Møderække

Finanspolitisk netværk - mødeprogram

Organisationernes interesser

Torsdag den 17. januar 2019, 09.15 -12.00

Vi tager hul på et valgår, og interesseorganisationerne skal igen lægge arm om at få indflydelse på den økonomiske dagsorden hos en kommende regering. På dagens møde giver arbejdsmarkedets parter deres bud på, hvor det økonomiske fokus bør ligge i den kommende valgkamp. På hvilke punkter er parterne enige og uenige om deres ønsker til en kommende regering? Hvad gør de hver især for at sætte deres medlemmers krav og ønsker på dagsordenen? Og hvordan forholder de sig strategisk forskellige regeringskonstruktioner som valget kan afføde?

v/ Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening og Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i FH (Fagbevægelsernes Hovedorganisation). (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Regionernes aftryk på de offentlige budgetter

Tirsdag den 12. marts 2019, 09.15 -12.00

I foråret finder de årlige økonomiforhandlinger med regionerne sted. Spørgsmålet er, hvad der står øverst på dagsordenen i denne omgang? Regionernes administrerende direktør er centralt placeret i de årlige økonomiforhandlinger. På dagens møde deler han ud af sine erfaringer, og giver os indsigt i regionernes indflydelse på de offentlige finanser. Hvordan ser det ud med rammerne for den nye styringsmodel, som skulel afløse produktivitetskravet? Er der nye instrumenter og løsninger på bordet? Hvilke andre udfordringer bliver centrale for forhandlingerne?

v/ Adam Wolf, administrerende direktør i Danske Regioner. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Brexit og finanssektorens fremtid (Fællesmøde med finanssektornetværk)

Fredag den 29. marts 2019, 09.15 -12.00

D. 29. marts 2019 bliver en historisk dag. Her er Brexit en realitet og Storbritannien forlader EU. Ifølge Bank of England forventes det, at 10.000 ansatte i landets finansielle sektor vil miste jobbet den dag. Storbritannien er Europas anden største økonomi, og Londons finanssektor har en stor indflydelse på resten af Europas økonomi. Vi kigger nærmere på hvilke konsekvenser det kan få for Danmarks finanssektor, og i det hele taget finanssektoren i Europa. Bliver det en europæisk finansiel katastrofe, eller kan det også skabe muligheder for et land som Danmark?

v/ Sinne Backs Conan, Europapolitisk direktør i Finans Danmark og adm. direktør i Konsentio. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kan vismændene stadig være vagthunde?

Mandag den 6. maj 2019, 09.15 -12.00

De Økonomiske Råd har for længst kunnet fejre 50 års fødselsdag, og gennem den seneste årrække er deres rolle blevet skærpet og den politiske bevågenhed øget. Den planlagte udflytning af rådets sekretariat har rejst spørgsmål om, hvorvidt vismændende stadig kan agere finanspolitisk vagthund i fremtiden. Vi inviterer et rådsmedlem til at dele sit syn på rådets virke og fremtid i en periode med udfordrende vilkår og politisk pres fra flere kanter.

v/ Torben Tranæs, medlem af De Økonomiske Råds formandskab og forskningsdirektør hos VIVE. (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk