Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Tidlige sociale indsatser: Hvad kan vindes?

Mandag den 25. februar 2019, 09.15 -12.00

Tidlige og forebyggende indsatser har på det seneste stået højt på den socialpolitiske dagsorden. Hvad ved vi egentlig om effekterne af tidlig indsats? Og hvad kan vi vinde ved at komme tidligt ud af starthullerne? Vi inviterer seniorforsker Rasmus Landersø til at indvie netværket i forskningen om tidlig indsats, og Lisbeth Zornig giver sit besyv på, hvorfor vi bør gribe ind tidligt. Risikerer vi, at tidlig indsats medfører et formynderisk overvågningssamfund? Og vil det være dét værd i forebyggelsens navn?

v/ Lisbeth Zornig, direktør Huset Zornig og Rasmus Landersø, seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Grænsen mellem socialindsats og familieliv

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00

Når det kommer til den enkelte families trivsel, er det så familien i sig selv eller det omkringliggende samfund, der står med ansvaret? Hvornår skal myndighederne blande sig i familielivet, og hvad er det for nogle advarselslamper, vi skal holde øje med? Med udgangspunkt i Børnetelefonen vil Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, komme med et par generaliserede eksempler på tidspunkter, hvor en families trivsel har været på spil. Vi beder efterfølgende to politikere overveje eksemplerne og dele deres syn på, hvor grænsen mellem socialindsats og familieliv går, når trivsel skal fostres på ny.

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, Carolina Magdalene Maier, familieordfører (ALT) og Laura Lindahl, familieordfører (LA). (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Social arv - myte eller faktum?

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00

Finder social arv sted i virkeligheden? Eller er social arv et misvisende begreb, som bør afskaffes? Ifølge sociolog Morten Ejrnæs stigmatiserer social arv børn som ”sociale tabere” og deres forældre som ”dårlige forældre”. Det kan føre til selvopfyldende profetier og vanskeliggøre socialt arbejde. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd benytter man derimod ofte begrebet social arv til at undersøge livsvilkår og social mobilitet i samfundet. Vi inviterer direktør i AE Lars Andersen og sociolog Morten Ejrnæs til at udfordre hinanden og netværket på spørgsmålet om social arv. For er social arv en myte eller et faktum? Og bidrager betegnelsen blot til stigmatisering, eller er der tale om et brugbart analysebegreb, som er med til at skabe viden og i sidste ende mulighed for at bryde denne arv?

v/ Morten Ejrnæs, sociolog og lektor og Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V)

Er socialpolitikken for lokal?

Tirsdag den 17. september 2019, 09.15 -12.00

Hvordan bringes den lokale virkelighed ind på Christiansborg, så indsatsen på socialområdet optimeres? Eller er kommunerne i deres forskellighed gode nok til at tage fat og løfte socialpolitikken alene? Til dette netværksmøde tager vi debatten med Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og formand for KL's Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse. Vi spørger dem ind til prioriteterne på socialområdet i hver deres kommune, ligesom vi skal snakke om nødvendigheden af mere samarbejde mellem KL og politikerne på Borgen og om den forskellige tilgang til socialområdet kommunerne imellem.

v/ Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og formand for KL’s Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse (Ikke bekræftet)

Ambitionerne på socialområdet

Onsdag den 9. oktober 2019, 09.15 -12.00

Hvordan sikres det i departementet, at man bedst imødekommer udfordringerne på børne- og socialområdet? Vi har denne gang fornøjelsen af departementschef i Børne- og Socialministeriet, Jens Strunge Bonde, som vil fortælle os om de socialpolitiske ambitioner for fremtiden. Ligeledes vil fokus for mødet være på, hvordan ministeriet sikrer en vellykket implementering af socialpolitiske reformer, så ambitionerne kan indfris.

v/ Jens Strunge Bonde, Departementschef i Børne- og Socialministeriet (Ikke bekræftet)

Arbejderklasse, voksende utryghed og politisk mistillid

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00

Lader vi arbejderklassen forsvinde under radaren, når vi i politik fx taler om at hæve pensionsalderen? Vi inviterer forfatter Lars Olsen til en snak om øget mistillid til politikere. Han er aktuel med bogen ”Det forsvundne folk”, hvor han bl.a. udtrykker, at mistilliden skal ses i lyset af en stigende utryghed blandt arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig inviterer vi Mads Kastrup, som i kraft af sit arbejde som Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, har ageret talerør for mange danskere, der kan nikke genkendende til utrygheden og mistilliden.

v/ Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør og Mads Kastrup, Opinionsredaktør på Ekstrabladet

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk