Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Klar, parat, videre!

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00

Mange danske unge vælger i dag at indgå i længere uddannelsesforløb, hvor de undervejs møder flere forskellige uddannelsesinstitutioner. Af den grund er et sammenhængende dansk uddannelsessystem vigtigt, da hvert et skridt på vejen spiller en essentiel rolle i de unges kompetenceudvikling. På dagens netværksmøde fokuserer vi på, hvad de videregående uddannelser i Danmark efterspørger fra grundskole- og ungdomsuddannelserne; for er målsætningen den samme blandt alle parter? Vi har inviteret rektoren fra CBS, rektoren fra Roskilde Universitet, rektoren fra Professionshøjskolen UCN og forstanderen fra Testrup Højskole til at gøre os klogere på, hvordan danske unge på hvert skridt af vejen bliver forberedt bedst muligt til deres videre uddannelsesforløb og voksenlivet.

v/ Nikolaj Malchow-Møller, rektor ved Copenhagen Business School, Hanne Leth Andersen, rektor ved Roskilde Universitet, Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN, og Simon Axø, forstander på Testrup Højskole (ikke endeligt bekræftet) (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Næste stop: Arbejdsmarkedet

Torsdag den 12. september 2019, 09.15 -12.00

Hvordan skaber man symbiose mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet i Danmark, så danske unge får en god overgang fra uddannelse til arbejdsmarked? Dette spørgsmål forsøger vi at få svar på fra tre forskellige eksperter på området, Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, Henrik Lodberg, kontorchef for Vækst og Uddannelse i Region Midtjylland, og Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet. Netværkets medlemmer sidder således på første række til en skarp debat, hvor tre forskellige perspektiver og interesser står ansigt til ansigt med hinanden. For spørgsmålet er ikke kun, hvordan uddannelsessektoren og erhvervslivet kan samarbejde om et fælles mål, men også om, hvilket mål de skal arbejde sig frem imod.

v/ Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, Henrik Lodberg, kontorchef for Vækst og Uddannelse i Region Midtjylland, og Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet. (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Tanker om folketingsvalget: Hvad nu?

Tirsdag den 5. november 2019, 09.15 -12.00

Folketingsvalget anno 2019 er overstået, og der sættes en politisk retning for uddannelsesområdet. Hvad er de store forskelle i uddannelsespolitikken før og efter folketingsvalget? Hvilke vinde blæser på den uddannelsespolitiske slagmark? Jacob Fuglsang, en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister og forfatter bag bl.a. ”Den store løgn om uddannelse”, giver sine bud herpå. Vi spørger ham desuden, hvordan han ser mediernes rolle i politikformulering og -implementering.

v/ Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken

Skal vi trække opgøret med gamle dannelsesidealer tilbage?

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00

Skal den gamle dydsetik tilbage på dagsordenen i det danske uddannelsessystem? Der lyder et rungende ja fra Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol og formand for Rådet for Børns Læring. Ifølge Stefan Hermann skal danske børn og unges kompetencer i højere grad bygges på en fast grund af dyder som selvdisciplin, grundighed og flid, og uddannelserne skal bære en stor del af ansvaret for det. Hvor går grænsen imellem at være en moderne Lektor Blomme og at være en lærer, som dyrker en fordybelseskultur? Netværket får mulighed for at diskutere, hvordan dannelse i uddannelsessektoren skal og kan se ud i Danmark anno 2019.

v/ Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol, formand for Undervisningsministeriets råd, Rådet for Børns Læring og forfatter. (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Tirsdag den 25. februar 2020, 09.15 -12.00

Netværket zoomer ind på ungdomsuddannelserne og diskuterer, hvordan vi kan sikre sammenhængskraften i hele uddannelsessektoren. Camilla Hutters er chef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut, der arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. På dagens netværksmøde giver hun en status på, hvor ungdomsuddannelsernes styrker og svagheder ligger, og giver sin vurdering af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i hele systemet.

v/ Camilla Hutters, chef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk