Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Europæisk infrastruktur – et nyt knudepunkt

Fredag den 31. januar 2020, 09.15 -12.00

Indretningen af den europæiske infrastruktur er blevet et centralt politisk emne. Den grønne omstilling beder os om at flyve mindre, men det kræver omfattende justeringer i infrastrukturen hvis der skal skabes et sammenhængende og brugervenligt europæisk tognet. Hvilke ændringer er der i sigte, set fra politisk hånd? Og hvilken indflydelse vil det nye fokus på et stærkt tognet få på resten af transportsektoren? Vi inviterer de toneangivende danske politikere fra Bruxelles til debat om fremtidens europæiske transport, set fra et dansk perspektiv.

v/ Morten Løkkegaard, MEP Venstre, Peter Kofod, MEP Dansk Folkeparti, Morten Helveg Petersen, MEP Radikale Venstre og Niels Fuglsang, MEP, Socialdemokratiet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvor langt er vi med den grønne omstilling af personbiler?

Mandag den 16. marts 2020, 09.15 -12.00

VLAK-regeringen havde som ambition, at der inden 2030 skal være en million nulemissionsbiler på de danske veje. Socialdemokratiet lovede i sit forståelsespapir med regeringens støttepartier et stop for salg af nye diesel- og benzinbiler i 2030. Men er politikernes ambitioner realistiske? Vi beder formanden for kommissionen for grøn omstilling af personbiler, Anders Eldrup, om at gøre status for kommissionens arbejde og den grønne omstilling. Når vi målsætningen, eller har politikerne været for ambitiøse? Samtidig inviterer vi to markante spillere fra elbilbranchen til at tale om status på udviklingen af elbiler.

v/ Anders Eldrup, formand for kommissionen for grøn omstilling af personbiler, Casper Kirketerp-Møller, CEO Clever og bestyrelsesformand for Dansk Elbil Alliance og Ole Hvelplund, adm. direktør, Nature Energy A/S (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ministeren i førersædet

Onsdag den 27. maj 2020, 09.15 -12.00

På dagens møde gæster transportminister Benny Engelbrecht netværket. Ministeren vil give et indblik i de aktuelle dagsordener, der florerer i ministeriet for øjeblikket og fortælle, hvad regeringen har i den transportpolitiske pipeline i den kommende tid. Hvilke parametre vil regeringen gerne måles på, og hvilke resultater skal opnås for at transportpolitikken har været en succes?

V/ Transportminister Benny Engelbrecht (S) (ikke bekræftet)

CPH airport – en flyvende succes

Onsdag den 2. september 2020, 09.15 -12.00

Københavns Lufthavn er i gang med en omstilling af lufthavnen, der skal tilvejebringe den fornødne kapacitet i forhold til fly og passagerer men også de krav, som den grønne omstilling kræver. Det stiller bl.a. store krav ikke kun til lufthavnen men også til udbygningen af vej- og banenettet op til lufthavnen. På mødet fokuserer vi på Lufthavnens omstilling og brancheansvar i forbindelse med den grønne omstilling. Vi spørger Københavns Lufthavn og SAS, hvordan man kan bygge en luftbro mellem passagervækst og grøn omstilling

v/ Søren Rosenkilde Clausen, Head of Public Affairs, Københavns Lufthavn (ej bekræftet) og Lars Wigelstorp Andersen, vice president Public Affairs & Infrastructure SAS (OBS: MØDET AFHOLDES HOS KØBENHAVNS LUFTHAVN)

Store projekter i pipelinen: Fra tegnebræt til virkelighed

Onsdag den 21. oktober 2020, 09.15 -12.00

Hvad er de store infrastrukturprojekter, der ligger på ministeriets tegnebræt? Og hvordan ser det ud med vejen til, at få ført projekterne ud i livet? Flemming Schiller, afdelingschef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, gør os klogere på en række af de visionære projekter, som ministeriet arbejder på for tiden. En ny Limfjordsforbindelse og en Kattegatforbindelse er nogle af de nye store projekter der presser sig på. Men hvad er de store fordele, ulemper og diskussioner i forbindelse med disse projekter?

v/ Flemming Schiller, afdelingschef, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk