Møderække

Finanspolitisk netværk - mødeprogram

Skifter Finansministeriet til en yngre model?

Mandag den 20. januar 2020, 09.15 -12.00

Finansministeriets regnemodeller er kommet under pres fra både politisk og forskningsmæssig side for at skulle udvides, ændres eller se helt anderledes ud. I 2017 nedsatte ministeriet en arbejdsgruppe, som skal udvikle en ny makroøkonomisk model med udgangspunkt i ADAM og de relaterede modeller. På dette møde bliver vi klogere på, hvad der er op og ned i modelarbejdet. Hvordan bliver modellen et bedre redskab i fastlæggelsen af finanspolitikken? Hvor langt er arbejdet med at inddrage nye dynamiske effekter? Modelgruppens leder kommer på besøg, og gør os klogere.

v/ Peter Stephensen, forskningschef, DREAM (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Opgør med budgetloven: Er der mere selvstyre på vej?

Tirsdag den 24. marts 2020, 09.15 -12.00

I regeringens forståelsespapir står der at..."og at det overvejes, hvordan der kan indføres flerårige budgetter, der kan skabe større stabilitet i planlægningen". Mange har tolket dette som et muligt opgør med den budgetlov vi kender. Særligt i lyset af både RV, SF og ELs støtte til optøning af de strikse rammer for kommunerne. På dagens møde får vi besøg af to tænketanke, der har vidt forskellige synspunkter på sagen samt KL’s cheføkonom til en snak om de kommende forhandlinger og om de rammer og vilkår, som kommunerne forhandler under. Hvilke muligheder har kommunerne overhovedet for at drive deres egne prioriteringer? Hvilke nye tunge opgaver står kommunerne for at skulle løfte og dermed have flere ressourcer til?

v/ Martin Ågerup, direktør, Cepos, Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Morten Mandøe, cheføkonom, KL (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Wammens visioner

Onsdag den 27. maj 2020, 09.15 -12.00

Fra han trådte ind i den røde bygning har landets finansminister, Nicolai Wammen, haft en klar plan om at sikre en holdbar finansiering af fremtidens velfærd men også at åbne op for diskussionen om finansministeriets regnemodeller. Den diskussion er ikke ny men synes evig aktuel. Efter første år i Finansministeriet, gæster Wammen netværket og giver sit bud på hvordan visioner for både Danmark og finansministeriets indretning kan lykkes.

v/ Nicolai Wammen, finansminister (ikke bekræftet)

Topembedsmandens rolle

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00

Som departementschef i Finansministeriet sidder Peter Stensgaard Mørch som den administrative leder i et yderst centralt ministerium på Slotsholmen. Vi inviterer Finansministeriets nye topchef til en snak om, hvad fremtiden bringer for det finanspolitiske landskab. Hvordan håndterer man bedst krydspresset fra de mange interesseorganisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, som ønsker indflydelse? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet? På dagens møde vil Peter Stensgaard Mørch indvie netværket i både udfordringer og succeser i det daglige arbejde i centraladministrationens top.

v/ Peter Stensgaard Mørch, departementschef i Finansministeriet (ikke bekræftet)

Analyse af årets finanslov - hvor skal vi hen næste år?

Mandag den 30. november 2020, 09.15 -12.00

Så er årets finanslov ved at være på plads. De sidste politiske aftaler indgås, og forslaget skal inden nytår tredjebehandles og vedtages i Folketinget. Vi inviterer Børsens chefredaktør og tidligere finansminister til at præsentere sin analyse og evaluering af årets finanslov. Samtidig vil han sætte pejlelinjerne for udviklingen i de offentlige finanser til næste år.

v/ Bjarne Corydon, chefredaktør Børsen (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer