Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Store projekter i pipelinen: Fra tegnebræt til virkelighed

Mandag den 4. november 2019, 09.15 -12.00

Hvad er de store infrastrukturprojekter, der ligger på ministeriets tegnebræt? Og hvordan ser det ud med vejen til, at få ført projekterne ud i livet? Søren Wille, afdelingschef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, gør os klogere på en række af de visionære projekter, som ministeriet arbejder på for tiden. En ny bro ved Helsingør-Helsingborg og en Kattegatforbindelse er nogle af de nye store projekter der presser sig på. Men hvad er de store fordele, ulemper og diskussioner i forbindelse med disse projekter?

v/ Flemming Schiller, afdelingschef, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

De nye regionale trafikmafiaer

Torsdag den 5. december 2019, 09.15 -12.00

80’ernes ”Jyske Trafikmafia” er berømt og berygtet. Trafikmafiaen er et godt eksempel på, at stærke regionale alliancer omkring et fælles projekt kan være en god vej til at skaffe infrastrukturmidler. Her 30 år senere har fænomenet bredt sig, og nye ”trafikmafiaer” har set dagens lys både på Sjælland og på Fyn. På mødet inviterer vi nogle af de politikere, der i dag forsøger at skabe stærke alliancer for at tilgodese regionale trafikbehov, til at fortælle om deres arbejde og strategier. Vi spørger dem, hvordan det går med kampen for infrastrukturmidler. Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med alliancerne? Og risikerer man ikke, at midlerne ender i hænderne på dem, der råber højest og ikke der, hvor de skaber mest gavn?

v/ Peter Rahbæk Juel, borgmester Odense Kommune, Helle Adelborg, borgmester Hvidovre Kommune, Michael Ziegler, borgmester Høje Taastrup (C) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Europæisk infrastruktur – et nyt knudepunkt

Fredag den 31. januar 2020, 09.15 -12.00

Indretningen af den europæiske infrastruktur er blevet et centralt politisk emne. Den grønne omstilling beder os om at flyve mindre, men det kræver omfattende justeringer i infrastrukturen hvis der skal skabes et sammenhængende og brugervenligt europæisk tognet. Hvilke ændringer er der i sigte, set fra politisk hånd? Og hvilken indflydelse vil det nye fokus på et stærkt tognet få på resten af transportsektoren? Vi inviterer de toneangivende danske politikere fra Bruxelles til debat om fremtidens europæiske transport, set fra et dansk perspektiv.

V/ Morten Løkkegaard, MEP Venstre, Pernille Weiss, MEP Det Konservative Folkeparti og Morten Helveg Petersen, MEP Radikale Venstre (ikke bekræftet)

Hvor langt er vi med den grønne omstilling af personbiler?

Mandag den 16. marts 2020, 09.15 -12.00

VLAK-regeringen havde som ambition, at der inden 2030 skal være en million nulemissionsbiler på de danske veje. Socialdemokratiet lovede forud for valget, at tallet skulle være på en halv million. Men er politikernes ambitioner realistiske? Vi beder formanden for kommissionen for grøn omstilling af personbiler, Anders Eldrup, om at gøre status for kommissionens arbejde og den grønne omstilling. Når vi målsætningen, eller har politikerne været for ambitiøse? Samtidig inviterer vi to markante spillere fra elbilbranchen til at tale om status på udviklingen af elbiler.

v/ Anders Eldrup, formand for kommissionen for grøn omstilling af personbiler, Casper Kirketerp-Møller, CEO Clever og bestyrelsesformand for Dansk Elbil Alliance og Henrik Wenzel, professor og institutleder ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk