Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Barnets første 1000 dage

Torsdag den 24. januar 2019, 09.15 -12.00

Man ved, at barnets første år har stor betydning for, hvordan det går senere i livet. Forskere og tænketanke er optagede af det, og fondene afsætter millioner at blive klogere på området. Politisk er man også begyndt at prioritere midler til den tidlige indsats. Hvilken rolle spiller barnets første år, når det handler om uddannelse? Hvordan kan uddannelserne være med til at sætte dagsordenen for småbørns læring og øge fokus på læringsmiljøet i hjemmet? Og hvordan kan et bedre tværsektorielt samarbejde styrke den tidlige indsats?

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Rasmus Landersø, seniorforsker, Rockwoolfonden. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Uddannelsernes rolle i integrationen

Fredag den 1. marts 2019, 09.15 -12.00

Integration og etnicitet har i de senere sneget sig ind i den uddannelsespolitiske debat. På dagens møde debatterer vi, hvilken rolle uddannelserne spiller i integrationen, og hvilke udfordringer vi står over for. Kan uddannelsespolitiske tiltag være med til at afhjælpe problemer i ghettoområder? Er der forskel på nydanske drenge og piger i uddannelsessystemet? Vi beder debattør og lærerstuderende Geeti Amiri, gymnasierektor Kirsten Jensen og borgmester Jesper Christensen dele deres perspektiver på emnet.

v/ Jesper Christensen (S), børne- og ungeborgmester, København, Geeti Amiri, debattør og Kirsten Jensen, rektor, Hvidovre Gymnasium. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Almen dannelse - en grundsten i vores samfund

Torsdag den 25. april 2019, 09.15 -12.00

Hvis vi nedprioriterer den almene dannelse, så styrer vi i retning mod et ”dumt samfund” og et demokratisk problem. Sådan lyder advarslen fra den verdenskendte DNA-forsker Eske Willerslev. Hvis uddannelserne skal skabe reflekterede børn og unge, er vi nødt til at udstyre dem med en basal viden om verden. I stedet for at fokusere på præstation og karakterer, så bør uddannelserne klæde vores børn på til at kunne orientere sig i en omskiftelig verden – og hertil behøver vi almendannelsen. På dette møde får Eske lov at dele sine tanker om, hvordan uddannelserne skal forberede eleverne, og hvilke typer færdigheder underviserne bør fremme.

v/ Eske Willerslev, professor og DNA-forsker, Københavns Universitet og University of Cambridge. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V)

Departementschefen har ordet

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00

Den nye mand på broen i Undervisningsministeriet hedder Søren Hartmann Hede. Efter et år som øverste embedsmand i ministeriet beder vi ham gøre status og se fremad. Hvad bliver de centrale områder i det undervisningspolitiske værksted? Skal vi for eksempel til at implementere mere teknologi i undervisningen? Hvordan ser det ud på erhvervsskoleområdet? Og hvad har ministeriet ellers i pipelinen? Vi giver ordet til den nye departementchef og forhenværende direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

v/ Søren Hartmann Hede, departementschef, Undervisningsministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk