Hvordan sikrer vi de bedst mulige vilkår for vækst og innovation i hele landet?

I netværket beskæftiger vi os med, hvordan man fra politisk hold understøtter stabil vækst og en solid grobund for innovation i erhvervslivet. Hvilke udfordringer møder danske virksomheder, og hvordan skaber vi de bedst mulige rammevilkår for både etablerede spillere og start-ups? Hvordan sikrer vi et maksimalt udbytte af erhvervsfremmesystemet og andre offentlige tiltag, når det gælder om at skabe regional vækst og fremme entreprenørskab? Og hvilken rolle spiller faktorer som uddannelse, globalisering og lokalmiljø for fremtidens vækstmuligheder?

Netværket samler aktører fra hele landet, som arbejder med erhvervslivets rammer og regulering, vækst, regional udvikling og innovation. Vi udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede diskussioner og erfaringsudveksling om best practice. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere - både fra det offentlige, interesseorganisationer, foreninger og den private sektor. Netværksmøderne faciliteres af Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv og tidl. mangeårigt medlem af Folketinget og minister, herunder tidl. erhvervsminister. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 15.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Emilia Hammer