Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Lige muligheder for læring: Er gode småbørnsliv nøglen?

Mandag den 28. januar 2019, 09.15 -12.00

Har vi sat for sent ind, når modet svigter og skolestart betyder læringsvanskeligheder og sociale udfordringer i skolegården? Uligheden i livschancer og muligheder for små børn sætter fodspor langt op i ungdomsårene og videre frem. Hvordan sikrer vi, at børns første år skaber det bedst mulige fundament for, at de senere i livet kan gøre brug af deres potentiale i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Hvad ved vi om, hvad de første år betyder? Og hvordan får vi omsat politiske vilje til løsninger?

v/ Henriette Christiansen, direktør i Egmontfonden og Stina Vrang Elias, direktør i DEA. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Tidlige sociale indsatser: Hvad kan vindes?

Mandag den 25. februar 2019, 09.15 -12.00

Tidlige og forebyggende indsatser har på det seneste stået højt på den socialpolitiske dagsorden. Hvad ved vi egentlig om effekterne af tidlig indsats? Og hvad kan vi vinde ved at komme tidligt ud af starthullerne? Vi inviterer seniorforsker Rasmus Landersø til at indvie netværket i forskningen om tidlig indsats, og Lisbeth Zornig giver sit besyv på, hvorfor vi bør gribe ind tidligt. Risikerer vi, at tidlig indsats medfører et formynderisk overvågningssamfund? Og vil det være dét værd i forebyggelsens navn?

v/ Lisbeth Zornig, direktør Huset Zornig og Rasmus Landersø, seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Familien anno 2019: Når socialt arbejde blander sig i familielivet

Tirsdag den 26. marts 2019, 09.15 -12.00

Hvem står med ansvaret for den enkelte families trivsel - familien i sig selv eller det omkringliggende samfund? Er familielivet anno 2019 under pres? Hvornår skal myndighederne blande sig i familielivet, og hvad er det for nogle advarselslamper, vi skal holde øje med hos familierne i henholdsvis samfundets top og bund? Vi inviterer fremtrædende politikere til at dele deres syn på, hvor grænsen mellem socialindsats og familieliv går.

v/ Carolina Magdalene Maier, familieordfører (ALT) og Laura Lindahl, familieordfører (LA). (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Social arv - myte eller faktum?

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00

Finder social arv sted i virkeligheden? Eller er social arv et misvisende begreb, som bør afskaffes? Ifølge sociolog Morten Ejrnæs stigmatiserer social arv børn som ”sociale tabere” og deres forældre som ”dårlige forældre”. Det kan føre til selvopfyldende profetier og vanskeliggøre socialt arbejde. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd benytter man derimod ofte begrebet social arv til at undersøge livsvilkår og social mobilitet i samfundet. Vi inviterer direktør i AE Lars Andersen og sociolog Morten Ejrnæs til at udfordre hinanden og netværket på spørgsmålet om social arv. For er social arv en myte eller et faktum? Og bidrager betegnelsen blot til stigmatisering, eller er der tale om et brugbart analysebegreb, som er med til at skabe viden og i sidste ende mulighed for at bryde denne arv?

v/ Morten Ejrnæs, sociolog og lektor og Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk