Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Metroen ruller ind til tiden – hvad nu?

Torsdag den 9. maj 2019, 09.15 -12.00

Et af de senere års mest omdiskuterede byggerier er nu ved vejs ende. På dagens netværksmøde, inviterer vi Metroselskabets direktør til at give os en overflyvning på det største anlægsprojekt i hovedstaden i nyere tid. Hvad vil Cityringen betyde for den københavnske trafik? Hvad har været de største udfordringer hidtil, og hvilke erfaringer kan vi tage med til anlæggelsen af den nye letbane ved ring 3 og fremtidige megaprojekter? Hvad er ellers i pipeline af nye store offentlige infrastrukturprojekter i og omkring hovedstaden?

v/ Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør, Metroselskabet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ekstramøde: København set fra vandsiden

Tirsdag den 28. maj 2019, 15.00 -17.30

Fællesmøde med bygge- og boligpolitisk netværk. Anført af bygge- og boligpolitisk netværks facilitator, Jens Kramer Mikkelsen, tager vi på sejltur i Københavns Havn.

v/ Jens Kramer Mikkelsen (sejltur)

Mobility as a Service: Europæiske erfaringer

Tirsdag den 10. september 2019, 09.15 -12.00

På dagens møde zoomer vi ud og ser på de europæiske erfaringer med Mobility as a Service-teknologien (MaaS). Hvor langt er de kommet i andre europæiske lande, og hvilke erfaringer kan vi i trække på i Danmark? Jacob Bangsgaard er CEO for ERTICO – ITS Europe og præsident for den fælleseuropæiske MaaS Alliance, og han vil på mødet komme med sine bud på, hvordan Danmark på transportfronten kommer bedst muligt med på den teknologiske bølge. For hvad er afgørende for udbredelsen af MaaS? Hvor ser han de største udfordringer på den korte bane? Og hvad kan vi gøre for bedst at imødekomme disse?

v/ Jacob Bangsgaard, CEO ERTICO – ITS EUROPE, og præsident for MaaS Alliance (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk