Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Social arv - myte eller faktum?

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00

Finder social arv sted i virkeligheden? Eller er social arv et misvisende begreb, som bør afskaffes? Ifølge sociolog Morten Ejrnæs stigmatiserer social arv børn som ”sociale tabere” og deres forældre som ”dårlige forældre”. Det kan føre til selvopfyldende profetier og vanskeliggøre socialt arbejde. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd benytter man derimod ofte begrebet social arv til at undersøge livsvilkår og social mobilitet i samfundet. Vi inviterer direktør i AE Lars Andersen og sociolog Morten Ejrnæs til at udfordre hinanden og netværket på spørgsmålet om social arv. For er social arv en myte eller et faktum? Og bidrager betegnelsen blot til stigmatisering, eller er der tale om et brugbart analysebegreb, som er med til at skabe viden og i sidste ende mulighed for at bryde denne arv?

v/ Morten Ejrnæs, sociolog og lektor og Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V)

Er socialpolitikken for lokal?

Tirsdag den 17. september 2019, 09.15 -12.00

Hvordan bringes den lokale virkelighed ind på Christiansborg, så indsatsen på socialområdet optimeres? Eller er kommunerne i deres forskellighed gode nok til at tage fat og løfte socialpolitikken alene? Til dette netværksmøde tager vi debatten med Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og formand for KL's Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse. Vi spørger dem ind til prioriteterne på socialområdet i hver deres kommune, ligesom vi skal snakke om nødvendigheden af mere samarbejde mellem KL og politikerne på Borgen og om den forskellige tilgang til socialområdet kommunerne imellem.

v/ Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og formand for KL’s Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den Sociale Investeringsfond

Onsdag den 9. oktober 2019, 09.15 -12.00

I december 2018 blev etableringen af Den Sociale Investeringsfond vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Fonden har til formål at understøtte sociale investeringer i forebyggende indsatser for udsatte borgere, så problemerne hos den enkelte borger kan løses, inden de fører flere med sig. Den udpegede bestyrelse er tiltrådt, og bestyrelsens formand, Karen Hækkerup, vil indvie netværket i den type af fremtidige indsatser, fonden vil have fokus på at udvikle. Ligeledes vil hun tegne et billede af den sociale fremtid, fonden vil være med til at understøtte, idet hun forholder sig til den kritik og usikkerhed, der har været forud for fondens etablering. Nogle stiller nemlig spørgsmålstegn ved, om man med en investeringsfond med private aktører kun vil investere i rentable sociale projekter. Er det en reel risiko eller er samarbejdet mellem den offentlige, private og frivillige sektor det eneste rigtige næste skridt, når det kommer til sociale investeringer til fordel for Danmarks udsatte borgere?

v/ Karen Hækkerup, formand for Den Sociale Investeringsfond

Arbejderklasse, voksende utryghed og politisk mistillid

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00

Lader vi arbejderklassen forsvinde under radaren, når vi i politik fx taler om at hæve pensionsalderen? Vi inviterer forfatter Lars Olsen til en snak om øget mistillid til politikere. Han er aktuel med bogen ”Det forsvundne folk”, hvor han bl.a. udtrykker, at mistilliden skal ses i lyset af en stigende utryghed blandt arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig inviterer vi Mads Kastrup, som i kraft af sit arbejde som Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, har ageret talerør for mange danskere, der kan nikke genkendende til utrygheden og mistilliden.

v/ Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør og Mads Kastrup, Opinionsredaktør på Ekstrabladet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk