Møderække

Erhverv, vækst og innovation - mødeprogram

Corydon om vækst (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk)

Tirsdag den 31. marts 2020, 09.15 -12.00

Hvad har folketingsvalget og EP-valget haft af betydning for erhvervslivet? Hvilke tidligere og fremtidige reformer har haft særlig betydning for den danske vækst? I hvor høj grad bør den offentlige sektor tage ved lære af den private med hensyn til vækst og innovation? Med sit imponerende CV har Bjarne Corydon rig erfaring, når det kommer til spørgsmål om vækst i hele landet. Under sin tid som finansminister satte Corydon særligt fokus på uddannelse som en altafgørende faktor for væksten. Bjarne Corydon gæster netværket og giver sit indblik i de udfordringer og muligheder, som Danmark står over for.

v/ Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør for Børsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dansk Industris anbefalinger

Torsdag den 14. maj 2020, 09.15 -12.00

Små- og mellemstore virksomheder er blevet kaldt rygraden i dansk erhvervsliv. Men hvilke politiske forudsætninger har de i virkeligheden for succes? Hvilke tiltag er i særdeleshed problematiske set fra et SMV-perspektiv, og hvilke mulige tiltag vil være med til at forbedre vilkårene? Vi inviterer Kent Damsgaard, direktør i DI, til en snak om SMV'ernes livsvilkår og vækstmuligheder, og han vil på mødet indvie netværket i sine visioner for fremtiden i dansk erhvervsliv. Hvad er Danmarks force, og hvor kan og skal vi blive bedre?

v/ Kent Damsgaard, direktør i DI (MØDESTED: Tietgensalen, BØRSEN, 1217 København K)

Hvordan gøder man jorden i hele landet til et sundt erhvervsklima?

Fredag den 25. september 2020, 09.15 -12.00

Rundt omkring i landet findes små vækstparadiser. Ikast-Brande Kommune har vundet DI’s anerkendelse som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune ni gange, og vi har inviteret kommunaldirektør Flemming Storgaard til at fortælle om kommunens nøgle til succes. Vi får ligeledes besøg af Michael Lundorff Hansen, der er direktør i EON Reality Denmark, og vi spørger, hvad det er, der har fået den amerikanske virtual reality gigant til at bosætte sig i netop Viborg? Hvad mener de er den bedst mulige strategi for at skabe et sundt erhvervsklima? Og hvilke fordele og udfordringer ser de i forhold til at skabe en solid grobund for vækst, innovation og iværksætteri udenfor hovedstaden?

v/ Flemming Storgaard, kommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune og Michael Lundorff Hansen, direktør, EON Reality Denmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kan den grønne omstilling skabe vækst og velstand?

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Grøn omstilling kan skabe vækst, velstand og en bedre verden, lyder det fra klimaminister Dan Jørgensen. Ambitionerne bliver bakket op af det danske erhvervsliv, hvor der er stor enighed om, at virksomhederne skal være centrale aktører i den grønne omstilling. Den danske pensionssektor har desuden proklameret investeringer i den grønne omstilling for 350 milliarder kroner. Vi får besøg af COWI og Pension Danmark, som vil komme med deres bud på, hvordan vi når regeringens ambitiøse klimamål, uden at dette bliver på bekostning af Danmarks vækst, erhvervsliv og velstand.

v/ Brian Seeberg, director, COWI Industry and Energy Division (ikke bekræftet), og Torben Möger Pedersen, adm. direktør i Pension Danmark

Kvinder i topledelse

Fredag den 4. december 2020, 09.15 -12.00

Merete Eldrups eftermæle hos TV 2 bliver en organisation i topform – både målt på økonomi og seertal. Det står i skærende kontrast til den kriseramte organisation, som hun overtog i 2007. På dette møde beder vi hende se tilbage på en lang karriere som topleder. En karriere som spænder bredt fra sekretariatschef i Erhvervsministeriet til direktør for JP/Politikens Hus. Merete deler sine erfaringer med springet fra offentlig til privat ledelse, og hvordan de to verdener adskiller sig i forhold til ledelsesopgaverne.

v/ Merete Eldrup, tidligere direktør for TV 2 og bestyrelsesmedlem

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer