Møderække

Sundhedspolitisk netværk - mødeprogram

Forbrugergenetik: Kan og skal vi vide alt?

Mandag den 23. marts 2020, 09.15 -12.00

Gentests bliver i stigende grad solgt direkte til forbrugere, som uden om det offentlige dermed kan blive diagnosticeret og få risikovurderinger ift. forskellige sygdomme. På dagens netværksmøde sætter vi genforskeraktivisten Lasse Westergaard Folkersen og formand for Det Etiske Råd Anne-Marie Axø Gerdes i stævne for at diskutere med hinanden og netværket, hvilke muligheder og risici der er forbundet med forbrugergenetik, samt hvordan vi etisk skal forholde os til forbrugergenetik. For vil vi vide alt? Hvilke dilemmaer sætter vi os selv og vores familie i, når vi får testresultaterne?

v/ Anne-Marie Axø Gerdes, professor i arvelige kræftsygdomme og formand for Etisk Råd, og Lasse Westergaard Folkersen, adjunkt på DTU, Institut for Bio- og Sundhedsinformatik (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Velkommen på forsiden

Onsdag den 13. maj 2020, 09.15 -12.00

Historier fra sundhedsvæsenet rydder forsider og sætter sindene i kog i den offentlige debat. Mange, der arbejder i sundhedsvæsenet, har prøvet at stå midt i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvilken rolle spiller medierne for sundhedsvæsenets image og virke? Hvordan har de indflydelse på det sundhedspolitiske spil? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på medierne som sundhedspolitisk taktstok, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller netværket om, hvordan pressen arbejder med sundhedsjournalistisk.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal sikre et mere sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af at præsentere formand for Danske Regioner Stephanie Lose, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (fællesmøde med Digital Sundhed)

Den ulige sundhedssektor

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -12.00

At der er ulighed i sundhedssektoren er velkendt. Velstillede borgere har eksempelvis signifikant højere sandsynlighed for at overleve en kræftsygdom end mindre velstillede, og de velstillede lever også signifikant længere end de mindre velstillede. Fakta er velkendt, men hvad gøres der reelt for at gøre op med uligheden i sundhedssektoren, og hvor meget kan man reelt gøre? Uligheden diskuteres flittigt som enten en ren klassekamp eller et spørgsmål om livsstil, men er det virkelig så simpelt? På dagens møde tager vi debatten og forsøger at svare på, om der reelt er politisk vilje til at gøre noget ved problemet, eller om det fortsat skal være et argument, som især de røde politikere kan smide på bordet under debatter i landets forsamlingshuse.

v/ Katrine Ring, afdelingschef i Afdelingen for Bekæmpelse af Ulighed i Sundheds- og Ældreministeriet, og Morten Sodemann, overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital (m. frokost og juleafslutning)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal