Hvordan kan satsning på infrastruktur bidrage til vækst og arbejdspladser?

Hvordan samkører vi vellykket, kollektiv trafik og effektiv godstransport med grøn mobilitet og ny teknologi? Vil transportsektoren fortsat blive udsat for disruptive ændringer såsom Uber og droneflyvning? Hvordan får vi tog til tiden? Er fremtidens biler selvkørende? Skal de store byer tilgodese både cyklister og billister? Og kan vi se frem til større investeringer i infrastrukturen i den nærmeste fremtid? Det transportpolitiske netværk tager fat på de helt store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på transportområdet, og det debatterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

Netværket samler aktører på tværs af transportsektoren og udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen om mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer, offentlige insitutioner og private virksomheder, som har en professionel interesse i transportpolitik og infrastruktur. Netværksmøderne bliver faciliteret af Magnus Heunicke, fhv. transportminister. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Magnus Heunicke

Fhv. transportminister og nu medlem af transport- og bygningsudvalget. Folketingsmedlem siden 2005 (S) og politisk ordfører i perioden 2011-2014 (S). Uddannet journalist og ansat på Danmarks Radio fra 1999-2005. Magnus Heunicke faciliterer møderne i vores transportpolitiske netværk i København.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.