Verden ifølge Standing

Mandag den 29. april 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Guy Standing er en af verdens førende professorer inden for arbejdsmarkedsforskning. Den britiske arbejdsmarkedsøkonoms teori om den nye sociale klasse, prekariatet, har nået verdensomspændende højder og er således blevet genstand for stor bevågenhed og interesse. På dagens møde vil professor Guy Standing indvie netværket i sine tanker om, hvordan fagbevægelsen og det arbejdsmarkedspolitiske system bedst muligt håndterer de udfordringer, som det stadigt voksende prekære segment frembringer.

v/ Guy Standing, økonomiprofessor, SOAS University of London, forfatter, foredragsholder og medstifter af Basic Income Earth Network. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Verden ifølge Standing

Mandag den 29. april 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Guy Standing er en af verdens førende professorer inden for arbejdsmarkedsforskning. Den britiske arbejdsmarkedsøkonoms teori om den nye sociale klasse, prekariatet, har nået verdensomspændende højder og er således blevet genstand for stor bevågenhed og interesse. På dagens møde vil professor Guy Standing indvie netværket i sine tanker om, hvordan fagbevægelsen og det arbejdsmarkedspolitiske system bedst muligt håndterer de udfordringer, som det stadigt voksende prekære segment frembringer.

v/ Guy Standing, økonomiprofessor, SOAS University of London, forfatter, foredragsholder og medstifter af Basic Income Earth Network. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sektorkløfter i det nære sundhedsvæsen

Tirsdag den 30. april 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Vi efterspørger konstant mere samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer i det nære sundhedsvæsen, men hvorfor er det så svært at få samarbejdet til at lykkes? Kan sektorerne tale sammen, men ikke forstå hinanden? Netværket får besøg af Sidsel Vinge, der har forsket i problematikken, og Birgitte N. Lundgren fra Rudersdal Kommune, deler ud af erfaringerne fra et frikommuneprojekt, hvor tre sjællandske kommuner forsøger sig med nye samarbejdsformer for at bygge bro over sektorkløfterne på det somatiske område.

V/ Sidsel Vinge, projektchef i VIVE og fhv. sundhedschef i Gladsaxe kommune og Birgitte N. Lundgren, vicekommunaldirektør i Rudersdal Kommune. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Cirkulær økonomi: One man’s trash another man’s treasure

Tirsdag den 30. april 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Cirkulær økonomi er på få år gået fra at være et højtsvævende modeord til en integreret del af manges måde at tænke om fremtiden. I en gentænkning af vores måde at producere og forbruge spiller affaldsområdet en afgørende rolle. Hvordan giver vi de rette incitamenter til at genanvende affald og ikke mindst sikre kvaliteten i genanvendelse? Er vejen til en mere cirkulær økonomi at konkurrenceudsætte affaldssektoren? Hvor langt kan den øgede digitalisering og teknologiudvikling bringe os? Og hvor stor en del af byrden skal bæres af henholdsvis stat, kommuner, virksomheder og forbrugere?

v/ Charlotte Fischer, direktør, Dansk Affaldsforening og Christian B. S. Christensen, CEO, Solum Gruppen og medlem af Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Ny mand ved roret

Onsdag den 1. maj 2019, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Vi inviterer den nye departementschef i Energi-, forsynings- og klimaministeriet Morten Bæk til at gæste netværket til en snak om hans første år på posten. Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på området. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Morten Bæk, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Departementschefen har ordet

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Den nye mand på broen i Undervisningsministeriet hedder Søren Hartmann Hede. Efter et år som øverste embedsmand i ministeriet beder vi ham gøre status og se fremad. Hvad bliver de centrale områder i det undervisningspolitiske værksted? Skal vi for eksempel til at implementere mere teknologi i undervisningen? Hvordan ser det ud på erhvervsskoleområdet? Og hvad har ministeriet ellers i pipelinen? Vi giver ordet til den nye departementchef og forhenværende direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

v/ Søren Hartmann Hede, departementschef, Undervisningsministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kan vismændene stadig være vagthunde?

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

De Økonomiske Råd har for længst kunnet fejre 50 års fødselsdag, og gennem den seneste årrække er deres rolle blevet skærpet og den politiske bevågenhed øget. Den planlagte udflytning af rådets sekretariat har rejst spørgsmål om, hvorvidt vismændende stadig kan agere finanspolitisk vagthund i fremtiden. Vi inviterer et rådsmedlem til at dele sit syn på rådets virke og fremtid i en periode med udfordrende vilkår og politisk pres fra flere kanter.

v/ Torben Tranæs, medlem af De Økonomiske Råds formandskab og forskningsdirektør hos VIVE. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Alliancer der kan flytte magt

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Det kræver ofte et langvarigt og tungt pres at flytte magt på Christiansborg. Lykkes det forskellige aktører at finde fælles fodslag og samarbejde om en sag, så forøges mulighederne for at komme i mål. På dagens møde skal vi høre historien om et bredt samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og uddannelsesinstitutioner i Kalundborg. Parterne fortæller om samarbejdets tilblivelse og hvordan det lykkedes dem sammen at hive en ingeniøruddannelse til byen. Har de planer om i fremtiden at benytte alliancen til at bære andre projekter frem? Og hvilke tanker gør de sig generelt om alliancer - både på godt og ondt?

v/ Marie Hjortdal, Policy Lead, Government & Industry relations, Novo Nordisk, Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Kalundborg og Camilla Wang, rektor Professionshøjskolen Absalon. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vandrammedirektivet: mål og midler

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

EU’s Vandrammedirektiv rummer mange udfordringer og har skabt grund for meget debat. På dagens møde inviterer vi direktør i DANVA Carl-Emil Larsen og seniorforsker ved Aarhus Universitet Carl Christian Hoffmann til en snak om, hvordan målene i EU's vandrammedirektiv realiseres. Hvordan implementerer vi direktivets miljømål på en måde, der både er effektiv og tager hensyn til erhvervet? Hvilke kollektive indsatser virker bedst? Og hvordan sikrer man bedst regulering på tværs af lande?

v/ Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA og Carl Christian Hoffmann, seniorforsker, Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Social arv - myte eller faktum?

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Finder social arv sted i virkeligheden? Eller er social arv et misvisende begreb, som bør afskaffes? Ifølge sociolog Morten Ejrnæs stigmatiserer social arv børn som ”sociale tabere” og deres forældre som ”dårlige forældre”. Det kan føre til selvopfyldende profetier og vanskeliggøre socialt arbejde. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd benytter man derimod ofte begrebet social arv til at undersøge livsvilkår og social mobilitet i samfundet. Vi inviterer direktør i AE Lars Andersen og sociolog Morten Ejrnæs til at udfordre hinanden og netværket på spørgsmålet om social arv. For er social arv en myte eller et faktum? Og bidrager betegnelsen blot til stigmatisering, eller er der tale om et brugbart analysebegreb, som er med til at skabe viden og i sidste ende mulighed for at bryde denne arv?

v/ Morten Ejrnæs, sociolog og lektor og Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V)

Cirkulært byggeri

Onsdag den 8. maj 2019, 09.30 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark bekymre sig om bæredygtighed? Og hvordan kan man bygge mere bæredygtigt? Lasse Lind fra GXN har deltaget i arbejdet med regeringens advisory board for cirkulær økonomi, og han indvier os i visionerne inden for cirkulært byggeri, og inspirerer til, hvordan man kan bidrage til en mere bæredygtig byggeindustri. Stig Ammitzbøll, arkitekt og creative manager hos Lendager Group, vil inspirere os til cirkulære urbane strategier.

v/ Lasse Lind, head of consultancy hos GXN og Stig Ammitzbøll, arkitekt og creative manager hos Lendager Group (MØDESTED: ARoS)

Metroen ruller ind til tiden – hvad nu?

Torsdag den 9. maj 2019, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Et af de senere års mest omdiskuterede byggerier er nu ved vejs ende. På dagens netværksmøde, inviterer vi Metroselskabets direktør til at give os en overflyvning på det største anlægsprojekt i hovedstaden i nyere tid. Hvad vil Cityringen betyde for den københavnske trafik? Hvad har været de største udfordringer hidtil, og hvilke erfaringer kan vi tage med til anlæggelsen af den nye letbane ved ring 3 og fremtidige megaprojekter? Hvad er ellers i pipeline af nye store offentlige infrastrukturprojekter i og omkring hovedstaden?

v/ Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør, Metroselskabet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fritænkere og ildsjæle - nye typer af offentlige ledere? (Bemærk start 14.30) Efterfulgt af vin og hyggeligt samvær

Onsdag den 15. maj 2019, 14.30 -17.30 - Offentlig styring og ledelse

En kompleks virkelighed for den offentlige sektor og et politisk ønske om besparelser og fornyelse stiller flere og nye krav til fremtidens offentlige ledere. På dagens møde sætter vi fokus på, hvilke kompetencer der bliver nødvendige for fremtidens offentlige ledere og hvilke nye vilkår de møder. Først giver vi ordet til en garvet departementschef med erfaring fra adskillige ministerier. Vi får også besøg af Det Kongelige Teaters nye teaterchef til en snak om, hvilke ledelseserfaringer han trækker på i skiftet fra at have været kunstnerisk leder til at være administrativ leder.

v/ Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kasper Holten, teaterchef, Det Kongelige Teater. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et år efter Cambridge Analytica – hvor er Facebook nu?

Mandag den 20. maj 2019, 09.15 -12.00 - Medie

Et år efter sagen om Cambridge Analyticas anvendelse af data fra Facebook var breaking news i medier verden over, inviterer vi Facebooks Head of Public Policy i Norden og Benelux og tidligere særlig rådgiver, Martin Ruby, til at holde oplæg i vores netværk. For hvordan har sagen ændret Facebooks arbejde med data på sociale medier? Hvilke hensyn tager Facebook for at forhindre udbredelsen af propaganda? Og hvad kan andre sociale medieplatforme lære af sagen?

V/ Martin Ruby, Head of Public Policy i Norden og Benelux, Facebook (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Thorning: Den første - men ikke den sidste

Mandag den 20. maj 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Gennem sin indflydelsesrige politiske karriere, har Helle Thorning-Schmidt truffet mange svære beslutninger og forholdt sig til utallige input fra embedsmænd, partikammerater og særlige rådgivere. I 2015 forlod hun den politiske scene og sidder nu i toppen af en verdensomspændende NGO, hvortil der også følger valg og fravalg baseret på rådgivning. På dagens møde spørger vi Helle Thorning-Schmidt i hvilke situationer, hun virkelig har draget nytte af al den rådgivning? Og hvordan leveres rådgivningen bedst muligt for at optimere beslutningsprocessen? Søs Marie Serup styrer slagets gang, når det tidligere makkerpar Helle Thorning-Schmidt og Noa Redington deler ud af deres bedste råd og røverhistorier.

v/ Helle Thorning-Schmidt, fhv. statsminister og CEO for Save the Children International og Noa Redington, journalist og fhv. særlig rådgiver (dato ikke endelig bekræftet)

Morgendagens arbejdsstyrke

Tirsdag den 21. maj 2019, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Det arbejdsmarked, vi kender i dag, står overfor store omvæltninger. Dette stiller nye og store krav til både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvad skal fremtidens arbejdsstyrke kunne? Hvordan sikrer vi denne kvalificerede arbejdskraft i fremtiden? Og hvordan imødekommer erhvervslivet bedst de nye udfordringer? Kim Simonsen, formand for HK og Ole Wehlast, formand for NNF, gæster netværket til en snak om, hvordan vi bedst klæder morgen dagens arbejdsstyrke på.

v/ Kim Simonsen, formand, HK og Ole Wehlast, formand, NNF (MØDESTED: Børsen, 1217 København K)

Er sundhedsindustrien klar til fremtiden?

Tirsdag den 21. maj 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Sundhedsvæsnet er i fuld gang med en større digital transformation, og det skaber en række muligheder og udfordringer i opgaveløsningen. Hvad bringer fremtiden på den lange bane? Hvordan bliver sundhedsvæsnet gearet til at følge med den digitale udvikling? Og hvilke redskaber kan sundhedsindustrien udvikle, for at sundhedsvæsnet kan matche de stigende kvalitets- og effektiviseringskrav? Vi har inviteret Tine Roed, direktør i DI Sundhed, til at komme med sin vurdering af, hvordan sundhedsvæsnet ser ud 20 år ud i fremtiden, og hvad det kræver af sundhedsindustrien.

v/ Tine Roed, direktør i Dansk Industri. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fødevarepolitisk interessevaretagelse

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Skellet mellem blokkene i dansk politik er traditionelt tydelig i hensynet til landbrugets erhvervsvilkår sat over for miljøreguleringer. Hvordan agerer man som én af Danmarks største og mest magtfulde erhvervsorganisationer i dette politiske spil? Martin Merrild har siddet i formandsstolen hos Landbrug & Fødevarer siden 2012. Hvilke erfaringer har han gjort sig med politisk interessevaretagelse? Hvordan gebærder man sig som landbrugets og fødevareproduktionens store stemme under skiftende regeringer med varierende prioriteringer? Og hvad gør man for at finde fælles fodslag inden for egne rækker?

v/ Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Terrorarkitektur: hvordan kombineres sikkerhed med et levende byrum?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

De senere års mange triste terroraktioner i vestlige storbyer har skabt et behov for at have et øget fokus på sikkerhed. Det handler både om at skabe mere sikkerhed om bygninger og bydele, der er oplagte mål for terrorisme og om at integrere sikkerhedsaspekterne i et levende byrum. Hvordan gør man det konkret, og hvad er der af gode og dårlige erfaringer på området? Vi beder to af Danmarks førende arkitekter på området dele deres viden med netværket.

v/ Hans Scheving, indehaver, Bertelsen & Scheving arkitekter og Bjarne Hammer, partner og indehaver, Schmidt Hammer Lassen Architects. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Klar, parat, videre!

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Mange danske unge vælger i dag at indgå i længere uddannelsesforløb, hvor de undervejs møder flere forskellige uddannelsesinstitutioner. Af den grund er et sammenhængende dansk uddannelsessystem vigtigt, da hvert et skridt på vejen spiller en essentiel rolle i de unges kompetenceudvikling. På dagens netværksmøde fokuserer vi på, hvad de videregående uddannelser i Danmark efterspørger fra grundskole- og ungdomsuddannelserne; for er målsætningen den samme blandt alle parter? Vi har inviteret rektoren fra CBS, rektoren fra Roskilde Universitet, rektoren fra Professionshøjskolen UCN og forstanderen fra Testrup Højskole til at gøre os klogere på, hvordan danske unge på hvert skridt af vejen bliver forberedt bedst muligt til deres videre uddannelsesforløb og voksenlivet.

v/ Nikolaj Malchow-Møller, rektor ved Copenhagen Business School, Hanne Leth Andersen, rektor ved Roskilde Universitet, Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN, og Simon Axø, forstander på Testrup Højskole (ikke endeligt bekræftet) (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Blockchain – mere end bare kryptovaluta?

Torsdag den 23. maj 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Blockchain er blevet kaldt det mest innovative siden internettet og fremtidens sikkerhedssystem for data. Vi kigger nærmere på teknologien bag - hvad er blockchains muligheder egentlig og hvordan kan det være at teknologien først brager derudaf nu? På dagens netværksmøde får vi besøg af Roman Beck, som vil fortælle kort om teknologien bag blockchain og dens potentiale. Vi får også besøg af Jan C. Plenge, som giver et indblik i, hvordan man i Nets arbejder med blockchainteknologiens muligheder. Sammen vil vi diskutere, om Danmark kan blive foregangsland, når det kommer til at udvikle og implementere blockchain-baserede it-systemer

v/ Roman Beck, professor og leder af European Blockchain Center og Jan Christian Plenge, Senior Vice President Digital Innovation, Nets (fællesmøde med Finanssektornetværket). (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Blockchain – mere end bare kryptovaluta?

Torsdag den 23. maj 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Blockchain er blevet kaldt det mest innovative siden internettet og fremtidens sikkerhedssystem for data. Vi kigger nærmere på teknologien bag - hvad er blockchains muligheder egentlig, og hvordan kan det være, at teknologien først brager derudaf nu? På dagens netværksmøde får vi besøg af Roman Beck, som vil fortælle kort om teknologien bag blockchain og dens potentiale. Vi får også besøg af Jan C. Plenge, som giver et indblik i, hvordan man i Nets arbejder med blockchainteknologien. Sammen vil vi diskutere, om Danmark kan blive foregangsland, når det kommer til at udvikle og implementere blockchain-baserede it-systemer.

v/ Roman Beck, Head of European Blockchain Center og professor, IT-Universitetet og Jan Christian Plenge, Senior Vice President Digital Innovation, Nets (fællesmøde med Digitaliseringsnetværket). (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

En vildmand i direktørstolen – Rane gør status

Fredag den 24. maj 2019, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvad sker der, når en mand med vilde ideer slippes løs på et af Danmarks største museer? Ansættelsen af Rane Willerslev som ny direktør har givet Nationalmuseet en hidtil uset eksponering. Ud over opmærksomheden omkring hans person, så er han også kendt for at have en anderledes tilgang til ledelse og til, hvordan man sætter kreative kræfter i spil. Efter to år i direktørstolen beder vi Rane gøre status: Hvordan har hans ledelsesfilosofi om at være lyttende, inddragende og have mod til at fejle skaffet ham konkrete resultater som direktør? Har han stadig de samme planer og visioner for museet, og er man blevet bedre til at udnytte museets fulde potentiale?

v/ Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet. Bemærk at der efterfølgende er frokost. (MØDESTED: Nationalmuseets hovedindgang, Ny Vestergade 10, 1471 København)

København set fra vandsiden

Tirsdag den 28. maj 2019, 15.00 -17.30 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Nye byggerier skyder op med rekordfart langs hele Københavns havneløb. På årets sejltur inspicerer vi de nye byggerier hele vejen fra Tegl- og Sluseholmen ud til Nordhavn. Undervejs kommer vi forbi nye kvarterer som Enghave Brygge og Havnevigen. Vi taler om, hvordan visionerne om en samtænkning af nye kvarterer med infrastruktur kommer til udtryk gennem f.eks. metrobyggerierne. Kan vi mon se forskel på visionerne bag de tidligste byudviklingsprojekter i Sluseholmen, og dem der bliver realiseret i disse år i Nordhavn? Vi har lejet en båd velegnet til alt slags vejr og nyder et lille glas på turen.

v/ Jens Kramer Mikkelsen (sejltur) (Mødested: Kalvebod Bølge ved Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København)

Ekstramøde: København set fra vandsiden

Tirsdag den 28. maj 2019, 15.00 -17.30 - Transportpolitisk netværk

Nye byggerier skyder op med rekordfart langs hele Københavns havneløb. På årets sejltur inspicerer vi de nye byggerier hele vejen fra Tegl- og Sluseholmen ud til Nordhavn. Undervejs kommer vi forbi nye kvarterer som Enghave Brygge og Havnevigen. Vi taler om, hvordan visionerne om en samtænkning af nye kvarterer med infrastruktur kommer til udtryk gennem f.eks. metrobyggerierne. Kan vi mon se forskel på visionerne bag de tidligste byudviklingsprojekter i Sluseholmen, og dem der bliver realiseret i disse år i Nordhavn? Vi har lejet en båd velegnet til alt slags vejr og nyder et lille glas på turen.

v/ Jens Kramer Mikkelsen (sejltur) OBS: Fællesmøde med bygge- og boligpolitisk netværk.

Prioriteringer i nyhedsstrømmen

Torsdag den 6. juni 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Journalisterne har traditionelt været bindeled mellem de politiske aktører og borgerne. Men hvordan prioriteres der i nyhedsstrømmen? Hvorfor bliver noget til store mediedagsordner mens andet drukner i nyhedsstrømmen? Og hvordan klarer medierne udfordringerne med fake news og politisk spin. Politisk redaktør på TV2, Anders Langballe, giver os et indblik i overvejelserne, der ligger bag de politiske historier på en af landets stærkeste politiske redaktioner.

v/ Anders Langballe, politisk redaktør, TV2. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Københavnerdag: Prioriteringer i nyhedsstrømmen

Torsdag den 6. juni 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Journalisterne har traditionelt været bindeled mellem de politiske aktører og borgerne. Men hvordan prioriteres der i nyhedsstrømmen? Hvorfor bliver noget til store mediedagsordner mens andet drukner i nyhedsstrømmen? Og hvordan klarer medierne udfordringerne med fake news og politisk spin. Politisk redaktør på TV2, Anders Langballe, giver os et indblik i overvejelserne, der ligger bag de politiske historier på en af landets stærkeste politiske redaktioner.

v/ Anders Langballe, politisk redaktør, TV2

Prioriteringer i nyhedsstrømmen (fællesmøde med netværket Politisk kommunikation)

Torsdag den 6. juni 2019, 09.15 -12.00 - Medie

Journalisterne har traditionelt været bindeled mellem de politiske aktører og borgerne. Men hvordan prioriteres der i nyhedsstrømmen? Hvorfor bliver noget til store mediedagsordner, mens andet drukner i nyhedsstrømmen? Og hvordan klarer medierne udfordringerne med fake news og politisk spin? Politisk redaktør på TV2, Anders Langballe, giver os et indblik i overvejelserne, der ligger bag de politiske historier på en af landets stærkeste politiske redaktioner.

v/ Anders Langballe, politisk redaktør, TV2. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Københavnerdag: Frokost i Snapstinget og møde med MF'ere

Torsdag den 6. juni 2019, 12.30 -15.15 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Anden del af dagen foregår på Christiansborg, hvor netværket besøger Sofie Carsten Nielsen (RV), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Hønge (SF). Vi spørger ind til, hvordan de oplever organisationer og virksomheders tilgang til interessevaretagelse. Hvis man spørger dem, hvad virker så? Og hvad skal man holde sig fra? Kort sagt, hvordan vinder man bedst folketingsmedlemmernes opmærksomhed?

v/ Sofie Carsten Nielsen (RV), Jan E. Jørgensen, (V) og Magnus Heunicke (S) (ikke bekræftet).

Fremtidens forsyning (efterfulgt af netværksfrokost)

Fredag den 7. juni 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Hvad er de mulige scenarier for fremtidens forsyning? Skal der i højere grad tænkes i store multiforsyningsselskaber eller sektoropdelt konsolidering? Er biomasseudnyttelse fremtiden eller skal vi gå i en helt anden retning? Hvad skal der til, for at skabe mere effektiv drift og bedre styringsmuligheder i forsyningssektoren? Er vejen banet for den bedst mulige udvikling eller løber vi panden mod eksisterende rammevilkår? Vi inviterer direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen og direktør i Axcelfuture Joachim Sperling til debat om sektorens fremtidige muligheder og udfordringer.

v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme og Joachim Sperling, direktør, Axcelfuture. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Guidet tur i Gellerup

Tirsdag den 11. juni 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Hvordan skaber vi bæredygtige bydele, der sikrer en sammenhængende og god by for alle? På dagens netværksmøde rykker vi ud for at se og blive inspireret af nye måder at tænke og udføre byudvikling. Vi besøger Gellerupparken for at blive klogere på, hvordan man omdanner et udsat boligområde til en attraktiv bydel med en blandet beboersammensætning samt et varieret boligudbud.

v/ Per Frølund, programleder Helhedsplan Gellerup og Chadi Ali Kayed, Brabrand Boligforening

Ekstramøde: Almen dannelse - en grundsten i vores samfund

Onsdag den 14. august 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Hvis vi nedprioriterer den almene dannelse, så styrer vi i retning mod et ”dumt samfund” og et demokratisk problem. Sådan lyder advarslen fra den verdenskendte DNA-forsker Eske Willerslev. Hvis uddannelserne skal skabe reflekterede børn og unge, er vi nødt til at udstyre dem med en basal viden om verden. I stedet for at fokusere på præstation og karakterer, så bør uddannelserne klæde vores børn på til at kunne orientere sig i en omskiftelig verden – og hertil behøver vi almendannelsen. På dette møde får Eske lov at dele sine tanker om, hvordan uddannelserne skal forberede eleverne, og hvilke typer færdigheder underviserne bør fremme.

v/ Eske Willerslev, professor og DNA-forsker, Københavns Universitet og University of Cambridge (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V)

Indflydelse i Bruxelles - i lyset af EP-valget

Tirsdag den 27. august 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Hvordan sikrer man indflydelse hos EU's beslutningstagere og sætter sit aftryk på lovgivningen? I lyset af valget til Europa-Parlamentet gæster de to Europaparlamentarikere Magrete Auken og Søren Gade netværket, for at komme med gode råd til, hvordan man gør sin stemme gældende i Bruxelles. Hvilke temaer og tendenser skal man være opmærksom på i det nye parlament? Hvilken strategi virker bedst, hvis man ønsker at få sit budskab igennem hos de to parlamentarikere? Og hvordan adskiller interessevaretagelse i Bruxelles sig fra den nationale kontekst?

v/ medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken og medlem af Europa-Parlamentet, Søren Gade (OBS: Dato ikke endeligt bekræftet)

Willerslev og Jeppesen – public servicens redningsmænd?

Onsdag den 28. august 2019, 09.15 -12.00 - Medie

På Nationalmuseet vil direktør Rane Willerslev gerne etablere Nationalmuseets Mediehus, der skal producere public service indhold som dokumentarserier og børneprogrammer med historiske temaer, men også faktabaserede fiktionsserier i stil med Vikings. Michael Jeppesen er direktør i bureauet MUST, der har flere års erfaring med at producere public service. MUST producerer derudover også content marketing for kommercielle aktører, og stod bag Nationalmuseets meget omtalte ”kedsomhedsknapper”. På mødet spørger vi de to hvordan man kan gentænke public service i en tid, hvor andre medieaktører spiller en stadig større rolle – og hvilke udfordringer en udvidelse af public service-begrebet kan føre til, når man f.eks. inviterer kommercielle aktører indenfor.

v/ Jacob Frische, Kommunikationschef på Nationalmuseet og Michael Jeppesen, direktør i MUST (MØDESTED: Nationalmuseet, hovedindgangen ved Ny Vestergade 10, 1471 København K)

En innovativ sektor: Hvad er fremtiden?

Onsdag den 28. august 2019, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Innovation er et key word for fremtidens energi og forsyning. Digitaliseringen og den teknologiske udvikling skaber mange nye muligheder, men udfordrer samtidig den traditionelle måde at tænke kundekontakt, energibesparelse og klimagevinster på. På dagens møde får vi besøg af Hanne Hermansen, vicedirektør i Innovationsfonden og Lars Van Hauen, innovationsdirektør i E.ON. For hvad mener de er fremtiden på energi- og forsyningsområdet? Hvilke teknologier arbejdes der med rundt om i landet? Og hvad er deres bedste råd til arbejdet med innovation i en sektor præget af krav om øget effektivisering?

v/ Tore Duvold, vicedirektør, Innovationsfonden og Lars Van Hauen, innovationsdirektør, E.ON (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvad lærte vi af Folketingsvalget?

Torsdag den 29. august 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

På dagens møde inviterer vi nogle af landets skarpeste politiske kommentatorer til at komme med deres analyse af valgkampen. For hvem førte den bedste valgkamp, og hvem skuffede? Hvad kan vi sige om valgkampskommunikationen anno 2019? Hvilke nye kommunikationstendenser så vi, og er disse kommet for at blive? Hans Engell og Marchen Neel Gjertsen gør os klogere det netop overståede valg og tager diskussionen om fremtidens politiske kommunikation og kampagner.

v/ Hans Engell, politisk kommentator og Marchen Neel Gjertsen, politisk analytiker og leder af den politiske redaktion, Jyllands-Posten (ikke bekræftet). (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Hvem styrer beskæftigelsespolitikken?

Torsdag den 29. august 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

En tidligere undersøgelse viste at 73 % af befolkningen troede, at et øget arbejdsudbud betød flere jobs. På trods af den manglende forståelse for begrebet, har netop dette ord været centralt i den politiske debat og argumentationen fra en række reformer på beskæftigelsesområdet i nyere tid. Alt det spiller ind i en styringstanke, som flere vil sige stammer fra Finansministeriet, men har bredt sig fra den røde bygning til hele Slotsholmen. Førende økonomer har imidlertid peget på, at det er tid til at ændre reformpolitisk kurs, hvis vi skal øge vækstpotentialet, som Finansministeriet efterspørger. Er det på tide, at der skal tænkes nyt og investeres anderledes for at skabe den ønskede vækst og langsigtede beskæftigelsespolitik? Hvorfor er Finansministeriets tankegang afgørende at forstå og udfordre, hvis man ønsker ændringer i det nuværende eller fremtidens beskæftigelsessystem? Det vil Jørn Neergaard Larsen og Peter Hummelgaard Thomsen fortælle om, når de gæster netværket i august 2019.

v/ Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand Metroselskabet og fhv. beskæftigelsesminister, og Peter Hummelgaard Thomsen, medlem af Folketinget (S) (Ikke bekræftet)

Københavns nye stadsarkitekt

Torsdag den 29. august 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Københavns Kommunes arkitekturpolitik ”Arkitektur for mennesker” minder umiskendeligt om arkitektvirksomheden Gehls slogan: ”Byer for mennesker”. Derfor er det sikkert ikke helt tilfældigt, at Københavns nye stadsarkitekt hedder Camilla van Deurs og kommer fra en stilling som partner i Gehl. Vi sætter den nye stadsarkitekt stævne til en snak om, hvordan hun vil udvikle København så hovedstaden fortsat er en af verdens bedste byer at bo i. Hvordan fastholder man helhedsperspektivet og sikrer, at nye bydele kobles med resten af byen? Hvilke erfaringer fra udlandet kan hun trække på i forhold til at udvikle helhedsløsninger for udviklingen af attraktive byrum med fokus på grønne løsninger, rekreative områder og fornuftige klimaløsninger?

v/ Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Københavns Kommune (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

5G – hvordan rider vi med på bølgen?

Tirsdag den 3. september 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

5G-bølgen har ramt os og spås til at få stor betydning for den teknologiske udvikling inden for blandt andet industri, transport, byudvikling og sundhed. Hvad er egentlig op og ned på hele sagaen om 5G netværket? Hvilke muligheder vil 5G præsentere for de danske virksomheder og lige så vigtigt for de danske forbrugere? På dagens møde får vi først et indblik i 5G-netværkets potentiale, og hvorfor det er sådan en væsentlig faktor for Danmarks digitale udvikling. Efterfølgende giver Energistyrelsen os indblik i arbejdet med 5G-handlignsplanen og udrulning af netværket. Sammen vil vi diskutere, hvordan man sikrer en smidig adgang til 5G og hvilke initiativer, som er nødvendige fra henholdsvis erhvervsliv og fra staten.

v/ Trine Heidemann Jansen, kontorchef, Center for tele, Energistyrelsen og Michael Nielsen, teknisk chef, Cisco Danmark (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Chefen og rådgiveren

Tirsdag den 3. september 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Der er flere eksempler på ”makkerpar”, hvor chefen tager rådgiveren med sig til nye græsgange. Et af disse er direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen og hans underdirektør Jes Brinchmann Christensen, der startede samarbejdet i Erhvervsministeriet, som de nu forsætter i DE. Men hvilket rådgivningsbehov har chefen, og hvordan arbejder rådgiveren med at klæde chefen på? Er der forskel på den rådgivning, der efterspørges i en organisation og på Christiansborg? Og hvilke fordele og ulemper er der ved at have et tæt forhold til sin rådgiver?

v/ Brian Mikkelsen, Adm. direktør i Dansk Erhverv og Jes Brinchmann Christensen, Underdirektør i Dansk Erhverv (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Fra madspild til måltid: På rette kurs?

Tirsdag den 3. september 2019, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

I Danmark smider vi hver dag betydelige mængder spiselig mad ud. Der er ikke kun tale om mad, som går til spilde i husholdningerne, men i høj grad også spildet i hele kæden – både under dyrkning og produktion, transport, håndtering i detailhandlen og i forbindelse med tilberedning i restauranterne. Men hvor ligger ansvaret og ikke mindst nøglen til at mindske madspild gennem hele kæden? Hvilken rolle spiller myndigheder, producenter og detailhandlen? Og skal der satses på frivillige indsatser eller skal store adfærdsændringer bæres af lovgivning?

v/ Karen-Inger Thorsen, direktør, FødevareBanken, Brian Seemann, landedirektør, Netto og Tejs Binderup, afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Multisygdommens mange udfordringer

Tirsdag den 3. september 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Andelen af multisyge patienter er voksende, og undersøgelser viser, at hele 33 % af den voksne befolkning nu har to eller flere langvarige sygdomme. Hvilke udfordringer skaber multisygdom i det nære sundhedsvæsen? Hvilke praksisproblematikker møder den multisyge patient og sundhedspersonalet? På dagens netværksmøde zoomer vi ind på multisygdom og de tværsektorielle problematikker, der er forbundet med den stigende andel af multisyge patienter set fra den regionale, kommunale og forskningens vinkel.

v/ Anne Frølich, overlæge og forskningsleder Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og Steen Rank Petersen, sundhedschef i Gladsaxe Kommune. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Dansk sundhedsindustris rolle

Mandag den 9. september 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Den danske sundhedsindustri udgør en vigtig kapacitet i forhold til at udvikle nye behandlinger og udstyr, der opfylder behovene i sundhedsvæsenet. Hvilket ansvar bærer den danske sundhedsindustri i forhold til at bidrage til et sundhedsvæsen i verdensklasse? Og hvordan skal der samarbejdes med sundhedsvæsenets aktører, hvis det skal lykkes? Vi inviterer Mie Rasbech, der er sundhedspolitisk chef i Dansk Industri, til at fortælle om dagsordenen i den danske sundhedsindustri.

v/ Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i Dansk Industri. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

”Collective impact” – vejen til varige løsninger

Tirsdag den 10. september 2019, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Miljøproblemer er for komplekse til, at aktører kan løse dem uafhængigt af hinanden. På dagens møde sætter vi fokus på ”collective impact”, hvor fælles problemer søges løst gennem kollektiv indsats på tværs af interesser og sektorer. Udover de helt klare gevinster ved metoden, hvad er så udfordringerne? Hvordan griber man bedst processen an? Og hvad er vigtigt, for at ”collective impact” reelt kan skabe langsigtede fælles løsninger, og ikke blot ender som et hult klingende modeord?

v/ Søren Møller, formand, Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource og Jørn Jespersen, Direktør for Dansk Miljøteknologi og fhv. formand for Natur & Landbrugskommissionen (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Mobility as a Service: Europæiske erfaringer

Tirsdag den 10. september 2019, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde zoomer vi ud og ser på de europæiske erfaringer med Mobility as a Service-teknologien (MaaS). Hvor langt er de kommet i andre europæiske lande, og hvilke erfaringer kan vi i trække på i Danmark? Jacob Bangsgaard er CEO for ERTICO – ITS Europe og præsident for den fælleseuropæiske MaaS Alliance, og han vil på mødet komme med sine bud på, hvordan Danmark på transportfronten kommer bedst muligt med på den teknologiske bølge. For hvad er afgørende for udbredelsen af MaaS? Hvor ser han de største udfordringer på den korte bane? Og hvad kan vi gøre for bedst at imødekomme disse?

v/ Jacob Bangsgaard, CEO ERTICO – ITS EUROPE, og præsident for MaaS Alliance (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Styringsnak: Hvad kommer efter Moderniseringsstyrelsen?

Onsdag den 11. september 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Hvordan skal vi styre den offentlige sektor? Det spørgsmål er rykket op på den politiske dagsorden, og vi kan se et opbrud i den forvaltningspolitiske konsensus, som ellers har hersket i mange år. Partierne er splittede, men flere og flere taler om muligheden for at splitte eller nedlægge Moderniseringsstyrelsen. Især det hårde og lange forløb omkring de offentlige overenskomster har givet kritikken luft under vingerne. Men hvad er alternativet til Moderniseringsstyrelsen? Vi inviterer de to kongemagerpartier til at give deres bud på fremtidens styring af den offentlige sektor og til at diskutere med netværket.

v/ Martin Lidegaard (RV) og René Christensen (DF)

Byggeri i den digitale tidsalder

Onsdag den 11. september 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Netværket zoomer ind på teknologiens muligheder og udfordringer. En af de nye digitalt baserede teknologier, som har potentiale til at forandre byggebranchen, er 3D- modeller og 3D print. Hvad betyder de nye teknologiske løsninger for måden at designe, planlægge og udføre byggeprojekter? Hvad kan byggebranchen gøre, for at være på forkant med udviklingen? I udlandet er en række spektakulære projekter realiseret, og på hjemmefronten har vi nu også sat gang i de første 3D printede projekter.

v/ Niels Treldal, områdechef for VDC og forretningsudvikling, NCC og Kåre Flindt Jørgensen, konceptudviklingschef, NCC.

Dét de unge vil have

Torsdag den 12. september 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

På dette netværksmøde er det dem, der sidder på skolebænken og dem, der sveder over bøgerne, der har ordet. For hvordan opfatter de unge selv deres hverdag og den herskende uddannelsespolitiske dagsorden? Er de tilfredse med kvaliteten? Er der noget, de mangler? Og har de ideer til forandringer, der kan styrke landets uddannelse? Vi inviterer Danske Skoleelever, Erhvervsskolernes elevorganisation, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Studerendes Fællesråd til at tegne et ungdommeligt billede af uddannelsesdanmark.

v/ Thea Enevoldsen, forperson for Danske Skoleelever, Maja Mørk, forperson for Erhvervsskolernes elevorganisation, Johan Hedegaard Jørgensen, forperson for Dansk Studerendes Fællesråd og forpersonen for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (OBS: IKKE BEKRÆFTET)

Næste stop: Arbejdsmarkedet

Torsdag den 12. september 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Hvordan skaber man symbiose mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet i Danmark, så danske unge får en god overgang fra uddannelse til arbejdsmarked? Dette spørgsmål forsøger vi at få svar på fra tre forskellige eksperter på området, Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, Henrik Lodberg, kontorchef for Vækst og Uddannelse i Region Midtjylland, og Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet. Netværkets medlemmer sidder således på første række til en skarp debat, hvor tre forskellige perspektiver og interesser står ansigt til ansigt med hinanden. For spørgsmålet er ikke kun, hvordan uddannelsessektoren og erhvervslivet kan samarbejde om et fælles mål, men også om, hvilket mål de skal arbejde sig frem imod.

v/ Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, Henrik Lodberg, kontorchef for Vækst og Uddannelse i Region Midtjylland, og Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet. (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Bidsk eller blød vagthund

Tirsdag den 17. september 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Vi får besøg af Finanstilsynets formand David Lando, som vil gøre status på hvidvasksagen med Danske Bank. Lando har tidligere forsvaret Finanstilsynets arbejde i medierne og kaldt den offentlige debat om sagen for skinger. På dagens møde tager vi debatten om Finanstilsynets prioritering af opgaver og udfordringer – herunder personaleomsætning – og diskuterer hvad tilsynets formål er og bør være.

V/ David Lando, Formand for Finanstilsynet og professor på CBS (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Er socialpolitikken for lokal?

Tirsdag den 17. september 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan bringes den lokale virkelighed ind på Christiansborg, så indsatsen på socialområdet optimeres? Eller er kommunerne i deres forskellighed gode nok til at tage fat og løfte socialpolitikken alene? Til dette netværksmøde tager vi debatten med Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og formand for KL's Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse. Vi spørger dem ind til prioriteterne på socialområdet i hver deres kommune, ligesom vi skal snakke om nødvendigheden af mere samarbejde mellem KL og politikerne på Borgen og om den forskellige tilgang til socialområdet kommunerne imellem.

v/ Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og formand for KL’s Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan bruger vi pengene?

Tirsdag den 17. september 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

På dagens netværksmøde åbner vi op for magtens centrum i sundhedsvæsenet. Hvordan arbejder Finansministeriet egentlig med sundhedsområdet? Hvilke analyser og prognoser bruger de? Og hvordan forholder de sig til dynamiske effekter af offentlige udgifter på sundhedsområdet? Vi inviterer Søren Lund, kontorchef for kommuneøkonomi og regioner, ind for at belyse, hvordan Finansministeriet arbejder med sundhedsøkonomi, mens Jakob Kjellberg giver et overblik over, hvordan vi historisk set har prioriteret at bruge pengene i sundhedsvæsenet.

V/ Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi VIVE og Søren Lund, kontorchef i Center for kommuneøkonomi og regioner i Finansministeriet

Hvad skal Danmark leve af?

Onsdag den 18. september 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Danmark oplever vækst, men alligevel byder fremtiden på udfordringer. Automatisering og kunstig intelligens gør ikke blot vores arbejde lettere – de kan også risikere at gøre vores arbejdskraft overflødig. En McKinsey-rapport har vist, at 40 procent af danskernes arbejdstimer kan erstattes af kendt teknologi. Der vil i nær fremtid være kompetencer, som samfundet ikke længere har brug for. Kan vi uddanne os ud af fremtidens udfordringer, eller skal vi lægge finanspolitikken an på, at en stor del af befolkningen inden længe leder efter nye roller på arbejdsmarkedet? Vi søger svar, når vi får besøg fra Finansministeriets center for holdbarhed og strukturpolitik og regeringens disruptionråd.

v/ Lars Haagen Pedersen, afdelingschef, Finansministeriet og Bente Sorgenfrey, Næstformand for FH og medlem af Disruption Rådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Beretning fra toppen af styrelsen

Onsdag den 18. september 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Dagens oplægsholder har befundet sig i det energi- og forsyningspolitiske maskinrum i mange år. Som tidligere afdelingschef i departementet og vicedirektør har Energistyrelsens nye direktør Kristoffer Böttzauw fingeren på pulsen. Vi spørger ham, hvordan man som styrelsesdirektør retter ind efter den siddende regerings linje og samtidig sikrer styrelsens fortsatte faglige udvikling? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af styrelsen, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Når kommunalpolitik bliver erhvervspolitik

Tirsdag den 24. september 2019, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Kommunerne og deres indsats for det lokale erhvervsliv spiller en stor rolle i kampen for vækst i hele landet. Der bliver årligt offentliggjort flere analyser omkring kommunernes erhvervsvenlighed. Vi inviterer tre borgmestre med forskellige strukturelle forudsætninger til en snak om, hvordan de hver især arbejder med og for det lokale erhvervsliv, og hvad kommunerne kan lære af hinandens arbejde.

v/ Ib Kristensen, borgmester, Billund kommune, Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense kommune og Thomas Lykke Pedersen, borgmester, Fredensborg kommune

Interessevaretagelse set fra departementschefens stol

Tirsdag den 24. september 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Det er ingen hemmelighed, at embedsværket er en væsentlig del af den politiske beslutningsproces. Særligt departementscheferne spiller en helt central rolle i mange politiske beslutninger. Sophus Garfiel sidder i toppen af , og har mange års erfaring som departements i forskellige ministerier bag sig. Vi spørger ham, hvordan han som departementschef håndterer og samarbejder med omverdenen og ministeriets mange interessenter, der forsøger at varetage hver deres interesser og opnå indflydelse.

v/ Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Cobots: Når samarbejde er vejen frem

Tirsdag den 24. september 2019, 13.15 -16.00 - Erhverv, vækst og innovation

Skræmmescenarierne om fremtidens arbejdsmarked indebærer ofte, at robotterne tager over og overflødiggør den menneskelige arbejdsstyrke. Hos Universal Robots har man i mange år arbejdet med cobots, såkaldte ”collaborative robots”, hvor robotter i højere grad bruges som et værktøj for mennesket. Vi besøger Universal Robots hovedkvarter i Odense og bliver klogere på en fremtid, hvor robotter og mennesker i samarbejde udgør kernen i en effektiv produktion.

v/ Anders Bo Rasmussen, Senior Product Manager UR+, Universal Robots

Nyhedsrobotterne kommer

Mandag den 30. september 2019, 09.15 -12.00 - Medie

Flere og flere har hørt om Lasso, hvis nyhedsrobotter skriver 1.500 artikler i døgnet. Robotterne ved besked, hver gang en dansk virksomhed registrerer en forandring, hvorefter de forvandler data til en historie på menneskesprog. Foruden 100.000 euro fra Google til videreudvikling af robotjournalistikken, har Lasso modtaget en investering på 12 millioner kroner fra JP/Politikens Hus. Til dette netværksmøde har vi inviteret administrerende direktør i Lasso News, Jakob Benediktson, og politisk direktør for Google Denmark, Christine Sørensen. De vil indvie os i mulighederne inden for kunstig intelligens, og fortælle os om nyhedsrobotternes nuværende evner, samt den betydning de vil have for det journalistiske arbejde fremover. Kunne man fx tænke sig, at nyhedsrobotterne kunne bruges i kampen mod fake news og hvad er de etiske overvejelse, når den fjerde statsmagt bliver robotiseret?

v/ Jakob Benediktson, administrerende direktør i Lasso News og Christine Sørensen, Politisk Direktør i Google Denmark (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København)

Arkitektur og the circle of life

Onsdag den 2. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Fire af de anbefalinger, som regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi fremlagde i sommeren 2017, er direkte møntet byggebranchen. Arkitekterne spiller en central rolle i forhold til at tænke bæredygtighed og cirkulær økonomi med helt fra tegnebrættet. På mødet deler Anders Lendager sit perspektiv på arbejdet med cirkulær arkitektur, hvilken forskel det gør og hvordan denne type arkitektur er æstetisk anderledes. Hvor stor er efterspørgslen, og er der en politisk, økonomisk eller anden slagside, som branchen må forholde sig til?

v/ Anders Lendager, CEO, Lendager Group (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Internet of Things: potentialer og akilleshæle

Onsdag den 2. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

For 10 år siden skulle man bruge en computer for at komme på internettet. De tider er forbi, og i starten af 2017 var 8,4 milliarder apparater forbundet til internettet – herunder også forbrugerelektronik og industriapparater. Fænomenet kaldes Internet of things (IoT) og betegner enheder, der er forbundet til internettet og taler med hinanden. På dagens møde får vi to perspektiver på IoT. Kim Escherich fra IBM fortæller, hvordan de hos IBM arbejder med IoT-økosystemer, og hvordan det kan skabe værdi for danske virksomheder. Hvad er status på brugen af IoT i Danmark, og hvad bringer fremtiden? Vi får også besøg af Gert Læssøe Mikkelsen fra Alexandreinstituttet. Han fortæller om, hvilke sikkerhedsmæssige udfordringer der er forbundet med IoT, og hvad virksomhederne kan gøre for at imødekomme dem.

v/ Gert Læssøe Mikkelsen, Ph.d., Head of Security Lab, Alexandra Instituttet og Kim Escherich, Innovation Architect, IBM (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fremtidens fødevareproduktion

Onsdag den 2. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Presset på verdens ressourcer stiger hastigt, og fødevareproducenter kan næppe undse sig en rolle i kampen for at finde smartere og mere bæredygtige løsninger. På dagens møde diskuterer vi muligheder og barrierer for fremtidens fødevarer. Hvordan skaber vi en innovativ og visionær fødevaresektor? Hvordan rider fødevareproducenter på den teknologiske bølge, og udnytter de muligheder det bringer? Hvilke fremtidsscenarier kan teknologi og innovation realisere på længere sigt? Og hvordan sammentænkes bæredygtighed og bundlinje?

v/ Anne-Marie Hansen, direktør, Agro Food Park, Michael Minter, programleder for Fremtidens Fødevarer, Concito & Ole Green, adjungeret professor ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og direktør, Agrointelli

Midlertidige byrumsprojekter - galt eller genialt?

Torsdag den 3. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Da Store Torv i Aarhus i 2010 midlertidigt blev omlagt til et græs- og skovareal som en del af Festugen, startede der en debat, som stadig er aktuel den dag i dag. Hvad er meningen med midlertidige byrumsprojekter og kan det virkelig betale sig at eksperimentere med byggemodeller i 1:1 størrelser? Vi inviterer to profiler med stor erfaring inden for midlertidige byrumsprojekter; stifteren af Copenhagen Windows og direktøren for Godsbanen. Vi får mulighed for at høre nærmere om, hvordan de oplever at arbejde med midlertidige byrumsprojekter, samt hvilken rolle projekterne kan spille på den lange bane. Skal vi skabe flere af de populære, midlertidige byrum, og kan man undgå at skuffe borgerne, når de lukkes ned?

v/ Thomas Fokdal, stifter af Copenhagen Windows og Flemming Dybbøl, direktør for Godsbanen.

En kreativ ledelsesstil i det offentlige?

Mandag den 7. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Hvilke centrale kompetencer gør sig gældende hos den fremtidige leder, og er der plads til kreativitet? Dette netværksmøde byder på indsigt i ambitionerne hos den anderledes leder. Vi har fornøjelsen af at præsentere tre ildsjæle, og spørger dem bl.a. om, hvilke krav der stilles til ledere i den offentlige og i den private sektor. Kom og mød Mia Wagner, direktør i Freeway Koncernen og en af løverne i Løvens Hule, Kasper Holten, chef for Det Kongelige Teater og Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

v/ Mia Wagner, direktør i Freeway Koncernen, Kasper Holten, chef for Det Kongelige Teater og Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv (MØDESTED: Det Kongelige Teater, Kongens Nytorv 9, 1050 København K)

Populær patientinddragelse: Hvorfor og hvordan skal patienter inddrages?

Tirsdag den 8. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Hverken på nationalt eller internationalt plan findes der en definition af, hvad patientinddragelse helt specifikt er. Er patientinddragelse, at patienterne får informationspjecer de kan tage med sig fra venteværelserne, eller er det, at de selv kan tage stilling til, hvilken behandling de skal have? På dagens netværksmøde har vi inviteret Jesper Fisker og Kirsten Ilkjær til at dele deres tanker om patientinddragelse i det danske sundhedsvæsen. For hvordan ser det ud med patientinddragelse i Danmark, og hvilken betydning har det for danskernes patientforløb og det sundhedsfaglige personale?

v/ Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet og Kirsten Ilkjær, næstformand for Lægeforeningen. (MØDESTED: Børsen, 1217 København K)

Fremtidens kultur i hele Danmark: Hvem, hvad og hvor?

Tirsdag den 8. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Kultur, turisme og oplevelsesøkonomi

Hvad er de store tendenser, hvor er de store knaster på sigt og hvordan udvikles der kulturpolitik, som imødeser dette? På en af de absolutte topposter i dansk kulturpolitik sidder departementschef i Kulturministeriet Marie Hansen. Marie Hansen vil i sit oplæg give et indblik i, hvilke overvejelser ministeriet gør sig i prioriteringen af de begrænsede kulturmidler og give en status for arbejdet med kulturpolitikken. For hvem skal prioriteres, hvad skal effektiviseres væk, og hvor skal der satses i fremtiden?

v/ Marie Hansen, departementschef i Kulturministeriet

Energiens mand

Tirsdag den 8. oktober 2019, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Kristoffer Böttzauw tiltrådte i juni 2018 som ny direktør i Energistyrelsen. På dagens møde gæster Kristoffer Böttzauw netværket til en snak om det første år i spidsen for Energistyrelsen. Vi spørger ham, hvad han ser som de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af styrelsen, og hvor de store udfordringer er på lidt længere sigt? Vi spørger også til, hvordan man som styrelsesdirektør både arbejder med at implementere energiaftalen og samtidig udvikler styrelsens faglighed og langsigtede fokus?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den Sociale Investeringsfond

Onsdag den 9. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

I december 2018 blev etableringen af Den Sociale Investeringsfond vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Fonden har til formål at understøtte sociale investeringer i forebyggende indsatser for udsatte borgere, så problemerne hos den enkelte borger kan løses, inden de fører flere med sig. Den udpegede bestyrelse er tiltrådt, og bestyrelsens formand, Karen Hækkerup, vil indvie netværket i den type af fremtidige indsatser, fonden vil have fokus på at udvikle. Ligeledes vil hun tegne et billede af den sociale fremtid, fonden vil være med til at understøtte, idet hun forholder sig til den kritik og usikkerhed, der har været forud for fondens etablering. Nogle stiller nemlig spørgsmålstegn ved, om man med en investeringsfond med private aktører kun vil investere i rentable sociale projekter. Er det en reel risiko eller er samarbejdet mellem den offentlige, private og frivillige sektor det eneste rigtige næste skridt, når det kommer til sociale investeringer til fordel for Danmarks udsatte borgere?

v/ Karen Hækkerup, formand for Den Sociale Investeringsfond

Interessevaretagelse set fra departementschefens stol

Torsdag den 10. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Det er ingen hemmelighed, at embedsværket er en væsentlig del af den politiske beslutningsproces. Særligt departementscheferne spiller en helt central rolle i mange politiske beslutninger. Per Okkels er en erfaren topembedsmand, der har mange års erfaring som departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet. Vi spørger ham, hvordan han som departementschef håndterer og samarbejder med omverdenen og ministeriets mange interessenter, der forsøger at varetage hver deres interesser og opnå indflydelse.

v/ Per Okkels, departementschef i Sundheds- og ældreministeriet (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København)

Partipresse og nye kommunikationsformer: På vej mod hvad?

Torsdag den 10. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

De fleste partier eksperimenterer med nye kommunikationsformer og opretter i stigende grad deres egne nichemedier. Hvad betyder det for udviklingen i den politiske kommunikation, at partierne selv er afsender på netaviser, podcastkanaler og virale facebookvideoer, som i tilfældet med Dan Jørgensens svar på de amerikanske fordomme om Danmark blev vist hele 5,5 mio. gange? Hvorfor ser vi denne tendens? Hvad giver det af muligheder og udfordringer? Og stiller de nye kommunikationsmetoder anderledes krav til modtagere, pressen og andre kommunikatører på den politiske arena?

v/ Dan Jørgensen (S) (ikke bekræftet) og Mark Ørsten, professor, RUC

Miljø på dagsordenen: Kommunikation der skaber handling

Onsdag den 23. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Hvordan kommunikerer man effektivt om miljø, klima, natur og bæredygtighed? Hvordan skaber vi kommunikation der ikke kun konstaterer, men også danner grundlag for handling og forandring? Og hvad gør vi for, at budskabet rammer bredere end ”the usual suspects”? Vi inviterer to eksperter på området til at dele ud af deres erfaring og komme med tips og tricks til effektiv kommunikation på miljøområdet.

v/ Emil Nielsen, pressechef, Danmarks Naturfredningsforening og Kresten Schultz Jørgensen, direktør, Oxymoron Communications (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvad er værdien af sociale investeringer?

Torsdag den 24. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) har givet os et redskab til at beregne den økonomiske effekt af sociale investeringer. Modellen anvendes af Socialstyrelsen til at beregne de økonomiske konsekvenser over tid af sociale indsatser. Politikerne har også udråbt modellen som et redskab for kommuner og andre interessenter, som ønsker et supplement til Finansministeriets regnemodeller. På dagens møde får vi først en status på arbejdet med modellen fra Rasmus Højbjerg Jacobsen, som står bag modellen. Hvordan måler vi effekterne? Kan vi på baggrund af SØM lave modeller for socialøkonomiske investeringer, som kan bruges af beslutningstagerne – og hvilke faldgruber er der? Til sidst har vi inviteret Ane Halsboe-Jørgensen til at dele sine tanker om, hvilke problematikker man prøver at imødegå, når man ønsker en udvidet anvendelse af SØM.

v/ Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorforsker, VIVE og Ane Halsboe-Jørgensen, MF (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Danmark som datacenter-mekka?

Torsdag den 24. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Apple, Facebook, Google og Amazon har alle planer om at etablere gigantiske datacentre i Danmark. Vores lands høje forsyningssikkerhed og relativt store andel af grøn energi gør os til en eftertragtet location for tech-giganterne. Men ønsker vi at være Europas datacenter-mekka? Datacentrene vil øge det danske elforbrug markant og også føre til en stigning i CO2-udledningen. Til gengæld leverer datacentrene store mængder overskudsvarme, som kan bruges til fjernvarme, og kan samtidig fungere som en driver for vækst i hele landet. Vi inviterer til debat om Danmarks rolle som datacenter-mekka. For hvad står vi foran af både kommercielle muligheder og praktiske udfordringer? Og hvordan bliver kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører påvirket af de nye mastodonter?

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand, Klimarådet og Steen Hommel, direktør, Invest in Denmark. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Hvordan løses opgaverne i fremtiden?

Mandag den 28. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Flere komplekse patienter og opgaver overgår til den kommunale sygepleje i takt med de tidligere udskrivelser fra sygehusene, og mange kommuner oplever et stort pres for at få kvalificeret arbejdskraft og hænder nok i sygeplejen. Opgaveløsningen kræver flere ressourcer og en høj faglighed, men hvordan får vi de nødvendige kvalifikationer ud i kommunerne? På dagens netværksmøde tager vi et kig i krystalkuglen for at blive klogere på, hvilke sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der skal løftes i fremtiden, og hvem der skal løfte opgaverne.

v/ Jan Nielsen, direktør for Ældre og Handicap i Aalborg Kommune og Anne Bukh, koncerndirektør Region Nordjylland. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Karakterer: Motivationsfaktor eller hæmsko?

Mandag den 28. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Karakterer er i øjeblikket det helt store diskussionsemne på den uddannelsespolitiske dagsorden – og med god grund. Har vi en kultur, hvor eleverne tør fejle og udfordre både sig selv og rammerne, eller lærer vi de unge blindt at følge den sikre sti mod høje karakterer? Har karakterer fået en for stor betydning for uddannelsessystemet? Og hvad er alternativet til karakterræset? Vi inviterer tre stærke profiler til at tage os et spadestik dybere i diskussionen om karakterer og ikke mindst hvordan vi i dag benytter disse.

v/ Hanne Leth, rektor, RUC, Birgitte Vedersø, formand, Danske Gymnasier og Dorte Lang, næstformand, DLF (ikke bekræftet)

Mennesket i centrum

Tirsdag den 29. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Efter årtier med bureaukrati og New Public Management har den offentlige sektor brug for nye værktøjer, der kan hjælpe med at sætte mennesket frem for systemet i centrum. Designledelse kan være det næste skridt i udviklingen af den offentlige sektor, og har især vundet indpas i private virksomheder. Måske kan designledelse hjælpe den offentlige sektor med at udvikle en mere kvalitativ og ”kundefokuseret” tilgang. På dagens møde får vi Christian Basons perspektiv på, hvordan design kan anvendes som ledelsesinstrument i den offentlige sektor. Hvilke eksempler har vi fra det offentlige på forsøg med designledelse? Hvordan får man medarbejderne med på vognen, så der ikke opstår skepsis og apati over for en ny og mere eksperimenterende ledelsesform?

v/ Christian Bason, administrerende direktør, Dansk Design Center og fhv. direktør i MindLab (Mødested: Dansk Design Center, Bryghuspladsen 8, BLOX, Indgang C, 2. sal, 1473 København K)

Regulering og rammer for finanssektoren

Tirsdag den 29. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Finansdirektør i Erhvervsministeriet, Steen Lohmann, sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Finansdirektøren giver på dagens møde en status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?

V/ Steen Lohmann Poulsen, Finansdirektør i Erhvervsministeriet(Ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Tigeren og hans sociale revolution

Onsdag den 30. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvordan kan man skabe social og kulturel værdi for mennesker? Det er et af de spørgsmål, der driver Lennart Lajboschitz og hans sociale revolution. Han ønsker at gøre op med den egoisme, selvcentrerethed og afmagt der præger samfundet. Kulturen kan virke som en kur, der kan hjælpe os med at søge og dyrke de sociale revolutioner. Derfor engagerer Lajboschitz sig i sociale smeltedigler som kulturhuset Absalon, der skal fremme kulturlivet og interessen for vores medmennesker. Vi inviterer den sociale entreprenør til en debat med netværket om, hvilken rolle kultur skal spille i vores samtid, og hvordan kulturen skal lære at fungere på kommercielle vilkår for at overleve.

v/ Lennart Lajboschitz, grundlægger af Tiger (Mødet afholdes i Kulturhuset Absalon, Sønder Blvd. 73, 1720 København)

Inden for lovens rammer

Onsdag den 30. oktober 2019, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Hvilke muligheder og begrænsninger stiller lovgivningen for udvikling af sundhedsteknologiske løsninger i Danmark? Hvilke barrierer opstiller GDPR for datadeling og sundhedsteknologi, og giver det overhovedet nogle nye muligheder? På dagens møde giver Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen, sit svar på disse spørgsmål. Professor Mette Hartlev forsker inden for sundhedsret og etik, patientrettigheder og sundhedsteknologi. Mette Hartlev fortæller om ret og etik inden for sundhedsteknologi og håndtering af personfølsomme data, og vi diskuterer, hvordan vi skaber en tryghed blandt borgerne om, at vi passer på deres data.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen og Mette Hartlev, professor og leder af Center for retlige Studier i Velfærd og Marked

Store projekter i pipelinen: Fra tegnebræt til virkelighed

Mandag den 4. november 2019, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Hvad er de store infrastrukturprojekter, der ligger på ministeriets tegnebræt? Og hvordan ser det ud med vejen til, at få ført projekterne ud i livet? Søren Wille, afdelingschef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, gør os klogere på en række af de visionære projekter, som ministeriet arbejder på for tiden. En ny bro ved Helsingør-Helsingborg og en Kattegatforbindelse er nogle af de nye store projekter der presser sig på. Men hvad er de store fordele, ulemper og diskussioner i forbindelse med disse projekter?

v/ Søren Wille, afdelingschef, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Risikostyring i en kompleks sundhedsverden

Mandag den 4. november 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

I sundhedsvæsenet tillægges det stor betydning, at implementering af nye tiltag sker korrekt og til tiden. Hvordan kan vi rent kommunikativt blive bedre til at forberede både befolkningen og det sundhedsfaglige personale på det nye? Hvordan får vi effektivt og troværdigt leveret nye sundhedstiltag, behandlinger og budskaber? På dagens netværksmøde diskuterer vi, hvordan vi får både borgere og fagfolk i sundhedsvæsenet til at acceptere en vis risiko og fejlmargin, når der indføres nye behandlinger og tiltag.

V/ Thomas Dybro Lundorf, kommunikationschef i Lægemiddelstyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Tanker om folketingsvalget: Hvad nu?

Tirsdag den 5. november 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Folketingsvalget anno 2019 er overstået, og der sættes en politisk retning for uddannelsesområdet. Hvad er de store forskelle i uddannelsespolitikken før og efter folketingsvalget? Hvilke vinde blæser på den uddannelsespolitiske slagmark? Jacob Fuglsang, en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister og forfatter bag bl.a. ”Den store løgn om uddannelse”, giver sine bud herpå. Vi spørger ham desuden, hvordan han ser mediernes rolle i politikformulering og -implementering.

v/ Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken

Statens rolle i den grønne omstilling

Tirsdag den 5. november 2019, 09.15 -12.00 - Grøn omstilling

Staten spiller en central rolle i den grønne omstilling gennem regulering, initiativer og samarbejder. Hvilke erfaringer har ministeriet gjort sig om, hvad der virker, og hvad der ikke gør? Hvor går grænsen mellem regulering og den frivillige grønne indsats? Og hvilke udfordringer er der ved, at arbejdet med grønne løsninger har rod i flere forskellige ressortministerier? Departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Studsgaard fortæller om ministeriets arbejde på området og om, hvordan han ser statens rolle i omstillingsprocessen.

v/ Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet

20 spørgsmål til professoren: Hvad ved vi om politisk kommunikation og interessevaretagelse?

Onsdag den 6. november 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Vi befinder os i en virkelighed, hvor politik i stigende grad er præget af medialisering, og hvor en bred skare af politiske aktører konkurrerer om offentlighedens opmærksomhed. I dag spiller nye politiske aktører en større og større rolle, og i den nye medievirkelighed går meget kommunikation ikke længere fra politikere til borgerne gennem de traditionelle medier. Hvilken betydning har dette for den politiske kommunikation og for, hvordan men skal tilrettelægge sin kommunikationsstrategi? Og hvad er vigtigt at være opmærksom på, når vi taler interessevaretagelse i denne nye virkelighed? Vi spørger kort og godt, hvad forskningen kan lære os på området.

v/ Mark Ørsten, professor (MSO), Roskilde Universitet og Anne Skorkjær Binderkrantz, professor, Aarhus Universitet. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Kulturturisme i praksis: Har ARoS knækket koden?

Torsdag den 7. november 2019, 09.30 -12.00 - Kultur, turisme og oplevelsesøkonomi

ARoS er et af Danmarks mest besøgte museer og ét af Nordeuropas største men eksisterer i en virkelighed med stadig færre penge til kulturinstitutionerne og et mindre trofast publikum. Så har ARoS knækket koden med udfordrende og nyskabende udstillinger, der samtidig fanger bredt? Museets direktør Erlend Høyerste besøger netværket og deler sine tanker om, hvordan man gør kunsten både tilgængelig og udfordrende på samme tid. Hvad vil han, og hvor skal man kigge hen for at forstå fremtidens rolle for kunsten og kulturen i samfundet?

v/ Erlend Høyersten, direktør, AroS (Mødested: ARoS)

Det erhvervspolitiske værksted

Mandag den 11. november 2019, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Danmarks længst siddende departementschef har stået bag roret i Erhvervsministeriet siden 2001. Vi tager på dagens møde et kig ind i værkstedet og bliver klogere på, hvad der sker bag murene, når der tages beslutninger på det erhvervspolitiske område, som efterfølgende skal føres ud i livet. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra hans stol, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt? Vi inviterer departementschef Michael Dithmer til debat.

v/ Michael Dithmer, departementschef, erhvervsministeriet (MØDESTED: Børsen, 1217 København K)

Arbejderklasse, voksende utryghed og politisk mistillid

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Lader vi arbejderklassen forsvinde under radaren, når vi i politik fx taler om at hæve pensionsalderen? Vi inviterer forfatter Lars Olsen til en snak om øget mistillid til politikere. Han er aktuel med bogen ”Det forsvundne folk”, hvor han bl.a. udtrykker, at mistilliden skal ses i lyset af en stigende utryghed blandt arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig inviterer vi Mads Kastrup, som i kraft af sit arbejde som Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, har ageret talerør for mange danskere, der kan nikke genkendende til utrygheden og mistilliden.

v/ Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør og Mads Kastrup, Opinionsredaktør på Ekstrabladet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Arbejderklasse, voksende utryghed og politisk mistillid

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Lader vi arbejderklassen forsvinde under radaren, når vi i politik fx taler om at hæve pensionsalderen? Vi inviterer forfatter Lars Olsen til en snak om øget mistillid til politikere. Han er aktuel med bogen ”Det forsvundne folk”, hvor han bl.a. udtrykker, at mistilliden skal ses i lyset af en stigende utryghed blandt arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig inviterer vi Mads Kastrup, som i kraft af sit arbejde som Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, har ageret talerør for mange danskere, der kan nikke genkendende til utrygheden og mistilliden.

v/ Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør og Mads Kastrup, Opinionsredaktør på Ekstrabladet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dannelse i en global og digital verden

Mandag den 25. november 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Hvordan hænger tankerne bag det traditionelle danske dannelsesbegreb tilbage fra 1800-tallet sammen med en globaliseret og digitaliseret dagligdag anno 2019? Hvad betyder informationsteknologier, sociale medier og fænomener som fake news for dannelsesbegrebet? Og har dette ændret uddannelsesinstitutionernes rolle i børn og unges dannelsesproces? På dagens møde gæster forfatter Knud Romer og fhv. forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen netværket og tager den evigt aktuelle debat om dannelse og om begrebets betydning og formål i en global og digital verden.

v/ Knud Romer, forfatter og Jørgen Carlsen, fhv. forstander på Testrup Højskole (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan får vi råd til kultur?

Mandag den 25. november 2019, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

KKulturområdet har været udsat af flere runder af offentlige sparerøvelser. I takt med at mulighederne for at få offentlig støtte svinder, tvinges kulturaktører til at finde nye måder at finansiere kulturprojekter på. På dagens møde skal vi kigge på en række alternative forretningsmodeller for kreative projekter. Vi inviterer en række kulturentreprenører til at dele tankerne bag deres projekter og deres erfaringer med at etablere kulturtilbud og rejse finansiering. Vi skal blandt andet vende emner som kulturelle sponsorater, erhvervspartnerskaber, brugerfinansiering, fundraising og branded content. Hvilke fordele er der ved de forskellige modeller, og hvilke udfordringer og dilemmaer følger med? Hvordan kan man indgå vellykkede samarbejder med erhvervslivet, som skaber værdi for alle og bevarer kulturaktørers integritet? Har kulturen behov for nye forretningsmodeller?

v/ Le Gammeltoft, Creative Director, Heartbeats, Kresten Thomsen, sekretariatsleder, Aalborg Karneval og Uffe Savery, musikchef, Copenhagen Phil

Tegn, der trender: How to Tweet?

Tirsdag den 26. november 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Det handler om at slå hovedet på sømmet. Gerne med et glimt i øjet. Og på 140 tegn. Vi inviterer tre af Twitters stærkeste danske stemmer til en formiddag om, hvordan man går til et medie som Twitter. For hvordan skaber man interesse om sine tweets om stort som småt? Hvilke overvejelser gør de sig, før de sætter sig til tasterne? Og hvad synes de selv fungerer bedst på Twitter?

v/ Poul Madsen, chefredaktør, EkstraBladet, Sandie Westh, radiovært, P7MIX og Kenn L. Hansen, ejer og konsulent, EPO – præstationsfremmende kommunikation (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Det nordiske madeventyr

Tirsdag den 26. november 2019, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Eventyret om Noma har i høj grad været med til at åbne verdens øjne op for den nordiske madoplevelse. Pludselig fartede turister til København for at få verdens bedste restaurantoplevelse og Danmark rimede ikke længere kun på bacon, men også på myrer og eksperimenterende madkunst i verdensklasse. Men hvad er det der gør den nordiske madoplevelse særlig? Hvordan kommer den nordiske diet til at se ud i fremtiden? Og hvad kan vi gøre for at fortsætte den nordiske bølge og holde Danmark i top på det gastronomiske verdenskort?

V/ René Redzepi, restauratør og køkkenchef, Noma (OBS: ikke bekræftet)

Politikudvikling i partierne: Nye partier og nye metoder?

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

De nye partier i Folketinget forsøger at markere sig som forandringspartier, der gør tingene anderledes. På dagens møde stiller vi skarpt på politikudviklingen i de nye partier, som udfordrer traditionelle arbejdsgange og metoder. Alternativet og Liberal Alliance udfolder, hvordan de politikudvikler og hvordan man bedst målretter sin interessevaretagelse mod nye og utraditionelle partier.

v/ Uffe Elbæk, partileder, Alternativet og Laura Lindahl, MF’er for Liberal Alliance

Fuld Skrald på genanvendelsen

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Affaldssektoren står midt i en stor omstilling, og spiller en vigtig rolle i rejsen mod en mere cirkulær økonomi. Hvordan ser det ud med at nå målet om 50 procent genanvendelse af de forskellige affaldsformer? Hvilke ændringer kan vi forvente at se i den nye nationale affaldsplan, der skal se dagens lys primo 2020? Hvad virker, og hvad skal tænkes om, når der både skal tages hensyn til økonomi og miljøeffekt? Og hvordan kan vi bedst skabe bæredygtige affaldsløsninger i et samspil mellem kommuner, private aktører og borgerne? På dagens møde får vi besøg af direktør for Dansk Affaldsforening, Charlotte Fischer, der fortæller om eksisterende rammer, muligheder og udfordringer samt om sine fremtidsvisioner for en grøn affaldssektor.

v/ Charlotte Fischer, direktør, Dansk Affaldsforening

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i København. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser, han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger.

Fra underdog til regeringsparti

Torsdag den 28. november 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Det politiske landskab har ændret sig meget. Nye partier har været nødt til at tænke i nye strategier, når vælgerkorps skulle mobiliseres. Den historiske tilknytning til bestemte befolkningsgrupper, som har været kendetegnende for de traditionelle partier, er ikke gældende og kan skabe både muligheder og udfordringer. Liberal Alliance har med deres klare økonomiske markeringer formået at nå ud til særligt de unge vælgere. Vi får besøg af udenrigsminister og partiformand, Anders Samuelsen, som vil give netværket indblik i Liberal Alliances politiske rejse fra start til regering.

v/ Anders Samuelsen, udenrigsminister og partiformand for Liberal Alliance (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København)

Indblik i det byggepolitiske maskinrum

Torsdag den 28. november 2019, 09.15 -12.00 - Byggeri og infrastruktur

Hvordan kan regler, vejledning og øget digitalisering fremme en udvikling, hvor vækst og produktivitet går hånd i hånd med et sundt, sikkert og bæredygtigt byggeri? Hvordan tilrettelægges en målrettet og effektiv indsats i en branche præget af stor mangfoldighed? Det er blandt andet disse udfordringer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder med. På dagens møde får vi et indblik i det byggepolitiske maskinrum, når styrelsens vicedirektør lægger vejen forbi. Hvilke initiativer er der på tegnebrættet? Hvordan arbejder styrelsen med at få bæredygtighed og digitalisering på dagsordenen hos både mindre og store virksomheder og bygherrer? Hvordan kan man som aktør få indflydelse på styrelsens arbejde?

v/ Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør, Byggeri, Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen

Hvad betyder økonomiske incitamenter?

Mandag den 2. december 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Hvordan agerer man som leder i sundhedssektoren, når man skal effektivisere i sin organisation på baggrund af de økonomiske incitamenter, som kommer ovenfra? Har de økonomiske incitamenter virket efter hensigten, og hvilke andre afledte effekter har de? Kjeld Møller Pedersen har mange års erfaring som professor på det sundhedspolitiske felt. På dagens møde indvier han netværket i tidens tendens til at bruge økonomiske incitamenter til at effektivisere i sundhedssektoren. Netværket får desuden besøg af hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, der vil fortælle om sit virke som ansvarlig for ledelse af drift og udvikling, og hvordan hun manøvrerer sin organisation i et sundhedspolitiske farvand, der er under stor politisk bevågenhed og fyldt med regler og økonomiske incitamenter, der skal gøre sundhedssektoren mere effektiv.

v/ Kjeld Møller Pedersen, professor SDU og Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør Nordsjællands Hospital. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

En regerings første finanslov

Mandag den 2. december 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Ifølge den finanspolitiske kalender, så har regeringen nu indgået aftale om deres første finanslov. På dagens møde gæster David Hellemann netværket og fortæller om sine erfaringer med finanslovsprocessen set fra toppen af Finansministeriet. Hvordan er forløbet omkring en regerings første finanslov, og er der en særlig dynamik i forhandlingerne? Hvilken rolle spiller Finansministeriet og findes der rutiner og traditioner, når statens budget skal aftales? Er der noget særligt ved dette års finanslov?

v/ David Hellemann, koncerndirektør, Nykredit og fhv. departementschef i Finansministeriet

Et spørgsmål om ansvar og ressourcer

Mandag den 2. december 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Vi sætter spot på forebyggelsen og stiller de svære spørgsmål, hvor det både handler om kroner og øre, autonomi og paternalisme. Hvor langt vil vi gå i forebyggelsens navn? Og hvem har egentlig ansvaret for forebyggelse? Kræftens Bekæmpelse er en af de største og mest magtfulde interesseorganisationer på sundhedsområdet. Vi inviterer direktøren, Jesper Fisker, til at fortælle om, hvad Kræftens Bekæmpelse har i pipeline og diskuterer med netværket, hvordan vi skal lave primær og sekundær forebyggelse i sundhedsvæsenet.

V/ Jesper Fisker, direktør Kræftens Bekæmpelse (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

If you can’t join them: Skal Danmark med i EU’s bankunion?

Tirsdag den 3. december 2019, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

”Vi ser flere og flere banditter i habitter, som laver grænseoverskridende økonomisk kriminalitet”. Sådan begrunder statsminister Lars Løkke Rasmussen i november 2018 sin motivation for at træde ind i EU’s bankunion. Regeringen nedsatte i sommeren 2018 et udvalg, der skulle undersøge en eventuel dansk deltagelse i EU’s fælles bankunion, og i løbet af efteråret 2019 skal komme med sine anbefalinger. Vi har inviteret EU-ordførerne fra de tre store partier samt Ulrik Nødgaard til debat. Hvad mener de, og skal deltagelse i Bankunionen til folkeafstemning?

V/ Kenneth Kristensen Berth (DF), Peter Hummelgaard (S) (ikke bekræftet) og Jan E. Jørgensen (V)

Kunstig intelligens: Hvordan får vi tillid til teknologien?

Tirsdag den 3. december 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Markedet for kunstig intelligens er i rivende udvikling og potentialet er enormt. I den nærmeste fremtid vil vi opleve, at beslutningskraften bliver flyttet fra menneske til maskine i form af for eksempel førerløse biler og avancerede kræftrobotter. Den avancerede teknologi er begyndt at rejse etiske spørgsmål. I en situation hvor en robot er programmeret til at tage en beslutning, hvem sidder så med ansvaret? Og hvem har ansvaret for at evaluere og forbedre teknologien? Hvilke hensyn skal overvejes, når man som offentlig myndighed har borgerne som kunder? Vi inviterer Microsoft Danmarks direktør for entreprise commercial til at dele sit syn på, hvordan vi skaber etiske rammer om udviklingen og anvendelse af kunstig intelligens i Danmark. Hvordan kan man skabe tillid til kunstig intelligens blandt offentlige institutioner, virksomheder og i sidste ende befolkningen?

v/ Frederik Braun, Lead for Enterprise Commercial, Microsoft Danmark (MØDESTED: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K)

Hvilken rolle spiller det digitale i fremtidens behandlingsforløb?

Tirsdag den 3. december 2019, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Danmark er europæisk topscorer, når det gælder sundheds-it og digitale muligheder for borgere og sundhedspersonale. På dagens netværksmøde beder vi tre aktører, der alle har fingeren på den sundhedspolitiske puls, om at komme med deres syn på det danske sundhedsvæsens videre udvikling og digitalisering. Hvilke løsninger gavner patienterne og øger kvaliteten? Hvordan kan digitaliseringen også komme det sundhedsfaglige personale til gode? Vi stiller disse spørgsmål og lægger op til debat i netværket, når vi beder tre aktører præsentere hver deres organisations standpunkt og mærkesager inden for digitalisering af sundhedsvæsenet.

v/Christian Harsløff, direktør i KL for digitalisering, velfærdsteknologi, sundhed og ældre, Annemarie Lauritsen, afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet samt formand for den nationale bestyrelse for sundheds-it og Niels Ulrich Holm, næstformand i PLO

Status på Danske Regioner

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

De danske regioner er under et stort politisk pres i et miljø, der kræver både økonomisk effektivitet og høj kvalitet, men hvordan formår man at præstere højt på begge parametre? Vi har inviteret Stephanie Lose, regionrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, til at stille skarpt på regionernes rolle i det danske sundhedsvæsen. Stephanie Lose vil give os sine bud på, hvordan regionerne kan navigere rundt i de mange forventninger, der stilles til dem, samt hvad regionerne bl.a. kan gøre for at skabe et samarbejdende sundhedsvæsen i topkvalitet i Danmark.

v/ Stephanie Lose, regionrådsformand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Skal vi trække opgøret med gamle dannelsesidealer tilbage?

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Skal den gamle dydsetik tilbage på dagsordenen i det danske uddannelsessystem? Der lyder et rungende ja fra Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol og formand for Rådet for Børns Læring. Ifølge Stefan Hermann skal danske børn og unges kompetencer i højere grad bygges på en fast grund af dyder som selvdisciplin, grundighed og flid, og uddannelserne skal bære en stor del af ansvaret for det. Hvor går grænsen imellem at være en moderne Lektor Blomme og at være en lærer, som dyrker en fordybelseskultur? Netværket får mulighed for at diskutere, hvordan dannelse i uddannelsessektoren skal og kan se ud i Danmark anno 2019.

v/ Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol, formand for Undervisningsministeriets råd, Rådet for Børns Læring og forfatter. (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

To verdener: fra departementschef til NGO-direktør

Torsdag den 5. december 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Svingdøren mellem det offentlige og det private står forholdsvis stille. Det hører til sjældenhederne, at offentlige topembedsmænd rekrutteres til topposter i det private og vice versa. På dagens møde får vi besøg af en mønsterbryder, som har taget springet fra departementschef i Undervisningsministeriet til direktør i Danmarks største patientorganisation. Vi beder ham stille skarpt på forskelle og ligheder mellem ledelse i det offentlige og ledelse af en interesseorganisation. Hvilke tanker har han gjort sig omkring kulturforskelle og antallet af ”bundlinjer”? Hvilke barrierer står i dag i vejen for, at man kan gøre karriere i både det offentlige og i det private? Begynder de to verdener i virkeligheden at ligne hinanden?

v/ Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Borgmesterens visioner for beskæftigelsesrettet integration

Fredag den 6. december 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvad er de største integrationsudfordringer i København lige nu og på sigt? Hvordan skaber vi den bedst mulige beskæftigelsesrettede integrationsindsats? Det giver beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard, sit svar på. Til november er det 2 år siden kommunalvalget, og borgmesteren er derfor halvvejs i sin første periode. Hun giver os indblik i både de konkrete udfordringer, for eksempel indvandrerkvinders indtog på arbejdsmarkedet, samt de overordnede og langsigtede linjer for integrationsindsatsen.

v/ Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fremtiden hos Energinet

Fredag den 6. december 2019, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

I foråret 2018 skiftede Thomas Egebo departementschefkasketten ud med posten som ny direktør i Energinet. Thomas Egebo gæster netværket og gør status over sit første år i Energinet. Hvad tager han med sig fra sine mange år som departementschef? Hvordan har han sat sit præg på Energinet? Og i hvilken retning skal Energinet bevæge sig i fremtiden i forhold til det forandrede og foranderlige energiområde?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Intet må vige for ytringsfriheden: Shitstorms antonomi og grænser

Torsdag den 12. december 2019, 09.15 -12.00 - Kultur, turisme og oplevelsesøkonomi

Hvor går grænsen for kunst og kultur? Den kunstneriske frihed er de seneste år for alvor kommet på dagsordenen og alternativ kunst trækker ofte overskrifter i medierne. Hvilken betydning har den politiske korrekthed for kunst og kulturformidling? Skal omverdenens og kunstens mange facetter harmonere? Og hvordan håndterer man som kunstner en kritisk og skiftende omverden – særligt når sociale medier kan blæse en shitstorm op før man har set sig om? Netværket får besøg af Jim Lyngvild og Christian Lollike, for hvem det mere er reglen end undtagelsen, at kunst fører til debat. Vi får også besøg af Christian Have, der giver sit professionelle bud på, hvad man gør, når ramaskriget runger, samt vil hun komme med gode råd til de øvrige paneldeltagere og netværksmedlemmerne.

v/ Jim Lyngvild, designer bag vikingeudstillingen på Nationalmuseet, Christian Lollike, teaterinstruktør & Christian Have, kreativ direktør og ejer af Have Kommunikation (ikke bekræftet)

Cirkulær økonomi - nationale og internationale perspektiver

Torsdag den 12. december 2019, 09.15 -12.00 - Grøn omstilling

Flere grene af erhvervslivet har taget den cirkulære tankegang til sig og arbejder konstruktivt med at få vækst og konkurrencedygtighed til at gå hånd i hånd med en grøn omstilling. På hvilke punkter er vi godt med i Danmark? Og hvor skal der skrues op for tempoet og kreativiteten, hvis Danmark skal have succes med at ændre økonomien fra lineær til cirkulær? Hvad kan vi lære af andre lande, som også er fremme i skoene, når vi taler cirkulær økonomi? På dagens møde gæster to af Skandinaviens markante personer på området netværket. Ylva Noren, leder af den svenske regerings delegation for cirkulær økonomi og Ida Auken, vil gøre os klogere på det danske, svenske og internationale arbejde mod en mere cirkulære økonomi.

v/ Ylva Noren, leder af den svenske regerings delegation for cirkulær økonomi (OBS: ikke bekræftet) og Ida Auken, MF’er og medlem af World World Economic Forums Young Global Leaders Circular Economy Taskforce (OBS: ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk debat

Mandag den 20. januar 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Den sundhedspolitiske dagsorden er evigt aktuel og et emne som folketingets partier kæmper om at markere sig på. Hvilke visioner har sundhedsordførerne for fremtidens sundhedsvæsen, og hvilke problemer står vi for at skulle finde en løsning på her og nu? Hvordan skal vi forholde os til den fremherskende digitalisering? Vi inviterer sundhedsordførerne til at debattere med hinanden og netværket.

V/ Sundhedsordførerne (fællesmøde med de sundhedspolitiske netværk) (Ikke bekræftet- offentliggøres efter folketingsvalget)

Skifter Finansministeriet til en yngre model?

Mandag den 20. januar 2020, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Finansministeriets regnemodeller er kommet under pres fra både politisk og forskningsmæssig side for at skulle udvides, ændres eller se helt anderledes ud. I 2017 nedsatte ministeriet en arbejdsgruppe, som skal udvikle en ny makroøkonomisk model med udgangspunkt i ADAM og de relaterede modeller. På dette møde bliver vi klogere på, hvad der er op og ned i modelarbejdet. Hvordan kommer modellen til bedre at kunne forudsige økonomisk adfærd? Hvordan bliver modellen et bedre redskab i fastlæggelsen af finanspolitikken? Hvor langt er arbejdet med at inddrage nye dynamiske effekter? Modelgruppens leder kommer på besøg og gør os klogere.

v/ Peter Stephensen, forskningschef, DREAM

Forbrugeradfærd: Taler vi sort, når vi taler grønt?

Onsdag den 22. januar 2020, 09.15 -12.00 - Grøn omstilling

Hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige klimaindsats er meningsfuld? Og hvordan øges efterspørgslen efter bæredygtige alternativer? Forbrugeren er en afgørende brik i spillet for den grønne omstilling, og derfor inviterer vi ekspert i adfærdsdesign, Mikkel Holm Sørensen fra /KL.7 og Anja Philip fra Forbrugerrådet Tænk, til en formiddag med forbrugeren i centrum. For hvordan formes forbrugerens adfærd i en kombination af viden, tilgængelighed og incitamenter? Og hvordan sikrer vi gennemskuelighed for forbrugeren, uden at vi ender med ikke at kunne se skoven for bare træer?

v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør, /KL. 7 og Anja Phillip (OBS: ikke bekræftet), formand, Forbrugerrådet Tænk

Nytårskur: Danmarks vækstplan og vin

Torsdag den 23. januar 2020, 14.15 -17.00 - Erhverv, vækst og innovation

Det danske velstandsniveau er det højeste nogensinde viser ny redegørelse fra erhvervsministeriet. Hvordan sikrer vi at udviklingen forsætter? Hvad gør vi for at flere virksomheder kan udnytte de nye teknologiske muligheder? På dagens møde gæster adskellige erhvervsordfører, netværket til en snak om hvad deres erhvervspolitiske visioner, og hvad planer for at regulere eller afregulere det erhvervspolitiske område?

v/ 4 erhvervsordfører (på Christiansborg med vin og vand efterfølgende)

Udvikler kulturturisme også lokal patriotisme?

Mandag den 27. januar 2020, 09.15 -12.00 - Kultur, turisme og oplevelsesøkonomi

En stor del af de statslige kulturkroner og spaltepladsen i kultursektionerne indtages af hovedstaden. Men meget af kulturturismen og udviklingen sker udenfor de landsdækkende mediers bevågenhed og debat. Vi dykker ned i to eksempler, hvor kultur, lokal udvikling og turisme skaber vækst og lokal stolthed. Ulla Astman sidder i Regionsrådet i Nordjylland og i bestyrelsen for Kulturmødet Mors. Hun giver sine bud på hvordan har Kulturmødet udviklet sig og hvordan har det spillet ind i regionens udvikling? Borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen, fortæller om udviklingen af Sønderborg havn og den lokale betydning af transformationen fra industrihavn til turistattraktion.

v/ Erik Lauritzen, Borgmester (S) i Sønderborg og Ulla Astman, fmd. for region Nordjylland og næstfmd. i bestyrelsen for Kulturmødet Mors (ikke bekræftet)

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Tirsdag den 25. februar 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Netværket zoomer ind på ungdomsuddannelserne og diskuterer, hvordan vi kan sikre sammenhængskraften i hele uddannelsessektoren. Camilla Hutters er chef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut, der arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. På dagens netværksmøde giver hun en status på, hvor ungdomsuddannelsernes styrker og svagheder ligger, og giver sin vurdering af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i hele systemet.

v/ Camilla Hutters, chef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut.

Kloge hænder og hoveder

Torsdag den 27. februar 2020, 09.15 -12.00 - Byggeri og infrastruktur

En af bygge- og anlægssektorens største udfordringer er en akut mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både faglærte og ingeniører og rådgivere. Konsekvenserne kan blive højere priser og i sidste ende en dæmpet efterspørgsel. Hvordan får vi flere - og særligt flere kvinder - til at søge til de faglærte uddannelser og de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser? Vi samler et panel, som sammen med netværkets medlemmer vil debattere, hvordan vi løser byggeriets rekrutteringsudfordringer. Hvordan kan vi uddanne flere kloge hænder og hoveder? Hvad kan man gøre politisk og hvilke initiativer mangler vi at se fra industrien?

v/ Lars Kunov, direktør, Danske Erhvervsskoler, -Gymnasier og Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Mette Schak Dahlmann, murer og medlem af Byggeriets Kvinderåd

Den storpolitiske klimakamp

Tirsdag den 3. marts 2020, 09.15 -12.00 - Grøn omstilling

Vi inviterer forhenværende formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft til at tage temperaturen på den store verdens vej mod en bæredygtig fremtid. Verdens lande blev i 2015 enige om en fælles vej i Parisaftalen, og vedtog tidligere samme år kollektive verdensmål for en bæredygtig udvikling. Vi er trådt ind i et afgørende år - i 2020 træder Parisaftalen i kraft og skal for alvor stå sin prøve. Og med FN’s 2030-dagsorden skulle Verdensmålene også gerne være godt på vej fra overordnede mål til konkrete handlinger. Men har målene indtil videre haft den ønskede effekt? Hvad betyder stormagternes spil for klimakampen? Og hvad har årene i formandsstolen i FN lært Mogens Lykketoft om internationalt samarbejde på godt og ondt?

v/ Mogens Lykketoft, MF’er for Socialdemokratiet og tidligere formand for FN’s Generalforsamling

Internet of Things – mere sundhed for pengene?

Torsdag den 5. marts 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

I sundhedsvæsenet er der konstant pres på at spare og sundhedspersonalet løber stærkt for at følge med. Teknologien Internet of Things (IoT) er af eksperter blevet udråbt til at have potentiale til at revolutionere og løfte sundhedsvæsenet. Konceptet er, at fysiske ting udstyres med små sensorer, der kan kommunikere med omverdenen gennem internettet. IoT kan lette arbejdet og frigive ressourcer og varme hænder, og ikke mindst give mere tid til at udføre kerneopgaverne. På dagens møde zoomer vi ind på, hvordan vi konkret kan bruge IoT i sundhedsvæsenet. Hvilke udfordringer er der ved at udbrede brugen af IoT? Hvor ligger de sikkerhedsmæssige forhindringer? Hvad koster det - og hvor meget sparer vi egentlig? Disse spørgsmål diskuterer vi for at blive klogere på, hvordan IoT kan give mere sundhed for pengene.

v/ Christian Mercado, enhedschef for Digital Innovation, Syddansk Sundhedsinnovation, og Kaj Grønbæk, Head of Department på Computer Science ved Aarhus Universitet

Sund alderdom i Danmark

Tirsdag den 10. marts 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Vi lever længere og længere, men hvordan får vi et godt, langt og ikke mindst meningsfuldt liv? På dagens netværksmøde skal vi blive klogere på sund aldring i selskab med centerdirektøren for Center for Sund Aldring, Lene Juel Rasmussen. Et af centerets tiltag er ”ENGAGE – Leg på plejehjem”, hvor de i samarbejde med en lokal initiativtager i Aarhus afholder ugentlige legegrupper mellem ældre på plejehjem og spædbørn for at styrke intergenerationelle relationer. Vi diskuterer, hvad sund aldring egentlig indebærer, og hvordan det nære sundhedsvæsen kan og skal fremme sund aldring.

v/ Lene Juel Rasmussen, centerdirektør for Center for Sund Aldring

Forbrugergenetik: kan og skal vi vide alt?

Mandag den 23. marts 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Gentests bliver i stigende grad solgt direkte til forbrugere, som udenom det offentlige dermed kan blive diagnosticeret og få risikovurderinger ift. forskellige sygdomme. På dagens netværksmøde sætter vi genforskeraktivisten Lasse Westergaard Folkersen og formand for Det Etiske Råd, Anne-Marie Axø Gerdes, i stævne for at diskutere med hinanden og netværket, hvilke muligheder og risici, der er forbundet med forbrugergenetik samt hvordan vi etisk skal forholde os til forbrugergenetik. For vil vi vide alt? Hvilke dilemmaer sætter vi os selv og vores familie i, når vi får testresultaterne?

V/ Anne-Marie Axø Gerdes, professor i arvelige kræftsygdomme og formand for Det Etiske Råd og Lasse Westergaard Folkersen, adjunkt på DTU, Institut for Bio- og Sundhedsinformatik

Unge kulturforbrugere: Hvordan fanger vi de unges opmærksomhed?

Torsdag den 26. marts 2020, 09.15 -12.00 - Kultur, turisme og oplevelsesøkonomi

Kultur udgør en grundsten i det danske civilsamfund. Det er vigtigt med engagerede samfundsborgere, der kan være med til at skabe stærke og mangfoldige fællesskaber. Hvordan får vi unge til at interessere sig for kultur og blive en del af civilsamfundet? Hvilke overvejelser og strategier er vigtige for at få dem engageret, og hvad har vi haft succes med? I Herning har de formået at forvandle Hovedbiblioteket til et mødested for unge og byen bruger mange ressourcer på kultur og oplevelser, mens Klitmøller er blevet en surfersucces for unge med internationalt format. Men det er ikke kun i det faktiske rum, at der skabes mødesteder og debat om kultur og kunst; flere aktører skaber digitale diskussioner og debat om kulturens formål og udvikling. På dagens møde diskuterer vi problemstillingen, og ser på, hvordan både arkitektur, offentlige initiativer og sociale medier kan være med til at vinde de unges engagement.

v/ Mette Gottlieb, direktør VisitHerning (ikke bekræftet), Kathrine Diez, kulturdebattør og Instagrammer og Finn Jorsal, president Friends of Cold Hawaii

Bæredygtighed i byggebranchen

Tirsdag den 31. marts 2020, 09.15 -12.00 - Byggeri og infrastruktur

Der er kommet et større fokus på at bygge bæredygtigt, både når det kommer til bygningers energi- og ressourceforbrug og valget af materialer. Samtidig er alle de bæredygtige ambitioner også en balancegang i det muliges kunst, og man er ofte nødt til at anlægge en pragmatisk tilgang. Vi inviterer en ekspert på bæredygtighed og direktøren for en af Danmarks største pengetanke til at dele deres visioner om bæredygtighed i byggesektoren. Hvilke typer af bæredygtighed opererer man med, og hvor ligger prioriteringen? Hvilke tiltag arbejder de konkret med, og hvad er i støbeskeen? Hvordan ser det ud med efterspørgslen på bæredygtige byggeprojekter? Hvad kan lovgivere og byggebranchen hver især gøre for, at det bliver mere attraktivt at bygge bæredygtigt?

v/ Marius Møller, direktør, PensionDanmark og Mette Qvist, direktør, Green Building Council

Internationalt udsyn: hvad bliver det næste store?

Mandag den 20. april 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

På dagens netværksmøde zoomer vi ud og vender blikket mod udlandet. Hvad sker der på det globale marked for sundhedsteknologi, og hvilke tendenser har retning mod Danmark? Jakob Eyvind Bardram er direktør for Copenhagen Center for Health Technology og han har et skarpt øje for megatrends i udlandet. Han fortæller om, hvad sundhedsvæsenet og de danske virksomheder skal forberede sig på i fremtiden, og diskuterer med netværket, hvordan de globale tendenser kan rodfæste sig i det danske sundhedsvæsen.

v/ Jakob Eyvind Bardram, professor og direktør for Copenhagen Center for Health Technology

Klimavenlige kommuner og bæredygtige byer

Fredag den 24. april 2020, 09.15 -12.00 - Grøn omstilling

De større byer er i centrum for både problemet og de mulige løsninger, når vi taler bæredygtighed og grøn omstilling. Vi stiller skarpt på, hvordan man i Danmarks to største byer arbejder med grøn omstilling, og hvilke initiativer der har vist sig som store succeser. Hvad er lige nu de største udfordringer? Hvad efterspørges i kommunerne? Og hvilken betydning har samarbejdet mellem kommuner, borgere og det private erhvervsliv for en grønnere fremtid?

v/ Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania, Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø, Aarhus kommune, Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune og Rasmus Schjødt Pedersen, direktør, Sustainia

Velkommen på forsiden

Onsdag den 13. maj 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Historier fra sundhedsvæsenet rydder forsider og sætter sindene i kog i den offentlige debat. Mange der arbejder i sundhedsvæsenet har prøvet at stå midt i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvilken rolle spiller medierne for sundhedsvæsenets image og virke? Hvordan har de indflydelse på det sundhedspolitiske spil? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på medierne som sundhedspolitisk taktstok, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller netværket om, hvordan pressen arbejder med sundhedsjournalistisk.

V/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

Ordførerne har ordet: Kulturpolitisk debat

Fredag den 15. maj 2020, 09.15 -12.00 - Kultur, turisme og oplevelsesøkonomi

Alt for ofte kommer kulturpolitikken til at stå i skyggen af stramme økonomiske rammer. Det er sjældent, at politikerne frit kan give deres bud på, hvad der skal til for at udvikle kulturlivet i Danmark om 20-30 år. På dette møde får tre kulturordførere mulighed for at formulere deres store drømme og højtsvævende visioner på kulturområdet uden hensyn til det økonomiske råderum og det politiske flertal - og vi får lov til at udfordre dem herpå.

v/ Partiernes ordførere på kulturområdet - offentliggøres efter folketingsvalget

Er kunstig intelligens vejen til den ultimative præcision i sundhedsvæsenet?

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Kunstig intelligens er i gang med at forandre vores verden. Hvad skal vi bruge kunstig intelligens til i sundhedsvæsenet? Hvilke potentialer rummer teknologien i forhold til at understøtte diagnosticering og beslutningstagning i sundhedsvæsenet? Ved hjælp af kunstig intelligens arbejder LEO Innovation lab med at udvikle digitale platforme, der øger patientens oplevelse af sammenhæng samt effektiviteten i det kliniske behandlingsforløb. På dagens netværksmøde inviterer vi CEO Kristian Hart Hansen til at fortælle og debattere med netværket, hvilke potentialer og udfordringer kunstig intelligens gemmer på.

v/ Kristian Hart Hansen – CEO LEO Innovation Lab

Sammenhæng eller "same old"?

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Hvordan skaber vi mere sammenhæng i hele sundhedssystemet? Det synes at være en konstant problematik. I mange år er der blevet arbejdet hårdt på at nedbryde silotænkning, skabe bedre flows i patientforløb og datadelinger osv. Men hvad er egentlig målet, og hvor langt er vi kommet? Hvilke forhindringer vil vi møde i de kommende år i jagten på sammenhængende patientforløb og stærk sammenhængskraft i hele sundhedssystemet? Vi inviterer Frede Olesen, professor ved Aarhus Universitet, til at dele ud af sin forskning og erfaringer på området.

V/ Frede Olesen, professor ved Aarhus Universitet

Et år efter valget: Hvad siger partierne? OBS: kl. 15.00-18.00

Torsdag den 28. maj 2020, 15.00 -18.00 - Byggeri og infrastruktur

Vi stiller skarpt på den politiske dagsorden på byggeri- og infrastrukturområdet efter Folketingsvalget og inviterer en række kompetente politikere til debat. I hvilket resort vil man forankre byggeriet? Kan vi se frem til flere initiativer til større bygge- og anlægsprojekter? Holder man fast ved den investeringsplan for infrastruktur, som blev vedtaget før valget? Hvad er ordførernes politiske visioner og ambitioner på byggeri- og infrastrukturområdet?

v/ Partiernes ordførere på byggeriområdet - offentliggøres efter folketingsvalget.

Ordførerdebat: Den grønne omstillings muligheder og udfordringer

Tirsdag den 2. juni 2020, 09.15 -12.00 - Grøn omstilling

Vi inviterer fire prominente politikere fra begge fløje til debat om deres visioner for den grønne omstilling. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger? Hvordan skal Danmark imødekomme udfordringerne forbundet med den grønne omstilling, og hvilke politiske initiativer ser de som mulige løsninger? Hvad står øverst på partiernes grønne dagsorden, og hvordan mener de, at Danmark kan sikre en ambitiøs og bæredygtig omstilling? Hvad skal gøres, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes?

v/ Partiernes ordførere på området - offentliggøres efter folketingsvalget