Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Det nye Folketing: Hvad nu?

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00

En ny folketingssamling er igang, og der sættes en politisk retning for uddannelsesområdet. I hvilket retning kan vi forvente uddannelsespolitikken kommer til at gå, og hvilke vinde blæser lige nu på den uddannelsespolitiske slagmark? Jacob Fuglsang, en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister og forfatter bag bl.a. ”Den store løgn om uddannelse”, giver sine bud herpå. Vi spørger ham desuden, hvordan han ser mediernes rolle i politikformulering og -implementering.

v/ Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken (MØDESTED: Villa Dining, Grenåvej 127, 8240 Risskov)

Den naturvidenskabelige udfordring: Hvordan øger vi både interesse og kompetencer?

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00

Ifølge en prognose fra IDA og Dansk Industri, vil Danmark mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater allerede i 2025. Nogle af Danmarks store fonde har derfor valgt at sætte ind på området, og tage kampen op for at højne den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse, og øge børn og unges naturfaglige interesse og kompetencer. Fhv. direktør i SFI Agi Csonka står i spidsen for Villum Fondens nye uddelingsområde ”Børn, unge og naturvidenskab”. Vi spørger hende, hvad fondens visioner er, hvorfor naturvidenskaben er så vigtig i det moderne samfunds uddannelse, samt hvilke udfordringer det giver, når store fonde satser massivt på uddannelsesområdet?

v/ Agi Csonka, programchef, Børn, unge og science, VILLUM FONDEN og fhv. direktør i SFI (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C).

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Tirsdag den 25. februar 2020, 09.15 -12.00

Netværket zoomer ind på ungdomsuddannelserne og diskuterer, hvordan vi kan sikre sammenhængskraften i hele uddannelsessektoren. Camilla Hutters er chef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut, der arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. På dagens netværksmøde giver hun en status på, hvor ungdomsuddannelsernes styrker og svagheder ligger, og giver sin vurdering af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i hele systemet.

v/ Camilla Hutters, chef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Vejen til indflydelse

Onsdag den 29. april 2020, 09.15 -12.00

Hvilken vej skal man gå, hvis man ønsker at få indflydelse på uddannelsespolitikken i Danmark? Hvordan sikrer man sig, at ens budskaber bliver hørt? Er der noget man skal være særligt opmærksom på undervejs? Spørgsmål som disse bliver omdrejningspunktet for dagens program, hvor vi retter vores fokus mod interessevaretagelse og indflydelse på uddannelsespolitiske beslutningsprocesser. Vi har inviteret Jesper Langagergaard, direktør hos Danske Universiteter, og Inge Friis Svendsen, direktør for Danske Professionshøjskoler, til at dele ud af deres erfaringer på området.

v/ Jesper Langagergaard, direktør hos Danske Universiteter, og Inge Friis Svendsen, direktør for Danske Professionshøjskoler. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Debat med ordførerne

Mandag den 25. maj 2020, 09.15 -12.00

Der er gået et år siden folketingsvalget 2019, og vi spørger nu ordførerne, hvilken kurs de har sat for deres uddannelsespolitiske ambitioner og visioner. Hvad ser de hver især som de store udfordringer? Hvilke styrkepositioner skal vi dyrke? Disse spørgsmål og mange flere tager vi op til debat, når netværket mødes med ordførerne for at debattere den danske uddannelsespolitik.

v/ Jens Joel (S), Ulla Tørnæs (V), Anne Sophie Callesen (RV) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk