Om samspillet mellem kompetencer, videnskab og politik i ledelsen af den offentlige sektor

Hvordan ruster vi den offentlige sektor til fremtiden? Er "djøfificering" kun et negativt ladet ord? Og hvad er den moderne embedsmands rolle? Netværket om offentlig styring tager fat i de store spørgsmål, når det gennem kritisk debat og spændende oplæg udfordrer medlemmerne og oplægsholderne i spørgsmålet om, hvordan den komplekse, offentlige sektor bedst kan blive styret.

Netværket samler ledere og specialister på tværs af fagsektorer og på tværs af kommune, region og stat. Den brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder i offentlige virksomheder og i private virksomheder med offentlig bevågenhed. Netværksmøderne bliver faciliteret af Bo Smith, fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet og en af landets mest erfarne topembedsmænd. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Eva Zeuthen Bentsen

Partner hos ZeuthenStorm, fhv. hospitalsdirektør på Gentofte Hospital og medlem af Regeringens Ledelseskommission. Eva har mange års erfaring inden for offentlig ledelse både i praksis og inden for forskningsfeltet. Som hospitalsdirektør stod hun i spidsen for markante forandringer og løft på patienttilfredsheden. Før dette var hun institutleder ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. De seneste år har hun primært beskæftiget sig med rekruttering af topledere til det offentlige og det private samt ledelsesudvikling, og hun bestrider en række bestyrelsesposter. Eva Zeuthen Bentsen faciliterer møderne i netværk for offentlig styring og ledelse.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.