Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Kreativitet og læringsglemsel: Vejen til innovative unge hoveder?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Hvordan uddanner vi opfindsomme og kreative unge? Vi lever af vores viden og evne til at nyskabe, og her er opfindsomhed en forudsætning for innovation. Det kræver, at vi formår at skabe engagement og vække nysgerrigheden hos de nye generationer. På dagens møde skal vi derfor blive klogere på, hvordan vi skaber verdens mest innovative unge. For hvad skal der til for, at vi både kan tænke og lære nyt? På hvilke punkter er vi allerede godt på vej, og hvor skal der sadles om, hvis vi skabe en innovativ fremtid for Danmark?

v/ Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding & professor, Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Lad os tale om trivsel (fællesmøde med Socialpolitisk netværk)

Mandag den 23. november 2020, 09.15 -12.00

Et stigende antal børn og unge oplever trivselsproblemer, når de er under uddannelse. For nogle er ubehaget fordret af et forventningspres og for andre er det svært at holde styr på alle de mange indtryk, som man danner sig i uddannelsesperioden. Hvordan tackler vi de udfordringer, som børn og unge støder på under uddannelsen? Hvordan er det vi definerer og måler trivsel? Og hvilke redskaber kan tages i brug når både højt fagligt niveau og trivsel skal være i centrum?

v/ Lars Qvortrup, professor på DPU, Aarhus Universitet og Trine Hammershøy, Direktør i Det Sociale Netværk og Headspace (IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

2020 blev året med digital hjemmeundervisning – Hvad kan vi lære af det?

Tirsdag den 19. januar 2021, 09.15 -12.00

Da Danmark lukkede ned, så vi for alvor hvordan forskellige undervisningsinstitutioner blev nødsaget til en ny, digitaliseret løsning på mange fronter. Alt fra videohilsener til større afgangsprøver foregik via skærmen, hvilket både udfordrede og dygtiggjorde de implicerede. De vante løsninger og normer var ikke længere aktuelle, hvilket gav store panderynker rundt omkring i landet, men ikke desto mindre blev det hele moderniseret og muliggjort - langt hen ad vejen. Vi inviterer Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for IT og Læring, ind til en snak om hvilke muligheder, der opstod i kølvandet på Danmarks lockdown og digital hjemmeundervisning. Hvilke klare tiltag, af digital karakter, ser vi den kommende tid på skole - og undervisningsområdet? Og hvilke begrænsninger er der?

v/ Thomas Fredenslund, direktør, Styrelsen for IT og Læring (ikke bekræftet)

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært? (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

Tirsdag den 16. marts 2021, 09.15 -12.00

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund (3F) og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Onsdag den 26. maj 2021, 09.15 -12.00

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er bare nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente at se rejst fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi to aktører komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitiken blæser.

V/ Naja Dandanell, redaktør på Politiken Skoleliv og Stina Vrang Elias, adm. direktør for DEA, formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og medlem af Disruptionrådet

Diagnosesamfund anno 2021: Hvordan får vi alle med?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00

Vi har diskuteret fordele og ulemper ved inklusionsordninger i længere tid. Fokus har været rettet mod elever med autisme, ADHD og ordblindhed. Nu er spørgsmålet, hvordan håndterer vi den stigningen i antallet af unge med angst, stress og depression i undervisningen. Hvordan sørger vi for, at de mange særlige behov tilgodeses samtidig med, at vi undgår en snowballing-effekt af tilstandene til de velfungerende elever? Vi beder vi to centrale aktører om at give os et indblik i, hvordan vi balancerer læring og mentale udfordringer i klasselokalet.

V/ Marie-Louise Johannesen, uddannelseschef i Børns Vilkår og Eva Secher Matthiesen, formand for Dansk Psykologforening (ikke bekræftet)

Når børn mister modet på læring

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00

Forskning i børns læring har flere gange påvist, at et sundt og inspirerende læringsmiljø i hjemmet spiller en central rolle, når det kommer til børns indlæringsmuligheder i skolen. Hvis rammerne omkring lektielæsningen i hjemmet ikke fordrer læring og tilegnelsen af ny viden for barnet, er det derfor så godt som givet, at det vil påvirke læringssituationen i klasselokalet. I sidste ende kan det resultere i, at barnet mister modet på læring og dermed bremses den faglige udviklingsproces. På dagens møde vil docent og cand.pæd.psych., Christian Quvang give os et indblik i, hvordan man som fagperson kan klæde forældrene ordentligt på, så den gode indsats i skolen ikke rulles baglæns i hjemmet.

V/ Christian Quvang, Docent, PhD, Cand.Pæd.Psych. og Lektor i Forskningsaddelingen på UC SYD (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer