Møderække

Offentlig styring og ledelse - mødeprogram

Styringsnak: Hvad kommer efter Moderniseringsstyrelsen?

Onsdag den 11. september 2019, 09.15 -12.00

Hvordan skal vi styre den offentlige sektor? Det spørgsmål er rykket op på den politiske dagsorden, og vi kan se et opbrud i den forvaltningspolitiske konsensus, som ellers har hersket i mange år. Det fremgår af den nye regerings hensigtserklæring, at man har i sinde at nedlægge Moderniseringsstyrelsen og de første indledende spadestik til en omstrukturering er allerede taget. Men hvad er alternativet til Moderniseringsstyrelsen? Vi inviterer tre centrale stemmer i debatten til at give deres bud på fremtidens styring af den offentlige sektor og til at diskutere med netværket.

v/ Sofie Carsten Nielsen (RV) og René Christensen (DF) og Sigge Winther Nielsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Mennesket i centrum

Tirsdag den 29. oktober 2019, 09.15 -12.00

Efter årtier med bureaukrati og New Public Management har den offentlige sektor brug for nye værktøjer, der kan hjælpe med at sætte mennesket frem for systemet i centrum. Designledelse kan være det næste skridt i udviklingen af den offentlige sektor, og har især vundet indpas i private virksomheder. Måske kan designledelse hjælpe den offentlige sektor med at udvikle en mere kvalitativ og ”kundefokuseret” tilgang. På dagens møde får vi Christian Basons perspektiv på, hvordan design kan anvendes som ledelsesinstrument i den offentlige sektor. Hvilke eksempler har vi fra det offentlige på forsøg med designledelse? Hvordan får man medarbejderne med på vognen, så der ikke opstår skepsis og apati over for en ny og mere eksperimenterende ledelsesform?

v/ Christian Bason, administrerende direktør, Dansk Design Center og fhv. direktør i MindLab (Mødested: Dansk Design Center, Bryghuspladsen 8, BLOX, Indgang C, 2. sal, 1473 København K)

To verdener: fra departementschef til NGO-direktør

Torsdag den 5. december 2019, 09.15 -12.00

Svingdøren mellem det offentlige og det private står forholdsvis stille. Det hører til sjældenhederne, at offentlige topembedsmænd rekrutteres til topposter i det private og vice versa. På dagens møde får vi besøg af en mønsterbryder, som har taget springet fra departementschef i Undervisningsministeriet til direktør i Danmarks største patientorganisation. Vi beder ham stille skarpt på forskelle og ligheder mellem ledelse i det offentlige og ledelse af en interesseorganisation. Hvilke tanker har han gjort sig omkring kulturforskelle og antallet af ”bundlinjer”? Hvilke barrierer står i dag i vejen for, at man kan gøre karriere i både det offentlige og i det private? Begynder de to verdener i virkeligheden at ligne hinanden?

v/ Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Toplederfabrikken på Slotsholmen

Mandag den 2. marts 2020, 09.15 -12.00

Den røde bygning på Slotsholmen har udviklet sig til en af de største producenter af topledere – et brand man er stolt af. Vi zoomer ind på Finansministeriet som skolegård for fremtidens offentlige ledere. Hvilke fordele og ulemper opstår, når ledere i stigende grad skoles det samme sted? Er det nødvendigt at have embedsmænd, som er trænet i at have blik for bundlinjen? Hvordan tilgodeser man både faglighed og budget? Hvordan arbejder man med at udklække ledere i resten af centraladministrationen?

v/ Martin Præstegaard, departementschef, Finansministeriet og Caroline Howard Grøn, lektor, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

TV2s mor takker af - ledelseserfaringer fra en lang karriere

Tirsdag den 21. april 2020, 09.15 -12.00

Merete Eldrups eftermæle hos TV2 bliver en organisation i topform – både målt på økonomi og seertal. Det står i skærende kontrast til den kriseramte organisation, som hun overtog i 2007. På dette møde beder vi hende se tilbage på en lang karriere som topleder. En karriere som spænder bredt fra sekretariatschef i Erhvervsministeriet til direktør for JP/Politikens hus. Merete deler sine erfaringer med springet fra offentlig til privat ledelse, og hvordan de to verdner adskiller sig i forhold til ledelsesopgaverne. Vi skal høre om hendes ledelsesdogmer, og hvordan hun fik vendt skuden for det kriseramte TV2. Hvordan vil hun konvertere sine ledelseserfaringer i sin nye rolle som bestyrelseskvinde på fuldtid?

v/ Merete Eldrup, direktør for TV2 og bestyrelsesmedlem

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk