Møderække

Erhverv, vækst og innovation - mødeprogram

Pandemiens efterspil for dansk erhvervsliv

Onsdag den 2. september 2020, 09.15 -12.00

Små- og mellemstore virksomheder er blevet kaldt rygraden i dansk erhvervsliv. Men der er ingen tvivl om, at den nylige coronapandemi har sat en kæp i hjulet på væksten i mange SMV'er. Er regeringens tiltag de rigtige til at bringe virksomhederne på fode igen? Hvad er forudsætningerne for, at de får en reel effekt? Vi inviterer Kent Damsgaard, direktør i DI, til en snak om SMV'ernes livsvilkår og vækstmuligheder i kølvandet på den globale sundhedskrise.

v/ Kent Damsgaard, direktør i DI (OBS: Dato ikke endelig)

Hvordan gøder man jorden til et sundt erhvervsklima i hele landet?

Fredag den 25. september 2020, 09.15 -12.00

Rundt omkring i landet findes små vækstparadiser. Ikast-Brande Kommune har vundet DI’s anerkendelse som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune ni gange, og vi har inviteret kommunaldirektør Flemming Storgaard til at fortælle om kommunens nøgle til succes. Vi får ligeledes besøg af Michael Lundorff Hansen, der er direktør i EON Reality Denmark, og vi spørger, hvad det er, der har fået den amerikanske virtual reality gigant til at bosætte sig i netop Viborg? Hvad mener de er den bedst mulige strategi for at skabe et sundt erhvervsklima? Og hvilke fordele og udfordringer ser de i forhold til at skabe en solid grobund for vækst, innovation og iværksætteri udenfor hovedstaden?

v/ Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune, og Michael Lundorff Hansen, direktør, EON Reality Denmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Corydon om vækst (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

Torsdag den 5. november 2020, 09.15 -12.00

Hvilke tidligere og fremtidige reformer har haft særlig betydning for den danske vækst? I hvor høj grad bør den offentlige sektor tage ved lære af det private med hensyn til vækst og innovation? Med sit imponerende CV har Bjarne Corydon rig erfaring, når det kommer til spørgsmål om at sætte skub i hele landet. Under sin tid som finansminister satte Corydon særligt fokus på uddannelse som en altafgørende faktor for væksten. Bjarne Corydon gæster netværket og giver sit indblik i de udfordringer og muligheder, som Danmark står over for.

v/ Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør for Børsen (OBS: Dato ikke endelig)

Iværksætterkultur på tværs af køn, generationer og geografi?

Fredag den 4. december 2020, 09.15 -12.00

I Danmark har vi mange af forudsætningerne for at blive en stærk iværksætternation, men der er stadig uudnyttet potentiale at høste – især hvis man kigger på diversiteten på tværs af køn, generationer og geografi. Selvom der de seneste år er kommet øget fokus på diversitet i iværksætterverdenen, er der fortsat et stort skel mellem antallet af mandlige og kvindelige virksomhedsstiftere, det er stadig i høj grad ungdommen, der har mod på at følge iværksætterdrømmen og landets største byer har som tidligere den langt største andel af nyopstartede virksomheder. Vi spørger, hvad der skal til, for at understøtte en stærk iværksætterkultur hos den bredere befolkning?

v/ Yael Bassan, iværksætter, Le Gammeltoft, iværksætter og Christian Vintergaard, CEO for Fonden for Entreprenørskab (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kan den grønne omstilling skabe vækst og velstand?

Fredag den 29. januar 2021, 09.15 -12.00

Grøn omstilling kan skabe vækst, velstand og en bedre verden, lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen. Ambitionerne bliver bakket op af det danske erhvervsliv, hvor der er stor enighed om, at virksomhederne skal være centrale aktører i den grønne omstilling. Den danske pensionssektor har desuden proklameret investeringer i den grønne omstilling for 350 milliarder kroner. Vi får besøg af COWI og Pension Danmark, som vil komme med deres bud på, hvordan vi når regeringens ambitiøse klimamål, uden at dette bliver på bekostning af det danske erhvervslivs muligheder.

v/ Brian Seeberg, director, COWI Industry and Energy Division (ikke bekræftet), og Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark (MØDESTED: PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø) (OBS: Dato ikke endelig)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer