Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Mandag den 16. marts 2020, 09.15 -12.00

Netværket zoomer ind på ungdomsuddannelserne og diskuterer, hvordan vi kan sikre sammenhængskraften i hele uddannelsessektoren. Pernille Hjermov er chef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut, der arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. På dagens netværksmøde giver hun en status på, hvor ungdomsuddannelsernes styrker og svagheder ligger, og en vurdering af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i hele systemet.

v/ Pernille Hjermov, konst. områdechef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Vejen til indflydelse

Onsdag den 29. april 2020, 09.15 -12.00

Hvilken vej skal man gå, hvis man ønsker at få indflydelse på uddannelsespolitikken i Danmark? Hvordan sikrer man sig, at ens budskaber bliver hørt? Er der noget, man skal være særligt opmærksom på undervejs? Spørgsmål som disse bliver omdrejningspunktet for dagens program, hvor vi retter vores fokus mod interessevaretagelse og indflydelse på uddannelsespolitiske beslutningsprocesser. Vi har inviteret Jesper Langagergaard, direktør hos Danske Universiteter, og Inge Friis Svendsen, direktør for Danske Professionshøjskoler, til at dele ud af deres erfaringer på området.

v/ Jesper Langagergaard, direktør hos Danske Universiteter, og Inge Friis Svendsen, direktør for Danske Professionshøjskoler. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Debat med ordførerne

Mandag den 25. maj 2020, 09.15 -12.00

Der er gået et år siden folketingsvalget 2019, og vi spørger nu ordførerne, hvilken kurs de har sat for deres uddannelsespolitiske ambitioner og visioner. Hvad ser de hver især som de store udfordringer? Hvilke styrkepositioner skal vi dyrke? Disse spørgsmål og mange flere tager vi op til debat, når netværket mødes med ordførerne for at debattere den danske uddannelsespolitik.

v/ Jens Joel (S), Ulla Tørnæs (V), Anne Sophie Callesen (RV) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer