Møderække

Finanspolitisk netværk - mødeprogram

Hvad skal Danmark leve af?

Onsdag den 18. september 2019, 09.15 -12.00

Danmark oplever vækst, men alligevel byder fremtiden på udfordringer. Automatisering og kunstig intelligens gør ikke blot vores arbejde lettere – de kan også risikere at gøre vores arbejdskraft overflødig. En McKinsey-rapport har vist, at 40 procent af danskernes arbejdstimer kan erstattes af kendt teknologi. Der vil i nær fremtid være kompetencer, som samfundet ikke længere har brug for. Kan vi uddanne os ud af fremtidens udfordringer, eller skal vi lægge finanspolitikken an på, at en stor del af befolkningen inden længe leder efter nye roller på arbejdsmarkedet? Vi søger svar, når vi får besøg fra Finansministeriets center for holdbarhed og strukturpolitik.

v/ Lars Haagen Pedersen, afdelingschef, Finansministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvad er værdien af sociale investeringer?

Torsdag den 24. oktober 2019, 09.15 -12.00

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) har givet os et redskab til at beregne den økonomiske effekt af sociale investeringer. Modellen anvendes af Socialstyrelsen til at beregne de økonomiske konsekvenser over tid af sociale indsatser. Politikerne har også udråbt modellen som et redskab for kommuner og andre interessenter, som ønsker et supplement til Finansministeriets regnemodeller. På dagens møde får vi først en status på arbejdet med modellen fra Rasmus Højbjerg Jacobsen, som står bag modellen. Hvordan måler vi effekterne? Kan vi på baggrund af SØM lave modeller for socialøkonomiske investeringer, som kan bruges af beslutningstagerne – og hvilke faldgruber er der? Til sidst har vi inviteret Ane Halsboe-Jørgensen til at dele sine tanker om, hvilke problematikker man prøver at imødegå, når man ønsker en udvidet anvendelse af SØM.

v/ Rasmus Højbjerg Jacobsen, seniorforsker, VIVE og Ane Halsboe-Jørgensen, MF (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

En regerings første finanslov

Mandag den 2. december 2019, 09.15 -12.00

Ifølge den finanspolitiske kalender, så har regeringen nu indgået aftale om deres første finanslov. På dagens møde gæster David Hellemann netværket og fortæller om sine erfaringer med finanslovsprocessen set fra toppen af Finansministeriet. Hvordan er forløbet omkring en regerings første finanslov, og er der en særlig dynamik i forhandlingerne? Hvilken rolle spiller Finansministeriet og findes der rutiner og traditioner, når statens budget skal aftales? Er der noget særligt ved dette års finanslov?

v/ David Hellemann, koncerndirektør, Nykredit og fhv. departementschef i Finansministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Skifter Finansministeriet til en yngre model?

Mandag den 20. januar 2020, 09.15 -12.00

Finansministeriets regnemodeller er kommet under pres fra både politisk og forskningsmæssig side for at skulle udvides, ændres eller se helt anderledes ud. I 2017 nedsatte ministeriet en arbejdsgruppe, som skal udvikle en ny makroøkonomisk model med udgangspunkt i ADAM og de relaterede modeller. På dette møde bliver vi klogere på, hvad der er op og ned i modelarbejdet. Hvordan kommer modellen til bedre at kunne forudsige økonomisk adfærd? Hvordan bliver modellen et bedre redskab i fastlæggelsen af finanspolitikken? Hvor langt er arbejdet med at inddrage nye dynamiske effekter? Modelgruppens leder kommer på besøg og gør os klogere.

v/ Peter Stephensen, forskningschef, DREAM

Kommunernes økonomi, selvstyre og råderum

Tirsdag den 24. marts 2020, 09.15 -12.00

I maj/juni skal KL budgetforhandle med Danmarks nye regering for anden gang. Netværket gæstes af KL’s cheføkonom til en snak om de kommende forhandlinger og om de rammer og vilkår, som kommunerne forhandler under. Baseret på sidste års forhandlinger, hvilke tanker gør han sig om de forestående forhandlinger? Hvilke muligheder har kommunerne overhovedet for at drive deres egne prioriteringer? Hvilke nye tunge opgaver står kommunerne for at skulle løfte og dermed have flere ressourcer til?

v/ Morten Mandøe, cheføkonom, KL

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk