Hvordan får man indflydelse på finansloven?

Det finanspolitiske netværk sætter fokus på det politiske spil omkring finansloven - fra de indledende sonderinger i ministerierne til 3. behandlingen i Folketinget. Netværket inddrager forskellige perspektiver på arbejdet med statens budget fra kerneinteressenterne på og udenfor Slotsholmen. For hvem bliver der lyttet til? Og hvornår og hvordan skal der sættes ind, hvis man vil gøre sig håb om at få indflydelse?

Netværket samler aktører på tværs af sektorer, som har en faglig interesse i en af landets vigtigste beslutningsprocesser - spillet om finansloven. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det offentlige, interesseorganisationer og private virksomheder, som søger indflydelse på fordelingen af de offentlige indtægter og udgifter. Netværksmøderne bliver faciliteret af Hans Engell, politisk kommentator og fhv. formand for Det Konservative Folkeparti, forsvars- og justitsminister samt fhv. chefredaktør på Ekstra Bladet. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Hans Engell

Dansk politiker og journalist. Hans Engell er fhv. formand for Det Konservative Folkeparti, samt forsvars- og justitsminister. Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet i perioden 2000-2007, landsformand for Foreningen Norden i 1999-2000 samt statsrevisor i 1994-2000. Han er oprindeligt udlært journalist på Berlingske Aftenavis og Berlingske Tidende, hvor han en årrække sad som politisk journalist på Berlingske Tidendes Christiansborg-redaktion. Hans Engell faciliterer møderne i Finanspolitisk netværk.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.