Møderække

Public Affairs - mødeprogram

Indflydelse i Bruxelles - i lyset af EP-valget

Fredag den 6. september 2019, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer man indflydelse hos EU's beslutningstagere og sætter sit aftryk på lovgivningen? I lyset af valget til Europa-Parlamentet gæster de to Europaparlamentarikere Magrete Auken og Søren Gade netværket, for at komme med gode råd til, hvordan man gør sin stemme gældende i Bruxelles. Hvilke temaer og tendenser skal man være opmærksom på i det nye parlament? Hvilken strategi virker bedst, hvis man ønsker at få sit budskab igennem hos de to parlamentarikere? Og hvordan adskiller interessevaretagelse i Bruxelles sig fra den nationale kontekst?

v/ medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken og medlem af Europa-Parlamentet, Søren Gade (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Interessevaretagelse set fra departementschefens stol

Torsdag den 10. oktober 2019, 09.15 -12.00

Det er ingen hemmelighed, at embedsværket er en væsentlig del af den politiske beslutningsproces. Særligt departementscheferne spiller en helt central rolle i mange politiske beslutninger. Per Okkels er en erfaren topembedsmand, der har mange års erfaring som departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet. Vi spørger ham, hvordan han som departementschef håndterer og samarbejder med omverdenen og ministeriets mange interessenter, der forsøger at varetage hver deres interesser og opnå indflydelse.

v/ Per Okkels, departementschef i Sundheds- og ældreministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politikudvikling i partierne: Nye partier og nye metoder?

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00

De nye partier i Folketinget forsøger at markere sig som forandringspartier, der gør tingene anderledes. På dagens møde stiller vi skarpt på politikudviklingen i de nye partier, som udfordrer traditionelle arbejdsgange og metoder. Alternativet og Liberal Alliance udfolder, hvordan de politikudvikler og hvordan man bedst målretter sin interessevaretagelse mod nye og utraditionelle partier.

v/ Uffe Elbæk, partileder, Alternativet og Alex Vanopslagh, partileder, Liberal Alliance (IKKE BEKRÆFTET) (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Det lange tunge træk

Tirsdag den 25. februar 2020, 09.15 -12.00

Det traditionelle tilhørsforhold mellem de store organisationer og bestemte politiske partier er ikke længere i lige så høj grad som tidligere givet på forhånd, og politisk adgang er ikke noget, man på trods af sin størrelse kommer sovende til. Dog er den danske lobbyscene i mange henseender stadig domineret af nogle få, store organisationer. Hvordan vedligeholder de deres privilegerede adgang til magtens maskinrum? Hvad kræver det at være en fast del af debatten på Borgen og bygge tætte relationer over tid? Og hvad kan andre grene af PA-branchen lære af de store organisationer?

v/ Karen Hækkerup, fhv. adm. direktør, Landbrug & Fødevare og Michael Teit-Nielsen, vicedirektør, Ældresagen

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk