Samuelsen har siden virksomhedens grundlæggelse i 2005 udviklet en netværksmodel, der er unik i sit fokus på fagligt indhold. Nedenfor kan du læse mere om de hovedkomponenter, som udgør netværksmodellen.

Faglighed

Samuelsens netværk har et udpræget fagligt fokus. På hvert netværksmøde deltager en aktuel, ekstern oplægsholder. Oplægsholderen har  en stærk, faglig kapacitet på sit område, og vedkommende bidrager til netværksmødet med et eksternt input, som lægger op til debat og erfaringsudveksling. Det sikrer, at medlemmerne bliver opkvalificeret gennem faglige oplæg og møder med relevante aktører.

Facilitatorer

Samuelsens netværk har en facilitator tilknyttet. Facilitatoren deltager i alle netværksmøder, og vedkommende leder den debat og erfaringsudveksling, som finder sted på netværksmødet. Hver facilitator er håndplukket til deres specifikke netværk, fordi de er eksperter på netværkets felt. Det sikrer en faglig styrke under netværksmøderne og en kontinuitet på tværs af netværkets forskellige dagsordener.

Personlige relationer

Samuelsens netværk sætter fart på medlemmernes personlige relationer. For god networking og et højt fagligt indhold hænger sammen, fordi det er nemmere at skabe stærke relationer med andre, når man har et fagligt input af høj kvalitet af tale om. Og netop det sikrer Samuelsens netværksmøder. 

Bred medlemskreds

Samuelsens netværk er tværsektorielle. Netværkene samler ledere og nøglemedarbejdere fra offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder. Det skaber grundlag for professionelle samarbejder og erfaringsudvekslinger i et forum, hvor alle medlemmer har samme fagområde som ramme for deres arbejde, men samtidig forskellige perspektiver på tværs af fagområdet.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.

Vi har medlemmer fra bl.a: