Møderække

Offentlig styring og ledelse - mødeprogram

Offentlig ledelse gennem adfærdsdesigns?

Tirsdag den 29. oktober 2019, 09.15 -12.00

Styring og ledelse gennem brugen af skræddersyede adfærdsdesigns bliver mere og mere populært blandt virksomheder. Det skyldes metodens helhedsorienterede perspektiv, hvori både sociale- fysiske og kulturelle barrierer indtænkes i designløsningen. For når større eller mindre ændringer skal implementeres i den offentlige organisation, kan sådanne faktorer spille en afgørende rolle for tiltagets succes. På dagens netværksmøde får vi besøg af ekspert i adfærdsdesign Henrik Dresbøll som vil indvie os i, hvordan metoden kan bruges til at udvikle bedre, mere effektive og meningsfulde implementeringstiltag

V/ Henrik Dresbøll, CEO i WElearn og ekspert i adfærdsdesign (MØDET AFHOLDES I TIVOLI CONGRESS CENTER, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

To verdener: fra departementschef til NGO-direktør

Torsdag den 5. december 2019, 09.15 -12.00

Svingdøren mellem det offentlige og det private står forholdsvis stille. Det hører til sjældenhederne, at offentlige topembedsmænd rekrutteres til topposter i det private og vice versa. På dagens møde får vi besøg af en mønsterbryder, som har taget springet fra departementschef i Undervisningsministeriet til direktør i Danmarks største patientorganisation. Vi beder ham stille skarpt på forskelle og ligheder mellem ledelse i det offentlige og ledelse af en interesseorganisation. Hvilke tanker har han gjort sig omkring kulturforskelle og antallet af ”bundlinjer”? Hvilke barrierer står i dag i vejen for, at man kan gøre karriere i både det offentlige og i det private? Begynder de to verdener i virkeligheden at ligne hinanden?

v/ Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Når kæden ryger af karrieren – topledertips fra det virkelige liv

Torsdag den 30. januar 2020, 09.15 -12.00

På dette møde sætter vi spot på de ledelseserfaringer, som man ikke kan få fra lærebøgerne. Vi sætter to tidligere topledere stævne til en snak om, når karrieren tippes af et uventet bump på vejen, og hvordan man rejser sig igen. Hvordan oplevede de den pludselige offentlige eksponering, da de befandt sig midt i orkanens øje? Set i bakspejlet, hvilke tanker gør de sig så om, hvornår det er særligt vigtigt at pleje hvilke interessenter? Hvordan bevarer man en fornuftig balance af plus og minuspoint på lederbankbogen, når man somme tider er nødt til at tage upopulære beslutninger? Hvilke benspænd skal man som leder være opmærksom på?

v/ Peter Loft, fhv. departementschef og Jakob Engel-Schmidt, direktør for Rud Pedersen Public Affairs og fhv. folketingsmedlem og direktør for Niels Brocks erhvervsuddannelser (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Toplederfabrikken på Slotsholmen

Mandag den 2. marts 2020, 09.15 -12.00

Den røde bygning på Slotsholmen har udviklet sig til en af de største producenter af topledere – et brand man er stolt af. Vi zoomer ind på Finansministeriet som skolegård for fremtidens offentlige ledere. Hvilke fordele og ulemper opstår, når ledere i stigende grad skoles det samme sted? Er det nødvendigt at have embedsmænd, som er trænet i at have blik for bundlinjen? Hvordan tilgodeser man både faglighed og budget? Hvordan arbejder man med at udklække ledere i resten af centraladministrationen?

v/ Henrik Lund, afdelingschef, Finansministeriet (ikke bekræftet) og Caroline Howard Grøn, lektor, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

Ledelseserfaringer fra en lang karriere

Tirsdag den 21. april 2020, 09.15 -12.00

På dette møde beder vi Merete Eldrup se tilbage på en lang karriere som topleder. En karriere som spænder bredt fra sekretariatschef i Erhvervsministeriet til direktør for JP/Politikens hus. Merete deler sine erfaringer med springet fra offentlig til privat ledelse, og hvordan de to verdener adskiller sig i forhold til ledelsesopgaverne. Vi skal høre om hendes ledelsesdogmer, og hvordan hun fik vendt skuden for det kriseramte TV2. Hvordan vil hun konvertere sine ledelseserfaringer i sin nye rolle som bestyrelseskvinde på fuldtid?

v/ Merete Eldrup, bestyrelsesmedlem og fhv. direktør for TV2 (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk