Finanspolitikken under lup

I dette netværk kommer vi hele vejen rundt om finanspolitikken. Vi beskæftiger os med de politiske forslag og prioriteringer og deres konsekvenser. Vi zoomer ind på den politiske beslutningsproces og analyserer spillet op til og under finanslovsforhandlingerne. Netværket dykker også ned i Finansministeriets regnemodeller som katalysator for politikernes økonomiske prioriteringer. Hvad er logikkerne bag modellerne, og hvori består deres begrænsninger? Vi skal også en tur op i helikopterperspektiv og kigge på den udvikling, som fremtidens finanslov skal imødegå. Hvilke krav stiller for eksempel en øget andel af ældre, et mere automatiseret arbejdsmarked og klimaforandringer til de finanspolitiske prioriteringer?

På møderne inviterer vi landets førende eksperter og de politiske hovedpersoner ind til at dele deres perspektiv og svare på vores spørgsmål. Netværket har en bred medlemskreds, der fremmer erfaringsudveksling på tværs af sektorer.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer og i det offentlige og det private, som har en professionel interesse i de finanspolitiske prioriteringer og fordelingen af de offentlige indtægter og udgifter.

Netværksmøderne ledes af den erfarne politiske kommentator Hans Engell. Hans har mange års erfaringer tæt på de politiske beslutninger som fhv. formand for Det Konservative Folkeparti, forsvars- og justitsminister. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Hans Engell

Dansk politiker og journalist. Hans Engell er fhv. formand for Det Konservative Folkeparti, samt forsvars- og justitsminister. Statsrevisor 1994-2000 og landsformand for Foreningen Norden i 1999-2000. Tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet i perioden 2000-2007. Han er oprindeligt udlært journalist på Berlingske Aftenavis og Berlingske Tidende, hvor han en årrække sad som politisk journalist på Berlingske Tidendes Christiansborg-redaktion. Hans Engell faciliterer møderne i Finanspolitisk netværk.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.