Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Klima, miljø og omkostningseffektivitet

Onsdag den 27. marts 2019, 09.15 -12.00

Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd kan vi slå to fluer med ét smæk ved at lægge afgift på landbrugets udledning af drivhusgasser – det er en billig måde at reducere CO2-udslippet og samtidig sikre et bedre vandmiljø. Men billig for hvem? Og er det en samfundsmæssig gevinst at presse et i forvejen presset erhverv? Vi inviterer miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen til at give sit bud på, hvordan vi gennem ændringer i afgiftssystemet omkostningseffektivt kan nå klimamålet i 2030. Han vil desuden indvie netværket i, hvordan man som miljøøkonomisk vismand sætter pris på natur, miljø og klima.

v/ Lars Gårn Hansen, Miljøøkonomisk vismand, De Økonomiske Råd. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vandrammedirektivet: mål og midler

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00

EU’s Vandrammedirektiv rummer mange udfordringer og har skabt grund for meget debat. På dagens møde inviterer vi direktør i DANVA Carl-Emil Larsen og seniorforsker ved Aarhus Universitet Carl Christian Hoffmann til en snak om, hvordan målene i EU's vandrammedirektiv realiseres. Hvordan implementerer vi direktivets miljømål på en måde, der både er effektiv og tager hensyn til erhvervet? Hvilke kollektive indsatser virker bedst? Og hvordan sikrer man bedst regulering på tværs af lande?

v/ Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA og Carl Christian Hoffmann, seniorforsker, Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

”Collective impact” – vejen til varige løsninger

Tirsdag den 10. september 2019, 09.15 -12.00

Miljøproblemer er for komplekse til, at aktører kan løse dem uafhængigt af hinanden. På dagens møde sætter vi fokus på ”collective impact”, hvor fælles problemer søges løst gennem kollektiv indsats på tværs af interesser og sektorer. Udover de helt klare gevinster ved metoden, hvad er så udfordringerne? Hvordan griber man bedst processen an? Og hvad er vigtigt, for at ”collective impact” reelt kan skabe langsigtede fælles løsninger, og ikke blot ender som et hult klingende modeord?

v/ Søren Møller, formand, Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource og Jørn Jespersen, Direktør for Dansk Miljøteknologi og fhv. formand for Natur & Landbrugskommissionen

Miljø på dagsordenen: Kommunikation der skaber handling

Onsdag den 23. oktober 2019, 09.15 -12.00

Hvordan kommunikerer man effektivt om miljø, klima, natur og bæredygtighed? Hvordan skaber vi kommunikation der ikke kun konstaterer, men også danner grundlag for handling og forandring? Og hvad gør vi for, at budskabet rammer bredere end ”the usual suspects”? Vi inviterer to eksperter på området til at dele ud af deres erfaring og komme med tips og tricks til effektiv kommunikation på miljøområdet.

v/ Emil Nielsen, pressechef, Danmarks Naturfredningsforening og Kresten Schultz Jørgensen, direktør, Oxymoron Communications (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk