Cybersikkerhedens gladiatorer

Tirsdag den 19. februar 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Cyber- og datasikkerhed ligger højt på den politiske dagsorden. Forsvarsforliget øremærkede 1,4 milliarder til at bekæmpe cybertruslen og regeringens digitale vækststrategi indeholder initiativer om styrket it-sikkerhed i virksomhederne. Vi kan også se frem til en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. På dette møde får vi et perspektiv fra to eksperter: en der sidder med det overordnede ansvar for at sikre det offentlige Danmark og en, som lever af at sikre de private virksomheder. Vi beder dem tage temperaturen på den danske it-sikkerhed og give deres bud på, hvori de mest presserende trusler ligger. Hvad bør man gøre som henholdsvis offentlig og privat virksomhed for at sikre sig selv nu og fremover

v/ Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed og Kim Aarenstrup, Executive Advisor, FortConsult A/S (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Facebook: I øjenhøjde med vælgerne?

Onsdag den 20. februar 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Debatten i Facebooks politiske forsamlingshus kan ofte være præget af værtshusstemning. Ikke desto mindre er det en effektiv kommunikationskanal fra politiker til vælger. Facebook er således blevet en populær platform for politikere, som gerne vil sprede deres budskab til et bredt publikum. Vi har inviteret to ivrige Facebookbrugere til at fortælle om, hvordan de bruger mediet og hvilke overvejelser, de gør sig, når de sætter sig bag tasterne. De kommer også med et par gode råd til, hvad de oplever særligt virker på Facebook.

v/ Joachim B. Olsen (LA) og Jacob Mark (SF). (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Tidlige sociale indsatser: Hvad kan vindes?

Mandag den 25. februar 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Tidlige og forebyggende indsatser har på det seneste stået højt på den socialpolitiske dagsorden. Hvad ved vi egentlig om effekterne af tidlig indsats? Og hvad kan vi vinde ved at komme tidligt ud af starthullerne? Vi inviterer seniorforsker Rasmus Landersø til at indvie netværket i forskningen om tidlig indsats, og Lisbeth Zornig giver sit besyv på, hvorfor vi bør gribe ind tidligt. Risikerer vi, at tidlig indsats medfører et formynderisk overvågningssamfund? Og vil det være dét værd i forebyggelsens navn?

v/ Lisbeth Zornig, direktør Huset Zornig og Rasmus Landersø, seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Miljøpolitisk debat

Onsdag den 27. februar 2019, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Vi inviterer miljøordførere fra begge fløje til debat om deres visioner for miljøområdet. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på miljøområdet, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes? For hvordan skaber vi grøn vækst, og hvilken rolle spiller den cirkulære omstilling? Hvor højt skal barren sættes for miljøkrav til landbruget, og hvordan forener vi bedst hensyn til erhvervet, naturen og vores alle sammens drikkevand?

v/ Ida Auken (RV), Christian Rabjerg Madsen (S) og Erling Bonnesen (V) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Disruption for Danmarks fremtid

Onsdag den 27. februar 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Disruptionsrådet, et partnerskab for Danmarks fremtid, er nedsat med henblik på at komme med forslag til, hvordan man bedst ruster danskerne til at gribe de muligheder, der følger med et dynamisk arbejdsmarked præget af teknologisk udvikling og uden social dumping. Hvad er status på rådets arbejde, og hvilke anbefalinger er de kommet frem til? Netværket gæstes af Bente Sorgenfrey og Stine Pilegaard Jespersen, der som repræsentanter for arbejdsmarkedets parter vil give os indblik i den betydning, rådets anbefalinger har haft og vil få for fremtidens arbejdsmarked.

v/ Bente Sorgenfrey, næstformand Fagbevægelsens Hovedorganisation og medlem af Disruptionråd og Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Interessevaretagelse: Den kommunale og regionale magtfaktor

Onsdag den 27. februar 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Meget politik vedtages ude i landets kommuner og regioner. Men er det reelt politikerne eller embedsværket, der sidder på magten? Hvilken vej skal man gå, hvis man vil forsøge at få indflydelse på den kommunale og regionale beslutningsproces? Og er der noget, man skal være særlig opmærksom på i sin kommunikation i en kommunal og regional kontekst?

v/ Villy Søvndal (SF), medlem af Region Syd og fhv. partiformand og udenrigsminister og Jacob Bjerregaard (S), borgmester, Fredericia Kommune og fhv. MF'er (Mødested: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Regulering og rammer for finanssektoren

Torsdag den 28. februar 2019, 08.15 -11.00 - Finanssektornetværket

Departementschef i Erhvervsministeriet, Michael Dithmer, sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Departementschefen giver på dagens møde en status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?

v/ Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Uddannelsernes rolle i integrationen

Fredag den 1. marts 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Integration og etnicitet har i de senere sneget sig ind i den uddannelsespolitiske debat. På dagens møde debatterer vi, hvilken rolle uddannelserne spiller i integrationen, og hvilke udfordringer vi står over for. Kan uddannelsespolitiske tiltag være med til at afhjælpe problemer i ghettoområder? Er der forskel på nydanske drenge og piger i uddannelsessystemet? Vi beder debattør og lærerstuderende Geeti Amiri, gymnasierektor Kirsten Jensen og borgmester Jesper Christensen dele deres perspektiver på emnet.

v/ Jesper Christensen (S), børne- og ungeborgmester, København, Geeti Amiri, debattør og Kirsten Jensen, rektor, Hvidovre Gymnasium. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den sundhedspolitiske kurs

Mandag den 4. marts 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Sundhedspolitik er et sprængfarligt og komplekst politikområde, der ofte står øverst på den politiske dagsorden. Der er mange meninger og krav til kvalitet såvel som finansiering, og mange aktører med forskellige interesser står i kø for at få indflydelse. Hvordan manøvrerer den øverst ansvarlige embedsmand i det sundhedspolitiske farvand, hvor en strøm af interessenter forsøger at sætte kursen for sundhedspolitikken? Vi får besøg af departementschef Per Okkels, der lægger op til debat om aktuelle udfordringer i sundhedssektoren og fortæller om, hvad der står øverst på ministeriets dagsorden.

v/ Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Medier og interessevaretagelse

Tirsdag den 5. marts 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Mange virksomheder og organisationer vil gerne bruge medierne strategisk til at fremme deres dagsorden. Hvordan bærer man sig ad med at bruge medierne i sin interessevaretagelse, og hvordan ser journalisterne på organisationernes forsøg på at plante historier? På dagens møde har vi inviteret en af chefforhandlerne ved OK18 til at fortælle om, hvordan lønmodtagerorganisationerne arbejdede med mediesporet under forhandlingerne. Fra den journalistiske side af bordet kommer politisk analytiker og leder af den politiske redaktion på Jyllands-Posten Marchen Neel Gjertsen og fortæller om, hvordan avisen prioriterer i henvendelser fra forskellige aktører, der gerne vil markere sig i avisens spalter.

v/ Flemming Vinther, formand for CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg og Marchen Neel Gjertsen, politisk analytiker og leder af den politiske redaktion, Jyllands-Posten. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V)

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 6. marts 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i København. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser, han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger. (MØDESTED: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K)

Udsyn: the bigger the better?

Onsdag den 6. marts 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Vi ser en tendens, hvor de internationale mega-virksomheder i byggebranchen opkøber mindre arkitektfirmaer. Spørgsmålet er, hvorfor alting bliver X-large. Hvilken indflydelse har globaliseringen på de små tegnestuer og arkitektvirksomheder? Hvilke udfordringer og muligheder giver det? Hvad sker der med arkitektfirmaernes DNA? Og hvad betyder det for dem, der køber byggeprojekter? På dagens netværksmøde zoomer vi ud og ser på, hvilke trends og tendenser i organiseringen af bygge-boligbranchen, der vil rodfæste sig på det danske marked i den kommende tid.

v/ Lene Espersen, direktør for Danske Arkitektvirksomheder, Kim Risager, partner Arkitema og Rasmus Kierkegaard, partner SHL (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Dansk sundhedsindustri i fremtiden

Torsdag den 7. marts 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Den danske sundhedsindustri udgør en kæmpe kapacitet i forhold til at udvikle nye behandlinger og udstyr, der opfylder behovene i sundhedsvæsenet. Hvilket ansvar bærer den danske sundhedsindustri i forhold til at bidrage til et sundhedsvæsen i verdensklasse? Og hvordan skal der samarbejdes med sundhedsvæsenets aktører, hvis det skal lykkes? Vi inviterer Mie Rasbech, der er sundhedspolitisk chef i Dansk Industri, til at fortælle om dagsordenen i den danske sundhedsindustri.

v/ Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i Dansk Industri. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Nye streger på Danmarkskortet – er regionerne fortid eller fremtid?

Tirsdag den 12. marts 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Regeringens sundhedsudspil lægger op til en nedlæggelse af de fem regionsråd ved udgangen af 2020. Såfremt Danmark får et blåt flertal efter folketingsvalget, bliver regionerne til fem sundhedsforvaltninger. Vi sætter Danske Regioners direktør stævne til at dele sit perspektiv på forløbet omkring den bebudede sundhedsreform. Han giver os en status på regionerne her og nu - hvad har været regionernes største succes, og hvad kunne man ønske var blevet gjort anderledes? Hvordan oplever regionerne selv den tilbagevendende diskussion om deres fremtid? Hvis regionerne laves om til sundhedsforvaltninger uden et demokratisk lag, hvilke muskler får de så at spille med? Hvis regionerne overlever i deres nuværende form, hvilke tiltag kan så være med til styrke deres position?

v/ Adam Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Patientnære opgaver og skrivebordsarbejde

Tirsdag den 12. marts 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Hvilke dilemmaer rejses der ude i praksis, når vi opstiller dokumentationskrav, regler og systemer for at øge patientsikkerheden og den sundhedsfaglige kvalitet? Hvordan øger vi patientsikkerheden, og giver samtidig det sundhedsfaglige personale plads til at udføre deres kerneopgaver? På dagens netværksmøde diskuterer vi dette og undersøger de gevinster og uhensigtsmæssigheder der opstår, når de bureaukratiske opgaver vokser.

V/ Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Beth Lilja, vicedirektør v. Sjællands Universitetshospital og forhenværende direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan fanger vi de unges opmærksomhed?

Onsdag den 13. marts 2019, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

For mange kulturinstitutioner er det en kæmpe udfordring at knække koden til de unges kulturvaner. Hvordan får vi de unge mellem 15 og 20 til i højere grad at blive forbrugere af kultur? På dagens møde får vi besøg af to oplægsholdere, som det er lykkes at knække koden. Aveny T fik som det første teater i verden lov til at fortolke tv-succesen SKAM. Teaterdirektøren fortæller om teatrets overvejelser omkring at genskabe SKAM-universet. Hvad var det, som SKAM kunne, og hvordan kan man overføre disse erfaringer til andre kulturproduktioner målrettet unge? DR3’s kanalredaktør vil fortælle os om det strategiske arbejde med at fange unge seeres opmærksomhed, og hvilken rolle casting af de rigtige karakterer spiller for succesfulde ungsdomsdokumentarer.

v/ Jon Stephensen, teaterchef på Aveny T og Irene Strøyer, kanalredaktør, DR3. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Transportforskning – hvad ved vi, og hvor skal vi hen?

Onsdag den 13. marts 2019, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde tager vi pulsen på den danske transportforskning. Hvilke områder er i fokus lige nu og hvad vil fremtiden bringe af udfordringer? Har dansk transportforskning kapacitet nok til at frembringe solid viden, som kan bidrage til de politiske beslutninger og prioriteringer? Vi inviterer to forskere til at fortælle om nye tendenser i og nytteværdien af den aktuelle transportforskning. De kommer også med anbefalinger til, hvad politikerne bør være særligt opmærksomme på nu og i fremtiden.

v/ Harry Lahrmann, lektor, Aalborg Universitet og Otto Anker Nielsen, professor og leder af DTU Transport. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V)

Uddannelse med kvalitet i højsædet

Torsdag den 14. marts 2019, 09.30 -12.15 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Hvor skal kræfterne lægges for at højne kvaliteten af det danske uddannelsesvæsen? Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder både med grunduddannelser, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. På dagens møde indvier vicedirektør Lotte Groth-Andersen netværket i de brændende platforme på uddannelsesområdet set fra hendes stol.

v/ Lotte Groth-Andersen, vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Digitaliseringsparat lovgivning

Tirsdag den 19. marts 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

I foråret 2018 indgik regeringen en bred politisk aftale om, at ny lovgivning skal være digitaliseringsklar. Aftalen blev kaldt et af de væsentligste bidrag til afbureaukratisering. Siden da har Erhvervsministeriets disruption task force arbejdet for, at ministeriet bliver en digital frontløber. Man har haft fokus på at sikre hurtig og effektiv regulering samtidig med, at virksomheder og borgere skal have mest mulig gavn af nye teknologier. Vi beder ministeriets disruptionchef give en status på task forcens arbejde. Hvordan kommer lovgivningen på forkant med ny teknologi? Hvordan sikrer man tilstrækkelig regulering samtidig med, at man skaber rum for nye forretningsmodeller? Hvilke yderligere initiativer ligger der på bordet?

v/ Kåre Riis Nielsen, disruptionchef, Erhvervsministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Digital opbremsning eller foden på speederen?

Tirsdag den 19. marts 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

Digitaliseringsstyrelsen er vokset mærkbart og har haft en central rolle i alle store forandringer inden for borgerens møde med den offentlige forvaltning de senere år. Har vi plukket de lavt hængende frugter i den digitale omstilling, og er det slut med megaprojekter - eller har vi mange flere i vente? Hvordan sikrer vi at beslutningstagere, medarbejdere og borgere kan nå at tilpasse sig den offentlige sektors nye digitale virkelighed? Styrelsens direktør giver os et indblik i fremtidens digitale dagsorden.

v/ Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fødevarebranding: Bacon, burgrise og gensplejsede burgere

Torsdag den 21. marts 2019, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

I disse år ser vi en stigende tendens til, at mad også repræsenterer livsstil, følelser og politisk stillingtagen. Samtidig med at forbrugerne er blevet mere bevidste, har de sociale medier åbnet en verden af muligheder – og mulige shitstorms. Hvor stor en rolle spiller branding i fødevaresektoren? Og hvordan mestrer man denne disciplin og bruger medierne til sin fordel? For hvad kan industrien vinde, ved at blive bedre til at se verden med forbrugerens øjne? Hvordan fortæller man den gode historie om alt fra bacon til gensplejsede burgere? På dagens møder beder vi to eksperter på området om at dele deres tips, tricks og gode eksempler.

v/ Thomas Broge-Starck, stifter og direktør i stifter og direktør i Are You Content og Hanne Harbo, strategic food planner og partner i kommunikationsbureauet Nørgaard Mikkelsen (MØDESTED: Hotel Admiral, Toldbodgade 24-28, 1253 København K)

Grænsen mellem socialindsats og familieliv

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Når det kommer til den enkelte families trivsel, er det så familien i sig selv eller det omkringliggende samfund, der står med ansvaret? Hvornår skal myndighederne blande sig i familielivet, og hvad er det for nogle advarselslamper, vi skal holde øje med? Med udgangspunkt i Børnetelefonen vil Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, komme med et par generaliserede eksempler på tidspunkter, hvor en families trivsel har været på spil. Vi beder efterfølgende to politikere overveje eksemplerne og dele deres syn på, hvor grænsen mellem socialindsats og familieliv går, når trivsel skal fostres på ny.

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, Carolina Magdalene Maier, familieordfører (ALT) og Laura Lindahl, familieordfører (LA). (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Velkommen på forsiden – sådan rammer en shitstorm

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00 - Medie

Negativ omtale og konstant nye overskrifter: Velkommen til en shitstorm. På netværksmødet dykker vi ned i shitstormen som fænomen, når vi debatterer, hvordan det er at stå på mål for en shitstorm, og hvordan medierne graver en shitstorm frem og holder liv i den. Hvad kendetegner en shitstorm? Og hvordan kan modtageren forholde sig til den? Det giver Peter Ålbæk, Naser Khader og Per Mathiessen deres svar på.

V/ Peter Ålbæk, udviklingsproducer ved Zentropa, Per Mathiessen, journalist ved Ekstra Bladet og Naser Khader (K). (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Fremtidens offentlige sektor: Kan alle løbe stærkere?

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Der er mange meninger om Moderniseringsstyrelsen, men deres magt i centraltraladministrationen er ikke til at komme uden om. Som direktør for Moderniseringsstyrelsen følger ansvaret for at sikre mest mulig velfærd og kvalitet for borgernes penge, og samtidigt lede en ganske omdiskuteret institution. Så hvilke parametre spiller ind ved direktørens beslutningstagen? Og hvordan reflekterer og forholder man sig i styrelsen til sin rolle og den til tider krasse kritik? Dagens netværksmøde gæstes af Poul Taankvist til en snak om, hvordan vigtige dagsordenener påvirker beslutningsprocessen, samt hvilke erfaringer han har gjort sig gennem sin karriere i centraladministrationen.

v/ Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen (MØDESTED: Moderniseringsstyrelsen, Landegreven 4, 1301 København)

Fremtiden hos Energinet

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

I foråret 2018 skiftede Thomas Egebo departementschefkasketten ud med posten som ny direktør i Energinet. Thomas Egebo gæster netværket og gør status over sit første år i Energinet. Hvad tager han med sig fra sine mange år som departementschef? Hvordan har han sat sit præg på Energinet? Og i hvilken retning skal Energinet bevæge sig i fremtiden i forhold til det forandrede og foranderlige energiområde?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet. (MØDESTED: DOKK1, Aarhus C)

Klima, miljø og omkostningseffektivitet

Onsdag den 27. marts 2019, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd kan vi slå to fluer med ét smæk ved at lægge afgift på landbrugets udledning af drivhusgasser – det er en billig måde at reducere CO2-udslippet og samtidig sikre et bedre vandmiljø. Men billig for hvem? Og er det en samfundsmæssig gevinst at presse et i forvejen presset erhverv? Vi inviterer miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen til at give sit bud på, hvordan vi gennem ændringer i afgiftssystemet omkostningseffektivt kan nå klimamålet i 2030. Han vil desuden indvie netværket i, hvordan man som miljøøkonomisk vismand sætter pris på natur, miljø og klima.

v/ Lars Gårn Hansen, Miljøøkonomisk vismand, De Økonomiske Råd. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fremtidens forsyning

Onsdag den 27. marts 2019, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Hvad er de mulige scenarier for fremtidens forsyning? Skal der i højere grad tænkes i store multiforsyningsselskaber eller sektoropdelt konsolidering? Kan der opstå et tættere samarbejde mellem private og offentlige forsyningsvirksomheder? Hvad skal der til, for at skabe mere effektiv drift og bedre styringsmuligheder? Er vejen banet for den bedst mulige udvikling eller løber vi panden mod eksisterende rammevilkår? Vi inviterer direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen og direktør i Axelfuture Joachim Sperling til debat om sektorens fremtidige muligheder og udfordringer.

v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme og Joachim Sperling, direktør, Axelfuture (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Brexit og finanssektorens fremtid

Fredag den 29. marts 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

D. 29. marts 2019 bliver en historisk dag. Her er Brexit en realitet og Storbritannien forlader EU. Ifølge Bank of England forventes det, at 10.000 ansatte i landets finansielle sektor vil miste jobbet den dag. Storbritannien er Europas anden største økonomi, og Londons finanssektor har en stor indflydelse på resten af Europas økonomi. Vi kigger nærmere på hvilke konsekvenser det kan få for Danmarks finanssektor, og i det hele taget finanssektoren i Europa. Bliver det en europæisk finansiel katastrofe, eller kan det også skabe muligheder for et land som Danmark?

v/ Sinne Backs Conan, Europapolitisk direktør i Finans Danmark og adm. direktør i Konsentio. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Brexit og finanssektorens fremtid (Fællesmøde med finanssektornetværk)

Fredag den 29. marts 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

D. 29. marts 2019 bliver en historisk dag. Her er Brexit en realitet og Storbritannien forlader EU. Ifølge Bank of England forventes det, at 10.000 ansatte i landets finansielle sektor vil miste jobbet den dag. Storbritannien er Europas anden største økonomi, og Londons finanssektor har en stor indflydelse på resten af Europas økonomi. Vi kigger nærmere på hvilke konsekvenser det kan få for Danmarks finanssektor, og i det hele taget finanssektoren i Europa. Bliver det en europæisk finansiel katastrofe, eller kan det også skabe muligheder for et land som Danmark?

v/ Sinne Backs Conan, Europapolitisk direktør i Finans Danmark og adm. direktør i Konsentio. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Succes på de sociale medier: Tips, tricks og tendenser

Tirsdag den 2. april 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Udviklingen går stærkt og mulighederne er mange. For aldrig har det været lettere for virksomheder, myndigheder og organisationer at kommunikere direkte med borgerne og forbruger via de sociale medier. Men findes der den gode opskrift på, hvordan man lykkes med at trænge igennem med et budskab eller sætte en dagsorden på de sociale medier, hvor alle kæmper om opmærksomhed? Og hvordan forholder man sig til modstagerne, der også bliver stadig mere kritiske og bevidste om deres likes, kommentarer og interaktion? Astrid Haug giver på dagens møde sine bud på, hvordan man lægger en kommunikationsstrategi med øje for de store SoMe-trends nu og i fremtiden.

v/ Astrid Haug, digital rådgiver (Mødested: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Valgkampskommunikation anno 2019

Torsdag den 4. april 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

På dagens møde får vi besøg af en af valgets chefstrateger, stabschef hos Socialdemokratiet, Martin Rossen. Han giver sit bud på, hvad vi kan forvente os af den kommende valgkamp. Hvilke emner kommer til at præge dagsordenen og hvilke platforme kommer til at spille en afgørende rolle? Vi får også besøg af en central aktør fra sidste valgkamp, Christian Hüttemeier. Han giver sin vurdering af partiernes kommunikationsstrategier op til den forestående valgkamp og sit bud på, hvad vi kan forvente at se, når valgkampen skydes i gang.

v/ Martin Rossen, stabschef, Socialdemokratiet og Christian Hüttemeier, Kommunikationsdirektør, Landbrug & Fødevarer, fhv. rådgiver fra Lars Løkke. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Patienten i centrum

Torsdag den 4. april 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

På dagens netværksmøde zoomer vi ind på patienten. For hvordan er det egentlig at være patient i det danske sundhedsvæsen? Hvor meget skal patienter inddrages i beslutningerne om deres egen sygdomsbehandling? Vi inviterer Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed til at fortælle om, hvilke visioner styrelsen har for patientsikkerheden i Danmark, og en patientambassadør deler ud af sine erfaringer med at være patient i sundhedsvæsenet.

v/ Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Ekstramøde: Almen dannelse - en grundsten i vores samfund

Torsdag den 25. april 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Hvis vi nedprioriterer den almene dannelse, så styrer vi i retning mod et ”dumt samfund” og et demokratisk problem. Sådan lyder advarslen fra den verdenskendte DNA-forsker Eske Willerslev. Hvis uddannelserne skal skabe reflekterede børn og unge, er vi nødt til at udstyre dem med en basal viden om verden. I stedet for at fokusere på præstation og karakterer, så bør uddannelserne klæde vores børn på til at kunne orientere sig i en omskiftelig verden – og hertil behøver vi almendannelsen. På dette møde får Eske lov at dele sine tanker om, hvordan uddannelserne skal forberede eleverne, og hvilke typer færdigheder underviserne bør fremme.

v/ Eske Willerslev, professor og DNA-forsker, Københavns Universitet og University of Cambridge. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V)

Innovation: Nøglen til vækst i hele landet?

Torsdag den 25. april 2019, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Et øget fokus på innovation er afgørende for vækst og udvikling i hele landet. Innovationsfonden investerer årligt mere end en milliard til iværksættere, forskere og virksomheder med viden og idéer, der skaber vækst og arbejdspladser – også uden for byområderne. Hvordan sikrer man de bedste vilkår for vækst? Hvordan når væksten hele vejen ud i landdistrikterne? Og er regional forankring og samarbejdsaftaler vejen frem? Vi får på dagens møde besøg af Peter Høngaard Andersen, direktør for Innovationsfonden, og Erik Krarup, direktør for Erhvervshus Midtjylland, til en snak om vækst i hele landet. to personer, som til dagligt arbejder indgående med vækstdagsordenen, .

v/ Peter Høngaard Andersen, direktør, Innovationsfonden og Erik Krarup, direktør, Erhvervshus Midtjylland

Verden ifølge Standing

Mandag den 29. april 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Guy Standing er en af verdens førende professorer inden for arbejdsmarkedsforskning. Den britiske arbejdsmarkedsøkonoms teori om den nye sociale klasse, prekariatet, har nået verdensomspændende højder og er således blevet genstand for stor bevågenhed og interesse. På dagens møde vil professor Guy Standing indvie netværket i sine tanker om, hvordan fagbevægelsen og det arbejdsmarkedspolitiske system bedst muligt håndterer de udfordringer, som det stadigt voksende prekære segment frembringer.

v/ Guy Standing, økonomiprofessor, SOAS University of London, forfatter, foredragsholder og medstifter af Basic Income Earth Network. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Verden ifølge Standing

Mandag den 29. april 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Guy Standing er en af verdens førende professorer inden for arbejdsmarkedsforskning. Den britiske arbejdsmarkedsøkonoms teori om den nye sociale klasse, prekariatet, har nået verdensomspændende højder og er således blevet genstand for stor bevågenhed og interesse. På dagens møde vil professor Guy Standing indvie netværket i sine tanker om, hvordan fagbevægelsen og det arbejdsmarkedspolitiske system bedst muligt håndterer de udfordringer, som det stadigt voksende prekære segment frembringer.

v/ Guy Standing, økonomiprofessor, SOAS University of London, forfatter, foredragsholder og medstifter af Basic Income Earth Network. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sektorkløfter i det nære sundhedsvæsen

Tirsdag den 30. april 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Vi efterspørger konstant mere samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer i det nære sundhedsvæsen, men hvorfor er det så svært at få samarbejdet til at lykkes? Kan sektorerne tale sammen, men ikke forstå hinanden? Netværket får besøg af Sidsel Vinge, der har forsket i problematikken, og Birgitte N. Lundgren fra Rudersdal Kommune, deler ud af erfaringerne fra et frikommuneprojekt, hvor tre sjællandske kommuner forsøger sig med nye samarbejdsformer for at bygge bro over sektorkløfterne på det somatiske område.

V/ Sidsel Vinge, projektchef i VIVE og fhv. sundhedschef i Gladsaxe kommune og Birgitte N. Lundgren, vicekommunaldirektør i Rudersdal Kommune. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Cirkulær økonomi: One man’s trash another man’s treasure

Tirsdag den 30. april 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Cirkulær økonomi er på få år gået fra at være et højtsvævende modeord til en integreret del af manges måde at tænke om fremtiden. I en gentænkning af vores måde at producere og forbruge spiller affaldsområdet en afgørende rolle. Hvordan giver vi de rette incitamenter til at genanvende affald og ikke mindst sikre kvaliteten i genanvendelse? Er vejen til en mere cirkulær økonomi at konkurrenceudsætte affaldssektoren? Hvor langt kan den øgede digitalisering og teknologiudvikling bringe os? Og hvor stor en del af byrden skal bæres af henholdsvis stat, kommuner, virksomheder og forbrugere?

v/ Charlotte Fischer, direktør, Dansk Affaldsforening og Flemming Besenbacher, formand for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi (ikke bekræftet). (MØDESTED: DOKK1, Aarhus C)

Ny mand ved roret

Onsdag den 1. maj 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Vi inviterer den nye departementschef i energi-, forsynings- og klimaministeriet Morten Bæk til at gæste netværket til en snak om hans første år på posten. Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på området. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Morten Bæk, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Departementschefen har ordet

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Den nye mand på broen i Undervisningsministeriet hedder Søren Hartmann Hede. Efter et år som øverste embedsmand i ministeriet beder vi ham gøre status og se fremad. Hvad bliver de centrale områder i det undervisningspolitiske værksted? Skal vi for eksempel til at implementere mere teknologi i undervisningen? Hvordan ser det ud på erhvervsskoleområdet? Og hvad har ministeriet ellers i pipelinen? Vi giver ordet til den nye departementchef og forhenværende direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

v/ Søren Hartmann Hede, departementschef, Undervisningsministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kan vismændene stadig være vagthunde?

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

De Økonomiske Råd har for længst kunnet fejre 50 års fødselsdag, og gennem den seneste årrække er deres rolle blevet skærpet og den politiske bevågenhed øget. Den planlagte udflytning af rådets sekretariat har rejst spørgsmål om, hvorvidt vismændende stadig kan agere finanspolitisk vagthund i fremtiden. Vi inviterer et rådsmedlem til at dele sit syn på rådets virke og fremtid i en periode med udfordrende vilkår og politisk pres fra flere kanter.

v/ Torben Tranæs, medlem af De Økonomiske Råds formandskab og forskningsdirektør hos VIVE. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Social arv - myte eller faktum?

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Finder social arv sted i virkeligheden? Eller er social arv et misvisende begreb, som bør afskaffes? Ifølge sociolog Morten Ejrnæs stigmatiserer social arv børn som ”sociale tabere” og deres forældre som ”dårlige forældre”. Det kan føre til selvopfyldende profetier og vanskeliggøre socialt arbejde. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd benytter man derimod ofte begrebet social arv til at undersøge livsvilkår og social mobilitet i samfundet. Vi inviterer direktør i AE Lars Andersen og sociolog Morten Ejrnæs til at udfordre hinanden og netværket på spørgsmålet om social arv. For er social arv en myte eller et faktum? Og bidrager betegnelsen blot til stigmatisering, eller er der tale om et brugbart analysebegreb, som er med til at skabe viden og i sidste ende mulighed for at bryde denne arv?

v/ Morten Ejrnæs, sociolog og lektor og Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V)

Alliancer der kan flytte magt

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Det kræver ofte et langvarigt og tungt pres at flytte magt på Christiansborg. Lykkes det forskellige aktører at finde fælles fodslag og samarbejde om en sag, så forøges mulighederne for at komme i mål. På dagens møde skal vi høre historien om et bredt samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og uddannelsesinstitutioner i Kalundborg. Parterne fortæller om samarbejdets tilblivelse og hvordan det lykkedes dem sammen at hive en ingeniøruddannelse til byen. Har de planer om i fremtiden at benytte alliancen til at bære andre projekter frem? Og hvilke tanker gør de sig generelt om alliancer - både på godt og ondt?

v/ Marie Hjortdal, Policy Lead, Government & Industry relations, Novo Nordisk, Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Kalundborg og Camilla Wang, rektor Professionshøjskolen Absalon. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Er tiden løbet fra Vandrammedirektivet?

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Tiden er kommet til, at EU’s Vandrammedirektiv skal kigges efter i sømmene, og vi inviterer derfor professor ved Københavns Universitet Helle Tegner Anker og direktør i DANVA Carl-Emil Larsen til at gæste netværket til en snak om vandregulering i EU og i Danmark nu og i fremtiden. For hvilke ændringer kan serviceeftersynet forventes at medføre? Hvad vil ændringerne betyde for de danske vandleverandører? Og hvordan sikrer man bedst effektiv regulering på tværs af lande?

v/ Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA og Helle Tegner Anker, professor, Københavns Univeristet (ikke bekræftet)

Cirkulært byggeri

Onsdag den 8. maj 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark bekymre sig om bæredygtighed? Og hvordan kan man bygge mere bæredygtigt? Kasper Guldager Jensen, der er medlem af regeringens advisory board for cirkulær økonomi, indvier os i visionerne inden for cirkulært byggeri, og inspirerer til, hvordan man kan bidrage til en mere bæredygtig byggeindustri, og Stig Ammitzbøll, arkitekt og creative manager hos Lendager Group, inspirerer til cirkulære urbane strategier.

v/ Kasper Guldager Jensen, CEO for GXN og medlem af regeringens advisory board for cirkulær økonomi og Stig Ammitzbøll, arkitekt og creative manager hos Lendager Group (MØDESTED: ARoS)

Metroen ruller ind til tiden – hvad nu?

Torsdag den 9. maj 2019, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Et af de senere års mest omdiskuterede byggerier er nu ved vejs ende. På dagens netværksmøde, inviterer vi Metroselskabets direktør til at give os en overflyvning på det største anlægsprojekt i hovedstaden i nyere tid. Hvad vil Cityringen betyde for den københavnske trafik? Hvad har været de største udfordringer hidtil, og hvilke erfaringer kan vi tage med til anlæggelsen af den nye letbane ved ring 3 og fremtidige megaprojekter? Hvad er ellers i pipeline af nye store offentlige infrastrukturprojekter i og omkring hovedstaden?

v/ Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør, Metroselskabet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fritænkere og ildsjæle - nye typer af offentlige ledere? (Bemærk start 14.30) Efterfulgt af vin og hyggeligt samvær

Onsdag den 15. maj 2019, 14.30 -17.30 - Offentlig styring

En kompleks virkelighed for den offentlige sektor og et politisk ønske om besparelser og fornyelse stiller flere og nye krav til fremtidens offentlige ledere. På dagens møde sætter vi fokus på, hvilke kompetencer der bliver nødvendige for fremtidens offentlige ledere og hvilke nye vilkår de møder. Først giver vi ordet til en garvet departementschef med erfaring fra adskillige ministerier. Vi får også besøg af Det Kongelige Teaters nye teaterchef til en snak om, hvilke ledelseserfaringer han trækker på i skiftet fra at have været kunstnerisk leder til at være administrativ leder.

v/ Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kasper Holten, teaterchef, Det Kongelige Teater. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et år efter Cambridge Analytica – hvor er Facebook nu?

Mandag den 20. maj 2019, 09.15 -12.00 - Medie

Et år efter sagen om Cambridge Analyticas anvendelse af data fra Facebook var breaking news i medier verden over, inviterer vi Facebooks Head of Public Policy i Norden og Benelux og tidligere særlig rådgiver, Martin Ruby, til at holde oplæg i vores netværk. For hvordan har sagen ændret Facebooks arbejde med data på sociale medier? Hvilke hensyn tager Facebook for at forhindre udbredelsen af propaganda? Og hvad kan andre sociale medieplatforme lære af sagen?

V/ Martin Ruby, Head of Public Policy i Norden og Benelux, Facebook (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Thorning: Den første - men ikke den sidste

Mandag den 20. maj 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Gennem sin indflydelsesrige politiske karriere, har Helle Thorning-Schmidt truffet mange svære beslutninger og forholdt sig til utallige input fra embedsmænd, partikammerater og særlige rådgivere. I 2015 forlod hun den politiske scene og sidder nu i toppen af en verdensomspændende NGO, hvortil der også følger valg og fravalg baseret på rådgivning. På dagens møde spørger vi Helle Thorning-Schmidt i hvilke situationer, hun virkelig har draget nytte af al den rådgivning? Og hvordan leveres rådgivningen bedst muligt for at optimere beslutningsprocessen? Søs Marie Serup styrer slagets gang, når det tidligere makkerpar Helle Thorning-Schmidt og Noa Redington deler ud af deres bedste råd og røverhistorier.

v/ Helle Thorning-Schmidt, fhv. statsminister og CEO for Save the Children International og Noa Redington, journalist og fhv. særlig rådgiver (dato ikke endelig bekræftet)

Morgendagens arbejdsstyrke

Tirsdag den 21. maj 2019, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Det arbejdsmarked, vi kender i dag, står overfor store omvæltninger. Dette stiller nye og store krav til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvad skal fremtidens arbejdsstyrke kunne? Hvordan sikrer vi denne kvalificerede arbejdskraft i fremtiden? Og hvordan imødekommer erhvervslivet bedst de nye udfordringer? Kim Simonsen, formand for HK, Per Christensen, formand for 3F og Ole Wehlast, formand for NNF, gæster netværket til en snak om, hvordan vi bedst klæder morgen dagens arbejdsstyrke på.

v/ Kim Simonsen, formand, HK og Ole Wehlast, formand, NNF (MØDESTED: Børsen, 1217 København K)

Fremtidens sundhedsvæsen

Tirsdag den 21. maj 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Sundhedsvæsnet er i fuld gang med en større digital transformation, og det skaber en række muligheder og udfordringer i opgaveløsningen. Hvad bringer fremtiden på den lange bane? Hvordan bliver sundhedsvæsnet gearet til at følge med den digitale udvikling? Og hvilke redskaber kan sundhedsindustrien udvikle, for at sundhedsvæsnet kan matche de stigende kvalitets- og effektiviseringskrav? Vi har inviteret Tine Roed, direktør i DI Sundhed, til at komme med sin vurdering af, hvordan sundhedsvæsnet ser ud 20 år ud i fremtiden, og hvad det kræver af sundhedsindustrien.

v/ Tine Roed, direktør i Dansk Industri. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fødevarepolitisk interessevaretagelse

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Skellet mellem blokkene i dansk politik er traditionelt tydelig i hensynet til landbrugets erhvervsvilkår sat over for miljøreguleringer. Hvordan agerer man som én af Danmarks største og mest magtfulde erhvervsorganisationer i dette politiske spil? Martin Merrild har siddet i formandsstolen hos Landbrug & Fødevarer siden 2012. Hvilke erfaringer har han gjort sig med politisk interessevaretagelse? Hvordan gebærder man sig som landbrugets og fødevareproduktionens store stemme under skiftende regeringer med varierende prioriteringer? Og hvad gør man for at finde fælles fodslag inden for egne rækker?

v/ Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

Terrorarkitektur: hvordan kombineres sikkerhed med et levende byrum?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

De senere års mange triste terroraktioner i vestlige storbyer har skabt et behov for at have et øget fokus på sikkerhed. Det handler både om at skabe mere sikkerhed om bygninger og bydele, der er oplagte mål for terrorisme og om at integrere sikkerhedsaspekterne i et levende byrum. Hvordan gør man det konkret, og hvad er der af gode og dårlige erfaringer på området? Vi beder to af Danmarks førende arkitekter på området dele deres viden med netværket.

v/ Hans Scheving, indehaver, Bertelsen & Scheving arkitekter og Bjarne Hammer, partner og indehaver, Schmidt Hammer Lassen Architects. (MØDESTED: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K)

Hvad er nøglen til øget trivlsel?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

I uddannelsesverdenen er stress og mistrivsel et stigende problem der ofte tilskrives tidspres, karakterræs og fokus på at præstere. Det kan få stor betydning for, hvordan børn og unge klarer sig på deres videre færd i livet. Hvordan spotter vi børn og unge der mistrives i skolerne og på ungdomsuddannelserne? Hvad skal der til for at fremme trivslen? Vi inviterer Katrine Finke, programleder i Psykiatrifonden, til at give os et indblik i, hvordan det står til med trivslen, og vi diskuterer, hvordan skoler og ungdomsuddannelser kan forbedre trivslen blandt børn og unge.

V/ Katrine Finke, programleder i Psykiatrifonden (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Blockchain – mere end bare kryptovaluta?

Torsdag den 23. maj 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Blockchain er blevet kaldt det mest innovative siden internettet og fremtidens sikkerhedssystem for data. Vi kigger nærmere på teknologien bag - hvad er blockchains muligheder egentlig, og hvordan kan det være, at teknologien først brager derudaf nu? På dagens netværksmøde får vi besøg af Roman Beck, som vil fortælle kort om teknologien bag blockchain og dens potentiale. Vi får også besøg af Jan C. Plenge, som giver et indblik i, hvordan man i Nets arbejder med blockchainteknologien. Sammen vil vi diskutere, om Danmark kan blive foregangsland, når det kommer til at udvikle og implementere blockchain-baserede it-systemer.

v/ Roman Beck, Head of European Blockchain Center og professor, IT-Universitetet og Jan Christian Plenge, Senior Vice President Digital Innovation, Nets (fællesmøde med Digitaliseringsnetværket). (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Blockchain – mere end bare kryptovaluta?

Torsdag den 23. maj 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Blockchain er blevet kaldt det mest innovative siden internettet og fremtidens sikkerhedssystem for data. Vi kigger nærmere på teknologien bag - hvad er blockchains muligheder egentlig og hvordan kan det være at teknologien først brager derudaf nu? På dagens netværksmøde får vi besøg af Roman Beck, som vil fortælle kort om teknologien bag blockchain og dens potentiale. Vi får også besøg af Jan C. Plenge, som giver et indblik i, hvordan man i Nets arbejder med blockchainteknologiens muligheder. Sammen vil vi diskutere, om Danmark kan blive foregangsland, når det kommer til at udvikle og implementere blockchain-baseret it-systemer

v/ Roman Beck, Head of European Blockchain Center og professor, IT-Universitetet og Jan Christian Plenge, Senior Vice President Digital Innovation, Nets (fællesmøde med Finanssektornetværket). (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

En vildmand i direktørstolen – Rane gør status

Fredag den 24. maj 2019, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvad sker der, når en mand med vilde ideer slippes løs på et af Danmarks største museer? Ansættelsen af Rane Willerslev som ny direktør har givet Nationalmuseet en hidtil uset eksponering. Ud over opmærksomheden omkring hans person, så er han også kendt for at have en anderledes tilgang til ledelse og til, hvordan man sætter kreative kræfter i spil. Efter to år i direktørstolen beder vi Rane gøre status: Hvordan har hans ledelsesfilosofi om at være lyttende, inddragende og have mod til at fejle skaffet ham konkrete resultater som direktør? Har han stadig de samme planer og visioner for museet, og er man blevet bedre til at udnytte museets fulde potentiale?

v/ Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet. Bemærk at der efterfølgende er frokost. (MØDESTED: Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, 1471 København K)

Prioriteringer i nyhedsstrømmen (fællesmøde med netværket Politisk kommunikation)

Torsdag den 6. juni 2019, 09.15 -12.00 - Medie

Journalisterne har traditionelt været bindeled mellem de politiske aktører og borgerne. Men hvordan prioriteres der i nyhedsstrømmen? Hvorfor bliver noget til store mediedagsordner, mens andet drukner i nyhedsstrømmen? Og hvordan klarer medierne udfordringerne med fake news og politisk spin? Politisk redaktør på TV2, Anders Langballe, giver os et indblik i overvejelserne, der ligger bag de politiske historier på en af landets stærkeste politiske redaktioner.

v/ Anders Langballe, politisk redaktør, TV2. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Prioriteringer i nyhedsstrømmen

Torsdag den 6. juni 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Journalisterne har traditionelt været bindeled mellem de politiske aktører og borgerne. Men hvordan prioriteres der i nyhedsstrømmen? Hvorfor bliver noget til store mediedagsordner mens andet drukner i nyhedsstrømmen? Og hvordan klarer medierne udfordringerne med fake news og politisk spin. Politisk redaktør på TV2, Anders Langballe, giver os et indblik i overvejelserne, der ligger bag de politiske historier på en af landets stærkeste politiske redaktioner.

v/ Anders Langballe, politisk redaktør, TV2. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Københavnerdag: Prioriteringer i nyhedsstrømmen

Torsdag den 6. juni 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Journalisterne har traditionelt været bindeled mellem de politiske aktører og borgerne. Men hvordan prioriteres der i nyhedsstrømmen? Hvorfor bliver noget til store mediedagsordner mens andet drukner i nyhedsstrømmen? Og hvordan klarer medierne udfordringerne med fake news og politisk spin. Politisk redaktør på TV2, Anders Langballe, giver os et indblik i overvejelserne, der ligger bag de politiske historier på en af landets stærkeste politiske redaktioner.

v/ Anders Langballe, politisk redaktør, TV2

Københavnerdag: Frokost i Snapstinget og møde med MF'ere om interessevaretagelse

Torsdag den 6. juni 2019, 12.30 -15.15 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Anden del af dagen foregår på Christiansborg, hvor netværket besøger Sofie Carsten Nielsen (RV), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Hønge (SF). Vi spørger ind til, hvordan de oplever organisationer og virksomheders tilgang til interessevaretagelse. Hvis man spørger dem, hvad virker så? Og hvad skal man holde sig fra? Kort sagt, hvordan vinder man bedst folketingsmedlemmernes opmærksomhed?

v/ Sofie Carsten Nielsen (RV) (ikke bekræftet), Jan E. Jørgensen, (V) (ikke bekræftet) og Karsten Hønge (SF) (ikke bekræftet).

Fremtidens forsyning

Fredag den 7. juni 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Hvad er de mulige scenarier for fremtidens forsyning? Skal der i højere grad tænkes i store multiforsyningsselskaber eller sektoropdelt konsolidering? Er biomasseudnyttelse fremtiden eller skal vi gå i en helt anden retning? Hvad skal der til, for at skabe mere effektiv drift og bedre styringsmuligheder i forsyningssektoren? Er vejen banet for den bedst mulige udvikling eller løber vi panden mod eksisterende rammevilkår? Vi inviterer direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen og direktør i Axcelfuture Joachim Sperling til debat om sektorens fremtidige muligheder og udfordringer.

v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme og Joachim Sperling, direktør, Axcelfuture. (MØDESTED: DOKK1, Aarhus C)

Guidet tur

Tirsdag den 11. juni 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Hvordan skaber vi bæredygtige bydele, der sikrer en sammenhængende og god by for alle? På dagens netværksmøde rykker vi ud for at se og blive inspireret af nye måder at tænke og udføre byudvikling. Vi besøger Gellerupparken for at blive klogere på, hvordan man omdanner et udsat boligområde til en attraktiv bydel med en blandet beboersammensætning samt et varieret boligudbud.

V/ Per Frølund, programleder Helhedsplan Gellerup og Chadi fra E&P Huset

En innovativ sektor: Hvad er fremtiden?

Onsdag den 28. august 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Innovation er et key word for fremtidens energi og forsyning. Digitaliseringen og den teknologiske udvikling skaber mange nye muligheder, men udfordrer samtidig den traditionelle måde at tænke kundekontakt, energibesparelse og klimagevinster på. På dagens møde får vi besøg af Hanne Hermansen, vicedirektør i Innovationsfonden og Lars Van Hauen, innovationsdirektør i E.ON. For hvad mener de er fremtiden på energi- og forsyningsområdet? Hvilke teknologier arbejdes der med rundt om i landet? Og hvad er deres bedste råd til arbejdet med innovation i en sektor præget af krav om øget effektivisering?

v/Tore Duvold, vicedirektør, Innovationsfonden og Lars Van Hauen, innovationsdirektør, E.ON

Hvad er i vente? Beskæftigelsespolitik i praksis

Torsdag den 29. august 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Er det muligt at forudsige, hvilken arbejdskraft Danmark har brug for om 5, 10 eller 15 år? Og hvad ved vi egentlig om fremtidens arbejdsmarked? Direktøren fra STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Maria Schack Vindum gæster netværk og giver et indblik i styrelsens arbejde og syn på nutiden og fremtiden for det danske arbejdsmarked. For hvordan sikres den mest effektive implementering af aftaler og reformer, så resultaterne lever op til de politiske intentioner? Med fortid i både Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, diskuterer netværket med Maria Schack Vindum, hvordan beskæftigelsespolitikken udvikles i samspil med bl.a. dagsordenen i den røde bygning.

v/ Maria Schack Vindum, direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (ikke bekræftet)

Chefen og rådgiveren

Tirsdag den 3. september 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Der er flere eksempler på ”makkerpar”, hvor chefen tager rådgiveren med sig til nye græsgange. Et af disse er direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen og hans underdirektør Jes Brinchmann Christensen, der startede samarbejdet i Erhvervsministeriet, som de nu forsætter i DE. Men hvilket rådgivningsbehov har chefen, og hvordan arbejder rådgiveren med at klæde chefen på? Er der forskel på den rådgivning, der efterspørges i en organisation og på Christiansborg? Og hvilke fordele og ulemper er der ved at have et tæt forhold til sin rådgiver?

v/ Brian Mikkelsen, Adm. direktør i Dansk Erhverv og Jes Brinchmann Christensen, Underdirektør i Dansk Erhverv (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Multisygdommens mange udfordringer

Tirsdag den 3. september 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Andelen af multisyge patienter er voksende, og undersøgelser viser, at hele 33 % af den voksne befolkning nu har to eller flere langvarige sygdomme. Hvilke udfordringer skaber multisygdom i det nære sundhedsvæsen? Hvilke praksisproblematikker møder den multisyge patient og sundhedspersonalet? På dagens netværksmøde zoomer vi ind på multisygdom og de tværsektorielle problematikker, der er forbundet med den stigende andel af multisyge patienter set fra den regionale, kommunale og forskningens vinkel.

v/ Anne Frølich, overlæge og forskningsleder Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og Steen Rank Petersen, sundhedschef i Gladsaxe Kommune. (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Idealer og realiteter: Hvad kan vores sundhedsvæsen?

Mandag den 9. september 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

På dagens netværksmøde sætter vi os op i helikopteren og kaster et blik ned på det samlede danske sundhedsvæsen. Hvad kan vores sundhedssystem egentlig, og hvad kan det ikke? Vi inviterer professor i ledelse i sundhedsvæsenet, Mickael Bech, til at fremlægge sin analyse af sundhedsvæsenets største styrker og svagheder samt muligheder og udfordringer. Der lægges op til debat, når netværket får mulighed for at udfordre og diskutere Mickael Bechs løsningsforslag til fremtidens sundhedsvæsen. Hvad skal sundhedssystemet kunne, og hvad kan overhovedet lade sig gøre?

v/ Mickael Bech, professor i ledelse i sundhedsvæsenet, Aarhus Universitet og fhv. direktør for VIVE. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Ambitioner i Danske Bank

Tirsdag den 10. september 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Foruden at være Danmarks største bank og finansielle koncern, så er Danske Bank ligeledes statens betalingsformidler. Vi inviterer Kim Larsen, kommunikationsdirektør i Danske Bank, til en snak om bl.a. bankens ambitioner. Hvilke rådgivningskompetencer skal bankens direktion besidde, og hvordan ser processen ud, når afgørende beslutninger skal træffes? Vi spørger også indtil bankens udfordringer i kølvandet på, hvad der kaldes verdenshistoriens hidtil største hvidvaskningssag.

v/ Kim Larsen, kommunikationsdirektør i Danske Bank (Ikke bekræftet)

Mobility as a Service: Europæiske erfaringer

Tirsdag den 10. september 2019, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde zoomer vi ud og ser på de europæiske erfaringer med Mobility as a Service-teknologien (MaaS). Hvor langt er de kommet i andre europæiske lande, og hvilke erfaringer kan vi i trække på i Danmark? Jacob Bangsgaard er CEO for ERTICO – ITS Europe og præsident for den fælleseuropæiske MaaS Alliance, og han vil på mødet komme med sine bud på, hvordan Danmark på transportfronten kommer bedst muligt med på den teknologiske bølge. For hvad er afgørende for udbredelsen af MaaS? Hvor ser han de største udfordringer på den korte bane? Og hvad kan vi gøre for bedst at imødekomme disse?

v/ Jacob Bangsgaard, CEO ERTICO – ITS EUROPE, og præsident for MaaS Alliance

Byggeri i den digitale tidsalder

Onsdag den 11. september 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Netværket zoomer ind på teknologiens muligheder og udfordringer. En af de nye digitalt baserede teknologier, som har potentiale til at forandre byggebranchen, er 3D- modeller og 3D print. Hvad betyder de nye teknologiske løsninger for måden at designe, planlægge og udføre byggeprojekter? Hvad kan byggebranchen gøre, for at være på forkant med udviklingen? I udlandet er en række spektakulære projekter realiseret, og på hjemmefronten har vi nu også sat gang i de første 3D printede projekter.

v/ Niels Treldal, områdechef for VDC og forretningsudvikling, NCC og Kåre Flindt Jørgensen, konceptudviklingschef, NCC.

Næste stop: Arbejdsmarkedet

Torsdag den 12. september 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Hvordan skaber man symbiose mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet i Danmark, så danske unge får en god overgang fra uddannelse til arbejdsmarked? Dette spørgsmål forsøger vi at få svar på fra tre forskellige eksperter på området, Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv, Henrik Lodberg, kontorchef for Vækst og Uddannelse i Region Midtjylland, og Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet. Netværkets medlemmer sidder således på første række til en skarp debat, hvor tre forskellige perspektiver og interesser står ansigt til ansigt med hinanden. For spørgsmålet er ikke kun, hvordan uddannelsessektoren og erhvervslivet kan samarbejde om et fælles mål, men også om, hvilket mål de skal arbejde sig frem imod.

v/ Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv, Henrik Lodberg, kontorchef for Vækst og Uddannelse i Region Midtjylland, og Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Er socialpolitikken for lokal?

Tirsdag den 17. september 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan bringes den lokale virkelighed ind på Christiansborg, så indsatsen på socialområdet optimeres? Eller er kommunerne i deres forskellighed gode nok til at tage fat og løfte socialpolitikken alene? Til dette netværksmøde tager vi debatten med Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og formand for KL's Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse. Vi spørger dem ind til prioriteterne på socialområdet i hver deres kommune, ligesom vi skal snakke om nødvendigheden af mere samarbejde mellem KL og politikerne på Borgen og om den forskellige tilgang til socialområdet kommunerne imellem.

v/ Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og formand for KL’s Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse (Ikke bekræftet)

Bidsk eller blød vagthund

Tirsdag den 17. september 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Vi får besøg af Finanstilsynets formand David Lando, som vil gøre status på hvidvasksagen med Danske Bank. Lando har tidligere forsvaret Finanstilsynets arbejde i medierne og kaldt den offentlige debat om sagen for skinger. På dagens møde tager vi debatten om Finanstilsynets prioritering af opgaver og udfordringer – herunder personaleomsætning – og diskuterer hvad tilsynets formål er og bør være.

V/ David Lando, Formand for Finanstilsynet og professor på CBS

Hvad skal Danmark leve af?

Onsdag den 18. september 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Danmark oplever vækst, men alligevel byder fremtiden på udfordringer. Automatisering og kunstig intelligens gør ikke blot vores arbejde lettere – de kan også risikere at gøre vores arbejdskraft overflødig. En McKinsey-rapport har vist, at 40 procent af danskernes arbejdstimer kan erstattes af kendt teknologi. Der vil i nær fremtid være kompetencer, som samfundet ikke længere har brug for. Kan vi uddanne os ud af fremtidens udfordringer, eller skal vi lægge finanspolitikken an på, at en stor del af befolkningen inden længe leder efter nye roller på arbejdsmarkedet? Vi søger svar, når vi får besøg fra Finansministeriets center for holdbarhed og strukturpolitik og regeringens disruptionråd.

v/ Lars Haagen Pedersen, afdelingschef, Finansministeriet og Bente Sorgenfrey, Næstformand for FH og medlem af Disruption Rådet

Beretning fra toppen af styrelsen

Onsdag den 18. september 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Dagens oplægsholder har befundet sig i det energi- og forsyningspolitiske maskinrum i mange år. Som tidligere afdelingschef i departementet og vicedirektør har Energistyrelsens nye direktør Kristoffer Böttzauw fingeren på pulsen. Vi spørger ham, hvordan man som styrelsesdirektør retter ind efter den siddende regerings linje og samtidig sikrer styrelsens fortsatte faglige udvikling? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af styrelsen, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen. (MØDESTED: DOKK1, Aarhus C)

Hvordan bruger vi pengene?

Torsdag den 19. september 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

På dagens netværksmøde åbner vi op for magtens centrum i sundhedsvæsenet. Hvordan arbejder Finansministeriet egentlig med sundhedsområdet? Hvilke analyser og prognoser bruger de? Og hvordan forholder de sig til dynamiske effekter af offentlige udgifter på sundhedsområdet? Vi inviterer Søren Lund, kontorchef for kommuneøkonomi og regioner, ind for at belyse, hvordan Finansministeriet arbejder med sundhedsøkonomi, mens Kjeld Møller Pedersen giver et overblik over, hvordan vi historisk set har prioriteret at bruge pengene i sundhedsvæsenet.

V/ Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi VIVE og Søren Lund, kontorchef i Center for kommuneøkonomi og regioner i Finansministeriet

Når kommunalpolitik bliver erhvervspolitik

Tirsdag den 24. september 2019, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Kommunerne og deres indsats for det lokale erhvervsliv spiller en stor rolle i kampen for vækst i hele landet. Der bliver årligt offentliggjort flere analyser omkring kommunernes erhvervsvenlighed. Vi inviterer tre borgmestre med forskellige strukturelle forudsætninger til en snak om, hvordan de hver især arbejder med og for det lokale erhvervsliv, og hvad kommunerne kan lære af hinandens arbejde.

v/ Ib Kristensen, borgmester, Billund kommune, Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense kommune og Thomas Lykke Pedersen, borgmester, Fredensborg kommune

Cobots: Når samarbejde er vejen frem

Tirsdag den 24. september 2019, 13.15 -16.00 - Erhverv, vækst og innovation

Skræmmescenarierne om fremtidens arbejdsmarked indebærer ofte, at robotterne tager over og overflødiggør den menneskelige arbejdsstyrke. Hos Universal Robots har man i mange år arbejdet med cobots, såkaldte ”collaborative robots”, hvor robotter i højere grad bruges som et værktøj for mennesket. Vi besøger Universal Robots hovedkvarter i Odense og bliver klogere på en fremtid, hvor robotter og mennesker i samarbejde udgør kernen i en effektiv produktion.

v/ Esben Østergaard, CTO, Universal Robots(ikke bekræftet)

En kreativ ledelsesstil i det offentlige?

Mandag den 7. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Hvilke centrale kompetencer gør sig gældende hos den fremtidige leder, og er der plads til kreativitet? Dette netværksmøde byder på indsigt i ambitionerne hos den anderledes leder. Vi har fornøjelsen af at præsentere tre ildsjæle, og spørger dem bl.a. om, hvilke krav der stilles til ledere i den offentlige og i den private sektor. Kom og mød Mia Wagner, direktør i Freeway Koncernen og en af løverne i Løvens Hule, Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, og Kasper Holten, chef for Det Kongelige Teater.

v/ Mia Wagner, direktør i Freeway Koncernen, Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, og Kasper Holten, chef for Det Kongelige Teater (MØDESTED: Det Kongelige Teater, Kongens Nytorv 9, 1050 København K)

Energiens mand

Tirsdag den 8. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Kristoffer Böttzauw tiltrådte i juni 2018 som ny direktør i Energistyrelsen. På dagens møde gæster Kristoffer Böttzauw netværket til en snak om det første år i spidsen for Energistyrelsen. Vi spørger ham, hvad han ser som de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af styrelsen, og hvor de store udfordringer er på lidt længere sigt? Samtidig spørger vi til, hvordan man som styrelsesdirektør både arbejder med at implementere energiaftalen og samtidig udvikler styrelsens faglighed og langsigtede fokus?

v/ Kristoffer Böttzzauw, direktør, Energistyrelsen

Ambitionerne på socialområdet

Onsdag den 9. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan sikres det i departementet, at man bedst imødekommer udfordringerne på børne- og socialområdet? Vi har denne gang fornøjelsen af departementschef i Børne- og Socialministeriet, Jens Strunge Bonde, som vil fortælle os om de socialpolitiske ambitioner for fremtiden. Ligeledes vil fokus for mødet være på, hvordan ministeriet sikrer en vellykket implementering af socialpolitiske reformer, så ambitionerne kan indfris.

v/ Jens Strunge Bonde, Departementschef i Børne- og Socialministeriet (Ikke bekræftet)

Partipresse og nye kommunikationsformer: På vej mod hvad?

Torsdag den 10. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

De fleste partier eksperimenterer med nye kommunikationsformer og opretter i stigende grad deres egne nichemedier. Hvad betyder det for udviklingen i den politiske kommunikation, at partierne selv er afsender på netaviser, podcastkanaler og virale facebookvideoer, som i tilfældet med Dan Jørgensens svar på de amerikanske fordomme om Danmark blev vist hele 5,5 mio. gange? Hvorfor ser vi denne tendens? Hvad giver det af muligheder og udfordringer? Og stiller de nye kommunikationsmetoder anderledes krav til modtagere, pressen og andre kommunikatører på den politiske arena?

v/ Dan Jørgensen (S) (ikke bekræftet) og Mark Ørsten, professor, RUC

Populær patientinddragelse: Hvorfor og hvordan skal patienter inddrages?

Torsdag den 10. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Hverken på nationalt eller internationalt plan findes der en definition af, hvad patientinddragelse helt specifikt er. Er patientinddragelse, at patienterne får informationspjecer de kan tage med sig fra venteværelserne, eller er det, at de selv kan tage stilling til, hvilken behandling de skal have? På dagens netværksmøde har vi inviteret Jesper Fisker og Kirsten Ilkjær til at dele deres tanker om patientinddragelse i det danske sundhedsvæsen. For hvordan ser det ud med patientinddragelse i Danmark, og hvilken betydning har det for danskernes patientforløb og det sundhedsfaglige personale?

v/ Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet og Kirsten Ilkjær, næstformand for Lægeforeningen (ikke bekræftet). (MØDESTED: Børsen, 1217 København K)

Danmark som datacenter-mekka?

Torsdag den 24. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Apple, Facebook, Google og Amazon har alle planer om at etablere gigantiske datacentre i Danmark. Vores lands høje forsyningssikkerhed og relativt store andel af grøn energi gør os til en eftertragtet location for tech-giganterne. Men ønsker vi at være Europas datacenter-mekka? Datacentrene vil øge det danske elforbrug markant og også føre til en stigning i CO2-udledningen. Til gengæld leverer datacentrene store mængder overskudsvarme, som kan bruges til fjernvarme, og kan samtidig fungere som en driver for vækst i hele landet. Vi inviterer til debat om Danmarks rolle som datacenter-mekka. For hvad står vi foran af både kommercielle muligheder og praktiske udfordringer? Og hvordan bliver kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører påvirket af de nye mastodonter?

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand, Klimarådet og Steen Hommel, direktør, Invest in Denmark. (MØDESTED: DOKK1, Aarhus C)

Hvad er værdien af sociale investeringer?

Torsdag den 24. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) har givet os et redskab til at beregne den økonomiske effekt af sociale investeringer. Modellen anvendes af Socialstyrelsen til at beregne de økonomiske konsekvenser over tid af sociale indsatser. Politikerne har også udråbt modellen som et redskab for kommuner og andre interessenter, som ønsker et supplement til Finansministeriets regnemodeller. På dagens møde får vi først en status på arbejdet med modellen fra Rasmus Højbjerg Jacobsen, som står bag modellen. Hvordan måler vi effekterne? Kan vi på baggrund af SØM lave modeller for socialøkonomiske investeringer, som kan bruges af beslutningstagerne – og hvilke faldgruber er der? Til sidst har vi inviteret Ane Halsboe-Jørgensen til at dele sine tanker om, hvilke problematikker man prøver at imødegå, når man ønsker en udvidet anvendelse af SØM.

v/ Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorforsker, VIVE og Ane Halsboe-Jørgensen, MF (S)

Hvordan løses opgaverne i fremtiden?

Mandag den 28. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Flere komplekse patienter og opgaver overgår til den kommunale sygepleje i takt med de tidligere udskrivelser fra sygehusene, og mange kommuner oplever et stort pres for at få kvalificeret arbejdskraft og hænder nok i sygeplejen. Opgaveløsningen kræver flere ressourcer og en høj faglighed, men hvordan får vi de nødvendige kvalifikationer ud i kommunerne? På dagens netværksmøde tager vi et kig i krystalkuglen for at blive klogere på, hvilke sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der skal løftes i fremtiden, og hvem der skal løfte opgaverne.

v/ Jan Nielsen, direktør for Ældre og Handicap i Aalborg Kommune og Anne Bukh, koncerndirektør Region Nordjylland. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Regulering: Hvem, hvad, hvor

Tirsdag den 29. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Finansdirektøren i Erhvervsministeriet gæster netværket til en snak om ministeriets arbejde og fokus netop nu. På dagens møde giver Steen Lohmann en aktuel status på den danske og europæiske regulering af finanssektoren og skitserer hvad der er i vente. Ministeriets arbejdsgruppe udarbejdede i foråret 2018 en rapport, som blandt andet anbefalede forenklinger af den finansielle lovgivning. Hvad er status på de seneste politiske tiltag og fra hvilke kanter kan vi forvente nye tiltag?

V/ Steen Lohmann, Finansdirektør i Erhvervsministeriet

Risikostyring i en kompleks sundhedsverden

Mandag den 4. november 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

I sundhedsvæsenet tillægges det stor betydning, at implementering af nye tiltag sker korrekt og til tiden. Hvordan kan vi rent kommunikativt blive bedre til at forberede både befolkningen og det sundhedsfaglige personale på det nye? Hvordan får vi effektivt og troværdigt leveret nye sundhedstiltag, behandlinger og budskaber? På dagens netværksmøde diskuterer vi, hvordan vi får både borgere og fagfolk i sundhedsvæsenet til at acceptere en vis risiko og fejlmargin, når der indføres nye behandlinger og tiltag.

V/ Thomas Dybro Lundorf, kommunikationschef i Lægemiddelstyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Tirsdag den 5. november 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Netværket zoomer ind på ungdomsuddannelserne og diskuterer, hvordan vi kan sikre sammenhængskraften i hele uddannelsessektoren. Camilla Hutters er chef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut, der arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. På dagens netværksmøde giver hun en status på, hvor ungdomsuddannelsernes styrker og svagheder ligger, og giver sin vurdering af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i hele systemet.

v/ Camilla Hutters, chef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Det erhvervspolitiske værksted

Mandag den 11. november 2019, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Danmarks længst siddende departementschef har stået bag roret i Erhvervsministeriet siden 2001. Vi tager på dagens møde et kig ind i værkstedet og bliver klogere på, hvad der sker bag murene, når der tages beslutninger på det erhvervspolitiske område, som efterfølgende skal føres ud i livet. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra hans stol, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt? Vi inviterer departementschef Michael Dithmer til debat.

v/ Michael Dithmer, departementschef, erhvervsministeriet

Arbejderklasse, voksende utryghed og politisk mistillid

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Lader vi arbejderklassen forsvinde under radaren, når vi i politik fx taler om at hæve pensionsalderen? Vi inviterer forfatter Lars Olsen til en snak om øget mistillid til politikere. Han er aktuel med bogen ”Det forsvundne folk”, hvor han bl.a. udtrykker, at mistilliden skal ses i lyset af en stigende utryghed blandt arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig inviterer vi Mads Kastrup, som i kraft af sit arbejde som Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, har ageret talerør for mange danskere, der kan nikke genkendende til utrygheden og mistilliden.

v/ Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør og Mads Kastrup, Opinionsredaktør på Ekstrabladet

Arbejderklasse, voksende utryghed og politisk mistillid

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Lader vi arbejderklassen forsvinde under radaren, når vi i politik fx taler om at hæve pensionsalderen? Vi inviterer forfatter Lars Olsen til en snak om øget mistillid til politikere. Han er aktuel med bogen ”Det forsvundne folk”, hvor han bl.a. udtrykker, at mistilliden skal ses i lyset af en stigende utryghed blandt arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig inviterer vi Mads Kastrup, som i kraft af sit arbejde som Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, har ageret talerør for mange danskere, der kan nikke genkendende til utrygheden og mistilliden.

v/ Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør og Mads Kastrup, Opinionsredaktør på Ekstrabladet

Tegn, der trender: How to Tweet?

Tirsdag den 26. november 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Det handler om at slå hovedet på sømmet. Gerne med et glimt i øjet. Og på 140 tegn. Vi inviterer tre af Twitters stærkeste danske stemmer til en formiddag om, hvordan man går til et medie som Twitter. For hvordan skaber man interesse om sine tweets om stort som småt? Hvilke overvejelser gør de sig, før de sætter sig til tasterne? Og hvad synes de selv fungerer bedst på Twitter?

v/ Poul Madsen, chefredaktør, EkstraBladet, Sandie Westh, radiovært, P7MIX og Kenn L. Hansen, ejer og konsulent, EPO – præstationsfremmende kommunikation (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

COP25: Fremtiden til forhandling

Tirsdag den 26. november 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

I kølvandet på COP25 inviterer vi international chef i Concito Jarl Krausing til at opridse COP’ens resultater. Hvad er hovedkonklusionerne? Hvilken betydning har disse for Danmark og vores rolle i kampen for et bedre klima? Hvad er næste skridt, og hvad er det realistisk, at der kommer til at ske i den nærmeste fremtid?

v/ Jarl Krausing, international chef, Concito (ikke bekræftet). (MØDESTED: DOKK1, Aarhus C)

Fra underdog til regeringsparti

Torsdag den 28. november 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Det politiske landskab har ændret sig meget. Nye partier har været nødt til at tænke i nye strategier, når vælgerkorps skulle mobiliseres. Den historiske tilknytning til bestemte befolkningsgrupper, som har været kendetegnende for de traditionelle partier, er ikke gældende og kan skabe både muligheder og udfordringer. Liberal Alliance har med deres klare økonomiske markeringer formået at nå ud til særligt de unge vælgere. Vi får besøg af udenrigsminister og partiformand, Anders Samuelsen, som vil give netværket indblik i Liberal Alliances politiske rejse fra start til regering.

v/ Anders Samuelsen, udenrigsminister og partiformand for Liberal Alliance

Fremtidens sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Mandag den 2. december 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Vi sætter spot på forebyggelsen og stiller de svære spørgsmål, hvor det både handler om kroner og øre, autonomi og paternalisme. Hvor langt vil vi gå i forebyggelsens navn? Og hvem har egentlig ansvaret for forebyggelse? Kræftens Bekæmpelse er en af de største og mest magtfulde interesseorganisationer på sundhedsområdet. Vi inviterer direktøren, Jesper Fisker, til at fortælle om, hvad Kræftens Bekæmpelse har i pipeline og diskuterer med netværket, hvordan vi skal lave primær og sekundær forebyggelse i sundhedsvæsenet.

V/ Jesper Fisker, direktør Kræftens Bekæmpelse (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvad betyder økonomiske incitamenter?

Mandag den 2. december 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Hvordan agerer man som leder i sundhedssektoren, når man skal effektivisere i sin organisation på baggrund af de økonomiske incitamenter, som kommer ovenfra? Har de økonomiske incitamenter virket efter hensigten, og hvilke andre afledte effekter har de? Kjeld Møller Pedersen har mange års erfaring som professor på det sundhedspolitiske felt. På dagens møde indvier han netværket i tidens tendenser for at bruge økonomiske incitamenter til at effektivisere i sundhedssektoren. Netværket får desuden besøg af hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, der vil fortælle om sit virke som ansvarlig for ledelse af drift og udvikling, og hvordan hun manøvrerer sin organisation i et sundhedspolitiske farvand, der er under stor politisk bevågenhed og fyldt med regler og økonomiske incitamenter, der skal gøre sundhedssektoren mere effektiv.

v/ Kjeld Møller Pedersen, professor SDU og Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør Nordsjællands Hospital. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

If you can’t join them: Skal Danmark med i EU’s bankunion?

Tirsdag den 3. december 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

”Vi ser flere og flere banditter i habitter, som laver grænseoverskridende økonomisk kriminalitet”. Sådan begrunder statsminister Lars Løkke Rasmussen i november 2018 sin motivation for at træde ind i EU’s bankunion. Regeringen nedsatte i sommeren 2018 et udvalg, der skulle undersøge en eventuel dansk deltagelse i EU’s fælles bankunion, og i løbet af efteråret 2019 skal komme med sine anbefalinger. Vi har inviteret EU-ordførerne fra de tre store partier samt Ulrik Nødgaard til debat. Hvad mener de, og skal deltagelse i Bankunionen til folkeafstemning?

V/ Kenneth Kristensen Berth (DF), Peter Hummelgaard (S) (ikke bekræftet) og Jan E. Jørgensen (V)

Status på psykiatrien

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Flere og flere danskere kæmper med psykisk sygdom, og ifølge OECD kæmper hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder med psykiske problemer. Hvordan undgår vi, at mennesker med psykiske lidelser bliver kastebolde mellem forskellige indsatser og sektorer? Dette udgør en brændende platform i psykiatrien lige nu. Ofte opstår der usikkerheder om, hvem der har ansvaret for patienterne, og det er svært for sektorerne at samarbejde og informationsdele. Vi sætter spot på, hvordan vi kan øge koordineringen på tværs af sektorer, for at kunne give den bedst mulige behandling. Mange løsninger kræver en fælles finansiering og tænkning på tværs af sektorer. Hvilke gevinster kan tilbud, som for eksempel gratis psykologhjælp, give i den forbindelse, og hvordan skal det finansieres?

v/ Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og Knud Kristensen, formand landsforeningen SIND.

Skal vi trække opgøret med gamle dannelsesidealer tilbage?

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Skal den gamle dydsetik tilbage på dagsordenen i det danske uddannelsessystem? Der lyder et rungende ja fra Stefan Hermann, der er rektor ved Professionshøjskolen Metropol og formand for Rådet for Børns Læring. Ifølge Stefan Hermann skal danske børn og unges kompetencer i højere grad bygges på en fast grund af dyder som selvdisciplin, grundighed og flid, og uddannelserne skal bære en stor del af ansvaret for det. Hvor går grænsen imellem at være en moderne Lektor Blomme og at være en lærer, som dyrker en fordybelseskultur? Netværket får mulighed for at diskutere, hvordan dannelse i uddannelsessektoren skal og kan se ud i Danmark anno 2019.

v/ Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol, formand for Undervisningsministeriets råd, Rådet for Børns Læring og forfatter (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Borgmesterens visioner for beskæftigelsesrettet integration

Fredag den 6. december 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvad er de største integrationsudfordringer i København lige nu og på sigt? Hvordan skaber vi den bedst mulige beskæftigelsesrettede integrationsindsats? Det giver beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard, sit svar på. Til november er det 2 år siden kommunalvalget, og borgmesteren er derfor halvvejs i sin første periode. Hun giver os indblik i både de konkrete udfordringer, for eksempel indvandrerkvinders indtog på arbejdsmarkedet, samt de overordnede og langsigtede linjer for integrationsindsatsen.

v/ Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune

Forbrugergenetik: kan og skal vi vide alt?

Mandag den 23. marts 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Gentests bliver i stigende grad solgt direkte til forbrugere, som udenom det offentlige dermed kan blive diagnosticeret og få risikovurderinger ift. forskellige sygdomme. På dagens netværksmøde sætter vi genforskeraktivisten Lasse Westergaard Folkersen og formand for Det Etiske Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, i stævne for at diskutere med hinanden og netværket, hvilke muligheder og risici, der er forbundet med forbrugergenetik samt hvordan vi etisk skal forholde os til forbrugergenetik. For vil vi vide alt? Hvilke dilemmaer sætter vi os selv og vores familie i, når vi får testresultaterne?

V/ Anne-Marie Axø Gerdes, professor i arvelige kræftsygdomme og formand for Det Etiske Råd og Lasse Westergaard Folkersen, adjunkt på DTU, Institut for Bio- og Sundhedsinformatik

Velkommen på forsiden

Onsdag den 13. maj 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Historier fra sundhedsvæsenet rydder forsider og sætter sindene i kog i den offentlige debat. Mange der arbejder i sundhedsvæsenet har prøvet at stå midt i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvilken rolle spiller medierne for sundhedsvæsenets image og virke? Hvordan har de indflydelse på det sundhedspolitiske spil? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på medierne som sundhedspolitisk taktstok, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller netværket om, hvordan pressen arbejder med sundhedsjournalistisk.

V/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken