Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

”Collective impact” – vejen til varige løsninger

Tirsdag den 10. september 2019, 09.15 -12.00

Miljøproblemer er for komplekse til, at aktører kan løse dem uafhængigt af hinanden. På dagens møde sætter vi fokus på ”collective impact”, hvor fælles problemer søges løst gennem kollektiv indsats på tværs af interesser og sektorer. Udover de helt klare gevinster ved metoden, hvad er så udfordringerne? Hvordan griber man bedst processen an? Og hvad er vigtigt, for at ”collective impact” reelt kan skabe langsigtede fælles løsninger, og ikke blot ender som et hult klingende modeord?

v/ Søren Møller, formand, Collective Impact – det åbne land som dobbelt ressource og Jørn Jespersen, Direktør for Dansk Miljøteknologi og fhv. formand for Natur & Landbrugskommissionen (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Miljø på dagsordenen: Kommunikation der skaber handling

Onsdag den 23. oktober 2019, 09.15 -12.00

Hvordan kommunikerer man effektivt om miljø, klima, natur og bæredygtighed? Hvordan skaber vi kommunikation der ikke kun konstaterer, men også danner grundlag for handling og forandring? Og hvad gør vi for, at budskabet rammer bredere end ”the usual suspects”? Vi inviterer to eksperter på området til at dele ud af deres erfaring og komme med tips og tricks til effektiv kommunikation på miljøområdet.

v/ Emil Nielsen, pressechef, Danmarks Naturfredningsforening og Kresten Schultz Jørgensen, direktør, Oxymoron Communications (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fuld skrald på genanvendelsen

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00

Affaldssektoren står midt i en stor omstilling, og spiller en vigtig rolle i rejsen mod en mere cirkulær økonomi. Hvordan ser det ud med at nå målet om 50 procent genanvendelse af de forskellige affaldsformer? Hvilke ændringer kan vi forvente at se i den nye nationale affaldsplan, der skal se dagens lys primo 2020? Hvad virker, og hvad skal tænkes om, når der både skal tages hensyn til økonomi og miljøeffekt? Og hvordan kan vi bedst skabe bæredygtige affaldsløsninger i et samspil mellem kommuner, private aktører og borgerne? På dagens møde får vi besøg af direktør for Dansk Affaldsforening, Charlotte Fischer, der fortæller om eksisterende rammer, muligheder og udfordringer samt om sine fremtidsvisioner for en grøn affaldssektor.

v/ Charlotte Fischer, direktør, Dansk Affaldsforening (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk