Møderække

Fødevarepolitisk netværk - mødeprogram

Fødevareregulering: En vildtvoksende jungle eller sund fornuft?

Torsdag den 31. januar 2019, 09.15 -12.00

Har forsigtighedsprincippet taget overhånd eller er det almindelig sund fornuft at regulere ud fra tesen ”better safe than sorry”? Hvad gør man fra styrelsens side for at sikre regulering, der fungerer i praksis? Og hvordan oplever styrelsen samspillet med virksomheder og producenter? Direktør i Fødevarestyrelsen Esben Egede Rasmussen indvier netværket i Fødevarestyrelsens arbejde og overvejelser omkring mængden, dybden og implementeringen af regulering og gør os klogere på, hvordan man navigerer i regeljunglen på fødevareområdet.

v/ Esben Egede Rasmussen, direktør, Fødevarestyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fødevarepolitisk interessevaretagelse

Torsdag den 23. maj 2019, 09.15 -12.00

Skellet mellem blokkene i dansk politik er traditionelt tydelig i hensynet til landbrugets erhvervsvilkår sat over for miljøreguleringer. Hvordan agerer man som én af Danmarks største og mest magtfulde erhvervsorganisationer i dette politiske spil? Martin Merrild har siddet i formandsstolen hos Landbrug & Fødevarer siden 2012. Hvilke erfaringer har han gjort sig med politisk interessevaretagelse? Hvordan gebærder man sig som landbrugets og fødevareproduktionens store stemme under skiftende regeringer med varierende prioriteringer? Og hvad gør man for at finde fælles fodslag inden for egne rækker?

v/ Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer (OBS: DATO IKKE BEKRÆFTET)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk