Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Politisk ordførerdebat: Fremtidens socialpolitik

Onsdag den 5. februar 2020, 09.15 -12.00

Skal socialpolitikken højere op på den politiske dagsorden? Hvilke centrale problematikker er aktuelle, og hvilke bør prioriteres højest? Vi starter det nye år med at invitere en række politiske ordførere, som vil inddrage netværket i, hvilke tanker de har for fremtidens socialpolitik.

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Radikale Venstre (Ikke bekræftet), Karina Adsbøl, social- og ældreordfører, Dansk Folkeparti og Anni Matthiesen, social- og indenrigsordfører, Venstre (Faciliteres af Noa Redington) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Frivillighedens betydning

Torsdag den 16. april 2020, 09.15 -12.00

Frivillige gør en afgørende forskel i vores samfund, når det kommer til alt fra integration til ensomme unge og ældre. De er med til at øge livskvaliteten og løfte livsglæden for dem, der ikke selv har kapaciteten, og der er altid brug for nye hænder. Men mens frivillige kan være en betydningsfuld erstatning for pårørende, så er de ikke en erstatning for fagprofessionelle. Hvor går grænsen for de frivilliges kompetencer? Vi har inviteret Lars Linderholm, afdelingschef for frivillighed i ÆldreSagen, og Mona Striib, forbundsformand i FOA ind til en snak om samarbejdet mellem de frivillige og de fagprofessionelle, når det kommer til samfundets ældre. Hvad er fordelene og hvad er ulemperne?

v/ Lars Linderholm, afdelingschef for frivillighed i ÆldreSagen og Mona Striib, forbundsformand i FOA (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Det bedste land at være barn i

Tirsdag den 9. juni 2020, 09.15 -12.00

Lige børn leger som sagt bedst. Men hvordan skabes der reel lighed, når det gælder børn og unges muligheder i Danmark? Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har nu siddet på embedet i et år. Vi har inviteret hende til en snak om hendes visioner for fremtiden med udgangspunkt i, at Danmark skal være det bedste land at være barn i. For hvordan står det til og hvilke problemstillinger skal prioriteres højest, hvis vi skal sikre os, at alle børn og unge får reelt lige muligheder og chancer i livet? Har noget overrasket hende i forbindelse med hendes ministerarbejde, og er noget særligt anderledes på undervisningsområdet i dag end tidligere?

v/ Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister (S) (Ikke bekræftet)

Skal velfærd sættes på formel?

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00

Politikerne taler om det, forskningen stræber efter det, og frontmedarbejderne efterspørger det. Hvordan kan og bør evidens og data bruges på socialområdet? På dagens møde gæster adm. direktør i VIVE Lotte Jensen netværket og giver sin opskrift på, hvordan fundamentet for det velfungerende evidensbaserede arbejde skabes. Få er uenige i, at evidensvejen er fremtiden – men hvordan omsættes dette til virkelighed i det konkrete og i det politiske arbejde på socialområdet?

v/ Lotte Jensen, direktør for VIVE

En sammenhængende kommunal indsats

Onsdag den 28. oktober 2020, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for borgernes behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer Laila Kildesgaard, direktør i KL, til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes og hvilke tiltag, der er nødvendige. Ligeledes vil Laila give os et indblik i, hvilken rolle Den Sociale Investeringsfond spiller i forhold til socialområdet i kommunerne.

v/ Laila Kildesgaard, direktør i KL og medlem af bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond

Når fonde finansierer: Investering i nære sociale indsatser

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00

Hvad skal der i virkeligheden til for at råbe højt nok, når det gælder om at skaffe finansiering til sine sociale projekter? Hvilke kriterier bør man særligt sørge for at opfylde i forbindelse med en ansøgning, når man social organisation gør sig håb om en bevilling? VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN har fx forskellige arbejdsgrupper, som sikrer, at fondsuddelingerne sker på et fagligt og mønsterværdigt grundlag, ligesom Egmont Fonden har nedskrevet en forløbsoversigt med en række anbefalinger til den optimale ansøgning. Vi har inviteret Ane Hendriksen, direktør i VELUX Fonden og Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, til en snak om forudsætningerne for det gode samarbejde fond og organisation imellem.

v/ Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN (Ikke bekræftet) og Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer