Hvordan sikrer vi en de bedst mulige vilkår for en omkostningseffektiv grøn omstilling?

Verdens ressourcer er under pres, og der er brug for en omkostningseffektiv grøn omstilling af samfundet, hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid. Hvilke innovative løsninger er der brug for, hvis vi skal imødekomme de politiske, økonomiske og tekniske udfordringer? Hvordan skaber vi en grøn omstilling, der styrker Danmarks vækst og konkurrencedygtighed, og hvordan kan samarbejde på tværs af sektorer være med til at sikre de mest optimale vilkår for en både hurtig og holdbar omstilling? I netværket fokuserer vi på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer ved den grønne omstilling og debatterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger for sammen at blive klogere på fremtidens grønne løsninger.

Netværket samler aktører på tværs af sektorer,  som beskæftiger sig med grøn omstilling, og udfordrer medlemmer og oplægsholdere til at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudveksling. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, for at skabe en solid fælles baggrund for netværksdannelse blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder:  Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det offentlige, interesseorganisationer og private virksomheder, som arbejder med grøn omstilling. Netværksmøderne bliver faciliteret af Peter Birch Sørensen, professor i økonomi og fhv. overvismand og formand for Klimarådet. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Peter Birch Sørensen

Økonom og professor ved Københavns Universitet. Peter Birch Sørensen er særligt kendt for sin tidligere rolle som overvismand og formand for Klimarådet. I dag forsker han i problemstillinger inden for bl.a. miljø, grøn omstilling, klimaøkonomi og ressource- og klimapolitik. Peter Birch Sørensen er en af de største faglige kompetencer inden for området og faciliterer møderne i netværket Grøn omstilling.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.