Møderække

Offentlig styring og ledelse - mødeprogram

Et sygt forår: offentlig styring i en krisetid

Onsdag den 18. november 2020, 09.15 -12.00

Corona-virussen pressede det danske samfund til det alleryderste. Den danske sundhedssektor var mildest talt på overarbejde, men det var langt fra den eneste sektor, der måtte i arbejdstøjet. Dog er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og vi fik at se, hvor veludrustet det danske system og dets organisering er til at håndtere krisetider. Til dagens møde får vi besøg af Jonatan Schloss, direktør i PLO, og Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet, som begge stod overfor store, om end forskelligartede, udfordringer foråret igennem. Vi spørger dem, hvordan man organiserer sig igennem en krise, hvor stor en rolle lederskab har i tider som denne, og hvad vi kan lære af coronakrisen.

v/ Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriet og Jonatan Schloss, direktør i PLO (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Konsulenthjælp: valuta for pengene?

Torsdag den 3. december 2020, 09.15 -12.00

Tre milliarder kroner. Så meget skulle der ifølge regeringen skæres i brugen af eksterne konsulenter til den offentlige sektor. Tallet er til at tage og føle på, og udgør en pæn sjat af det samlede beløb, det offentlige årligt bruger på konsulenter. Men hvad kommer det til at betyde for sektoren, hvis der forsvinder for tre milliarder kroners konsulenter? Hvilke opgaver må i så fald overdrages til internt ansatte, og hvor kvalificerede er de til at håndtere dem? Og hvorfor er det så svært for regeringen at finde penge til besparelserne på konsulentydelser?

v/ Martin Præstegaard, CFO i ATP og Mikkel Pødenphant, government and public sector expert, PA Consulting.

Bagom Else: Når offentlig styring kører af sporet

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00

I sommeren 2020 kunne TV2 afsløre plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor beboeren Else blev behandlet decideret uværdigt og ubehageligt af flere af de plejehjemsansatte. Siden TV2's skjulte optagelser så dagens lys, har Aarhus Kommune forsøgt at tage hånd om sagen, og de første skridt er blevet taget i forsøget på at forebygge denne slags tilstande på plejehjemmene. Til dagens møde bliver vi sat ind i sagen og dens omfang, og vi skal diskutere, hvilke linjer sagen trækker for offentlig styring og ledelse. For hvordan undgår man egentlig omsorgssvigt i kommunerne (om det er i ældreplejen eller på andre områder)? Udgør Else-sagen et opgør mod tillidsbaseret styring? Og hvordan skal kommunale ledere håndtere sager som disse i fremtiden - både udadtil og internt?

v/ Anna Thygesen, adm. direktør, WeDoCommunications, Troels Jørgensen, redaktionschef, TV2 Dokumentar og Jette Skive, Rådmand i Omsorg & Pleje, Aarhus Kommune (ikke bekræftet)

Fra det private til det offentlige: mødet med embedsværket

Fredag den 9. april 2021, 09.15 -12.00

Når man bevæger sig fra den private sektor og ind i den offentlige, kan mødet med embedsværket godt virke overrumplende. Mange kommer ind i den politiske verden som idealister, men oplever hurtigt, hvordan det er pragmatikken, der hersker. Til dagens møde får vi besøg af Merete Riisager og Jesper Fisker som vil give os hver deres fortælling om forskelligheden i styring og ledelse fra det private til det offentlige. Hvilket skel overraskede dem mest? Hvordan håndterede de omvæltningen? Og kan man overhovedet sammenligne de to sektorer?

v/ Merete Riisager, Rådgivende bestyrelsesmedlem i Ideas Beyond Borders & fhv. folketingsmedlem (ikke bekræftet) og Mona Juul, folketingsmedlem (K) og tidligere adm. direktør i Envision (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer