Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Digital Sundhed)

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal sikre en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af at præsentere formand for Danske Regioner Stephanie Lose, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

It's the economy, stupid: Kan Behandlingsrådet sikre en retfærdig prioritering?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer vi, at pengene fordeles retfærdigt mellem de patientgrupper, der har mest brug for det? Danske Regioner præsenterede i 2019 et nyt Behandlingsråd som skal sikre, at fordelingen af de begrænsede midler i sundhedssektoren sker på baggrund af en faglig vurdering, og ikke udelukkende på baggrund af politiske prioriteringer. Det eksisterende system har været kritiseret for at skabe et A- og B-hold i sundhedssektoren, der især har ramt kroniske patienter og patienter med sjældne lidelser. Men hvordan kommer et sådan råd reelt til at fungere, og er der afsat tilstrækkelige midler til at indfri ambitionerne? Dette diskuterer vi med professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg på dagens møde.

v/ Jakob Kjellberg, professor hos VIVE, cand.scient., m.sc. Health Econ

Den ulige sundhedssektor

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -12.00

At der er ulighed i sundhedssektoren er velkendt. Velstillede borgere har eksempelvis signifikant højere sandsynlighed for at overleve en kræftsygdom end mindre velstillede, og de velstillede lever også signifikant længere end de mindre velstillede. Fakta er velkendt, men hvad gøres der reelt for at gøre op med uligheden i sundhedssektoren? Uligheden diskuteres flittigt som enten en ren klassekamp eller et spørgsmål om livsstil, men er det virkelig så simpelt? På dagens møde tager vi debatten og forsøger at svare på, om der reelt er politisk vilje til at gøre noget ved problemet, eller om det fortsat skal være et retorisk paterotisk argument, som politikerne kan smide på bordet under debatter i landets forsamlingshuse.

v/ Katrine Ring, afdelingschef i Afdelingen for Bekæmpelse af Ulighed i Sundheds- og Ældreministeriet, og Morten Sodemann, overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital (m. frokost og juleafslutning)

Rykket: Velkommen på forsiden

Mandag den 25. januar 2021, 09.15 -12.00

Historier fra sundhedsvæsenet rydder forsider og sætter sindene i kog i den offentlige debat. Mange, der arbejder i sundhedsvæsenet, har prøvet at stå midt i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvilken rolle spiller medierne for sundhedsvæsenets image og virke? Hvordan har de indflydelse på det sundhedspolitiske spil? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på medierne som sundhedspolitisk taktstok, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller netværket om, hvordan pressen arbejder med sundhedsjournalistisk.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal