Hvordan sikrer vi de bedst mulige vilkår for vækst og innovation i hele landet?

I netværket beskæftiger vi os med, hvordan man skaber stabil vækst, arbejdspladser og grobund for iværksættere og entreprenører, samt hvilke særlige krav, muligheder og udfordringer, danske virksomheder møder både nationalt og regionalt. Vi tager fat i de centrale tematikker og aktører for at undersøge, hvilken rolle f.eks. uddannelse, rammelovgivning, globalisering og lokalmiljø spiller for både de helt store spillere og de små og mellemstore virksomheder. 

Netværket samler aktører fra hele landet, som arbejder med vækst, regional udvikling, erhvervslivets rammer og innovationsmuligheder. Vi udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede diskussioner og erfaringsudveksling om best practice. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere - både fra det offentlige, interesseorganisationer, foreninger og den private sektor. Netværksmøderne faciliteres af Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv og tidl. mangeårigt medlem af folketinget og minister, herunder tidl. Erhvervsminister. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 15.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer