Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Miljøpolitisk debat

Onsdag den 27. februar 2019, 09.15 -12.00

Vi inviterer miljøordførere fra begge fløje til debat om deres visioner for miljøområdet. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på miljøområdet, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes? For hvordan skaber vi grøn vækst, og hvilken rolle spiller den cirkulære omstilling? Hvor højt skal barren sættes for miljøkrav til landbruget, og hvordan forener vi bedst hensyn til erhvervet, naturen og vores alle sammens drikkevand?

v/ Ida Auken (RV), Christian Rabjerg Madsen (S) og Erling Bonnesen (V) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Klima, miljø og omkostningseffektivitet

Onsdag den 27. marts 2019, 09.15 -12.00

Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd kan vi slå to fluer med ét smæk ved at lægge afgift på landbrugets udledning af drivhusgasser – det er en billig måde at reducere CO2-udslippet og samtidig sikre et bedre vandmiljø. Men billig for hvem? Og er det en samfundsmæssig gevinst at presse et i forvejen presset erhverv? Vi inviterer miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen til at give sit bud på, hvordan vi gennem ændringer i afgiftssystemet omkostningseffektivt kan nå klimamålet i 2030. Han vil desuden indvie netværket i, hvordan man som miljøøkonomisk vismand sætter pris på natur, miljø og klima.

v/ Lars Gårn Hansen, Miljøøkonomisk vismand, De Økonomiske Råd. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Er tiden løbet fra Vandrammedirektivet?

Tirsdag den 7. maj 2019, 09.15 -12.00

Tiden er kommet til, at EU’s Vandrammedirektiv skal kigges efter i sømmene, og vi inviterer derfor professor ved Københavns Universitet Helle Tegner Anker og direktør i DANVA Carl-Emil Larsen til at gæste netværket til en snak om vandregulering i EU og i Danmark nu og i fremtiden. For hvilke ændringer kan serviceeftersynet forventes at medføre? Hvad vil ændringerne betyde for de danske vandleverandører? Og hvordan sikrer man bedst effektiv regulering på tværs af lande?

v/ Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA og Helle Tegner Anker, professor, Københavns Univeristet (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk