nationaløkonomi og fhv. Overvismand

Kultur eller klimakamp?

Onsdag den 24. februar 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Klimakampen mangler hverken fakta eller aktører. Men på trods af dette, er den så abstrakt, at den enkelte kan have svært ved at rumme perspektiverne og konsekvenserne. En krise der hverken er til at føle eller se med det blotte øje, kommer til at ændre vores verden som vi kender den. For at skabe forståelse og mobiliserer til handling, spiller kulturen og kunsten en afgørende forskel for at skabe en oplevelse og fornemmelse, hvad der er på spil i den her debat, på en helt anden måde, end vi er vant til. Men tager kulturaktørerne, institutionerne og kunsterne den rolle på sig? Tænker de politiske aktører kulturen ind i klimakampen? Og glemmer for mange kulturinstitutioner deres poltiske ansvar? På dagens møde, skal vi høre om den udskældte modeindustris store event og om klimakampens forfatter på Slotsholmen give deres bud.

v/ Kaspar Colling Nielsen, forfatter og taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen (S) og Cecilie Thorsmark, CEO, Copenhagen Fashion Week (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Power-to-X: Nøglen til fremtidens bæredygtige brændsler?

Mandag den 1. marts 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Fossile brændsler bidrager til en stor del af Danmarks CO2-udledninger, og skal vi nå målet om et CO2-neutralt samfund inden 2050, må og skal der tænkes i nye baner. Her er Power-to-X (PtX) det helt store buzzword. Vi får besøg af Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA, samt Niels Buus Kristensen, transportforsker og medlem af Klimarådet, til en snak om teknologien bag PtX samt udsigterne til at implementere PtX i Danmark. Hvordan kan man med PtX-teknologier udvikle fremtidens bæredygtige brændsler? Hvad er potentialet i PtX for transportsektoren? Og er det overhovedet sandsynligt, at fremtidens transport kan blive CO2-neutral - til lands, til vands og i luften?

v/ Niels Buus Kristensen, forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, Oslo og medlem af Klimarådet og Thomas Damkjær Petersen, formand, Ingeniørforeningen IDA (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Billigt, bæredygtigt og alment?

Torsdag den 4. marts 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

De større byer vokser, og der er rift om boligerne. Nye almene boliger skal sikre byernes fremtid, men kan de leve op til alle krav. Boligerne skal være billige nok til at den brede befolkning kan flytte ind, byggeriet skal være bæredygtigt nok til at leve op til klimakrav, og virksomhederne skal trække et overskud hjem på byggerierne. Kan enderne mødes, når byggeriet både skal være billigt, bæredygtig og alment? Vi har inviteret Bent Madsen og Lars Køhler til at dele deres visioner for de almene boligers fremtid.

v/ Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger og Lars Køhler, byggeri-, klima- og energirådgiver, Rådet for Grøn Omstilling (Ikke bekræftet)

EKSTRAMØDE: Status på corona

Fredag den 5. marts 2021, 09.15 -11.00 - Uddannelsespolitisk netværk

På dagens møde får vi dem, der træffer beslutningerne til at give os en insight-status på den aktuelle situation på undervisningsområdet. Hvornår er vi tilbage i klasseværelserne? Kommer eleverne til eksamen til sommer? Hvordan håndterer vi det faglige efterslæb? Disse og mange flere spørgsmål beder de centrale politikere forholde sig til, så vi kan forberede os på foråret.

V/ Jacob Mark, Børne- og undervisningsordfører (SF), Jens Joel, Børne- og undervisningsordfører (S) og Ellen Trane Nørby, Børne- og undervisningsordfører (V) (ikke bekræftet)

Bagom Else: Offentlig styring kørt af sporet eller mediernes skræmmeeksempel?

Fredag den 5. marts 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I sommeren 2020 kunne TV2 afsløre plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor beboeren Else blev behandlet uværdigt af flere af de plejehjemsansatte. Siden TV2's skjulte optagelser så dagens lys, har Aarhus Kommune forsøgt at tage hånd om sagen, og de første skridt er blevet taget i forsøget på at forebygge denne slags tilstande på plejehjemmene. Til mødet bliver vi sat ind i sagen, og vi skal diskutere, hvilke linjer sagen trækker for offentlig styring og ledelse. Hvordan undgår man egentlig omsorgssvigt i kommunerne, og hvor omfattende er problemet egentlig? Hvordan skal offentlige ledere håndtere sager som disse i fremtiden - både udadtil og internt? Og er det overhovedet retfærdigt at bruge en enkeltstående case som denne til at sætte spørgsmålstegn ved tillidsbaseret styring generelt?

v/ Anna Thygesen, adm. direktør, WeDoCommunications, Troels Jørgensen, redaktionschef, TV2 Dokumentar og Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i Social og Sundhed hos FOA (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Kommunerne på den grønne bølge

Tirsdag den 9. marts 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Kommunerne spiller en afgørende rolle i forhold til den grønne omstilling. Vi stiller skarpt på, hvordan hhv. en af landets mindste og største kommuner arbejder mod en mere bæredygtig hverdag, og hvad der i kommunerne opleves som de mest centrale udfordringer og muligheder. Hvordan navigerer kommunerne i samspillet med både stat og regionerne? Og hvilken rolle spiller samarbejde og inddragelse af borgere, organisationer og erhvervsliv, når det gælder om at skabe de bedste rammer for miljøet?

v/ Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune og Søren Stensgaard, teknisk forvaltningschef, Samsø Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 10. marts 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2020 ser ud. I Forenet Kredit arbejdes med målsætningen om fair lån til alle i hele Danmark uanset geografi. Vi spørger formanden Nina Smith, hvordan Forenet Kredit mærker de boligøkonomiske tendenser, og hvordan det udfordrer deres ambition om at give verdens bedste boliglån.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, og Nina Smith, formand for Forenet Kredit, næstformand i Nykredit A/S og professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Grøn branding eller greenwashing: En hårfin balance

Onsdag den 10. marts 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Det har aldrig været mere attraktivt at markedsføre fødevareprodukter som grønne og klimavenlige. Men grænsen mellem grøn branding og ”greenwashing” er hårfin. Det har flere fødevareproducenter gennem den seneste tid oplevet, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved markedsføringen af alt fra klimasvin til CO2-neutral mælk. Vi får besøg af Hanne Søndergaard, CMO & EVP i Arla Foods, og Paul Holmbeck, direktør i Holmbeck Eco Consult, til en snak om, hvordan man navigerer i det sprængfarlige felt mellem markedsføring af grønne tiltag og vildledning af forbrugerne? Og kan man overhovedet sætte et grønt mærkat på sit produkt uden at træde nogen over tæerne?

v/ Paul Holmbeck, direktør, Holmbeck Eco Consult og Hanne Søndergaard, CMO & EVP, Arla Foods

Cybersikkerhed i en coronatid

Onsdag den 10. marts 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Cybertruslen er et grundvilkår, som både virksomheder, organisationer og ikke mindst myndigheder må forholde sig til. Og truslen er bestemt ikke blevet mindre efter coronapandemien har tvunget en stor del af den offentlige arbejdsstyrke til at rykke arbejdspladsen hjem i stuen. Mens den digitale tidsalder gør det muligt, at mange arbejdsopgaver kan løses fra hjemmearbejdspladsen, så kan det være en udfordring at opretholde arbejdspladsens sædvanlige IT-sikkerhedsniveau. Vi spørger Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital sikkerhed, hvad han ser som de største udfordringer i forhold til IT-sikkerheden i Danmark og ikke mindst, hvordan vi forholder os til og løser disse udfordringer. Hvad skal der til, for at borgerne kan føle sig sikre i det digitale rum – også i en fremtid, hvor hjemmekontoret i høj grad er kommet for at blive?

v/ Henning Mortensen, formand, Rådet for Digital sikkerhed (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Workshop: Kulturlivets mest presserende dilemmaer

Onsdag den 10. marts 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

På dagens møde fylder vi kaffekanderne, spidser blyanterne og smider kulturlivets mest presserende dilemmaer og problematikker på tavlen. Hvad kan vi lære af hinanden, og hvordan kan vi gøre hinanden stærkere? Hvilke problemer går igen og hvilke løsninger kan udbredes? Vi danner rammerne for et fortroligt rum til at brainstorme, erfaringsudveksle, nørde og diskutere i.

MØDESTED: Institut for (X), Skovgaardsgade 5C, 8000 Aarhus C (Ikke bekræftet)

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Mandag den 15. marts 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er bare nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente at se rejst fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi to aktører komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitikken blæser.

v/ Naja Dandanell, redaktør på Politiken Skoleliv og Stina Vrang Elias, adm. direktør for DEA, formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) samt medlem af Disruptionrådet (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Public Affairs på dåse

Tirsdag den 16. marts 2021, 14.00 -16.00 - Netværk: Public Affairs

Carlsberg lancerede i 2018 en ny indpakning til deres sixpack-øl, der skærer markant ned for plastikforbruget, og helt fjerner de plastikringe fra indpakningen, der er udskældt for at skade naturen og dyrevildt. Carlsberg formåede med lanceringen at skabe en positiv global fortælling, der ramte store nyhedssider i det meste af verden og havde stor del i en stigning i salget på 19% i første kvartal af 2019. På dagens møde skal vi tale om, hvad en nyskabt fortælling, der tilpasses tidens tegn, kan gøre for en virksomheds public affairs-muligheder.

v/ Kasper Elbjørn, pressechef i Carlsberg (MØDESTED: Carlsberg Laboratorium, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 København)

Too big to fail? EU og USA's håndtering af Covid-19

Onsdag den 17. marts 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Covid-19 ramte ikke kun den danske økonomi - hele verden går stadig igennem en større genoptræning. Især store spillere som USA og EU’s håndtering af krisen har været under luppen. I EU igangsatte Centralbanken flere tiltag for at holde bankerne oven vande og i USA opførte aktiemarkedet sig overraskende positivt ift. forventningerne til en økonomisk krise. Hvor store spor har Corona-krisen sat i finanssektoren i hhv. USA og EU indtil videre? Og hvad har det af betydning for den danske finanssektor - nu og fremadrettet? Til dagens møde får vi besøg af Mirco Reimer-Elster og Sinne Backs Conan, som vil dele ud af deres viden om pandemiens konsekvenser for de respektive finansielle systemer.

Sinne Backs Conan, Europapolitisk direktør, Finans Danmark og Mirco Reimer-Elster, USA-analytiker, TV2

David Hellemann om værdien af stærk ledelse

Fredag den 19. marts 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Da David Hellemann fik mulighed for at skifte fra Nordea til en stilling som koncerndirektør i Nykredit var det en opgave, som han ikke kunne sige nej til. I over 20 år har Hellemann besiddet lederstillinger, hvorfor han efterhånden har opbygget en ledelsesmæssig erfaring fra både den offentlige og private sektor. Vi inviterer koncerndirektøren til at dele sine erfaringer med netværket. Både når det kommer til at sidde i lederstolen, men også i forhold til at tage afgørende beslutninger, når spændende karriereskift byder sig.

v/ David Hellemann, CFO/COO i Nykredit og fhv. departementchef i Finansministeriet (MØDESTED: Nykredit, Kalvebod Brygge, 1-3, 1780 København V)

Et grønt EU

Fredag den 19. marts 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Vi lægger op til debat om EU’s energipolitik, når vi stiller skarpt på EU’s Green Deal. Vi spørger tre MEP’ere, der alle er medlem af Europa-Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi, hvad de ser som de helt store gevinster, muligheder og udfordringer for at nå målsætningen fra European Green Deal om Europa som verdens første klimaneutrale kontinent. Hvor er de største forskelle mellem landene? Kan vi overvinde disse? Og hvad kommer EU’s målsætninger til at betyde for den danske energi- og forsyningssektor?

v/ Niels Fuglsang (S), Morten Helveg Petersen (RV) og Pernille Weiss (K) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V).

COVID-19 og den sundhedspolitiske dagsorden

Mandag den 22. marts 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af corona-virus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat. Hvad er status på sundhedspolitikken ovenpå denne ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien har påvirket den sundhedspolitiske dagsorden.

Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF), Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF), Martin Geertsen, sundhedsordfører (V) og Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Departementschefen har ordet

Tirsdag den 23. marts 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

På dagens møde får vi besøg af en garvet topembedsmand til en snak om, hvad der rør sig i det socialpolitiske maskinrum i den kommende tid. Hvilke politiske initiativer arbejdes der på, og hvordan håndteres efterskælvene af coronakrisen på det sociale område? Svarene på disse spørgsmål og flere til, vil departementschef Sophus Garfiel forsøge at gøre os klogere på.

v/ Sophus Garfiel, departementschef i Social- og Indenrigsministeriet (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Strømlinede implementeringsprocesser for E-sundhed

Tirsdag den 23. marts 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Vi bruger mange penge på udvikling af E-sundhedsløsninger til behandling af en lang række psykiske og fysiske lidelser. Dog er det kun et fåtal af de digitale tiltag, som bliver en del af hverdagen i sundhedsvæsenet og de, der gør, er lang tid om at blive implementeret. Spørgsmålet er, hvordan man griber udfordringen an med at få strømlinet implementeringsprocesserne på tværs af sundhedssektoren. På dagens møde sætter vi myndighed og praksis i stævne, og beder oplægsholderne forholde sig til, hvordan vi sikrer de bedste vilkår for digital behandling til borgerne i fremtiden.

v/ Morten Elbæk Petersen, direktør, sundhed.dk, og Mireille Lacroix, næstformand i PLO

Farvel til silotænkning: Er Power-to-X nøglen til succes?

Onsdag den 24. marts 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Power-to-X er tidens helt store buzzword, og teknologierne er næppe til at komme udenom, når vi snakker om fremtidens energiforsyning. Muligheden for at konvertere forskellige energibærere og koble de traditionelle siloer i energisystemet kan i høj grad være med til at bane vejen mod et CO2-neutralt samfund inden for en overskuelig fremtid. Vi dykker ned i, om vi reelt har fundet nøglen til en helt grøn energiforsyning? Hvor langt er vi med at kunne udbrede teknologierne? Og hvad er lige nu de største udfordringer for udviklingen?

v/ Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA og Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Store projekter i pipelinen: Fra tegnebræt til virkelighed

Onsdag den 24. marts 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Hvad er de store transportprojekter, der ligger på ministeriets tegnebræt? Og hvad er udsigterne for at få ført projekterne ud i livet? Mikkel Sune Smith, afdelingschef i Transportministeriet, gør os klogere på en række af de visionære projekter, som ministeriet arbejder på for tiden. En fast forbindelse over Kattegat, Lynetteholmsprojektet samt udbygning og forbedring af den offentlige transport, er nogle af de store projekter, der presser sig på. Men hvad er de store fordele, ulemper og diskussioner i forbindelse med disse projekter?

v/ Mikkel Sune Smith, afdelingschef, Transportministeriet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Status fra Borgen: Et år med COVID-19

Fredag den 26. marts 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Der er nu gået et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af corona-virus på dansk jord. Sundhedsvæsenet har været under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver er blevet udsat og sat på pause. Hvad er status på det nære sundhedsvæsen oven på den ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien vil påvirke den sundhedspolitiske kurs i fremtiden.

V/ Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF), Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF), Per Larsen, sundhedsordfører (K) (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Ydelseskommissionens anbefalinger

Tirsdag den 30. marts 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Det skal kunne betale sig at arbejde. Samtidig skal velfærdssamfundets arkitekter kunne genkende deres projekt - måske særligt under en socialdemokratisk regering. Balancen mellem en ansvarlig økonomisk politisk og den hjælpende hånd til socialt udsatte har altid været en udfordring for velfærdssamfundets langtidsholdbarhed. I januar 2020 blev den meget omtalte ydelseskommission nedsat for at sørge for, at vi har et bæredygtigt system, så børn af langtidsledige ikke lever i fattigdom. Senest i januar 2021 skal kommissionen have fundet frem til en erstatning for kontanthjælpsloftet. Så hvad er status, og hvad kan vi forvente af konklusioner lige om hjørnet? To af kommissionens medlemmer gæster netværket og indvier i, hvordan balancepunktet mellem økonomisk ansvarlighed og social retfærdighed blev fundet.

v/ Torben Tranæs, professor samt forskningsdirektør i VIVE, og Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune og tidl. socialminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-13, 1780 København V)

Bæredygtige budskaber

Tirsdag den 6. april 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Miljøet er højt på dagsordenen både i det offentlige og i private virksomheder i disse år. Men der kan være langt fra en miljørigtig dagsorden til reelle bæredygtige forandringer. Og her kan den rette kommunikation være et afgørende værktøj. Vi spørger stifter af Sustania, Erik Rasmussen, hvordan man kan ændre mindsets og narrativer omkring bæredygtighed og miljøtiltag gennem effektiv kommunikation og faktabaseret story-telling. Kan man fortælle inspirerende historier om hverdagstemaer som rent drikkevand og affaldssortering? Hvordan ser han kommunikationens rolle på vores vej mod et mere bæredygtigt samfund, og hvad er de vigtigste læringspunkter for landets organisationer og virksomheder?

v/ Erik Rasmussen, stifter af Sustainia (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Let's get digital

Onsdag den 7. april 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

100.000 følgere og 16.000 dagelige brugere. Der er hverken tale om en influencer eller realitystjerne. Derimod er de mange følgere at finde hos et dansk musuem på Youtube. Louisiana har i den grad formået at knække den digitale kode. Men hvordan skabes der en bro mellem kunst og kulturoplevelse i den virkelige verden? Hvad har strategien været og hvilken gevinst har det været for museet i Humlebæk? Manden bag Louisianas digitale strategi sætter os ind i tankerne bag det digitale eventyr. Efterfølgende vil Rasmus Rex Pedersen tager os med ind i forskningens kvantificering af resultaterne på området, så vi kan bruge data og viden til at se de digitale potentialer rundt i kulturlandskabet.

v/ Peder Wuth, Head of Digital Media, Louisiana (bekræftet) og Rasmus Rex Pedersen, assisterende professor og forsker i digitalisering af kulturinstitutionerne ved RUC (ikke bekræftet)

Sundhedsdata – koblingen mellem praksis, informationssikkerhed og databeskyttelse

Onsdag den 7. april 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Sundhedsdata og IT spiller en væsentlig rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen, men lovgivningen på området opleves ofte som en barriere. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at omkring 80% af danskerne gerne vil have, at den sundhedsfaglige behandler har adgang til alle ens sundhedsdata. Hvordan sikrer vi, at databeskyttelse og informationssikkerhed ikke bliver en hindring for sundhedsvæsenet ved indsamling og opbevaring af sundhedsdata? På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på udfordringerne ved sikker håndteringen af sundhedsdata, samt hvordan disse bedst muligt overkommes.

v/ Klaus Høyer, professor, KU, Institut for Folkesundhed og forfatter til bogen ”Hvem skal bruge sundhedsdata – og til hvad?”, Søren Bank Greenfield og Sigrun Gyrtrup, Sundhedsdatastyrelsen, og Januas Laust Thomsen, Klinisk Professor, Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Byliv og byrum post corona

Torsdag den 8. april 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

I midten af 1800-tallet hærgede koleraepidemien København. Epidemien blev startskuddet til kloakering og til opbygningen af nogle af byens mest eftertragtede rækkehuskvarterer som Brumleby, Humleby og Kartoffelsækkerne. Coronapandemien vil næppe have lige så vidtrækkende byplanmæssig betydning, men det er alligevel ikke til at komme uden om, at nedlukningen af samfundet har vendt op og ned på, hvordan vi bruger byrummet. Mens handelsgaderne har stået tomme hen, er parker og pladser blevet benyttet som aldrig før. På dagens møde stiller vi skarpt på to omfattende studier af byrummet under coronapandemien i nogle af Danmarks største byer. Hvilke tendenser der er kommet for at blive? Og vil pandemien have vedvarende konsekvenser for vores måde at tænke byliv og byrum på i fremtiden?

v/ Björn Emil Härtel Jensen, projektchef, Realdania Filantropi og Jeff Risom, partner, Gehl Architects (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Fra det offentlige til det private: Når karrieren når en skillevej

Fredag den 9. april 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Det kan meget vel kræve noget tilvænning, når man bevæger sig mellem den offentlige og det private. Mange kommer ind i den politiske verden som idealister, men oplever hurtigt, hvordan det er pragmatikken, der hersker. Omvendt kan salg og målsætninger også virke overrumplende, når man går den anden vej. Til dagens møde får vi besøg af Christine Antorini og Bjarne Corydon som vil give os hver deres fortælling om forskelligheden i styring og ledelse fra det private til det offentlige. Hvilket skel overraskede dem mest? Hvordan håndterede de omvæltningen? Og kan man overhovedet sammenligne de to sektorer?

v/ Christine Antorini, direktør for LIFE og fhv. undervisningsminister og Bjarne Corydon, chefredaktør på Børsen og fhv. finansminister (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Helt ind i gruppeværelset

Mandag den 12. april 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Partiernes gruppeformænd svinger hammeren, når der bliver udviklet politik i diverse gruppeværelser på Christiansborg. Hvilken rolle udfylder gruppeformændene og hvordan gør man sig relevant for dem? Hvordan kan man være tro mod sit ærkejyske mandat og samtidig være formand for hele folketingsgruppen? Og hvorfor er det centralt for interessevaretagere, at få adgang til maskinrummet for politikudvikling? Vi inviterer formændene for Christiansborgs to største folketingsgrupper til at give os et indblik i deres arbejde.

v/ Karsten Lauritzen, Gruppeformand (V) og Leif Lahn, Gruppeformand (S) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært?

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund (3F) og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri (Mødested: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

At være eller ikke være bæredygtig: En grøn finanssektor?

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Skåltalerne skorter ikke på de grønne ambitioner, men når det kommer til stykket kan og vil finanssektoren blive grøn? Er vi blot vidner til såkaldt greenwashing eller er den grønne dagsorden "too big to fail"? Vi spørger to centrale aktører om hvordan, hvor hurtigt og hvorfor finanssektoren skal være grøn. På dagens møde gæster to fhv. departementschefer i Finansministeriet nemlig David Hellemann, CFO/COO i Nykredit, og Anders Eldrup, fmd. Danmarks Grønne Investeringsfond, som vil give indblik og perspektiv på det grønne potentiale og problematikker for finanssektoren.

v/ David Hellemann, CFO/COO i Nykredit og fhv. departementschef i Finansministeriet (ikke bekræftet) og Anders Eldrup, fmd. Danmarks Grønne Investeringsfond og fhv. departementschef i Finansministeriet og direktør i DONG (bekræftet).

Den digitale omstilling til debat

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Vi inviterer IT-ordførere fra begge fløje til debat om deres visioner og planer for, hvordan Danmark genvinder sin position som frontløber i det globale digitaliseringskapløb. Hvordan fortsætter vi den digitale bølge, så det gavner både offentlige og private organisationer såvel som den almene borger? Hvordan sikrer vi, at eksisterende og ny lovgivning har borgernes rettigheder i fokus, men samtidig reducerer barriererne for digitalisering og ny teknologi mest muligt? Og hvor skal de politiske løsninger findes, hvis vi skal udnytte digitaliseringens mange muligheder og tage bedst mulig højde for de risici, der følger med?

v/ Ida Auken (RV) (ikke bekræftet), Christoffer Aagaard Melson (V) og Kasper Roug (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

There's no planet b: Connie Hedegaards livsværk

Fredag den 16. april 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Connie Hedegaard og klimaindsatsen er efterhånden synonymer. Efter først at have været miljøminister, blev hun sidenhen udnævnt til klima- og energiminister for dernæst at blive EU’s første klimakommissær. Siden 2014 har Connie Hedegaard holdt fast i klimasøjlen og arbejder på højtryk for at få den grønne omstilling højest på dagsordenen gennem diverse grønne bestyrelsesposter. Til dagens møde spørger vi ind til hendes karriere og mærkesager. Hvornår gik det op for hende, at hun ville dedikere sin karriere til klimaet? Hvilke udfordringer er hun stødt på undervejs, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvor ser hun sin indsats bære henad fremover?

Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation

A helping hand: Conveniencebølgen er over os

Mandag den 19. april 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Det er ingen hemmelighed, at en af de helt store trends for tiden er convenience. Forbrugerne anno 2020 vil gerne have en hjælpende hånd og spare tid i køkkenet. Convenience-bølgen har skabt gode muligheder men også en del udfordringer for branchen. For hvordan sikrer vi kvalitet, smag og holdbarhed? Hvilke nye krav stiller dette til f.eks. processering, emballage og tilberedning? Og er trenden kommet for at blive? Vi inviterer til debat med en af tidens store producenter af convenience-måltider, Løgismose Meyer, samt en af landets største forhandlere af convenience, 7-Eleven.

v/ Jesper Uggerhøj, adm. direktør, Løgismose Meyers og Jesper Østergaard, adm. direktør, 7-Eleven (MØDESTED: Villa Copenhagen, Tietgensgade 35-39, Kbh V)

Følelser før fakta: Kun en tåbe frygter ikke Greta

Tirsdag den 20. april 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Vi er alle klimatosser. Der findes ikke længere det parti på Christiansborg, som ikke har en aktiv klimastrategi. Eller den virksomhed eller interesseorganisation, der ikke laver strategipapirer og csrmapper med tydelige klimaaftryk. Men selvom videnskaben entydigt har visket tvivlen væk, så er klimadebatten også blevet en følelsesladet debat. Og hvad betyder det? Får vi de bedste løsninger, når politik på borgen, i Bruxelles eller bestyrelses lokalerne halser efter en stadig mere følelsesbetonet debat? Kan man i den gode sags tjeneste (med videnskaben solidt i ryggen) komme til at lade sig rive med, så fakta bliver mindre afgørende mens følelserne sætter kursen? I en debat, der i lang tid var relativ lille i det offentlige rum og i høj grad drevet af forskere og fagfolk, er debatten nu blevet afgørende i stemmelokaler og i køledisken.

v/ Connie Hedegaard, Fmd. Concito & KR Foundation og fhv. minister & MF (K), fhv. EU-kommissær og Lasse Bastkjær Jensen, Kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Kommunalpolitisk debat: Har vi skabt de optimale rammer?

Onsdag den 21. april 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Vi inviterer tre markante kommunale stemmer til debat om, hvordan fremtiden skal se ud på det energi- og forsyningspolitiske område. Hvad er deres holdning til den måde, sektoren i dag er bygget op? Kan og skal vi gøre det på en anden – billigere, smartere eller grønnere – måde? Vi inviterer til debat om sektorens rammer. For hvordan skaber vi gennem regulering, strukturer og ejerskabsforhold de bedste/mest gunstige vilkår for en både effektiv og klimavenlig fremtid på energi- og forsyningsområdet?

v/ Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester, Aalborg, Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg og Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester, Fredensborg.

Miljøpolitisk debat

Tirsdag den 27. april 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Vi tager temperaturen på miljøpolitikken, når vi byder nye såvel som garvede miljøordførere fra begge fløje til debat om det danske miljø. Hvem skal betale prisen for, at vi også i fremtiden kan drikke vores vand direkte fra grunden? Skal landbrugsarealer lade livet til fordel for natur og biodiversitet? Og hvordan forholder de sig til klimahandlingsplanerne på miljøområdet? Vi spørger, hvad de hver især ser som de mest aktuelle og akutte miljøpolitiske problemstillinger – og ikke mindst hvordan disse skal løses.

v/ Mette Gjerskov (S), Mette Abildgaard (K), Jacob Jensen (V) og Carl Valentin (SF)

Hvordan programmeres den digitale sundhedspolitik?

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

På dagens netværksmøde inviterer vi til debat med de sundhedspolitiske ordførere. Vi spørger dem, hvilke ambitioner de hver især har for digitaliseringen af sundhed og indbyder til debat om, hvor de store stridspunkter vil befinde sig i den kommende tid.

v/ Stinus Lindgreen, sundhedsordfører (RV), Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S), Martin Geertsen, sundhedsordfører (V), Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF) og Peder Hvelplund, sundhedsordfører (EL) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fremtidens fødevareproduktion

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Presset på verdens ressourcer stiger hastigt, og fødevareproducenter kan ikke undse sig en rolle i kampen for at finde smartere og mere bæredygtige løsninger. På dagens møde diskuterer vi muligheder og barrierer for fremtidens fødevarer. Hvordan skaber vi en innovativ og visionær fødevaresektor? Hvordan rider fødevareproducenter på den teknologiske bølge, og udnytter de muligheder det bringer? Hvilke fremtidsscenarier kan teknologi og innovation realisere på længere sigt, og hvilke nye muligheder giver dette for at sammentænke bæredygtighed og bundlinje?

v/ Michael Minter, leder for fremtidens fødevarer, CONCITO og Iben Krog Rasmussen, Udviklingsdirektør, og medstifter, Tænketanken Frej

Kramer vil se kraner

Torsdag den 29. april 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Igennem fire årtier har dagens gæst haft stor indflydelse på, hvordan København har udviklet sig. Med 15 år som overborgmester og derefter adm. direktør i Ørestadsselskabet, senere By & Havn, har han bl.a. sattelitbyen Ørestad, Metroen og Nordhavn på CV’et. Jens Kramer Mikkelsen vil med tegninger og fortællinger indvie netværket i sine overvejelser om københavnermodellen, byudvikling, infrastruktur og befolkningssammensætning.

v/ Jens Kramer Mikkelsen, Byudviklingsdirektør, Nordic Real Estate Partners, fhv. adm. direktør, By & Havn, fhv. overborgmester (S), Københavns Kommune

På tur til Tingbjerg

Tirsdag den 4. maj 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Tingbjerg står over for store forandringer i de kommende år. Ambitionen er en revitalisering af det almene boligområde ved at etablere attraktive ejerboliger og nye, rekreative områder, der skal skabe rammerne for styrket sammenhængskraft og tiltrække nye beboere til området. Vi tager på tur til Tingbjerg og får aktørerne bag til at indvie os i seneste nyt i projekterne. Hvad er deres vision for Tingbjerg? Hvordan skal projekterne bidrage til en mere attraktiv boligsammensætning og et dynamisk byrum? Hvilken modtagelse har projekterne mødt fra Tingbjergs egne beboere og kan erfaringerne bruges i andre tilsvarende projekter?

v/ Lene Vennits, Byudviklingschef for Tingbjerg & Utterslevhuse, Jan Albrechtsen, Arkitekt MAA, partner, Vandkunsten og Anders Berg, ejendomsudvikler, NREP

CO2-fangst og -lagring i en klimaneutral fremtid

Tirsdag den 4. maj 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

For at nå målet om et klimaneutralt samfund i 2050 er det ikke nok at nedbringe vores CO2 emissioner – vi skal også indfange og lagre CO2 fra atmosfæren. Men hvad er potentialet for Carbon Capture & Storage (CCS) i den danske undergrund? Kan tidligere udvinding af olie og gas netop skabe rum til lagring af CO2? Hvilken rolle kan forbrændingsanlæggene komme til at spille i forbindelse med CSS? Og hvor langt er vi overhovedet med udviklingen af teknologien? Disse spørgsmål og mange flere vil vi dykke ned i, når vi inviterer til diskussion om, hvorvidt CSS kan bane vejen for et klimaneutralt samfund.

v/ Mads Weng Gade, Chief Commercial Officer, INEOS Olie & Gas Danmark og Jacob Hartvig Simonsen, direktør, ARC (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Bæredygtighedsmål og cirkulært byggeri

Onsdag den 5. maj 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi tænke FN's bæredygtighedsmål ind i byggeriet herhjemme i Danmark? Mette Qvist, direktør for Green Building Council, indvier os i tendenserne inden for bæredygtigt byggeri og inspirerer til, hvordan byggebranchen kan samtænke og realisere mere bæredygtigt byggeri. Hvordan tilpasser vi verdensmålene til en dansk virkelighed, så vi har mulighed for at vurdere, om vi gør fremskridt?

v/ Mette Qvist, direktør, Green Building Council

Debat: Brændende platforme under socialpolitikken

Onsdag den 5. maj 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Satspuljen er afskaffet, psykiatrien er kommet på finansloven, og rammerne for den klassiske socialpolitik har ændret sig. På dagens møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

V/ Trine Torp, socialordfører (SF), Camilla Fabricius, socialordfører (S), Marlene Ambo-Rasmussen, familie- og trivselsordfører (V), Karina Adsbøl, socialordfører (DF) og Mette Thiesen, socialordfører (NB) (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Strategi og forberedelse ved Christian Hüttemeier

Fredag den 7. maj 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Kommunalvalget begynder så småt at vise sig i horisonten, og partierne er allerede i gang med at lægge planer for, hvordan de bedst muligt kan skrabe stemmer til sig. I Venstre hedder en af hovedpersonerne i denne planlægning partisekretær Christian Hüttemeier. Som bl.a. tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke og kommunikationsdirektør i Landbrug og Fødevarer har Hüttemeier efterhånden et årtis erfaring i det politiske, strategiske maskinrum. Til dagens møde vil han dele ud af den viden, han har tilegnet sig de seneste ti år. Hvilke værktøjer har i særdeleshed været brugbare som hhv. særlig rådgiver og kommunikationsdirektør? Hvordan var skiftet mellem partiarbejde og interesseorganisation? Og hvilke udfordringer har Hüttemeier stødt på i sit virke?

Christian Hüttemeier, partisekretær, Venstre

Kulturministerens visioner

Fredag den 7. maj 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Vi inviterer Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen til at gæste netværket og dele sine visioner for kulturpolitikken. Efter fire år i træk med besparelser på den årlige statsbevilling kan kulturinstitutionerne glæde sig over, at årets finanslov resulterede i et farvel til omprioriteringsbidraget. Er dette startskuddet til at få kulturen tilbage på den politiske dagsorden, eller hvad ligger i kortene for de næste par år? Hvor skal der sættes ind og hvad skal prioriteres, hvis kulturen og forståelsen af kulturen skal løftes? Ministeren tager en åben diskussion med netværket om, i hvilket retning den danske kulturpolitik og kulturliv skal bevæge sig -– og ikke mindst hvordan vi kommer derhen.

v/ Joy Mogensen (S), Kultur- og Kirkeminister

KØBENHAVNERDAG: Kulturministerens visioner

Fredag den 7. maj 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Netværket drager til København, hvor vi har sat Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen i stævne, for at dele sine visioner for kulturpolitikken. Efter fire år i træk med besparelser på den årlige statsbevilling kan kulturinstitutionerne glæde sig over, at årets finanslov resulterede i et farvel til omprioriteringsbidraget. Er dette startskuddet til at få kulturen tilbage på den politiske dagsorden, eller hvad ligger i kortene for de næste par år? Hvor skal der sættes ind og hvad skal prioriteres, hvis kulturen og forståelsen af kulturen skal løftes? Ministeren tager en åben diskussion med netværket om, i hvilket retning den danske kulturpolitik og kulturliv skal bevæge sig - og ikke mindst hvordan vi kommer derhen.

v/ Joy Mogensen, Kultur- & Kirkeminister (S)

En vildmand i direktørstolen

Fredag den 7. maj 2021, 13.15 -16.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvad sker der, når en mand med vilde ideer slippes løs på et af Danmarks største museer? Ansættelsen af Rane Willerslev som direktør har givet Nationalmuseet en hidtil uset eksponering. Ud over opmærksomheden omkring hans person, så er han også kendt for at have en anderledes tilgang til ledelse og til, hvordan man sætter kreative kræfter i spil. På Nationalmuseet vil man etablere et mediehus, der skal producere public service indhold som dokumentarserier og børneprogrammer med historiske temaer, men også faktabaserede fiktionsserier i stil med Vikings. Efter snart 4 år i direktørstolen beder vi Rane gøre status: Hvordan har hans ledelsesfilosofi om at være lyttende, inddragende og have mod til at fejle skaffet ham konkrete resultater som direktør? Har han stadig de samme planer og visioner for museet, og er man blevet bedre til at udnytte museets fulde potentiale?

v/ Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet (ikke bekræftet)

Ministeren i førersædet

Mandag den 10. maj 2021, 13.30 -16.00 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde gæster transportminister Benny Engelbrecht netværket. Ministeren vil give et indblik i de aktuelle dagsordener, der dominerer i ministeriet og fortælle, hvad regeringen har i den transportpolitiske pipeline i den kommende tid. Hvad ser ministeren som landets mest presserende transportpolitiske udfordringer? Hvilke parametre vil regeringen gerne måles på, og hvilke resultater håber ministeren at opnå?

v/ Benny Engelbrecht (S), transportminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Finanssektoren i en ny økonomisk virkelighed?

Tirsdag den 11. maj 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Den halvårlige udgivelse af Vismandsrapporten er på trapperne, og den vil give os et billede på, hvor dansk økonomi står her et år efter corona-krisen. Til dagens møde får vi besøg af overvismand Carl-Johan Dalgaard, der vil sætte os ind i nogle af de fund, som rapporten vil præsentere og relatere disse til den danske finanssektor. Ulrik Nødgaard vil derfor hjælpe os med at forstå konsekvenserne af resultaterne for finanssektoren. For hvor står sektoren et år efter Corona-krisens indtog? Hvor hårdt er de danske banker blevet ramt, og hvad har de i vente? Og hvilke konsekvenser har de mange hjælpepakker haft for finanssektoren?

v/ Carl-Johan Dalgaard, overvismand, De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet (bekræftet) og Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark (ikke bekræftet)

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Onsdag den 19. maj 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er bare nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente at se rejst fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi to aktører komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitikken blæser.

V/ Jacob Fuglsang, redaktør på Politiken og Stina Vrang Elias, adm. direktør for DEA, formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og medlem af Disruptionrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Har sundhedsøkonomien fået corona?

Onsdag den 19. maj 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Som et lyn fra en halvskyet himmel overtog coronakrisen alle dagsordener. Alle mand på dæk, hurtige omstillinger, lynrekrutteringer og økonomiforhandlinger. Selvom testning og øget bemanding har kostet kassen, er det måske bedre end alternativet. Vi beder en af landets absolut førende eksperter i sundhedsøkonomi om at gøre regnebrættet op og kigge ind i krystalkuglen, når vi spørger ham om sundhedsøkonomien har fået corona.

v/ Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, og programleder for VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Forsyningstilsynet: Sektorens nye vagthund

Tirsdag den 25. maj 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Etableringen af Forsyningstilsynet tilbage i 2018 gav forbrugerne en vagthund på energi- og forsyningsområdet med flere muskler og skarpere tænder end tidligere. Vi får besøg af direktøren for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, der indvier netværket i tilsynets arbejde. Hvordan udvikler man regulering, som både er til gavn for forbrugerne og sikrer stabile rammebetingelser for forsyningsvirksomhederne? Og hvad skal der til for at sikre både effektivitet, lave forbrugerpriser og forsyningssikkerhed i verdensklasse? Vi spørger også, hvordan tilsynet ser sin rolle i en omkostningseffektiv grøn omstilling?

v/ Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Digitaliseringens dronning

Onsdag den 26. maj 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Ved årsskiftet overtog Rikke Zeeberg roret som branchedirektør for DI Digital, og vi beder hende gøre status over den første tid på posten. Hvad ser hun fra Danmarks største erhvervsorganisation som de helt store digitale udfordringer og udviklingspotentialer? Vi spørger også Rikke, hvad hun tager med sig af erfaringer fra Digitaliseringsstyrelsen, hvor hun i sin tid som direktør har stået i spidsen for en rivende udvikling i det offentliges digitale kontakt til både borgere og virksomheder? Og hvordan mener hun, at vi yderligere kan styrke samarbejdet mellem offentlige myndigheder og det private erhvervsliv for at sikre den bedst mulige udvikling på digitaliseringsfronten?

v/ Rikke Zeberg, branchedirektør, DI Digital (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Nærhedsreformen: Skal den offentlige sektor forandres?

Torsdag den 27. maj 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I disse tider er der meget tale om den forestående nærhedsreform - især i kølvandet på Covid-19. For den offentlige sektor viste i 2020, at den var mere end almindeligt omstillingsparat, og bl.a. derfor mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, at der er brug for færre konsulenter, mindre detailstyring og mere tillid til den offentlige sektor. Hvad kommer Regeringens nærhedsreform til at betyde for den offentlige sektor? Og har sektoren behov for at gennemgå en større forandring?

v/ Majbrit Berlau, Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

En grøn bundlinje: Kun en tåbe frygter ikke Gretha

Torsdag den 27. maj 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

En ny æra er på vej i Finansministeriet. Med udviklingen af den nye grønne regnemodel Grøn Reform skal den økonomiske tænkning i det magtfulde ministerium ændres, så klima og miljø får en bundlinje. I spidsen for arbejdet er tidl. overvismand og formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, som på dagens møde vil indvie netværket i modelarbejdet. Til at indvie netværket i de forskellige perspektiver af problematikken, gæster tidl. departementchef i Finansministeriet Anders Eldrup samt tidl. miljøminister Ida Auken. For hvordan sikrer vi, at politiske aftaler på området slår igennem på lang sigt og bliver en fast del af ministeriets kultur og store beslutninger? Og hvad er de største udfordringer på vejen mod at styrke de grønne regnemodeller?

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand for Klimarådet, Tommy Ahlers, Klimaordfører V (ikke bekræftet) og Anders Eldrup, fmd. for Danmarks Grønne Investeringsfond, fhv. adm. dir. i DONG og dep.chef i Finansministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-13, 1780 København V)

Bye Bye Britain: Eksporten efter Brexit

Fredag den 28. maj 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Efter flere års tovtrækkeri oprandt dagen, og Storbritannien forlod EU. Det har efterladt virksomheder i hele Europa i en helt ny import- og eksportvirkelighed. Vi beder statskonsulent ved ambassaden i London, Esben Egede Rasmussen, om at åbne værktøjskassen med netværket i dag, og om at zoome ind på de nye udfordringer og muligheder indenfor handel og regulering på fødevareområdet. Hvordan omstiller man sig til et indre marked uden Storbritannien og hvilke faldgruber skal man være opmærksom på?

v/ Esben Egede Rasmussen, statskonsulent for Miljø- og Fødevarer, Danmarks Ambassade i London og fhv. direktør, Fødevarestyrelsen (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Politisk debat: Det nære sundhedsvæsen og coronakrisen

Tirsdag den 1. juni 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af coronavirus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat. Hvad er status på det nære sundhedsvæsen oven på den ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien vil påvirke den sundhedspolitiske kurs i fremtiden.

v/ Liselott Blixt (DF), Per Larsen (K), Peder Hvelplund (EL), Kirsten Normann Andersen (SF) og Rasmus Horn Langhoff (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et kig på klimahandlingsplanen

Tirsdag den 1. juni 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I december præsenterede regeringen sin første klimahandlingsplan for, hvordan vi skal nå målet om 70 procents reduktion i 2030. Med sektorhandlingsplanerne redegør regeringen for reduktionen af de første 7,2 mio. ton, men hvad er udsigten til at få en aftale på plads, der adresserer de resterende reduktioner? Og er det realistisk at nå 2030-målet med et 2025-mål, der lyder på 46-50 procent? På dagens møde beder vi formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Rasmus Helveg Petersen, give en indføring i klimahandlingsplanen. Hvad er de største knaster politisk set? Hvad vil betydning af de foreløbige klimaaftaler være for energisektoren? Hvilke yderligere tiltag har energisektoren i sigte?

v/ Rasmus Helveg Petersen (RV), formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (ikke bekræftet) (OBS: Dato ikke endelig)

Sharing is caring: Udfordringerne med sundhedsdata

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Spørgsmålet om deling af sundhedsdata på tværs af sektorer har længe været en brændende platform i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Mange praktikere udfordres af lovgivningen, og flere har efterspurgt, at der foretages en grundig oprydning i retningslinjerne. På dagens netværksmøde vil direktør for Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, og professor i sundhedsret på KU samt formand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Mette Hartlev bringe fakta på bordet og komme med anbefalinger til, hvordan vi bedst muligt overkommer problematikkerne med deling af sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen (ikke bekræftet) og Mette Hartlev, professor, Københavns Universitet og formand, Den Nationale Videnskabsetiske Komité (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært?

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevers forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Og hvordan kan folkeskolen understøtte ambitionen?

v/ Lars Goldschmidt, ZBC, formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening (ikke bekræftet) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Den store emballageudfordring (fællesmøde med Fødevarepolitisk netværk)

Onsdag den 2. juni 2021, 13.30 -16.00 - Miljøpolitisk netværk

Kan vi innovere os ud af de plastemballagens miljømæssige udfordringer og skabe alternativer, der ikke er nær så skadelige? I hvilket omfang er vi nødt til at tænke både krav til producenten og til slutforbrugerne ind? Hvem står med ansvaret, og hvor langt er vi i forhold til at løse den store emballageudfordring? Vi får besøg af Camilla Haustrup Hermansen, der er direktør i virksomheden Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. På dagens møde samler vi kompetencer og erfaringer fra vores Fødevarepolitiske og vores Miljøpolitiske netværk til løsningsorienteret videndeling om en af de helt store miljømæssige udfordringer.

v/ Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack og formand for regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Den store emballageudfordring (fællesmøde med Miljøpolitisk netværk)

Onsdag den 2. juni 2021, 13.30 -16.00 - Fødevarepolitisk netværk

Kan vi innovere os ud af de plastemballagens miljømæssige udfordringer og skabe alternativer, der ikke er nær så skadelige? I hvilket omfang er vi nødt til at tænke både krav til producenten og til slutforbrugerne ind? Hvem står med ansvaret, og hvor langt er vi i forhold til at løse den store emballageudfordring? Vi får besøg af Camilla Haustrup Hermansen, der er direktør i virksomheden Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. På dagens møde samler vi kompetencer og erfaringer fra vores Fødevarepolitiske og vores Miljøpolitiske netværk til løsningsorienteret videndeling om en af de helt store miljømæssige udfordringer.

v/ Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack og formand for regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Status på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Et halvt år er gået, siden Færdselssikkerhedskommissionen præsenterede sin handlingsplan for perioden 2021-2030. Men hvor langt er vi i forhold til at føre planen ud i livet? Hvad har de største sejre og udfordringer indtil videre været i implementeringsfasen? Og er der udsigt til at vi kan vende de seneste års udvikling med et stigende antal dræbte og tilskadekomne? Vi tager status på handlingsplanen på dagens møde, når vi får besøg af formanden for kommissionen, Andreas Steenberg og Ole Bjørstorp fra Rådet for Sikker Trafik. Hvad har handlingsplanen betydet det sidste halve år, og hvad forventer de af planen på længere sigt?

v/ Andreas Steenberg, formand, Færdselssikkerhedskommissionen og Ole Bjørstorp, formand, Rådet for Sikker Trafik (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Anne Stig - vejen til toppen på Kvægtorvet

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Det blev i familien, da TV 2 udnævnte Anne Engdal Stig Christensen som koncernens nye adm. direktør. Anne har en lang karriere i TV 2 bag sig, hvor hun har indtaget flere roller – både som programdirektør og marketingkoordinator. Men hun trækker også på erfaringer fra Danmarks Radio og SBS Media (i dag Discovery Networks Danmark). På mødet skal vi høre om hendes visioner for at udvide TV 2's indhold. Hvordan ser hun eksempelvis på den stigende konkurrence fra udenlandske streamingtjenester og især gratis sociale medier som YouTube, der stjæler seere blandt de yngre generationer, der ikke er opvokset med flow-TV? Og hvordan påvirkede sidste års store MeToo debat hende og hvad har hun gjort for at ændre kulturen?

v/ Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør, TV 2 (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Halvvejsstatus: Besserwisserne tager temperaturen på regeringen

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Regeringen er nået halvvejs i sin regeringsperiode, og det er tid til at tage en status. Er kommunikationen blevet for skarpskåret og selvhøjtidelig eller sidder den i skabet? Vi har sammensat et kommentatorpanel af besserwissere som, sammen med netværket, vil kloge sig på hvordan regeringen har båret sig ad i sine første to år. Vi spørger, hvordan forholdet mellem medierne, interesseorganisationerne og regeringen står - og ikke mindst hvad vi kan forvente os af resten af regeringsperioden. For hvilke kræfter ulmer i den magtpolitiske tektonik og skal vi allerede nu forberede os på valg?

v/ Søs Marie Serup, Lars Trier Mogensen og Henrik Qvortrup (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Midtvejsstatus: Bezzerwisserne evaluerer Regeringen

Fredag den 4. juni 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Regeringen er nået halvvejs i sin regeringsperiode, og det er tid til at tage en status. Er kommunikationen blevet for skarpskåret og selvhøjtidelig eller sidder den i skabet? Vi har sammensat et kommentatorpanel af besserwissere som, sammen med netværket, vil kloge sig på hvordan regeringen har båret sig ad i sine første to år. Vi spørger, hvordan forholdet mellem medierne, interesseorganisationerne og regeringen står - og ikke mindst hvad vi kan forvente os af resten af regeringsperioden. For hvilke kræfter ulmer i den magtpolitiske tektonik og skal vi allerede nu forberede os på valg?

v/ Hans Engell, Lars Trier Mogensen og Mette Østergaard (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Aalborg set fra vandsiden

Fredag den 4. juni 2021, 14.15 -17.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Nye byggerier skyder op med rekordfart langs det meste af Aalborgs’ kystlinje. Af samme grund inviterer vi netværket på sejltur, hvor vi får mulighed for at inspicere og høre mere om de nye byggerier. Undervejs kommer vi forbi nye kvarterer langs havnefronten. Vi taler om, hvordan visionerne om en samtænkning af nye kvarterer med infrastruktur kommer til udtryk. Og hvem bedre til at fortælle om Aalborgs nye skyline end hele Aalborgs stadsarkitekt. Vi har lejet en båd velegnet til alt slags vejr og nyder et lille glas på turen.

v/ Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Hvordan forbereder vi os på det demografiske træk?

Mandag den 7. juni 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Det er et veldokumenteret faktum, at befolkningen bliver ældre og ældre. Mens sundhedsøkonomer forudser, at udgifterne til ældre stiger stødt de kommende år, ligger opgaven med at sikre en værdig alderdom for pengene hos kommunerne. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst muligt forbereder os på håndteringen af den lange levetid. På dagens møde vil tre centrale aktører komme med bud på, hvordan vi sikrer en sund alderdom.

V/ Lene Juel Rasmussen, centerdirektør i Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet og Michael Teit Nielsen, vicedirektør med ansvar for strategi og udvikling i Ældre Sagen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et nyt ydelsessystem?

Onsdag den 9. juni 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

I 2019 nedsatte Regeringen en ydelseskommission, som skulle undersøge, hvordan et bæredygtigt ydelsessystem bedst muligt indrettes. Afskaffelsen af børnefattigdom stod som det centrale omdrejningspunkt, hvor særligt kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skulle sættes under loop. Midlerne skulle findes internt i det eksisterende ydelsessystem og spørgsmålet er derfor, hvilke valg og fravalg der ligger bag anbefalingerne. Formanden for kommissionen gæster i dag netværket for at gøre os klogere på teknikken.

v/ Torben Tranæs, formand for Ydelseskommissionen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Prehns politiske prioriteter: Den nye fødevareminister tager fat

Torsdag den 10. juni 2021, 16.15 -19.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Den 19. november 2020 overtog Rasmus Prehn nøglerne til det nydøbte ministerie for fødevarer, landbrug og fiskeri. Efter en periode omgivet af tumult vil den nyslåede minister nu genopbygge tilliden til ministeriet, der i de senere år har været meget i vælten. Til dagens møde vil vi spørge ind til den udfordring, ministeren står overfor, hvordan det nye arbejde differentierer sig fra arbejdet i Udviklingsministeriet, samt hvilke visioner han har for ministeriet for fødevarer, fiskeri og landbrug fremover.

v/ Rasmus Prehn, Minister for fødevarer, landbrug & fiskeri (S) (møde med middag)

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- & Boligpolitisk Netværk København)

Mandag den 14. juni 2021, 13.30 -16.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S) (OBS: Mødet afholdes i København)

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus)

Mandag den 14. juni 2021, 13.30 -16.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek (S), boligminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i Danmark. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde, vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger

Sådan håndterer du et politisk udspil

Fredag den 27. august 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Politiske udspil lægger ikke bare til grund for den offentlige debat – de ligger til grund for den generelle retning, som landet skal bevæge sig i. Så hvad stiller man som organisation op, hvis et sådant udspil går stik imod organisationens interesse? Og hvordan kan man, fra den anden side, sikre sig, at udspillet ikke formøbles, hvis man støtter dets budskab? Til dagens møde får vi besøg af Andreas Aagaard fra Landbrug & Fødevarer og Bo Øksnebjerg fra WWF, som vil fortælle om deres respektive tilgange til de politiske udspil, der berør deres fælles interesseområde.

v/ Andreas Aagaard Bach Mortensen, public affairs-chef i Landbrug & Fødevarer og Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Danmark (ikke bekræftet)

Den nye garde: Mark og Abildgaard

Tirsdag den 31. august 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Hårdt arbejde, talent og et godt boldøje kan drive en langt i både fodbold og politik. Men ofte er den politiske virkelighed mere kompleks. Hvad betyder timing, held og omstændigheder, når en ung politiker kommer ind i partiernes magtcentrum? Hvordan kan politisk indignation og iver omdannes til resultater, der kan forklares og forsvares? Vi får besøg af hhv. en politisk ordfører og en gruppeformand, der ikke blot deler den unge alder men også anerkendelsen fra kollegaer og politiske modstandere. Her spiller gamle dyder som flittighed og ordentlighed ind, når der skal arbejdes bag kulisserne og kommunikeres i offentligheden. Er det fremtidens kommunikation, vi kigger på? Hvorfor er disse dyder støvet af hos de unge, og hvordan vil de holde fast?

v/ Mette Abildgaard, politisk ordfører (K) og Jacob Mark, gruppeformand (SF)

Regeltyranni eller sund fornuft?

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Har forsigtighedsprincippet taget overhånd eller er det almindelig sund fornuft at regulere ud fra tesen ”better safe than sorry”? Hvad gør man fra styrelsens side for at sikre regulering af produktionen, der fungerer i praksis? Og hvordan oplever styrelsen samspillet mellem virksomheder, producenter og myndigheder? Nikolaj Veje har været direktør i Fødevarestyrelsen i et år, og indvier nu netværket i sine visioner og overvejelser omkring mængden, dybden og implementeringen af produktionsregulering og gør os klogere på, hvordan man navigerer i regeljunglen på fødevareområdet.

v/ Nikolaj Veje, direktør, Fødevarestyrelsen (Ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Bente Hyldahl, direktør, Lægeforeningen (ikke bekræftet) og Svend Særkjær, departementschef, Sundheds- og Ældreministeriet (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Digital Sundhed

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Bente Hyldahl, direktør, Lægeforeningen (ikke bekræftet) og Svend Særkjær, departementschef, Sundheds- og Ældreministeriet (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Bente Hyldahl, direktør, Lægeforeningen (ikke bekræftet) og Svend Særkjær, departementschef, Sundheds- og Ældreministeriet (ikke bekræftet) (OBS! Mødet afholdes i København)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Sundhedspolitisk netværk

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Bente Hyldahl, direktør, Lægeforeningen (ikke bekræftet) og Svend Særkjær, departementschef, Sundheds- og Ældreministeriet (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Sundhedspolitisk netværk

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL (OBS! Mødet afholdes i København)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Digital Sundhed

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Fintech i fremtiden

Torsdag den 2. september 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Fintech er ved at blive en central del af den moderne finanssektor. Flere og flere tiltag synes at vinde indtog, og et par af dem, der har vokset sig stort, er Lunar og Lendme. Til dagens møde vil direktør for Lunar, Ken Villum Klausen, og direktør for Lendme, Frederik Murmann, fortælle om de muligheder og udfordringer, der følger med udviklingen af fintech, samt hvilke implikationer fintech kan have for finanssektoren. For der er rigeligt med muligheder for at udvikle nye, innovative løsninger med brug af den nye teknologi, som disse startups bringer til bordet - men hvordan får vi opbygget et stærkt samarbejde med etablerede virksomheder?

v/ Ken Villum Klausen, Founder & CEO, Lunar (ikke bekræftet) og Frederik Murmann?, Direktør for LendMe

Diagnosesamfund anno 2021: Hvordan får vi alle med?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Vi har diskuteret fordele og ulemper ved inklusionsordninger i længere tid. Fokus har været rettet mod elever med autisme, ADHD og ordblindhed. Nu er spørgsmålet, hvordan håndterer vi den stigningen i antallet af unge med angst, stress og depression i undervisningen. Hvordan sørger vi for, at de mange særlige behov tilgodeses samtidig med, at vi undgår en snowballing-effekt af tilstandene til de velfungerende elever? Vi beder vi to centrale aktører om at give os et indblik i, hvordan vi balancerer læring og mentale udfordringer i klasselokalet.

V/ Marie-Louise Johannesen, uddannelseschef i Børns Vilkår og Niels Egelund, Professor emeritus, DPU

Forandringer på vej til anbringelsesområdet – hvad nu?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Regeringen forventer at kunne præsentere et samlet børneudspil senere på året og dermed sikre flere anbringelser. Til det, afsættes der på finanslovsudspillet 2021 en pulje på 1,4 milliarder, som løber frem til 2024. Forventningerne til finansieringen er klar, men hvordan skal midlerne være med til at at sikre udsatte børns trivsel? Og er det overhovedet i barnets tarv at anbringe flere børn? Vi inviterer en række nøglepersoner til en snak om, hvordan de mener, at midlerne kan forbedre området. Hvilke fordele og ulemper er der ved flere og tidligere anbringelser?

v/ KL Direktør, Christian Harsløf, (ikke bekræftet) Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Mads Bilstrup, Formand, Socialrådgiverne

Fællesfront eller kaos: Er kulturens interesseorganisation på vej?

Torsdag den 9. september 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Coronakrisen satte gang i meget. Blandt andet en reflektion hos borgere, kunstnere og kulturinstitutioner. For når alt støj bliver fjernet og vi sidder der bag skærmen mens epidemien raser udenfor vinduerne, så kryber kultur op af prioriteringslisten hos danskerne. Alligevel blev kulturlivet, de mange medarbejdere og de udøvende kunstnere gang på gang overset i debatten om hjælpepakker. Måske fordi de - som de eneste i et gennemorganiseret land - endnu ikke har dannet fælles front i en interesseorganisation. Eller hvad? Er det så enkelt? Hvordan skal det gribes an, hvis en sådan organisation skal dannes og hvilke udfordringer forudser fortalerne?

v/ Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv og fhv. kulturminister og Anne Sophia Hermansen, kulturredaktør på Berlingske (ikke bekræftet)

Fra rookie til veteran

Torsdag den 16. september 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Sophie Løhde er efterhånden et husholdent navn i dansk politik og har i sine næsten to årtier i dansk politik besiddet en vifte af forskellige minister- og ordførerposter. I dag begår hun sig i toppen af sit parti i rollen som politisk ordfører. Til dagens møde spørger vi ind til Sophie Løhdes politiske liv: Hvordan beslutter en 20-årig fra Birkerød sig for at gå ind i politik? Hvilke udfordringer har hun stået over for i sin karriere, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvilke visioner har hun for Venstres fremtid og strategi som oppositionsparti?

v/ Sophie Løhde, politisk ordfører, Venstre

Ordførerne har ordet: Bygge- og Boligpolitisk Debat

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Vi er halvvejs i valgperioden, og vi inviterer nu ordførerne på området til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge- og boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at vi i nord skal forberede os på nye store omvæltninger?

v/ Boligordførerne (ikke bekræftet)

Spillets om finansloven

Mandag den 4. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

I morgen åbner Folketinget. Og finanslovsforhandlingerne spidser til. Så hvad kan vi forvente? Hvor godt står regeringen og har de præsenteret et udspil, der er spiseligt for det parlamentariske grundlag? Vi undersøger de kommende økonomiske slagsmål med 2 af landets førende politiske iagttagere.

v/ Søs Marie Seerup og Hans Engell (dato ikke bekræftet)

Uddannelsespres: Kan vi stå på tæer uden at miste balancen?

Tirsdag den 5. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Flere unge oplever et stigende pres på deres vej gennem uddannelsessystemet. En opgørelse fra 2020 påviste, at hver 5. studerende havde stresstendenser, som relaterede sig til deres uddannelsesforløb. Børn og unges mistrivsel er i stigning, og meget af det kommer studie og skolegangen. Spørgsmålet er, hvordan vi kan etablere en balancen mellem flid og afkobling. Og hvordan vi kan sikre, at presset ikke påvirker indlæringen og dermed kvaliteten af udbyttet på uddannelserne. Kan man stå på tæer uden at miste balancen, kan man fostre kloge mennesker og sunde hoveder samtidigt. Dette vil dagens oplægsholdere forsøge at gøre os klogere på.

v/ Camilla Hutters, leder, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (ikke bekræftet) & Lars Qvortrup, professor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Ordførerne har ordet: Fødevarepolitisk debat

Mandag den 11. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Vi beder ordførerne præsentere deres bud på, hvordan vores fødevaresektor skal se ud i fremtiden. Hvad ser de hver især som de vigtigste issues på den fødevarepolitiske dagsorden? Hvad er vejen frem i forhold til at sikre en mere bæredygtig produktion uden at dette bliver på bekostning af store dele af erhvervet? Og hvordan ruster vi bedst muligt sektoren til at tilpasse sig forbrugernes ændrede forbrugsmønstre? Disse spørgsmål og flere til vil vores gæster på dagens møde komme med deres bud på.

v/ Anders Kronborg (S), Erling Bonnesen (V), Kathrine Olldag (RV)(ikke bekræftet) og Carl Valentin (SF)

En sammenhængende kommunal indsats

Tirsdag den 12. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for borgernes behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer Ulrik Wilbek, nyudnævnt formand for Socialudvalget i KL, til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige. Ligeledes vil Ulrik give os et indblik i, hvilken rolle Den Sociale Investeringsfond spiller i forhold til socialområdet i kommunerne.

v/ Ulrik Wilbek, formand, KL, Socialudvalg og Borgmester, Viborg

Er kulturen for kønsløs?

Onsdag den 13. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Kvinder er stærkt repræsenteret i kunst- og kulturlivet. Når det kommer til forbrug. Men der er stadig langt til noget, der lugter af ligestilling, når det kommer pladserne ved bordet. Hvor i fødekæden går det galt? Og hvad er egentligt problemet? Vi beder 3 fremtrædende kvinder fra forskellige ståsteder i livet og i kunsten til at komme med deres bud. For hvorfor er repræsentation så vigtig, hvad er vi bange for og hvorfor er vi så dårlige til at turde lytte til nye stemmer?

v/ Suzanne Brøgger, forfatter, Anna Malzer, teaterdirektør for Mungo Park og Lucia Odoom, musik- og kulturanmelder på Politiken (ikke bekræftet)

Når sagen er svær

Torsdag den 21. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

At være lobbyist på et område eller en sag, der ikke synes at have den folkelige opbakning, er en kunstform i sig selv. For hvordan får du overtalt folkevalgte politikere til at advokere for noget, som ikke umiddelbart kan skaffe dem stemmer? Til dagens møde får vi besøg af repræsentanter fra to organisationer, der ikke altid har stået i det positive lys i folkets øjne - Anders Würtzen fra Mærsk og Tine Marie Andersen fra Tobaksproducenterne. De vil sætte os ind i deres arbejde og komme med eksempler på, hvordan man som organisation kan vinde politikernes gunst.

v/ Anders Würtzen, VP of Public Affairs, Mærsk og Tine Marie Andersen, direktør i Tobaksproducenterne

Danmark som førende Health-Tech nation?

Mandag den 25. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Den danske sundhedsindustri eksporterer årligt for mere end 110 milliarder kroner. I 2019 indgik Dansk Industri og Danske Regioner et samarbejde om at gøre det danske Health-Tech økosystem til et af verdens førende, og en lang række af centrale aktører tager del i målsætningen. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at indfri ambitionerne. På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på udfordringerne og udviklingspotentialerne ved fremtidens digitalisering af sundhed fra industrien bag.

v/ Lars Frelle Petersen, digitaliseringschef i Dansk Industri, André Rogaczewski, adm. direktør i Netcompany og Jesper Grønbæk, CEO, Health Tech Hub Copenhagen (ikke bekræftet)

Tættere samspil mellem somatikken og psykiatrien

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Patienter med psykisk sygdom har signifikant flere somatiske sygdomme og en kortere levetid end den øvrige, gennemsnitlige befolkning. For disse typer af patienter er en koordineret og fælles indsats mellem psykiatrien og somatikken derfor afgørende for et godt patientforløb. Men hvordan bliver vi bedre til at koordinere og skabe et godt samarbejde på tværs? I kampen for sidestilling mellem somatik og psykiatri, implementerede Regionshospitalet Randers som nogen af de første i landet en fælles akutafdeling for både fysisk og psykisk syge. Hvilke praktiske erfaringer har de gjort sig? Og hvilke yderligere tiltag ser de nødvendige for at fremme sidestillingen mellem somatik og psykiatri?

v/ Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers

Danske værdier: Fortællingen om Danske Bank

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Perception er alt. Det mente tidligere statsminister Anders Fogh. Så hvad gør man, når stormvejret aldrig lægger sig? Kampagnen New normal endte mere et slogan for den kontinuerlige kritik, der med jævne mellemrum rammer Danmarks største bank, fremfor det PR-fremstød det var tænkt som i finanskrisens efterveer. Men når man er stor, skal man have værdierne i orden. Danske Bank har været igennem et større oprydningsarbejde men bærer stadig rundt på historierne og perceptionen efter finanskrisen og hvidvasksagen. Så hvad er status nu? Hvordan ser banken sin egen rolle i finanssektoren, banksektoren og i samfundet?

v/ Stefan Singh Kailay, pressechef Danske Bank og fhv. virksomhedsredaktør og redaktør for pengegruppen på Berlingske (ikke bekræftet)

Hvilken form for forebyggelse?

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Forebyggelse i sundhedsvæsenet er en prioritering, som hele samfundet vinder på. Hvis vi forebygger overvægt og rygning, mindsker vi antallet af patienter med type 2-diabetes og rygerelaterede sygdomme, som kræver kostbar behandling. Ligeledes får den enkelte borger masser af livskvalitet forærende. I den forbindelse er det nødvendigt at prioritere den strukturelle forebyggelse, så alle danskere bliver sundere uanset social klasse. To centrale aktører vil indvie netværket i deres visioner for, hvordan forebyggelse bedst sikres i Danmark.

v/ Karin Friis Bach, formand, Danske Regioners Sundhedsudvalg og næstformand, Region Hovedstaden og Morten Grønbæk, dr.med., direktør for Institut for Folkesundhed og formand for Vidensråd for Forebyggelse (ikke bekræftet)

Når børn mister modet på læring

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Forskning i børns læring har flere gange påvist, at et sundt og inspirerende læringsmiljø i hjemmet spiller en central rolle, når det kommer til børns indlæringsmuligheder i skolen. Hvis rammerne omkring lektielæsningen i hjemmet ikke fordrer læring og tilegnelsen af ny viden for barnet, er det derfor så godt som givet, at det vil påvirke læringssituationen i klasselokalet. I sidste ende kan det resultere i, at barnet mister modet på læring og dermed bremses den faglige udviklingsproces. På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan nye læringsmetodikker kan skabe nye læringsmuligheder i skolen, og hvordan disse ikke rulles baglæns i hjemmet.

V/ Christian Quvang, Docent, PhD og lektor, UC SYD og Kasper Ottosson Kanstrup, Programchef, LEGO Fonden (ikke bekræftet)

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Onsdag den 3. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Selvom Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen i yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre landsbyer attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Simon Harboe, projektchef, Realdania (ikke bekræftet)

Kommunalvalget 2021

Onsdag den 10. november 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Plakaterne pryder vejsiderne, kommentatorerne kloger sig på tv og danskerne tager kandidattests i hobetal: Kommunalvalget står for døren. Ovenpå en tid med sundhedsmæssig krise er styringen og ledelsen i kommunerne for alvor blevet testet, og netop derfor bliver det i år interessant at se, om vi får nogle overraskelser i kommunerne. Men hvad har egentlig været de helt store punkter i kommunaldebatten indtil videre? Og hvad kommer til at være tungen på vægtskålen i de kommuner, hvor løbet er ekstra tæt? Til dagens møde får vi besøg af Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL og Noa Redington, politisk kommentator og fhv. særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, som vil diskutere valg, valgkamp og eventuelle udfald.

v/ Noa Redington, politisk kommentator og fhv. særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt og Kristian Wendelboe, adm. direktør, Kommunernes Landsforening

Uddannelsespolitiske visioner

Mandag den 29. november 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Nogle mener, at den danske uddannelsespolitik har været præget af kortsigtethed og umiddelbare løsninger, alt imens de langsigtede visioner er blevet sat bagest i klasselokalet. Hvordan gribes diskussionerne an i det politiske forhandlingsrum, når det kommer til langsigtede strategier? Indgås der kompromisser med de store projekter for at få de små igennem nåleøjet? På dagens møde får vi besøg af to ordførere med meget på det uddannelsespolitiske hjerte til en snak om, hvordan moderne uddannelsespolitik er blevet formet til dens nuværende facon.

v/ Jacob Mark, uddannelsesordfører, SF og Mai Mercado, undervisningsordfører og fhv. Børne- & socialminister, Konservative (ikke bekræftet)

Toppen af den sundhedspolitiske interessevaretagelse

Tirsdag den 30. november 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Kræftens Bekæmpelse er blandt de absolut mest indflydelsesrige interesseorganisationer. Hvilke indsatser søsættes, når man vil have rykket et komma eller indskudt en sætning i den førte sundhedspolitik? Kan man som lokal enhed påvirke de højere luftlag? Og hvem skal man gå til, hvis man vil samle de små stemmer til et helt kor? Jesper Fisker, adm.direktør i Kræftens Bekæmpelse, indvier netværket i den sundhedspolitiske værktøjskasse.

v/ Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, og fhv. direktør i Sundhedsstyrelsen og departementschef i Sundhedsministeriet

Danmarks nye sundhedsreform - organisationernes besyv

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Mange forskellige problematikker og interesser er på spil, når indholdet af den længe ventede sundhedsreform skal debatteres. Én ting der dog er sikker er, at der er brug for en ambitiøs plan for fremtidssikringen af det nære sundhedsvæsen. Men hvilke pejlemærker ser de centrale organisationer i sundhedslandskabet mere nøjagtigt som nødvendige for en succesfuld sundhedsreform? Hvor ser de behov for politisk handling?

Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen, Klaus Høm, direktør, Scleroseforeningen og Peer Steensbro, direktør, Diabetesforeningen

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Sundhedspolitisk netværk)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Yes we cancel culture

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Historien gentager sig altid og det samme gør destruktionen - eller "rematerialiseringen" - af den også. De skøre romere, de røde bolsjevikker og formørkede talabanere gjorde det. Og i det meste af Vesten tages debatten, hvordan vi portrætterer, beundre og fortier fortiden på museet, i litteraturen og i det offentlige rum. For skal der en buste i havnen for at starte en debat? Og er der overhovedet noget nyt i, at vi ændre og omformer kunst og sproget, selvom det betyder redigering eller destruktion? Vi tager debatten, som først lige er startet for alvor om cancelculture i en dansk kontekst. For er den danske kulturelites indercirkel bare system- og kulturbevarende? Skal der kigges lidt indad eller skal man lade være med at lukke øjnene til ødelæggelse af den historie, der skal gøre os klogere på fremtiden?

v/ Rane Willerslev, dir. Nationalmuseet og Camilla Stockmann, kulturjournalist på Politiken (ikke bekræftet)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Digital Sundhed)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Status fra Borgen

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Året er ved at gå på hæld, og det er derfor tid til en status på den aktuelle uddannelsespolitisk. Vi har derfor inviteret fire ordførere på området til en debat om, hvilke centrale dagsordener de har på tegnebrættet for den kommende politiske sæson. Samtidig beder vi dem fokusere på, hvor de ser muligheder for brede samarbejder på tværs af det partipolitiske spektrum, så der kan skabes holdbare løsninger for uddannelsessektoren.

V/ Jens Joel, undervisningsordfører (S) Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører (V)(ikke bekræftet) og Mai Mercado, undervisningsordfører (K)

Public Affairs' svar på Moneyball

Fredag den 3. december 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

En stor del af det at drive public affairs består i at kunne læse tidens ånd. Hvad driver politikerne? Og måske i højere grad: hvad driver befolkningen, som politikerne i sidste ende er afhængige af? Til dagens møde får vi besøg af Jesper Claus Larsen, der er ekspert inden for adfærdsdesigns og indsigter. Han vil sætte os ind i, hvordan man bruger adfærdsdesigns i public affairs, hvordan man læser befolkningen, og hvordan man kan bruge politiske målinger i rejsen mod indflydelse.

Jesper Claus Larsen, ejer i Electica, vært på podcasten Pollster og fhv. Head of Insights and Behavior hos Primetime

Fra gård til gaffel: En fødevarerevolution

Mandag den 6. december 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Som led i EU’s Farm to Fork-strategi kommer den europæiske fødevaresektor til at se ind i en helt ny fremtid. Strategien skal trække hele fødevaresektoren i en grønnere og mere bæredygtig retning – men den lover samtidigt nye muligheder for alle led i værdikæden. Vi har inviteret to af de danske parlamentarikere til en debat med netværket om, hvad vi kan forvente os af de nye retningslinjer fra EU. Hvad skal vi forberede os på, og hvordan sørger vi for at drage fordel af den nye strategi?

v/ Margrethe Auken, MEP(SF)(Ikke bekræftet), Christel Schaldemose, MEP(S) og Asger Christensen, MEP(V)

Socialpolitisk forretningsmodel?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan bliver sociale organisationer bæredygtige uden håndsrækning fra Christiansborg, særligt efter satspuljernes nedlæggelse? Civilsamfundets Brancheforening ønsker at sætte de uudnyttede satspuljemidler i spil. De sociale ngo’er er nemlig mere end nogensinde afhængige af donorernes nåde og hjælp for at fortsætte næste års projekter og tiltag, der gør en forskel for mennesker. Det er en kamp om medlemmer, midler og medieopmærksomhed. For mange organisationer betyder det, at man må balancere på en knivsæg for at finde finansiering i bestræbelserne på at udvikle sig som organisation eller styrke det frivillige arbejde. Vi har i dag inviteret nogle af de helt store organisationer ind for at høre deres bud på en socialpolitisk forretningsmodel, hvor medlemmer, midler og muligheder går op i en højere enhed.

v/Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse og Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær, ISOBRO (ikke bekræftet)