Hvor er medierne på vej hen?

Danske medier befinder sig i en ny virkelighed. Sociale medier og hurtige nyheder sætter rammerne i en verden med et konstant informationsflow og krav om fornyelse. Samtidig synes rollen som fjerde statsmagt stadig vigtigere i en tid, hvor mediernes rammer og funktion bliver diskuteret politisk. For hvordan skal medierne tackle denne nye virkelighed? Hvad er fremtiden for det danske medielandskab? Hvordan finder medierne balancen mellem oplysning og clickbaits? Og hvor langt må medierne gå i deres søgen efter sandheden? Dette og meget mere beskæftiger netværket sig med, når det sætter fokus på mediernes rolle og eksistensberettigelse.

Netværket lægger vægt på faglig udvikling og et højt fagligt udbytte, fordi det skaber en solid fælles baggrund for at udveksle erfaringer og skabe relationer i et uformelt forum på tværs af aktører, som har interesse for den politiske dagsorden og udvikling på medieområdet.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der beskæftiger sig professionelt med mediernes rolle og fremtid. Netværksmøderne bliver faciliteret af Ane Cortzen, der har mange års erfaring med mediebranchen. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal