Møderække

Public Affairs - mødeprogram

Alliancer der kan flytte magt

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00

Det kræver ofte et langvarigt og tungt pres at flytte magt på Christiansborg. Lykkes det forskellige aktører at finde fælles fodslag og samarbejde om en sag, så forøges mulighederne for at komme i mål. På dagens møde skal vi høre historien om et bredt samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og uddannelsesinstitutioner i Kalundborg. Parterne fortæller om samarbejdets tilblivelse og hvordan det lykkedes dem sammen at hive en ingeniøruddannelse til byen. Har de planer om i fremtiden at benytte alliancen til at bære andre projekter frem? Og hvilke tanker gør de sig generelt om alliancer - både på godt og ondt?

v/ Marie Hjortdal, Policy Lead, Government & Industry relations, Novo Nordisk, Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør, Kalundborg og Camilla Wang, rektor Professionshøjskolen Absalon. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Indflydelse i Bruxelles - i lyset af EP-valget

Tirsdag den 27. august 2019, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer man indflydelse hos EU's beslutningstagere og sætter sit aftryk på lovgivningen? I lyset af valget til Europa-Parlamentet gæster de to Europaparlamentarikere Magrete Auken og Søren Gade netværket, for at komme med gode råd til, hvordan man gør sin stemme gældende i Bruxelles. Hvilke temaer og tendenser skal man være opmærksom på i det nye parlament? Hvilken strategi virker bedst, hvis man ønsker at få sit budskab igennem hos de to parlamentarikere? Og hvordan adskiller interessevaretagelse i Bruxelles sig fra den nationale kontekst?

v/ medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken og medlem af Europa-Parlamentet, Søren Gade (OBS: Dato ikke endeligt bekræftet)

Interessevaretagelse set fra departementschefens stol

Torsdag den 10. oktober 2019, 09.15 -12.00

Det er ingen hemmelighed, at embedsværket er en væsentlig del af den politiske beslutningsproces. Særligt departementscheferne spiller en helt central rolle i mange politiske beslutninger. Per Okkels er en erfaren topembedsmand, der har mange års erfaring som departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet. Vi spørger ham, hvordan han som departementschef håndterer og samarbejder med omverdenen og ministeriets mange interessenter, der forsøger at varetage hver deres interesser og opnå indflydelse.

v/ Per Okkels, departementschef i Sundheds- og ældreministeriet (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København)

Politikudvikling i partierne: Nye partier og nye metoder?

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00

De nye partier i Folketinget forsøger at markere sig som forandringspartier, der gør tingene anderledes. På dagens møde stiller vi skarpt på politikudviklingen i de nye partier, som udfordrer traditionelle arbejdsgange og metoder. Alternativet og Liberal Alliance udfolder, hvordan de politikudvikler og hvordan man bedst målretter sin interessevaretagelse mod nye og utraditionelle partier.

v/ Uffe Elbæk, partileder, Alternativet og Laura Lindahl, MF’er for Liberal Alliance

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk