Møderække

Erhverv, vækst og innovation - mødeprogram

Corydon om vækst (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

Mandag den 31. august 2020, 09.15 -12.00

Hvilke tidligere og fremtidige reformer har haft særlig betydning for den danske vækst? Er det de rigtige tiltag, der er blevet sat i værk? Og kan den offentlige sektor tage ved lære af det private med hensyn til vækst og innovation? Med sit imponerende CV har Bjarne Corydon rig erfaring, når det kommer til spørgsmål om at sætte skub i hele landet. Under sin tid som finansminister satte Corydon særligt fokus på uddannelse som en altafgørende faktor for væksten. Bjarne Corydon gæster netværket og giver sit indblik i de udfordringer og muligheder, som Danmark står over for her i kølvandet på Coronakrisen.

v/ Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør for Børsen (MØDESTED: Børsen, Børsgade 1, 1217 København K - indgang via Dansk Erhverv)

Hvordan gøder man jorden til et sundt erhvervsklima i hele landet?

Fredag den 25. september 2020, 09.15 -12.00

Rundt omkring i landet findes små vækstparadiser. Ikast-Brande Kommune har vundet DI’s anerkendelse som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune ni gange, og på samme liste udmærker både Nordfyns Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Ballerup Kommune sig som de helt store højdespringere de senere år. Vi inviterer kommunaldirektørerne til hver især at fortælle om deres kommunes nøgle til succes, samt hvad de mener er den bedst mulige strategi for at skabe et sundt erhvervsklima, og hvilke fordele og udfordringer de ser i forhold til at danne en solid grobund for vækst, innovation og iværksætteri uden for hovedstaden.

v/ Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune, Morten Volmer Pedersen, kommunaldirektør, Nordfyns Kommune (ikke bekræftet), Eik Møller, kommunaldirektør, Ballerup Kommune (ikke bekræftet) og Jens Peter Hegelund Jensen, kommunaldirektør, Ringkøbing-Skjern Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dansk Industris anbefalinger (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Verdens bedste arbejdsmarked har i den seneste tid været under massivt pres. Ledighedstallene nåede et historisk niveau i foråret som følge af corona-krisen. Hvad gør Dansk Industri for at sikre, at virksomhederne kommer igennem krisen? Hvordan forholder organisationen sig til fremtiden? Og hvordan sikres de mest fordelagtige vilkår for såvel industrien som for beskæftigelsen? Vi har inviteret den nye direktør i Danmarks største erhvervsorganisation til en snak om, hvordan regeringen bedst sætter rammerne for erhvervslivet, så beskæftigelsen og produktionen kan blomstre.

v/ Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri (MØDESTED: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Kan den grønne omstilling skabe vækst og velstand?

Tirsdag den 9. februar 2021, 09.15 -12.00

Grøn omstilling kan skabe vækst, velstand og en bedre verden, lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen. Ambitionerne bliver bakket op af det danske erhvervsliv, hvor der er stor enighed om, at virksomhederne skal være centrale aktører i den grønne omstilling. Den danske pensionssektor har desuden proklameret investeringer i den grønne omstilling for 350 milliarder kroner. Vi får besøg af COWI og Pension Danmark, som vil komme med deres bud på, hvordan vi når regeringens ambitiøse klimamål, uden at dette bliver på bekostning af det danske erhvervslivs muligheder.

v/ Brian Seeberg, director, COWI Industry and Energy Division (ikke bekræftet), og Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark (MØDESTED: PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø) (OBS: DATO IKKE ENDELIG)

Et kig ind i det erhvervspolitiske maskinrum

Mandag den 1. marts 2021, 09.15 -12.00

På dagens møde deler direktør i Erhvervsstyrelsen, Katrine Winding, sine erfaringer og indsigter fra mange år i det erhvervspolitiske maskinrum. Er vi på rette spor i forhold til at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsfremme, vækst og innovation i både byer og yderområder? Hvad ser hun som de største og mest presserende udfordringer for erhvervslivet på både kort og lidt længere sigt? Er det udfordringer, vi kan regulere os ud af – og i så fald hvordan?

v/ Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen

Data – en overset vækstressource (fællesmøde med netværket for Digitalisering)

Mandag den 31. maj 2021, 09.15 -12.00

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Men hvordan bliver vi bedre til at indsamle og udnytte de store mængder af data til at skabe forretning? Der genereres dagligt massevis af data til brug for myndighedernes og virksomhedernes daglige arbejde. I stedet for at disse data blot ender som et ”biprodukt” af en digitaliseret verden, kan de bruges til råstof for virksomheder med gode idéer. Som det ser ud nu, er dette dog i høj grad ukendt land for både startups og mere etablerede virksomheder, og vi misser altså en oplagt mulighed for at skabe nye forretningsmodeller og dermed vækst. Men hvordan får vi skabt et overblik over, hvem der besidder hvilke data, og hvor nytteværdien i disse ligger? Og hvordan får vi gjort denne information tilgængelig for virksomhederne?

v/ Camilla Rygaard-Hjalsted, adm. direktør, Digital Hub Denmark

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer