Møderække

Offentlig styring og ledelse - mødeprogram

Når kæden ryger af karrieren

Torsdag den 30. januar 2020, 09.15 -12.00

På dette møde sætter vi spot på de ledelseserfaringer, som man ikke kan få fra lærebøgerne. Vi sætter to tidligere topledere stævne til en snak om, når karrieren tippes af et uventet bump på vejen, og hvordan man rejser sig igen. Hvordan oplevede de den pludselige offentlige eksponering, da de befandt sig midt i orkanens øje? Set i bakspejlet, hvilke tanker gør de sig så om, hvornår det er særligt vigtigt at pleje hvilke interessenter? Hvordan bevarer man en fornuftig balance af plus og minuspoint på lederbankbogen, når man somme tider er nødt til at tage upopulære beslutninger? Hvilke benspænd skal man som leder være opmærksom på?

v/ Peter Loft, fhv. departementschef og Jakob Engel-Schmidt, direktør for Rud Pedersen Public Affairs og fhv. folketingsmedlem og direktør for Niels Brocks erhvervsuddannelser (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Topembedsmænd i den private sektor

Mandag den 2. marts 2020, 09.15 -12.00

Den røde bygning på Slotsholmen har udviklet sig til en af de største producenter af topledere – et brand man er stolt af. Men flere professorer har påpeget, at det potentielt kan udvikle sig til en offentlig sektor tom for talent. Hvilke fordele og ulemper opstår, når ledere i stigende grad skoles det samme sted og bliver den offentlige institution et springbræt til en karriere i det private? Er det nødvendigt at have embedsmænd, som er trænet i at have blik for bundlinjen? Hvordan tilgodeser man både faglighed og budget?

v/ Tina Foged, kontorchef, Ledelses- og Organisationssekretariatet, Finansministeriet og Caroline Howard Grøn, lektor, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ledelseserfaringer direkte fra direktørstolen

Tirsdag den 21. april 2020, 09.15 -12.00

På dette møde beder vi Merete Eldrup se tilbage på en lang karriere som topleder. En karriere som spænder bredt fra sekretariatschef i Erhvervsministeriet til direktør for JP/Politikens hus. Merete deler sine erfaringer med springet fra offentlig til privat ledelse, og hvordan de to verdener adskiller sig i forhold til ledelsesopgaverne. Vi skal høre om hendes ledelsesdogmer, og hvordan hun fik vendt skuden for det kriseramte TV2. Hvordan vil hun konvertere sine ledelseserfaringer i sin nye rolle som bestyrelseskvinde på fuldtid?

v/ Merete Eldrup, bestyrelsesmedlem og fhv. direktør for TV2 (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk