Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Besøg fra Borgen: Uddannelsespolitisk ordførerdebat

Mandag den 15. juni 2020, 09.15 -12.00

Midt i epidemiens virak stod landets skoleelever i et limbo. Vi beder nu ordførerne om at se fremad og præsentere, hvilken kurs de har sat for deres uddannelsespolitiske ambitioner og visioner. Hvad ser de hver især som de store udfordringer? Hvilke styrkepositioner skal vi dyrke? Disse spørgsmål og mange flere tager vi op til debat.

v/ Jens Joel (S), Ellen Trane Nørby (V)(Ikke bekræftet), Jacob Mark (SF) og Katrine Robsøe (RV) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Vejen til uddannelsespolitisk indflydelse

Onsdag den 2. september 2020, 09.15 -12.00

Hvilken vej skal man gå, hvis man ønsker at få indflydelse på uddannelsespolitikken i Danmark? Hvordan sikrer man sig, at ens budskaber bliver hørt? Hvad er ”dos and dont’s” og hvordan timer man indsatsen bedst? Spørgsmål som disse bliver omdrejningspunktet for dagens program, hvor vi retter vores fokus mod værktøjerne til at få sat sine mærkesager på den uddannelsespolitiske dagsorden. Vi har inviteret to centrale aktører til at dele ud af deres erfaringer på området.

v/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og Inge Friis, direktør for Danske Professionshøjskoler (ikke bekræftet) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Besøg fra elevorganisationernes top

Mandag den 19. oktober 2020, 09.15 -12.00

På dette netværksmøde er det dem, der sidder på skolebænken og dem, der sveder over bøgerne, der har ordet. Hvordan opfatter de unge selv deres hverdag og den uddannelsespolitiske dagsorden? Er de tilfredse med kvaliteten? Er der noget, de mangler? Og har de ideer til forandringer, der kan styrke landets uddannelse? Vi inviterer elevorganisationerne til at tegne et ungdommeligt billede af det uddannelsespolitiske landskab.

v/ Thea Enevoldsen, forperson for Danske Skoleelever, Anton Bay Hansen, formand for Erhvervsskolernes elevorganisation, Johan Hedegaard Jørgensen, forperson for Danske Studerendes Fællesråd og Martin Mejlgaard, forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (ikke bekræftet) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Kreativitet og læringsglemsel: Vejen til innovative unge hoveder?

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00

Hvordan uddanner vi opfindsomme og kreative unge? Vi lever af vores viden og evne til at nyskabe, og her er opfindsomhed en forudsætning for innovation. Det kræver, at vi formår at skabe engagement og vække nysgerrigheden hos de nye generationer. På dagens møde skal vi derfor blive klogere på, hvordan vi skaber verdens mest innovative unge. For hvad skal der til for, at vi både kan tænke og lære nyt? På hvilke punkter er vi allerede godt på vej, og hvor skal der sadles om, hvis vi skabe en innovativ fremtid for Danmark?

v/ Lene Tanggaard, professor og viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation & Psykologi, Aalborg Universitet (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00

Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi tager på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan man i centraladministrationen arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Her vil dagens oplægsholder give et indblik i de udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele uddannelsesområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle unge så dygtige som muligt.

v/ Jesper Nielsen, vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (ikke bekræftet)

Uddannelsespolitiske visioner

Onsdag den 24. marts 2021, 09.15 -12.00

Nogle mener, at den danske uddannelsespolitik været præget af kortsigtethed og umiddelbare løsninger, alt imens de langsigtede visioner er blevet sat bagest i klasselokalet. Hvordan gribes diskussionerne an i det politiske forhandlingsrum, når det kommer til langsigtede strategier? Indgås der kompromisser med de store projekter for at få de små igennem nåleøjet? På dagens møde får vi besøg af to ordførere med meget på det uddannelsespolitiske hjerte til en snak om, hvordan moderne uddannelsespolitik er blevet formet til dens nuværende facon.

V/ Jacob Mark, uddannelsesordfører, SF og Ellen Trane-Nørby, undervisningsordfører, Venstre (ikke bekræftet)

Uddannelsespres: Kan vi stå på tæer uden at miste balancen?

Mandag den 31. maj 2021, 09.15 -12.00

Flere unge oplever et stigende pres på deres vej gennem uddannelsessystemet. En opgørelse fra 2020 påviste, at hver 5. studerende havde stresstendenser, som relaterede sig til deres uddannelsesforløb. Spørgsmålet er, hvordan etablerer vi balancen mellem flid og afkobling. Og hvordan vi sikrer, at presset ikke påvirker indlæringen og dermed kvaliteten af udbyttet på uddannelserne.Dette vil dagens oplægsholdere forsøge at gøre os klogere på.

V/ Lars Qvortrup, professor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet og Maria Theresa Norn, analysechef i Tænketanken DEA (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer