Digitalisering, internationalisering og nye publikumsvaner. Nye rammer for dansk kulturpolitik?

Dansk kultur står over for en række udfordringer, som vil dominere den kulturpolitiske dagsorden de kommende år. For digitaliseringen giver nye distributions- og produktionsmuligheder, og den stigende internationalisering medfører både nye konkurrencevilkår og nye samarbejdsmuligheder. De offentlige tilskud er sandsynligvis faldende, borgernes kulturvaner skifter, og forudsætningerne for de danske kulturinstitutioner bliver forandret. Hvilke krav stiller det til kulturpolitikken, og hvordan skal de imødekommes? Og hvad er kulturpolitikkens rolle under disse forandringer?

Netværket samler aktører på tværs af kulturlivet og udfordrer medlemmer og oplægsholdere på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i offentlige insitutioner, interesseorganisationer og private virksomheder, der har en professionel interesse i kulturpolitik. Netværksmøderne bliver faciliteret af Uffe Elbæk, formand for Alternativet og fhv. kulturminister. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Uffe Elbæk

Formand for Alternativet og fhv. kulturminister. Uffe Elbæk grundlagde i 1991 den århusianske iværksætteruddannelse ´Kaospiloterne’ og fungerede som rektor indtil 2006. Det stærke engagement i det århusianske kulturliv banede vejen for hans politiske karriere, og i 2001 blev han indvalgt i Aarhus Byråd for det Radikale Venstre. I perioden oktober 2011 til december 2012 var Uffe Elbæk kulturminister. I september 2013 blev Uffe Elbæk løsgænger i Folketinget og dannede partiet Alternativet. Uffe Elbæk faciliterer møderne i Kulturpolitisk netværk.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.