Møderække

Grøn omstilling - mødeprogram

Statens rolle i den grønne omstilling

Tirsdag den 5. november 2019, 09.15 -12.00

Staten spiller en central rolle i den grønne omstilling gennem regulering, initiativer og samarbejder. Hvilke erfaringer har ministeriet gjort sig om, hvad der virker, og hvad der ikke gør? Hvor går grænsen mellem regulering og den frivillige grønne indsats? Og hvilke udfordringer er der ved, at arbejdet med grønne løsninger har rod i flere forskellige ressortministerier? Departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Studsgaard fortæller om ministeriets arbejde på området og om, hvordan han ser statens rolle i omstillingsprocessen.

v/ Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet

Cirkulær økonomi - nationale og internationale perspektiver

Torsdag den 12. december 2019, 09.15 -12.00

Flere grene af erhvervslivet har taget den cirkulære tankegang til sig og arbejder konstruktivt med at få vækst og konkurrencedygtighed til at gå hånd i hånd med en grøn omstilling. På hvilke punkter er vi godt med i Danmark? Og hvor skal der skrues op for tempoet og kreativiteten, hvis Danmark skal have succes med at ændre økonomien fra lineær til cirkulær? Hvad kan vi lære af andre lande, som også er fremme i skoene, når vi taler cirkulær økonomi? På dagens møde gæster to af Skandinaviens markante personer på området netværket. Ylva Noren, leder af den svenske regerings delegation for cirkulær økonomi og Ida Auken, vil gøre os klogere på det danske, svenske og internationale arbejde mod en mere cirkulære økonomi.

v/ Ylva Noren, leder af den svenske regerings delegation for cirkulær økonomi (OBS: ikke bekræftet) og Ida Auken, MF’er og medlem af World World Economic Forums Young Global Leaders Circular Economy Taskforce (OBS: ikke bekræftet)

Forbrugeradfærd: Taler vi sort, når vi taler grønt?

Onsdag den 22. januar 2020, 09.15 -12.00

Hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige klimaindsats er meningsfuld? Og hvordan øges efterspørgslen efter bæredygtige alternativer? Forbrugeren er en afgørende brik i spillet for den grønne omstilling, og derfor inviterer vi ekspert i adfærdsdesign, Mikkel Holm Sørensen fra /KL.7 og Anja Philip fra Forbrugerrådet Tænk, til en formiddag med forbrugeren i centrum. For hvordan formes forbrugerens adfærd i en kombination af viden, tilgængelighed og incitamenter? Og hvordan sikrer vi gennemskuelighed for forbrugeren, uden at vi ender med ikke at kunne se skoven for bare træer?

v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør, /KL. 7 og Anja Phillip, formand, Forbrugerrådet Tænk

Den storpolitiske klimakamp

Tirsdag den 3. marts 2020, 09.15 -12.00

Vi inviterer forhenværende formand for FN’s Generalforsamling Mogens Lykketoft til at tage temperaturen på den store verdens vej mod en bæredygtig fremtid. Verdens lande blev i 2015 enige om en fælles vej i Parisaftalen, og vedtog tidligere samme år kollektive verdensmål for en bæredygtig udvikling. Vi er trådt ind i et afgørende år - i 2020 træder Parisaftalen i kraft og skal for alvor stå sin prøve. Og med FN’s 2030-dagsorden skulle Verdensmålene også gerne være godt på vej fra overordnede mål til konkrete handlinger. Men har målene indtil videre haft den ønskede effekt? Hvad betyder stormagternes spil for klimakampen? Og hvad har årene i formandsstolen i FN lært Mogens Lykketoft om internationalt samarbejde på godt og ondt?

v/ Mogens Lykketoft, MF’er for Socialdemokratiet og tidligere formand for FN’s Generalforsamling

Klimavenlige kommuner og bæredygtige byer

Fredag den 24. april 2020, 09.15 -12.00

De større byer er i centrum for både problemet og de mulige løsninger, når vi taler bæredygtighed og grøn omstilling. Vi stiller skarpt på, hvordan man i Danmarks to største byer arbejder med grøn omstilling, og hvilke initiativer der har vist sig som store succeser. Hvad er lige nu de største udfordringer? Hvad efterspørges i kommunerne? Og hvilken betydning har samarbejdet mellem kommuner, borgere og det private erhvervsliv for en grønnere fremtid?

v/ Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania, Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø, Aarhus kommune, Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune og Rasmus Schjødt Pedersen, direktør, Sustainia

Ordførerdebat: Den grønne omstillings muligheder og udfordringer

Tirsdag den 2. juni 2020, 09.15 -12.00

Vi inviterer fire prominente politikere fra begge fløje til debat om deres visioner for den grønne omstilling. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger? Hvordan skal Danmark imødekomme udfordringerne forbundet med den grønne omstilling, og hvilke politiske initiativer ser de som mulige løsninger? Hvad står øverst på partiernes grønne dagsorden, og hvordan mener de, at Danmark kan sikre en ambitiøs og bæredygtig omstilling? Hvad skal gøres, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes?

v/ Partiernes ordførere på området - offentliggøres efter folketingsvalget

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk