Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Power-to-X: Nøglen til fremtidens bæredygtige brændsler?

Mandag den 1. marts 2021, 09.15 -12.00

Fossile brændsler bidrager til en stor del af Danmarks CO2-udledninger, og skal vi nå målet om et CO2-neutralt samfund inden 2050, må og skal der tænkes i nye baner. Her er Power-to-X (PtX) det helt store buzzword. Vi får besøg af Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA, samt Niels Buus Kristensen, transportforsker og medlem af Klimarådet, til en snak om teknologien bag PtX samt udsigterne til at implementere PtX i Danmark. Hvordan kan man med PtX-teknologier udvikle fremtidens bæredygtige brændsler? Hvad er potentialet i PtX for transportsektoren? Og er det overhovedet sandsynligt, at fremtidens transport kan blive CO2-neutral - til lands, til vands og i luften?

v/ Niels Buus Kristensen, forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, Oslo og medlem af Klimarådet og Thomas Damkjær Petersen, formand, Ingeniørforeningen IDA (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Store projekter i pipelinen: Fra tegnebræt til virkelighed

Onsdag den 24. marts 2021, 09.15 -12.00

Hvad er de store transportprojekter, der ligger på ministeriets tegnebræt? Og hvad er udsigterne for at få ført projekterne ud i livet? Mikkel Sune Smith, afdelingschef i Transport- og Boligministeriet, gør os klogere på en række af de visionære projekter, som ministeriet arbejder på for tiden. En fast forbindelse over Kattegat, Lynetteholmsprojektet samt udbygning og forbedring af den offentlige transport, er nogle af de store projekter, der presser sig på. Men hvad er de store fordele, ulemper og diskussioner i forbindelse med disse projekter?

v/ Mikkel Sune Smith, afdelingschef, Transport- og Boligministeriet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Ministeren i førersædet

Mandag den 10. maj 2021, 13.30 -16.00

På dagens møde gæster transportminister Benny Engelbrecht netværket. Ministeren vil give et indblik i de aktuelle dagsordener, der dominerer i ministeriet og fortælle, hvad regeringen har i den transportpolitiske pipeline i den kommende tid. Hvad ser ministeren som landets mest presserende transportpolitiske udfordringer? Hvilke parametre vil regeringen gerne måles på, og hvilke resultater håber ministeren at opnå?

v/ Benny Engelbrecht (S), transportminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Status på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00

Et halvt år er gået, siden Færdselssikkerhedskommissionen præsenterede sin handlingsplan for perioden 2021-2030. Men hvor langt er vi i forhold til at føre planen ud i livet? Hvad har de største sejre og udfordringer indtil videre været i implementeringsfasen? Og er der udsigt til at vi kan vende de seneste års udvikling med et stigende antal dræbte og tilskadekomne? Vi tager status på handlingsplanen på dagens møde, når vi får besøg af formanden for kommissionen, Andreas Steenberg og Ole Bjørstorp fra Rådet for Sikker Trafik. Hvad har handlingsplanen betydet det sidste halve år, og hvad forventer de af planen på længere sigt?

v/ Andreas Steenberg, formand, Færdselssikkerhedskommissionen og Ole Bjørstorp, formand, Rådet for Sikker Trafik (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal