Møderække

Transportpolitisk netværk - mødeprogram

Ekstramøde: København set fra vandsiden

Tirsdag den 28. maj 2019, 15.00 -17.30

Nye byggerier skyder op med rekordfart langs hele Københavns havneløb. På årets sejltur inspicerer vi de nye byggerier hele vejen fra Tegl- og Sluseholmen ud til Nordhavn. Undervejs kommer vi forbi nye kvarterer som Enghave Brygge og Havnevigen. Vi taler om, hvordan visionerne om en samtænkning af nye kvarterer med infrastruktur kommer til udtryk gennem f.eks. metrobyggerierne. Kan vi mon se forskel på visionerne bag de tidligste byudviklingsprojekter i Sluseholmen, og dem der bliver realiseret i disse år i Nordhavn? Vi har lejet en båd velegnet til alt slags vejr og nyder et lille glas på turen.

v/ Jens Kramer Mikkelsen (sejltur) OBS: Fællesmøde med bygge- og boligpolitisk netværk.

Mobility as a Service: Europæiske erfaringer

Tirsdag den 10. september 2019, 09.15 -12.00

På dagens møde zoomer vi ud og ser på de europæiske erfaringer med Mobility as a Service-teknologien (MaaS). Hvor langt er de kommet i andre europæiske lande, og hvilke erfaringer kan vi i trække på i Danmark? Jacob Bangsgaard er CEO for ERTICO – ITS Europe og præsident for den fælleseuropæiske MaaS Alliance, og han vil på mødet komme med sine bud på, hvordan Danmark på transportfronten kommer bedst muligt med på den teknologiske bølge. For hvad er afgørende for udbredelsen af MaaS? Hvor ser han de største udfordringer på den korte bane? Og hvad kan vi gøre for bedst at imødekomme disse?

v/ Jacob Bangsgaard, CEO ERTICO – ITS EUROPE, og præsident for MaaS Alliance (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Store projekter i pipelinen: Fra tegnebræt til virkelighed

Mandag den 4. november 2019, 09.15 -12.00

Hvad er de store infrastrukturprojekter, der ligger på ministeriets tegnebræt? Og hvordan ser det ud med vejen til, at få ført projekterne ud i livet? Søren Wille, afdelingschef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, gør os klogere på en række af de visionære projekter, som ministeriet arbejder på for tiden. En ny bro ved Helsingør-Helsingborg og en Kattegatforbindelse er nogle af de nye store projekter der presser sig på. Men hvad er de store fordele, ulemper og diskussioner i forbindelse med disse projekter?

v/ Søren Wille, afdelingschef, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk