Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Onsdag den 27. januar 2021, 09.15 -12.00

Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi tager på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan man i centraladministrationen arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Her vil dagens oplægsholder give et indblik i de udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele uddannelsesområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle unge så dygtige som muligt.

v/ Julie Elm Vig Albertsen, direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (VIRTUELT)

EKSTRAMØDE: Status på corona

Fredag den 5. marts 2021, 09.15 -11.00

På dagens møde får vi dem, der træffer beslutningerne til at give os en insight-status på den aktuelle situation på undervisningsområdet. Hvornår er vi tilbage i klasseværelserne? Kommer eleverne til eksamen til sommer? Hvordan håndterer vi det faglige efterslæb? Disse og mange flere spørgsmål beder de centrale politikere forholde sig til, så vi kan forberede os på foråret.

V/ Jacob Mark, Børne- og undervisningsordfører (SF), Jens Joel, Børne- og undervisningsordfører (S) og Ellen Trane Nørby, Børne- og undervisningsordfører (V) (ikke bekræftet)

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært?

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund (3F) og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri (Mødested: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Onsdag den 19. maj 2021, 09.15 -12.00

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er bare nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente at se rejst fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi to aktører komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitikken blæser.

V/ Jacob Fuglsang, redaktør på Politiken og Stina Vrang Elias, adm. direktør for DEA, formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og medlem af Disruptionrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Diagnosesamfund anno 2021: Hvordan får vi alle med?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00

Vi har diskuteret fordele og ulemper ved inklusionsordninger i længere tid. Fokus har været rettet mod elever med autisme, ADHD og ordblindhed. Nu er spørgsmålet, hvordan håndterer vi den stigningen i antallet af unge med angst, stress og depression i undervisningen. Hvordan sørger vi for, at de mange særlige behov tilgodeses samtidig med, at vi undgår en snowballing-effekt af tilstandene til de velfungerende elever? Vi beder vi to centrale aktører om at give os et indblik i, hvordan vi balancerer læring og mentale udfordringer i klasselokalet.

V/ Marie-Louise Johannesen, uddannelseschef i Børns Vilkår og Niels Egelund, Professor emeritus, DPU

Når børn mister modet på læring

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00

Forskning i børns læring har flere gange påvist, at et sundt og inspirerende læringsmiljø i hjemmet spiller en central rolle, når det kommer til børns indlæringsmuligheder i skolen. Hvis rammerne omkring lektielæsningen i hjemmet ikke fordrer læring og tilegnelsen af ny viden for barnet, er det derfor så godt som givet, at det vil påvirke læringssituationen i klasselokalet. I sidste ende kan det resultere i, at barnet mister modet på læring og dermed bremses den faglige udviklingsproces. På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan nye læringsmetodikker kan skabe nye læringsmuligheder i skolen, og hvordan disse ikke rulles baglæns i hjemmet.

V/ Christian Quvang, Docent, PhD og lektor, UC SYD og Kasper Ottosson Kanstrup, Programchef, LEGO Fonden (ikke bekræftet)

Status fra Borgen

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00

Året er ved at gå på hæld, og det er derfor tid til en status på den aktuelle uddannelsespolitisk. Vi har derfor inviteret fire ordførere på området til en debat om, hvilke centrale dagsordener de har på tegnebrættet for den kommende politiske sæson. Samtidig beder vi dem fokusere på, hvor de ser muligheder for brede samarbejder på tværs af det partipolitiske spektrum, så der kan skabes holdbare løsninger for uddannelsessektoren.

V/ Jens Joel, undervisningsordfører (S) Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører (V)(ikke bekræftet) og Mai Mercado, undervisningsordfører (K)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer