Møderække

Public Affairs - mødeprogram

Interessevaretagelse set fra departementschefens stol

Torsdag den 10. oktober 2019, 09.15 -12.00

Spørgsmålet om embedsværkets rolle i den politiske beslutningsproces er rykket højere og højere op på dagsordenen. Særligt departementscheferne spiller en helt central rolle i mange politiske beslutninger. Per Okkels er en erfaren topembedsmand, der har mange års erfaring som departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet. Vi spørger ham, hvordan han som departementschef håndterer og samarbejder med omverdenen og ministeriets mange interessenter, der forsøger at varetage hver deres interesser og opnå indflydelse.

v/ Per Okkels, departementschef i Sundheds- og ældreministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

EKSTRAMØDE: Gravøl for Radio 24Syv - Danmarks originale taleradio 2011-2019

Fredag den 1. november 2019, 14.30 -17.15

Radio24Syv gik i luften den 1. november 2011 efter initiativ fra den daværende kulturminister, Per Stig Møller, der ønskede at sende FM4 i privat udbud. Radio Møller, som den blev døbt i pressen, opnåede med Radio24Syv stor succes med programmer som Den Korte Radioavis, Millionærklubben og AK24Syv. Succesen varede dog ikke længe, og efter otte år i luften, sender Radio 24Syv sin sidste udsendelse på FM-båndet den 31. oktober 2019. På mødet drikker vi gravøl for radiokanalen, og beder politisk redaktør på kanalen, Brian Weichardt, om at fortælle sin oplevelse af radiokanalens storhed og fald. Per Stig Møller vil fortælle om den politiske vision bag kanalen, og hvorvidt han mener, at Radio 24Syv levede op til denne. Endeligt beder vi tidligere kulturminister, Mette Bock, om at fortælle om det politiske forløb og bevæggrundlag, der førte til de politiske krav om radioens geografiske placering.

v/ Per Stig Møller forh. kulturminister, Mette Bock, forh. kulturminister samt politisk redaktør på Radio 24Syv, Brian Weichardt (ikke bekræftet)

Oprør mod det etablerede: Nye partier og nye metoder?

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00

De nye partier i Folketinget forsøger at markere sig som forandringspartier, der gør tingene anderledes og som ønsker et opgør med den politikførelse, som de etablerede partier leverer. På dagens møde stiller vi skarpt på de tre nye partier, som udfordrer traditionelle arbejdsgange og metoder. Alternativet, Liberal Alliance og Nye Borgerlige udfolder, hvordan de politikudvikler og hvordan man bedst målretter sin interessevaretagelse mod nye og utraditionelle partier.

v/ Uffe Elbæk, partileder, Alternativet og Simon Emil Ammitzbøll-Bille, medlem af Folketinget, Liberal Alliance (IKKE BEKRÆFTET), Peter Seier Christensen, medlem af Folketinget, Nye Borgerlige (IKKE BEKRÆFTET) (MØDESTED: Snapstinget, Christiansborg, 1120 København K)

Det lange tunge træk

Tirsdag den 25. februar 2020, 09.15 -12.00

Det traditionelle tilhørsforhold mellem de store organisationer og bestemte politiske partier er ikke længere givet på forhånd, og politisk adgang er ikke noget, man på trods af sin størrelse kommer sovende til. Dog er den danske lobbyscene i mange henseender stadig domineret af nogle få, store organisationer. Hvordan vedligeholder de deres privilegerede adgang til magtens maskinrum? Hvad kræver det at være en fast del af debatten på Borgen og bygge tætte relationer over tid? Og hvad kan andre grene af PA-branchen lære af de store organisationer?

v/ Karen Hækkerup, fhv. adm. direktør, Landbrug & Fødevarer og nuværende generalsekretær i Unicef og Michael Teit-Nielsen, vicedirektør, Ældresagen

Et umage par

Torsdag den 26. marts 2020, 09.15 -12.00

Fagforeningernes kamp for at varetage medlemmernes interesser over for det politiske system er ofte lang og hård. Men hvad sker der, når to vidt forskellige fagforeninger går sammen om at rykke dagsordener på Christiansborg? På dagens møde får vi besøg af Djøf og FOA, der før folketingsvalget gik sammen i et overraskende parløb om et fælles politisk udspil. Hvad var de strategiske overvejelser bag samarbejdet for de to parter? Hvilke muligheder og udfordringer skaber det at samarbejde på tværs af interesser i kampen for indflydelse? Og har de planer om at samle deres tilsammen 250.000 medlemmer i fremtiden for at bære nye projekter frem?

v/ Henning Thiesen, formand, Djøf og Mona Striib, forbundsformand, FOA

Fakta, følelser og fake news

Onsdag den 13. maj 2020, 09.15 -12.00

Dokumentation i form af tal og data siges ofte at være et afgørende redskab, når man ønsker at påvirke en politisk dagsorden. Men gælder dette stadig i en verden med fake news og alternative fakta? Eller er hardcore tal og data netop et vigtigere værktøj nu end nogensinde før? Professor Vincent F. Hendricks gør os klogere på, hvad den postfaktuelle samfundstrend indebærer og kommer med sin vurdering af, hvordan man bedst gebærder sig i denne nye virkelighed. For hvordan agerer man i en verden, hvor misvisende historier kan være grundlag for politisk debat og lovgivning? Og hvordan balancerer man fakta og følelser, når man vil påvirke den politiske proces?

v/ Vincent Hendricks, professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved KU

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk