Magt og indflydelse: Besøg fra interesseorganisationernes top

Tirsdag den 25. februar 2020, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Den danske lobbyscene er i mange henseender domineret af nogle få, store organisationer, men politisk adgang og indflydelse er stadig ikke noget, man kommer sovende til. Hvordan opnår man en dominerende position i junglen af interesser og aktører? Hvordan vedligeholder man den privilegerede adgang til magtens maskinrum? Og hvad kan andre grene af PA-branchen lære af de store organisationer? Disse spørgsmål, og flere til, vil dagens gæster forsøge at give deres svar på.

v/ Karen Hækkerup, fhv. adm. direktør, Landbrug & Fødevarer og nuværende generalsekretær i Unicef, og Michael Teit-Nielsen, vicedirektør, Ældre Sagen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Finansloven: Hvor, hvornår og hvordan får man indflydelse?

Onsdag den 26. februar 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Selvom året lige er begyndt, er udformningen af finansloven allerede i fuld gang. Vi stiller skarpt på den finanspolitiske beslutningsproces og på, hvor, hvornår og hvordan man bedst søger indflydelse på denne. Dagens gæster har masser af erfaring med arbejdet med finansloven, og de deler på mødet ud af deres erfaringer set fra interessevaretagerens og fra politikerens stol. Hvor skal man målrette sin indsats, hvornår skal man ud af starthullerne, og hvordan griber man som organisation eller interessent arbejdet an, hvis man ønsker at blive inddraget i processen og måske sikre indflydelse på det endelige resultat?

v/ Peter Mose, partner, HEGELUND & MOSE, og Claus Hjort Frederiksen (V), fhv. finansminister (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

De store kulturbegivenheder – er der value for money?

Fredag den 28. februar 2020, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

De senere år har København dannet rammen om flere store kultur- og sportsbegivenheder. Og også 2021 bliver et stort år i eventkalenderen. Her starter verdens største cykelløb, Tour de France, i København efter flere års forhandling. Samme år afholdes WorldPride, hvor en halv million mennesker forventes at feste i Danmarks hovedstad i mangfoldighedens tegn. Arrangementer af denne kaliber kræver store offentlige investeringer, men hvilken værdiskabelse medfører begivenhederne egentlig? Er der nogen typer af begivenheder, som lettere kan få vores politikere til at gribe i lommen end andre? Ud over værdien i kroner og øre, hvilke muligheder har man så for at måle på andre værdiparametre som brandingeffekt, demokratisk- og kulturel værdi?

v/ Jan Olsen, adm. direktør hos VisitDenmark, Alex Pedersen, initiativtager til Tour de France-start i Danmark samt direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 og og Lars Henriksen, forperson, Copenhagen Pride og WorldPride i 2021 (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Er den offentlige sektor en talentfabrik?

Mandag den 2. marts 2020, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Den røde bygning på Slotsholmen har udviklet sig til en af de største producenter af topledere – et brand, man er stolt af. Men flere professorer har påpeget, at det potentielt kan udvikle sig til en offentlig sektor tom for talent. Hvilke fordele og ulemper opstår, når ledere i stigende grad skoles det samme sted, og bliver den offentlige institution et springbræt til en karriere i det private? Er det nødvendigt at have embedsmænd, som er trænet i at have blik for bundlinjen? Hvordan tilgodeser man både faglighed og budget?

v/ Tina Foged, kontorchef, Ledelses- og Organisationssekretariatet, Finansministeriet, og Caroline Howard Grøn, lektor, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Debat med ordførerne

Mandag den 2. marts 2020, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Der er gået et års tid siden folketingsvalget, hvor regeringen skiftede farve, og den grønne omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Vi inviterer ordførerne på energi- og forsyningsområdet til at debattere med hinanden og netværket om, hvordan fremtidens energi- og forsyningspolitik skal se ud, og hvor det politiske samarbejde om løsninger skal findes. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på hver deres to do-liste? Hvilke vinde blæser på Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at sektoren skal forberede sig på nye store omvæltninger?

v/ Lars Christian Lilleholt (V), Anne Paulin (S), Signe Munk (SF) og Orla Østerby (K) (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C).

En grøn bundlinje i magtens maskinrum?

Tirsdag den 3. marts 2020, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Finansministeriet er et magtcenter i det offentlige Danmark og spiller en afgørende rolle, hvis miljø og klima skal tænkes ind i de store politiske beslutninger. Hvor langt er vi på vejen mod, at miljø, klima og den grønne omstilling kan integreres i Finansministeriet regnemodeller? Hvordan sikrer vi, at politiske aftaler på området slår igennem på lang sigt og bliver en fast del af ministeriets kultur og store beslutninger? Og hvad er de største udfordringer på vejen mod at styrke de grønne regnemodeller? På dagens møde får vi besøg af professor Peter Birch Sørensen og tidligere embedsmand i Finansministeriet Asger Narud, der fortæller om, hvordan bæredygtighed kan få en større plads i magtens maskinrum

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand for Klimarådet, og Asger Narud, tidl. fuldmægtig i Finansministeriet og selvstændig forfatter (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Boligpolitisk ordførerdebat

Onsdag den 4. marts 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Oven på en historisk lang valgkamp er politikerne tilbage i arbejdstøjet. På mødet sætter vi boligordførerne fra de største partier i stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på deres skriveborde. Hvilke visioner har partierne for boligpolitikken, og hvordan vil de måles, når deres valgperiode ophører? Vi kommer formentlig ikke uden om de helt store emner inden for boligpolitikken: den grønne omstilling og udenlandske kapitalfondes opkøb af ejendomme i hovedstadsområdet. Men hvilke andre emner optager ordførerne?

v/ Heidi Bank (V), Mona Juul (K), Kirsten Normann Andersen (SF) og Jens Rohde (RV) (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Internet of Things – mere sundhed for pengene?

Torsdag den 5. marts 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

I sundhedsvæsenet er der konstant pres på at spare og sundhedspersonalet løber stærkt for at følge med. Teknologien Internet of Things (IoT) er af eksperter blevet udråbt til at have potentiale til at revolutionere og løfte sundhedsvæsenet. Konceptet er, at fysiske ting udstyres med små sensorer, der kan kommunikere med omverdenen gennem internettet. IoT kan lette arbejdet og frigive ressourcer og varme hænder, og ikke mindst give mere tid til at udføre kerneopgaverne. På dagens møde zoomer vi ind på, hvordan vi konkret kan bruge IoT i sundhedsvæsenet. Hvilke udfordringer er der ved at udbrede brugen af IoT? Hvor ligger de sikkerhedsmæssige forhindringer? Hvad koster det - og hvor meget sparer vi egentlig? Disse spørgsmål diskuterer vi for at blive klogere på, hvordan IoT kan give mere sundhed for pengene.

v/ Christian Mercado, enhedschef for Digital Innovation, Syddansk Sundhedsinnovation, og Kaj Grønbæk, Head of Department på Computer Science ved Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Content på dåse: En Ny Carlsberg fortælling

Fredag den 6. marts 2020, 14.00 -16.00 - Medie

Carlsberg lancerede i 2018 en ny indpakning til deres sixpack-øl, der skærer markant ned for plastikforbruget, og helt fjerner de plastikringe fra indpakningen, der er udskældt for at skade naturen og dyrevildt. Carlsberg formåede med lanceringen at skabe en positiv global fortælling, der ramte store nyhedssider i det meste af verden og medførte en stigning i salget på 19 % i første kvartal af 2019. På mødet skal vi tale om Carlsbergs branding og fortælling. Hvordan har bryggeriet haft succes med at anvende virksomhedens 171 år lange historie til at relancere sig selv som branchens mest innovative bryggeri?

v/ Kasper Elbjørn, pressechef i Carlsberg (MØDESTED: Carlsberg Laboratorium, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 København)

Mulighed for ekstramøde: Content på dåse - en Ny Carlsberg fortælling (fællesmøde med Medienetværket)

Fredag den 6. marts 2020, 14.00 -16.00 - Fødevarepolitisk netværk

Carlsberg lancerede i 2018 en ny indpakning til deres sixpack-øl, der skærer markant ned for plastikforbruget og helt fjerner de plastikringe fra indpakningen, der er udskældt for at skade naturen og dyrevildt. Carlsberg formåede med lanceringen at skabe en positiv global fortælling, der ramte store nyhedssider i det meste af verden og medførte en stigning i salget på 19 % i første kvartal af 2019. På mødet skal vi tale om Carlsbergs branding og fortælling. Hvordan har bryggeriet haft succes med at anvende virksomhedens 171 år lange historie til at relancere sig selv som branchens mest innovative bryggeri?

v/ Kasper Elbjørn, pressechef i Carlsberg (MØDESTED: Carlsberg Laboratorium, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 København)

Den længstsiddende departementschef på Slotsholmen

Mandag den 9. marts 2020, 08.30 -11.00 - Finanssektornetværket

Departementschef i Erhvervsministeriet Michael Dithmer sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Dithmer har siddet på toppen af kransekagen i Erhvervsministeriet siden 2001, og inden det sad han i Økonomiministeriet fra 1995. Departementschefen giver på dagens møde en status på finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvordan skal finanssektoren udvikle sig i en verden, der konstant er i bevægelse og udvikling. Hvordan skal finanssektoren forholde sig til klimakrise, digital omstilling og ydergående ideologier, der vinder frem?

v/ Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sund alderdom i Danmark

Onsdag den 11. marts 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Vi lever længere og længere, men hvordan får vi et godt, langt og ikke mindst meningsfuldt liv? På dagens netværksmøde skal vi blive klogere på sund aldring i selskab med centerdirektøren for Center for Sund Aldring, Lene Juel Rasmussen. Et af centerets tiltag er ”ENGAGE – Leg på plejehjem”, hvor det i samarbejde med en lokal initiativtager i Aarhus afholder ugentlige legegrupper mellem ældre på plejehjem og spædbørn for at styrke intergenerationelle relationer. Vi diskuterer, hvad sund aldring egentlig indebærer, og hvordan det nære sundhedsvæsen kan og skal fremme sund aldring.

v/ Lene Juel Rasmussen, centerdirektør for Center for Sund Aldring (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvor går grænsen? Rådgivning i udenrigspolitisk regi

Fredag den 13. marts 2020, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Verden bliver stadigt større og er i konstant forandring. Hvilke krav stiller det, når man som topembedsmand i Udenrigsministeriet skal sikre Danmark en central placering i det internationale samarbejde? Hvordan adskiller den politiske rådgivning sig, når det handler om at varetage danske interesser, alt imens man opretholder diplomatiske relationer? Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af Lars Gert Lose, som for nylig er blevet hjemkaldt fra sin ambassadørpost i Washington for at være departementschef i Udenrigsministeriet. Departementschefen har en lang karriere i Udenrigsministeriet og har tidligere været udenrigspolitisk rådgiver for Per Stig Møller (K), Lene Espersen (K), og senest Helle Thorning-Schmidt (S).

v/ Lars Gert Lose, departementschef i Udenrigsministeriet

Hvor langt er vi med den grønne omstilling af personbiler?

Mandag den 16. marts 2020, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

VLAK-regeringen havde som ambition, at der inden 2030 skal være en million nulemissionsbiler på de danske veje. Socialdemokratiet lovede i sit forståelsespapir med regeringens støttepartier et stop for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030. Men er politikernes ambitioner realistiske? Vi beder formanden for kommissionen for grøn omstilling af personbiler, Anders Eldrup, om at gøre status for kommissionens arbejde og den grønne omstilling. Når vi målsætningen, eller har politikerne været for ambitiøse? Samtidig inviterer vi to markante spillere fra elbilbranchen til at tale om status på udviklingen af elbiler.

v/ Anders Eldrup, formand for kommissionen for grøn omstilling af personbiler, Casper Kirketerp-Møller, CEO Clever og bestyrelsesformand for Dansk Elbil Alliance, og Ole Hvelplund, adm. direktør, Nature Energy A/S (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Mandag den 16. marts 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Netværket zoomer ind på ungdomsuddannelserne og diskuterer, hvordan vi kan sikre sammenhængskraften i hele uddannelsessektoren. Pernille Hjermov er chef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut, der arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. På dagens netværksmøde giver hun en status på, hvor ungdomsuddannelsernes styrker og svagheder ligger, og en vurdering af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i hele systemet.

v/ Pernille Hjermov, konst. områdechef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Kreativitet og læringsglemsel: Vejen til innovative unge hoveder?

Onsdag den 18. marts 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Hvordan uddanner vi opfindsomme og kreative unge? Opfindsomhed er en forudsætning for innovation, og i Danmark kan vi alle blive mere opfindsomme, ligesom vi kan blive bedre til at få andres opfindsomhed til at blomstre. Det kræver, at vi formår at skabe engagement og vække nysgerrigheden. Vi inviterer professor Lene Tanggaard til at dele ud af sin viden om kreativitet og læring og om, hvordan vi skaber verdens mest innovative unge hoveder. For hvad skal der til, for at vi både kan tænke og lære nyt? På hvilke punkter er vi allerede godt på vej, og hvor skal der sadles om, hvis vi skabe en innovativ fremtid?

v/ Lene Tanggaard, professor og viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Forbrugeren i centrum

Onsdag den 18. marts 2020, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Øget kompleksitet i leverandørkæden og stigende fokus på sundhed og bæredygtighed har været med til at gøre det store udvalg på fødevaremarkedet sværere at gennemskue for forbrugeren. Indtil videre har vi forsøgt at mærke os ud af problemet og har hermed skabt et hav af mærkningsordninger. Hvordan sikrer vi, at fødevaremærkning ikke vildleder mere, end det vejleder? Og hvad skal der til for at sikre, at forbrugeren har de rette redskaber til at handle ansvarligt? Vi inviterer Camilla Udsen, fødevarepolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk, og Signe Frese, CSR-chef i Coop, til debat om junglen af mærkningsordninger og om, hvorvidt det er op til forbrugeren at skabe en efterspørgsel, der driver markedet i en mere ansvarlig retning?

v/ Camilla Udsen, fødevarepolitisk seniorrådgiver hos Forbrugerrådet TÆNK, Signe Frese, CSR-direktør i Coop, og Sanne Nielsen, innovations- og marketingskonsulent hos Fødevarestyrelsen (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Forbrugergenetik: Kan og skal vi vide alt?

Mandag den 23. marts 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Gentests bliver i stigende grad solgt direkte til forbrugere, som uden om det offentlige dermed kan blive diagnosticeret og få risikovurderinger ift. forskellige sygdomme. På dagens netværksmøde sætter vi genforskeraktivisten Lasse Westergaard Folkersen og formand for Det Etiske Råd Anne-Marie Axø Gerdes i stævne for at diskutere med hinanden og netværket, hvilke muligheder og risici der er forbundet med forbrugergenetik, samt hvordan vi etisk skal forholde os til forbrugergenetik. For vil vi vide alt? Hvilke dilemmaer sætter vi os selv og vores familie i, når vi får testresultaterne?

v/ Anne-Marie Axø Gerdes, professor i arvelige kræftsygdomme og formand for Etisk Råd, og Lasse Westergaard Folkersen, adjunkt på DTU, Institut for Bio- og Sundhedsinformatik (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Brændende platforme i det nære sundhedsvæsen

Mandag den 23. marts 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Vi er på den anden side af folketingsvalget, og den nye regering er godt i gang med at sætte sit præg. Hvad håber de store fagorganisationer, at der vil ske med sundhedspolitikken under den nye regering? Hvad har efter deres opfattelse været de største udfordringer hidtil, og hvad ser de helst bliver sat øverst på regeringens sundhedspolitiske dagsorden i de kommende år? På hvilke områder er der enighed mellem faggrupperne, og hvor er det sværere at finde fælles fodslag? Det vil Christian Freitag, Grete Christensen og Mona Striib indvie os i, når de gæster netværket.

v/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og Mona Striib, forbundsformand FOA (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus)

Fremtiden er fleksibel

Mandag den 23. marts 2020, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Hvordan kan vi blive bedre til at høste synergier mellem forskellige forsyningsarter, så vi på optimal vis kan udnytte den varierende produktion fra vedvarende energikilder? Hvor langt er vi i forhold til at kunne bruge kunstig intelligens og big data til at sikre, at den grønne omstillings øgede krav til elnettet ikke behøver være lig med milliardinvesteringer i ny infrastruktur? Fire universiteter er gået sammen med parter i forsyningssektoren om at udvikle og teste fremtidens smarte løsninger i projektet Flexible Energy Denmark (FED). Vi inviterer folkene bag projektet til at give en status på fremtidens grønne energiforsyning. For hvor tæt er vi på målet om et fleksibilt energisystem, hvor elnettet udnyttes optimalt?

v/ Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør i EWII, og Henrik Madsen, professor og centerleder, DTU Compute (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Opgør med budgetloven: Er der mere selvstyre på vej?

Tirsdag den 24. marts 2020, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

I regeringens forståelsespapir står der, "at det overvejes, hvordan der kan indføres flerårige budgetter, der kan skabe større stabilitet i planlægningen". Mange har tolket dette som et muligt opgør med den budgetlov, vi kender. Særligt i lyset af både RV, SF og EL's støtte til optøning af de strikse rammer for kommunerne. På dagens møde får vi besøg af to tænketanke, der har vidt forskellige synspunkter på sagen samt KL’s cheføkonom til en snak om de kommende forhandlinger og om de rammer og vilkår, som kommunerne forhandler under. Hvilke muligheder har kommunerne overhovedet for at drive deres egne prioriteringer? Hvilke nye tunge opgaver står kommunerne for at skulle løfte og dermed have flere ressourcer til?

v/ Martin Ågerup, direktør, Cepos, Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Morten Mandøe, cheføkonom, KL (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den naturvidenskabelige udfordring: Hvordan øger vi både interesse og kompetencer?

Tirsdag den 24. marts 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Ifølge en prognose fra IDA og Dansk Industri, vil Danmark mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater allerede i 2025. To af Danmarks store fonde har derfor valgt at sætte ind på området, og tage kampen op for at højne den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse, og øge børn og unges naturfaglige interesse og kompetencer. Fhv. børne- og undervisningsminister Christine Antorini står i spidsen for Novo Nordisk Fondens nyoprettede almennyttige læringscenter LIFE, mens en anden stærk profil, fhv. direktør i SFI Agi Csonka, leder Villum Fondens nye uddelingsområde ”Børn, unge og naturvidenskab”. Vi spørger de to, hvad fondenes visioner er, hvor de realistisk set ser udviklingen bevæge sig hen i løbet af det næste årti, samt hvorfor naturvidenskaben er så vigtig i det moderne samfunds uddannelse?

v/ Christine Antorini, direktør for LIFE, Novo Nordisk Fonden og Agi Csonka, programchef for ”Børn, unge og naturvidenskab”, VILLUM FONDEN (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

It-chefen – fra kældermenneske til virksomhedens pengemaskine

Onsdag den 25. marts 2020, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Titler som ”IT-chef” og ”CIO” er under udvikling. Ansvarsområderne dækker gerne over både planlægning, udvikling og drift af organisationens forretningsteknologi. Man skal koordinere organisationens data- og informationsstrategi, ligesom man skal foretage risikovurderinger og stå på mål for sikkerheden omkring den digitale infrastruktur. Samtidig skal kundens eller borgerens møde med teknologien koordineres. Vi får besøg af to af Danmarks dygtigste CIOs, som vil give os et indblik i de kompetencer, som de har måttet tilegne sig for at kunne optimere deres organisationers digitale transformation. Hvad har været deres strategiske prioriteringer? Hvilke erfaringer har de gjort sig undervejs i forhold til ledelsen og bundlinjen?

v/ Stig Lundbech, direktør, Koncern IT, Københavns Kommune, Kristian Hjort Madsen, COO, CDO & CIO / Group EVP, Alm. Brand (ikke bekræftet), Peter Cabello Holmberg, SVP CIO, Pandora (ikke bekræftet), og Steffen Dalgaard Andersen, CIO, Maersk Drilling (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 25. marts 2020, 10.15 -13.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2020 ser ud. I Forenet Kredit arbejdes med målsætningen om fair lån til alle i hele Danmark uanset geografi. Vi spørger formanden Nina Smith, hvordan Forenet Kredit mærker de boligøkonomiske tendenser, og hvordan det udfordrer deres ambition om at give verdens bedste boliglån.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, og Nina Smith, formand for Forenet Kredit, næstformand i Nykredit A/S og professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet (MØDESTED: Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C)

Unge kulturforbrugere: Hvordan fanger vi de unges opmærksomhed?

Torsdag den 26. marts 2020, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Kultur udgør en grundsten i det danske civilsamfund. Det er vigtigt med engagerede samfundsborgere, der kan være med til at skabe stærke og mangfoldige fællesskaber. Hvordan får vi unge til at interessere sig for kultur og blive en del af civilsamfundet? Hvilke overvejelser og strategier er vigtige for at få dem engageret, og hvad har vi haft succes med? På DR arbejder man målrettet og professionelt for at nå de unge, mens Klitmøller er blevet en surfersucces for unge med internationalt format. Men det er ikke kun i det faktiske rum, at der skabes mødesteder og debat om kultur og kunst; flere aktører skaber digitale diskussioner og debat om kulturens formål og udvikling. På dagens møde diskuterer vi problemstillingen og ser på, hvordan både arkitektur, offentlige initiativer og sociale medier kan være med til at vinde de unges engagement.

v/ Kasper Tøstesen, chef for DR Ung (ikke bekræftet), Kathrine Diez, kulturdebattør og Instagrammer, og Finn Jorsal, president, Friends of Cold Hawaii

Elitær kultur i øjenhøjde

Torsdag den 26. marts 2020, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Siden 2014 har Morten Kirkskov stået i spidsen for Danmarks nationalscene. Skuespilchefen mener ikke, at Det Kongelige Teater er støvet. Han mener, at teatret indeholder tilbud for alle. Hans visioner har blandt andet været at udvide ensemblet, udvikle mere dansk dramatik og lægge hus til flere musikforestillinger. Skuespilchefen gæster netværket, til en samtale om arbejdet med at give Det Kongelige Teater en bredere publikumsappel, og føre institutionen ind i fremtiden. Hvilke udfordringer er der forbundet med at lede og udvikle en højprofileret institution som Det Kongelige Teater? Hvordan holder man fokus på visionerne, når man ofte skal lægge øre og ryg til kritik – også fra politisk side?

v/ Morten Kirkskov, skuespilchef, Det Kongelige Teater (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Danmarks mest ambitiøse PA-projekt?

Torsdag den 26. marts 2020, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Fagforeningernes kamp for at varetage medlemmernes interesser over for det politiske system er ofte lang og hård. Men hvad sker der, når to vidt forskellige fagforeninger går sammen om at rykke dagsordener på Christiansborg? På dagens møde får vi besøg af Djøf og FOA, der før folketingsvalget gik sammen i et overraskende parløb om et fælles politisk udspil. Hvad var de strategiske overvejelser bag samarbejdet for de to parter? Hvilke muligheder og udfordringer skaber det at samarbejde på tværs af interesser i kampen for indflydelse? Og har de planer om at samle deres tilsammen 250.000 medlemmer i fremtiden for at bære nye projekter frem?

v/ Henning Thiesen, formand, Djøf, og Mona Striib, forbundsformand, FOA (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Kampen om forsiden

Fredag den 27. marts 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Der er kamp om taletiden og forsiderubrikken. Hvilke værktøjer og kneb kan benyttes for at trænge igennem? Hvordan får vi mest ud af taletiden, når vi så får den? Det og meget mere har vi inviteret to kompetente gæster til at diskutere med netværket. Anne Sophia Hermansen, debattør og kulturredaktør på Berlingske, og Karen Edelmann Keinicke, chefredaktør på Nordjyske, vil dele ud af deres erfaringer med, hvordan man bedst trænger igennem til medierne med sin sag, og hvordan internettet og sociale medier har ændret, hvordan man skal kommunikere for at gøre sig gældende.

v/ Anne Sophia Hermansen, debattør og kulturredaktør på Berlingske og Karen Edelmann Keinicke, chefredaktør på Nordjyske (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Corydon om vækst (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk)

Tirsdag den 31. marts 2020, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Hvad har folketingsvalget og EP-valget haft af betydning for det danske erhvervsliv? Hvilke tidligere og fremtidige reformer har haft særlig betydning for den danske vækst? I hvor høj grad bør den offentlige sektor tage ved lære af den private med hensyn til vækst og innovation? Med sit imponerende CV har Bjarne Corydon rig erfaring, når det kommer til spørgsmål om vækst i hele landet. Under sin tid som finansminister satte Corydon særligt fokus på uddannelse som en altafgørende faktor. Bjarne Corydon gæster netværket og giver sit indblik i de udfordringer og fordele, som Danmark står over for, når det kommer til vækst, inflation og offentlige finanser.

v/ Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør for Børsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Corydon om vækst (fællesmøde med Erhverv, vækst og innovation)

Tirsdag den 31. marts 2020, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvad har folketingsvalget og EP-valget haft af betydning for det danske erhvervsliv? Hvilke tidligere og fremtidige reformer har haft særlig betydning for den danske vækst? I hvor høj grad bør den offentlige sektor tage ved lære af den private sektor med hensyn til vækst og innovation? Med sit imponerende CV har Bjarne Corydon rig erfaring, når det kommer til spørgsmål om vækst i hele landet. Under sin tid som finansminister satte Corydon særligt fokus på uddannelse som en altafgørende faktor. Bjarne Corydon gæster netværket og giver sit indblik i de udfordringer og fordele, som Danmark står over for, når det kommer til vækst, inflation og offentlige finanser.

v/ Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør for Børsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Anne Stig - Den nye kvinde bag roret på Kvægtorvet

Onsdag den 1. april 2020, 09.15 -12.00 - Medie

Det blev i familien, da TV 2 udnævnte Anne Engdal Stig Christensen som koncernens nye adm. direktør. Anne har en lang karriere i TV 2 bag sig, hvor hun har indtaget flere roller – både som programdirektør og marketingkoordinator. Men hun trækker også på erfaringer fra Danmarks Radio og SBS Media (i dag Discovery Networks Danmark). På mødet skal vi høre om hendes visioner for at udvide TV 2's indhold. Hvordan ser hun eksempelvis på den stigende konkurrence fra udenlandske streamingtjenester og især gratis sociale medier som YouTube, der stjæler seere blandt de yngre generationer, der ikke er opvokset med flow-TV?

v/ Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør, TV 2 (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Sociale medier som politisk kampplads

Torsdag den 16. april 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Den politiske debat og de politiske budskaber huserer i stigende grad på de sociale medier, hvor partierne forsøger at nå vælgerne med deres budskaber. Er det et problem for demokratiet eller en gave til selvsamme? Brugen af data, sociale medier og misinformation blev for alvor aktualiseret og debatteret efter sagen om Cambridge Analytica, Trumps valgkamp og Brexit-afstemningen. Men er al politisk debat på sociale medier inficeret og uægte, eller er den i virkeligheden blot fri og rå? Hvor stor magt har de sociale medier i forhold til den politiske dagsorden, og har Facebook lært noget af de nævnte sager? På dagens møde får vi besøg af Martin Ruby fra Facebook og Mikkel Flyverbom, som er professor i digital transformation.

v/ Martin Ruby, Facebooks politiske chef i Danmark, og Mikkel Flyverbom, professor i digital transformation på CBS (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Frivillighedens betydning

Torsdag den 16. april 2020, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Frivillige gør en afgørende forskel i vores samfund, når det kommer til alt fra integration til ensomme unge og ældre. De er med til at øge livskvaliteten og løfte livsglæden for dem, der ikke selv har kapaciteten, og der er altid brug for nye hænder. Men mens frivillige kan være en betydningsfuld erstatning for pårørende, er de ikke en erstatning for fagprofessionelle. Hvor går grænsen for de frivilliges kompetencer? Vi har inviteret Lars Linderholm, afdelingschef for frivillighed i Ældre Sagen, og Mona Striib, forbundsformand i FOA, ind til en snak om samarbejdet mellem de frivillige og de fagprofessionelle, når det kommer til samfundets ældre. Hvad er fordelene, og hvad er ulemperne?

v/ Lars Linderholm, afdelingschef for frivillighed i Ældre Sagen, og Mona Striib, forbundsformand i FOA (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Internationalt udsyn: Hvad bliver det næste store?

Mandag den 20. april 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

På dagens netværksmøde zoomer vi ud og vender blikket mod udlandet. Hvad sker der på det globale marked for sundhedsteknologi, og hvilke tendenser har retning mod Danmark? Jakob Eyvind Bardram er direktør for Copenhagen Center for Health Technology, og han har et skarpt øje for megatrends i udlandet. Han fortæller om, hvad sundhedsvæsenet og de danske virksomheder skal forberede sig på i fremtiden, og diskuterer med netværket, hvordan de globale tendenser kan rodfæste sig i det danske sundhedsvæsen.

v/ Jakob Eyvind Bardram, professor og direktør for Copenhagen Center for Health Technology (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ledelseserfaringer direkte fra direktørstolen

Tirsdag den 21. april 2020, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

På dette møde beder vi Merete Eldrup se tilbage på en lang karriere som topleder. En karriere som spænder bredt fra sekretariatschef i Erhvervsministeriet til direktør for JP/Politikens Hus. Merete deler sine erfaringer med springet fra offentlig til privat ledelse, og hvordan de to verdener adskiller sig i forhold til ledelsesopgaverne. Vi skal høre om hendes ledelsesdogmer og om, hvordan hun fik vendt skuden for det kriseramte TV 2. Hvordan vil hun konvertere sine ledelseserfaringer i sin nye rolle som bestyrelseskvinde på fuldtid?

v/ Merete Eldrup, bestyrelsesmedlem og fhv. direktør for TV 2 (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Klimavenlige kommuner og bæredygtige byer

Fredag den 24. april 2020, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

De større byer er i centrum for både problemet og de mulige løsninger, når vi taler bæredygtighed og grøn omstilling. Vi stiller skarpt på, hvordan man i Danmarks to største byer arbejder med grøn omstilling, og hvilke initiativer der har vist sig som store succeser. Hvad er lige nu de største udfordringer? Hvad efterspørges i kommunerne? Og hvilken betydning har samarbejdet mellem kommuner, borgere og det private erhvervsliv for en grønnere fremtid?

v/ Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania, Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø, Aarhus kommune, Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, og Rasmus Schjødt Pedersen, direktør, Sustainia (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvad stiller vi op med den mentale sundhed?

Mandag den 27. april 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Flere og flere danskere oplever at have dårlig mental sundhed, og der tegner sig et billede af, at det er et udbredt problem i mange andre europæiske lande. Sundheds- og Ældreministeriets tal viser nu, at op mod hver fjerde unge kvinde i alderen 16 til 24 år oplever at have dårlig mental sundhed. Hvorfor står det så skidt til? Hvilke konsekvenser har det, og hvilke løsninger kalder det på? Hvad er det for en opgave, der skal løftes i det nære sundhedsvæsen? Disse spørgsmål stiller vi Merete Nordentoft, medlem af Vidensråd for Forebyggelse og professor ved Psykiatrisk Center København, når vi sætter mental sundhed og psykiatri på dagsordenen.

v/ Merete Nordentoft, medlem af Vidensråd for Forebyggelse og professor ved Psykiatrisk Center København (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Når kunsten tages som gidsel i den politiske debat

Onsdag den 29. april 2020, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Da Sara Omar i 2017 udgav romanen Dødevaskeren, gav den ikke blot genlyd i litteraturverden - den blev også brænde på bålet i integrationsdebatten. Bogen var tiltænkt som et kampskrift for undertrykte kvinder, men Sara oplevede, at hendes budskab blev spændt for en politisk vogn. På dagens møde fortæller Sara om tiden efter udgivelsen, den medieopmærksomhed, der fulgte, og hvordan hun håndterede, at hendes bog blev brugt som ammunition i den politiske debat. Hvordan kan vi undgå, at kunsten tages som gidsel i den politiske debat? Og er det et grundvilkår, at publikum frit kan tolke og bruge ens værker, som de selv ønsker?

v/ Sara Omar, forfatter (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vejen til indflydelse

Onsdag den 29. april 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Hvilken vej skal man gå, hvis man ønsker at få indflydelse på uddannelsespolitikken i Danmark? Hvordan sikrer man sig, at ens budskaber bliver hørt? Er der noget, man skal være særligt opmærksom på undervejs? Spørgsmål som disse bliver omdrejningspunktet for dagens program, hvor vi retter vores fokus mod interessevaretagelse og indflydelse på uddannelsespolitiske beslutningsprocesser. Vi har inviteret Jesper Langagergaard, direktør hos Danske Universiteter, og Inge Friis Svendsen, direktør for Danske Professionshøjskoler, til at dele ud af deres erfaringer på området.

v/ Jesper Langagergaard, direktør hos Danske Universiteter, og Inge Friis Svendsen, direktør for Danske Professionshøjskoler. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

En klimaneutral fremtid for fødevaresektoren

Onsdag den 29. april 2020, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

På dagens møde hæver vi os op og tager et af de helt store og brede temaer op til diskussion: Fødevaresektorens rolle i forhold til at skabe en mere bæredygtig fremtid. En tredjedel af de fødevarer, der produceres i verden, ender i skraldespanden eller går tabt på anden vis, og vi bruger et areal, der svarer til hele Nord- og Sydamerika tilsammen til kødproduktion. Hvordan kan vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på? Katherine Richardson, professor og FN-udpeget ekspert, giver sine bud på, hvordan vi kan nå i mål med en vision om, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Hvad er de største udfordringer forbundet med at omstille den danske fødevaresektor? Og hvor ligger det største potentiale?

v/ Katherine Richardson, professor og leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet, formand for Landbrug & Fødevarers Klima Advisory Board og FN-udpeget ekspert

Mental sundhed og digitale løsninger

Mandag den 4. maj 2020, 09.15 -12.00 - Mental sundhed

Hvordan hænger digital sundhed sammen med mental sundhed? Med ansvar for både teknologi og digitalisering samt sundheds- og ældreområdet kan direktør i KL Christian Harsløf siges at vide noget om nødvendigheden af en digital udvikling, når det kommer til at løfte en række velfærdsopgaver, herunder danskernes mentale helbred. Hvordan kan digitaliseringen fx være med til at behandle angst og depression? Vi inviterer direktøren til at give netværket et indblik i, hvad digitale løsninger kan betyde for den mentale sundhed.

v/ Christian Harsløf, direktør i KL (MØDESTED: Tietgensalen, BØRSEN, 1217 København K)

Fremtiden er fleksibel

Onsdag den 6. maj 2020, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Hvordan kan vi blive bedre til at høste synergier mellem forskellige forsyningsarter, så vi på optimal vis kan udnytte den varierende produktion fra vedvarende energikilder? Hvor langt er vi i forhold til at kunne bruge kunstig intelligens og big data til at sikre, at den grønne omstillings øgede krav til elnettet ikke behøver være lig med milliardinvesteringer i ny infrastruktur? Fire universiteter er gået sammen med parter i forsyningssektoren om at udvikle og teste fremtidens smarte løsninger i projektet Flexible Energy Denmark (FED). Vi inviterer folkene bag projektet til at give en status på fremtidens grønne energiforsyning. For hvor tæt er vi på målet om et fleksibilt energisystem, hvor elnettet udnyttes optimalt?

v/ Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør i EWII, og Henrik Madsen, professor og centerleder, DTU Compute. (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C).

Ministerens visioner

Torsdag den 7. maj 2020, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hele Danmark med, og hvad skal i fokus i den kommende tid, set fra ministerens stol? Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde.

v/ Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvor blev visionerne af?

Mandag den 11. maj 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

De seneste år har den danske uddannelsespolitik været præget af kortsigtethed og umiddelbare løsninger, alt imens de langsigtede visioner er blevet sat bagest i klasselokalet, mener nogle iagttagere. På dagens møde får vi besøg af Ellen Trane Nørby, Jacob Mark og Jacob Fuglsang til en snak om, hvordan moderne uddannelsespolitik er blevet formet til dens nuværende facon. For hvad sker der med visionerne, når man skal lave en uddannelsesreform? Hvordan gribes diskussionerne an i det politiske forhandlingsrum? Og skal man gå på kompromis med de store projekter for at få de små igennem nåleøjet?

v/ Ellen Trane Nørby (V), Jacob Mark (SF) og Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken

Bygge- og boligpolitisk debat

Mandag den 11. maj 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Et år er gået siden folketingsvalget i juni 2019, og vi inviterer nu ordførerne på bygge-boligområdet til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge-boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at vi i vest skal forberede os på nye store omvæltninger på bygge-boligområdet?

v/ Heidi Bank (V), Henrik Møller (S), Mette Hjermind Dencker (DF), Mona Juul (K) og Kirsten Normann Andersen (SF) (MØDESTED: Domen, Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C)

FN's verdensmål: Hvordan kommer byggeriet op i gear?

Tirsdag den 12. maj 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

I 2015 fik vi et internationalt visionsgrundlag i form af FN's 17 verdensmål. Byggeriet spiller en nøglerolle i arbejdet med verdensmålene. Det er helt oplagt at indarbejde målet om bæredygtige byer og lokalsamfund, men også mål om ansvarligt forbrug, sundhed og trivsel er centrale for branchen. På dagens møde taler vi om, hvorfor verdensmålene bør tænkes ind i en bygge- og boligkontekst, og hvordan man helt konkret gør det. Hvilken værdi skaber det, og hvilke udfordringer er det forbundet med? Hvordan tilpasser vi verdensmålene til en dansk virkelighed, så vi har mulighed for at vurdere, om vi gør fremskridt?

v/ Steen Hildebrandt, formand for 2030-Panelet og professor emeritus, Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fakta, følelser og public affairs

Onsdag den 13. maj 2020, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Dokumentation i form af tal og data siges ofte at være et afgørende redskab, når man ønsker at påvirke en politisk dagsorden. Men gælder dette stadig i en verden med fake news og alternative fakta? Eller er hardcore tal og data netop et vigtigere værktøj nu end nogensinde før? Professor Vincent F. Hendricks og Mette Fjord Sørensen gør os klogere på, hvad den postfaktuelle samfundstrend indebærer og kommer med vurderinger af, hvordan man bedst gebærder sig i denne nye virkelighed.

v/ Vincent Hendricks, professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved KU, og Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, Dansk Industri (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Velkommen på forsiden

Onsdag den 13. maj 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Historier fra sundhedsvæsenet rydder forsider og sætter sindene i kog i den offentlige debat. Mange, der arbejder i sundhedsvæsenet, har prøvet at stå midt i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvilken rolle spiller medierne for sundhedsvæsenets image og virke? Hvordan har de indflydelse på det sundhedspolitiske spil? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på medierne som sundhedspolitisk taktstok, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller netværket om, hvordan pressen arbejder med sundhedsjournalistisk.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vejen mod et lavemissionssamfund: Kan vi nå i mål?

Onsdag den 13. maj 2020, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Hvordan sikrer vi en effektiv grøn omstilling i energisektoren uden at gå på kompromis med forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og vækst? Skal vi justere på eksisterende afgifter, omstrukturere hele sektoren eller noget helt tredje? Økonomiprofessor og formand for Klimarådet Peter Møllgaard deler sine visioner for Danmarks vej mod et lavemissionssamfund, og hvordan han ser energi- og forsyningsområdets rolle i denne omstilling. Hvad mener Klimarådets nye skipper, at der skal til for at komme på rette kurs og skabe holdbare ændringer og løsninger på både kort og lang sigt?

v/ Peter Møllgaard, formand, Klimarådet og dekan ved Maastricht Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dansk Industris anbefalinger

Torsdag den 14. maj 2020, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Små- og mellemstore virksomheder er blevet kaldt rygraden i dansk erhvervsliv. Men hvilke politiske forudsætninger har de i virkeligheden for succes? Hvilke tiltag er i særdeleshed problematiske set fra et SMV-perspektiv, og hvilke mulige tiltag vil være med til at forbedre vilkårene? Vi inviterer Kent Damsgaard, direktør i DI, til en snak om de forudsætninger, som det danske erhvervsliv giver små- og mellemstore virksomheder. På mødet vil Kent Damsgaard indvie netværket i sine visioner for fremtiden i dansk erhvervsliv. Hvad er Danmarks force, og hvor kan og skal vi blive bedre?

v/ Kent Damsgaard, direktør i DI (MØDESTED: Tietgensalen, BØRSEN, 1217 København K)

Ordførerne har ordet: Kulturpolitisk debat og frokost

Mandag den 18. maj 2020, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Alt for ofte kommer kulturpolitikken til at stå i skyggen af stramme økonomiske rammer. Det er sjældent, at politikerne frit kan give deres bud på, hvad der skal til for at udvikle kulturlivet i Danmark om 20-30 år. På dette møde får kulturordførerne mulighed for at formulere deres store drømme og højtsvævende visioner på kulturområdet uden hensyn til det økonomiske råderum og det politiske flertal - og vi får lov til at udfordre dem herpå.

v/ Britt Bager (V), Jan Johansen (S) og Uffe Elbæk (Å) (MØDESTED: Fregatten Jylland)

Debat med ordførerne

Mandag den 25. maj 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Der er gået et år siden folketingsvalget 2019, og vi spørger nu ordførerne, hvilken kurs de har sat for deres uddannelsespolitiske ambitioner og visioner. Hvad ser de hver især som de store udfordringer? Hvilke styrkepositioner skal vi dyrke? Disse spørgsmål og mange flere tager vi op til debat, når netværket mødes med ordførerne for at debattere den danske uddannelsespolitik.

v/ Jens Joel (S), Ulla Tørnæs (V), Anne Sophie Callesen (RV) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

En grøn bundlinje: Kun en tåbe frygter ikke Gretha

Onsdag den 27. maj 2020, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

En ny æra er på vej i Finansministeriet. Med udviklingen af den nye grønne regnemodel Grøn Reform skal den økonomiske tænkning i det magtfulde ministerium ændres, så klima og miljø får en bundlinje. I spidsen for arbejdet er tidl. overvismand og formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, som på dagens møde vil indvie netværket i modelarbejdet. Sammen med tidl. departementchef i finansministeriet Anders Eldrup tager vi debatten om klimavenlige regnemodeller. For hvordan sikrer vi, at politiske aftaler på området slår igennem på lang sigt og bliver en fast del af ministeriets kultur og store beslutninger? Og hvad er de største udfordringer på vejen mod at styrke de grønne regnemodeller?

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand for Klimarådet, og Anders Eldrup, bestyrelsesformand og fhv. departementchef i Finansministeriet og direktør for DONG

Søndergaard på Borgen: Et indblik hos DF

Onsdag den 27. maj 2020, 15.15 -18.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Dansk Folkeparti har både været udråbt til kongemagere, et frisk pust over landet og ikke stuerene. Senest har partiet oplevet en markant nedgang i antal mandater til både Europa-Parlamentet og til Folketinget. Ligeledes er DF gået fra at stå alene på fløjen længst til højre til at blive det største borgerlige parti – til nu at være blot en af flere og slået på populariteten. Søren Søndergaard har siden 2005 været pressechef for DF. Vi spørger ham, om vælgerne stadig vil, hvad DF står for? På dagens møde giver Søndergaard indblik i, hvordan han sammentænker politikudvikling og kommunikation i rollen som pressechef, og hvordan hans rådgivningsarbejde har ændret sig i takt med partiets skiftende succes.

v/ Søren Søndergaard, pressechef, DF

Er kunstig intelligens vejen til den ultimative præcision i sundhedsvæsenet?

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Kunstig intelligens er i gang med at forandre vores verden. Hvad skal vi bruge kunstig intelligens til i sundhedsvæsenet? Hvilke potentialer rummer teknologien i forhold til at understøtte diagnosticering og beslutningstagning i sundhedsvæsenet? Ved hjælp af kunstig intelligens arbejder LEO Innovation Lab med at udvikle digitale platforme, der øger patientens oplevelse af sammenhæng samt effektiviteten i det kliniske behandlingsforløb. På dagens netværksmøde inviterer vi CEO Kristian Hart Hansen til at fortælle og debattere med netværket, hvilke potentialer og udfordringer kunstig intelligens gemmer på.

v/ Kristian Hart Hansen, CEO LEO Innovation Lab (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sammenhæng eller silotænkning?

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Hvordan skaber vi mere sammenhæng i hele sundhedssystemet? Det synes at være en konstant problematik. I mange år er der blevet arbejdet hårdt på at nedbryde silotænkning, skabe bedre flows i patientforløb og datadelinger osv. Men hvad er egentlig målet, og hvor langt er vi kommet? Hvilke forhindringer vil vi møde i de kommende år i jagten på sammenhængende patientforløb og stærk sammenhængskraft i hele sundhedssystemet? Vi inviterer Frede Olesen, professor ved Aarhus Universitet, til at dele ud af sin forskning og erfaringer på området.

v/ Frede Olesen, dr.med, Professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus)

Medieordførerne debatterer det nye medieforlig

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00 - Medie

På mødet debatterer medieordførerne fra oppositionen og regeringens støttepartier den mediepolitiske dagsorden, og medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til politikerne. Mødet vil tage udgangspunkt i det medieforlig, der skal forhandles i det første halvår af 2020, men vi vil også spørge ind til emner, der formentlig ikke kommer med i medieforliget. Hvordan vil man eksempelvis sikre mere danskproduceret indhold på streamingtjenester? Og skal man sikre, at indhold på sociale medier underlægges en mere udpræget regulering, når mikro- og makro-influencers spiller en stadig mere betydningsfuld rolle i den offentlige debat?

v/ Britt Bager (V), Pernille Vermund (D) (ikke bekræftet), Jens Rohde (RV) og Jacob Mark (SF) (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Fair forhold i fødevareindustrien?

Fredag den 29. maj 2020, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

En effektiv konkurrence styrker den danske økonomi og gavner både forbrugere og virksomheder. Hvad er status for konkurrencevilkårene i den danske fødevaresektor? Hvor ligger de største konkurrencemæssige udfordringer? Og hvordan arbejder man med at modernisere de regulatoriske rammer for at skabe de bedste og mest fair forhold for både store og små danske virksomheder? På dagens møde får vi besøg af direktøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, til en snak om konkurrenceforhold og om styrelsens rolle nu og i fremtiden.

v/ Jakob Hald, direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Lokale 101, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

It's gonna be huge: Præsidentkampagnen og kommunikationen

Tirsdag den 2. juni 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

USA er ofte først ude af startblokken - især når det gælder nye kampagnetiltag. Efter 4 år med Trump skal Demokraterne vælge partiets præsidentkandidat ved konventet d. 13.-16. juli, hvor vi får endegyldigt svar på, hvem der skal repræsentere partiet ved præsidentvalget. Hvorfor har netop denne kandidat vundet, og hvad har været karakteristisk for kampagnen og kommunikationen hos demokraterne? På dagens møde gæster Kampagnesporets to USA-eksperter netværket og giver deres bud på, hvad de amerikanske vælgere, fagfolk og politiknørder kan glæde sig til, når valgkampen for alvor går i gang. For hvad kommer vi til at snakke om, hvad kommer til at overraske, og kan vi stadig forvente glødende tweets sendt fra Det Hvide Hus de næste fire år?

v/ Mads Fuglede, udlændinge- og integrationsordfører (V), og David Trads, foredragsholder, journalist og forfatter

Parløb eller overhaling: Er digitaliseringen løbet fra datasikkerheden?

Tirsdag den 2. juni 2020, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Siden 2007 har Shehzad Ahmed været med i toppen af dansk IT-sikkerhed - først som chef for IT-sikkerhedsorganisationen DK-CERT og nu som IT-sikkerhedschef i NETS - og har været én af de bærende kræfter i arbejdet med at få danskerne til at forstå vigtigheden af ordentlig IT-beskyttelse. Dette blev understreget, da han i 2012 var med til at starte Rådet for Digital Sikkerhed. Til dagens møde vil Shehzad Ahmed fortælle om sine erfaringer inden for IT-sikkerhed og belyse, hvilke udfordringer og muligheder Danmark står overfor i den digitale verden. For er it-sikkerhed overhovedet moden i de danske virksomheder og den offentlige sektor? Og kan forbrugerne og borgerne føle sig sikre i det digitale eller analoge rum?

v/ Shehzad Ahmed, IT-sikkerhedschef i Nets og bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dansk Industris anbefalinger

Onsdag den 3. juni 2020, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Verdens bedste arbejdsmarked, som både består af danskere og af arbejdskraft udefra. Sådan lyder ambitionerne for Danmark, når man læser på DI's hjemmeside. Hvordan sikrer man sig de mest fordelagtige vilkår for såvel industrien som for beskæftigelsen? Og hænger de to uløseligt sammen? Vi har inviteret den ny adm. direktør i Danmarks største erhvervsorganisation, Lars Sandahl Sørensen, til en snak om DI's visioner for fremtiden. Vi spørger ham bl.a. ind til, hvordan den nye regering bedst sætter rammerne for erhvervslivet, så beskæftigelsen kan blomstre.

v/ Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri

Modvind i pressen

Torsdag den 4. juni 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

En god kommunikationsstrategi er altafgørende, når man i en krisetid står midt i orkanens øje. Hvad skal man gøre, og hvad skal man absolut ikke gøre, for at komme helskindet ud på den anden side? De spørgsmål stiller vi dagens oplægsholdere, som begge har erfaring med at komme i modvind og udøve krisekommunikation. Uffe Lyngaae, direktør i bureauet Publico, der stod bag Aarhus Letbanes strategiske kommunikationsindsats, og Allan Larsen, pressechef i Skattestyrelsen, giver os deres fif til, hvordan man holder hovedet koldt og kommunikerer klart, selv når det hele står i flammer.

v/ Uffe Lyngaae, direktør i Publico, og Allan Larsen, pressechef i Skattestyrelsen (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Ministeren i førersædet

Mandag den 8. juni 2020, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde gæster transportminister Benny Engelbrecht netværket. Ministeren vil give et indblik i de aktuelle dagsordener, der florerer i ministeriet, og fortælle, hvad regeringen har i den transportpolitiske pipeline i den kommende tid. Hvilke parametre vil regeringen gerne måles på, og hvilke resultater skal opnås, for at transportpolitikken har været en succes?

v/ Benny Engelbrecht (S), transportminister (MØDESTED: Tietgensalen, BØRSEN, 1217 København K)

Præsidentvalg i USA – hvad kan vi forvente?

Mandag den 8. juni 2020, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Efter 4 år med Trump skal Demokraterne vælge partiets præsidentkandidat. Hvem, der vinder valget, har stor betydning for finanssektoren. Særligt spørgsmål om frihandelsaftaler, rentestigninger og deregulering. Demokraternes konvent falder. den 13.-16. juli, hvor vi får endegyldigt svar på, hvem der skal præsentere partiet ved præsidentvalget. Vi inviterer to garvede USA-eksperter til at analysere Demokraternes konvent og dets konsekvenser for finanssektoren både internationalt og i Danmark. Den samme analyse kastes over præsidentvalget, hvor vi beder eksperterne om at tage et kig i krystalkuglen.

v/ Ulrik Harald Bie, økonomisk redaktør for Berlingske, og Torsten Stiig Jansen, associeret partner ved Lead Agency samt tidligere udlandschef og korrespondent i USA for Danmarks Radio (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvem har ansvaret for forebyggelsen af digitale krænkelser?

Tirsdag den 9. juni 2020, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

De seneste år har vi set, at mobning af grov karakter er rykket ind på den digitale scene, og sager om krænkelser på internettet er eksploderet. Men hvem har ansvaret for den negative digitale adfærd, når det får sociale konsekvenser? I mobningens traditionelle forstand har skolerne et særligt ansvar for at udforme handleplaner, men hvem har det overordnede ansvar for handleplanerne, når børn og unge bliver krænket på nettet - den nye digitale skolegård for mobbeofre? Vi inviterer afdelingschef for Socialpolitik i Social- og Indenrigsministeriet David René Tranekær Klemmensen og Miriam Michaelsen, formand for Digitalt Ansvar, ind til en diskussion om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt placerer ansvaret og dermed ansvarliggør beslutningstagerne i disse sager.

v/ David René Tranekær Klemmensen, afdelingschef for Socialpolitik i Social- og Indenrigsministeriet, og Miriam Michaelsen formand for Digitalt Ansvar (ikke bekræftet)

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Tirsdag den 9. juni 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

I takt med at efterspørgslen efter sundhedsydelser øges i den kommende tid, er det nødvendigt, at effektivitet og kvalitet bliver kendetegnende for hele det danske sundhedsvæsen. I den forbindelse peger flere på, at der bør skabes mere sammenhæng på tværs af sundhedssystemet med et endegyldigt farvel til parallelle behandlinger. Men hvad skal der til, og hvor langt er vi kommet? Hvilke forhindringer vil vi møde i de kommende år i jagten på et sammenhængende patientforløb?

v/ Frede Olesen, dr.med, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Er vi selv (med)ansvarlige for at holde liv i udviklingen i psykisk sårbarhed?

Tirsdag den 9. juni 2020, 09.15 -12.00 - Mental sundhed

Der er i disse år en voldsom stigning i antallet af mennesker med psykiske udfordringer, som har behov for professionel hjælp til at leve et godt liv. Spørgsmålet er, om samfundets kulturelle rammer er medskabende til at holde liv i udviklingen i psykisk sårbarhed? Og hvordan italesættes de eventuelle nødvendinge samfundsforandringer på en etisk forsvarlig måde, således at ord kan føre til konkret handling? Disse spørgsmål vil direktør for Det Sociale Netværk og headspace Trine Hammershøy og medlem af Etisk Råd Knud Kristensen forsøge at besvare på dagens møde.

v/ Trine Hammershøy, direktør for Det Sociale Netværk og headspace, og Knud Kristensen, formand i Landsforeningen SIND og medlem af Etisk Råd. (MØDESTED: Tietgensalen, BØRSEN, 1217 København K)

Miljøpolitisk debat: Hvor står vi et år efter folketingsvalget?

Tirsdag den 25. august 2020, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Et års tid efter folketingsvalget byder vi nye såvel som garvede miljøordførere fra begge fløje til debat om det danske miljø. Hvem skal betale prisen for, at vi også i fremtiden kan drikke vores vand direkte fra grunden? Skal landbrugsarealer lade livet til fordel for natur og biodiversitet? Og hvordan forholder de sig til en mulig ny klimalov? Vi spørger, hvad de hver især ser som de mest aktuelle og akutte problemstillinger på miljøområdet – og ikke mindst hvordan disse skal løses?

v/ Mette Gjerskov (A), Mette Abildgaard (C), Erling Bonnesen (V) og Mai Villadsen (Ø) (ikke bekræftet)

Tech-ambassadøren gør status

Tirsdag den 25. august 2020, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

I 2017 blev han sendt afsted til Silicon Valley i rollen som verdens første tech-ambassadør. Tre år efter kan ambassadør Casper Klynge nu så småt begynde at gøre status på oplevelserne i de digitale mastodonters hjemland. Hvilke udfordringer og muligheder har ambassadøren stødt på i sine tre år i teknologiens højborg? Hvilke erfaringer har han gjort sig i sin beskæftigelse med nogle af verdens største tech-virksomheder? Og hvorfor er det vigtigt at skabe diplomatiske forbindelser til verdens teknologiske ’supermagter’? Disse spørgsmål, og mange flere, vil Casper Klynge give sit besyv med til dagens møde.

Casper Klynge, tech-ambassadør for Danmark i Silicon Valley (dato ikke endelig).

De nye digitale forsideredaktører

Tirsdag den 25. august 2020, 09.15 -12.00 - Medie

Algoritmer styrer indholdet på den enkelte brugers newsfeed på sociale medier som Instagram og Facebook. Teknikken gør sig nu også gældende hos flere medier, hvor man tilpasser online aviser til den enkelte læser. Hos svenske MittMedia har man eksempelvis 600 segmenteringer, der tilpasser de viste artikler ud fra faktorer som bopæl, interesser og tidligere læste artikler. Erfaringerne fra Sverige har vist, at personligt tilpassede forsider fastholder betalende kunder, og læserne bruger mere tid og klikker på flere artikler. Men risikerer man ikke at skabe en filterboble, når læserne præsenteres for artikler, der bekræfter dem i deres egne interesser og holdninger? Og er det ikke et brud på den demokratiske samtale på tværs af skel, som medierne gerne skal facilitere?

v/ Jannie Møller Hartley, lektor ved Center for Big Data, Roskilde Universitet, og Magnus Bjerg, formand for Danish Online News Association (DONA) (ikke bekræftet)

Ministerens visioner

Torsdag den 27. august 2020, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Vi inviterer erhvervsminister Simon Kollerup (S) til debat med netværkets medlemmer om sine politiske visioner og resultater halvejs inde i sin første periode som minister. Hvad er status på regeringens planer om at regulere erhvervs- og finansområdet? Hvad har været de vigtige pejlemærker og ideologiske hovedpunkter? Og hvad er ministerens fokuspunkter i den kommende tid?

v/ Simon Kollerup (S), erhvervsminister (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

København set fra vandsiden (sejltur)

Torsdag den 27. august 2020, 14.00 -16.30 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Traditionen tro kigger vi på Københavns byudvikling set fra vandsiden med Jens Kramer Mikkelsen som guide. På årets sejltur inspicerer vi de nye byggerier, der skyder op med rekordfart langs hele Københavns havneløb hele vejen fra Tegl- og Sluseholmen ud til Nordhavn. Undervejs kommer vi kommer forbi de tidlige byudviklingsprojekter i Sluseholmen, nye kvarterer som Enghave Brygge og Havnevigen og de projekter, der lige er realiseret i Nordhavn. Vi tager desuden også et kig på, hvor der om mange, mange år nok ikke længere vil være vand, men i stedet Københavns nye ø Lynetteholmen. Vi har lejet en båd velegnet til alt slags vejr og nyder et lille glas på turen.

v/ Jens Kramer Mikkelsen (OBS: DATO IKKE ENDELIG)

Et kig ind i partiernes maskinrum

Fredag den 28. august 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Hvilken betydning har partiernes forskellige opbygning og tilgang til politikudvikling for, hvordan man bedst tilrettelægger og udfører interessevaretagelse? På dagens møde får vi et indblik i to meget forskellige partiers maskinrum og kigger på, hvordan interessevaretagelsen bedst kan tilpasses de traditionelle kontra de nye alternative partistrukturer. Kort sagt: Hvordan får man valuta for pengene, når man råber partierne op.

v/ Uffe Elbæk (Å) (ikke bekræftet) og Søren Pape Poulsen (C)

Hvad vil vi med kulturen – og hvordan opnår vi det?

Mandag den 31. august 2020, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Kulturen er et let offer, når der skal spares. Stiller man det groft op, vil både befolkningen og politikerne hellere spare på kulturelle tilbud end på kernevelfærden. Samtidig lever vi i en tid, hvor kampen om mediernes opmærksomhed er hård, og debatten om kulturel dannelse ofte overdøves af indvandrerdebatten eller Trumps nyeste tweet. Hvad er konsekvenserne af, at kultur bliver underprioriteret i vores samfund? Hvordan bryder vi denne negative spiral og sikrer, at kulturel dannelse i fremtiden kommer til at spille mere end blot en birolle i danskernes liv og samfundets udvikling? Og hvad kræver det af kulturlivet selv at gøre sig gældende i disse tider?

v/ Lasse Marker, forfatter og partner, Rasmussen&Marker, og Merete Sanderhoff, forfatter og museumsinspektør, SMK

Den særlige rådgiver

Tirsdag den 1. september 2020, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Opmærksomheden omkring regeringens særlige rådgivere har været enorm efter oprettelsen af Mette Frederiksens nye politiske sekretariat - og med god grund. Vi får på dagens møde besøg af én af de dygtigste af slagsen, Jacob Bruun Christensen, som besad den prestigiøse plads for Lars Løkke Rasmussen. Jacob vil fortælle om sine oplevelser på Borgen, erfaringer med indflydelsessøgende aktører og komme med gode råd til, hvordan man navigerer sin interessevaretagelse i et politisk miljø og meget, meget mere.

V/ Jacob Bruun Christensen, fhv. særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen

CPH airport – en flyvende succes

Onsdag den 2. september 2020, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Københavns Lufthavn er i gang med en omstilling af lufthavnen, der skal tilvejebringe den fornødne kapacitet i forhold til fly og passagerer, men også de krav, som den grønne omstilling kræver. Det stiller store krav ikke kun til lufthavnen, men også til udbygningen af vej- og banenettet op til lufthavnen. På mødet fokuserer vi på lufthavnens omstilling og brancheansvar i forbindelse med den grønne omstilling. Vi spørger Københavns Lufthavn og SAS, hvordan man kan bygge en luftbro mellem passagervækst og grøn omstilling

v/ Søren Rosenkilde Clausen, Head of Public Affairs, Københavns Lufthavn (ej bekræftet), og Lars Wigelstorp Andersen, vice president, Public Affairs & Infrastructure, SAS (OBS: MØDET AFHOLDES HOS KØBENHAVNS LUFTHAVN)

Fra rookie til veteran

Onsdag den 2. september 2020, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Sophie Løhde er efterhånden et husholdent navn i dansk politik og har i sine næsten to årtier i dansk politik besiddet en vifte af forskellige minister- og ordførerposter. I dag begår hun sig i toppen af sit parti i rollen som politisk ordfører. Til dagens møde spørger vi ind til Sophie Løhdes politiske liv: Hvordan beslutter en 20-årig fra Birkerød sig for at gå ind i politik? Hvilke udfordringer har hun stået over for i sin karriere, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvilke visioner har hun for Venstres fremtid og strategi som oppositionsparti?

v/ Sophie Løhde, politisk ordfører, Venstre (ikke bekræftet).

Fremtidens kultur i hele Danmark: Hvem, hvad og hvor?

Mandag den 7. september 2020, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvad er de store tendenser, hvor er de store knaster på sigt, og hvordan udvikles der kulturpolitik, som imødeser dette? På en af de absolutte topposter i dansk kulturpolitik sidder departementschef i Kulturministeriet Marie Hansen. Marie Hansen vil i sit oplæg give et indblik i, hvilke overvejelser ministeriet gør sig i prioriteringen af de begrænsede kulturmidler, og give en status for arbejdet med kulturpolitikken. For hvem skal prioriteres, hvad skal effektiviseres væk, og hvor skal der satses i fremtiden?

v/ Marie Hansen, departementschef i Kulturministeriet

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

En strategi for digital sundhed skal sikre et mere sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af at præsentere formand for Danske Regioner Stephanie Lose, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Status på klimahandlingsplanen

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Et bredt flertal på Christiansborg bestående af alle partier undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance indgik i slutningen af 2019 en aftale om en klimalov, der danner rammen om arbejdet med at reducere Danmarks CO2-udledning og stiller krav til en 70 procents reducering i 2030 i forhold til 1990-niveauet. Målet er fastsat, men hvordan står det til med at få de konkrete virkemidler på plads? På dagens møde beder vi formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg Ida Auken give en status på den konkrete klimahandlingsplan. Hvad er de største knaster politisk set? Hvad kan energisektoren forvente i forhold til konkrete sektormål og virkemidler? Og hvor optimistisk er hun i forhold til Danmarks fremtid som foregangsland i den internationale klimaindsats?

v/ Ida Auken (RV), formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

En strategi for digital sundhed skal sikre et mere sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af at præsentere formand for Danske Regioner Stephanie Lose, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (fællesmøde med Digital Sundhed)

Topembedsmandens rolle

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Som departementschef i Finansministeriet sidder Peter Stensgaard Mørch som den administrative leder i et yderst centralt ministerium på Slotsholmen. Vi inviterer Finansministeriets nye topchef til en snak om, hvad fremtiden bringer for det finanspolitiske landskab. Hvordan håndterer man bedst krydspresset fra de mange interesseorganisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, som ønsker indflydelse? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet? På dagens møde vil Peter Stensgaard Mørch indvie netværket i både udfordringer og succeser i det daglige arbejde i centraladministrationens top.

v/ Peter Stensgaard Mørch, departementschef i Finansministeriet (ikke bekræftet)

Skal velfærd sættes på formel?

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Politikerne taler om det, forskningen stræber efter det, og frontmedarbejderne efterspørger det. Hvordan kan og bør evidens og data bruges på socialområdet? På dagens møde gæster direktør i VIVE Lotte Jensen netværket og giver sin opskrift på, hvordan fundamentet for det velfungerende evidensbaserede arbejde skabes. Få er uenige i, at evidensvejen er fremtiden – men hvordan omsættes dette til virkelighed i det konkrete og i det politiske arbejde på socialområdet?

v/ Lotte Jensen, direktør for VIVE

Byggejura: kontraktsamarbejdernes udfordringer og fordele

Onsdag den 9. september 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Kontraktsamarbejder kan være enormt vigtige at indgå under en byggeproces. Der findes mange former, og det kan være en jungle at finde rundt i byggejuraen. Ikke desto mindre er det et altafgørende redskab, når byggeri skal blive til virkelighed. Vi har inviteret Rasmus Brandt Lassen, direktør for Bygningsstyrelsen, og Louise Dahl Krath Jensen fra Dansk Byggeri til at gøre os klogere på kontraktsamarbejdernes udfordringer og fordele.

v/ Rasmus Brandt Lassen, direktør for Bygningsstyrelsen (ikke bekræftet), og Louise Dahl Krath Jensen, Chef for Juridisk Afdeling, Dansk Byggeri

Departementschefen har ordet

Mandag den 14. september 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Dagens oplægsholder har befundet sig i det sundhedspolitiske maskinrum i mange år. Som tidligere direktør i Region Nordjylland og Danske Regioner og nu departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet har Per Okkels fingeren på pulsen. Vi spørger ham, hvordan man som departementschef retter ind efter den siddende regerings linje og samtidig sikrer ministeriets fortsatte faglige udvikling? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet

Partiernes ambitioner for beskæftigelsespolitikken

Tirsdag den 22. september 2020, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Dagens netværksmøde har som omdrejningspunkt, hvordan de forskellige partier bedst ser beskæftigelsespolitikken udviklet i fremtiden. Hvad er de forskellige visioner, og er de enige om målene, men ikke om midlerne? Hvad er i deres øjne de største udfordringer, når det kommer til beskæftigelsen i Danmark? Vi inviterer de politiske ordførere til en snak om den fremtidige beskæftigelsespolitiske kurs.

v/ Alex Vanopslagh, beskæftigelsesordfører (LA), Lennart Damsbo-Andersen, medlem af Beskæftigelsesudvalget (S), Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V), og Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører (EL)

Hvordan gøder man jorden til et sundt erhvervsklima?

Fredag den 25. september 2020, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Rundt omkring i landet findes små vækstparadiser. Ikast-Brande Kommune har vundet DI’s anerkendelse som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune ni gange, og vi har inviteret kommunaldirektør Flemming Storgaard til at fortælle om kommunens nøgle til succes. Vi får ligeledes besøg af Michael Lundorff Hansen, der er direktør i EON Reality Denmark, og vi spørger, hvad det er, der har fået den amerikanske virtual reality gigant til at bosætte sig i netop Viborg? Hvad mener de er den bedst mulige strategi for at skabe et sundt erhvervsklima? Og hvilke fordele og udfordringer ser de i forhold til at skabe en solid grobund for innovation og iværksætteri udenfor hovedstaden?

v/ Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune og Michael Lundorff Hansen, direktør, EON Reality Denmark

Præsidentvalg i USA

Mandag den 28. september 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Verdens mest magtfulde statsleder skal vælges, og kampagnepumperne kører på fuldt tryk. Vi tager pulsen på de amerikanske valgkampagner anno 2020. Hvordan fører kandidaterne sig frem, hvilke nye kampagnetendenser kan vi se, og hvad skal vi holde ekstra meget øje med frem mod valget den 3. november. Alt dette diskuterer vi med to kompetente herrer, som sammen kører radioprogrammet ‘Kampagnesporet’, der løbende følger og diskuterer den politiske situation ”over there”.

v/ Mads Fuglede og David Trads, værter på 'Kampagnesporet'.

Byrum og nye bydele: Inspiration fra den anden side af Storebælt

Tirsdag den 29. september 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Hvis mennesker er forskellige, hvorfor skal vi så bygge ensartet? Det er mantraet for den entreprenante og prisbelønnede byudvikler Rune Kilden. Han fokuserer på brugerdreven innovativ byudvikling og har et særligt øje for at skabe et attraktivt og livligt miljø i moderne nye byggerier og forvandle oversete byrum til attraktive områder. På dagens netværksmøde fortæller han om sit store arbejde med Aarhus. For hvordan puster han liv i nybyggerierne, og hvordan mener han, at byens rum udnyttes på bedst mulig vis?

v/ Rune Kilden, ejendoms- og byudvikler, Kilden & Hindby (OBS: IKKE ENDELIGT BEKRÆFTET)

Offentlig styring på tværs

Tirsdag den 29. september 2020, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Det er ikke en sjældenhed, at tværsektorielle forvaltninger har behov for at samarbejde på tværs for at opnå de optimale resultater for skatteborgerne. Dog støder mange ledere på udfordringer i forsøget. Hvordan finder man ud af, hvor man vil hen, og hvordan får man gjort samarbejdet bæredygtigt? Og hvad er egentlig god ledelse, når flere ledere er i spil? Disse er nogle af de spørgsmål, som direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde og hospitalsdirektør på Rigshospitalet Per Christiansen vil forsøge at svare på.

v/ Thorkild Fogde, direktør i Kriminalforsorgen (ikke bekræftet), og Per Christiansen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet (ikke bekræftet)

At sigte og ramme bredt

Mandag den 5. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Kulturen skal underholde, den skal lære os noget nyt og også gerne fremme den offentlige debat. Ifølge mange kulturforbrugere bør kulturen også være noget af det, der binder os sammen som nation. For at kulturen kan opfylde denne rolle, må vi selvfølgelig have kulturelle tilbud, der ikke kun henvender sig til den kreative klasse, men også fremstår relevant for den brede befolkning. Det stiller store krav til folkene bag landets kulturudbud. For hvordan sikrer man bredden uden at give køb på den tyngde, der giver kulturen relevans i samfundet? Og kan det overhovedet lade sig gøre at producere kultur, der forener den kulturelle elite og håndbolddanmark? Vi diskuterer kulturens bredde og rækkevidde med udgangspunkt i to eksempler på kultur, der for alvor samler nationen: DR’s dramaserier og Tivolis mangfoldige kulturelle tilbud.

v/ Christian Rank, dramachef, DR (ikke bekræftet), og Frederik Wiedemann, kulturchef, Tivoli

Lokalpolitisk debat: Har vi skabt de optimale rammer?

Tirsdag den 6. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Vi inviterer tre markante borgmestre til debat om, hvordan fremtiden skal se ud på det energi- og forsyningspolitiske område. Hvad er deres holdning til den måde, sektoren i dag er bygget op? Kan og skal vi gøre det på en anden – billigere, smartere eller grønnere – måde? Vi inviterer til debat om sektorens rammer. For hvordan skaber vi gennem regulering, strukturer og ejerskabsforhold de bedste/mest gunstige vilkår for en både effektiv og klimavenlig fremtid på energi- og forsyningsområdet?

v/ Steen Christiansen (S), borgmester, Albertslund og formand for Gate21, Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester, Fredensborg, og Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg

Den politiske finanslovsdebat – mærkesager og medieplatform

Fredag den 9. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Folketinget er netop åbnet - og det går ikke stille for sig. De forskellige partier har mærkesager, de gerne vil have med i den kommende finanslov. Deres vælgere skal tilgodeses - og kampen om dem skal helst i medierne. Det er her, det politiske kludetæppe af delforhandlinger finder sted. Vi inviterer et panel bestående af tre finansordførere til politisk debat i netværket.

v/ Rasmus Jarlov, finansordfører (K), Christian Rabjerg, finansordfører (S) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) (ikke bekræftet)

Borgmesterens sundhedspolitiske visioner

Mandag den 19. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Som sundheds- og omsorgsborgmester for landets største kommune bærer Sisse Marie Welling et tungt ansvar for sikringen af ordentlig og anstændig sundhed, omsorg og generel behandling til borgerne. På dagens netværksmøde spørger vi borgmesteren, hvad hun har i pipelinen i den kommende tid med henblik på forvaltningen af det nære sundhedsvæsen i København. Bl.a. vil borgmesteren indvie netværket i sine visioner for den ekspertgruppe, der er nedsat med henblik på at finde løsninger, som kan mindske luftforureningen i hovedstaden.

v/ Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune

Store projekter i pipelinen: Fra tegnebræt til virkelighed

Onsdag den 21. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Hvad er de store infrastrukturprojekter, der ligger på ministeriets tegnebræt? Og hvordan ser det ud med hensyn til at få ført projekterne ud i livet? Flemming Schiller, afdelingschef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, gør os klogere på en række af de visionære projekter, som ministeriet arbejder på for tiden. En ny Limfjordsforbindelse og en Kattegatforbindelse er nogle af de nye store projekter, der presser sig på. Men hvad er de store fordele, ulemper og diskussioner i forbindelse med disse projekter?

v/ Flemming Schiller, afdelingschef, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (ikke bekræftet)

Opioidkrisen kommer

Onsdag den 21. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Et smertestillende præparat, der dagligt bliver brugt forsvarligt på hospitaler og til kronisk syge patienter. Men også et præparat, der bliver set som startskuddet på den opioidkrise, som hver dag dræber 130 personer i USA, og som nu også kradser i Sverige og Island. I Danmark slår læger og politikere nu alarm over brugen af opioider i behandlingen af patienter. Er krisen på vej til Danmark, og hvad kan vi stille op mod denne livsfarlige tendens? Og hvem bærer egentlig ansvaret for udviklingen? Disse spørgsmål stiller vi Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen, og Morten Hesse, som forsker i rusmidler på Aarhus Universitet, på dagens netværksmøde.

v/ Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen (ikke bekræftet) og Morten Hesse, psykolog og lektor på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Politisk debat med psykiatriordførere

Torsdag den 22. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Mental sundhed

Psykisk sygdom er blevet et brandvarmt politisk emne i nyere tid. Særligt afskaffelsen af satspuljen har gjort, at debatten om, hvor pengene skal komme fra, er blevet ganske central. Der er næppe stor uenighed om, at noget må gøres for at bryde stigningen i antallet af danskere med psykisk sygdom, men hvad skal vi konkret gøre for at øge den mentale trivsel? Hvor udspringer problemerne, og hvad skal vi konkret gøre for at sikre en bedre mental sundhed nu og i fremtiden? Vi stiller disse spørgsmål til Folketingets psykiatriordførere, når vi inviterer til politisk debat.

v/ Folketingets psykiatriordførere

Nationalt Genom Center

Tirsdag den 27. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Med et bredt flertal i Folketinget blev det vedtaget, at Nationalt Genom Center skulle oprettes med henblik på at udvikle personlig medicin. Hvordan er det gået siden oprettelsen, og hvad er øverst på dagsordenen? På hvilken måde bidrager centret til digital sundhed, og hvilke udfordringer møder centret til daglig? Vi har inviteret adm. direktør i NGC Bettina Lundgren, som vil indvie netværket i, hvordan NGC er med til at sikre Danmarks topposition inden for life science.

v/ Bettina Lundgren, adm. direktør i NGC (Ikke bekræftet)

En sammenhængende kommunal indsats

Onsdag den 28. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for borgernes behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer Laila Kildesgaard, direktør i KL, til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige. Ligeledes vil Laila give os et indblik i, hvilken rolle Den Sociale Investeringsfond spiller i forhold til socialområdet i kommunerne.

v/ Laila Kildesgaard, direktør i KL og medlem af bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond

Kan den grønne omstilling skabe vækst og velstand?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Grøn omstilling kan skabe vækst, velstand og en bedre verden, lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen. Ambitionerne bliver bakket op af det danske erhvervsliv, hvor der er stor enighed om, at virksomhederne skal være centrale aktører i den grønne omstilling. Den danske pensionssektor har desuden proklameret investeringer i den grønne omstilling for 350 milliarder kroner. Vi får besøg af COWI og Pension Danmark, som vil komme med deres bud på, hvordan vi når regeringens ambitiøse klimamål, uden at dette bliver på bekostning af Danmarks vækst, erhvervsliv og velstand.

v/ Brian Seeberg, director, COWI Industry and Energy Division (ikke bekræftet), og Torben Möger Pedersen, adm. direktør i Pension Danmark

Fra den yngste minister til erhvervschef

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Thor Möger Pedersen har været vant til at arbejde med en stejl læringskurve i en karriere, som bl.a. har budt på stillingen som den yngste danske minister nogensinde. For et par år siden blev arbejdet på Christiansborg imidlertid lagt på hylden for det unge talent, idet muligheden for en stilling i det private erhvervsliv åbnede sig. Hvad er Thor Möger Pedersens råd til andre unge talenter, der som ham selv ønsker at engagere sig i den politiske fremtid, hvad enten det er i Folketinget, embedsapparatet eller private organisationer?

v/ Thor Möger Pedersen, chef for Economics and Management i COWI

Et internationalt islæt: Offentlig styring i Udenrigsministeriet

Onsdag den 11. november 2020, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Departementschef i Udenrigsministeriet Lars Gert Lose har brugt det meste af sin karriere med synet rettet mod det internationale. Nu, i rollen som topembedsmand, har han mulighed for at bruge sin erfaring til at præge Udenrigsministeriets virke. På dagens møde vil departementschefen fortælle om, hvordan offentlig styring på udenrigsområdet spiller sammen på tværs af landegrænser, og hvilke udfordringer – og muligheder – dette skaber i hans position.

Lars Gert Lose, departementschef i Udenrigsministeriet (ikke bekræftet)

En jungle af muligheder: Hvordan vælger du en public affairs-strategi?

Onsdag den 18. november 2020, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Public affairs-miljøet er i dag præget af stor omskiftelighed og en jungle af mere eller mindre effektive og komplekse værktøjer. Af den årsag kan det også synes uoverskueligt for mange interesseaktører, virksomheder og organisationer at finde hoved og hale i strategier, når der søges indflydelse på politiske områder. Til dagens møde får vi besøg af Tobias Enné og Benjamin Rud Elberth, som vil give deres svar på, hvad der skal til for at føre en succesfuld kampagne, og bud på, hvilke redskaber man kan trække på i forsøget.

v/ Tobias Enné, kreativ direktør hos Radius Kommunikation, og Benjamin Rud Elberth, rådgiver og indehaver af Elberth Kommunikation.

Tommy Ahlers – En politisk iværksætter

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Med 26.420 personlige stemmer ved folketingsvalget stemplede iværksætteren Tommy Ahlers for alvor ind på den politiske scene. Mange var skeptiske, da Tommy Ahlers blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister. Hans anderledes facon, forfriskende tilgang til den politiske dialog, opgøret med den herskende ”perfekthedskultur” og ikke mindst hans åbne kommunikation har dog hurtigt gjort ham populær både blandt politiske modstandere og i de danske hjem. Vi spørger Tommy Ahlers, hvad hans baggrund i det mere uformelle og kreative iværksættermiljø betyder for hans måde at gribe sit politiske virke an på? Hvordan oplever han, at man bedst udfordrer det eksisterende ved brug af sin kommunikation?

v/ Tommy Ahlers (V), MF og fhv. uddannelses- og forskningsminister (ikke bekræftet)

Ministerens visioner

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land?Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek (S), boligminister (dato ikke bekræftet)

Ministerens visioner (ekstramøde med Bygge- og boligpolitisk netværk København)

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land?Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek (S), boligminister (dato ikke bekræftet) (OBS: MØDET AFHOLDES I KØBENHAVN)

Hvilken form for forebyggelse?

Onsdag den 25. november 2020, 15.15 -18.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Forebyggelse i sundhedsvæsenet er en prioritering, som hele samfundet vinder på. Hvis vi forebygger overvægt og rygning, så mindsker vi antallet af patienter med type 2-diabetes og rygerrelaterede sygdomme, som kræver kostbar behandling. Ligeledes får den enkelte borger masser af livskvalitet forærende. I den forbindelse er det nødvendigt at prioritere den strukturelle forebyggelse, så alle bliver sundere og ikke bare befolkningsgrupper fra højere sociale lag, som typisk er dem, der reagerer på kampagner. Torben Jørgensen og Morten Grønbæk vil indvie netværket i deres visioner for, hvordan forebyggelse bedst sikres i Danmark.

v/ Torben Jørgensen, professor i forebyggelse og leder på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden, og Morten Grønbæk, dr.med., direktør for Institut for Folkesundhed og formand for Vidensråd for Forebyggelse

Embedsværkets perspektiv

Torsdag den 26. november 2020, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Tilbagetrækningsreformer og ydelseskommissioner. Med en ny regering følger nye politiske tiltag, og som altid er implementering nødt til at gå hånd i hånd med finansiering. Vi har inviteret afdelingschef i Center for Arbejdsmarkedspolitik Jens Erik Zebis til en snak om de aktuelle udfordringer i implementeringen af nye arbejdspolitiske tiltag under det nødvendige samarbejde med Finansministeriet. Hvad står øverst på kontorets dagsorden, og hvor er de største fordele og ulemper, når ny arbejdsmarkedspolitik skal implementeres?

v/ Jens Erik Zebis, afdelingschef i Center for Arbejdsmarkedspolitik, Beskæftigelsesministeriet (ikke bekræftet)

Den ulige sundhedssektor

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

At der er ulighed i sundhedssektoren er velkendt. Velstillede borgere har eksempelvis signifikant højere sandsynlighed for at overleve en kræftsygdom end mindre velstillede, og de velstillede lever også signifikant længere end de mindre velstillede. Fakta er velkendt, men hvad gøres der reelt for at gøre op med uligheden i sundhedssektoren, og hvor meget kan man reelt gøre? Uligheden diskuteres flittigt som enten en ren klassekamp eller et spørgsmål om livsstil, men er det virkelig så simpelt? På dagens møde tager vi debatten og forsøger at svare på, om der reelt er politisk vilje til at gøre noget ved problemet, eller om det fortsat skal være et argument, som især de røde politikere kan smide på bordet under debatter i landets forsamlingshuse.

v/ Katrine Ring, afdelingschef i Afdelingen for Bekæmpelse af Ulighed i Sundheds- og Ældreministeriet, og Morten Sodemann, overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital (m. frokost og juleafslutning)

Analyse af årets finanslov - hvor skal vi hen næste år?

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Så er årets finanslov ved at være på plads. De sidste politiske aftaler indgås, og forslaget skal inden nytår tredjebehandles og vedtages i Folketinget. Vi inviterer Børsens chefredaktør og tidligere finansminister Bjarne Corydon til at præsentere sin analyse og evaluering af årets finanslov. Samtidig vil han sætte pejlemærkerne for udviklingen i de offentlige finanser til næste år.

v/ Bjarne Corydon, chefredaktør Børsen (ikke bekræftet)

Ministeren fremlægger det nye medieforlig

Tirsdag den 1. december 2020, 09.15 -12.00 - Medie

Mediedanmark er udfordret på en række parametre. Det er især tabet af annoncepenge, udenlandske streamingtjenester og gratis indhold på sociale medier, der udfordrer danske medier og producenter. Der er derfor behov for at gentænke den danske mediepolitik. Den foregående regering forsøgte efter eget udsagn at løse nogle af udfordringerne, men med en noget lunken modtagelse fra Mediedanmark. Knap halvvejs igennem S-regeringens periode beder vi ministeren gøre status for regeringens mediepolitik, og hvilke løsninger man ser på udfordringerne.

v/ kulturminister (S) (ikke endelig bekræftet)

Når fonde finansierer: Investering i nære sociale indsatser

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvad skal der i virkeligheden til for at råbe højt nok, når det gælder om at skaffe finansiering til sine sociale projekter? Hvilke kriterier bør man særligt sørge for at opfylde i forbindelse med en ansøgning, når man som social organisation gør sig håb om en bevilling? VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN har fx forskellige arbejdsgrupper, som sikrer, at fondsuddelingerne sker på et fagligt og mønsterværdigt grundlag, ligesom Egmont Fonden har nedskrevet en forløbsoversigt med en række anbefalinger til den optimale ansøgning. Vi har inviteret Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN, og Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, til en snak om forudsætningerne for det gode samarbejde fond og organisation imellem.

v/ Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN (Ikke bekræftet) og Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

Et spørgsmål om prioritering i Hovedstaden

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00 - Mental sundhed

I september 2019 landede regeringen en ny aftale om regionernes økonomi. Et løft på 1,5 mia. kroner mere i 2020 skal blandt andet sikre, at der er mere social- og sundhedspersonale til rådighed. Samtidig findes en forventning om, at milliarderne skal forbedre psykiatrien markant. Spørgsmålet er, hvordan regionerne arbejder med at indfri regeringens målsætninger. Vi har inviteret regionsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen til en snak om Region Hovedstadens prioritering af borgernes mentale sundhed. Hvor er det vigtigst at sætte ind først?

v/ Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden

McKinsey om Management Consulting

Torsdag den 3. december 2020, 15.15 -18.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Konsulentbranchens forretningskoncept bygger på rådgivning og ekspertise, og med den rette konsulenthjælp kan virksomheder og institutioner opnå ambitiøse mål. Men der er som bekendt forskellige holdninger til brug af konsulenter i det offentlige blandt politikerne. Hvilke forskellige vilkår skal der tages hensyn til, når man bidrager med rådgivning i henholdsvis den private og den offentlige sektor? Vi inviterer Kim Baroudy, managing partner i McKinsey Danmark, til en snak om, hvordan McKinsey skiller sig ud fra de andre konsulentbureauer, ligesom vi spørger ham ind til rekrutteringsprocessen, når de mest kompetente konsulenter skal findes.

v/ Naveed Niwaz, partner i McKinsey Danmark (Ikke bekræftet)

Kvinder i topledelse

Fredag den 4. december 2020, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Merete Eldrups eftermæle hos TV 2 bliver en organisation i topform – både målt på økonomi og seertal. Det står i skærende kontrast til den kriseramte organisation, som hun overtog i 2007. På dette møde beder vi hende se tilbage på en lang karriere som topleder. En karriere som spænder bredt fra sekretariatschef i Erhvervsministeriet til direktør for JP/Politikens Hus. Merete deler sine erfaringer med springet fra offentlig til privat ledelse, og hvordan de to verdener adskiller sig i forhold til ledelsesopgaverne.

v/ Merete Eldrup, tidligere direktør for TV 2 og bestyrelsesmedlem

Supersygehuse - hvad er kommunernes rolle?

Mandag den 7. december 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

De har været diskuteret vidt og bredt, og nu er de her. Supersygehusene repræsenterer ikke blot et enormt potentiale, men også problematikker og udfordringer. Hvordan faciliteres samarbejdet mellem supersygehusene og kommunen bedst, og hvordan bliver udviklingen i fremtiden? Vi har inviteret direktør på Aarhus Universitetshospital Poul Blaabjerg og direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Hosea Dutschke til diskussion og debat med netværket. Hvordan kan de gøre hinanden endnu bedre?

v/ Poul Blaabjerg, direktør på Aarhus Universitetshospital, og Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Mediernes betydning for tendenser i digital sundhed

Fredag den 11. december 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Som sundhedsredaktør på Politiken er Lars Igum Rasmussen løbende opdateret på de aktuelle tendenser på sundhedsområdet. Hvor mener han, at den digitale sundhed særligt har vundet frem i 2020? Hvilken udvikling kommer til at præge de kommende år? Vi inviterer sundhedsredaktøren til at komme med sine bud på, hvordan mediernes rolle kan have en afgørende betydning for danskernes skepsis over for digitale tendenser, herunder fx deling af data i sundhedsøjemed.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

Ydelseskommissionens anbefalinger

Tirsdag den 12. januar 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Det skal kunne betale sig at arbejde. Samtidig skal velfærdssamfundets arkitekter kunne genkende deres projekt - måske særligt under en socialdemokratisk regering. Balancen mellem en ansvarlig økonomisk politisk og den hjælpende hånd til socialt udsatte har altid været en udfordring for velfærdssamfundets langtidsholdbarhed. I januar 2020 blev den meget omtalte ydelseskommission nedsat for at sørge for, at vi har et bæredygtigt system, så børn af langtidsledige ikke lever i fattigdom. Senest i januar 2021 skal kommissionen have fundet frem til en erstatning for kontanthjælpsloftet. Så hvad er status, og hvad kan vi forvente af konklusioner lige om hjørnet? To af kommissionens medlemmer gæster netværket og indvier i, hvordan balancepunktet mellem økonomisk ansvarlighed og social retfærdighed blev fundet.

v/ Torben Tranæs, professor samt forskningsdirektør i VIVE (ikke bekræftet), og Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune og tidl. socialminister (ikke bekræftet)

Wammens visioner

Tirsdag den 30. marts 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Fra han trådte ind i den røde bygning har landets finansminister, Nicolai Wammen, haft en klar plan om at sikre en holdbar finansiering af fremtidens velfærd, men også at åbne op for diskussionen om Finansministeriets regnemodeller. Den diskussion er ikke ny, men synes evig aktuel. Efter første år i Finansministeriet gæster Wammen netværket og giver sit bud på, hvordan visioner for både Danmark og Finansministeriets indretning kan lykkes.

v/ Nicolai Wammen (S), finansminister (dato ikke bekræftet)