Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Debat med ordførerne

Torsdag den 24. januar 2019, 09.30 -12.15

Hvad er det for en udvikling, der har præget den uddannelsespolitiske dagsorden de seneste år, og hvilken kurs ønsker de politiske ordførere hver især at sætte for fremtidens uddannelsespolitik? 2019 er et valgår, og derfor skyder vi året i gang med at diskutere disse spørgsmål, når vi inviterer uddannelses- og forskningsordførerne fra Folketinget til politisk debat.

V/ Jacob Mark (SF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Pernille Schnoor (ALT) og Rosa Lund (EL) (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Departementschefen har ordet

Tirsdag den 5. februar 2019, 09.30 -12.15

Den nye mand på broen i Undervisningsministeriet hedder Søren Hartmann Hede. Vi beder ham gøre status og se fremad. Hvad bliver de centrale områder i det undervisningspolitiske værksted? Skal vi eksempelvis implementere mere teknologi i undervisningen? Hvordan ser det ud på erhvervsskoleområdet? Og hvad har ministeriet ellers i pipelinen? Vi giver ordet til den nye departementchef og fhv. direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vi slutter af med en frokost i restauranten på ARoS.

v/ Søren Hartmann Hede, departementschef, Undervisningsministeriet (MØDESTED: ARoS, Aarhus C)

Uddannelse med kvalitet i højsædet

Torsdag den 14. marts 2019, 09.15 -12.00

Hvor skal kræfterne lægges for at højne kvaliteten af det danske uddannelsesvæsen? Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder både med grunduddannelser, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. På dagens møde indvier vicedirektør Lotte Groth-Andersen netværket i de brændende platforme på uddannelsesområdet set fra hendes stol.

v/ Lotte Groth-Andersen, vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Hvad er nøglen til øget trivlsel?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00

I uddannelsesverdenen er stress og mistrivsel et stigende problem der ofte tilskrives tidspres, karakterræs og fokus på at præstere. Det kan få stor betydning for, hvordan børn og unge klarer sig på deres videre færd i livet. Hvordan spotter vi børn og unge der mistrives i skolerne og på ungdomsuddannelserne? Hvad skal der til for at fremme trivslen? Vi inviterer Katrine Finke, programleder i Psykiatrifonden, til at give os et indblik i, hvordan det står til med trivslen, og vi diskuterer, hvordan skoler og ungdomsuddannelser kan forbedre trivslen blandt børn og unge.

V/ Katrine Finke, programleder i Psykiatrifonden (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Næste stop: Arbejdsmarkedet

Torsdag den 12. september 2019, 09.15 -12.00

Hvordan skaber man symbiose mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet i Danmark, så danske unge får en god overgang fra uddannelse til arbejdsmarked? Dette spørgsmål forsøger vi at få svar på fra tre forskellige eksperter på området, Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv, Henrik Lodberg, kontorchef for Vækst og Uddannelse i Region Midtjylland, og Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet. Netværkets medlemmer sidder således på første række til en skarp debat, hvor tre forskellige perspektiver og interesser står ansigt til ansigt med hinanden. For spørgsmålet er ikke kun, hvordan uddannelsessektoren og erhvervslivet kan samarbejde om et fælles mål, men også om, hvilket mål de skal arbejde sig frem imod.

v/ Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv, Henrik Lodberg, kontorchef for Vækst og Uddannelse i Region Midtjylland, og Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet (Per M. Johansen ikke bekræftet endeligt) (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Tirsdag den 5. november 2019, 09.15 -12.00

Netværket zoomer ind på ungdomsuddannelserne og diskuterer, hvordan vi kan sikre sammenhængskraften i hele uddannelsessektoren. Camilla Hutters er chef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut, der arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. På dagens netværksmøde giver hun en status på, hvor ungdomsuddannelsernes styrker og svagheder ligger, og giver sin vurdering af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i hele systemet.

v/ Camilla Hutters, chef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Skal vi trække opgøret med gamle dannelsesidealer tilbage?

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00

Skal den gamle dydsetik tilbage på dagsordenen i det danske uddannelsessystem? Der lyder et rungende ja fra Stefan Hermann, der er rektor ved Professionshøjskolen Metropol og formand for Rådet for Børns Læring. Ifølge Stefan Hermann skal danske børn og unges kompetencer i højere grad bygges på en fast grund af dyder som selvdisciplin, grundighed og flid, og uddannelserne skal bære en stor del af ansvaret for det. Hvor går grænsen imellem at være en moderne Lektor Blomme og at være en lærer, som dyrker en fordybelseskultur? Netværket får mulighed for at diskutere, hvordan dannelse i uddannelsessektoren skal og kan se ud i Danmark anno 2019.

v/ Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol, formand for Undervisningsministeriets råd, Rådet for Børns Læring og forfatter (MØDESTED: DOKK1, Aarhus)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk