Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Det nye Folketing: Hvad nu?

Tirsdag den 5. november 2019, 09.15 -12.00

En ny folketingssamling er igang, og der sættes en politisk retning for uddannelsesområdet. I hvilket retning kan vi forvente uddannelsespolitikken kommer til at gå, og hvilke vinde blæser lige nu på den uddannelsespolitiske slagmark? Jacob Fuglsang, en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister og forfatter bag bl.a. ”Den store løgn om uddannelse”, giver sine bud herpå. Vi spørger ham desuden, hvordan han ser mediernes rolle i politikformulering og -implementering.

v/ Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C).

Skal vi trække opgøret med gamle dannelsesidealer tilbage?

Onsdag den 4. december 2019, 10.00 -13.30

Skal den gamle dydsetik tilbage på dagsordenen i det danske uddannelsessystem? Der lyder et rungende ja fra Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol og formand for Rådet for Børns Læring. Ifølge Stefan Hermann skal danske børn og unges kompetencer i højere grad bygges på en fast grund af dyder som selvdisciplin, grundighed og flid, og uddannelserne skal bære en stor del af ansvaret for det. Hvor går grænsen mellem at være en moderne Lektor Blomme og at være en lærer, som dyrker en fordybelseskultur? Netværket får mulighed for at diskutere, hvordan dannelse i uddannelsessektoren skal og kan se ud.

v/ Stefan Hermann, rektor ved Professionshøjskolen Metropol, formand for Undervisningsministeriets råd, Rådet for Børns Læring og forfatter. (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C).

Hvordan skaber vi sammenhæng på uddannelsesområdet?

Tirsdag den 25. februar 2020, 09.15 -12.00

Netværket zoomer ind på ungdomsuddannelserne og diskuterer, hvordan vi kan sikre sammenhængskraften i hele uddannelsessektoren. Camilla Hutters er chef for ungdomsuddannelse ved Danmarks Evalueringsinstitut, der arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. På dagens netværksmøde giver hun en status på, hvor ungdomsuddannelsernes styrker og svagheder ligger, og giver sin vurdering af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i hele systemet.

v/ Camilla Hutters, chef for ungdomsuddannelse, Danmarks Evalueringsinstitut.

Vejen til indflydelse

Onsdag den 29. april 2020, 09.15 -12.00

Hvilken vej skal man gå, hvis man ønsker at få indflydelse på uddannelsespolitikken i Danmark? Hvordan sikrer man sig, at ens budskaber bliver hørt? Er der noget man skal være særligt opmærksom på undervejs? Spørgsmål som disse bliver omdrejningspunktet for dagens program, hvor vi retter vores fokus mod interessevaretagelse og indflydelse på uddannelsespolitiske beslutningsprocesser. Vi har inviteret Jesper Langagergaard, direktør hos Danske Universiteter, og Inge Friis Svendsen, direktør for Danske Professionshøjskoler, til at dele ud af deres erfaringer på området.

v/ Jesper Langagergaard, direktør hos Danske Universiteter, og Inge Friis Svendsen, direktør for Danske Professionshøjskoler.

Debat med ordførerne

Mandag den 25. maj 2020, 09.15 -12.00

Der er gået et år siden folketingsvalget 2019, og vi spørger nu ordførerne, hvilken kurs de har sat for deres uddannelsespolitiske ambitioner og visioner. Hvad ser de hver især som de store udfordringer? Hvilke styrkepositioner skal vi dyrke? Disse spørgsmål og mange flere tager vi op til debat, når netværket mødes med ordførerne for at debattere den danske uddannelsespolitik.

v/ Jens Joel (S), Ulla Tørnæs (V), Anne Sophie Callesen (RV) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk