3 års fødselsdagsfest for udflytningerne

Torsdag den 23. august 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

Venstre-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytningen af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Udflytningsplanen kan hermed fejre 3 års fødselsdag i efteråret 2018, men spørgsmålet er, om der overhoved er noget fejre? Hvad giver det af udfordringer for de enkelte udflytningsramte organisationer? Vi inviterer Færdselsstyrelsens direktør og formanden for DJØF Offentlig til at fortælle om processen og de erfaringer, der kan gøres på baggrund af etableringen af den helt nye styrelse i Ribe med 65 medarbejdere.

v/ Stefan Søsted, direktør i Færdselstyrelsen og Sara Gundelach Vergo, formand for DJØF Offentlig (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

TV2’s fremtid: Troløse brugere og digitale flader

Mandag den 27. august 2018, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

En kold dag i starten af oktober 1988 blev der skrevet historie, da DR’s monopol blev brudt, og TV2 sendte landsdækkende for første gang. Der er sket meget siden. I dag befinder vi os i en tid, hvor brugerne er blevet mere troløse, og hvor det i høj grad er på den digitale flade, overskuddet genereres. Vi inviterer administrerende direktør Merete Eldrup til oplæg og debat om TV2's strategiske overvejelser, rolle og visioner. Hvordan rammer man brugerne, hvor de er? Og hvordan bevarer man både sit DNA og økonomiske overskud i en tid, hvor konkurrencen om brugerens tid er skarp?

v/ Merete Eldrup, administrerende direktør, TV2 (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Tendenser i den kommende valgkamp

Tirsdag den 28. august 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

2019 er valgkampsår. Vælgerne vandrer som aldrig før, og meningsmålinger tyder på, at det bliver et tæt kapløb. Derfor kan partiernes kommunikation i valgkampen spille en afgørende rolle. Vi får valgforsker Kasper Møller Hansen til at give os sin vurdering af, hvad der bliver centralt for den politiske kommunikation og betydningen af nye medieformer. Han vil også fortælle, hvilke politiske kløfter, der er opstået blandt de danske vælgere, og hvordan det får indflydelse på partiernes politiske kampagner.

v/ Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Viser data vejen til innovation?

Tirsdag den 28. august 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig Innovation

Et nøje kendskab til borgernes adfærd og præferencer kan være med til at kickstarte offentlig innovation. Dermed bliver innovationen afhængig af data. På Københavns Universitet arbejder en række ambitiøse forskere på at blive bedre til at høste viden fra store mængder data. På mødet giver professor David Dreyer Lassen en række konkrete eksempler på, hvordan alt fra registerdata til sociale netværksdata kan give ny viden om borgerne og brugerne af den offentlige sektor. Han giver også nogle bud på, hvad man i organisationerne kan gøre for, at data bliver en naturlig del af innovationsprocessen.

v/ David Dreyer Lassen, professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Ulighed i sundhed

Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.

v/ Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

En sammenhængende indsats på socialområdet

Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan sikres sammenhængen for den udsatte borger, der møder et system, som er svært at overskue? Kan man skabe et system ud fra borgerens behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed Niels Arendt Nielsen til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes og hvilke tiltag, der er nødvendige.

v/ Niels Arendt Nielsen, kontorchef, Center for Social og Sundhed, KL (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Regulering og rammer for finanssektoren

Torsdag den 30. august 2018, 08.30 -11.00 - Finanssektornetværket

Departementschef i Erhvervsministeriet, Michael Dithmer, sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Departementschefen giver på dagens møde en status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?

v/ Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet

Det integrationspolitiske maskinrum

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Hvordan foregår den strategiske politikudvikling i Udlændinge- og Integrationsministeriet? Hvordan tager man hensyn til forskellen mellem asylansøgere, flygtninge og indvandrere? Mød Inger Støjbergs særlige rådgver, Mark Thorsen, der på dagens møde giver et indblik i et af de mest omtalte politikområder i Danmark de seneste år i kølvandet på flygtningestrømmen fra særligt Syrien. Herudover kaster han lys på sit syn på tonen i debatten.

v/ Mark Thorsen, særlig rådgiver for Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvilken vej blæser de røde faner?

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, som ofte går arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen lige nu? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder? Desuden spørger vi formanden, hvad den kommende fusion af LO og FTF kommer til at betyde for hovedorganisationens beskæftigelses- og uddannelsespolitiske dagsorden.

v/ Lizette Risgaard, formand for LO (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk) (BEMÆRK: Mødet afholdes hos LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S)

Hvilken vej blæser de røde faner?

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, som ofte går arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen lige nu? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder? Desuden spørger vi formanden, hvad den kommende fusion af LO og FTF kommer til at betyde for hovedorganisationens beskæftigelses- og uddannelsespolitiske dagsorden.

v/ Lizette Risgaard, formand for LO (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk) (BEMÆRK: Mødet afholdes hos LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S)

Ulighed i sundhed

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Lige adgang til velfærdsydelser udgør et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i landets yderområder og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation, og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere med netværket, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.

V/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

Nyt fra det politiske maskinrum

Tirsdag den 4. september 2018, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Det miljøpolitiske felt er komplekst og fuld af aktører, som ofte har modstridende interesser og syn på politiske prioriteringer. Hvordan manøvrerer man som embedsmand i dette farvand? Og hvad sker der i det miljøpolitiske maskinrum, når regeringen skifter farve og vil have politiske kursændringer ført ud i livet? Afdelingschef Jakob Møller Nielsen gæster netværket for at give indsigt i processerne bag murene i i Miljø- og Fødevareministeriet.

V/ Jakob Møller Nielsen, afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vejen til ungdomsuddannelserne: Fra folkeskolen til hvad?

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

For alt for mange unge slutter deres uddannelsesforløb efter folkeskolen. De kommer aldrig videre på rejsen gennem uddannelsessystemet og i mange tilfælde heller ikke videre ud på arbejdsmarkedet. Hvordan kommer flere unge videre på en ungdomsuddannelse? Hvilke udfordringer er der mellem skolen og den videre uddannelse? Har vi skabt et system, hvor de svageste unge ikke kan se skoven for bare træer? Og er den tidlige indsats i udskolingen i mange tilfælde nøglen til at få de unge godt videre?

v/ Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole og fhv. formand for Regeringens ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse og Ole Heinager, direktør, NEXT KBH (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Har vi knækket koden med personlig medicinering?

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Informationer om patienters genetik kan bruges til at skræddersy medicineringen med det resultat, at patienterne får større effekt af medicinen og færre bivirkninger. Ved at "customize" medicineringen kan medicinforbruget optimeres, så der ikke alene skabes bedre resultater for patienterne – de ellers kraftigt stigende udgifter til medicin kan også dæmpes. Samtidig kan der stilles spørgsmålstegn ved de etiske dilemmaer, der rejses, når vi DNA-tester patienterne. For hvilke konsekvenser kan det få? Og hvordan skal vi håndtere de personfølsomme DNA-data?

v/ Gert Sørensen, direktør for Nationalt Genom Center (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Nutidens uddannelse og fremtidens krav

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

Hvordan sikrer vi, at de værktøjer som uddannelsessystemet giver de unge i dag også passer til arbejdsmarkedets krav i fremtiden - både i den nære fremtid og på den helt lange bane? Hvilken rolle spiller den stigende digitalisering for de kompetencer, som efterspørges i fremtiden? Netværket får besøg af Anne Skare Nielsen, der er fremtidsforsker og stifter af Future Navigator. Hun vil give sine bud på, hvordan uddannelsessystemet kan forberede nutidens unge på at leve op til fremtidens krav.

v/ Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og partner, Future Navigator

Kommunale visioner

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Københavns Kommune vil bygge smartere og sikre mere byggeri for pengene. Derfor udbyder kommunen en stor del af sine kommende byggerier som strategiske partnerskaber. Men hvordan ser fremtiden ud for det københavnske byggeri og hvor ligger kommunens fokus i den kommende tid? Vi inviterer byggechef i Københavns Kommune Kasper Graa Wulff Lassen til en snak om den aktuelle situation på byggeområdet i en kommunal virkelighed, der tvinger til at tænke i nye løsninger.

v/ Kasper Graa Wulff, byggechef, Byggeri København (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Støjberg: Rådgivning i toppolitik

Mandag den 10. september 2018, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Som minister for udlændinge- og integration sidder Inger Støjberg på en af landets mest udfordrende poster, som kræver fokus på den helt rette kommunikation, rådgivning og beslutning. Efter mange år i gamet har Støjberg fulgt rådgivningens udvikling fra begyndelsen af sin politiske karriere til i dag, hvor en ny tid stiller nye krav til den kompetente rådgiver. På dagens møde fortæller Inger Støjberg om arbejdet i den politiske top som en meget omdiskuteret og også meget magtfuld politiker. Hun deler sine tanker og erfaringer med rådgivning og beslutning i toppen af dansk politik.

v/ Inger Støjberg, udlændinge- og integrationsminister (BEMÆRK: Mødet afholdes i Udlændinge- og integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K)

Robot-revolution på transportområdet?

Tirsdag den 11. september 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Robotteknologien er en game-changer på transportområdet. I fremtiden bliver vores transport automatiseret og intelligent. Det mener Henrik Schärfe, der er en af de mest fremtrædende forskere i kunstig intelligens og menneskers forhold til robotter. Han giver sit bud på, hvordan kunstig intelligens vil revolutionere transportområdet i nær fremtid og på længere sigt. Hvad har Schärfe gjort sig af erfaringer fra de transportprojekter, som han har søsat med fonden Autonomous? Og hvad oplever han som de væsentligste drivkræfter og bespænd for intelligent, selvkørende offentlig trafik i Danmark?

v/ Henrik Schärfe, direktør, Fonden Autonomous, fhv. professor, Aalborg Universitet

En sammenhængende og moderne offentlig sektor

Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

I 2017 offentliggjorde regeringen et ambitiøst udspil til en sammenhængsreform. Reformen har det overordnede formål at få den offentlige sektor til at hænge bedre sammen gennem bl.a. klogere styring, bedre udnyttelse af nye teknologiske muligheder og bedre ledelse. På dagens møde fortæller Moderniseringsstyrelsens vicedirektør om styrelsens arbejde med fælles løsninger på tværs af sektorer, styringsværktøjer samt ledelse og kompetenceudvikling med det formål at skabe en mere moderne og effektiv offentlig sektor.

v/ Hanne Lund-Christensen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Nye tider hos Energinet?

Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I foråret 2018 skiftede Thomas Egebo departementschefkasketten ud med posten som ny direktør i Energinet. Thomas Egebo gæster netværket og gør status over sin første tid i Energinet. Hvad tager han med sig fra sine mange år som departementschef? Hvordan vil han sætte sit aftryk på Energinet? Og i hvilken retning skal Energinet bevæge sig i forhold til det forandrede og foranderlige energiområde?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Teknologiske muligheder: En styrke eller et problem?

Mandag den 17. september 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Rådgivning på snapchat, overvågning på facebook og selvbetjening på digitale platforme. Den teknologiske udvikling giver mange nye muligheder på det sociale område, men den åbner også op for nogle udfordringer og etiske dilemmaer. For hvor går grænsen mellem på den ene side bedre og mere effektiv hjælp og på den anden side overvågning og invasion af folks privatliv? Og hvornår skader de nye teknologiske muligheder mere, end de gavner? Ole Bech Lykkebo, analysechef ved Center for Offentlig Innovation, og Villads Back Petersen, temachef i Social Udviklingscenter, giver deres vurderinger af muligheder og udfordringer ved den nye teknologi.

v/ Ole Bech Lykkebo, analysechef hos Center for Offentlig Innovation og Villads Back Petersen, temachef for 'teknologiområdet' i Social Udviklingscenter (SUS)

Medieforliget: Hvad skete der og hvad betyder det?

Onsdag den 19. september 2018, 09.15 -12.00 - Medie

I løbet af foråret 2018 falder den politiske aftale på plads for fremtiden for de danske medier. Men hvad er konsekvenser af de politiske tovtrækkerier og hvilken virkelighed går medierne i møde? Vi tager debatten med to centrale ordfører og to mediechefer. Er de danske medier fremtidssikrede? Er den journalistiske fødekæde blevet ændret og står nogle tilbage stærkere?

v/ Mogens Jensen, medieordfører S, Naser Khader, medieordfører K, Jørgen Ramskov, radiodirektør Radio24syv og Henriette Marienlund, mediedirektør DR (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Reformimplementering under stor opmærksomhed

Torsdag den 20. september 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

I 2006 vedtog Folketinget den mest omfattende politireform i nyere tid, som bl.a. reducerede antallet af politikredse fra 54 til 12. Implementeringen af reformen skete samtidig med en masse nye udfordringer for politiet i form af terror og cyberkriminalitet. Samtidig var den politiske bevågenhed stor, og reformen blev krydret med nye politiuddannelser og politiskoler. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg gæster netværket, for at fortælle om arbejdet med implementering af politireformen i en stormfuld tid.

v/ Jens Henrik Højbjerg, Rigspolitichef

De magtfulde rum

Tirsdag den 25. september 2018, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Regeringens to mest magtfulde rum er K-udvalget og Ø-udvalget, hvor regeringens holdning og forhandlingsmandat fastlægges. For interessenter kan det derfor være udslagsgivende at vide, hvornår og hvordan en sag kommer op i et af de to udvalg. Vi inviterer tidligere finansminister og udenrigsminister Mogens Lykketoft til at gøre os klogere på arbejdet i udvalgene, og hvordan man får hul igennem til dem. Han kommer også med sin vurdering af, om der er sket en magtforskydning mellem udvalgene i løbet af de sidste regeringsperioder.

v/ Mogens Lykketoft, MF (S) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Disruptionchef med udfordringsret

Tirsdag den 25. september 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig Innovation

Siden marts har Kåre Riis Nielsen været chef for Erhvervsministeriets nye disruption taskforce, der har til opgave at understøtte ”udvikling, opsamling og implementering af innovative digitale og teknologiske løsningsmodeller”. Taskforcen har eksisteret i et halvt år, og vi beder Kåre indvie os i sine ambitioner for teamet og dets arbejde. Hvordan kan man reformere processerne i et stort og traditionsrigt ministerium? Hvilke tanker gør han sig omkring inddragelse af nye digitale og teknologiske løsninger i ministeriets arbejde? Og hvilke erfaringer fra sin fortid hos bl.a. Novozymes og Uber, kan han trække på i sin opgave med at udfordre utidssvarende lovgivning og systemer i ministeriet?

v/ Kåre Riis Nielsen, disruptionchef i Erhvervsministeriet (Bemærk: Mødet holdes hos Erhvervsministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K)

Politiske superbrands

Onsdag den 26. september 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Imens mange af de store mediebrands har svært ved at holde fast i publikum, har en række af Danmarks kendte formået at opbygge en sådan mængde af følgere på de sociale medier, at de nu overgår dagbladenes oplagstal. Og da de kendte ofte blander sig i den offentlige debat med markante politiske holdninger, er flere af dem langsomt ved at udvikle sig til langt stærkere politiske aktører end det menige folketingsmedlem. På dagens møde får vi besøg af journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, der både har stærke holdninger og et stort publikum. Han giver et indblik i branding på de sociale medier og kommer med perspektiver på, hvordan han selv opfatter sin politiske rolle og brand.

v/ Abdel Aziz Mahmoud, tv-vært, forfatter, journalist og foredragsholder (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Forebyggelse der virker

Torsdag den 27. september 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at lave tidlige indsatser og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, øger borgernes livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune netværket for at fortælle om den kommunale forebyggelsesindsats. Vi får også besøg af formanden for Vidensråd for Forebyggelse, som fortæller hvorfor vi for alvor bør sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden. Vi slutter formiddagen af med en frokost i restauranten på Hotel The Mayor.

v/ Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse OBS mødet foregår på Hotel The Mayor, Banegårdspladsen 14 8000 Aarhus C

Sådan ruster vi børnene til den foranderlige fremtid

Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

Digitalisering er i fuld gang med at ændre samfundet med robotter, automatisering, velfærdsteknologi, kunstig intelligens og nye IT-løsninger. Hvilke erhvervskompetencer efterspørges, og hvordan ruster vi bedst vores børn til fremtidens krav? Vi beder repræsentanter for to store danske virksomheder give deres bud på, hvilke kompetencer de unge skal have med for at stå stærkt i den foranderlige fremtid.

v/ Carsten Toft Boesen, CEO NIRAS og Katrine Dibona, direktør og Head of Government, Affairs, Novo Nordisk (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Socialpolitik på dagsordenen

Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Udsatte og socialt marginaliserede borgere står ofte dårligt, når det kommer til at sætte deres sag på dagsordenen. Her mangler de ressourcer og midler, som andre samfundsgrupper kan benytte sig af, når deres sag skal tages op. Derfor er det afgørende, at organisationer og fagpersonale kæmper for at løfte problemerne. Vi får på dagens møde inspiration og gode råd til, hvordan man får sat socialpolitiske emner på dagsordenen.

v/ Özlem Cekic, forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør, Andreas Gylling Æbelø, direktør for AIDS-fondet og Camilla Schwalbe, partner og rådgiver i SIVIL (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Dokumentation af sundhedsfaglig praksis

Onsdag den 3. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Hvordan måler og dokumenterer man på bedste vis effekterne af de sundhedsfaglige praksisser? Der er mange konkurrerende opfattelser af svaret på dette, og på dagens møde undersøger vi den omdiskuterede problematik. Mickael Bech er professor i ledelse i sundhedsvæsenet og har mange års erfaring med forskning i sundhedsøkonomi. På netværksmødet deler han ud af sine erfaringer og viden om, hvordan vi skal foretage effektmålinger i sundhedsvæsenet for at kunne vurdere, om nye initiativer og indsatser har den ønskede effekt.

v/ Mickael Bech, professor i ledelse i sundhedsvæsenet ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Internationalt udsyn på uddannelsesområdet

Fredag den 5. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

I uddannelsesdebatten bliver der ofte henvist til tendenser og erfaringer fra udlandet. Men hvad kan vi egentlig lære af de uddannelsesstærke lande? Og hvad skal vi være stolte af i den nordiske uddannelsestradition? På dagens møde inviterer vi manden bag PISA, OECD’s uddannelsespolitiske rådgiver Andreas Schleicher. Han vil gøre os klogere på, hvilket grundlag man har for at sammenligne forskellige landes performance på uddannelsesområdet, og hvorfor nogle lande klarer sig bedre end andre.

v/ Andreas Schleicher, Director, Directorate of Education and Skills, OECD (mødet foregår på engelsk) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Carsten Jensen: Litteraturen som kommunikationsform og politisk faktor

Mandag den 8. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

”Hvis litteraturen har nogen eksistensberettigelse er det, at den nægter at bøje sig for det afstumpede, forvrængende sprog, der forsøges knæsat som det eneste af spindoktorer, medier og politikere”. Sådan siger forfatter og samfundsdebattør Carsten Jensen. Forfatteren kan skabe billeder af den politiske virkelighed - men kan forfatteren gennem litteraturen råbe politikerne op? Og har litteraturen mulighed for at påvirke den politiske dagsorden? Carsten Jensen gæster netværket og kommer med sin vinkel på litteraturens styrker – ikke blot som kunstform, men også som kommunikativ og politisk faktor.

v/ Carsten Jensen, forfatter, samfundsdebattør og kulturkommentator (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Verdensmester i spildevand

Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Aarhus har ambitioner om at bygge verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Målet er, at anlægget skal være det anlæg i verden, som er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet som værdifulde ressourcer til gødning, varme og grøn el. Projektet har inspireret hele vejen til USA, hvor folkene bag projektet skal levere knowhow til lignende projekter på den anden side af Atlanten. Vi spørger parterne, hvordan man skaber den bedste grobund for en win-win-situation, hvor vi som et biprodukt kan producere grøn energi? Hvilke innovationsudfordringer er forbundet med projektet, hvad er status, og hvad har de lært af processen indtil videre?

v/ Lars Schrøder, adm. direktør, Aarhus Vand og Morten Fjerbæk, adm. direktør, EnviDan (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Affald og genanvendelse: Skal vi regulere eller forske os til en bæredygtig fremtid?

Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Affald og genanvendelse står højt på dagsordenen for den grønne omstilling. Hvordan udvikler vi vores tilgang til affald, så vi opnår et størst muligt plus på den grønne konto? Forskningen har blandt andet identificeret havbakterier, som formegentligt kan nedbryde mikroplast, og som siges at kunne gavne produktionssektoren og skabe grobund for nye initiativer inden for genanvendelse. Vi inviterer professor på DTU Lone Gram og formand for Dansk Affaldsforening Mads Jakobsen til en snak om fremtiden på affaldsfronten. Kan vi tænke plasticaffald og genanvendelse på nye måder? Og ligger fremtiden i politiske tiltag eller i forskningens hule hånd?

v/ Mads Jakobsen, formand, Dansk Affaldsforening og Lone Gram, professor, DTU (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Rekruttering fra kanten

Onsdag den 10. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvordan kan beskæftigelsesindsatser hjælpe virksomheder til i højere grad at fokusere på potentialer i rekruttering af de ledige, som har svært ved at få en fod inden for døren på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan vi hjælpe flere ledige med særlige udfordringer i job? Michael Baunsgaard Schreiber er direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. På dagens møde fortæller han om, hvad der skal til for, at øge rekrutteringen fra kanten af arbejdsmarkedet.

v/ Michael Baunsgaard Schreiber , direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Fødevarepolitikken i medierne

Onsdag den 10. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Hvordan behandles fødevarestoffet i medierne? Hvad er en god fødevarehistorie, hvordan forholder interessenterne på fødevareområdet sig til de magtfulde medier og til nyere fænomener som sociale medier, alternative fødevarefakta og shitstorms?

v/ Søs Marie Serup, partner i kommunikationsvirksomheden By Serup og kommentator på TV2 NEWS og BT

Aldrig mere IC4-gate

Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Den politiske skandale om IC4-togene ligger stadig som en skygge over fremtidige togindkøb. Snart kan danskerne alligevel se frem til, at de gamle dieseltog skal erstattes med splinternye eldrevne tog. Hvilke krav stiller DSB til de nye tog, og hvad bliver der særligt langt vægt på i indkøbsprocessen? DSB´s direktør for strategi og materiel har som hovedopgave at sørge for, at det nye togindkøb får en lykkeligere udgang end det forrige. På dagens møde gør han os klogere på processerne bag milliardhandlen.

v/ Jürgen Müller, direktør, DSB strategi og togmateriel (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Tendenser i den politiske kommunikation

Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Den politiske kommunikation er i konstant forandring med nye redskaber, metoder og tilgange. Vi beder Søren Lippert, journalist, tv-vært, tidl. særlig rådgiver og forfatter til bogen "Bag Magten", stille skarpt på en række af de bevægelser, der kan spores i den politiske kommunikation. Søren Lippert giver også et indblik i forskelle i kommunikationen, når man har magten og når man kæmper for at få den.

v/ Søren Lippert, tv-vært, journalist, og tidl særlig rådgiver (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Forebyggelse der virker

Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at lave tidlige indsatser og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, øger borgernes livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune, Torben H.D. Petersen, netværket for at fortælle om den kommunale forebyggelsesindsats, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, fortæller om, hvorfor vi bør sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden for alvor.

V/Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse og Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Musen og elefanten på Folkemøde

Tirsdag den 23. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Folkemødet tiltrækker mange typer arrangører – både de pengestærke mastodonter og mindre organisationer med et stramt budget. Alle aktører kan deltage, og alle har behov for at forny og forbedre deres folkemødeaktiviteter. På mødet får vi tips fra en ressourcestærk interesseorganisation til, hvordan man kan lave arrangementer i eget telt, som tiltrækker både interessenter og publikum, og hvordan man samtidig prioriterer sin tilstedeværelse hos andre aktører. Vi spørger også en af de mindre organisationer, hvordan man maksimerer udbyttet af sin folkemødedeltagelse med få midler

v/ Morten Bjørn Hansen, kommunikationsdirektør, Dansk Erhverv og Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk/Headspace

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

Hvordan bliver vi bedre til at sikre en solid kobling melllem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser og øge sammenhængskraften i uddannnelsessektoren? Vi spørger Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL og forhenværende afdelingschef i Undervisningsministeriet, hvordan KL forsøger at fremme samarbejder mellem de forskellige institutioner, og hvad der i praksis skal til for at skabe sammenhængende uddannelsesforløb hele vejen fra barndom til ungdomsårene.

v/ Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

Fremtidens arkitektur og byggeri

Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Disruption er det helt store modeord. Men står det bygge- og boligpolitiske område til at blive disrupted? En af de nye digitalt baserede teknologier, som har potentiale til at forandre branchen, er 3D- modeller og 3D print. Globalt er en række spektakulære projekter ved at blive realiseret, og også på hjemmefronten er den første 3D-printede bygning på vej. På dagens møde sætter vi teknologiernes potentialer og udfordringer under lup. Hvad betyder de nye teknologiske løsninger for vores måde at tænke arkitektur og udføre byggeprojekter? Og hvad kan man i branchen gøre, for at være på forkant med udviklingen?

v/ Mette Ramsgaard Hansen, head of centre, Architecture and Technology, KADK og Morten Alsdorf, Head of VDC, NCC Building

Er integrationen lykkedes på den anden side af sundet?

Torsdag den 25. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Sverige benyttes ofte som et fremtrædende eksempel i flygtninge-indvandrerdebatten – både af fortalere for en strammere politik på området og af fortalere for en mere åben og lempelig tilgang. I dele af den danske integrationsdebat hyldes Sverige for deres humanitære menneskesyn, mens Sveriges tilgang andre steder fremhæves som et skræmmeeksempel på misforstået godhed og politisk korrekthed. Er der hold i myten om, at dansk integrationspolitik er ekskluderende og fremmedfjendtlig, mens den svenske politik er inkluderende og til tider måske berøringsangst? Er integrationen i Sverige mere vellykket end i Danmark – eller forholder det sig omvendt?

v/ Anders Hellström, senior lecturer ved Malmø Universitet og Karen Nielsen Breidahl, integrationsforsker, Aalborg Universitet

Det uperfekte menneske (med efterfølgende middag på Mash)

Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45 - Finanspolitisk netværk

Agerer folk nærmere efter tommelfingerregler end rationelle kalkuler, når det gælder økonomi? Og hvilken betydning har menneskers adfærd for økonomisk ulighed? Alexander Sebald, lektor i økonomi ved København Universitet, kommer og fortæller om sin praktiske forskning med adfærdsøkonomi. Samtidig fortæller Thomas Gross Havsager fra STAR om styrelsens nuværende og fremtidige fokus på adfærdsøkonomi som styringsredskab på beskæftigelsesområdet. På dagens møde spørger vi, hvor tæt forskningen er på at kunne give en bedre forståelse af de synlige og de utilsigtede konsekvenser af bl.a. skatter og overførselsindkomster? Og kan det forventes, at adfærdsøkonomi og nudging i højere grad vil blive anvendt i praksis inden for den nærmeste fremtid?

v/ Lektor Alexander Christopher Sebald, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Thomas Gross Havsager, chefkonsulent, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Mediebranchen i opbrud - fremtidens kompetencer

Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Aldrig har danskerne brugt mere tid på medier, og aldrig har de store medier været mere udfordret af ændrede betalingsformer og nye aktører. Vi spørger adm. direktør i Danmarks største private mediehus, hvilke strategier der skal sikre kvalitetsmedier i fremtiden, og hvad de vigtigste kompetencer for morgendagens medieledere er? Samtidig giver han et indblik i, hvilken rolle rådgivning spiller for medieverdenen og på hvilken måde, mediernes ændrede rolle kan påvirke brugen af rådgivning i fremtiden.

v/ Stig Kirk Ørskov, adm. direktør i JP/Politikens Hus (BEMÆRK: Mødet afholdes i JP/Politiken Hus, Rådhuspladsen 37, 1785 København V)

Pressechef i et regeringsværende parti

Tirsdag den 30. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Medie

Mads Brandstrup, pressechef i Socialdemokratiet, og Jens Kloppenborg, pressechef i Venstre, står for den overordnede pressehåndtering i Danmarks to primære regeringsbærende partier. Begge er journalistuddannede med en tidligere karriere i medieverdenen. Hvordan opfatter de medieverdenen nu, hvor de befinder sig på den anden side af bordet? Hvad er de to store partiers forhold til medierne? Og hvordan gør de to pressechefer brug af medierne i forbindelse med en valgkamp?

v/ Jens Kloppenborg, pressechef i Venstre og Mads Brandstrup, pressechef i Socialdemokratiet (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

10 år efter bankpakkerne

Tirsdag den 30. oktober 2018, 09.15 -11.00 - Finanssektornetværket

I det økonomiske stormvejr i efteråret 2008 lykkes det på bare 10 dage at rulle et sikkerhedsnet på over 200 milliarder ud under sektoren med bankpakkerne. Vi inviterer 2 af de mest centrale personer ind til et tilbageblik på bankpakkernes tilblivelse og konsekvenser. For hvad skete der egentlig i dansk økonomi op til krisen, hvordan forløb forhandlingerne og hvad var de reelle konsekvenser?

Lene Espersen, fhv. økonomi- og erhvervsminister, Det Konservative Folkeparti og Peter Brixen, tidl. afdelingschef, Finansministeriet

IT og uddannelse: Hvordan sikrer vi fremtidens kvalificerede arbejdskraft

Onsdag den 31. oktober 2018, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Skal kodning på skoleskemaet i folkeskolen med det formål at skabe digital forståelse, digital dannelse og nødvendige færdigheder for børn og unge? Kan det sikre, at flere søger mod ITU, eller skal der andre midler i brug? Er de frivillige initiativer nok eller skal der politiske tiltag til? Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, og Martin Exner, formand for Coding Pirates, gæster netværket til en snak om, hvordan uddannelsessystemet skal klæde børn og unge på i dag - og hvad uddannelsessystemet skal klæde dem på til.

v/ Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA og Martin Exner, stifter af Coding Pirates

Sammenhængskraft i det nære sundhedsvæsen

Mandag den 5. november 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Fremtidens effektive sundhedssystem skal sikres ved at optimere brugen af ressourcer i sundhedsområdet. Det kræver blandt andet et sammenhængende sundhedsvæsen, der arbejder sammen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Hvilke visioner har KL for sundhedsvæsenet, og hvad er deres bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og sammenhængskraften i det nære sundhedsvæsen og samtidig øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud? På dagens møde gæster KL's sundhedspolitiske chef, Hanne Agerbak, netværket.

v/ Hanne Agerbak, sundhedspolitisk chef i KL

På bagkanten af den store reform

Onsdag den 7. november 2018, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

”Giv den tid til at virke”, hører vi altid i kølvandet på de store reformer. I år har Folkeskolereformen kunnet fejre 5-års fødselsdag, og vi beder to centrale interessenter om at tage temperaturen på reformen. Hvilken rolle spiller interesseorganisationerne i reformimplementeringen, og kan den enkelte institution selv spille en rolle? Hvilke af reformens børnesygdomme har man allerede lært af, og hvad er de største fremtidige udfordringer, som skal løses? Kan man som leder selv ruste sig bedre til at imødegå de forandringer som justeringer af reformen fortsat vil medføre? For hvordan styrer man bedst et skib, som sejler på urolige vande?

v/ Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening og Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen

Fremtidens smarte transportløsninger

Torsdag den 8. november 2018, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Teknologien Mobility as a Service (MaaS) er blevet spået til at kunne revolutionere vores transportvaner. Det skal være nemt og bekvemt for borgerne at planlægge deres daglige transport og komme fra A til B. Hos Movia er man overbevist om, at MaaS er fremtiden. Vi spørger Movias mobilitetschef Anette Enemark, hvordan MaaS kan styrke mobiliteten i Danmark? Hun giver os også et indblik i, hvordan Movia samarbejder med forskellige interessenter og udbydere om at udvikle nye transportløsninger.

v/ Anette Enemark, mobilitetschef, Movia

Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet

Mandag den 12. november 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Som et forsøg på at lette de bureaukratiske byrder på beskæftigelsesområdet og samtidig skabe rum for udvikling af nye og lokale løsninger, har udvalgte kommuner fået status som frikommuner. De har dermed fået mulighed for at designe og afprøve egne beskæftigelsesindsatser. Hvad fortæller de foreløbige resultater om udfordringer og potentialer ved de lokale løsninger? På dagens møde gæster Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille netværket, for at give sit besyv på afbureaukratisering og frikommuneprojekter på beskæftigelsesområdet.

v/ Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Økonomi- og indenrigsminister

Regeringens visioner for fremtidens danske fødevaresektor

Onsdag den 14. november 2018, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Vi får besøg af den nye miljø- og fødevareminister, som vi vil bede præsentere sin vision for den danske fødevaresektor og berette om sit syn på samarbejdet med de mange interessenter i fødevaresektoren.

v/ Jakob Ellemann-Jensen (ikke bekræftet)

Døren på klem til kongehuset

Mandag den 19. november 2018, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Integreret del af den nationale identitet og uvurderligt eksportbrand eller omkostningstung kransekagefigur? Om man er tilhænger eller modstander, så har alle en holdning til kongehuset. Lene Balleby har siden 2008 været ansvarlig for kommunikations- og pressearbejdet for det danske kongehus. Hun har fået Europas ældste monarki ind i den moderne tidsalder på de sociale medier, hvor knap 150.000 danskere følger Kongehuset på Facebook og 85.000 på Instagram, og hun har ad den vej været med til at åbne døren på klem til offentligheden. Lene Balleby fortæller om sit arbejde og deler ud af sine erfaringer med kommunikation og branding af en kulturinstitution, der deler vandene.

v/ Lene Balleby, kommunikationschef, Kongehuset (ikke endeligt bekræftet)

Departementschefen har ordet

Tirsdag den 20. november 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

Den nye mand på broen i Undervisningsministeriet hedder Søren Hartmann Hede. Vi beder ham gøre status og se fremad. Hvad bliver de centrale områder i det undervisningspolitiske værksted? Skal vi for eksempel til at implementere mere teknologi i undervisningen? Hvordan ser det ud på erhvervsskoleområdet? Og hvad har ministeriet ellers i pipelinen? Vi giver ordet til den nye departementchef og fhv. direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

v/ Søren Hartmann Hede, departementschef, Undervisningsministeriet

Kommunernes sorte boks

Tirsdag den 20. november 2018, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Kommunerne har indflydelse på næsten alle aspekter af samfundet. Men hvilke logikker og regler gælder, når man ønsker indflydelse på kommunernes politik? På dette møde åbner vi den sorte boks og bliver klogere på interessevaretagelse - både i forhold til KL og ude i de enkelte kommuner. Direktør i KL Laila Kildesgaard vil give os indblik i, hvordan man kan spille ind på KL’s dagsorden, og borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen fortæller om do’s and dont’s, når man vil i dialog med kommunalpolitikere.

v/ Laila Kildesgaard, direktør, KL og Joy Morgensen, borgmester i Roskilde Kommune

Det danske trusselsbillede

Tirsdag den 20. november 2018, 09.15 -12.00 - Netvæk: Sikkerhedspolitisk

Terrortruslen, radikalisering, forebyggelse, overvågning og flygtningesituationen. Hvad skal der til for at sikre Danmarks sikkerhed i årene, der kommer? Er svaret mere politi på gaderne, mere overvågning eller bedre forebyggelse? Vi har inviteret to markante politikere til at komme med deres bud på, hvad de største trusler i Danmark er, og hvordan vi som land imødekommer disse bedst muligt.

v/ Morten Bødskov (S) (ikke bekræftet) og Peter Skaarup (DF) (ikke bekræftet)

Politikernes visioner på børn- og ungeområdet

Tirsdag den 20. november 2018, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Vi inviterer en række markante politikere på børne- og ungeområdet til en debat om, hvad der rør sig politisk på området, og hvilke visioner de hver især har for fremtidens børn og unge. Hvad mener de bør være i fokus i børn og unge politikken, og hvad er de mest aktuelle udfordringer på området? Hvilke interessenter er vigtige at tage med på råd, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes?

V/ Anni Matthiesen (V), Laura Lindahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Jacob Mark (SF) (ikke bekræftet)

Kommunernes kommunikation i rivende udvikling

Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Kommunerne skal kommunikere i mange forskellige retninger. Det spænder bredt fra information til borgerne til interessentkommunikation til intern kommunikation til kommunens ansatte. På dette møde giver KL et overordnet billede af de kommunikationsudfordringer, som fylder meget ude i kommunerne. Vi dykker også ned i, hvordan man konkret kan arbejde med at styrke borgerkommunikationen i en kommune.

v/ Ida Thuesen Nielsen, kommunikationschef, KL og Marianne Grundsøe Skovfoged, kommunikationschef, Gentofte kommune (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Et fyrtårn i en ny vidensbydel: Rundvisning i Mærsk tårnet (efterfulgt af frokost)

Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

I september 2017 indviede Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet Mærsk Tårnet, beliggende i hjertet af Nørrebro. Tårnet er tegnet af C.F. Møller Architects, og designet beror på tanken om at skabe fællesskaber – mellem forskere, mellem studerende og med byen. Vi spørger arkitekten bag, hvordan arkitekturen danner de bedst mulige rammer for forskningen og beder ham uddybe tankerne bag byggeriet. Hvordan indtænker man bedst arkitektur som en aktiv medspiller? Og kan arkitekturen virkelig fremme frontlinjeforskning?

v/ Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt MAA, C.F. Møller Architects (BEMÆRK MØDESTED: BLEGDAMSVEJ 3B, 2200 KØBENHAVN N)

Sidste finanslov inden Folketingsvalget

Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Senest den 17. juni 2019 skal der være folketingsvalg i Danmark. De seneste års økonomiske politik har været præget af et stadig tættere samspil mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Er Dansk Folkeparti klar til at overtage Det Radikale Venstres rolle som Socialdemokratiets samarbejdspartner i finanspolitikken? Svarene på det spørgsmål og mange flere søges i en paneldebat mellem Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre.

v/ Peter Skaarup, MF for Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen, MF for Radikale Venstre (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Forvent fiasko og fremprovoker fejl - efterfulgt af netværksfrokost i Kødbyen

Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00 - Offentlig Innovation

Får nytænkning og innovation bedre vækstbetingelser, hvis man træder et skridt væk fra organisationen? Det tror man hos man hos Danmarks ældste medicinalfirma, LEO Pharma, hvor man har etableret en separat innovationsenhed. Enheden skal ikke udvikle medicinske løsninger – de skal skabe innovative, digitale løsninger. Vi tager en snak med en af LEO Labs erfarne innovatører om, hvorfor skal man som innovatør skal anlægge en startup-mentalitet, fremprovokere fejl og kalkulere med fiasko – og hvordan man efterfølgende vender det til værdi på chefgangen.

v/ Morten Remmer, Chief Growth Officer, Head of LEO Innovation Lab Incubator (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Taler vi sort, når vi taler grønt?

Mandag den 26. november 2018, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Forbrugeren er en afgørende brik i spillet for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Men hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige indsats er meningsfuld? Og hvordan skabes eller øges efterspørgslen efter grønne løsninger og miljø- og klimavenlige alternativer? Gennem hvilken kombination af viden, tilgængelighed, motivation, pisk og gulerod formes forbrugerens adfærd? Direktør i KL.7 Mikkel Holm Sørensen, der arbejder med adfærdsdesign og videnschef i Concito Torben Chrintz, der har kortlagt forbrugets klimaeffekter gæster netværket til en formiddag med forbrugerens rolle i centrum.

v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør, /KL.7 og Torben Chrintz, videnschef, Concito

Robotter hos pensionskasserne

Mandag den 26. november 2018, 09.15 -11.00 - Finanssektornetværket

AI og robotindustrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser og skaber både muligheder og udfordringer for den finansielle sektors etablerede virksomheder. Hvordan sikrer vi, at robotterne ikke bliver en spareøvelse, men skaber en tættere kontakt med kunderne? På dagens møde har vi inviteret adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, til en snak omkring de digitale forandringer i finanssektoren, og hvordan de påvirker de finansielle aktører og kunderne?

Torben Möger Pedersen, direktør, PensionDanmark

Forholdet mellem Christiansborg og lokalpolitik

Mandag den 26. november 2018, 15.00 -17.00 - Offentlig styring

Ifølge Grundloven har kommunerne ”ret til, under statens tilsyn, selvstændigt at styre deres anliggender vil blive ordnet ved lov”. Men hvordan står det egentlig til med det kommunale selvstyre? Har de kommunale politikere råderum til at lave lokale velfærdsprioriteringer, eller har Christiansborg helt overtaget styringen? Vi inviterer tre kommunalordførere til debat om forholdet mellem det nationale og kommunale politiske niveau.

v/ Magnus Heunicke (S), Carl Holst (V) og Villum Christensen (LA)

Indblik i organisationernes rådgivning og indflydelse

Tirsdag den 27. november 2018, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

I alle demokratier søger en bred kreds af interesseorganisationer politisk indflydelse. Sagkyndig og kompetent rådgivning kan være altafgørende, når organisationernes løsningsforslag skal præsenteres på den rigtige måde. Tine Roed, direktør i Dansk Industri, og Bente Sorgenfrey, formand for FTF, fortæller om arbejdet i Danmarks største organisationer for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvilken rolle spiller rådgivning i organisationernes verden? Og hvordan kan den rette rådgivning gøre en forskel for politikudvikling og politisk indflydelse?

v/ Tine Roed, direktør i Dansk Industri og Bente Sorgenfrey, formand for FTF (Mødet afholdes i Industriens Hus, H. C. Andersens Blvd. 18, 1787 København K)

Kina: Den grønne supermagt?

Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Verdens største CO2-udleder har for alvor skruet op for de grønne ambitioner. Kina ratificerede i 2016 klimaaftalen fra Paris og har siden dæmpet sin produktion af kul og standset etableringen af en række store kulkraftværker, der allerede var under konstruktion. Derudover vil landet investere 2.500 milliarder – et beløb, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt – i vedvarende energi indtil 2020. Den danske civilingeniør Kaare Sandholt har siden 2011 medvirket til denne udvikling som chefrådgiver på Kinas nationale center for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre, som er en del af den kinesiske energiadministration. Han gæster netværket til en snak om Kinas grønne udvikling og tager debatten om landets rolle i fremtidens grønne omstilling.

v/ Kaare Sandholt, chefrådgiver, China National Renewable Energy (dato ikke endeligt bekræftet)

Tech-giganterne: Kan man blive for vidende og dominerende?

Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

De store tech-giganter er svære at komme uden om, men hvilken rolle spiller de egentlig i den digitale udvikling og økosystem? Har politikerne et særligt ansvar for at sikre åbenhed og beskyttelse af information, når forbrugerne sætter lange digitale fodspor? Hvordan sikrer vi at det ikke bliver monopol lignende tilstande for tech-giganterne? Vi tager debatten med en række ordfører og Pernille Tranberg, foredragsholder og rådgiver i dataetik. Kan der fælles fodslag for håndtering af morgen dagens teknologiske udfordringer?

v/ Christina Egelund, politisk ordfører LA, Josefine Fock, Alternativet, Torsten Schack, IT-ordfører Venstre og Pernille Tranberg, grundlægger af DataEthics Consulting og medstifter af tænkehandltank DataEthics.eu

Den politiske kommunikations Superliga

Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Hvordan navigerer man i det virvar af interesser og aktører, som kendetegner den politiske arena? Og hvilke elementer er afgørende for succesfuld politisk kommunikation? Vi skyder netværket i gang med besøg fra Noa Redington, tidl. særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, og DFs pressechef Søren Søndergaard, som vil dele ud af deres erfaringer med politisk kommunikation fra absolut højeste niveau. For hvordan ser verden ud fra statsministerens stol? Og hvordan spiller man som magtfuld regeringsstøtte bedst sine kort?

v/ Noa Redington, tidl. særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt og Søren Søndergaard, pressechef, Dansk Folkeparti (ikke bekræftet)

Den evige debat om evidens: Hvordan og hvorfor?

Torsdag den 29. november 2018, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Kan man måle sociale indsatser - også i kroner og ører? Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM), som Socialstyrelsen tog i brug i slutningen af 2017, gør et forsøg. Vi inviterer Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen, til en snak om brugen af SØM-modellen og om den stigende brug af evidens, fakta og tal på socialområdet. For hvor høstes fordelene? Hvad er egentlig formålet? Og hvor findes udfordringerne?

v/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Et sammenhængende uddannelsesdanmark?

Fredag den 30. november 2018, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelserne. På dagens møde tager vi på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan Undervisningsministeriet arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Afdelingschef Jesper Nielsen giver et indblik i udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele børne- og ungeområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle børn og unge så dygtige som muligt uanset social baggrund.

v/ Jesper Nielsen, afdelingschef, Undervisningsministeriet

Danske Regioner: den nye formands visioner og ambitioner

Mandag den 3. december 2018, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

De danske regioner opererer i et politisk miljø præget af stramme økonomiaftaler på den ene side og stigende kvalitetskrav fra befolkningen på den anden side. Vi inviterer den nye formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, til at give sine bud på, hvordan regionerne samlet kan positionere sig som en stærk spiller og bidrage til at opbygge et dansk sundhedsvæsen i absolut topklasse.

v/ Stephanie Lose (V), regionsrådsformand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Frivillig integration: Foreningsdanmarks rolle

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Det siges ofte, at det er de frivillige i Foreningsdanmark, der i sidste ende står med nøglen til den vellykkede integration. Hvordan får vi engageret indvandrere og efterkommere i dansk foreningsliv? Vibe Klarup Voetmann, forhenværende formand for Frivilligrådet, Khaterah Parwani, talskvinde og juridisk rådgiver i ExitCirklen, og Fahad Saeed, Kommunikations- og PR-ansvarlig i den frivillige forening Sabaah, vil på dagens møde gennemgå de frivilliges rolle i integrationsarbejdet og fremlægge egne erfaringer med at engagere nydanskere i foreningslivet.

v/ Vibe Klarup Voetmann, forhenværende formand for Frivilligrådet, Khaterah Parwani, talskvinde og juridisk rådgiver i ExitCirklen, og Fahad Saeed, Kommunikations- og PR-ansvarlig i den frivillige forening Sabaah.

Fødevarepolitisk debat

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Vi beder fire markante ordførere præsentere deres aktuelle bud på fremtidens fødevaresektor. Hvilken fødevareproduktion skal Danmark satse på, og hvilke reguleringsmæssige instrumenter skal understøtte denne udvikling? Skal sukkerafgifterne f.eks. sænkes, skal vi have momsfritagelse på økologiske fødevarer, skal kontrolgebyrerne fjernes, og hvordan løser vi udfordringen ved, at unge faglærte i stigende grad fravælger fødevareindustrien?

v/ Simon Kollerup (S), Lise Bech (DF), Erling Bonnesen (V), Søren Egge Rasmussen (Ø)

Ministerens visioner

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hele Danmark med og hvad skal i fokus den kommende tid, set fra ministerens stol?

v/ Troels Lund Poulsen (V), Beskæftigelsesminister

Lykkeberg, Corydon og Krasnik

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00 - Medie

Hvordan ser fremtiden ud for de trykte medier? På dagens møde inviterer vi chefredaktør for Information Rune Lykkeberg, chefredaktør for Børsen Bjarne Corydon og chefredaktør for Weekendavisen Martin Krasnik ind til en snak om papiravisens fremtid. De tre chefredaktører fortæller om det daglige arbejde på redaktionen. De fremlægger deres visioner og tager diskussionen om, hvordan medierne skal kvalificere, udvide og ændre samfundsdebatten

v/ Rune Lykkeberg, chefredaktør for Information (ikke bekræftet), Bjarne Corydon, chefredaktør for Børsen (ikke bekræftet) og Martin Krasnik, chefredaktør for Weekendavisen (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Hvordan får vi de gode historier ud?

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Skandalesager fra sundhedsvæsenet kan rydde forsider og sætte sindene i kog i den offentlige debat. Mange kommuner, plejecentre og sygehuse har stået på mål i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvordan kommer vi ud i medierne med succeshistorierne fra sundhedsvæsenet? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på dette, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller om sundhedsjournalistikkens virke, og hvordan vi får de gode historier ud i offentlighedens lys.

V/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

Bygge-boligpolitisk debat

Torsdag den 6. december 2018, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

På netværkets første møde inviterer vi til en politisk debat mellem de markante politikere på bygge-boligområdet, når vi får besøg af Merete Dea Larsen, boligordfører for DF, Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og Martin Geertsen, boligordfører for Venstre. Hvad står øverst på ordførernes dagsorden, og hvad er de væsentligste forskelle i deres tilgange på boligområdet?

v/ Merete Dea Larsen, boligordfører (DF), Kaare Dybvad Bek, boligordfører (S), Roger Matthisen (Å) (ikke bekræftet) og Anders Johansson (KF) (ikke bekræftet)

Poul Nyrups Headspace - når unge har brug for nogen at tale med

Mandag den 10. december 2018, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Organisationen Headspace har siden sin start i 2013 hjulpet mange psykisk sårbare unge. Historien bag organisationen er dog langt mindre glad og er en fortælling om en far, der mistede sin datter til psykisk sygdom. Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister og manden bag organisationen, gæster netværket til en snak om Headspace. Hvordan skaber man et rum og et fællesskab for psykisk sårbare unge, sådan at de i højere grad bliver mødt i øjenhøjde? Og hvordan italesætter man noget så tabubelagt som det at være ung og psykisk syg.

v/ Poul Nyrup, medstifter af Headspace og Det Sociale Netværk samt tidligere statsminister

Den nære sikkerhed – refleksioner om det danske terrorangreb

Tirsdag den 11. december 2018, 09.15 -12.00 - Netvæk: Sikkerhedspolitisk

D. 15. februar 2015 blev København ramt at et terrorangreb med både alvorlige menneskelige og politiske konsekvenser til følge. Fire år efter kigger vi på, hvad konsekvenserne af terrorangrebet har været for sikkerheden i Danmark, politiets arbejde og det politiske efterspil? Og hvad sker der, når de unge kriminelle eller radikaliserede møder fængselsvæsenet og kommer tilbage ud i samfundet, når de har udstået deres straf?

v/ Claus Oxfeldt, fmd. Politiforbundet og Kim Østerbye, fmd. Fængselsforbundet

Psykiatripresset under lup

Onsdag den 9. januar 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Hvad er det for nogle udfordringer, psykiatrien står over for lige nu og i fremtiden? Hvilken betydning har udfordringerne for det samlede sundhedsvæsen? Vi inviterer Dorthe Eberhardt Søndergaard, afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet, og Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, til at give deres bud på fremtidens udfordringer og løsninger i psykiatrien set fra hver deres stol.

v/ Dorthe Eberhardt Søndergaard, afdelingschef for Lægemidler, Internationale Forhold, Sundhedsjura og Psykiatri i Sundheds- og Ældreministeriet og Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden

Bygge-boligpolitisk debat

Onsdag den 16. januar 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

I et valgår er det altid ekstra vigtigt at høre på de signaler, der kommer fra de folkevalgte på Christiansborg. Derfor har vi inviteret tre ordførere til at komme med deres visioner for bygge- og boligområdet. De har også fået som opgave at trykprøve hinandens visioner – så vi kan forvente at få en debat, der slår gnister. Endelig beder vi de tre ordførere om at komme med deres bud på, hvilken rolle bygge-boligområdet vil få i den kommende valgkamp.

v/ Martin Geertsen (V), Kaare Dybvad Bek (S) og Merete Dea Larsen (DF) (BEMÆRK: MØDET AFHOLDES I BLOX, BRYGHUSPLADSEN, 1473 KØBENHAVN)

Organisationernes interesser

Torsdag den 17. januar 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Vi tager hul på et valgår, og interesseorganisationerne skal igen lægge arm om at få indflydelse på den økonomiske dagsorden hos en kommende regering. På dagens møde giver arbejdsmarkedets parter deres bud på, hvor det økonomiske fokus bør ligge i den kommende valgkamp. På hvilke punkter er parterne enige og uenige om deres ønsker til en kommende regering? Hvad gør de hver især for at sætte deres medlemmers krav og ønsker på dagsordenen? Og hvordan forholder de sig strategisk forskellige regeringskonstruktioner som valget kan afføde?

v/ Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening og Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i LO

Ordførerdebat: Når indvandrere og efterkommere går til stemmeurnerne

Tirsdag den 22. januar 2019, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Udlændingeområdet har tradition for at være et vigtigt emne under valg, og det bliver det formentligt også i 2019. Vi inviterer integrationsordførere og medlemmer af Udlændinge- og Integrationsudvalget for at dele ud af deres visioner og ambitioner på det integrationspolitiske felt. Samtidig diskuterer vi, hvorfor indvandrere og efterkommere stemmer i markant lavere grad end etniske danskere, og hvad det kræver af politikerne, hvis vi skal få flere indvandrere og efterkommere til i højere grad at omsætte deres politiske opmærksomhed til et kryds i stemmeboksen.

v/ Sofie Carsten Nielsen, integrationsordfører (R), Marcus Knuth, integrationsordfører (V), Holger K. Nielsen, integrationsordfører (SF) og Laura Lindahl, integrationsordfører (LA).

Byudviklingens frontrunner

Onsdag den 23. januar 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Hvis mennesker er forskellige, hvorfor skal vi så bygge ensartet? Det er mantraet for den entreprenante og prisbelønnede byudvikler Rune Kilden. Han fokuserer på brugerdreven innovativ byudvikling og har et særligt øje for at skabe et attraktivt og livligt miljø i moderne nye byggerier og forvandle oversete byrum til attraktive områder. På dagens netværksmøde fortæller han om, hvordan han puster liv i nybyggerierne, og hvordan byens rum udnyttes på bedst mulig vis. Vi slutter af med frokost i restauranten på toppen af ARoS.

v/ Rune Kilden, ejendoms- og byudvikler Kilden & Hindby

Magtfulde medier og alternative fakta

Onsdag den 23. januar 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

På internettet florerer en strøm af virale sundhedsråd og alternative sundhedsfakta, og det kan være svært for borgerne at navigere i overfloden af informationer. Hvad betyder det for aktørerne i det nære sundhedsvæsen, at borgerne googler sig til selvdiagnosticering og har adgang til et væld af mere eller mindre sande fakta? Hvilken rolle spiller nyhedsmedierne og de sociale medier i forhold til formidlingen af sundhedsorganisationer- og myndigheders budskaber? Katrine Asp-Poulsen fortæller om udviklingen i informationsstrømmen på sundhedsområdet og betydningen af alternative fakta set fra Kræftens Bekæmpelses perspektiv.

v/ Katrine Asp-Poulsen, kommunikationschef, Kræftens Bekæmpelse

Politisk debat med ordførerne

Onsdag den 23. januar 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

På dagens netværksmøde inviterer vi ordførerne på beskæftigelsesområdet til en debat om, hvordan vi skal føre beskæftigelsespolitik i Danmark i de kommende år. Får vi flaskehalsproblemer i den nære fremtid? Og hvordan skaber vi i så fald den rette balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet? Ordførerne giver hver deres bud på dette og debatterer den beskæftigelsespolitiske kurs med netværket.

v/ Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre, beskæftigelsesordfører for DF, Sofie Carsten Nielsen, beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre og Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører for SF

Fra silotænkning til samarbejde

Torsdag den 24. januar 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig Innovation

Et typisk benspænd for et innovationsprojekt er, at organisationer er præget af silotænkning. Kulturer og forskelligheder kan let komme til at clashe – og det bliver endnu mere udtalt, når man samarbejder med eksterne parter. På dagens møde deler DRs radiochef ud af sin erfaring med arbejde med åben innovation og med at sammensætte og indgå i alsidige projekthold. Vi skal diskutere, hvordan man skaber en fælles agenda, arbejder tværfagligt og vender forskelle til fordele.

v/ Gustav Lutzhøft, radiochef, DR

Partiernes maskinrum

Torsdag den 24. januar 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Mange af partierne på Christiansborg har oprustet, når det handler om at ansætte embedsmænd, der kan hjælpe med politikudviklingen. Hvilke forskellige roller har de partipolitiske embedsmænd og hvordan kan man gøre sig relevant hos dem? Hvorfor er det centralt for interessevaretagere at få adgang til maskinrummet for politikudviklingen? Vi inviterer to af partiernes chefstrateger til at give os et indblik i deres arbejde på Borgen.

v/ Jan Juul Christensen, partisekretær i Socialdemokratiet og Claus Richter, partisekretær i Venstre

Vejen til succes på solskinsøen

Torsdag den 24. januar 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Hvordan trænger man igennem med en dagsorden i skoven af organisationer på Folkemødet? Hvilken rolle spiller kommunikation og branding for muligheden for succes? Og kan succes på solskinsøen føre til indflydelse? Vi får besøg af to solskinshistorier fra solskinsøen. Bureauet MUST står bag et af Folkemødets samlingspunkter Strandbaren, som for alvor har skabt synlighed omkring Professionshøjskolerne. Også Landbrug & Fødevarers telt summer altid af liv og debat, og sidste år gæstede alle tre regeringsledere på eget initiativ organisationens telt.

v/ Michael Jeppesen, direktør, MUST og Lisbeth Olsgaard, Brand Manager, Landbrug & Fødevarer

Barnets første 1000 dage

Fredag den 25. januar 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Man ved, at barnets første år har stor betydning for, hvordan det går senere i livet. Forskere og tænketanke er optagede af det, og fondene afsætter millioner at blive klogere på området. Politisk er man også begyndt at prioritere midler til den tidlige indsats. Hvilken rolle spiller barnets første år, når det handler om uddannelse? Hvordan kan uddannelserne være med til at sætte dagsordenen for småbørns læring og øge fokus på læringsmiljøet i hjemmet? Og hvordan kan et bedre tværsektorielt samarbejde styrke den tidlige indsats?

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Rasmus Landersø, seniorforsker, Rockwoolfonden

Beslutninger på hjernen

Mandag den 28. januar 2019, 15.00 -17.45 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Et arbejdsliv i toppen af politik og erhverv kræver, at der træffes beslutninger i døgndrift. Spørgsmålet er, hvilke psykologiske processer dette beslutningspres sætter i gang i vores hjerne? På dagens møde inviterer vi Kim Baden-Kristensen, stifter af Brain+, Claus Juhl, fhv. kommunaldirektør og stifter af FORSKEL og forretningsmand Christian Stadil til at gøre os klogere på, hvordan hjernen reagerer på et job fuld af beslutninger, samt hvordan man bedst rådgiver i pressede situationer.

v/ Kim Baden-Kristensen, CEO & Founder af Brain+, Claus Juhl, stifter af FORSKEL og Christian Stadil, CEO for Thornico A/S (ikke endeligt bekræftet)(BEMÆRK: Mødet afholdes hos Nomad Workspace, Blegdamsvej 6, 2200 København)

Islands mirakelkur: vil vi smage samme medicin i Danmark?

Tirsdag den 29. januar 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Efter en målrettet forebyggelsesindsats på Island ligger de nu i toppen af listen over de sundeste unge mennesker i Europa. Indførelse af vidtgående regler som blandt andet udgangsforbud for unge efter kl.22.00, har fået Islands unge til at ryge og drikke markant mindre. Kan og vil vi overføre den islandske indsats til Danmark? Vi inviterer Heiða Björg Hilmisdóttir, medlem af byrådet og Velfærdsnævnet i Reykjavik, til at fortælle om indsatsen, og vi diskuterer, hvor formynderisk staten kan være i forebyggelsens navn.

V/ Heiða Björg Hilmisdóttir, medlem af byrådet og Velfærdsnævnet, sagkyndig, Reykjavik Kommune.

Sådan rammer du plet via influencere

Tirsdag den 29. januar 2019, 09.15 -12.00 - Medie

Influencere vinder frem på digitale medier som YouTube, Instagram, blogs og Snapchat. Med tusindvis af følgere reklamerer de for udvalgte sponsorer og organisationer. Men hvordan kan din organisation kommunikere gennem en influencer? Hvor stort et reach kan en kampagne med en influencer få? Og hvordan indgår du et samarbejde med lige præcis den influencer, som passer til din organisation? Det giver digital chef ved Holm Kommunikation, Mads Keilberg Johansen, og stifter af influencerfællesskabet ConfettiCph, Christina Barré, os et indblik i.

V/ Mads Keilberg Johansen, digital chef, Holm Kommunikation, og Christina Barré, stifter af ConfettiCph. (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Partiernes transportpolitik

Tirsdag den 29. januar 2019, 15.00 -18.00 - Transportpolitisk netværk

Valget står for døren, og derfor stiller vi skarpt på de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til transportpolitikken. Hvilke transportpolitiske issues står øverst på dagsordenen i valgkampen? Vil fremtidens transportaftaler fortsat være brede forlig, eller kommer vi til at se smalle aftaler til højre eller venstre? Vi samler fire transportordførere til en valgkampssnak.

v/ Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentszen (V) og Karsten Hønge (SF) - efterfulgt af hyggeligt samvær i Snapstinget. Bemærk tidspunkt kl. 15-18.00

Cybersikkerhedens gladiatorer

Onsdag den 30. januar 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Cyber- og datasikkerhed ligger højt på den politiske dagsorden. Forsvarsforliget øremærkede 1,4 milliarder til at bekæmpe cybertruslen og regeringens digitale vækststrategi indeholder initiativer om styrket it-sikkerhed i virksomhederne. Vi kan også se frem til en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. På dette møde får vi et perspektiv fra to eksperter: en der sidder med det overordnede ansvar for at sikre det offentlige Danmark og en, som lever af at sikre de private virksomheder. Vi beder dem tage temperaturen på den danske it-sikkerhed og give deres bud på, hvori de mest presserende trusler ligger. Hvad bør man gøre som henholdsvis offentlig og privat virksomhed for at sikre sig selv nu og fremover

v/ Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed og Peter Troels Brahe, direktør for risk management & governance, FortConsult A/S

Datasikkerhedens gladiatorer

Onsdag den 30. januar 2019, 09.15 -12.00 - Netvæk: Sikkerhedspolitisk

Cyber og datasikkerhed ligger meget højt på den politiske dagsorden. Forsvarsforliget øremærkede 1,4 milliarder til at bekæmpe cybertruslen, regeringens strategi for digital vækst indeholder to it-sikkerhedsindsatsområder og vi kan også se frem til en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed. På dette møde får vi et perspektiv fra to eksperter: ham der har det overordnede ansvar for at sikre det offentlige Danmark og ham, som lever af at sikre de private virksomheder. Vi beder eksperterne tage temperaturen på den danske it-sikkerhed og give deres bud på, hvori de mest presserende trusler ligger. Hvad bør man gøre som henholdsvis offentlig og privat virksomhed for at sikre sig selv nu og fremover?

v/ Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed og Ulf Munkedal, direktør, FortConsult (fællesmøde med Digitaliseringsnetværk)

Lige muligheder for læring: Er gode småbørnsliv nøglen?

Torsdag den 31. januar 2019, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Har vi sat for sent ind, når modet svigter og skolestart betyder læringsvanskeligheder og sociale udfordringer i skolegården? Uligheden i livschancer og muligheder for små børn sætter fodspor langt op i ungdomsårene og videre frem. Hvordan sikrer vi, at børns første år skaber det bedst mulige fundament for, at de senere i livet kan gøre brug af deres potentiale i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Hvad ved vi om, hvad de første år betyder? Og hvordan får vi omsat politiske vilje til løsninger?

v/ Henriette Christiansen, direktør i Egmontfonden og Stina Vrang Elias, direktør i DEA

Hvor skal vi hen med kulturpolitikken?

Mandag den 4. februar 2019, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvad er partiernes visioner på kulturområdet? Vi inviterer kulturordførerne til en debat. Hvad mener de bør stå øverst på den kulturpolitiske dagsorden, og kommer kultur til at spille en rolle i den forestående valgkamp? Hvad mener politikerne, kulturinstitutionerne selv kan gøre for at imødegå fremtidens udfordringer? Det giver tre kulturordførere deres bud på, når de gæster vores netværk.

v/ Mogens Jensen (S), Bertel Haarder (V), Rasmus Nordqvist (ALT) og Alex Ahrendtsen (DF) (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

”Everybody loves a scandal” – kan vi bevare den offentlige sektors troværdighed?

Tirsdag den 5. februar 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

Danmark har internationalt ry for at have en meget lav grad af korruption i det offentlige. Alligevel viser undersøgelser, at danskernes tillid til embedsværket er i frit fald. En række offentlige skandalesager har over de seneste år sat spørgsmålstegn ved den offentlige sektors troværdige renommé. På dagens møde giver Morten Pihl et journalistisk perspektiv på mediernes fokus på offentlige "møgsager" og på, hvorfor disse sager får så meget spalteplads. Vi får også besøg af Pernille Boye Koch til en snak om, hvilke konsekvenser skandalerne har for presset på den offentlige medarbejder og leder.

v/ Pernille Boye Koch, lektor, Roskilde Universitet og Morten Pihl, journalist, Jyllands-Postens gravergruppe

Tidlige sociale indsatser: Hvad kan vindes?

Mandag den 25. februar 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Tidlige og forebyggende indsatser har på det seneste stået højt på den socialpolitiske dagsorden. Hvad ved vi egentlig om effekterne af tidlig indsats? Og hvad kan vi vinde ved at komme tidligt ud af starthullerne? Vi inviterer seniorforsker Rasmus Landersø til at indvie netværket i forskningen om tidlig indsats, og Lisbeth Zornig giver sit besyv på, hvorfor vi bør gribe ind tidligt. Risikerer vi, at tidlig indsats medfører et formynderisk overvågningssamfund? Og vil det være dét værd i forebyggelsens navn?

v/ Lisbeth Zornig, direktør Huset Zornig og Rasmus Landersø, seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed

Kan virksomhederne vide sig sikre?

Onsdag den 27. februar 2019, 09.15 -12.00 - Netvæk: Sikkerhedspolitisk

Muhammedtegningerne var en skelsættende begivenhed. Både for debatten om ytringsfriheden og det generelle trusselsbillede i Danmark. Som konsekvens heraf tog JP/Politikens hus bestik af situationen og oprustede virksomhedens sikkerhedsberedskab markant. Hvordan står det til med sikkerheden hos andre danske virksomheder, og er man bevidst om truslerne? Vi får besøg af Stig Ørskov, direktør for JP/Politikens hus, og Ole Madsen, der efter en lang karriere i politiet nu er sikkerhedschef i Arla.

v/ Stig Ørskov, direktør JP/Politikens hus (ikke bekræftet) og Ole Madsen, sikkerhedschef i Arla og tidl. politiinspektør ved Østjyllands Politi

Disruption: hvad nu?

Onsdag den 27. februar 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Siden foråret 2017 har regeringens Disruptionråd arbejdet med at analysere arbejdsmarkedets fremtidige muligheder og udfordringer. Hvad er status på rådets arbejde, og hvilke anbefalinger er de kommet frem til? Vi inviterer arbejdsmarkedets parter ind for at fortælle om, hvordan de hver især vil løfte deres ansvar for at implementere rådets anbefalinger.

v/ Bente Sorgenfrey, formand for FTF og medlem af Disruptionrådet og Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv

Interessevaretagelse: Den kommunale og regionale magtfaktor

Onsdag den 27. februar 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Meget politik vedtages ude i landets kommuner og regioner. Men er det reelt politikerne eller embedsværket, der sidder på magten? Hvilken vej skal man gå, hvis man vil forsøge at få indflydelse på den kommunale og regionale beslutningsproces? Og er der noget, man skal være særlig opmærksom på i sin kommunikation i en kommunal og regional kontekst?

v/ Villy Søvndal (SF), medlem af Region Syd og fhv. partiformand og udenrigsminister og Lars Krarup (V), borgmester, Herning Kommune (ikke bekræftet)

Uddannelsernes rolle i integrationen

Fredag den 1. marts 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Integration og etnicitet har i de senere sneget sig ind i den uddannelsespolitiske debat. På dagens møde debatterer vi, hvilken rolle uddannelserne spiller i integrationen, og hvilke udfordringer vi står over for. Kan uddannelsespolitiske tiltag være med til at afhjælpe problemer i ghettoområder? Er der forskel på nydanske drenge og piger i uddannelsessystemet? Vi beder debattør og lærerstuderende Geeti Amiri, gymnasierektor Kirsten Jensen og borgmester Jesper Christensen dele deres perspektiver på emnet.

v/ Jesper Christensen (S), børne- og ungeborgmester, København, Geeti Amiri, debattør og Kirsten Jensen, rektor, Hvidovre Gymnasium

Den sundhedspolitiske kurs

Mandag den 4. marts 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Sundhedspolitik er et sprængfarligt og komplekst politikområde, der ofte står øverst på den politiske dagsorden. Der er mange meninger og krav til kvalitet såvel som finansiering, og mange aktører med forskellige interesser står i kø for at få indflydelse. Hvordan manøvrerer den øverst ansvarlige embedsmand i det sundhedspolitiske farvand, hvor en strøm af interessenter forsøger at sætte kursen for sundhedspolitikken? Vi får besøg af departementschef Per Okkels, der lægger op til debat om aktuelle udfordringer i sundhedssektoren og fortæller om, hvad der står øverst på ministeriets dagsorden.

v/ Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet

Medier og interessevaretagelse

Tirsdag den 5. marts 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Mange virksomheder og organisationer vil gerne bruge medierne strategisk til at fremme deres dagsorden. Hvordan bærer man sig ad med at bruge medierne i sin interessevaretagelse, og hvordan ser journalisterne på organisationernes forsøg på at plante historier? På dagens møde har vi inviteret en af chefforhandlerne ved OK18 til at fortælle om, hvordan lønmodtagerorganisationerne arbejdede med mediesporet under forhandlingerne. Fra den journalistiske side af bordet kommer politisk analytiker og leder af den politiske redaktion på Jyllands-Posten Marchen Neel Gjertsen og fortæller om, hvordan avisen prioriterer i henvendelser fra forskellige aktører, der gerne vil markere sig i avisens spalter.

v/ Flemming Vinther, formand for CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg og Marchen Neel Gjertsen, politisk analytiker og leder af den politiske redaktion, Jyllands-Posten (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Den lokalpolitiske kurs for innovationen

Tirsdag den 5. marts 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig Innovation

Politikere spiller en nøglerolle i fornyelsen af den offentlige sektor. Det kan være ved at tage initiativ til nye, tværgående samarbejder, sætte fokus på borgerinddragelse og ved at lade sig inspirere af andres løsninger. På dette møde sætter vi tre kommunalpolitikere stævne til en diskussion af, hvordan politikerrollen påvirkes af kravet om fornyelse og gentænkning af den offentlige sektor. Hvad sker der med ens politiske visioner og ambitioner, når de møder virkeligheden? Hvordan kan man sætte en retning og holde fast, selvom resultaterne ikke viser sig på dag ét?

Joy Mogensen (S), borgmester, Roskilde, Anette Mortensen (V), borgmester, Stevns og Niko Grünfeld (ALT), kultur- og fritidsborgmester (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Børn og unges digitale liv på sociale medier: Glansbilleder og gabestok

Onsdag den 6. marts 2019, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Er der virkelig så store forskelle på de sociale spilleregler i den virkelig verden og i den virtuelle verden? Og adskiller de to verdner sig overhovedet for den digitalt indfødte ungdomsgeneration? Hvilken rolle kan de voksne spille, når der skal snakkes om grænser, privatliv og mobning, når livet på sociale medier forstås og leves vidt forskelligt mellem generationer? Sager om hævnporno og en grov tone på sociale medier fylder stadig mere i debatten, men er de voksne meget bedre til at opføre sig ordentligt, eller er de i virkeligheden dårlige digitale forbillede?

V/ Emma Mynte Vestergaard Larsen og Sille Klinge, Pulterkammerets aktivister, Emma Holten, debattør og Katrine K. Pedersen, fremtidsforsker

Udsyn: the bigger the better?

Onsdag den 6. marts 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Vi ser en tendens, hvor de internationale mega-virksomheder i byggebranchen opkøber mindre arkitektfirmaer. Spørgsmålet er, hvorfor alting bliver X-large. Hvilken indflydelse har globaliseringen på de små tegnestuer og arkitektvirksomheder? Hvilke udfordringer og muligheder giver det? Hvad sker der med arkitektfirmaernes DNA? Og hvad betyder det for dem, der køber byggeprojekter? På dagens netværksmøde zoomer vi ud og ser på, hvilke trends og tendenser i organiseringen af bygge-boligbranchen, der vil rodfæste sig på det danske marked i den kommende tid.

v/ Lene Espersen, direktør for Danske Arkitektvirksomheder og Bente Damgaard, partner i SHL

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 6. marts 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i København. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser, han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger (BEMÆRK: MØDET AFHOLDES I BLOX, BRYGHUSPLADSEN, 1473 KØBENHAVN)

Dansk sundshedsindustri i fremtiden

Torsdag den 7. marts 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Den danske sundhedsindustri udgør en kæmpe kapacitet i forhold til at udvikle nye behandlinger og udstyr, der opfylder behovene i sundhedsvæsenet. Hvilket ansvar bærer den danske sundhedsindustri i forhold til at bidrage til et sundhedsvæsen i verdensklasse? Og hvordan skal der samarbejdes med sundhedsvæsenets aktører, hvis det skal lykkes? Vi inviterer Mie Rasbech, der er sundhedspolitisk chef i DI Sundhed, til at fortælle om dagsordenen i den danske sundhedsindustri.

v/ Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i DI Sundhed.

Kan sundhedsbureaukrati øge patientsikkerheden?

Tirsdag den 12. marts 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Hvilke dilemmaer rejses der ude i praksis, når vi opstiller dokumentationskrav, regler og systemer for at øge patientsikkerheden og den sundhedsfaglige kvalitet? Hvordan øger vi patientsikkerheden, og giver samtidig det sundhedsfaglige personale plads til at udføre deres kerneopgaver? På dagens netværksmøde diskuterer vi dette samt hvilke gevinster og uhensigtsmæssigheder der opstår, når sundhedspersonalet bruger mere og mere af deres tid på dokumentation på bekostning af de patientnære opgaver.

V/ Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Beth Lilja, vicedirektør v. Sjællands Universitetshospital og forhenværende direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Regionernes aftryk på de offentlige budgetter

Tirsdag den 12. marts 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

I foråret finder de årlige økonomiforhandlinger med regionerne sted. Spørgsmålet er, hvad der står øverst på dagsordenen i denne omgang? Regionernes administrerende direktør er centralt placeret i de årlige økonomiforhandlinger. På dagens møde deler han ud af sine erfaringer, og giver os indsigt i regionernes indflydelse på de offentlige finanser. Hvordan ser det ud med rammerne for den nye styringsmodel, som skulel afløse produktivitetskravet? Er der nye instrumenter og løsninger på bordet? Hvilke andre udfordringer bliver centrale for forhandlingerne?

v/ Adam Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner

Hvordan fanger vi de unges opmærksomhed?

Onsdag den 13. marts 2019, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

For mange kulturinstitutioner er det en kæmpe udfordring at knække koden til de unges kulturvaner. Hvordan får vi de unge mellem 15 og 20 til i højere grad at blive forbrugere af kultur? På dagens møde får vi besøg af to oplægsholdere, som det er lykkes at knække koden. Aveny T fik som det første teater i verden lov til at fortolke tv-succesen SKAM. Teaterdirektøren fortæller om teatrets overvejelser omkring at genskabe SKAM-universet. Hvad var det, som SKAM kunne, og hvordan kan man overføre disse erfaringer til andre kulturproduktioner målrettet unge? DR3’s kanalredaktør vil fortælle os om det strategiske arbejde med at fange unge seeres opmærksomhed, og hvilken rolle casting af de rigtige karakterer spiller for succesfulde ungsdomsdokumentarer.

v/ Jon Stephensen, teaterchef på Aveny T og Irene Strøyer, kanalredaktør, DR3 (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Transportforskning – hvad ved vi, og hvor skal vi hen?

Onsdag den 13. marts 2019, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde tager vi pulsen på den danske transportforskning. Hvilke områder er i fokus lige nu og hvad vil fremtiden bringe af udfordringer? Har dansk transportforskning kapacitet nok til at frembringe solid viden, som kan bidrage til de politiske beslutninger og prioriteringer? Vi inviterer to forskere til at fortælle om nye tendenser i og nytteværdien af den aktuelle transportforskning. De kommer også med anbefalinger til, hvad politikerne bør være særligt opmærksomme på nu og i fremtiden.

v/ Harry Lahrmann, lektor, Aalborg Universitet og Otto Anker Nielsen, professor og leder af DTU Transport (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Dansk Flygtningehjælps indsats over for udsatte flygtninge

Onsdag den 13. marts 2019, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største humanitære organisation, og arbejder blandt andet med de integrationsudfordringer, der kan opstå, når udsatte flygtninge kommer til Danmark. Vi inviterer leder af Dansk Flygtningehjælps center for udsatte flygtninge, Mette Blauenfeldt, til at give en status på de målsætninger for udsatte flygtninge, Dansk Flygtningehjælp har. Hvordan hjælper vi flygtningene med at få stablet deres familie på benene igen efter flugten fra krig? Og hvordan kan vi hjælpe dem med at tackle og overkomme de psykiske eftervirkninger som for eksempel PTSD?

v/ Mette Blauenfeldt, leder af center for udsatte flygtninge, Dansk Flygtningehjælp (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Lærerinden fra ledelseskommissionen

Onsdag den 13. marts 2019, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

Ledelseskommissionens arbejde har været med til at sætte ledelse på dagsordenen – også i undervisningssektoren. Skoleledere står over for en balanceøvelse med både at sikre elevernes trivsel og samtidig leve op til eksterne krav og mål. De skal både agere administrator, inspirator og motivator. På dette møde vil et kommissionsmedlem med rødder i undervisningsverdenen give sit bud på, hvordan indsigterne fra ledelseskommissionen kan bruges af ledere på grundskolerne – både her og nu og på længere sigt.

v/ Birgit Lise Andersen, Skoleleder, Strandgårdskolen og medl. af ledelseskommissionen (dato ikke endelig bekræftet)

Uddannelse med kvalitet i højsædet

Torsdag den 14. marts 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

Hvor skal kræfterne lægges for at højne kvaliteten af det danske uddannelsesvæsen? Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder både med grunduddannelser, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. På dagens møde indvier vicedirektør Lotte Groth-Andersen netværket i de brændende platforme på uddannelsesområdet set fra hendes stol.

v/ Lotte Groth-Andersen, vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Digital opbremsning eller foden på speederen?

Tirsdag den 19. marts 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig styring

Digitaliseringsstyrelsen er vokset mærkbart og har haft en central rolle i alle store forandringer inden for borgerens møde med den offentlige forvaltning de senere år. Har vi plukket de lavt hængende frugter i den digitale omstilling, og er det slut med megaprojekter - eller har vi mange flere i vente? Hvordan sikrer vi at beslutningstagere, medarbejdere og borgere kan nå at tilpasse sig den offentlige sektors nye digitale virkelighed? Styrelsens direktør giver os et indblik i fremtidens digitale dagsorden.

v/ Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Familien anno 2019: Når socialt arbejde blander sig i familielivet

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvem står med ansvaret for den enkelte families trivsel - familien i sig selv eller det omkringliggende samfund? Er familielivet anno 2019 under pres? Hvornår skal myndighederne blande sig i familielivet, og hvad er det for nogle advarselslamper, vi skal holde øje med hos familierne i henholdsvis samfundets top og bund? Vi inviterer fremtrædende politikere til at dele deres syn på, hvor grænsen mellem socialindsats og familieliv går.

v/ Carolina Magdalene Maier, familieordfører (ALT) og Laura Lindahl, familieordfører (LA)

Velkommen på forsiden – sådan rammer en shitstorm

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00 - Medie

Negativ omtale og konstant nye overskrifter. Velkommen til en shitstorm. På netværksmødet dykker vi ned i shitstormen som fænomen, når vi debatterer, hvordan det er at stå på mål for en shitstorm, og hvordan medierne graver en shitstorm frem og holder liv i den. For hvad kendetegner en shitstorm? Og hvordan kan modtageren forholde sig til den? Det giver Peter Ålbæk, Naser Khader og Per Mathiessen deres svar på.

V/ Peter Ålbæk, udviklingsproducer ved Zentropa, Per Mathiessen, journalist ved Ekstra Bladet og Naser Khader (K). (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Fremtidens offentlige sektor: Kan alle løbe stærkere?

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Der er mange meninger om Moderniseringsstyrelsen, men deres magt i centraltraladministrationen er ikke til at komme uden om. Som direktør for Moderniseringsstyrelsen følger ansvaret for at sikre mest mulig velfærd og kvalitet for borgernes penge, og samtidigt lede en ganske omdiskuteret institution. Så hvilke parametre spiller ind ved direktørens beslutningstagen? Og hvordan reflekterer og forholder man sig i styrelsen til sin rolle og den til tider krasse kritik? Dagens netværksmøde gæstes af Poul Taankvist til en snak om, hvordan vigtige dagsordenener påvirker beslutningsprocessen, samt hvilke erfaringer han har gjort sig gennem sin karriere i centraladministrationen.

v/ Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen

Succes på de sociale medier: Tips, tricks og tendenser

Tirsdag den 2. april 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Udviklingen går stærkt og mulighederne er mange. For aldrig har det været lettere for virksomheder, myndigheder og organisationer at kommunikere direkte med borgerne og forbruger via de sociale medier. Men findes der den gode opskrift på, hvordan man lykkes med at trænge igennem med et budskab eller sætte en dagsorden på de sociale medier, hvor alle kæmper om opmærksomhed? Og hvordan forholder man sig til modstagerne, der også bliver stadig mere kritiske og bevidste om deres likes, kommentarer og interaktion? Astrid Haug giver på dagens møde sine bud på, hvordan man lægger en kommunikationsstrategi med øje for de store SoMe-trends nu og i fremtiden.

v/ Astrid Haug, digital rådgiver

Radikalisering: ikke i vores baghave

Torsdag den 4. april 2019, 09.15 -12.00 - Netvæk: Sikkerhedspolitisk

Hvad gør man når unge, født og opvokset i Danmark, vender demokratiet ryggen og tager turen til Syriens kampzoner og hjem igen? Hvem er disse unge, der drømmer om et kalifat frem for velfærdssamfund? Og er den lokale ungdomsklub bedre end overvågning, når myndighederne arbejder med de radikaliserede unge? På dagens møde får vi indblik i arbejdet mod radikalisering fra forskellige vinkler. Hvordan arbejder man på landsplan i forhold til radikaliseringsproblematikken, og ved de, hvad der virker? Ligeledes spørger vi landets næststørste kommune om deres tilgang. Hvordan arbejder de konkret på gadeplan, og hvordan lykkes man i en hurtig indgriben, når unge er i farezonen?

v/ Anja Dalgaard-Nielsen, chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og Allan Aarslev, politikommisær i Østjyllands Politi og en af hovedkræfterne bag "Aarhus Modellen". (ikke bekræftet)

Patienten i centrum

Torsdag den 4. april 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

På dagens netværksmøde zoomer vi ind på patienten. For hvordan er det egentlig at være patient i det danske sundhedsvæsen? Hvor meget skal patienter inddrages i beslutningerne om deres egen sygdomsbehandling? Vi inviterer Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed til at fortælle om, hvilke visioner styrelsen har for patientsikkerheden i Danmark, og en patientambassadør deler ud af sine erfaringer med at være patient i sundhedsvæsenet.

v/ Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed

Ministerens digital reformation af Danmark

Tirsdag den 9. april 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Digitaliseringsklar lovgivning har potentialet til at blive "et af de væsentligste bidrag til afbureaukratisering, vi har set i mange, mange år", siger ministeren for offentlig innovation. I forbindelse med lanceringen af de syv principper for digitaliseringsparat lovgivning udtrykte regeringen en ambition om, at ny lovgivning er digitaliseringsklar fra 1. juli 2018. Vi inviterer ministeren til at give en status på arbejdet med digitaliseringsparat lovgivning og give os et indblik i, hvilke yderligere initiativer, der er på bordet.

v/ Sophie Løhde, Innovationsminister (ikke endelig bekræftet)

It takes a village: Hvor starter kommunens arbejde med familie?

Torsdag den 25. april 2019, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Familien er central og afgørende, når kommunerne skal forbygge og løse det enkelte barns problemer. Kommunen skal være parat med alt fra tidlig indsats i meget udsatte familier til svar på mindre dagligdags tvivlsspørgsmål. Men hvordan gribes det bedst an, når kommunen skal involveres og ind bag hjemmets mure? Hvordan arbejder man i kommunerne konkret med forskellige modeller? Ved vi, hvad der virker? Og er det egentligt overhoved kommunens ansvar at blande sig i familielivet? For er eksempelvis familiekurser utidig indblanding eller rettidig omhu og en hjælpende hånd?

v/ Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og næstformand for KLs børne- og undervisningsudvalg og Jesper Christensen (S), børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Almen dannelse – en grundsten i vores samfund?

Torsdag den 25. april 2019, 09.15 -12.00 - Ledere i uddannelsessektoren

Hvis vi nedprioriterer den almene dannelse, så styrer vi i retning mod et ”dumt samfund” og et demokratisk problem. Sådan lyder advarslen fra den verdenskendte DNA-forsker Eske Willerslev. Hvis uddannelserne skal skabe reflekterede børn og unge, er vi nødt til at udstyre dem med en basal viden om verden. I stedet for at fokusere på præstation og karakterer, så bør uddannelserne klæde vores børn på til at kunne orientere sig i en omskiftelig verden – og hertil behøver vi almendannelsen. På dette møde får Eske lov at dele sine tanker om, hvordan uddannelserne skal forberede eleverne, og hvilke typer færdigheder underviserne bør fremme.

v/ Eske Willerslev, professor og DNA-forsker, Københavns Universitet og University of Cambridge (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Verden ifølge Standing

Mandag den 29. april 2019, 09.15 -12.00 - Beskæftigelsespolitisk netværk

Guy Standing er en af verdens førende professorer inden for arbejdsmarkedsforskning. Den britiske arbejdsmarkedsøkonoms teori om den nye sociale klasse, prekariatet, har nået verdensomspændende højder og er således blevet genstand for stor bevågenhed og interesse. På dagens møde vil professor Guy Standing indvie netværket i hans tanker om, hvordan fagbevægelsen og det arbejdsmarkedspolitiske system bedst muligt håndterer de udfordringer, som det stadigt voksende prekære segment frembringer.

v/ Guy Standing, økonomiprofessor, University of London, forfatter, foredragsholder og medstifter af Basic Income Earth Network

Sektorkløfter i det nære sundhedsvæsen

Tirsdag den 30. april 2019, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Vi efterspørger konstant mere samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer i det nære sundhedsvæsen, men hvorfor er det så svært at få samarbejdet til at lykkes? Kan sektorerne tale sammen, men ikke forstå hinanden? Netværket får besøg af Sidsel Vinge, der har forsket i problematikken, og Birgitte N. Lundgren fra Rudersdal Kommune, deler ud af erfaringerne fra et frikommuneprojekt, hvor tre sjællandske kommuner forsøger sig med nye samarbejdsformer for at bygge bro over sektorkløfterne på det somatiske område.

V/ Sidsel Vinge, projektchef i VIVE og forhenværende sundhedschef i Gladsaxe kommune og Birgitte N. Lundgren, vicekommunaldirektør i Rudersdal Kommune

Fritænkere og ildsjæle - nye typer af offentlige ledere?

Torsdag den 2. maj 2019, 14.30 -17.15 - Offentlig styring

En kompleks virkelighed for den offentlige sektor og et politisk ønske om besparelser og fornyelse stiller flere og nye krav til fremtidens offentlige ledere. På dagens møde sætter vi fokus på, hvilke kompetencer der bliver nødvendige for fremtidens offentlige ledere og hvilke nye vilkår de møder. Først giver vi ordet til en garvet departementschef med erfaring fra adskillige ministerier. Vi får også besøg af Det Kongelige Teaters nye teaterchef til en snak om, hvilke ledelseserfaringer han trækker på i skiftet fra at have været kunstnerisk leder til at være administrativ leder.

v/ Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kasper Holten, teaterchef, Det Kongelige Teater (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Departementschefen har ordet

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Den nye mand på broen i Undervisningsministeriet hedder Søren Hartmann Hede. Efter et år som øverste embedsmand i ministeriet beder vi ham gøre status og se fremad. Hvad bliver de centrale områder i det undervisningspolitiske værksted? Skal vi for eksempel til at implementere mere teknologi i undervisningen? Hvordan ser det ud på erhvervsskoleområdet? Og hvad har ministeriet ellers i pipelinen? Vi giver ordet til den nye departementchef og forhenværende direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

v/ Søren Hartmann Hede, departementschef, Undervisningsministeriet

Kan vismændene stadig være vagthunde?

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

De Økonomiske Råd har for længst kunnet fejre 50 års fødselsdag, og gennem den seneste årrække er deres rolle blevet skærpet og den politiske bevågenhed øget. Den planlagte udflytning af rådets sekretariat har rejst spørgsmål om, hvorvidt vismændende stadig kan agere finanspolitisk vagthund i fremtiden. Vi inviterer et rådsmedlem til at dele sit syn på rådets virke og fremtid i en periode med udfordrende vilkår og politisk pres fra flere kanter.

v/ Torben Tranæs, medlem af De Økonomiske Råds formandskab og forskningsdirektør hos VIVE (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Alliancer der kan flytte magt

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Det kræver ofte et langvarigt og tungt pres at flytte magt på Christiansborg. Lykkes det forskellige aktører at finde fælles fodslag og samarbejde om en sag, så forøges mulighederne for at komme i mål. På dagens møde skal vi høre historien om et bredt samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og uddannelsesinstitutioner i Kalundborg. Parterne fortæller om samarbejdets tilblivelse og hvordan det lykkedes dem sammen at hive en ingeniøruddannelse til byen. Har de planer om i fremtiden at benytte alliancen til at bære andre projekter frem? Og hvilke tanker gør de sig generelt om alliancer - både på godt og ondt?

v/ Katrine DiBona, Head of Government & Industry relations, Novo Nordisk, Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Kalundborg og Camilla Wang, rektor Professionshøjskolen Absalon (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Innovation i en kompleks virkelighed

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00 - Offentlig Innovation

Hvordan arbejder man med innovation i en kompleks organisation i massiv forandring som den nye skatteforvaltning? I afdelingen for Innovation & IT-udvikling har man arbejdet med brugercentreret, teknologidrevet innovation de sidste tre år. På dagens møde fortæller Jane Eriksson Dahl om det hidtidige arbejde med innovation som omdrejningspunkt for agil udvikling i en kæmpe organisation. Hun vil fortælle om opgaverne for den nye Udviklings- og Forenklingsstyrelse og give sit bud på, hvad decentraliseringen kan komme til at betyde for innovationsarbejdet.

v/ Jane Eriksson Dahl, chef for it og innovation, SKAT (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Cirkulært byggeri

Onsdag den 8. maj 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark bekymre sig om bæredygtighed? Og hvordan kan man bygge mere bæredygtigt? Kasper Guldager Jensen, der er medlem af regeringens advisory board for cirkulær økonomi, indvier os i visionerne inden for cirkulært byggeri, og inspirerer til, hvordan man kan bidrage til en mere bæredygtig byggeindustri, og Stig Ammitzbøll, arkitekt og creative manager hos Lendager Group, inspirerer til cirkulære urbane strategier.

v/ Kasper Guldager Jensen, CEO for GXN og medlem af regeringens advisory board for cirkulær økonomi og Stig Ammitzbøll, arkitekt og creative manager hos Lendager Group

Social arv - myte eller faktum?

Onsdag den 8. maj 2019, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Finder social arv sted i virkeligheden? Eller er social arv et misvisende begreb, som bør afskaffes? Ifølge sociolog Morten Ejrnæs stigmatiserer social arv børn som ”sociale tabere” og deres forældre som ”dårlige forældre”. Det kan føre til selvopfyldende profetier og vanskeliggøre socialt arbejde. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd benytter man derimod ofte begrebet social arv til at undersøge livsvilkår og social mobilitet i samfundet. Vi inviterer direktør i AE Lars Andersen og sociolog Morten Ejrnæs til at udfordre hinanden og netværket på spørgsmålet om social arv. For er social arv en myte eller et faktum? Og bidrager betegnelsen blot til stigmatisering, eller er der tale om et brugbart analysebegreb, som er med til at skabe viden og i sidste ende mulighed for at bryde denne arv?

v/ Morten Ejrnæs, sociolog og lektor og Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Metroen ruller ind til tiden – hvad nu?

Torsdag den 9. maj 2019, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Et af de senere års mest omdiskuterede byggerier er nu ved vejs ende. På dagens netværksmøde, inviterer vi Metroselskabets direktør til at give os en overflyvning på det største anlægsprojekt i hovedstaden i nyere tid. Hvad vil Cityringen betyde for den københavnske trafik? Hvad har været de største udfordringer hidtil, og hvilke erfaringer kan vi tage med til anlæggelsen af den nye letbane ved ring 3 og fremtidige megaprojekter? Hvad er ellers i pipeline af nye store offentlige infrastrukturprojekter i og omkring hovedstaden?

v/ Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør, Metroselskabet

Thorning: Den første - men ikke den sidste

Mandag den 20. maj 2019, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Gennem sin indflydelsesrige politiske karriere, har Helle Thorning-Schmidt truffet mange svære beslutninger og forholdt sig til utallige input fra embedsmænd, partikammerater og særlige rådgivere. I 2015 forlod hun den politiske scene og sidder nu i toppen af en verdensomspændende NGO, hvortil der også følger valg og fravalg baseret på rådgivning. På dagens møde spørger vi Helle Thorning-Schmidt i hvilke situationer, hun virkelig har draget nytte af al den rådgivning? Og hvordan leveres rådgivningen bedst muligt for at optimere beslutningsprocessen? Søs Marie Serup styrer slagets gang, når det tidligere makkerpar Helle Thorning-Schmidt og Noa Redington deler ud af deres bedste råd og røverhistorier.

v/ Helle Thorning-Schmidt, fhv. statsminister og CEO for Save the Children International og Noa Redington, journalist og fhv. særlig rådgiver (dato ikke endelig bekræftet)

Fremtidens sundhedsvæsen

Tirsdag den 21. maj 2019, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Sundhedsvæsnet er i fuld gang med en større digital transformation, og det skaber en række muligheder og udfordringer i opgaveløsningen. Hvad bringer fremtiden på den lange bane? Hvordan bliver sundhedsvæsnet gearet til at følge med den digitale udvikling? Og hvilke redskaber kan sundhedsindustrien udvikle, for at sundhedsvæsnet kan matche de stigende kvalitets- og effektiviseringskrav? Vi har inviteret Tine Roed, direktør i DI Sundhed, til at komme med sin vurdering af, hvordan sundhedsvæsnet ser ud 20 år ud i fremtiden, og hvad det kræver af sundhedsindustrien.

v/ Tine Roed, direktør i Dansk Industri

Borgmesterens visioner for beskæftigelsesrettet integration

Tirsdag den 21. maj 2019, 09.15 -12.00 - Integrationspolitisk netværk

Hvad er de største integrationsudfordringer i landets suverænt største kommune lige nu og på sigt? Hvordan skaber vi den bedst mulige beskæftigelsesrettede integrationsindsats? Det giver beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard, sit svar på, når vi inviterer hende til oplæg og debat om hendes visioner for kommunens integrationsindsats. Hun giver os indblik i både de konkrete udfordringer, for eksempel indvandrerkvinders indtog på arbejdsmarkedet, samt de overordnede og langsigtede linjer for integrationsindsatsen.

v/ Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Hvad er nøglen til øget trivlsel?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland

I uddannelsesverdenen er stress og mistrivsel et stigende problem, der ofte tilskrives tidspres, karakterræs og fokus på at præstere. Det kan få stor betydning for, hvordan børn og unge klarer sig på deres videre færd i livet. Hvordan spotter vi børn og unge, der mistrives i skolerne og på ungdomsuddannelserne? Hvad skal der til for at fremme trivslen? Vi inviterer Katrine Finke, programleder i Psykiatrifonden, til at give os et indblik i, hvordan det står til med trivslen, og vi diskuterer, hvordan skoler og ungdomsuddannelser kan forbedre trivslen blandt børn og unge.

V/ Katrine Finke, programleder i Psykiatrifonden

Terrorarkitektur: hvordan kombineres sikkerhed med et levende byrum?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

De senere års mange triste terroraktioner i vestlige storbyer har skabt et behov for at have et øget fokus på sikkerhed. Det handler både om at skabe mere sikkerhed om bygninger og bydele, der er oplagte mål for terrorisme og om at integrere sikkerhedsaspekterne i et levende byrum. Hvordan gør man det konkret, og hvad er der af gode og dårlige erfaringer på området? Vi beder to af Danmarks førende arkitekter på området dele deres viden med netværket.

v/ Hans Scheving, indehaver, Bertelsen & Scheving arkitekter og Bjarne Hammer, partner og indehaver, Schmidt Hammer Lassen Architects (BEMÆRK: MØDET AFHOLDES I BLOX, BRYGHUSPLADSEN, 1473 KØBENHAVN)

Blockchain – mere end bare kryptovaluta?

Torsdag den 23. maj 2019, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Blockchain er blevet kaldt det mest innovative siden internettet og fremtidens sikkerhedssystem for data. Vi kigger nærmere på teknologien bag - hvad er blockchains muligheder egentlig og hvordan kan det være at teknologien først brager derudaf nu? På dagens netværksmøde får vi besøg af Roman Beck, som vil fortælle kort om teknologien bag blockchain og dens potentiale. Vi får også besøg af Jan C. Plenge, som giver et indblik i, hvordan man i Nets arbejder med blockchainteknologiens muligheder. Sammen vil vi diskutere, om Danmark kan blive foregangsland, når det kommer til at udvikle og implementere blockchain-baseret it-systemer

v/ Roman Beck, Head of European Blockchain Center og professor, IT-Universitetet og Jan Christian Plenge, Senior Vice President Digital Innovation, Nets (fællesmøde med Finanssektornetværket)

En vildmand i direktørstolen – Rane gør status

Fredag den 24. maj 2019, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvad sker der, når en mand med vilde ideer slippes løs på et af Danmarks største museer? Ansættelsen af Rane Willerslev som ny direktør har givet Nationalmuseet en hidtil uset eksponering. Ud over opmærksomheden omkring hans person, så er han også kendt for at have en anderledes tilgang til ledelse og til, hvordan man sætter kreative kræfter i spil. Efter to år i direktørstolen beder vi Rane gøre status: Hvordan har hans ledelsesfilosofi om at være lyttende, inddragende og have mod til at fejle skaffet ham konkrete resultater som direktør? Har han stadig de samme planer og visioner for museet, og er man blevet bedre til at udnytte museets fulde potentiale?

v/ Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet (Bemærk: Mødet afholdes på Nationalmuseet med efterfølgende frokost)

Forebyggelse, overvågning eller politi: findes der lokale løsninger?

Mandag den 27. maj 2019, 09.15 -12.00 - Netvæk: Sikkerhedspolitisk

Kommunerne står centralt når det kommer til at sikre borgerne. Arbejdet består både i at tage problemerne i opfarten, løse problemerne når de sker og sikre en generelfølelse af tryghed. I kommunens arbejde flettes mange politikområder ofte sammen: Der arbejdes med folkeskolens rolle og bandeproblematikker og med at sikre boligområder, trafikale knudepunkter og store begivenheder. Så hvornår og hvordan griber kommunen i værktøjskassen, når lokale løsninger skal findes? Og tør man tænke alternativt i tilgangen, når meget står på spil?

v/ Jens Ejner Christensen, Borgmester (V) i Vejle (ikke bekræftet) og Peter Rahbæk Juel, Borgmester (S) Odense (ikke bekræftet)

Integrerede børneliv: de bedste rammer for vellykket integration

Torsdag den 6. juni 2019, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Integrationsdebattens styrke aftager sjældent i længere perioder. På dagens møde gemmer vi de politiske fløjkrige væk og tager fat i hverdagen. For hvordan kan vi blive bedre til at sikre det gode børne- og ungdomsliv for unge danskere med muslimsk baggrund? Hvad er egentlig de reelle forskelle i livsvilkår og chancer mellem børn med og uden ikke-vestlig baggrund? Og hvilke redskaber i den pædagogiske og sociale værktøjskasse kan bruges uanset barnets baggrund?

v/ Üzeyir Tireli, Lektor, ph.d. på UCC pædagoguddannelsen og Nadia Nadim, professionel fodboldspiller og årets rollemodel 2017 (ikke endelig bekræftet)

Københavnerdag: Besøg på TV2 News med Anders Langballe

Torsdag den 6. juni 2019, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

På første del af Københavnerdagen viser Anders Langballe rundt på TV2 News. Som politisk redaktør på TV2 følger Langballe politikerne, partierne og ikke mindst deres kommunikation tæt. Vi er nu enten meget tæt på eller har netop overstået et folketingsvalg - en periode, hvor fokus på den politiske kommunikation spidser til, og konkurrencen om mediernes bevågenhed intensiveres. Hvordan oplever han generelt, at kommunikationen op til et folketingsvalg er anderledes? Og hvad skal politikerne gøre, for at komme i medierne – og få maksimalt udnytte ud af deres medietid?

v/ Anders Langballe, politisk redaktør, TV2 (ikke bekræftet)

Københavnerdag: Frokost i Snapstinget og møde med MF'ere om interessevaretagelse

Torsdag den 6. juni 2019, 12.30 -15.15 - Politisk kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Anden del af dagen foregår på Christiansborg, hvor netværket besøger Sofie Carsten Nielsen (RV), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Hønge (SF). Vi spørger ind til, hvordan de oplever organisationer og virksomheders tilgang til interessevaretagelse. Hvis man spørger dem, hvad virker så? Og hvad skal man holde sig fra? Kort sagt, hvordan vinder man bedst folketingsmedlemmernes opmærksomhed?

v/ Sofie Carsten Nielsen (RV) (ikke bekræftet), Jan E. Jørgensen, (V) (ikke bekræftet) og Karsten Hønge (SF) (ikke bekræftet).

Guidet tur

Tirsdag den 11. juni 2019, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Hvordan skaber vi bæredygtige bydele, der sikrer en sammenhængende og god by for alle? På dagens netværksmøde rykker vi ud for at se og blive inspireret af nye måder at tænke og udføre byudvikling. Vi besøger Gellerupparken for at blive klogere på, hvordan man omdanner et udsat boligområde til en attraktiv bydel med en blandet beboersammensætning samt et varieret boligudbud.

V/ Per Frølund, programleder Helhedsplan Gellerup og Chadi fra E&P Huset (ikke bekræftet)

København set fra vandsiden

Onsdag den 12. juni 2019, 14.00 -16.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Anført af netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen tager vi på den årlige sejltur i Københavns Havn.

v/ Jens Kramer Mikkelsen (sejltur)