Møderække

Offentlig styring og ledelse - mødeprogram

Er den offentlige sektor en talentfabrik?

Mandag den 2. marts 2020, 09.15 -12.00

Den røde bygning på Slotsholmen har udviklet sig til en af de største producenter af topledere – et brand, man er stolt af. Men flere professorer har påpeget, at det potentielt kan udvikle sig til en offentlig sektor tom for talent. Hvilke fordele og ulemper opstår, når ledere i stigende grad skoles det samme sted, og bliver den offentlige institution et springbræt til en karriere i det private? Er det nødvendigt at have embedsmænd, som er trænet i at have blik for bundlinjen? Hvordan tilgodeser man både faglighed og budget?

v/ Tina Foged, kontorchef, Ledelses- og Organisationssekretariatet, Finansministeriet, og Caroline Howard Grøn, lektor, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ledelseserfaringer direkte fra direktørstolen

Tirsdag den 21. april 2020, 09.15 -12.00

På dette møde beder vi Merete Eldrup se tilbage på en lang karriere som topleder. En karriere som spænder bredt fra sekretariatschef i Erhvervsministeriet til direktør for JP/Politikens Hus. Merete deler sine erfaringer med springet fra offentlig til privat ledelse, og hvordan de to verdener adskiller sig i forhold til ledelsesopgaverne. Vi skal høre om hendes ledelsesdogmer og om, hvordan hun fik vendt skuden for det kriseramte TV 2. Hvordan vil hun konvertere sine ledelseserfaringer i sin nye rolle som bestyrelseskvinde på fuldtid?

v/ Merete Eldrup, bestyrelsesmedlem og fhv. direktør for TV 2 (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Offentlig styring på tværs

Tirsdag den 29. september 2020, 09.15 -12.00

Det er ikke en sjældenhed, at tværsektorielle forvaltninger har behov for at samarbejde på tværs for at opnå de optimale resultater for skatteborgerne. Dog støder mange ledere på udfordringer i forsøget. Hvordan finder man ud af, hvor man vil hen, og hvordan får man gjort samarbejdet bæredygtigt? Og hvad er egentlig god ledelse, når flere ledere er i spil? Disse er nogle af de spørgsmål, som direktør for Kriminalforsorgen Thorkild Fogde og hospitalsdirektør på Rigshospitalet Per Christiansen vil forsøge at svare på.

v/ Thorkild Fogde, direktør i Kriminalforsorgen (ikke bekræftet), og Per Christiansen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet (ikke bekræftet)

Et internationalt islæt: Offentlig styring i Udenrigsministeriet

Onsdag den 11. november 2020, 09.15 -12.00

Departementschef i Udenrigsministeriet Lars Gert Lose har brugt det meste af sin karriere med synet rettet mod det internationale. Nu, i rollen som topembedsmand, har han mulighed for at bruge sin erfaring til at præge Udenrigsministeriets virke. På dagens møde vil departementschefen fortælle om, hvordan offentlig styring på udenrigsområdet spiller sammen på tværs af landegrænser, og hvilke udfordringer – og muligheder – dette skaber i hans position.

Lars Gert Lose, departementschef i Udenrigsministeriet (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer