Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Skal velfærd sættes på formel?

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00

Politikerne taler om det, forskningen stræber efter det, og frontmedarbejderne efterspørger det. Hvordan kan og bør evidens og data bruges på socialområdet? På dagens møde gæster direktør i VIVE Lotte Jensen netværket og giver sin opskrift på, hvordan fundamentet for det velfungerende evidensbaserede arbejde skabes. Få er uenige i, at evidener vigtigt på socialområdet – men hvordan omsættes dette til virkelighed i det konkrete og i det politiske arbejde?

v/ Lotte Jensen, direktør for VIVE (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Frivillighedens betydning

Torsdag den 1. oktober 2020, 09.15 -12.00

Frivillige gør en afgørende forskel i vores samfund, når det kommer til alt fra integration til ensomme unge og ældre. Men mens frivillige kan være en betydningsfuld erstatning for pårørende, er de ikke en erstatning for fagprofessionelle. Hvor går grænsen for de frivilliges kompetencer? Vi har inviteret Lars Linderholm, afdelingschef for frivillighed i Ældre Sagen, og Mona Striib, forbundsformand i FOA, ind til en snak om samarbejdet mellem de frivillige og de fagprofessionelle, når det kommer til samfundets ældre. Hvad er fordelene, og hvad er ulemperne?

v/ Lars Linderholm, Underdirektør i Ældre Sagen og Mona Striib, forbundsformand i FOA (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

En sammenhængende kommunal indsats

Onsdag den 28. oktober 2020, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for borgernes behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer Laila Kildesgaard, direktør i KL, til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige. Ligeledes vil Laila give os et indblik i, hvilken rolle Den Sociale Investeringsfond spiller i forhold til socialområdet i kommunerne.

v/ Laila Kildesgaard, direktør i KL og medlem af bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Lad os tale om trivsel (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk)

Mandag den 23. november 2020, 09.15 -12.00

Et stigende antal børn og unge oplever trivselsproblemer, når de er under uddannelse. For nogle er ubehaget fordret af et forventningspres og for andre er det svært at holde styr på alle de mange indtryk, som man danner sig i uddannelsesperioden. Hvordan tackler vi de udfordringer, som børn og unge støder på under uddannelsen? Hvordan er det vi definerer og måler trivsel? Og hvilke redskaber kan tages i brug når både højt fagligt niveau og trivsel skal være i centrum? Det vil Lars Qvortrup og Trine Hammershøy give et bud på til dagens netværksmøde.

v/ Lars Qvortrup, professor på DPU, Aarhus Universitet og Trine Hammershøy, Direktør i Det Sociale Netværk og Headspace (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Når fonde finansierer: Investering i nære sociale indsatser

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00

Hvilke værktøjer kræver det, når det gælder om at skaffe finansiering til sine sociale projekter? Hvilke kriterier bør man særligt sørge for at opfylde i forbindelse med en ansøgning, når man som social organisation gør sig håb om fondsstøtte? Vi har inviteret Henrik Tvarnø, Direktør i A. P Møller fonden, og Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, til en snak om forudsætningerne for det gode samarbejde fond og støttemodtager imellem.

v/ Henrik Tvarnø, Direktør i A. P. Møller Fonden og Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Departementschefen har ordet

Tirsdag den 23. marts 2021, 09.15 -12.00

På dagens møde får vi besøg af en garvet topembedsmand til en snak om, hvad der rør sig i det socialpolitiske maskinrum i den kommende tid. Hvilke politiske initiativer arbejdes der på, og hvordan håndteres efterskælvene af coronakrisen på det sociale område? Svarene på disse spørgsmål og flere til, vil departementschef Sophus Garfiel forsøge at gøre os klogere på.

v/ Sophus Garfiel, departementschef i Social- og Indenrigsministeriet

Debat: Brændende platforme under socialpolitikken

Torsdag den 20. maj 2021, 09.15 -12.00

Satspuljen er afskaffet, psykiatrien er kommet på finansloven, og rammerne for den klassiske socialpolitik har ændret sig. På dagens møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

V/ Trine Torp, socialordfører (SF) (ikke bekræftet), Camilla Fabricius, socialordfører (S)(ikke bekræftet), Anni Matthiesen, socialordfører (V) og Mette Thiesen, socialordfører (NB)

Et nyt ydelsessystem? (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

Onsdag den 9. juni 2021, 09.15 -12.00

I 2019 nedsatte Regeringen en ydelseskommission, som skulle undersøge, hvordan et bæredygtigt ydelsessystem bedst muligt indrettes. Afskaffelsen af børnefattigdom stod som det centrale omdrejningspunkt, hvor særligt kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skulle sættes under loop. Midlerne skulle findes internt i det eksisterende ydelsessystem og spørgsmålet er derfor, hvilke valg og fravalg der ligger bag anbefalingerne. Formanden for kommissionen gæster i dag netværket for at gøre os klogere på teknikken.

v/ Torben Tranæs, formand for Ydelseskommissionen

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer