Hvordan bør vi prioritere den mentale sundhed i fremtiden?

I de senere år er spørgsmålet om vigtigheden af mental sundhed rykket højere og højere op på dagsordenen. Det skyldes, at flere danskere oplever at have et dårligt mentalt helbred og at vi samtidig er blevet bedre til identificere og diagnosticere udfordringerne. Den nationale sundhedsprofil fra 2017 viste, at det gælder hele 13% af danskerne, som døjer med problematikker knyttet til mental sundhed. Ifølge WHO bliver psykiske lidelser i 2020 en af væsentligste kilder til sygdom. Samtidig ruller den politiske debat om at gøre psykiatrien til et fast punkt på finansloven i fremtiden.

Hvorfor står det så skidt til? Og hvem har egentlig ansvaret for vores trivsel? Skal problemet findes i samfundstendenser og styringstankegange, eller har vi bare ikke rustet vores borgere nok til at modstå modgang i en hverdag med stadigt stigende tempo?  Og hvilke midler kræves, hvis vi skal knække kurven? Netværket tager både fat på de store linjer, ligesom netværksmøderne vil dykke ned i konkrete sager og undersøge, hvor man skal tage fat, hvis den mentale sundhed forbedres.  

Netværket samler nøgleaktører og ledere fra både den offentlige og private sektor, som arbejder med mental sundhed. Netværkets sammensætning skaber rammen for nuancerede og konstruktive debatter og erfaringsudvekslinger. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

 

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til aktører fra såvel den offentlige som den private sektor, som arbejder med mental sundhed, både i praksis og i teorien. Der afholdes fem-seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne. 

Udvidet medlemskab: Hvis et eller flere netværksmøder i vores andre netværk fanger din interesse, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i yderligere to valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer