Møderække

Kulturpolitisk netværk - mødeprogram

Hvordan får vi råd til kultur?

Mandag den 25. november 2019, 09.15 -12.00

Kulturområdet er et let offer, når der skal spares i det offentlige. I takt med at mulighederne for at få offentlig støtte svinder, tvinges kulturaktører til at finde nye måder at finansiere kulturprojekter. På dagens møde kigger vi nærmere på alternative forretningsmodeller som kulturelle sponsorater, erhvervspartnerskaber, brugerfinansiering, fundraising og branded content. Vi inviterer en række kulturentreprenører til at dele tankerne bag deres projekter og dele deres erfaringer med at etablere kulturtilbud og rejse finansiering. Hvilke fordele er der ved de forskellige modeller? Hvilke udfordringer og dilemmaer følger med? Og hvordan kan man indgå vellykkede samarbejder med erhvervslivet uden at give køb på sin kulturelle integritet?

v/ Le Gammeltoft, Creative Director, Heartbeats, Kresten Thomsen, CEO, Aairport Festival og fhv. sekretariatsleder, Aalborg Karneval og Uffe Savery, rektor, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og fhv. musikchef, Copenhagen Phil (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

De store kulturbegivenheder – er der value for money?

Fredag den 28. februar 2020, 09.15 -12.00

De senere år har København dannet rammen om flere store kultur- og sportsbegivenheder. I 2021 starter verdens største cykelløb, Tour de France, i København efter flere års forhandling. Samme år afholdes WorldPride i København, hvor en halv million mennesker forventes at feste i Danmarks hovedstad i mangfoldighedens tegn. Arrangementer af denne kaliber kræver store offentlige investeringer, men hvilken værdiskabelse medfører begivenhederne egentlig? Er der nogen typer af begivenheder, som lettere kan få vores politikere til at gribe i lommen end andre? Hvilke erfaringer og konklusioner kan man drage fra tidligere begivenheder såsom VM i halvmaraton, Eurovision og Aarhus som kulturhovedstad 2017? Ud over værdien i kroner og øre, hvilke muligheder har man så for at måle på andre værdiparametre som brandingeffekt, demokratisk- og kulturel værdi?

v/ Jan Olsen, adm. direktør hos VisitDenmark og Alex Pedersen, initiativtager til Tour de France-start i Danmark samt direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Elitær kultur i øjenhøjde

Torsdag den 26. marts 2020, 09.15 -12.00

Siden 2014 har Morten Kirkskov stået i spidsen for Danmarks nationalscene. Skuespilchefen mener ikke, at Det Kongelige Teater er støvet. Han mener, at teatret indeholder tilbud for alle. Hans visioner har blandt andet været at udvide ensemblet, udvikle mere dansk dramatik og lægge hus til flere musikforestillinger. Skuespilchefen gæster netværket, til en samtale om arbejdet med at give Det Kongelige Teater en bredere publikumsappel, og føre institutionen ind i fremtiden. Hvilke udfordringer er der forbundet med at lede og udvikle en højprofileret institution som Det Kongelige Teater? Hvordan holder man fokus på visionerne, når man ofte skal lægge øre og ryg til kritik – også fra politisk side?

v/ Morten Kirkskov, skuespilchef, Det Kongelige Teater

Når kunsten tages som gidsel i den politiske debat

Onsdag den 29. april 2020, 09.15 -12.00

Da Sara Omar i 2017 udgav romanen Dødevaskeren, gav den ikke blot genlyd i litteraturverden - den blev også brænde på bålet i integrationsdebatten. Bogen var tiltænkt som et kampskrift for undertrykte kvinder, men Sara oplevede, at hendes budskab blev spændt for en politisk vogn. På dagens møde fortæller Sara om tiden efter udgivelsen, den medieopmærksomhed der fulgte og hvordan hun håndterede, at hendes bog blev brugt som ammunition i den politiske debat. Hvordan kan vi undgå, at kunsten tages som gidsel i den politiske debat? Og er det et grundvilkår, at publikum frit kan tolke og bruge ens værker, som de selv ønsker?

v/ Sara Omar, forfatter (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk