Møderække

Kulturpolitisk netværk - mødeprogram

Tigeren og hans sociale revolution

Onsdag den 30. oktober 2019, 09.15 -12.00

Hvordan kan man skabe social og kulturel værdi for mennesker? Det er et af de spørgsmål, der driver Lennart Lajboschitz og hans sociale revolution. Han ønsker at gøre op med den egoisme, selvcentrerethed og afmagt der præger samfundet. Kulturen kan virke som en kur, der kan hjælpe os med at søge og dyrke de sociale revolutioner. Derfor engagerer Lajboschitz sig i sociale smeltedigler som kulturhuset Absalon, der skal fremme kulturlivet og interessen for vores medmennesker. Vi inviterer den sociale entreprenør til en debat med netværket om, hvilken rolle kultur skal spille i vores samtid, og hvordan kulturen skal lære at fungere på kommercielle vilkår for at overleve.

v/ Lennart Lajboschitz, grundlægger af Tiger (Mødet afholdes i Kulturhuset Absalon, Sønder Blvd. 73, 1720 København)

Hvordan får vi råd til kultur?

Mandag den 25. november 2019, 09.15 -12.00

KKulturområdet har været udsat af flere runder af offentlige sparerøvelser. I takt med at mulighederne for at få offentlig støtte svinder, tvinges kulturaktører til at finde nye måder at finansiere kulturprojekter på. På dagens møde skal vi kigge på en række alternative forretningsmodeller for kreative projekter. Vi inviterer en række kulturentreprenører til at dele tankerne bag deres projekter og deres erfaringer med at etablere kulturtilbud og rejse finansiering. Vi skal blandt andet vende emner som kulturelle sponsorater, erhvervspartnerskaber, brugerfinansiering, fundraising og branded content. Hvilke fordele er der ved de forskellige modeller, og hvilke udfordringer og dilemmaer følger med? Hvordan kan man indgå vellykkede samarbejder med erhvervslivet, som skaber værdi for alle og bevarer kulturaktørers integritet? Har kulturen behov for nye forretningsmodeller?

v/ Le Gammeltoft, Creative Director, Heartbeats, Kresten Thomsen, sekretariatsleder, Aalborg Karneval og Uffe Savery, rektorDet Kongelige Danske Musikkonservatoriumog fhv. musikchef, Copenhagen Phil (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Elitær kunst i øjenhøjde

Torsdag den 26. marts 2020, 09.15 -12.00

Siden 2014 har Morten Kirkskov stået i spidsen for Danmarks nationalscene. Skuespilchefen mener ikke, at Det Kongelige Teater er støvet, men derimod et tilbud for alle – unge som gamle. Hans visioner har blandt andet været at udvide ensemblet, udvikle mere dansk dramatik og lægge hus til flere musikforestillinger. Skuespilchefen gæster netværket til en samtale om arbejdet med at give Det Kongelige Teater en bredere publikumsappel og føre institutionen ind i fremtiden. Hvilke udfordringer er der forbundet med ledelse og organisationsudvikling af denne type kulturinstitution? Hvordan holder man fokus på visionerne, når man ofte skal lægge øre og ryg til kritik – også fra politisk side?

v/ Morten Kirkskov, skuespilchef, Det Kongelige Teater

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk