Møderække

Offentlig styring - mødeprogram

”Everybody loves a scandal” – kan vi bevare den offentlige sektors troværdighed?

Tirsdag den 5. februar 2019, 09.15 -12.00

Danmark har internationalt ry for at have en meget lav grad af korruption i det offentlige. Alligevel viser undersøgelser, at danskernes tillid til embedsværket er i frit fald. En række offentlige skandalesager har over de seneste år sat spørgsmålstegn ved den offentlige sektors troværdige renommé. På dagens møde giver Morten Pihl et journalistisk perspektiv på mediernes fokus på offentlige "møgsager" og på, hvorfor disse sager får så meget spalteplads. Vi får også besøg af Pernille Boye Koch til en snak om, hvilke konsekvenser skandalerne har for presset på den offentlige medarbejder og leder.

v/ Pernille Boye Koch, lektor, Roskilde Universitet og Morten Pihl, journalist, Jyllands-Postens gravergruppe og dobbelt vinder af Cavlingprisen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digital opbremsning eller foden på speederen?

Tirsdag den 19. marts 2019, 09.15 -12.00

Digitaliseringsstyrelsen er vokset mærkbart og har haft en central rolle i alle store forandringer inden for borgerens møde med den offentlige forvaltning de senere år. Har vi plukket de lavt hængende frugter i den digitale omstilling, og er det slut med megaprojekter - eller har vi mange flere i vente? Hvordan sikrer vi at beslutningstagere, medarbejdere og borgere kan nå at tilpasse sig den offentlige sektors nye digitale virkelighed? Styrelsens direktør giver os et indblik i fremtidens digitale dagsorden.

v/ Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fritænkere og ildsjæle - nye typer af offentlige ledere? (Bemærk start 14.30) Efterfulgt af vin og hyggeligt samvær

Onsdag den 15. maj 2019, 14.30 -17.30

En kompleks virkelighed for den offentlige sektor og et politisk ønske om besparelser og fornyelse stiller flere og nye krav til fremtidens offentlige ledere. På dagens møde sætter vi fokus på, hvilke kompetencer der bliver nødvendige for fremtidens offentlige ledere og hvilke nye vilkår de møder. Først giver vi ordet til en garvet departementschef med erfaring fra adskillige ministerier. Vi får også besøg af Det Kongelige Teaters nye teaterchef til en snak om, hvilke ledelseserfaringer han trækker på i skiftet fra at have været kunstnerisk leder til at være administrativ leder.

v/ Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kasper Holten, teaterchef, Det Kongelige Teater.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk