Møderække

Netværk for Mental Sundhed - mødeprogram

Mental sundhed og digitale løsninger

Mandag den 4. maj 2020, 09.15 -12.00

Hvordan hænger digital sundhed sammen med mental sundhed? Med ansvar for både teknologi og digitalisering samt sundheds- og ældreområdet, kan direktør i KL, Christian Harsløf, siges at vide noget om nødvendigheden af en digital udvikling, når det kommer til at løfte en række velfærdsopgaver, herunder danskernes mentale helbred. Hvordan kan digitaliseringen fx være med til at behandle angst og depression? Vi inviterer direktøren til at give netværket et indblik i, hvad digitale løsninger kan betyde for den mentale sundhed.

v/ Christian Harsløf, direktør i KL

Er vi selv (med)ansvarlige for at holde liv i udviklingen i psykisk sårbarhed?

Tirsdag den 9. juni 2020, 09.15 -12.00

Der er i disse år en voldsom stigning i antallet af mennesker med psykiske udfordringer og som har behov for professionel hjælp til at leve et godt liv. Spørgsmålet er, om samfundets kulturelle rammer er medskabende til at holde liv i udviklingen psykisk sårbarhed? Og hvordan italesættes de eventuelle nødvendinge samfundsforandringer på en etisk forsvarlig måde således, at ord kan føre til konkret handling? Disse spørgsmål vil direktør for Det Sociale Netværk og headspace, Trine Hammershøy og medlem af Etisk Råd, Knud Kristensen forsøge at besvare på dagens møde.

v/ Trine Hammershøy, direktør for Det Sociale Netværk og headspace, og Knud Kristensen, formand i Landsforeningen SIND og medlem af Etisk Råd

Politisk debat med ordførerne

Torsdag den 22. oktober 2020, 09.15 -12.00

Psykisk sygdom er blevet et brandvarmt politisk emne i nyere tid. Særligt afskaffelsen af Satpuljen har gjort, at debatten om, hvor pengene skal komme fra, er blevet ganske central. Der er næppe stor uenighed om, at noget må gøres for at bryde stigningen i antallet af danskere med psykisk sygdom, men hvad skal vi konkret gøre for at øge den mentale trivsel? Hvor udspringer problemerne, og hvad skal vi konkret gøre for at sikre en bedre mental sundhed nu og i fremtiden? Vi stiller disse spørgsmål til psykiatriordførerne, når vi inviterer til politisk debat.

v/ Psykiatriordførerne

Et spørgsmål om prioritering i Hovedstaden

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00

I september 2019 landede regeringen en ny aftale om Regionernes økonomi. Et løft på 1,5 mia. kroner mere i 2020 skal blandt andet sikre, at der er mere social- og sundhedspersonale til rådighed. Samtidig findes en forventning om, at milliarderne skal forbedre psykiatrien markant. Spørgsmålet er, hvordan regionerne arbejder med at indfri regeringens målsætninger. Vi har inviteret regionsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, til en snak om Hovedstadens prioritering af borgernes mentale sundhed. Hvor er det vigtigst at sætte ind først?

v/ Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer