Møderække

Public Affairs - mødeprogram

Kommunernes sorte boks

Tirsdag den 20. november 2018, 09.15 -12.00

Kommunerne har indflydelse på næsten alle aspekter af samfundet. Men hvilke logikker og regler gælder, når man ønsker indflydelse på kommunernes politik? På dette møde åbner vi den sorte boks og bliver klogere på interessevaretagelse - både ude i de enkelte kommuner og i forhold til KL. Vi inviterer to borgmestre til at gøre os klogere på do’s and dont’s, når man vil i dialog med kommunalpolitikerne. Vi spørger dem også, hvordan man kan løfte en sag et niveau højere og spille ind på KL’s dagsorden.

v/ Joy Mogensen (A), borgmester i Roskilde Kommune og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V)

Musen og elefanten på Folkemøde

Onsdag den 12. december 2018, 09.15 -12.00

Folkemødet tiltrækker mange typer arrangører – både de pengestærke mastodonter og mindre organisationer med et stramt budget. Alle aktører kan deltage, og alle har behov for at forny og forbedre deres folkemødeaktiviteter. På mødet får vi tips fra en ressourcestærk interesseorganisation til, hvordan man kan lave arrangementer i eget telt, som tiltrækker både interessenter og publikum, og hvordan man samtidig prioriterer sin tilstedeværelse hos andre aktører. Vi spørger også en af de mindre organisationer, hvordan man maksimerer udbyttet af sin folkemødedeltagelse med få midler.

v/ Lisbeth Olsgaard, chef for Branding, Landbrug & Fødevarer og Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk/Headspace (MØDESTED: Afholdes hos Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V)

Partiernes maskinrum

Torsdag den 24. januar 2019, 09.15 -12.00

Mange af partierne på Christiansborg har oprustet, når det handler om at ansætte embedsmænd, der kan hjælpe med politikudviklingen. Hvilke forskellige roller har de partipolitiske embedsmænd og hvordan kan man gøre sig relevant hos dem? Hvorfor er det centralt for interessevaretagere at få adgang til maskinrummet for politikudviklingen? Vi inviterer to af partiernes chefstrateger til at give os et indblik i deres arbejde på Borgen.

v/ Jan Juul Christensen, partisekretær i Socialdemokratiet og Claus Richter, partisekretær i Venstre. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Medier og interessevaretagelse

Tirsdag den 5. marts 2019, 09.15 -12.00

Mange virksomheder og organisationer vil gerne bruge medierne strategisk til at fremme deres dagsorden. Hvordan bærer man sig ad med at bruge medierne i sin interessevaretagelse, og hvordan ser journalisterne på organisationernes forsøg på at plante historier? På dagens møde har vi inviteret en af chefforhandlerne ved OK18 til at fortælle om, hvordan lønmodtagerorganisationerne arbejdede med mediesporet under forhandlingerne. Fra den journalistiske side af bordet kommer politisk analytiker og leder af den politiske redaktion på Jyllands-Posten Marchen Neel Gjertsen og fortæller om, hvordan avisen prioriterer i henvendelser fra forskellige aktører, der gerne vil markere sig i avisens spalter.

v/ Flemming Vinther, formand for CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg og Marchen Neel Gjertsen, politisk analytiker og leder af den politiske redaktion, Jyllands-Posten. (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V)

Alliancer der kan flytte magt

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00

Det kræver ofte et langvarigt og tungt pres at flytte magt på Christiansborg. Lykkes det forskellige aktører at finde fælles fodslag og samarbejde om en sag, så forøges mulighederne for at komme i mål. På dagens møde skal vi høre historien om et bredt samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og uddannelsesinstitutioner i Kalundborg. Parterne fortæller om samarbejdets tilblivelse og hvordan det lykkedes dem sammen at hive en ingeniøruddannelse til byen. Har de planer om i fremtiden at benytte alliancen til at bære andre projekter frem? Og hvilke tanker gør de sig generelt om alliancer - både på godt og ondt?

v/ Katrine DiBona, Head of Government & Industry relations, Novo Nordisk, Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Kalundborg og Camilla Wang, rektor Professionshøjskolen Absalon. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk