Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Den naturvidenskabelige udfordring: Hvordan øger vi både interesse og kompetencer?

Torsdag den 27. august 2020, 09.15 -12.00

Ifølge en prognose fra IDA og Dansk Industri, vil Danmark mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater allerede i 2025. To af Danmarks store fonde har derfor valgt at sætte ind på området, og tage kampen op for at højne den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse, og øge børn og unges naturfaglige interesse og kompetencer. Fhv. børne- og undervisningsminister Christine Antorini står i spidsen for Novo Nordisk Fondens nyoprettede almennyttige læringscenter LIFE, mens en anden stærk profil, fhv. direktør i SFI Agi Csonka, leder Villum Fondens nye uddelingsområde ”Børn, unge og naturvidenskab”. Vi spørger de to, hvad fondenes visioner er, hvor de realistisk set ser udviklingen bevæge sig hen i løbet af det næste årti, samt hvorfor naturvidenskaben er så vigtig i det moderne samfunds uddannelse?

v/ Christine Antorini, direktør for LIFE, Novo Nordisk Fonden, og Agi Csonka, programchef for ”Børn, unge og naturvidenskab”, VILLUM FONDEN (MØDESTED: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

RYKKET: Hvor blev visionerne af?

Mandag den 7. september 2020, 09.15 -12.00

De seneste år har den danske uddannelsespolitik været præget af kortsigtethed og umiddelbare løsninger, alt imens de langsigtede visioner er blevet sat bagerst i klasselokalet, mener nogle iagttagere. På dagens møde får vi besøg af Ellen Trane Nørby, Jacob Mark og Jacob Fuglsang til en snak om, hvordan moderne uddannelsespolitik er blevet formet til dens nuværende facon. For hvad sker der med visionerne, når man skal lave en uddannelsesreform? Hvordan gribes diskussionerne an i det politiske forhandlingsrum? Og skal man gå på kompromis med de store projekter for at få de små igennem nåleøjet?

v/ Ellen Trane Nørby (V), Jacob Mark (SF) og Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken

RYKKET: Kreativitet og læringsglemsel: Vejen til innovative unge hoveder?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Hvordan uddanner vi opfindsomme og kreative unge? Opfindsomhed er en forudsætning for innovation, og i Danmark kan vi alle blive mere opfindsomme, ligesom vi kan blive bedre til at få andres opfindsomhed til at blomstre. Det kræver, at vi formår at skabe engagement og vække nysgerrigheden. Vi inviterer professor Lene Tanggaard til at dele ud af sin viden om kreativitet og læring og om, hvordan vi skaber verdens mest innovative unge hoveder. For hvad skal der til, for at vi både kan tænke og lære nyt? På hvilke punkter er vi allerede godt på vej, og hvor skal der sadles om, hvis vi skabe en innovativ fremtid?

v/ Lene Tanggaard, professor og viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Lad os tale om trivsel (fællesmøde med Socialpolitisk netværk)

Mandag den 23. november 2020, 09.15 -12.00

Lad os tale om trivsel (fællesmøde med Socialpolitisk netværk) Et stigende antal børn og unge oplever trivselsproblemer, når de er under uddannelse. For nogle elever er ubehaget fordret af forventningspresset fra det omkringliggende samfund, og for andre er det blot svært at holde styr på alle de mange indtryk, som man danner sig i uddannelsesperioden. Hvordan tackler vi de udfordringer, som børn og unge støder på under uddannelse? Hvordan er det vi definerer og måler trivsel i dag? Hvem har definitionsretten og hvilke redskaber kan tages i brug når både højt fagligt niveau og trivsel skal være i centrum? Og hvilke konsekvenser kan en skolegang i mistrivsel resultere i? Det vil Lars Qvortrup og Trine Hammershøy give et bud på til dagens netværksmøde.

v/ Lars Qvortrup, professor på DPU, Aarhus Universitet og Trine Hammershøy, Direktør i Det Sociale Netværk og Headspace

RYKKET: En ny start: DLF og KL i samarbejde

Tirsdag den 19. januar 2021, 09.15 -12.00

Siden den omstridte lock-out tilbage i 2013 og den tilhørende uenighed om arbejdstidsaftalen, har der været ganske kold luft mellem Danmarks Lærerforening og KL. Efter parterne i 2018 indgik aftalen om en ”ny start”, tegnede det dog lysere i den samarbejdsmæssige horisont. Nu er spørgsmålet, hvilke knudepunkter, som kommer til at danne rammen om OK21. På dagens møde får vi besøg af Dorte Lange og Jens Ive, som vil fortælle om deres målsætninger på undervisningsområdet, set i lyset af det samarbejde- og de overenskomstforhandlinger der senest skal være afsluttet april 2021.

v/ Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening (ikke bekræftet) og Jens Ive, næstformand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Rudersdal (ikke bekræftet)

Når børn mister modet på læring

Onsdag den 31. marts 2021, 09.15 -12.00

Forskning i børns læring har flere gange påvist, at et sundt og inspirerende læringsmiljø i hjemmet spiller en central rolle, når det kommer til børns indlæringsmuligheder i skolen. Hvis rammerne omkring lektielæsningen i hjemmet ikke fordrer læring og tilegnelsen af ny viden for barnet, er det derfor så godt som givet, at det vil påvirke læringssituationen i klasselokalet. I sidste ende kan det resultere i, at barnet mister modet på læring og dermed bremses den faglige udviklingsproces. På dagens møde vil docent og cand.pæd.psych., Christian Quvang give os et indblik i, hvordan man som fagperson kan klæde forældrene ordentligt på, så den gode indsats i skolen ikke rulles baglæns i hjemmet.

V/ Christian Quvang, Docent, PhD, Cand.Pæd.Psych. og Lektor i Forskningsaddelingen på UC SYD (ikke bekræftet)

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Torsdag den 13. maj 2021, 09.15 -12.00

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er blot nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente at se rejst fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi journalist og redaktør på Politiken Skoleliv, Naja Dandanell og tidligere særlig rådgiver for børne- og undervisningsministeren samt PA og rådgiver for børne- og ungdomsborgmesteren i landets største kommune, om at komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitiken blæser.

V/ Naja Dandanell, redaktør på Politiken Skoleliv og Marie Borum, tidl. særlig rådgiver for børne- og undervisningsministeren, og PA og rådgiver for børne- og ungdomsborgmesteren i Københavns Kommune (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer