Hvordan sikrer vi en uddannelsessektor i verdensklasse og et konkurrencedygtigt videnssamfund?

Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge bliver så dygtige som muligt? Og hvordan indretter vi uddannelsessystemet, så erhvervslivets behov bliver imødekommet, og vi undgår at uddanne til arbejdsløshed? Det uddannelsespolitiske netværk i Aarhus fokuserer på de overordnede, uddannelsespolitiske debatter - fra folkeskole til de videregående uddannelser. Netværket inviterer en række centrale, uddannelsespolitiske aktører til at tage fat i de mest aktuelle, politiske temaer i et netværk for professionelle i uddannelsessektoren.

Netværket samler aktører, som beskæftiger sig med uddannelsespolitik fra forskellige vinkler, og det udfordrer medlemmerne og oplægsholderne til at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede debatter og erfaringsudvekslinger. Og det giver bred indsigt i, hvordan sager ser ud fra forskellige perspektiver. Samuelsen lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i uddannelsessektoren, herunder uddannelsesinstitutioner, forvaltning, interesseorganisationer og den private sektor. Netværksmøderne bliver faciliteret af Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i Aarhus. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Jacob Fuglsang

Uddannet cand.comm. fra 1996 ved Roskilde Universitet. Jacob Fuglsang har siden 2011 været uddannelsesredaktør hos Politiken, og har forinden tilbragt adskillige år i mediebranchen, hvor han bl.a. også har arbejdet ved Information og Weekendavisen. Jacob Fuglsang faciliterer møderne i Uddannelsespolitisk netværk i Aarhus.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.