Et realistisk blik på den grønne omstilling (virtuelt møde)

Mandag den 26. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Partierne på Christiansborg kappes om at udstede de grønneste løfter om mere vind og sol, men de er ikke enige om, hvor meget det må koste – og ikke mindst hvem, der skal betale regningen. Hvis man spørger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, handler udfordringen hovedsageligt om at trænge de fossile brændsler ud og i mindre grad om at sikre grøn elektricitet. Højere priser på CO2-udledning bliver derved nødvendige for tids nok at udfase kul, olie og gas. Hvad er hans bud på, hvordan en ny og optimal afgiftsreform kan strikkes sammen? Og hvad vil dette betyde for energisektoren samlet set?

v/ Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi.

Den politiske finanslovsdebat – mærkesager og medieplatform

Onsdag den 28. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Folketinget er netop åbnet - og det går ikke stille for sig. De forskellige partier har mærkesager, de gerne vil have med i den kommende finanslov. Deres vælgere skal tilgodeses - og kampen om dem skal helst i medierne. Det er her, det politiske kludetæppe af delforhandlinger finder sted. Vi inviterer et panel bestående af tre finansordførere til politisk debat i netværket.

v/ Christian Rabjerg, finansordfører (S) og René Christensen, finansordfører (DF) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dansk Industris anbefalinger

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Verdens bedste arbejdsmarked har i den seneste tid været under massivt pres. Ledighedstallene nåede et historisk niveau i foråret som følge af corona-krisen. Hvad gør Dansk Industri for at sikre, at virksomhederne kommer igennem krisen? Hvordan forholder organisationen sig til fremtiden? Og hvordan sikres de mest fordelagtige vilkår for såvel industrien som for beskæftigelsen? Vi har inviteret vicedirektøren i Danmarks største erhvervsorganisation til en snak om, hvordan regeringen bedst sætter rammerne for erhvervslivet, så beskæftigelsen og produktionen kan blomstre.

v/ Steen Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Digitaliseringens skyggeside: Hvordan bevarer vi borgernes tillid til systemet?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

I Danmark har vi længe brystet os af at være et af de lande i verden, hvor borgerne har den højeste grad af tillid til systemet. For at bevare denne i en digital tidsalder er det afgørende, at borgerne føler sig trygge ved den offentlige digitalisering og til sikkerheden i de offentlige IT-løsninger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at både tilliden til det offentliges behandling af data og antallet af danskere, der har høj tillid til det offentlige, er faldende. Hvor skal vi sætte ind for at vende denne udvikling? Og hvad kan alle led i den digitale fødekæde gøre for at bidrage til at genvinde tilliden? Er den dalende tillid skabt af politikernes tøven eller ligger ansvaret et andet sted?

v/ Henning Mortensen, formand, Rådet for Digital Sikkerhed og Birgitte Kofod Olsen, medstifter, DataEthics (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Økonomi: Kan Behandlingsrådet sikre en retfærdig prioritering?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Hvordan sikrer vi, at pengene fordeles retfærdigt mellem de patientgrupper, der har mest brug for dem? Danske Regioner præsenterede i 2019 et nyt behandlingsråd som skal sikre, at fordelingen af de begrænsede midler i sundhedssektoren sker på baggrund af en faglig vurdering snarere end i politiske prioriteringer eller dygtig interessevaretagelse fra patientgrupper, forskere mv. Det eksisterende system har været kritiseret for at skabe et A- og B-hold i sundhedssektoren, der især har ramt kroniske patienter og patienter med sjældne lidelser. Men hvordan kommer et sådan råd reelt til at fungere, og er der afsat tilstrækkelige midler til at indfri ambitionerne?

v/ Jakob Kjellberg, professor hos VIVE, cand.scient., m.sc. Health Econ (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kreativitet og læringsglemsel: Vejen til innovative unge hoveder?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Hvordan uddanner vi opfindsomme og kreative unge? Vi lever af vores viden og evne til at nyskabe, og her er opfindsomhed en forudsætning for innovation. Det kræver, at vi formår at skabe engagement og vække nysgerrigheden hos de nye generationer. På dagens møde skal vi derfor blive klogere på, hvordan vi skaber verdens mest innovative unge. For hvad skal der til for, at vi både kan tænke og lære nyt? På hvilke punkter er vi allerede godt på vej, og hvor skal der sadles om, hvis vi skabe en innovativ fremtid for Danmark?

v/ Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding & professor, Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Nationalt Genom Center

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Med et bredt flertal i Folketinget blev det vedtaget, at Nationalt Genom Center skulle oprettes med henblik på at udvikle personlig medicin. Hvordan er det gået siden oprettelsen, og hvad er øverst på dagsordenen? På hvilken måde benytter og bidrager centret til digitaliseringen, og hvilke udfordringer møder centret til daglig? Hvordan er centeret med til at sikre Danmarks topposition inden for life science.

v/ Bettina Lundgren, adm. direktør i NGC (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Farvel til et politisk liv? Fra den yngste minister til erhvervschef

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Thor Möger Pedersen har været vant til at arbejde med en stejl læringskurve i en karriere, som bl.a. har budt på stillingen som den yngste danske minister nogensinde. For et par år siden blev arbejdet på Christiansborg imidlertid lagt på hylden for det unge talent, idet muligheden for en stilling i det private erhvervsliv åbnede sig. Hvad er Thor Möger Pedersens råd til andre unge talenter, der som ham selv ønsker at engagere sig i den politiske fremtid, hvad enten det er i Folketinget, embedsapparatet eller private organisationer? Savner han dansk politik? Og hvordan er spilleregler og kultur anderledes udenfor Slotsholmen?

v/ Thor Möger Pedersen, chef for Economics and Management i COWI (MØDESTED: Villa Copenhagen, Tietgensgade 35-39, 1704 København V)

Dansk Industris anbefalinger (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

Verdens bedste arbejdsmarked har i den seneste tid været under massivt pres. Ledighedstallene nåede et historisk niveau i foråret som følge af corona-krisen. Hvad gør Dansk Industri for at sikre, at virksomhederne kommer igennem krisen? Hvordan forholder organisationen sig til fremtiden? Og hvordan sikres de mest fordelagtige vilkår for såvel industrien som for beskæftigelsen? Vi har inviteret den nye direktør i Danmarks største erhvervsorganisation til en snak om, hvordan regeringen bedst sætter rammerne for erhvervslivet, så beskæftigelsen og produktionen kan blomstre.

v/ Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Hvornår er vi der? MeToo 2.0

Fredag den 30. oktober 2020, 11.00 -11.45 - Særarrangement

Det har bidt sig fast - og der bliver bidt fra sig. For vi finder os ikke i sexchikane. Men det kræver mod at stå frem og fortælle sin historie. Det har mange kvinder på tværs af brancher vist og igen sat MeToo på dagsordenen i Danmark. Eller omsider sat Metoo på dagsordenen - for første bølge trak måske overskrifter men fik ikke de store konsekvenser hverken politisk eller strukturelt. Så hvad skal der til for at bevægelsen denne gang for alvor får ændret på samfundets spilleregler? Har bevægelsen også mulighed for at slå rødder på Slotsholmen og i samfundet eller kan stormen ebbe ud, hvis den ikke gribes? Og hvad påkalder den af refleksion hos magthaverne, ledelserne og hos os selv?

v/ Samira Nawa, Ligestillingsordfører fra RV (bekræftet) og Mette Østergaard, chefredaktør Berlingske (ikke bekræftet)

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus)

Mandag den 2. november 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek (S), boligminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ministeren i førersædet

Mandag den 2. november 2020, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde gæster transportminister Benny Engelbrecht netværket. Ministeren vil give et indblik i de aktuelle dagsordener, der florerer i ministeriet og fortælle, hvad regeringen har i den transportpolitiske pipeline i den kommende tid. Hvad ser ministeren som landets mest presserende transportpolitiske udfordringer? Hvilke parametre vil regeringen gerne måles på, og hvilke resultater håber ministeren at opnå?

v/ Benny Engelbrecht (S), transportminister (MØDESTED: Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

Forbrugeren i centrum

Mandag den 2. november 2020, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Øget kompleksitet i leverandørkæden og stigende fokus på sundhed og bæredygtighed har været med til at gøre det store udvalg på fødevaremarkedet sværere at gennemskue for forbrugeren. Indtil videre har vi blandt andet forsøgt at mærke os ud af problemet og har hermed skabt et hav af mærkningsordninger. Hvordan sikrer vi, at fødevaremærkning ikke vildleder mere, end det vejleder? Og hvilke innovative løsninger skal der til for at sikre, at forbrugeren har de rette redskaber til at handle ansvarligt? Vi inviterer COOP og Forbrugerrådet Tænk til at komme med deres syn på problematikken, og vi beder Fødevarestyrelsens innovationspartnerskab for sundere mad komme med deres konkrete erfaringer. For i hvilken grad kan vi lægge det på forbrugerens skuldre at skabe den efterspørgsel, der driver markedet i en mere ansvarlig retning?

v/ Camilla Udsen, fødevarepolitisk seniorrådgiver hos Forbrugerrådet TÆNK, Signe Frese, CSR-direktør i Coop, og Sanne Nielsen, innovations- og marketingskonsulent hos Fødevarestyrelsen (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- & Boligpolitisk Netværk København)

Mandag den 2. november 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energiøer: En ny epoke for vedvarende energi?

Onsdag den 4. november 2020, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Danmark er førende i verden, når det kommer til vindenergi. Og i lyset af de to energiøer, som med klimaaftalen er kommet tegnebrættet, kan det tyde på, at Danmark ikke kommer til at give denne titel fra sig foreløbigt. Men i hvilket omfang vil energiøerne kunne bidrage til fremtidens grønne energiforsyning? Kan vi udnytte overskudsvarme og -energi optimalt med den eksisterende infrastruktur? Og hvad er udsigterne til at koble energiøerne med fremtidens grønne teknologier?

v/ Jan Behrendt Ibsø, Senior Vice President, Wind Energy and Renewables i COWI og Jesper Koch, analysechef og leder af Grøn Energi, Dansk Fjernvarme (MØDESTED: Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

Regionsrådsformanden har ordet

Onsdag den 11. november 2020, 09.15 -11.45 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Dagens netværksmøde sætter kursen for det nære sundhedsvæsen i stævne. Vi får besøg af regionsrådsformand Anders Kühnau, som vil give sit bud på, hvordan vi bedst muligt får det nære sundhedsvæsen helskindet gennem pandemien. Vi spørger ham, hvordan regionen arbejder med håndteringen af covid-19, og hvordan det er at være sundhedskaptajn i coronastormvejr.

v/ Anders Kühnau, Regionsrådsformand (S), Region Midtjylland (MØDESTED: Villa Dining, Grenåvej 127, 8240 Risskov)

Et sygt forår: offentlig styring i en krisetid

Onsdag den 18. november 2020, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Corona-virussen pressede det danske samfund til det alleryderste. Den danske sundhedssektor var mildest talt på overarbejde, men det var langt fra den eneste sektor, der måtte i arbejdstøjet. Dog er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og vi fik at se, hvor veludrustet det danske system og dets organisering er til at håndtere krisetider. Til dagens møde får vi besøg af Jonatan Schloss, direktør i PLO, og Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet, som begge stod overfor store, om end forskelligartede, udfordringer foråret igennem. Vi spørger dem, hvordan man organiserer sig igennem en krise, hvor stor en rolle lederskab har i tider som denne, og hvad vi kan lære af coronakrisen.

v/ Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriet og Jonatan Schloss, direktør i PLO (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

En jungle af muligheder: Hvordan vælger du en public affairs-strategi?

Onsdag den 18. november 2020, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Public affairs-miljøet er i dag præget af stor omskiftelighed og en jungle af mere eller mindre effektive og komplekse værktøjer. Af den årsag kan det også synes uoverskueligt for mange interesseaktører, virksomheder og organisationer at finde hoved og hale i strategier, når der søges indflydelse på politiske områder. Til dagens møde får vi besøg af Tobias Enné og Stine Monrad Wæsel, som vil give deres svar på, hvad der skal til for at føre en succesfuld kampagne, og bud på, hvilke redskaber man kan trække på i forsøget.

v/ Sune Wæsel, Partner og Public Affairs Director hos GRACE og Tobias Enné, Creative Director hos Mensch. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Sociale medier som politisk kampplads

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Den politiske debat og de politiske budskaber huserer i stigende grad på de sociale medier, hvor partierne forsøger at nå vælgerne med deres budskaber. Er det et problem for demokratiet eller en gave til selvsamme? Brugen af data, sociale medier og misinformation blev for alvor aktualiseret og debatteret efter sagen om Cambridge Analytica, Trumps valgkamp og Brexit-afstemningen og corona-krisen har sat trumf på. Men er al politisk debat på sociale medier inficeret og uægte, eller er den i virkeligheden blot fri og rå? Hvor stor magt har de sociale medier i forhold til den politiske dagsorden, og har Facebook lært noget? På dagens møde får vi besøg af Martin Ruby fra Facebook og Mikkel Flyverbom, som er professor i digital transformation.

v/ Martin Ruby, Facebooks politiske chef i Danmark og Mikkel Flyverbom, professor i digital transformation på CBS (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Frem mod OK21

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Mens Danmark var ramt af en verdensomspændende epidemi, stemte et historisk højt flertal af lønmodtagerne ja til rammeoverenskomsten på det private arbejdsmarked. Nu lakker et ekstraordinært forhandlingsår mod enden, og vi ser frem mod OK21. På dagens møde vil vi blive klogere på, hvilke brændende platforme krisen har skabt og hvilken betydning de vil få for de kommende forhandlinger.

v/ Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Nana Wesley Hansen, Lektor, ph.d. FAOS (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kreativitet og læringsglemsel: Vejen til innovative unge hoveder?

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Hvordan uddanner vi opfindsomme og kreative unge? Vi lever af vores viden og evne til at nyskabe, og her er opfindsomhed en forudsætning for innovation. Det kræver, at vi formår at skabe engagement og vække nysgerrigheden hos de nye generationer. På dagens møde skal vi derfor blive klogere på, hvordan vi skaber verdens mest innovative unge. For hvad skal der til for, at vi både kan tænke og lære nyt? På hvilke punkter er vi allerede godt på vej, og hvor skal der sadles om, hvis vi skabe en innovativ fremtid for Danmark?

v/ Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding & professor, Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Sociale medier som politisk kampplads

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00 - Medie

Den politiske debat og de politiske budskaber huserer i stigende grad på de sociale medier, hvor partierne forsøger at nå vælgerne med deres budskaber. Er det et problem for demokratiet eller en gave til selvsamme? Brugen af data, sociale medier og misinformation blev for alvor aktualiseret og debatteret efter sagen om Cambridge Analytica, Trumps valgkamp og Brexit-afstemningen og corona-krisen har sat trumf på. Men er al politisk debat på sociale medier inficeret og uægte, eller er den i virkeligheden blot fri og rå? Hvor stor magt har de sociale medier i forhold til den politiske dagsorden, og har Facebook lært noget? På dagens møde får vi besøg af Martin Ruby fra Facebook og Mikkel Flyverbom, som er professor i digital transformation.

v/ Martin Ruby, Facebooks politiske chef i Danmark, og Mikkel Flyverbom, professor i digital transformation på CBS (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V) (fællesmøde med Politisk kommunikation)

Den nye digitale infrastruktur

Fredag den 20. november 2020, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Der er ikke så lidt på tegnebrættet hos Digitaliseringsstyrelsen i 2021, hvor de nye digitale infrastruktursprojekter MitID, NemLog-in og Digital Post skal implementeres. På dagens møde inviterer vi vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Adam Lebech, til en snak om, hvad vi kan forvente af disse projekter. Hvad ser han som de største udfordringer og muligheder ved udrulningen af de nye løsninger? Og hvordan bidrager digitaliseringsprojekterne til målet om, at den offentlige digitalisering skal være både let, hurtig og af god kvalitet, give gode vilkår for vækst samt være med til at skabe tryghed og tillid?

v/ Adam Lebech, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

EKSTRAMØDE: Lad os tale om trivsel (fælles med Uddannelsespolitisk netværk)

Mandag den 23. november 2020, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Et stigende antal børn og unge oplever trivselsproblemer, når de er under uddannelse. For nogle er ubehaget fordret af et forventningspres og for andre er det svært at holde styr på alle de mange indtryk, som man danner sig i uddannelsesperioden. Hvordan tackler vi de udfordringer, som børn og unge støder på under uddannelsen? Hvordan er det vi definerer og måler trivsel? Og hvilke redskaber kan tages i brug når både højt fagligt niveau og trivsel skal være i centrum? Det vil Lars Qvortrup og Trine Hammershøy give et bud på til dagens netværksmøde.

v/ Lars Qvortrup, professor, Aarhus Universitet og Trine Hammershøy, Direktør, Det Sociale Netværk og Headspace (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Lad os tale om trivsel (fællesmøde med Socialpolitisk netværk)

Mandag den 23. november 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Et stigende antal børn og unge oplever trivselsproblemer, når de er under uddannelse. For nogle er ubehaget fordret af et forventningspres og for andre er det svært at holde styr på alle de mange indtryk, som man danner sig i uddannelsesperioden. Hvordan tackler vi de udfordringer, som børn og unge støder på under uddannelsen? Hvordan er det vi definerer og måler trivsel? Og hvilke redskaber kan tages i brug når både højt fagligt niveau og trivsel skal være i centrum?

v/ Lars Qvortrup, professor på DPU, Aarhus Universitet og Trine Hammershøy, Direktør i Det Sociale Netværk og Headspace (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Are you not entertained? Store oplevelser for de mange - eller de få

Tirsdag den 24. november 2020, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Siden 2014 har Morten Kirkskov stået i spidsen for Danmarks nationalscene. Skuespilchefen mener ikke, at Det Kongelige Teater er støvet. Han mener, at teatret indeholder tilbud for alle. Hans visioner har blandt andet været at udvide ensemblet, udvikle mere dansk dramatik og lægge hus til flere musikforestillinger. Skuespilchefen gæster netværket, til en samtale om arbejdet med at give Det Kongelige Teater en bredere publikumsappel, og føre institutionen ind i fremtiden. Hvilke udfordringer er der forbundet med at lede og udvikle en højprofileret institution som Det Kongelige Teater? Hvordan holder man fokus på visionerne, når man ofte skal lægge øre og ryg til kritik – også fra politisk side?

v/ Morten Kirkskov, skuespilchef, Det Kongelige Teater (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Den store emballageudfordring (fællesmøde med Miljøpolitisk netværk)

Tirsdag den 24. november 2020, 14.00 -16.30 - Fødevarepolitisk netværk

Kan vi innovere os ud af de plastemballagens miljømæssige udfordringer og skabe alternativer, der ikke er nær så skadelige? I hvilket omfang er vi nødt til at tænke både krav til producenten og til slutforbrugerne ind? Hvem står med ansvaret, og hvor langt er vi i forhold til at løse den store emballageudfordring? Vi får besøg af Camilla Haustrup Hermansen, der er direktør i virksomheden Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. På dagens møde samler vi kompetencer og erfaringer fra vores Fødevarepolitiske og vores Miljøpolitiske netværk og søger sammen at finde konstruktive løsninger på en af de helt store miljømæssige udfordringer.

v/ Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack og formand for regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi (MØDESTED: Proviantgården, Christiansborg, 1218 København K)

Hvilken form for forebyggelse?

Onsdag den 25. november 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Forebyggelse i sundhedsvæsenet er en prioritering, som hele samfundet vinder på. Hvis vi forebygger overvægt og rygning, så mindsker vi antallet af patienter med type 2-diabetes og rygerrelaterede sygdomme, som kræver kostbar behandling. Ligeledes får den enkelte borger masser af livskvalitet forærende. I den forbindelse er det nødvendigt at prioritere den strukturelle forebyggelse, så alle danskere på tværs af samfundslag bliver sundere. Dagens oplægsholdere vil indvie netværket i hver deres visioner for, hvordan forebyggelse og sundhedsfremme bedst sikres i Danmark.

v/ Torben Jørgensen, professor i forebyggelse og fhv. leder, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden og Karin Friis Bach, formand, Danske Regioners Sundhedsudvalg og næstformand, Region Hovedstaden (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Transportpolitisk debat (BEMÆRK: eftermiddagsmøde efterfulgt af glögg og julehygge)

Onsdag den 25. november 2020, 14.00 -17.00 - Transportpolitisk netværk

Folketingsvalget bød på en del udskiftninger på partiernes transportordførerposter. Her over halvvejs inde i valgperioden inviterer vi fremtrædne politikere på transportområdet fra begge sider af Folketinget til debat. Hvad ser de hver især som de vigtigste issues på den transportpolitiske dagsorden? Hvor er partierne mest uenige, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes? Vi lægger op til en livlig debat og drikker efterfølgende et glas glögg og ønsker god jul.

v/ Thomas Jensen (S), Karsten Hønge (SF), Niels Flemming Hansen (K), Ole Birk Olesen (LA) og Hans Kristian Skibby (DF) (MØDESTED: Proviantgården, Christiansborg, 1218 København K)

Det vilde Vestkysten? Den nye kulturelle turistmagnet

Torsdag den 26. november 2020, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Dansk turisme er mere end Tivoli, tyske sommerhusejere og Tommelise eventyr. Men hvis Danmark skal frem i kapløbet om at være den foretrukne kulturdestination kræver det, at vi brander og synliggør vores unikke kultur- og naturarv. Og her er Vestkysten fremme i skoene. Med blandt andet ombygningen af Vadehavscentret og BIGs markante bygningsværk Tirpitz har Vestkysten formået at udnytte de storslåede naturlige rammer og det, folk i forvejen kommer til egnen for, til at tiltrække flere – og ikke mindst et bredere og mere internationalt publikum. På det første år tiltrak Tirpitz tre gange flere besøgende end forventet, og selv efter champagneeffekten har lagt sig, står turisterne stadig i kø. Samtidig er Lalandia på vej med et megaferiecenter på Vestkysten, som ser ud til at blive landets største turistmagnet udenfor København. Mod- eller medarbejder disse turistattraktioner hinanden? Hvad kan resten af landet lære af Vestkystens succeshistorie?

v/ Jan Harrit, adm.dir. i Lalandia, Klaus Melbye, direktør for Vadehavscentret og Helle Ølgaard, leder af Tirpitz (MØDESTED: Tirpitz, Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand)

Krisekommunikations moder: Coronakrisens forside og bagside

Fredag den 27. november 2020, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

I foråret blev verden for alvor ramt af coronavirusen. Og forsider, nyhedsflader og sociale medier blev oversvømmet af nyheder, fakta og følelser. Befolkningen skulle informeres rettidigt, og myndigheder var dybt afhængige af mediernes videreformidling af retningslinjer og gode råd. Midt en i krisetid er befolkningens følelser og forhold til fakta håndgribeligt og dybt alvorligt. Men sundhedsstof, frygt og frustration er altid en god historie - så formåede medierne at holde snuden i sporet under krisen? Håndterede regeringen egen kommunikation korrekt, og hvordan håndterede den myndighedernes deltagelse i medierne? Orienterede medierne efter øverste eller laveste fællesnævner, når de selv blev presset på opmærksomhed, bemanding og økonomi?

v/ Anne Sophia Hermansen, debattør og kulturredaktør på Berlingske, Anders Frandsen, Kommunikationsdirektør i Rigspolitiet og Brian Weichardt, journalist på Ekstra Bladet (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Når energipolitik bliver geopolitik

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Hvilken betydning har det for Danmarks forsyningssikkerhed, når energipolitik ikke bare er energipolitik, men i høj grad også geopolitik? Hvad er de bredere perspektiver, og hvordan spiller de ind på Danmarks holdning til Nord Stream 2 og Viking Link? Dagens møde stiller skarpt på, hvordan internationale dagsordener, sikkerhedspolitiske overvejelser og diplomati influerer dansk energi- og forsyningspolitik.

v/ Martin Lidegaard (R), MF’er og fhv. Klima- og Energiminister og Udenrigsminister (ikke bekræftet) og Torben Brabo, adm. direktør i Gas TSO, Energinet

Analyse af årets finanslov - hvor skal vi hen næste år?

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Så er årets finanslov ved at være på plads. De sidste politiske aftaler indgås, og forslaget skal inden nytår tredjebehandles og vedtages i Folketinget. Vi inviterer Børsens chefredaktør og tidligere finansminister Bjarne Corydon til at præsentere sin analyse og evaluering af årets finanslov. Samtidig vil han sætte pejlemærkerne for udviklingen i de offentlige finanser til næste år.

v/ Bjarne Corydon, chefredaktør Børsen

Den ulige sundhedssektor

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -13.00 - Sundhedspolitisk netværk

At der er ulighed i sundhedssektoren er velkendt. Velstillede borgere har signifikant højere sandsynlighed for at overleve en kræftsygdom end mindre velstillede, og de velstillede lever også signifikant længere end de mindre velstillede. Hvordan arbejdes der med at komme uligheden i sundhedssektoren til livs? På dagens møde tager vi debatten og forsøger at svare på, om der reelt er politisk vilje til at gøre noget ved problemet og hvilke løsningsparametre, der i givet fald skal tages fat på.

v/ Karin Friis Bach, formand, Danske Regioners sundhedsudvalg og Morten Sodemann, overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital (m. frokost og juleafslutning) (Mødested: SOHO - flæsketorvet 68 1711 København V)

Skolen under og efter corona

Tirsdag den 1. december 2020, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Coronakrisen blev ikke løst med et snuptag, og fremtiden ser stadig mere uvis ud, mens restriktioner og forholdsregler ser ud til at blive mere permanent. Hvordan skal man bedst drive skole under coronakrisen og hvordan skal skolerne indrettes for fremtiden? Hvilken vej skal man gå, hvis man ønsker at få indflydelse på uddannelsespolitikken i Danmark? Hvad er ”dos and dont’s” og hvilke indsatser er bedst? Disse spørgsmål og mange flere stiller vi dagens gæster.

v/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, Søren Hindsholm, næstformand for Danske Gymnasier og Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Når fonde finansierer: Investering i nære sociale indsatser

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvilke værktøjer kræver det, når det gælder om at skaffe finansiering til sine sociale projekter? Hvilke kriterier bør man særligt sørge for at opfylde i forbindelse med en ansøgning, når man som social organisation gør sig håb om fondsstøtte? Vi har inviteret Henrik Tvarnø, Direktør i A. P Møller fonden, og Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, til en snak om forudsætningerne for det gode samarbejde fond og støttemodtager imellem.

v/ Henrik Tvarnø, Direktør, A. P. Møller Fonden og Henriette Christiansen, direktør, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Tegn der tæller: Sig det med et tweet

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Det handler om at slå hovedet på sømmet. Gerne med et glimt i øjet. Og på 140 tegn. Vi inviterer en af landets klogeste twitter-hjerner til en formiddag om, hvordan man går til et medie som Twitter. For hvordan skaber man interesse om sine tweets om stort som småt? Hvilke overvejelser skal man gøre sig, før man sætter sig til tasterne? Og hvad fungerer egentlig bedst på Twitter?

v/ Benjamin Rud Elberth, ejer, Elberth Kommunikation (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Forbrugerne i front

Onsdag den 2. december 2020, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I en ikke så fjern fremtid kan lokale energifællesskaber overtage en del af energiproduktionen i Danmark. Udviklingen vil have stor betydning for energilandskabet, som vi kender det i dag, og vil stille store krav til nye forretningsmodeller for den etablerede branche. Hvilke udfordringer og muligheder er forbundet med denne udvikling? Hvor meget magt vil de lokale energifællesskaber og ”prosumerne”, som både forbruger, producerer og sælger energi, få over elnettet i fremtiden? Hvem skal sætte rammerne for udviklingen af fællesskaber, og hvilken rolle kommer systemoperatører og distributionsselskaber til at spille i dette nye energilandskab?

v/ Jens Stenbæk, formand, SEAS-NVE og Ulrik Jørgensen, forsker i energiomstilling og hovedforfatter af ”Håndbog for Energifællesskaber” (MØDESTED: Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

Mediernes betydning for tendenser i digital sundhed

Torsdag den 3. december 2020, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Som sundhedsredaktør på Politiken er Lars Igum Rasmussen løbende opdateret på de aktuelle tendenser på sundhedsområdet. Hvor mener han, at den digitale sundhed særligt har vundet frem i 2020? Hvilken udvikling kommer til at præge de kommende år? Vi inviterer sundhedsredaktøren til at komme med sine bud på, hvordan mediernes rolle kan have en afgørende betydning for danskernes skepsis over for digitale tendenser, herunder deling af data i sundhedsøjemed.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken (MØDESTED: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Konsulenthjælp: valuta for pengene?

Torsdag den 3. december 2020, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Tre milliarder kroner. Så meget skulle der ifølge regeringen skæres i brugen af eksterne konsulenter til den offentlige sektor. Tallet er til at tage og føle på, og udgør en pæn sjat af det samlede beløb, det offentlige årligt bruger på konsulenter. Men hvad kommer det til at betyde for sektoren, hvis der forsvinder for tre milliarder kroners konsulenter? Hvilke opgaver må i så fald overdrages til internt ansatte, og hvor kvalificerede er de til at håndtere dem? Og hvorfor er det så svært for regeringen at finde penge til besparelserne på konsulentydelser?

v/ Martin Præstegaard, CFO i ATP og Mikkel Pødenphant, government and public sector expert, PA Consulting.

Fremtidens disruptede finanssektor

Torsdag den 3. december 2020, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Banking is necessary, banks are not. Sådan sagde Bill Gates i 90'erne. Med digitaliseringsbølgen - eller tsunamien - er der ingen vej tilbage for finanssektoren. Men hvad er egentlig vejen frem? Er fintech, globale spillere og digital disruption ved at presse de gamle spillere ud? Jan Damgaard kommer på dagens møde med bud på det krydspres, der venter finanssektoren, når forretningsmodellen sættes under digitalt pres. For hvis de gode gamle (og lukrative) dage er ovre, hvad skal der så til for, at fremtidens finanssektor også præges af fortidens institutioner?

v/ Jan Damsgaard, professor, Institut for IT-ledelse, Copenhagen Business School (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Arbejdsmarkedspolitik i en coronatid

Torsdag den 3. december 2020, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Temaet for dagens netværksmøde er, hvordan de forskellige partier bedst ser beskæftigelsespolitikken udviklet i lyset af coronakrisen. Hvad er de forskellige visioner, og er de enige om målene, men ikke om midlerne? Hvad er i deres øjne de største udfordringer, når det kommer til at få beskæftigelsen i Danmark på ret køl? Vi inviterer de politiske ordførere til en snak om den fremtidige beskæftigelsespolitiske kurs.

v/ Samira Nawa, beskæftigelsesordfører (RV), Leif Lahn, beskæftigelsesordfører (S) og Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V) (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Anne Stig - Den nye kvinde bag roret på Kvægtorvet

Torsdag den 3. december 2020, 14.30 -17.15 - Medie

Det blev i familien, da TV 2 udnævnte Anne Engdal Stig Christensen som koncernens nye adm. direktør. Anne har en lang karriere i TV 2 bag sig, hvor hun har indtaget flere roller – både som programdirektør og marketingkoordinator. Men hun trækker også på erfaringer fra Danmarks Radio og SBS Media (i dag Discovery Networks Danmark). På mødet skal vi høre om hendes visioner for at udvide TV 2's indhold. Hvordan ser hun eksempelvis på den stigende konkurrence fra udenlandske streamingtjenester og især gratis sociale medier som YouTube, der stjæler seere blandt de yngre generationer, der ikke er opvokset med flow-TV?

v/ Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør, TV 2 (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Tør hvor andre tier? Konsulenthuses rolle og magt

Torsdag den 3. december 2020, 15.15 -18.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

I alle demokratier søger en bred kreds af aktører magt og politisk indflydelse. Sagkyndig og kompetent rådgivning kan være altafgørende, når organisationernes løsningsforslag skal præsenteres på den rigtige måde eller når myndigheder skal undersøge eller evaluerer eget område - og her kigges ofte mod konsulenthusene. Hvilke forskellige vilkår skal der tages hensyn til, når man bidrager med rådgivning i henholdsvis den private og den offentlige sektor? Og hvordan kan den rette rådgivning gøre en forskel for politikudvikling og politisk indflydelse? Vi får besøg af to repræsentanter fra to af de store konsulenthuse, Anna Tulinius fra Implement Consulting Group og Jakob Engel-Schmidt fra Rud Pedersen, som vil fortælle os om fokus og fremgangsmåde i de respektive huse, ligesom vi spørger ind til deres vej ind i konsulentverden.

v/ Anne Tulinius, partner hos Implement Consulting Group (ikke bekræftet) og Jakob Engel-Schmidt, Public Affairs Director, Rud Pedersen

Et kig ind i det erhvervspolitiske maskinrum

Fredag den 4. december 2020, 09.15 -12.00 - Erhverv, vækst og innovation

På dagens møde deler direktør i Erhvervsstyrelsen, Katrine Winding, sine erfaringer og indsigter fra mange år i det erhvervspolitiske maskinrum. Er vi på rette spor i forhold til at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsfremme, vækst og innovation i både byer og yderområder? Hvad ser hun som de største og mest presserende udfordringer for erhvervslivet på både kort og lidt længere sigt? Er det udfordringer, vi kan regulere os ud af – og i så fald hvordan?

v/ Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den svære boligøkonomi

Fredag den 4. december 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2020 ser ud. I Forenet Kredit arbejdes med målsætningen om fair lån til alle i hele Danmark uanset geografi. Vi spørger formanden Nina Smith, hvordan Forenet Kredit mærker de boligøkonomiske tendenser, og hvordan det udfordrer deres ambition om at give verdens bedste boliglån.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, og Nina Smith, formand for Forenet Kredit, næstformand i Nykredit A/S og professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet. (MØDESTED: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Supersygehuse - hvad er kommunernes rolle?

Mandag den 7. december 2020, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

De har været diskuteret vidt og bredt, og nu er de her. Supersygehusene repræsenterer ikke blot et enormt potentiale, men også en række problematikker og udfordringer. Hvordan faciliteres samarbejdet mellem supersygehusene og kommunen bedst, og hvordan bliver udviklingen i fremtiden? Vi har inviteret direktør på Aarhus Universitetshospital Poul Blaabjerg og direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Hosea Dutschke til diskussion og debat med netværket. Hvordan kan de gøre hinanden endnu bedre?

v/ Poul Blaabjerg, direktør på Aarhus Universitetshospital, og Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

FN's verdensmål: Hvordan kommer byggeriet op i gear?

Onsdag den 9. december 2020, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Byggeriet spiller en nøglerolle i arbejdet med verdensmålene. Det er helt oplagt at arbejde med målet om bæredygtige byer og lokalsamfund, men også mål om ansvarligt forbrug, sundhed og trivsel er centrale for branchen. På dagens møde diskuterer vi, hvordan verdensmålene konkret kan tænkes ind i sektoren, og hvor langt vi er med dette arbejde i Danmark. For hvem har ansvaret? Hvordan stiller vi bedst krav til os selv og andre? Og hvad gør vi for at sikre gennemsigtighed, så vi har mulighed for at vurdere vores fremskridt? Mette Qvist fra Green Building Council tager os gennem de store tendenser og udfordringer, og efterfølgende præsenterer to af netværkets medlemmer cases fra deres arbejde med verdensmålene.

v/ Mette Qvist, CEO, Green Building Council Denmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kommunerne på den grønne bølge

Mandag den 14. december 2020, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Kommunerne spiller en afgørende rolle for både problemerne og de mulige løsninger i forhold til den grønne omstilling. Vi stiller skarpt på, hvordan en af landets mindste og største kommuner arbejder mod en mere bæredygtig hverdag, og hvad der i kommunerne opleves som de mest centrale udfordringer og muligheder. Hvad er de vigtigste problemstillinger i kommunerne? Hvordan navigerer kommunerne i samspillet med både stat og regionerne? Og hvilken rolle spiller samarbejde og inddragelse af borgere, organisationer og erhvervsliv, når det gælder om at skabe de bedste rammer for miljøet?

v/ Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, teknik- og miljøforvaltningen, Københavns Kommune og Søren Stensgaard, teknisk forvaltningschef, Samsø Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

It-chefen – fra kældermenneske til virksomhedens pengemaskine

Tirsdag den 15. december 2020, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Titler som ”IT-chef” og ”CIO” er under udvikling. Ansvarsområderne dækker gerne over både planlægning, udvikling og drift af organisationens forretningsteknologi. Man skal koordinere organisationens data- og informationsstrategi, ligesom man skal foretage risikovurderinger og stå på mål for sikkerheden omkring den digitale infrastruktur. Samtidig skal kundens eller borgerens møde med teknologien koordineres. Vi får besøg af tre af Danmarks dygtigste CIOs, som vil give os et indblik i de kompetencer, som de har måttet tilegne sig for at kunne optimere deres organisationers digitale transformation. Hvad har været deres strategiske prioriteringer? Hvilke erfaringer har de gjort sig undervejs i forhold til ledelsen og bundlinjen?

v/ Stig Lundbech, direktør, Koncern IT, Københavns Kommune, Torben Ruberg, CIO, Maersk Tankers og Morten Holm Christiansen, CIO/CTO, Coop Danmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

A helping hand: Convenience anno 2020

Tirsdag den 15. december 2020, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Det er ingen hemmelighed, at en af de helt store trends for tiden er convenience. Forbrugerne anno 2020 vil gerne have en hjælpende hånd og spare tid i køkkenet. Convenience-bølgen har skabt gode muligheder men også en del udfordringer for branchen. For hvordan sikrer vi kvalitet, smag og holdbarhed? Hvilke nye krav stiller dette til f.eks. processering, emballage og tilberedning? Og er trenden kommet for at blive? Vi inviterer til debat med en af tidens store producenter af convenience-måltider, Løgismose Meyer, samt en af landets største forhandlere af convenience, 7-Eleven.

Jesper Uggerhøj, adm. direktør, Løgismose Meyers og Jesper Østergaard, adm. direktør, 7-Eleven (ikke bekræftet) (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Mandag den 18. januar 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi tager på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan man i centraladministrationen arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Her vil dagens oplægsholder give et indblik i de udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele uddannelsesområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle unge så dygtige som muligt.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Social finanslov fra A til Z

Onsdag den 20. januar 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Det koster penge at implementere og drive sociale indsatser. Ikke desto mindre er det sociale arbejde nødvendigt, når vi fokuserer på at løfte livskvalitet og kompetencer hos udsatte borgergrupper. Tanken, at se sociale indsatser som investeringer i mennesker ledte til, at satspuljepartierne i efteråret 2015 bevilligede penge til udviklingen af en økonomisk model for det sociale område: SØM. Finansloven for 2021 er vedtaget, og spørgsmålet er, hvilket aftryk SØM-modellen har sat på budgetterne.

V/ Troels Lund Poulsen, finansordfører, forhv. skatteminister og statsrevisor (ikke bekræftet) og Kenneth Lykke Sørensen, leder af SØM, Socialstyrelsen

Anders Langballe: Når den politiske fortælling også er privat

Torsdag den 21. januar 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

I starten af 2020 gjorde Danske Handicaporganisationer sig et scoop, da de ansatte den mangeårige politiske redaktør på TV2, Anders Langballe, som kommunikationschef. I medieverden var han en stor del af viderebringelsen af politiske fortællinger - i dag skal han være med til selv at skabe dem for en sag, der står hans hjerte nært efter en hård periode i Anders' liv. Men hvordan skaber man en fortælling, der rammer bredt, når den samtidig er så personlig? Og hvordan kan Anders bruge sin tid fra medierne til arbejdet i interesseorganisationen? På dagens møde tager vi snakken med Anders Langballe om de kommunikative redskaber, når en politisk sag i den grad også er privat.

v/ Anders Langballe, kommunikationschef, Danske Handicaporganisationer

Velkommen på forsiden

Mandag den 25. januar 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Historier fra sundhedsvæsenet rydder forsider og sætter sindene i kog i den offentlige debat. Mange, der arbejder i sundhedsvæsenet, har prøvet at stå midt i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvilken rolle spiller medierne for sundhedsvæsenets image og virke? Hvordan har de indflydelse på det sundhedspolitiske spil? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på medierne som sundhedspolitisk taktstok, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller netværket om, hvordan pressen arbejder med sundhedsjournalistisk.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Tirsdag den 26. januar 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi tager på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan man i centraladministrationen arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Her vil dagens oplægsholder give et indblik i de udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele uddannelsesområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle unge så dygtige som muligt.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hüttemeiers fornemmelser for spin

Onsdag den 27. januar 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Inden næste Folketingsvalg skal vælgerne vide, hvor de har Venstre og Ellemann. Og der skal være et samlet blåt projekt og alternativ til den socialdemokratiske regering. Så hvordan det skal lykkes? Og hvordan skal hensynet mellem baglandet, bredden i partiet og visioner balanceres? På dagens møde får vi besøg af Venstres partisekretær, Christian Hüttemeier, der vil dele erindringsglimt og erfaringer fra en karriere, der har bragt ham fra sportsjournalistikken til rollen som manden, der skal hjælpe Jakob Ellemann-Jensen med at overtage de berygtede nøgler til Statsministeriet.

v/ Christian Hüttemeier, partisekretær i Venstre (ikke endelig bekræftet) (mødet afholdes på Christiansborg med efterfølgende frokost i Snapstinget)

Ministerens visioner

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00 - Medie

Kultur- og mediedanmark er udfordret på en række parametre. Det er især tabet af annoncepenge, udenlandske streamingtjenester og gratis indhold på sociale medier, der udfordrer danske medier og producenter. Der er derfor behov for at gentænke den danske mediepolitik. Den foregående regering forsøgte efter eget udsagn at løse nogle af udfordringerne, men med en noget lunken modtagelse fra Mediedanmark. Knap halvvejs igennem S-regeringens periode beder vi ministeren gøre status for regeringens mediepolitik, og hvilke løsninger man ser på udfordringerne.

v/ Joy Mogensen, kulturminister (S)

Supersygehusenes indtog

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Supersygehuse er vejen til at indfri målet om effektivisering, kvalitet, et sammenhængende patientforløb og øget patientsikkerhed. Ambitionerne er store og meget tyder på, at supersygehusene kan have store fordele - men KL mener, at det kræver en markant oprustning af det nære sundhedsvæsen. Hvad skal vi forvente af disse supersygehuse? Hvordan påvirkes almen praksis, når strukturen forandres, og hvilke krav stilles til samarbejdet mellem supersygehusene og det nære sundhedsvæsen? Og kan sygehusene leve op til målet om, at effektivitet og kvalitet skal gå hånd i hånd, når økonomien ikke nødvendigvis følger med?

v/ Niels Würgler Hansen, sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

KØBENHAVNERDAG: Kulturministerens visioner

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Netværket drager til København, hvor vi har sat Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen i stævne, for at dele sine visioner for kulturpolitikken. Efter fire år i træk med besparelser på den årlige statsbevilling kan kulturinstitutionerne glæde sig over, at årets finanslov resulterede i et farvel til omprioriteringsbidraget. Er dette startskuddet til at få kulturen tilbage på den politiske dagsorden, eller hvad ligger i kortene for de næste par år? Hvor skal der sættes ind og hvad skal prioriteres, hvis kulturen og forståelsen af kulturen skal løftes? Ministeren tager en åben diskussion med netværket om, i hvilket retning den danske kulturpolitik og kulturliv skal bevæge sig - og ikke mindst hvordan vi kommer derhen.

v/ Joy Mogensen, Kultur- & Kirkeminister (S)

Bagom Else: Offentlig styring kørt af sporet eller mediernes skræmmeeksempel?

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I sommeren 2020 kunne TV2 afsløre plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor beboeren Else blev behandlet decideret uværdigt og ubehageligt af flere af de plejehjemsansatte. Siden TV2's skjulte optagelser så dagens lys, har Aarhus Kommune forsøgt at tage hånd om sagen, og de første skridt er blevet taget i forsøget på at forebygge denne slags tilstande på plejehjemmene. Til dagens møde bliver vi sat ind i sagen og mediedækningen af denne, og vi skal diskutere, hvilke linjer sagen trækker for offentlig styring og ledelse. For hvordan undgår man egentlig omsorgssvigt i kommunerne, og hvor omfattende er problemet egentlig (om det er i ældreplejen eller på andre områder)? Hvordan skal kommunale ledere håndtere sager som disse i fremtiden - både udadtil og internt? Og er det overhovedet retfærdigt at bruge en enkeltstående case som denne til at sætte spørgsmålstegn ved tillidsbaseret styring generelt eller har medierne været for sensationssøgende?

v/ Anna Thygesen, adm. direktør, WeDoCommunications, Troels Jørgensen, redaktionschef, TV2 Dokumentar og Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent på ældreområdet, KL (ikke bekræftet)

Branchen har ordet

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Hvordan ser IT-branchen på planerne for fremtidens digitale Danmark. Er barren sat højt nok for den offentlige digitalisering, skyder vi forbi mål, eller rammer vi faktisk helt inden for skiven? Vi beder IT-Branchens frontkvinde Natasha Friis Saxberg komme med sit bud på den ideelle digitaliseringsstrategi for det offentlige Danmark. Skal vi til at arbejde med mere langsigtede strategier, end hvad førhen har været tilfældet? Hvordan kan vi skabe bedre muligheder for fleksibilitet uden at slække på ambitioner og kvalitet? Og hvor har vi oplevet de største huller i de tidligere strategier og i den eksisterende regulering på området? Vi beder hende desuden forholde sig til, hvordan branchen også selv i højere grad kan sætte ind for at være med til at sikre, at vi kommer bedst muligt videre med den fællesoffentlige digitalisering.

v/ Natasha Friis Saxberg, adm. direktør, IT-Branchen (OBS: dato ikke endelig)

Kulturministerens visioner

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Vi inviterer Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen til at gæste netværket og dele sine visioner for kulturpolitikken. Efter fire år i træk med besparelser på den årlige statsbevilling kan kulturinstitutionerne glæde sig over, at årets finanslov resulterede i et farvel til omprioriteringsbidraget. Er dette startskuddet til at få kulturen tilbage på den politiske dagsorden, eller hvad ligger i kortene for de næste par år? Hvor skal der sættes ind og hvad skal prioriteres, hvis kulturen og forståelsen af kulturen skal løftes? Ministeren tager en åben diskussion med netværket om, i hvilket retning den danske kulturpolitik og kulturliv skal bevæge sig -– og ikke mindst hvordan vi kommer derhen.

v/ Joy Mogensen (S), Kultur- og Kirkeminister

KØBENHAVNERDAG: Mangler kulturen en paraply?

Torsdag den 28. januar 2021, 13.00 -15.30 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvad betyder kulturen for danskerne og hvad betyder den for politikerne? Nye undersøgelser viser, at danskerne mener at kulturoplevelser gør Danmark til et bedre sted at leve, binder os sammen som nation og fremmer børns faglige læring. Samtidigt lurer rindalismen stadig i befolkningen, og kulturen ligger fortsat blandt bundskraberne i opgørelserne over hvad der flytter stemmer til valg. Mangler kulturen en politisk forstærker og interessevaretager eller er kulturens interesser for varieret til at samles under én paraply?

v/ Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv og fhv. kulturminister og Morten Mølholm Hansen, adm.direktør i Danmarks Idrætsforbund

Status på klimahandlingsplanen

Mandag den 1. februar 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Aftalen om en ny klimalov danner rammen om arbejdet med at reducere Danmarks CO2-udledning og stiller krav til en 70 procents reduktion i 2030, svarende til 19 mio. ton CO2. Med de første spadestik til en færdig klimahandlingsplan redegør regeringen for reduktionen af de første 3,4 mio. ton, men hvad er udsigten for at få en endelig klimahandlingsplan på plads, der lever op til reduktionsmålet? På dagens møde beder vi formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg Ida Auken give en status på klimahandlingsplanen. Hvad er de største knaster politisk set? Hvad vil betydning af de foreløbige klimaaftaler være for energisektoren? Hvilke yderligere tiltag har energisektoren i sigte? Og hvor optimistisk er hun i forhold til den nationale og internationale klimaindsats set i lyset af Corona-krisen?

v/ Ida Auken (RV), formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (OBS: Dato ikke endelig)

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Mandag den 1. februar 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Selvom Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen i yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre landsbyer attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Simon Harboe, projektchef, Realdania

Kommunalvalgår: Hvordan sætter man dagsordenen?

Tirsdag den 2. februar 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Hvordan gør man sig gældende i den kommende valgkamp? Hvad skal valget handle om, og hvordan trænger man igennem til både vælgere og politikere? Det spørger vi dagens to oplægsholdere om, som i den grad ved noget om kommunalvalg. Vi har inviteret Roger Buch, én af Danmarks førende eksperter i kommunalvalg, og Christian Hüttemeier, partisekretær i Venstre, til at tage denne diskussion med os. De vil give sine bud på, hvordan man bedst sikrer interessevaretagelse op til, under og efter en kommunal valgkamp, og hvordan man får sit budskab til at stå knivskarpt overfor politikere, vælgere og samarbejdspartnere.

v/ Christian Hüttemeier, partisekretær, Venstre (ikke bekræftet) og Roger Buch, forsker i Kommunalpolitik ved Dansk Medie- & Journalisthøjskole i Aarhus.

Kommunalpolitisk debat: Har vi skabt de optimale rammer?

Onsdag den 3. februar 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Vi inviterer tre markante kommunale stemmer til debat om, hvordan fremtiden skal se ud på det energi- og forsyningspolitiske område. Hvad er deres holdning til den måde, sektoren i dag er bygget op? Kan og skal vi gøre det på en anden – billigere, smartere eller grønnere – måde? Vi inviterer til debat om sektorens rammer. For hvordan skaber vi gennem regulering, strukturer og ejerskabsforhold de bedste/mest gunstige vilkår for en både effektiv og klimavenlig fremtid på energi- og forsyningsområdet?

v/ Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg, Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester, Fredensborg (ikke bekræftet) og Bünyamin Simsek (V), Rådmand for Teknik & Miljø, Aarhus

Miljøpolitisk debat

Onsdag den 3. februar 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Vi skyder det nye år i gang med at tage temperaturen på miljøpolitikken, når vi byder nye såvel som garvede miljøordførere fra begge fløje til debat om det danske miljø. Hvem skal betale prisen for, at vi også i fremtiden kan drikke vores vand direkte fra grunden? Skal landbrugsarealer lade livet til fordel for natur og biodiversitet? Og hvordan forholder de sig til klimahandlingsplanerne på miljøområdet? Vi spørger, hvad de hver især ser som de mest aktuelle og akutte miljøpolitiske problemstillinger – og ikke mindst hvordan disse skal løses.

v/ Mette Gjerskov (S), Mette Abildgaard (K), Jacob Jensen (V) og Carl Valentin (SF) (OBS: ikke bekræftet - dato ikke endelig)

Den aktive beskæftigelsesindsats: status på a-kasseforsøget

Onsdag den 3. februar 2021, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Som en del af aftalen om en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats fra 2018, blev en forsøgsordning med a-kasserne vedtaget. Mange års debat om jobcentrenes kompetence og duelighed skulle testes i praksis, og den 1. januar 2020 overtog ni udvalgte a-kasser kontaktforløbet med den ledige i opsigelsesperioden og de første tre måneders ledighed. Vi er nu et år inde i forsøgsperioden og gør status på, hvad de foreløbige erfaringer fortæller. Har forsøget den ønskede effekt?

v/ Morten Fønsskov Greising, vicedirektør, Styrelsen for Arbejdsmarkedspolitik og Rekruttering (ikke bekræftet) og Verner Sand Kirk, direktør i Danske (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København) A-kasser

Sundhedsdata – koblingen mellem praksis, informationssikkerhed og databeskyttelse

Torsdag den 4. februar 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Sundhedsdata og IT spiller en væsentlig rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen, men lovgivningen på området opleves ofte som en barriere. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at omkring 80% af danskerne gerne vil have, at den sundhedsfaglige behandler har adgang til alle ens sundhedsdata. Hvordan sikrer vi, at databeskyttelse og informationssikkerhed ikke bliver en hindring for sundhedsvæsenet ved indsamling og opbevaring af sundhedsdata? På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på udfordringerne ved sikker håndteringen af sundhedsdata, samt hvordan disse bedst muligt overkommes.

v/ Klaus Høyer, professor, KU, Institut for Folkesundhed og forfatter til bogen ”Hvem skal bruge sundhedsdata – og til hvad?”, Søren Bank Greenfield, afdelingschef for Cyber- og Informationssikkerhed og Sigrun Gyrtrup, teamleder for Juridiskteam fra Sundhedsdatastyrelsen

Midt i en omstillingstid: grønne public affairs

Fredag den 5. februar 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Den grønne omstilling er undervejs og har vist sig at stå højt på dagsordenen hos danskerne. Centrale aktører i Danmark forsøger derfor i disse dage at tilpasse sig en ny virkelighed – fra politikere til organisationer og virksomheder. For hvad betyder udviklingen egentlig for public affairs? Hvordan skal man som lobbyist agere i en tid, hvor grønne interesser er sat på øverste hylde? Og hvad gør de aktører, som ikke til hverdag beskæftiger sig med klima og miljø, for at skubbe deres interesser op i hierarkiet? Disse spørgsmål, og flere til, håber vi at få svar på til dagens møde, hvor Connie Hedegaard besøger netværket og deler ud af sin viden.

v/ Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Strømlinede implementeringsprocesser for E-sundhed

Tirsdag den 9. februar 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Vi bruger mange penge på udvikling af E-sundhedsløsninger til behandling af en lang række psykiske og fysiske lidelser. Dog er det kun et fåtal af de digitale tiltag, som bliver en del af hverdagen i sundhedsvæsenet og de, der gør, er lang tid om at blive implementeret. Spørgsmålet er, hvordan man griber udfordringen an med at få strømlinet implementeringsprocesserne på tværs af sundhedssektoren. På dagens møde sætter vi myndighed og praksis i stævne, og beder oplægsholderne forholde sig til, hvordan vi sikrer de bedste vilkår for digital behandling til borgerne i fremtiden.

v/ Morten Elbæk Petersen, direktør, sundhed.dk, og Mireille Lacroix, næstformand i PLO (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kultur eller klimakamp?

Onsdag den 24. februar 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Klimakampen mangler hverken fakta eller aktører. Men på trods af dette, er den så abstrakt, at den enkelte kan have svært ved at rumme perspektiverne og konsekvenserne. En krise der hverken er til at føle eller se med det blotte øje, kommer til at ændre vores verden som vi kender den. For at skabe forståelse og mobiliserer til handling, spiller kulturen og kunsten en afgørende forskel for at skabe en oplevelse og fornemmelse, hvad der er på spil i den her debat, på en helt anden måde, end vi er vant til. Men tager kulturaktørerne, institutionerne og kunsterne den rolle på sig? Tænker de politiske aktører kulturen ind i klimakampen? Og glemmer for mange kulturinstitutioner deres poltiske ansvar? På dagens møde, skal vi høre om den udskældte modeindustris store event og om klimakampens forfatter på Slotsholmen give deres bud.

v/ Kaspar Colling Nielsen, forfatter og taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen (S) og Cecilie Thorsmark, CEO, Copenhagen Fashion Week

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Digital Sundhed)

Fredag den 26. februar 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Sundhedspolitisk netværk)

Fredag den 26. februar 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Billigt, bæredygtigt og alment?

Tirsdag den 2. marts 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

De større byer vokser, og der er rift om boligerne. Nye almene boliger skal sikre byernes fremtid, men kan de leve op til alle krav. Boligerne skal være billige nok til at den brede befolkning kan flytte ind, byggeriet skal være bæredygtigt nok til at leve op til klimakrav og virksomhederne skal trække et overskud hjem på byggerierne. Kan enderne mødes når byggeriet både skal være billigt, bæredygtig og alment? Vi har inviteret Bent Madsen og Lars Køhler til at dele deres visioner for de almene boligers fremtid.

v/ Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger og Lars Køhler, byggeri-, klima- og energirådgiver, Rådet for Grøn Omstilling (Ikke bekræftet)

Robotterne kommer: De nye digitale redaktører

Onsdag den 3. marts 2021, 09.15 -12.00 - Medie

Algoritmer styrer indholdet på den enkelte brugers newsfeed på sociale medier som Instagram og Facebook. Teknikken gør sig nu også gældende hos flere medier, hvor man tilpasser online aviser til den enkelte læser. Hos svenske MittMedia har man eksempelvis 600 segmenteringer, der tilpasser de viste artikler ud fra faktorer som bopæl, interesser og tidligere læste artikler. Erfaringerne fra Sverige har vist, at personligt tilpassede forsider fastholder betalende kunder, og læserne bruger mere tid og klikker på flere artikler. Men risikerer man ikke at skabe en filterboble, når læserne præsenteres for artikler, der bekræfter dem i deres egne interesser og holdninger? Og er det ikke et brud på den demokratiske samtale på tværs af skel, som medierne gerne skal facilitere?

v/ Jannie Møller Hartley, lektor ved Center for Big Data, Roskilde Universitet (ikke bekræftet) og Magnus Bjerg, formand for Danish Online News Association (DONA) (ikke bekræftet)

Workshop: Kulturlivets mest presserende dilemmaer

Onsdag den 10. marts 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

På dagens møde fylder vi kaffekanderne, spidser blyanterne og smider kulturlivets mest presserende dilemmaer og problematikker på tavlen. Hvad kan vi lære af hinanden, og hvordan kan vi gøre hinanden stærkere? Hvilke problemer går igen og hvilke løsninger kan udbredes? Vi danner rammerne for et fortroligt rum til at brainstorme, erfaringsudveksle, nørde og diskutere i.

MØDESTED: Institut for (X) (Ikke bekræftet)

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært? (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

Tirsdag den 16. marts 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund (3F) og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært? (fællesmøde med uddannelsespolitisk netværk)

Tirsdag den 16. marts 2021, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund (3F) og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Public Affairs på dåse

Tirsdag den 16. marts 2021, 14.00 -16.00 - Netværk: Public Affairs

Carlsberg lancerede i 2018 en ny indpakning til deres sixpack-øl, der skærer markant ned for plastikforbruget, og helt fjerner de plastikringe fra indpakningen, der er udskældt for at skade naturen og dyrevildt. Carlsberg formåede med lanceringen at skabe en positiv global fortælling, der ramte store nyhedssider i det meste af verden og medførte en stigning i salget på 19 % i første kvartal af 2019. På dagens møde skal vi tale om, hvad en nyskabt fortælling, der tilpasses tidens tegn, kan gøre for en virksomheds public affairs-muligheder.

v/ Kasper Elbjørn, pressechef i Carlsberg (MØDESTED: Carlsberg Laboratorium, Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 København)

Too big to fail? EU og USA's håndtering af Covid-19

Onsdag den 17. marts 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Covid-19 ramte ikke kun den danske økonomi - hele verden går stadig igennem en større genoptræning. Især store spillere som USA og EU’s håndtering af krisen har været under luppen. I EU igangsatte Centralbanken flere tiltag for at holde bankerne oven vande og i USA opførte aktiemarkedet sig overraskende positivt ift. forventningerne til en økonomisk krise. Hvor store spor har Corona-krisen sat i finanssektoren i hhv. USA og EU indtil videre? Og hvad har det af betydning for den danske finanssektor - nu og fremadrettet? Til dagens møde får vi besøg af Mirco Reimer-Elster og Sinne Backs Conan, som vil dele ud af deres viden om pandemiens konsekvenser for de respektive finansielle systemer.

Sinne Backs Conan, Europapolitisk direktør, Finans Danmark og Mirco Reimer-Elster, USA-analytiker, TV2

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Fredag den 19. marts 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er bare nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente at se rejst fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi to aktører komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitiken blæser.

V/ Naja Dandanell, redaktør på Politiken Skoleliv og Stina Vrang Elias, adm. direktør for DEA, formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) samt medlem af Disruptionrådet

David Hellemann om værdien af stærk ledelse

Fredag den 19. marts 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Da David Hellemann fik mulighed for at skifte fra Nordea til en stilling som koncerndirektør i Nykredit var det en opgave, som han ikke kunne sige nej til. I over 20 år har Hellemann besiddet lederstillinger, hvorfor han efterhånden har opbygget en ledelsesmæssig erfaring fra både den offentlige og private sektor. Vi inviterer koncerndirektøren til at dele sine erfaringer med netværket. Både når det kommer til at sidde i lederstolen, men også i forhold til at tage afgørende beslutninger, når spændende karriereskift byder sig.

v/ David Hellemann, CFO/COO i Nykredit og fhv. departementchef i Finansministeriet

En grøn aftale om et grønt EU

Fredag den 19. marts 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Vi lægger op til debat om EU’s energipolitik, når vi stiller skarpt på EU’s Green Deal. Vi spørger tre MEP’ere, der alle er medlem af Europa-Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi, hvad de ser som de helt store gevinster, muligheder og udfordringer for at nå målsætningen fra European Green Deal om Europa som verdens første klimaneutrale kontinent. Hvor er de største forskelle mellem landene? Kan vi overvinde disse? Og hvad kommer EU’s målsætninger til at betyde for den danske energi- og forsyningssektor?

v/ Niels Fuglsang (S), Morten Helveg Petersen (RV) og Pernille Weiss (K) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V).

Ordførerne har ordet: Fødevarepolitisk debat

Mandag den 22. marts 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Vi beder ordførerne præsentere deres bud på, hvordan vores fødevaresektor skal se ud i fremtiden. Hvad ser de hver især som de vigtigste issues på den fødevarepolitiske dagsorden? Hvad er vejen frem i forhold til at sikre en mere bæredygtig produktion uden at dette bliver på bekostning af store dele af erhvervet? Og hvordan ruster vi bedst muligt sektoren til at tilpasse sig forbrugernes ændrede forbrugsmønstre? Disse spørgsmål og flere til vil vores gæster på dagens møde komme med deres bud på.

v/ Anders Kronborg (S), Erling Bonnesen (V), Orla Østerby (K), Carl Valentin (SF) og Søren Egge Rasmussen (EL) (Ikke bekræftet)

COVID-19 og den sundhedspolitiske dagsorden

Mandag den 22. marts 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af corona-virus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat. Hvad er status på sundhedspolitikken ovenpå denne ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien har påvirket den sundhedspolitiske dagsorden.

Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF), Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF) (ikke bekræftet), Martin Geertsen, sundhedsordfører (V) og Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Departementschefen har ordet

Tirsdag den 23. marts 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

På dagens møde får vi besøg af en garvet topembedsmand til en snak om, hvad der rør sig i det socialpolitiske maskinrum i den kommende tid. Hvilke politiske initiativer arbejdes der på, og hvordan håndteres efterskælvene af coronakrisen på det sociale område? Svarene på disse spørgsmål og flere til, vil departementschef Sophus Garfiel forsøge at gøre os klogere på.

v/ Sophus Garfiel, departementschef i Social- og Indenrigsministeriet

Parløb eller overhaling: Er digitaliseringen løbet fra datasikkerheden?

Tirsdag den 23. marts 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Siden 2007 har Shehzad Ahmed været med i toppen af dansk IT-sikkerhed - først som chef for IT-sikkerhedsorganisationen DK-CERT og nu som IT-sikkerhedschef i NETS - og været én af de bærende kræfter i arbejdet med at få danskerne til at forstå vigtigheden af ordentlig IT-beskyttelse. Dette blev understreget, da han i 2012 var med til at starte Rådet for Digital Sikkerhed. Til dagens møde vil Shehzad Ahmed fortælle om sine erfaringer inden for IT-sikkerhed og belyse, hvilke udfordringer og muligheder Danmark står overfor i den digitale verden. For er IT-sikkerhed overhovedet moden i de danske virksomheder og den offentlige sektor? Og kan forbrugerne og borgerne føle sig sikre i det digitale rum?

v/ Shehzad Ahmed, IT-sikkerhedschef i Nets og bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed (OBS: dato ikke endelig)

Farvel til silotænkning: Er Power-to-X nøglen til succes?

Onsdag den 24. marts 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Power-to-X teknologier er ikke til at komme udenom, når vi snakker om fremtidens energiforsyning. Power-to-X gør det muligt at konvertere forskellige energibærere og koble de traditionelle siloer i energisystemet. At strømmen fra vindmøller kan laves om til brændstof eller gas kan være løsningen på nogle af de helt store udfordringer som langdistancetransport og lagring af vedvarende energi. Har vi fundet nøglen til en helt grøn energiforsyning? Hvor stort er potentialet reelt for power-to-X? Hvor langt er vi med at kunne udbrede teknologierne? Og hvad er lige nu de største udfordringer for udviklingen?

v/ Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA og Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark

Status fra Borgen: Et år efter COVID-19

Fredag den 26. marts 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af corona-virus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat og sat på pause. Hvad er status på det nære sundhedsvæsen oven på den ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien vil påvirke den sundhedspolitiske kurs i fremtiden.

V/ Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF), Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF), Per Larsen, sundhedsordfører (K) og Stinus Lindgreen, sundhedsordfører (RV) (ikke bekræftet)

Ydelseskommissionens anbefalinger

Tirsdag den 30. marts 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Det skal kunne betale sig at arbejde. Samtidig skal velfærdssamfundets arkitekter kunne genkende deres projekt - måske særligt under en socialdemokratisk regering. Balancen mellem en ansvarlig økonomisk politisk og den hjælpende hånd til socialt udsatte har altid været en udfordring for velfærdssamfundets langtidsholdbarhed. I januar 2020 blev den meget omtalte ydelseskommission nedsat for at sørge for, at vi har et bæredygtigt system, så børn af langtidsledige ikke lever i fattigdom. Senest i januar 2021 skal kommissionen have fundet frem til en erstatning for kontanthjælpsloftet. Så hvad er status, og hvad kan vi forvente af konklusioner lige om hjørnet? To af kommissionens medlemmer gæster netværket og indvier i, hvordan balancepunktet mellem økonomisk ansvarlighed og social retfærdighed blev fundet.

v/ Torben Tranæs, professor samt forskningsdirektør i VIVE, og Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune og tidl. socialminister

Let's get digital

Onsdag den 7. april 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

100.000 følgere og 16.000 dagelige brugere. Der er hverken tale om en influencer eller realitystjerne. Derimod er de mange følgere at finde hos et dansk musuem på Youtube. Louisiana har i den grad formået at knække den digitale kode. Men hvordan skabes der en bro mellem kunst og kulturoplevelse i den virkelige verden? Hvad har strategien været og hvilken gevinst har det været for museet i Humlebæk? Manden bag Louisianas digitale strategi sætter os ind i tankerne bag det digitale eventyr.

v/ Peder Wuth, Head of Digital Media, Louisiana (ikke bekræftet)

Sundhedsdata – koblingen mellem praksis, informationssikkerhed og databeskyttelse

Onsdag den 7. april 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Sundhedsdata og IT spiller en væsentlig rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen, men lovgivningen på området opleves ofte som en barriere. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at omkring 80% af danskerne gerne vil have, at den sundhedsfaglige behandler har adgang til alle ens sundhedsdata. Hvordan sikrer vi, at databeskyttelse og informationssikkerhed ikke bliver en hindring for sundhedsvæsenet ved indsamling og opbevaring af sundhedsdata? På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på udfordringerne ved sikker håndteringen af sundhedsdata, samt hvordan disse bedst muligt overkommes.

v/ Klaus Høyer, professor, KU, Institut for Folkesundhed og forfatter til bogen ”Hvem skal bruge sundhedsdata – og til hvad?”, Søren Bank Greenfield og Sigrun Gyrtrup, Sundhedsdatastyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fra det private til det offentlige: mødet med embedsværket

Fredag den 9. april 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Når man bevæger sig fra den private sektor og ind i den offentlige, kan mødet med embedsværket godt virke overrumplende. Mange kommer ind i den politiske verden som idealister, men oplever hurtigt, hvordan det er pragmatikken, der hersker. Til dagens møde får vi besøg af Merete Riisager og Ulrik Vestergaard Knudsen som vil give os hver deres fortælling om forskelligheden i styring og ledelse fra det private til det offentlige. Hvilket skel overraskede dem mest? Hvordan håndterede de omvæltningen? Og kan man overhovedet sammenligne de to sektorer?

v/ Merete Riisager, Rådgivende bestyrelsesmedlem, Ideas Beyond Borders & fhv. folketingsmedlem og Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær, OECD & fhv. departementschef (ikke bekræftet)

Danske værdier: Fortællingen om Danske Bank

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Perception er alt. Det mente tidligere statsminister Anders Fogh. Så hvad gør man, når stormvejret aldrig lægger sig? Kampagnen New normal endte mere et slogan for den kontinuerlige kritik, der med jævne mellemrum rammer Danmarks største bank, fremfor det PR-fremstød det var tænkt som i finanskrisens efterveer. Men når man er stor, skal man have værdierne i orden. Danske Bank har været igennem et større oprydningsarbejde men bærer stadig rundt på historierne og perceptionen efter finanskrisen og hvidvasksagen. Så hvad er status nu? Hvordan ser banken sin egen rolle i finanssektoren, banksektoren og i samfundet?

v/ Stefan Singh Kailay, pressechef Danske Bank og fhv. virksomhedsredaktør og redaktør for pengegruppen på Berlingske (ikke bekræftet)

There's no planet b: Connie Hedegaards livsværk

Fredag den 16. april 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Connie Hedegaard og klimaindsatsen er efterhånden synonymer. Efter først at have været miljøminister, blev hun sidenhen udnævnt til klima- og energiminister for dernæst at blive EU’s første klimakommissær. Siden 2014 har Connie Hedegaard holdt fast i klimasøjlen og arbejder på højtryk for at få den grønne omstilling højest på dagsordenen gennem diverse grønne bestyrelsesposter. Til dagens møde spørger vi ind til hendes karriere og mærkesager. Hvornår gik det op for hende, at hun ville dedikere sin karriere til klimaet? Hvilke udfordringer er hun stødt på undervejs, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvor ser hun sin indsats bære henad fremover?

Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation

Følelser før fakta: Kun en tåbe frygter ikke Greta

Tirsdag den 20. april 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Vi er alle klimatosser. Der findes ikke længere det parti på Christiansborg, som ikke har en aktiv klimastrategi. Eller den virksomhed eller interesseorganisation, der ikke laver strategipapirer og csrmapper med tydelige klimaaftryk. Men selvom videnskaben entydigt har visket tvivlen væk, så er klimadebatten også blevet en følelsesladet debat. Og hvad betyder det? Får vi de bedste løsninger, når politik på borgen, i Bruxelles eller bestyrelses lokalerne halser efter en stadig mere følelsesbetonet debat? Kan man i den gode sags tjeneste (med videnskaben solidt i ryggen) komme til at lade sig rive med, så fakta bliver mindre afgørende mens følelserne sætter kursen? I en debat, der i lang tid var relativ lille i det offentlige rum og i høj grad drevet af forskere og fagfolk, er debatten nu blevet afgørende i stemmelokaler og i køledisken.

v/ Gry Möger Poulsen, pressechef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (ikke bekræftet) og Lasse Bastkjær Jensen, Kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer

Departementschefen har ordet

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Beskæftigelsesministeriet har fået en ny mand ved roret. På dagens netværksmøde vil den nye departementschef i Beskæftigelsesministeriet sætte rammen om det kommende arbejdsmarkedspolitiske år, med tilbagetrækningsreformer, ydelseskommissioner og tårnhøj arbejdsløshed. Hvad kan vi forvente af initiativer på beskæftigelsesområdet ovenpå et ekstraordinært 2020?

v/ Søren Kryhlmand, departementschef i Beskæftigelsesministeriet (ikke bekræftet)

Hvordan programmeres den digitale sundhedspolitik?

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

På dagens netværksmøde inviterer vi til debat med de sundhedspolitiske ordførere. Vi spørger dem, hvilke ambitioner de hver især har for digitaliseringen af sundhed og indbyder til debat om, hvor de store stridspunkter vil befinde sig i den kommende tid.

v/ Stinus Lindgreen, sundhedsordfører (RV), Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S), Martin Geertsen, sundhedsordfører (V), Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF) og Peder Hvelplund, sundhedsordfører (EL) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fremtidens fødevareproduktion

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Presset på verdens ressourcer stiger hastigt, og fødevareproducenter kan ikke undse sig en rolle i kampen for at finde smartere og mere bæredygtige løsninger. På dagens møde diskuterer vi muligheder og barrierer for fremtidens fødevarer. Hvordan skaber vi en innovativ og visionær fødevaresektor? Hvordan rider fødevareproducenter på den teknologiske bølge, og udnytter de muligheder det bringer? Hvilke fremtidsscenarier kan teknologi og innovation realisere på længere sigt, og hvilke nye muligheder giver dette for at sammentænke bæredygtighed og bundlinje?

v/ Michael Minter, leder for fremtidens fødevarer, CONCITO og Iben Krog Rasmussen, Udviklingsdirektør, og medstifter, Tænketanken Frej.

Kramer vil se kraner

Torsdag den 29. april 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Igennem fire årtier har dagens gæst haft stor indflydelse på, hvordan København har udviklet sig. Med 15 år som overborgmester og derefter adm. direktør i Ørestadsselskabet, senere By & Havn, har han bl.a. sattelitbyen Ørestad, Metroen og Nordhavn på CV’et. Jens Kramer Mikkelsen vil med tegninger og fortællinger indvie netværket i sine overvejelser om københavnermodellen, byudvikling, infrastruktur og befolkningssammensætning.

v/ Jens Kramer Mikkelsen, Byudviklingsdirektør, Nordic Real Estate Partners, fhv. adm. direktør, By & Havn, fhv. overborgmester (S), Københavns Kommune (Ikke bekræftet)

CO2-fangst og -lagring i en klimaneutral fremtid

Tirsdag den 4. maj 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

For at nå målet om et klimaneutralt samfund i 2050 er det ikke nok at nedbringe vores CO2 emissioner – vi skal også indfange og lagre CO2 fra atmosfæren. Men hvad er potentialet for Carbon Capture & Storage (CCS) i den danske undergrund? Kan tidligere udvinding af olie og gas netop skabe rum til lagring af CO2? Hvilken rolle kan forbrændingsanlæggene komme til at spille i forbindelse med CSS? Og hvor langt er vi overhovedet med udviklingen af teknologien? Disse spørgsmål og mange flere vil vi dykke ned i, når vi inviterer direktør for INEOS Olie & Gas, Sebastian Koks Andreassen, og direktør for ARC, Jacob Hartvig Simonsen, til en snak om, hvorvidt CSS kan bane vejen for et klimaneutralt samfund.

v/ Mads Weng Gade, Chief Commercial Officer, INEOS Olie & Gas Danmark og Jacob Hartvig Simonsen, direktør, ARC

Bæredygtighedsmål og cirkulært byggeri

Onsdag den 5. maj 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi tænke FN's bæredygtighedsmål ind i byggeriet herhjemme i Danmark? Mette Qvist, direktør for Green Building Council, indvier os i tendenserne inden for bæredygtigt byggeri og inspirerer til, hvordan byggebranchen kan samtænke og realisere mere bæredygtigt byggeri. Hvordan tilpasser vi verdensmålene til en dansk virkelighed, så vi har mulighed for at vurdere om vi gør fremskridt?

v/ Mette Qvist, direktør, Green Building Council

Debat: Brændende platforme under socialpolitikken

Onsdag den 5. maj 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Satspuljen er afskaffet, psykiatrien er kommet på finansloven, og rammerne for den klassiske socialpolitik har ændret sig. På dagens møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

V/ Trine Torp, socialordfører (SF), Camilla Fabricius, socialordfører (S), Karina Adsbøl, socialordfører (DF) og Mette Thiesen, socialordfører (NB)

Vismandens vurdering: Finanssektoren i en ny økonomisk virkelighed?

Tirsdag den 11. maj 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Den halvårlige udgivelse af Vismandsrapporten er på trapperne, og den vil give os et billede på, hvor dansk økonomi står her et år efter corona-krisen. Til dagens møde får vi besøg af overvismand Carl-Johan Dalgaard, der vil sætte os ind i nogle af de fund, som rapporten vil præsentere og relatere disse til den danske finanssektor. Hvor står sektoren et år efter Corona-krisens indtog? Hvor hårdt er de danske banker blevet ramt, og hvad har de i vente? Og hvilke konsekvenser har de mange hjælpepakker haft for finanssektoren?

Carl-Johan Dalgaard, overvismand, De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet (ikke bekræftet)

Har sundhedsøkonomien fået corona?

Mandag den 24. maj 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Som et lyn fra en halvskyet himmel overtog coronakrisen alle dagsordener. Alle mand på dæk, hurtige omstillinger, lynrekrutteringer og økonomiforhandlinger. Selvom testning og øget bemanding har kostet kassen, er det måske bedre end alternativet. Vi beder en af landets absolut førende eksperter i sundhedsøkonomi om at gøre regnebrættet op og kigge ind i krystalkuglen, når vi spørger ham om sundhedsøkonomien har fået corona.

v/ Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, og programleder for VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Forsyningstilsynet: Sektorens nye vagthund

Tirsdag den 25. maj 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Etableringen af Forsyningstilsynet tilbage i 2018 gav forbrugerne en vagthund på energi- og forsyningsområdet med flere muskler og skarpere tænder end tidligere. Vi får besøg af direktøren for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, der indvier netværket i tilsynets arbejde. Hvordan udvikler man regulering, som både er til gavn for forbrugerne og sikrer stabile rammebetingelser for forsyningsvirksomhederne? Og hvad skal der til for at sikre både effektivitet, lave forbrugerpriser og forsyningssikkerhed i verdensklasse? Vi spørger også, hvordan tilsynet ser deres rolle i en omkostningseffektiv grøn omstilling?

v/ Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet (ikke endeligt bekræftet)

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Onsdag den 26. maj 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er bare nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente at se rejst fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi to aktører komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitiken blæser.

V/ Naja Dandanell, redaktør på Politiken Skoleliv og Stina Vrang Elias, adm. direktør for DEA, formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og medlem af Disruptionrådet

En grøn bundlinje: Kun en tåbe frygter ikke Gretha

Torsdag den 27. maj 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

En ny æra er på vej i Finansministeriet. Med udviklingen af den nye grønne regnemodel Grøn Reform skal den økonomiske tænkning i det magtfulde ministerium ændres, så klima og miljø får en bundlinje. I spidsen for arbejdet er tidl. overvismand og formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, som på dagens møde vil indvie netværket i modelarbejdet. Til at indvie netværket i de forskellige perspektiver af problematikken, gæster tidl. departementchef i Finansministeriet Anders Eldrup samt tidl. miljøminister Ida Auken. For hvordan sikrer vi, at politiske aftaler på området slår igennem på lang sigt og bliver en fast del af ministeriets kultur og store beslutninger? Og hvad er de største udfordringer på vejen mod at styrke de grønne regnemodeller?

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand for Klimarådet, Ida Auken (RV), fhv. Miljøminister (ikke bekræftet) og Anders Eldrup, fmd. for Danmarks Grønne Investeringsfond, fhv. adm. dir. i DONG og dep.chef i Finansministeriet

Let me influence you

Torsdag den 27. maj 2021, 09.15 -12.00 - Medie

Er indhold på Instagram din bedste marketingsgreb? Er content på SoMe fremtidens medieindhold - eller primære reklameplatform? Eller begge dele? Influencere vinder frem på digitale medier som YouTube, Instagram, blogs og Snapchat. Med tusindvis af følgere reklamerer de for udvalgte sponsorer og organisationer. Men hvordan kan din organisation kommunikere gennem en influencer? Hvor stort et reach kan en kampagne med en influencer få? Hvor går de etiske og faglige grænser? Og hvordan arbejder de og I med indhold og marketing og hvordan kan det sammentænkes? Det giver digital chef hos Lead Agency, Nathalie Camilla Larsen, creative director og co-founder af Social Zoo, Pernille Teisbæk og influencer og tidligere radiovært, Cathrine Widunok Wichmand deres bud på til dagens møde.

v/ Nathalie Camilla Larsen, Digital chef hos Lead Agency og Cathrine Widunok Wichmand, influencer og tidligere radiovært på DR P3 (ikke bekræftet)

Tougher than the rest: Bødskovs visioner for SKAT

Torsdag den 27. maj 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

I Skatteministeriet har det ikke kun været organisationen, der skulle genopbygges. Troværdigheden har efter en række sager lidt flere knæk. Vi inviterer skatteminister Morten Bødskov til at give netværket et indblik i dels hans egen vej ind i politik, dels hans forventninger til sin stab, når det kommer til at sætte retningen for velfærdsstatens fundament. Hvordan manøvrerer han i de mange forskellige hensyn, samtidig med, at han skal forholde sig til de problematikker, som SKAT har været og stadig er præget af?

v/ Morten Bødskov, skatteminister (Ikke bekræftet)

Bye Bye Britain: Eksporten efter Brexit

Fredag den 28. maj 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Efter flere års tovtrækkeri oprandt dagen, og Storbritannien forlod EU. Det har efterladt virksomheder i hele Europa i en helt ny import- og eksportvirkelighed. Vi beder statskonsulent ved ambassaden i London, Esben Egede Rasmussen, om at åbne værktøjskassen med netværket i dag, og om at zoome ind på de nye udfordringer og muligheder indenfor handel og regulering på fødevareområdet. Hvordan omstiller man sig til et indre marked uden Storbritannien og hvilke faldgruber skal man være opmærksom på?

v/ Esben Egede Rasmussen, statskonsulent for Miljø- og Fødevarer, Danmarks Ambassade i London og fhv. direktør, Fødevarestyrelsen.

Politisk debat: Det nære sundhedsvæsen og coronakrisen

Tirsdag den 1. juni 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af coronavirus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat. Hvad er status på det nære sundhedsvæsen oven på den ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien vil påvirke den sundhedspolitiske kurs i fremtiden.

v/ Liselott Blixt (DF), Per Larsen (K), Peder Hvelplund (EL), Stinus Lindgreen (RV) (ikke bekræftet) og Rasmus Horn Langhoff (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sharing is caring: Udfordringerne med sundhedsdata

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Spørgsmålet om deling af sundhedsdata på tværs af sektorer har længe været en brændende platform i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Mange praktikere udfordres af lovgivningen, og flere har efterspurgt, at der foretages en grundig oprydning i retningslinjerne. På dagens netværksmøde vil direktør for Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, og professor i sundhedsret på KU samt formand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Mette Hartlev bringe fakta på bordet og komme med anbefalinger til, hvordan vi bedst muligt overkommer problematikkerne med deling af sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen (ikke bekræftet) og Mette Hartlev, professor, Københavns Universitet og formand, Den Nationale Videnskabsetiske Komité (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært?

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet?

v/ Lars Goldschmidt, ZBC, formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

Halvvejsstatus: Besserwisserne tager temperaturen på regeringen

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Regeringen er nået halvvejs i sin regeringsperiode, og det er tid til at tage en status. Er kommunikationen blevet for skarpskåret og selvhøjtidelig eller sidder den i skabet? Vi har sammensat et kommentatorpanel af besserwissere som, sammen med netværket, vil kloge sig på hvordan regeringen har båret sig ad i sine første to år. Vi spørger, hvordan forholdet mellem medierne, interesseorganisationerne og regeringen står - og ikke mindst hvad vi kan forvente os af resten af regeringsperioden. For hvilke kræfter ulmer i den magtpolitiske tektonik og skal vi allerede nu forberede os på valg?

v/ Søs Marie Serup, Lars Trier Mogensen og Henrik Qvortrup

Midtvejsstatus: Bezzerwisserne evaluerer Regeringen

Fredag den 4. juni 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Regeringen er nået halvvejs i sin regeringsperiode, og det er tid til at tage en status. Er kommunikationen blevet for skarpskåret og selvhøjtidelig eller sidder den i skabet? Vi har sammensat et kommentatorpanel af besserwissere som, sammen med netværket, vil kloge sig på hvordan regeringen har båret sig ad i sine første to år. Vi spørger, hvordan forholdet mellem medierne, interesseorganisationerne og regeringen står - og ikke mindst hvad vi kan forvente os af resten af regeringsperioden. For hvilke kræfter ulmer i den magtpolitiske tektonik og skal vi allerede nu forberede os på valg?

v/ Hans Engell, Lars Trier Mogensen og Christine Cordsen (ikke bekræftet)

Aalborg set fra vandsiden

Fredag den 4. juni 2021, 14.15 -17.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Nye byggerier skyder op med rekordfart langs det meste af Aalborgs’ kystlinje. Af samme grund inviterer vi netværket på sejltur, hvor vi får mulighed for at inspicere og høre mere om de nye byggerier. Undervejs kommer vi forbi nye kvarterer langs havnefronten. Vi taler om, hvordan visionerne om en samtænkning af nye kvarterer med infrastruktur kommer til udtryk. Og hvem bedre til at fortælle om Aalborgs nye skyline end arkitekterne for nogle af de nye ikoner. Vi har lejet en båd velegnet til alt slags vejr og nyder et lille glas på turen.

v/ Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Hvordan forbereder vi os på det demografiske træk?

Mandag den 7. juni 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Det er et veldokumenteret faktum, at befolkningen bliver ældre og ældre. Mens sundhedsøkonomer forudser, at udgifterne til ældre stiger stødt de kommende år, ligger opgaven med at sikre en værdig alderdom for pengene hos kommunerne. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst muligt forbereder os på håndteringen af den lange levetid. På dagens møde vil tre centrale aktører komme med bud på, hvordan vi sikrer en sund alderdom.

V/ Lene Juel Rasmussen, centerdirektør i Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet, Michael Teit Nielsen, Vicedirektør med ansvar for strategi og udvikling i Ældre Sagen og Christian Harsløf, direktør for Ældre og Sundhed i KL (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et nyt ydelsessystem?

Onsdag den 9. juni 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

I 2019 nedsatte Regeringen en ydelseskommission, som skulle undersøge, hvordan et bæredygtigt ydelsessystem bedst muligt indrettes. Afskaffelsen af børnefattigdom stod som det centrale omdrejningspunkt, hvor særligt kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skulle sættes under loop. Midlerne skulle findes internt i det eksisterende ydelsessystem og spørgsmålet er derfor, hvilke valg og fravalg der ligger bag anbefalingerne. Formanden for kommissionen gæster i dag netværket for at gøre os klogere på teknikken.

v/ Torben Tranæs, formand for Ydelseskommissionen

Wammens visioner

Mandag den 23. august 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Fra han trådte ind i den røde bygning har landets finansminister, Nicolai Wammen, haft en klar plan om at sikre en holdbar finansiering af fremtidens velfærd, men også at åbne op for diskussionen om Finansministeriets regnemodeller. Den diskussion er ikke ny, men synes evig aktuel. Efter første år i Finansministeriet gæster Wammen netværket og giver sit bud på, hvordan visioner for både Danmark og Finansministeriets indretning kan lykkes.

v/ Nicolai Wammen (S), finansminister (dato ikke bekræftet)

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i Danmark. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde, vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger

Den nye garde: Mark og Abildgaard

Tirsdag den 31. august 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Hårdt arbejde, talent og et godt boldøje kan drive en langt i både fodbold og politik. Men ofte er den politiske virkelighed mere kompleks. Hvad betyder timing, held og omstændigheder, når en ung politiker kommer ind i partiernes magtcentrum? Hvordan kan politisk indignation og iver omdannes til resultater, der kan forklares og forsvares? Vi får besøg af hhv. en politisk ordfører og en gruppeformand, der ikke blot deler den unge alder men også anerkendelsen fra kollegaer og politiske modstandere. Her spiller gamle dyder som flittighed og ordentlighed ind, når der skal arbejdes bag kulisserne og kommunikeres i offentligheden. Er det fremtidens kommunikation, vi kigger på? Hvorfor er disse dyder støvet af hos de unge, og hvordan vil de holde fast?

v/ Mette Abildgaard, politisk ordfører (K) og Jacob Mark, gruppeformand (SF)

Regeltyranni eller sund fornuft?

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Har forsigtighedsprincippet taget overhånd eller er det almindelig sund fornuft at regulere ud fra tesen ”better safe than sorry”? Hvad gør man fra styrelsens side for at sikre regulering af produktionen, der fungerer i praksis? Og hvordan oplever styrelsen samspillet mellem virksomheder, producenter og myndigheder? Den spritny direktør i Fødevarestyrelsen indvier netværket i sine visioner og overvejelser omkring mængden, dybden og implementeringen af produktionsregulering og gør os klogere på, hvordan man navigerer i regeljunglen på fødevareområdet.

v/ Nikolaj Veje, direktør, Fødevarestyrelsen (Ikke bekræftet)

Diagnosesamfund anno 2021: Hvordan får vi alle med?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Vi har diskuteret fordele og ulemper ved inklusionsordninger i længere tid. Fokus har været rettet mod elever med autisme, ADHD og ordblindhed. Nu er spørgsmålet, hvordan håndterer vi den stigningen i antallet af unge med angst, stress og depression i undervisningen. Hvordan sørger vi for, at de mange særlige behov tilgodeses samtidig med, at vi undgår en snowballing-effekt af tilstandene til de velfungerende elever? Vi beder vi to centrale aktører om at give os et indblik i, hvordan vi balancerer læring og mentale udfordringer i klasselokalet.

V/ Marie-Louise Johannesen, uddannelseschef i Børns Vilkår og Eva Secher Matthiesen, formand for Dansk Psykologforening (ikke bekræftet)

Forandringer på vej til anbringelsesområdet – hvad nu?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Regeringen forventer at kunne præsentere et samlet børneudspil senere på året og dermed sikre flere anbringelser. Til det, afsættes der på finanslovsudspillet 2021 en pulje på 1,4 milliarder, som løber frem til 2024. Forventningerne til finansieringen er klar, men hvordan skal midlerne være med til at at sikre udsatte børns trivsel? Og er det overhovedet i barnets tarv at anbringe flere børn? Vi inviterer en række nøglepersoner til en snak om, hvordan de mener, at midlerne kan forbedre området. Hvilke fordele og ulemper er der ved flere og tidligere anbringelser?

v/ KL Direktør, Laila Kildesgaard, (ikke bekræftet) Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår (ikke bekræftet) og Mads Bilstrup, Formand, Socialrådgiverne (ikke bekræftet)

Ordførerne har ordet: Bygge- og Boligpolitisk Debat

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Vi er halvvejs i valgperioden, og vi inviterer nu ordførerne på området til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge- og boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at vi i nord skal forberede os på nye store omvæltninger?

v/ Boligordførerne (ikke bekræftet)

Fødevarepolitisk interessevaretagelse

Onsdag den 13. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Skellet mellem blokkene i dansk politik er traditionelt tydeligt i hensynet til landbrugets erhvervsvilkår sat overfor miljø og klimahensyn. Hvordan agerer man som stor og magtfuld erhvervsorganisation i det politiske spil? Formandsstolen hos Landbrug & Fødevarer er netop blevet nybesat. Hvilke erfaringer har formanden gjort sig med politisk interessevaretagelse? Hvordan gebærder man sig i det politiske farvand når landbruget og fødevareproduktionen står for skud? Og hvad gør man for at finde fælles fodslag inden for egne rækker?

v/ Formand for Landbrug & Fødevarer og Karen Hækkerup, generalsekretær, UNICEF Danmark (Ikke bekræftet)

Når børn mister modet på læring

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Forskning i børns læring har flere gange påvist, at et sundt og inspirerende læringsmiljø i hjemmet spiller en central rolle, når det kommer til børns indlæringsmuligheder i skolen. Hvis rammerne omkring lektielæsningen i hjemmet ikke fordrer læring og tilegnelsen af ny viden for barnet, er det derfor så godt som givet, at det vil påvirke læringssituationen i klasselokalet. I sidste ende kan det resultere i, at barnet mister modet på læring og dermed bremses den faglige udviklingsproces. På dagens møde vil docent og cand.pæd.psych., Christian Quvang give os et indblik i, hvordan man som fagperson kan klæde forældrene ordentligt på, så den gode indsats i skolen ikke rulles baglæns i hjemmet.

V/ Christian Quvang, Docent, PhD, Cand.Pæd.Psych. og Lektor i Forskningsaddelingen på UC SYD (ikke bekræftet)

Fra gård til gaffel: En fødevarerevolution

Mandag den 6. december 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Som led i EU’s Farm to Fork-strategi kommer den europæiske fødevaresektor til at se ind i en helt ny fremtid. Strategien skal trække hele fødevaresektoren i en grønnere og mere bæredygtig retning – men den lover samtidigt nye muligheder for alle led i værdikæden. Vi har inviteret to af de danske parlamentarikere til en debat med netværket om, hvad vi kan forvente os af de nye retningslinjer fra EU. Hvad skal vi forberede os på, og hvordan sørger vi for at drage fordel af den nye strategi?

v/ Margrethe Auken, MEP(SF), Christel Schaldemose, MEP(S) og Asger Christensen, MEP(V) (Ikke bekræftet)

Socialpolitisk forretningsmodel?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan bliver sociale organisationer bæredygtige uden håndsrækning fra Christiansborg, særligt efter satspuljernes nedlæggelse? Civilsamfundets Brancheforening ønsker at sætte de uudnyttede satspuljemidler i spil. De sociale ngo’er er nemlig mere end nogensinde afhængige af donorernes nåde og hjælp for at fortsætte næste års projekter og tiltag, der gør en forskel for mennesker. Det er en kamp om medlemmer, midler og medieopmærksomhed. For mange organisationer betyder det, at man må balancere på en knivsæg for at finde finansiering i bestræbelserne på at udvikle sig som organisation eller styrke det frivillige arbejde. Vi har i dag inviteret nogle af de helt store organisationer ind for at høre deres bud på en socialpolitisk forretningsmodel, hvor medlemmer, midler og muligheder går op i en højere enhed.

v/Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse (ikke bekræftet) og Tina Donnerborg, Formand, ISOBRO (ikke bekræftet)