Møderække

Miljøpolitisk netværk - mødeprogram

Coronakrisens efterspil: Miljøet og den grønne genstart

Tirsdag den 25. august 2020, 09.15 -12.00

Hvad kommer coronakrisen til at betyde for den danske miljøindsats? Må miljøpolitiske initiativer sættes på hold, når der igen skal gang i de økonomiske hjul, eller er coronakrisen netop en unik mulighed for grøn genstart? Mens klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi præsenterede deres anbefalinger næsten samtidig med at landet blev lukket ned, er de første konkrete tiltag i en klimahandlingsplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fremlagt i en verden som coronakrisen har vendt op og ned på. Men hvad er udsigten til en endelig klimahandlingsplan, der sikrer en miljømæssig bæredygtig fremtid i en virkelighed, der nu ser anderledes ud end ved årets begyndelse?

v/ Karin Klitgaard, underdirektør, Dansk Industri og Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kommunerne på den grønne bølge

Tirsdag den 22. september 2020, 09.15 -12.00

Kommunerne spiller en afgørende rolle for både problemerne og de mulige løsninger i forhold til den grønne omstilling. Vi stiller skarpt på, hvordan tre af landets kommuner arbejder mod en grønnere hverdag, og hvad der i kommunerne opleves som de største udfordringer og muligheder. Hvilke problemstillinger er centrale i store så vel som små kommuner? Hvordan navigerer kommunerne samspillet med både stat og regionerne? Og hvilken rolle spiller samarbejde og inddragelse af borgere, organisationer og erhvervsliv, når det gælder om at skabe en by i en bedre miljøtilstand, end da de overtog den?

v/ Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, Søren Stensgaard, teknisk forvaltningschef, Samsø Kommune og Sune Schou, By- og erhvervsdirektør, Egedal Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V).

Naturen til forhandling

Onsdag den 21. oktober 2020, 09.15 -12.00

Miljøminister Lea Wermelin har meldt ud, at hun har en ambition om, at der i efteråret 2020 skal en færdigforhandlet natur- og biodiversitetspakke på bordet. Hvordan ser det ud med at nå i mål, og hvad tænker centrale aktører på området om indholdet? På dagens møde sætter vi fokus på vilkår for natur og biodiversitet nu og i fremtiden og spørger Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, hvad de ser som de vigtigste indsatspunkter for at sikre vores allesammens natur.

v/ Lars Midtiby, direktør, Naturfredningsforeningen og Jan Ejlsted, direktør, Friluftsrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den store emballageudfordring (fællesmøde med Fødevarepolitisk netværk)

Tirsdag den 24. november 2020, 14.00 -16.30

Kan vi innovere os ud af de plastemballagens miljømæssige udfordringer og skabe alternativer, der ikke er nær så skadelige? I hvilket omfang er vi nødt til at tænke både krav til producenten og til slutforbrugerne ind? Hvem står med ansvaret, og hvor langt er vi i forhold til at løse den store emballageudfordring? Vi får besøg af Camilla Haustrup Hermansen, der er direktør i virksomheden Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. På dagens møde samler vi kompetencer og erfaringer fra vores Fødevarepolitiske og vores Miljøpolitiske netværk og søger sammen at finde konstruktive løsninger på en af de helt store miljømæssige udfordringer.

v/ Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack og formand for regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi (MØDESTED: Proviantgården, Christiansborg, 1218 København K)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer