Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - København - mødeprogram

Ekstramøde: Almen dannelse - en grundsten i vores samfund

Onsdag den 14. august 2019, 09.15 -12.00

Hvis vi nedprioriterer den almene dannelse, så styrer vi i retning mod et ”dumt samfund” og et demokratisk problem. Sådan lyder advarslen fra den verdenskendte DNA-forsker Eske Willerslev. Hvis uddannelserne skal skabe reflekterede børn og unge, er vi nødt til at udstyre dem med en basal viden om verden. I stedet for at fokusere på præstation og karakterer, så bør uddannelserne klæde vores børn på til at kunne orientere sig i en omskiftelig verden – og hertil behøver vi almendannelsen. På dette møde får Eske lov at dele sine tanker om, hvordan uddannelserne skal forberede eleverne, og hvilke typer færdigheder underviserne bør fremme.

v/ Eske Willerslev, professor og DNA-forsker, Københavns Universitet og University of Cambridge (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V)

Dét de unge vil have

Torsdag den 12. september 2019, 09.15 -12.00

På dette netværksmøde er det dem, der sidder på skolebænken og dem, der sveder over bøgerne, der har ordet. For hvordan opfatter de unge selv deres hverdag og den herskende uddannelsespolitiske dagsorden? Er de tilfredse med kvaliteten? Er der noget, de mangler? Og har de ideer til forandringer, der kan styrke landets uddannelse? Vi inviterer Danske Skoleelever, Erhvervsskolernes elevorganisation, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Studerendes Fællesråd til at tegne et ungdommeligt billede af uddannelsesdanmark.

v/ Thea Enevoldsen, forperson for Danske Skoleelever, Maja Mørk, forperson for Erhvervsskolernes elevorganisation, Johan Hedegaard Jørgensen, forperson for Dansk Studerendes Fællesråd og forpersonen for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (ikke bekræftet)

Karakterer: Motivationsfaktor eller hæmsko?

Mandag den 28. oktober 2019, 09.15 -12.00

Karakterer er i øjeblikket det helt store diskussionsemne på den uddannelsespolitiske dagsorden – og med god grund. Har vi en kultur, hvor eleverne tør fejle og udfordre både sig selv og rammerne, eller lærer vi de unge blindt at følge den sikre sti mod høje karakterer? Har karakterer fået en for stor betydning for uddannelsessystemet? Og hvad er alternativet til karakterræset? Vi inviterer tre stærke profiler til at tage os et spadestik dybere i diskussionen om karakterer og ikke mindst hvordan vi i dag benytter disse.

v/ Hanne Leth, rektor, RUC, Birgitte Vedersø, formand, Danske Gymnasier og Dorte Lang, næstformand, DLF (ikke bekræftet)

Dannelse i en global og digital verden

Mandag den 25. november 2019, 09.15 -12.00

Hvordan hænger tankerne bag det traditionelle danske dannelsesbegreb tilbage fra 1800-tallet sammen med en globaliseret og digitaliseret dagligdag anno 2019? Hvad betyder informationsteknologier, sociale medier og fænomener som fake news for dannelsesbegrebet? Og har dette ændret uddannelsesinstitutionernes rolle i børn og unges dannelsesproces? På dagens møde gæster forfatter Knud Romer og fhv. forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen netværket og tager den evigt aktuelle debat om dannelse og om begrebets betydning og formål i en global og digital verden.

v/ Knud Romer, forfatter og Jørgen Carlsen, fhv. forstander på Testrup Højskole (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk