Møderække

Netværk for Mental Sundhed - mødeprogram

Hvem er ansvarlig for udviklingen i psykisk sårbarhed?

Tirsdag den 9. juni 2020, 09.15 -12.00

Der er i disse år en voldsom stigning i antallet af mennesker med psykiske udfordringer, som har behov for professionel hjælp til at leve et godt liv. Spørgsmålet er, om samfundets kulturelle rammer er medskabende til at holde liv i udviklingen i psykisk sårbarhed. Hertil følger spørgsmålet om, hvordan de eventuelle nødvendige samfundsforandringer skal italesættes på en etisk forsvarlig måde, således at ord kan føre til konkret handling. Disse dilemmaer vil direktør for Det Sociale Netværk og Headspace, Trine Hammershøy og formand for Landsforeningen SIND og medlem af Etisk Råd, Knud Kristensen forsøge at besvare på dagens møde.

v/ Trine Hammershøy, direktør for Det Sociale Netværk og headspace, og Knud Kristensen, formand i Landsforeningen SIND og medlem af Etisk Råd (MØDESTED: Tietgensalen, Børsen, 1217 København K)

Den mentale sundheds maskinrum

Onsdag den 9. september 2020, 09.15 -12.00

Søren Brostrøm kom for alvor i rampelyset under corona-udbruddet i foråret 2020. Med sin lægefaglige baggrund og sit virke i styrelsen, har Søren Brostrøm ansvaret for danskernes sundhed - både fysisk og mentalt. På dagens møde gæster direktøren for Sundhedsstyrelsen netværket til en snak om, hvordan der arbejdes med at forbedre behandlingsindsatsen for psykisk sygdom samt hvordan vi fremadrettet undgår, at den mentale sundhed nedprioriteres til fordel for den somatiske. Spørgsmålet er, hvordan ubalancen korrigeres efter bedste hensigt samt hvilken betydning skævvridningen har for det samlede sundhedsvæsen. Desuden spørger vi direktøren, hvilke initiativer, styrelsen har på tegnebrættet i den kommende tid.

v/ Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen (ikke bekræftet)

Mental sundhed og digitale løsninger

Fredag den 2. oktober 2020, 09.15 -12.00

Den teknologiske tidsæra har for alvor gjort sit indtog i sundhedssektoren, og med den følger en række nye muligheder for behandling. Spørgsmålet er, hvordan digitaliseringen hænger sammen med den mentale sundhed, og hvordan vi aktivt kan bruge de digitale løsninger i de konkrete behandlingsforløb. Med ansvar for både sundhed og velfærdsteknologi er direktør i KL Christian Harsløf en af de helt centrale aktører, når det kommer til at løfte danskernes mentale helbred. På dagens møde forsøger vi at blive klogere på, hvordan digitaliseringen være med til at behandle eksempelvis angst, depression og lignende psykiske lidelser. Vi har derfor inviteret direktøren til at give netværket et indblik i, hvad fremtidens teknologiske løsninger kan betyde for den mentale sundhed.

v/ Christian Harsløf, direktør i KL

Et spørgsmål om prioritering i Hovedstaden

Onsdag den 2. december 2020, 09.15 -12.00

I september 2019 landede regeringen en ny aftale om regionernes økonomi. En kapitalindsprøjtning på 1,5 mia. kroner i 2020 skal blandt andet sikre, at der er mere social- og sundhedspersonale til rådighed i sundhedssektoren. Samtidig findes der en forventning om, at milliarderne skal forbedre psykiatrien markant. Spørgsmålet er, hvordan regionerne arbejder med at indfri regeringens målsætninger. Vi har inviteret regionsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen til en snak om Region Hovedstadens prioritering af borgernes mentale sundhed. Hvor er det vigtigst at sætte ind først?

v/ Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Politisk debat med psykiatriordførere

Torsdag den 4. februar 2021, 09.15 -12.00

Mental sundhed har indtaget en central position i den politiske diskussion i nyere tid. Særligt afskaffelsen af satspuljen har gjort, at debatten om, hvor pengene skal komme fra, er blevet et partipolitisk spændingsfelt. Der er næppe stor uenighed om, at noget må gøres for at gøre op med stigningen i antallet af danskere med psykisk sygdom og dårligt mentalt helbred, men hvad skal vi konkret gøre for at øge den mentale trivsel? Hvorfra udspringer problemerne, og hvad skal vi konkret gøre for at sikre en bedre mental sundhed hos danskerne nu og i fremtiden? Vi stiller disse spørgsmål til Folketingets psykiatriordførere, når vi inviterer til politisk debat.

v/ Folketingets psykiatriordførere (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer