Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Miljø på dagsordenen: Kommunikation der skaber handling

Onsdag den 23. oktober 2019, 09.15 -12.00

Hvordan kommunikerer man effektivt om miljø, klima, natur og bæredygtighed? Hvordan skaber vi kommunikation der ikke kun konstaterer, men også danner grundlag for handling og forandring? Og hvad gør vi for, at budskabet rammer bredere end ”the usual suspects”? Vi inviterer to eksperter på området til at dele ud af deres erfaring og komme med tips og tricks til effektiv kommunikation på miljøområdet.

v/ Emil Nielsen, pressechef, Danmarks Naturfredningsforening og Kresten Schultz Jørgensen, direktør, Oxymoron Communications (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Status fra toppen

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00

Hvad er status på miljøpolitikken i Danmark, og hvad er visionerne for fremtiden? Departementschef Henrik Studsgaard gæster netværket og fortæller om hans erfaringer fra et ministerium under konstant forandring. Hvad mener han, der har været de største fordele og ulemper ved et samlet Miljø- og Fødevareministerium? Hvilken betydning vil det have for ministeriets arbejde, at der nu er to ministre ved roret? Og hvad kommer fremover til at være de vigtigste indsatsområder i ministeriets arbejde for at udvikle og implementere miljøpolitik i Danmark?

v/ Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

En grøn bundlinje i magtens maskinrum?

Tirsdag den 3. marts 2020, 09.15 -12.00

Finansministeriet er et magtcenter i det offentlige Danmark og spiller en afgørende rolle, hvis miljø og klima skal tænkes ind i de store politiske beslutninger. Hvor langt er vi på vejen mod, at klima og den grønne omstilling kan integreres i Finansministeriet regnemodeller? Hvordan sikres det, at politiske aftaler på området slår igennem på lang sigt og bliver en fast del af ministeriets kultur og store beslutninger? Og hvad er de største udfordringer på vejen mod at styrke de grønne regnemodeller? På dagens møde får vi besøg af Peter Birch Sørensen og tidligere embedsmand i Finansministeriet, Asger Narud, der fortæller om, hvordan bæredygtighed kan få en større plads i magtens maskinrum

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand, Klimarådet og Asger Narud tidligere fuldmægtig i Finansministeriet og selvstændig forfatter

Klimavenlige kommuner og bæredygtige byer

Fredag den 24. april 2020, 09.15 -12.00

De større byer er i centrum for både problemet og de mulige løsninger, når vi taler bæredygtighed og grøn omstilling. Vi stiller skarpt på, hvordan man i Danmarks to største byer arbejder med grøn omstilling, og hvilke initiativer der har vist sig som store succeser. Hvad er lige nu de største udfordringer? Hvad efterspørges i kommunerne? Og hvilken betydning har samarbejdet mellem kommuner, borgere og det private erhvervsliv for en grønnere fremtid?

v/ Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania, Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø, Aarhus kommune, Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune og Rasmus Schjødt Pedersen, direktør, Sustainia

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk