Møderække

Finanspolitisk netværk - mødeprogram

Den første finanslov

Torsdag den 24. oktober 2019, 09.15 -12.00

Den nye regering skal for første gang forhandle om finansloven. Det skal den gøre som mindretalsregering, som er dannet på baggrund af det såkaldte forståelsespapir, der er udarbejdet mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Vi inviterer ordførerne til debat om, hvad de vil, og hvor deres grænser går. Hvor befinder de store knaster mellem partierne sig, og hvilke eventuelle indrømmelser skal der finde sted? Bliver det klimalov, minimumsnormeringer, kontanthjælpsloft, arbejdsstyrken eller noget helt andet? Skal finansloven vedtages bredt i folketinget, eller skal den funderes blandt Regeringens støttepartier? Hvor stor betydning får forståelsespapiret for finanslovsforhandlingerne?

v/ Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre, René Christensen, Dansk Folkeparti, Rasmus Jarlov, Konservative og Christian Rabjerg, Socialdemokratiet MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Når en finanslov kommer til verden

Mandag den 2. december 2019, 09.15 -12.00

Ifølge den finanspolitiske kalender, så har regeringen nu indgået aftale om deres første finanslov. På dagens møde gæster David Hellemann netværket, og fortæller om sine erfaringer med finanslovsprocessen set fra toppen af Finansministeriet. Hvordan er forløbet omkring en regerings første finanslov, og er der en særlig dynamik i forhandlingerne? Hvilken rolle spiller Finansministeriet og findes der rutiner og traditioner, når statens budget skal aftales? Er der noget særligt ved dette års finanslov?

v/ David Hellemann, koncerndirektør, Nykredit og fhv. departementschef i Finansministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Skifter Finansministeriet til en yngre model?

Mandag den 20. januar 2020, 09.15 -12.00

Finansministeriets regnemodeller er kommet under pres fra både politisk og forskningsmæssig side for at skulle udvides, ændres eller se helt anderledes ud. I 2017 nedsatte ministeriet en arbejdsgruppe, som skal udvikle en ny makroøkonomisk model med udgangspunkt i ADAM og de relaterede modeller. På dette møde bliver vi klogere på, hvad der er op og ned i modelarbejdet. Hvordan bliver modellen et bedre redskab i fastlæggelsen af finanspolitikken? Hvor langt er arbejdet med at inddrage nye dynamiske effekter? Modelgruppens leder kommer på besøg, og gør os klogere.

v/ Peter Stephensen, forskningschef, DREAM

Opgør med budgetloven: Er der mere selvstyre på vej?

Tirsdag den 24. marts 2020, 09.15 -12.00

I regeringens forståelsespapir står der at..."og at det overvejes, hvordan der kan indføres flerårige budgetter, der kan skabe større stabilitet i planlægningen". Mange har tolket dette som et muligt opgør med den budgetlov vi kender. Særligt i lyset af både RV, SF og ELs støtte til optøning af de strikse rammer for kommunerne. På dagens møde gæster Lizette Riisgaard, der i mange år har talt imod finansministeriet hårde rammer og sanktioner overfor kommunerne samt KL’s cheføkonom til en snak om de kommende forhandlinger og om de rammer og vilkår, som kommunerne forhandler under. Hvilke muligheder har kommunerne overhovedet for at drive deres egne prioriteringer? Hvilke nye tunge opgaver står kommunerne for at skulle løfte og dermed have flere ressourcer til?

v/ Lizette Risgaard, formand for FH og Morten Mandøe, cheføkonom, KL

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk