Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

Økonomi: Kan Behandlingsrådet sikre en retfærdig prioritering?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer vi, at pengene fordeles retfærdigt mellem de patientgrupper, der har mest brug for dem? Danske Regioner præsenterede i 2019 et nyt behandlingsråd som skal sikre, at fordelingen af de begrænsede midler i sundhedssektoren sker på baggrund af en faglig vurdering snarere end i politiske prioriteringer eller dygtig interessevaretagelse fra patientgrupper, forskere mv. Det eksisterende system har været kritiseret for at skabe et A- og B-hold i sundhedssektoren, der især har ramt kroniske patienter og patienter med sjældne lidelser. Men hvordan kommer et sådan råd reelt til at fungere, og er der afsat tilstrækkelige midler til at indfri ambitionerne?

v/ Jakob Kjellberg, professor hos VIVE, cand.scient., m.sc. Health Econ (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den ulige sundhedssektor

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -13.00

At der er ulighed i sundhedssektoren er velkendt. Velstillede borgere har signifikant højere sandsynlighed for at overleve en kræftsygdom end mindre velstillede, og de velstillede lever også signifikant længere end de mindre velstillede. Hvordan arbejdes der med at komme uligheden i sundhedssektoren til livs? På dagens møde tager vi debatten og forsøger at svare på, om der reelt er politisk vilje til at gøre noget ved problemet og hvilke løsningsparametre, der i givet fald skal tages fat på.

v/ Morten Freil, Direktør, Danske Patienter (ikke bekræftet), Anne Kaltoft, Direktør, Hjerteforeningen (ikke bekræftet) og Morten Sodemann, overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital (m. frokost og juleafslutning) (Mødested: SOHO - flæsketorvet 68 1711 København V)

Velkommen på forsiden

Mandag den 25. januar 2021, 09.15 -12.00

Historier fra sundhedsvæsenet rydder forsider og sætter sindene i kog i den offentlige debat. Mange, der arbejder i sundhedsvæsenet, har prøvet at stå midt i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvilken rolle spiller medierne for sundhedsvæsenets image og virke? Hvordan har de indflydelse på det sundhedspolitiske spil? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på medierne som sundhedspolitisk taktstok, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller netværket om, hvordan pressen arbejder med sundhedsjournalistisk.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Digital Sundhed)

Fredag den 26. februar 2021, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

COVID-19 og den sundhedspolitiske dagsorden

Mandag den 22. marts 2021, 09.15 -12.00

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af corona-virus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat. Hvad er status på sundhedspolitikken ovenpå denne ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien har påvirket den sundhedspolitiske dagsorden.

Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF), Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF) (ikke bekræftet), Martin Geertsen, sundhedsordfører (V) og Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S)

Hvordan forbereder vi os på det demografiske træk?

Mandag den 7. juni 2021, 09.15 -12.00

Det er et veldokumenteret faktum, at befolkningen bliver ældre og ældre. Mens sundhedsøkonomer forudser, at udgifterne til ældre stiger stødt de kommende år, ligger opgaven med at sikre en værdig alderdom for pengene hos kommunerne. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst muligt forbereder os på håndteringen af den lange levetid. På dagens møde vil tre centrale aktører komme med bud på, hvordan vi sikrer en sund alderdom.

V/ Lene Juel Rasmussen, centerdirektør i Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet, Michael Teit Nielsen, Vicedirektør med ansvar for strategi og udvikling i Ældre Sagen og Christian Harsløf, direktør for Ældre og Sundhed i KL

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal