Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Debat med ordførerne

Torsdag den 24. januar 2019, 09.30 -12.15

Hvad er det for en udvikling, der har præget den uddannelsespolitiske dagsorden de seneste år, og hvilken kurs ønsker de politiske ordførere hver især at sætte for fremtidens uddannelsespolitik? 2019 er et valgår, og derfor skyder vi året i gang med at diskutere disse spørgsmål, når vi inviterer uddannelses- og forskningsordførerne fra Folketinget til politisk debat.

V/ Jacob Mark (SF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Pernille Schnoor (ALT) (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Departementschefen har ordet

Tirsdag den 5. februar 2019, 09.15 -12.00

Den nye mand på broen i Undervisningsministeriet hedder Søren Hartmann Hede. Vi beder ham gøre status og se fremad. Hvad bliver de centrale områder i det undervisningspolitiske værksted? Skal vi eksempelvis implementere mere teknologi i undervisningen? Hvordan ser det ud på erhvervsskoleområdet? Og hvad har ministeriet ellers i pipelinen? Vi giver ordet til den nye departementchef og fhv. direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vi slutter af med en frokost i restauranten på ARoS.

v/ Søren Hartmann Hede, departementschef, Undervisningsministeriet (MØDESTED: ARoS, Aarhus C)

Uddannelse med kvalitet i højsædet

Torsdag den 14. marts 2019, 09.15 -12.00

Hvor skal kræfterne lægges for at højne kvaliteten af det danske uddannelsesvæsen? Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder både med grunduddannelser, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. På dagens møde indvier vicedirektør Lotte Groth-Andersen netværket i de brændende platforme på uddannelsesområdet set fra hendes stol.

v/ Lotte Groth-Andersen, vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Hvad er nøglen til øget trivlsel?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00

I uddannelsesverdenen er stress og mistrivsel et stigende problem der ofte tilskrives tidspres, karakterræs og fokus på at præstere. Det kan få stor betydning for, hvordan børn og unge klarer sig på deres videre færd i livet. Hvordan spotter vi børn og unge der mistrives i skolerne og på ungdomsuddannelserne? Hvad skal der til for at fremme trivslen? Vi inviterer Katrine Finke, programleder i Psykiatrifonden, til at give os et indblik i, hvordan det står til med trivslen, og vi diskuterer, hvordan skoler og ungdomsuddannelser kan forbedre trivslen blandt børn og unge.

V/ Katrine Finke, programleder i Psykiatrifonden (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk