Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Fuld skrald på genanvendelsen

Tirsdag den 28. januar 2020, 09.15 -12.00

Danmark og resten af EU’s medlemslande står overfor nye, ambitiøse genanvendelsesmål fra EU. I 2035 skal medlemslandene genanvende 65 procent af husholdningsaffaldet og lignende erhvervsaffald. I Danmark kommer den nye national affaldsplan til at spille en vigtig rolle, ligesom implementeringen af producentansvar på emballager er en central brik. Vejen til målet og den cirkulære økonomi er dog fortsat meget lang. Hvad virker, og hvad skal tænkes om, når der både skal tages hensyn til økonomi og miljøeffekt? Og hvordan kan vi bedst skabe bæredygtige affaldsløsninger i et samspil mellem kommuner, private aktører og borgerne? På dagens møde inviterer vi direktøren for Dansk Affaldsforening og formanden for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg til diskussion om fremtidens grønne affaldssektor.

v/ Mikkel Brandrup, direktør for Dansk Affaldsforening og Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia Kommune og formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

En grøn bundlinje i magtens maskinrum?

Tirsdag den 3. marts 2020, 09.15 -12.00

Finansministeriet er et magtcenter i det offentlige Danmark og spiller en afgørende rolle, hvis miljø og klima skal tænkes ind i de store politiske beslutninger. Hvor langt er vi på vejen mod, at miljø, klima og den grønne omstilling kan integreres i Finansministeriet regnemodeller? Hvordan sikrer vi, at politiske aftaler på området slår igennem på lang sigt og bliver en fast del af ministeriets kultur og store beslutninger? Og hvad er de største udfordringer på vejen mod at styrke de grønne regnemodeller? På dagens møde får vi besøg af professor Peter Birch Sørensen og tidligere embedsmand i Finansministeriet, Asger Narud, der fortæller om, hvordan bæredygtighed kan få en større plads i magtens maskinrum

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand, Klimarådet og Asger Narud tidligere fuldmægtig i Finansministeriet og selvstændig forfatter (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Klimavenlige kommuner og bæredygtige byer

Fredag den 24. april 2020, 09.15 -12.00

De større byer er i centrum for både problemet og de mulige løsninger, når vi taler bæredygtighed og grøn omstilling. Vi stiller skarpt på, hvordan man i Danmarks to største byer arbejder med grøn omstilling, og hvilke initiativer der har vist sig som store succeser. Hvad er lige nu de største udfordringer? Hvad efterspørges i kommunerne? Og hvilken betydning har samarbejdet mellem kommuner, borgere og det private erhvervsliv for en grønnere fremtid?

v/ Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania, Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø, Aarhus kommune, Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune og Rasmus Schjødt Pedersen, direktør, Sustainia (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer