Møderække

Erhverv, vækst og innovation - mødeprogram

Dansk Industris anbefalinger

Torsdag den 14. maj 2020, 09.15 -12.00

Små- og mellemstore virksomheder er blevet kaldt rygraden i dansk erhvervsliv. Men hvilke politiske forudsætninger har de i virkeligheden for succes? Hvilke tiltag er i særdeleshed problematiske set fra et SMV-perspektiv, og hvilke mulige tiltag vil være med til at forbedre vilkårene? Vi inviterer Kent Damsgaard, direktør i DI, til en snak om SMV'ernes livsvilkår og vækstmuligheder, og han vil på mødet indvie netværket i sine visioner for fremtiden i dansk erhvervsliv. Hvad er Danmarks force, og hvor kan og skal vi blive bedre?

v/ Kent Damsgaard, direktør i DI (MØDESTED: Tietgensalen, BØRSEN, 1217 København K)

Hvordan gøder man jorden i hele landet til et sundt erhvervsklima?

Fredag den 25. september 2020, 09.15 -12.00

Rundt omkring i landet findes små vækstparadiser. Ikast-Brande Kommune har vundet DI’s anerkendelse som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune ni gange, og vi har inviteret kommunaldirektør Flemming Storgaard til at fortælle om kommunens nøgle til succes. Vi får ligeledes besøg af Michael Lundorff Hansen, der er direktør i EON Reality Denmark, og vi spørger, hvad det er, der har fået den amerikanske virtual reality gigant til at bosætte sig i netop Viborg? Hvad mener de er den bedst mulige strategi for at skabe et sundt erhvervsklima? Og hvilke fordele og udfordringer ser de i forhold til at skabe en solid grobund for vækst, innovation og iværksætteri udenfor hovedstaden?

v/ Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune, og Michael Lundorff Hansen, direktør, EON Reality Denmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kan den grønne omstilling skabe vækst og velstand?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Grøn omstilling kan skabe vækst, velstand og en bedre verden, lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen. Ambitionerne bliver bakket op af det danske erhvervsliv, hvor der er stor enighed om, at virksomhederne skal være centrale aktører i den grønne omstilling. Den danske pensionssektor har desuden proklameret investeringer i den grønne omstilling for 350 milliarder kroner. Vi får besøg af COWI og Pension Danmark, som vil komme med deres bud på, hvordan vi når regeringens ambitiøse klimamål, uden at dette bliver på bekostning af Danmarks vækst, erhvervsliv og velstand.

v/ Brian Seeberg, director, COWI Industry and Energy Division (ikke bekræftet), og Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark (MØDESTED: PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø)

Kan vi skabe en stærk iværksætterkultur på tværs af køn, generationer og geografi?

Fredag den 4. december 2020, 09.15 -12.00

En stærk iværksætterkultur er afgørende for at sikre fremtidens vækst i hele landet. I Danmark har vi mange af forudsætningerne for at blive en stærk iværksætternation, men der er stadig uudnyttet potentiale at høste – især hvis man kigger på diversiteten på tværs af køn, generationer og geografi. Selv om der de seneste år er kommet øget fokus på diversitet i iværksætterverdenen, er der fortsat et stort skel mellem antallet af mandlige og kvindelige virksomhedsstiftere, det er stadig i høj grad ungdommen, der har mod på at følge iværksætterdrømmen og landets største byer har som tidligere den langt største andel af nyopstartede virksomheder. Vi spørger, hvad der reelt skal til for at understøtte en stærkere iværksætterkultur hos den bredere befolkning og skabe de bedst mulige rammer for at fremme iværksætteri?

v/ Yael Bassan, iværksætter, Le Gammeltoft, iværksætter og Christian Vintergaard, CEO for Fonden for Entreprenørskab (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer