Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Når epidemien rammer socialt udsatte

Onsdag den 17. juni 2020, 09.15 -12.00

Antallet af socialt udsatte i Danmark har været stødt stigende gennem de seneste år. Og i kølvandet på corona-krisen, er gruppen af socialt udsatte for alvor blevet udfordret. I takt med massefyringer, udsigten til en potentiel recession og et presset velfærdssamfund, driver udsigten til at knække udviklingen længere og længere ud i horisonten. Spørgsmålet er, hvordan tager bedst muligt hånd om den socialt udsatte borgergruppe i krisetider, og hvordan vi bedst muligt forbereder os på en yderligere stigning i antallet af danskere i udsatte positioner. På dagens møde retter vi fokus mod, hvad vi allerede nu kan tage af foranstaltninger for at hjælpe socialt udsatte gennem efterdønningerne af epidemien. Til at gøre os klogere på temaet får vi besøg af kontorchef i Socialstyrelsen, Henriette Zeeberg og formand for Rådet for Socialt Udsatte, Vibe Klarup.

V/ Henriette Zeeberg, kontorchef for Center for Udsatte Voksne, Socialstyrelsen og Vibe Klarup, Formand for Rådet for Socialt Udsatte, og direktør for Alliancen Hjem til Alle (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Skal velfærd sættes på formel?

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00

Politikerne taler om det, forskningen stræber efter det, og frontmedarbejderne efterspørger det. Hvordan kan og bør evidens og data bruges på socialområdet? På dagens møde gæster direktør i VIVE Lotte Jensen netværket og giver sin opskrift på, hvordan fundamentet for det velfungerende evidensbaserede arbejde skabes. Få er uenige i, at evidensvejen er fremtiden – men hvordan omsættes dette til virkelighed i det konkrete og i det politiske arbejde på socialområdet?

v/ Lotte Jensen, direktør for VIVE

Frivillighedens betydning

Torsdag den 1. oktober 2020, 09.15 -12.00

Frivillige gør en afgørende forskel i vores samfund, når det kommer til alt fra integration til ensomme unge og ældre. De er med til at øge livskvaliteten og løfte livsglæden for dem, der ikke selv har kapaciteten, og der er altid brug for nye hænder. Men mens frivillige kan være en betydningsfuld erstatning for pårørende, er de ikke en erstatning for fagprofessionelle. Hvor går grænsen for de frivilliges kompetencer? Vi har inviteret Lars Linderholm, afdelingschef for frivillighed i Ældre Sagen, og Mona Striib, forbundsformand i FOA, ind til en snak om samarbejdet mellem de frivillige og de fagprofessionelle, når det kommer til samfundets ældre. Hvad er fordelene, og hvad er ulemperne?

v/ Lars Linderholm, Underdirektør i Ældre Sagen og Mona Striib, forbundsformand i FOA Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

En sammenhængende kommunal indsats

Onsdag den 28. oktober 2020, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for borgernes behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer Laila Kildesgaard, direktør i KL, til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige. Ligeledes vil Laila give os et indblik i, hvilken rolle Den Sociale Investeringsfond spiller i forhold til socialområdet i kommunerne.

v/ Laila Kildesgaard, direktør i KL og medlem af bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond

Lad os tale om trivsel (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk)

Onsdag den 25. november 2020, 09.15 -12.00

Et stigende antal børn og unge oplever trivselsproblemer, når de er under uddannelse. For nogle elever er ubehaget fordret af forventningspresset fra det omkringliggende samfund, og for andre er det blot svært at holde styr på alle de mange indtryk, som man danner sig i uddannelsesperioden. Hvordan tackler vi de udfordringer, som børn og unge støder på under uddannelse? Hvordan er det vi definerer og måler trivsel i dag? Hvem har definitionsretten og hvilke redskaber kan tages i brug når både højt fagligt niveau og trivsel skal være i centrum? Og hvilke konsekvenser kan en skolegang i mistrivsel resultere i? Det vil Lars Qvortrup og Trine Hammershøy give et bud på til dagens netværksmøde.

v/ Lars Qvortrup, professor på DPU, Aarhus Universitet og Trine Hammershøy, Direktør i Det Sociale Netværk og Headspace

Når fonde finansierer: Investering i nære sociale indsatser

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00

Hvilke værktøjer kræver det, når det gælder om at skaffe finansiering til sine sociale projekter? Hvilke kriterier bør man særligt sørge for at opfylde i forbindelse med en ansøgning, når man som social organisation gør sig håb om en bevilling? Velux Fonden og Villum Fonden har fx forskellige arbejdsgrupper, som sikrer, at fondsuddelingerne sker på et fagligt og mønsterværdigt grundlag, ligesom Egmont Fonden har nedskrevet en forløbsoversigt med en række anbefalinger til den optimale ansøgning. Vi har inviteret Hans Kann Rasmussen, Bestyrelsesformand i VELUX FONDEN, og Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, til en snak om forudsætningerne for det gode samarbejde fond og organisation imellem.

v/ Hans Kann Rasmussen, Bestyrelsesformand i VELUX FONDEN (Ikke bekræftet) og Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer