Møderække

Fødevarepolitisk netværk - mødeprogram

Fra madspild til måltid: På rette kurs?

Tirsdag den 3. september 2019, 09.15 -12.00

I Danmark smider vi hver dag betydelige mængder spiselig mad ud. Der er ikke kun tale om mad, som går til spilde i husholdningerne, men i høj grad også spildet i hele kæden – både under dyrkning og produktion, transport, håndtering i detailhandlen og i forbindelse med tilberedning i restauranterne. Men hvor ligger ansvaret og ikke mindst nøglen til at mindske madspild gennem hele kæden? Hvilken rolle spiller myndigheder, producenter og detailhandlen? Og skal der satses på frivillige indsatser eller skal store adfærdsændringer bæres af lovgivning?

v/ Karen-Inger Thorsen, direktør, FødevareBanken, Brian Seemann, landedirektør, Netto og Tejs Binderup, afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Fremtidens fødevareproduktion

Onsdag den 2. oktober 2019, 09.15 -12.00

Presset på verdens ressourcer stiger hastigt, og fødevareproducenter kan næppe undse sig en rolle i kampen for at finde smartere og mere bæredygtige løsninger. På dagens møde diskuterer vi muligheder og barrierer for fremtidens fødevarer. Hvordan skaber vi en innovativ og visionær fødevaresektor? Hvordan rider fødevareproducenter på den teknologiske bølge, og udnytter de muligheder det bringer? Hvilke fremtidsscenarier kan teknologi og innovation realisere på længere sigt? Og hvordan sammentænkes bæredygtighed og bundlinje?

v/ Anne-Marie Hansen, direktør, Agro Food Park, Michael Minter, programleder for Fremtidens Fødevarer, Concito & Ole Green, adjungeret professor ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og direktør, Agrointelli

Kulinarisk diplomati: Vejen til hjertet går gennem maven

Tirsdag den 26. november 2019, 09.15 -12.00

På dagens møde stiller vi skarpt på kulinarisk diplomati, og hvordan vi styrker og fastholder den gastronomiske fortælling om Danmark som madland og gastronomisk mekka. For hvordan forbliver vi et internationalt samlingspunkt for gastronomi? Hvad skal der til, for at gastronomien for alvor kan bruges som løftestang for en styrket afsætning af danske fødevarer på eksportmarkeder? Og kan den kulinariske fortælling om det lille land mod nord også åbne op for nye handels- og samarbejdsrelationer internationalt?

v/René Redzepi, køkkenchef og medejer, Noma (IKKE BEKRÆFTET), Leif Nielsen, Branchedirektør, DI Fødevarer og medlem af Team Gastro og Susanne Hyldelund, direktør for The Trade Council

Fair forhold i fødevareindustrien?

Onsdag den 22. januar 2020, 09.15 -12.00

En effektiv konkurrence styrker den danske økonomi og gavner både forbrugere og virksomheder. Hvad er status for konkurrencevilkårene i den danske fødevaresektor? Hvor ligger de største konkurrencemæssige udfordringer? Og hvordan arbejder man med at modernisere de regulatoriske rammer for at skabe de bedste og mest fair forhold for både store og små danske virksomheder? På dagens møde får vi besøg af direktøren for Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, til en snak om konkurrenceforhold og om styrelsens rolle nu og i fremtiden.

v/ Jakob Hald, direktør, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Forbrugeren i centrum

Torsdag den 19. marts 2020, 09.15 -12.00

Øget kompleksitet i leverandørkæden og stigende fokus på sundhed og bæredygtighed har været med til at gøre det store udvalg på fødevaremarkedet sværere at gennemskue for forbrugeren. Indtil videre har vi forsøgt at mærke os ud af problemet og har hermed skabt et hav af mærkningsordninger. Hvordan sikrer vi, at fødevaremærkning ikke vildleder mere, end det vejleder? Og hvad skal der til for at sikre at, forbrugeren har de rette redskaber til at handle ansvarligt? Vi inviterer Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk, og Peter Høgsted, direktør for Coop, til debat om junglen af mærkningsordninger og om, hvorvidt det er op til forbrugeren at skabe en efterspørgsel, der driver markedet i en mere ansvarlig retning?

v/ Anja Philip, formand, Forbrugerrådet Tænk (IKKE BEKRÆFTET) og Peter Høgsted, direktør, Coop (IKKE BEKRÆFTET)

Politisk debat

Onsdag den 27. maj 2020, 09.15 -12.00

Annonceres efter folketingsvalget

annonceres efter folketingsvalget

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk