Hvordan laver vi løsninger, som sikrer miljøet og skaber vækst på samme tid?

I hvor høj grad kan og skal Danmark være foregangsland på miljøområdet? Hvordan udnytter vi bedst vores ressourcer til gavn for både miljø og erhvervsliv? Og hvor går grænsen mellem miljøhensyn og overregulering? Det miljøpolitiske netværk tager fat på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på miljøområdet, og det debatterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

Netværket samler aktører, som beskæftiger sig med miljøpolitik fra forskellige vinkler, og det udfordrer medlemmer og oplægsholdere til at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det offentlige, interesseorganisationer og private virksomheder, som arbejder med miljøpolitik. Netværksmøderne bliver faciliteret af Ida Auken, fhv. miljøminister og miljøordfører for Radikale Venstre. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Ida Auken

Fhv. miljøminister og medlem af Folketinget siden 2007. Miljøordfører for Radikale Venstre. Som miljøminister i S-R-SF-regeringen stod Auken blandt andet i spidsen for en handlingsplan for klimasikring, ressourcestrategien for affaldshåndtering og ”Væksthjulet til Grøn Forretning”, som skulle hjælpe virksomheder til at skabe vækst ved at satse på grønne forretningsmuligheder. Som den første danske politiker er Ida en del af World Economic Forums gruppe for fremtidens ledere. Ida Auken faciliterer møderne i Miljøpolitisk netværk

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.