Møderække

Finanspolitisk netværk - mødeprogram

En sammenhængende og moderne offentlig sektor

Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00

I 2017 offentliggjorde regeringen et ambitiøst udspil til en sammenhængsreform. Reformen har det overordnede formål at få den offentlige sektor til at hænge bedre sammen gennem bl.a. klogere styring, bedre udnyttelse af nye teknologiske muligheder og bedre ledelse. På dagens møde fortæller Moderniseringsstyrelsens vicedirektør om styrelsens arbejde med fælles løsninger på tværs af sektorer, styringsværktøjer samt ledelse og kompetenceudvikling med det formål at skabe en mere moderne og effektiv offentlig sektor.

v/ Hanne Lund-Christensen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Det uperfekte menneske (med efterfølgende middag på Mash)

Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45

Agerer folk nærmere efter tommelfingerregler end rationelle kalkuler, når det gælder økonomi? Og hvilken betydning har menneskers adfærd for økonomisk ulighed? Alexander Sebald, lektor i økonomi ved København Universitet, kommer og fortæller om sin praktiske forskning med adfærdsøkonomi. Samtidig fortæller Thomas Gross Havsager fra STAR om styrelsens nuværende og fremtidige fokus på adfærdsøkonomi som styringsredskab på beskæftigelsesområdet. På dagens møde spørger vi, hvor tæt forskningen er på at kunne give en bedre forståelse af de synlige og de utilsigtede konsekvenser af bl.a. skatter og overførselsindkomster? Og kan det forventes, at adfærdsøkonomi og nudging i højere grad vil blive anvendt i praksis inden for den nærmeste fremtid?

v/ Lektor Alexander Christopher Sebald, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Thomas Gross Havsager, chefkonsulent, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Sidste finanslov inden Folketingsvalget

Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00

Senest den 17. juni 2019 skal der være folketingsvalg i Danmark. De seneste års økonomiske politik har været præget af et stadig tættere samspil mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Er Dansk Folkeparti klar til at overtage Det Radikale Venstres rolle som Socialdemokratiets samarbejdspartner i finanspolitikken? Svarene på det spørgsmål og mange flere søges i en paneldebat mellem Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre.

v/ Peter Skaarup, MF for Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen, MF for Radikale Venstre (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Organisationernes interesser

Torsdag den 17. januar 2019, 09.15 -12.00

Vi tager hul på et valgår, og interesseorganisationerne skal igen lægge arm om at få indflydelse på den økonomiske dagsorden hos en kommende regering. På dagens møde giver arbejdsmarkedets parter deres bud på, hvor det økonomiske fokus bør ligge i den kommende valgkamp. På hvilke punkter er parterne enige og uenige om deres ønsker til en kommende regering? Hvad gør de hver især for at sætte deres medlemmers krav og ønsker på dagsordenen? Og hvordan forholder de sig strategisk forskellige regeringskonstruktioner som valget kan afføde?

v/ Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening og Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i LO

Regionernes aftryk på de offentlige budgetter

Tirsdag den 12. marts 2019, 09.15 -12.00

I foråret finder de årlige økonomiforhandlinger med regionerne sted. Spørgsmålet er, hvad der står øverst på dagsordenen i denne omgang? Regionernes administrerende direktør er centralt placeret i de årlige økonomiforhandlinger. På dagens møde deler han ud af sine erfaringer, og giver os indsigt i regionernes indflydelse på de offentlige finanser. Hvordan ser det ud med rammerne for den nye styringsmodel, som skulel afløse produktivitetskravet? Er der nye instrumenter og løsninger på bordet? Hvilke andre udfordringer bliver centrale for forhandlingerne?

v/ Adam Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner

Kan vismændene stadig være vagthunde?

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00

De Økonomiske Råd har for længst kunnet fejre 50 års fødselsdag, og gennem den seneste årrække er deres rolle blevet skærpet og den politiske bevågenhed øget. Den planlagte udflytning af rådets sekretariat har rejst spørgsmål om, hvorvidt vismændende stadig kan agere finanspolitisk vagthund i fremtiden. Vi inviterer et rådsmedlem til at dele sit syn på rådets virke og fremtid i en periode med udfordrende vilkår og politisk pres fra flere kanter.

v/ Torben Tranæs, medlem af De Økonomiske Råds formandskab og forskningsdirektør hos VIVE (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk