Hvilke løsninger er der på styrings- og ledelsesudfordringer i uddannelsessektoren?

Uddannelsesdanmark har gennemgået store forandringer de seneste år. Der bliver efterspurgt mere effektivitet, datadrevet ledelse og kodning på skoleskemaet, og samtidig skal sektoren tilpasse sig flere statslige styringskrav. Det stiller flere og nye krav til lederen, som både skal bevare overblikket, søge nye løsninger og motivere medarbejdere. Hvordan skaber man sammenhæng mellem de politiske målsætninger og arbejdet med at fremme læring? Og hvordan forener man som leder kontinuitet og forandringsvillighed?

Netværket samler ledere i uddannelsessektoren. Netværket udfordrer medlemmer og oplægsholdere på at afdække problemer og finde nye løsninger på styrings- og ledelsesudfordringer i på uddannelsesområdet og søger at udvikle de rette kompetencer til at håndtere disse udfordringer. Netværket er en blanding af faglige oplæg fra eksterne oplægsholdere og erfaringsudveksling og sparring med netværket. 

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og mellemledere i uddannelsessektoren, som ønsker nye perspektiver på de problemstillinger og tendenser, der præger deres arbejde. Netværksmøderne bliver holdt med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - primært i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Netværksmøderne bliver faciliteret af Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Stina Vrang Elias

Adm. direktør i Tænketanken DEA, hvor hun siden 2009 er gået forrest i kampen for at sikre Danmarks konkurrenceevne ved at få sat uddannelse, forskning og innovation på den politiske dagsorden. Oprindeligt uddannet cand.scient.adm fra RUC og har bl.a. en baggrund hos DI, evalueringsinstituttet EVA samt Oxford Research A/S. Stina er en hyppigt brugt debattør i både medier og faglige kredse. Stina Vrang Elias faciliterer møderne i netværket Ledere i uddannelsessektoren.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.