Møderække

Talentnetværk - mødeprogram

Rådgivning i krisetid

Torsdag den 20. august 2020, 15.15 -18.00

Det har været en svær tid for mange sektorer i Danmark, men den mest pressede har uden sammenligning været sundhedssektoren. Derfor har Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke også haft sit at se til. Til dagens møde får vi besøg af ministerens særlige rådgiver, Rasmus Jønsson, som vil sætte os ind i, hvordan han har arbejdet med ministeren i den seneste periode. Hvilken rolle spillede deres mangeårige samarbejde, når ministerens kommunikation og pressemøder har hele befolkningens bevågenhed? Hvad skal man som rådgiver være særlig opmærksom på i en krisetid? Og hvordan spillede det enorme ansvar for menneskeliv og samfundsøkonomien ind, når beslutninger skulle træffes hurtigt?

v/ Rasmus Jønsson, særlig rådgiver for Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Hvor går grænsen? Rådgivning i udenrigspolitisk regi

Fredag den 18. september 2020, 09.15 -12.00

Verden bliver stadigt større og er i konstant forandring. Hvilke krav stiller det, når man som topembedsmand i Udenrigsministeriet skal sikre Danmark en central placering i det internationale samarbejde? Hvordan adskiller den politiske rådgivning sig, når det handler om at varetage danske interesser, alt imens man opretholder diplomatiske relationer? Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af Lars Gert Lose, som for nylig er blevet hjemkaldt fra sin ambassadørpost i Washington for at være departementschef i Udenrigsministeriet. Departementschefen har en lang karriere i Udenrigsministeriet og har tidligere været udenrigspolitisk rådgiver for Per Stig Møller (K), Lene Espersen (K), og senest Helle Thorning-Schmidt (S).

v/ Lars Gert Lose, departementschef i Udenrigsministeriet (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Farvel til et politisk liv? Fra den yngste minister til erhvervschef

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Thor Möger Pedersen har været vant til at arbejde med en stejl læringskurve i en karriere, som bl.a. har budt på stillingen som den yngste danske minister nogensinde. For et par år siden blev arbejdet på Christiansborg imidlertid lagt på hylden for det unge talent, idet muligheden for en stilling i det private erhvervsliv åbnede sig. Hvad er Thor Möger Pedersens råd til andre unge talenter, der som ham selv ønsker at engagere sig i den politiske fremtid, hvad enten det er i Folketinget, embedsapparatet eller private organisationer? Savner han dansk politik? Og hvordan er spilleregler og kultur anderledes udenfor Slotsholmen?

v/ Thor Möger Pedersen, chef for Economics and Management i COWI

Tør hvor andre tier? Konsulenthuses rolle og magt

Torsdag den 3. december 2020, 15.15 -18.00

I alle demokratier søger en bred kreds af aktører magt og politisk indflydelse. Sagkyndig og kompetent rådgivning kan være altafgørende, når organisationernes løsningsforslag skal præsenteres på den rigtige måde eller når myndigheder skal undersøge eller evaluerer eget område - og her kigges ofte mod konsulenthusene. Hvilke forskellige vilkår skal der tages hensyn til, når man bidrager med rådgivning i henholdsvis den private og den offentlige sektor? Og hvordan kan den rette rådgivning gøre en forskel for politikudvikling og politisk indflydelse? Vi får besøg af to repræsentanter fra to af de store konsulenthuse, Helle Breddam fra Bain & Company og Jakob Engel-Schmidt fra Rud Pedersen, som vil fortælle os om fokus og fremgangsmåde i de respektive huse, ligesom vi spørger ind til deres vej ind i konsulentverden.

v/ Jakob Engel-Schmidt, Public Affairs Director, Rud Pedersen & Helle Breddam, Expert Principal, Bain & Company (ikke bekræftet)

Fra rookie til veteran

Onsdag den 27. januar 2021, 09.15 -12.00

Sophie Løhde er efterhånden et husholdent navn i dansk politik og har i sine næsten to årtier i dansk politik besiddet en vifte af forskellige minister- og ordførerposter. I dag begår hun sig i toppen af sit parti i rollen som politisk ordfører. Til dagens møde spørger vi ind til Sophie Løhdes politiske liv: Hvordan beslutter en 20-årig fra Birkerød sig for at gå ind i politik? Hvilke udfordringer har hun stået over for i sin karriere, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvilke visioner har hun for Venstres fremtid og strategi som oppositionsparti?

v/ Sophie Løhde, politisk ordfører, Venstre (ikke bekræftet).

Connie Hedegaards livsværk

Fredag den 16. april 2021, 09.15 -12.00

Connie Hedegaard og klimaindsatsen er efterhånden synonymer. Efter først at have været miljøminister, blev hun sidenhen udnævnt til klima- og energiminister for dernæst at blive EU’s første klimakommissær. Siden 2014 har Connie Hedegaard holdt fast i klimasøjlen og arbejder på højtryk for at få den grønne omstilling højest på dagsordenen gennem diverse grønne bestyrelsesposter. Til dagens møde spørger vi ind til hendes karriere og mærkesager. Hvornår gik det op for hende, at hun ville dedikere sin karriere til klimaet? Hvilke udfordringer er hun stødt på undervejs, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvor ser hun sin indsats bære henad fremover?

Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer