Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - mødeprogram

Nye tider hos Energinet?

Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00

I foråret 2018 skiftede Thomas Egebo departementschefkasketten ud med posten som ny direktør i Energinet. Thomas Egebo gæster netværket og gør status over sin første tid i Energinet. Hvad tager han med sig fra sine mange år som departementschef? Hvordan vil han sætte sit aftryk på Energinet? Og i hvilken retning skal Energinet bevæge sig i forhold til det forandrede og foranderlige energiområde?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Verdensmester i spildevand

Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00

Aarhus har ambitioner om at bygge verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Målet er, at anlægget skal være det anlæg i verden, som er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet som værdifulde ressourcer til gødning, varme og grøn el. Projektet har inspireret hele vejen til USA, hvor folkene bag projektet skal levere knowhow til lignende projekter på den anden side af Atlanten. Vi spørger parterne, hvordan man skaber den bedste grobund for en win-win-situation, hvor vi som et biprodukt kan producere grøn energi? Hvilke innovationsudfordringer er forbundet med projektet, hvad er status, og hvad har de lært af processen indtil videre?

v/ Lars Schrøder, adm. direktør, Aarhus Vand og Morten Fjerbæk, adm. direktør, EnviDan (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Kina: Den grønne supermagt?

Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00

Verdens største CO2-udleder har for alvor skruet op for de grønne ambitioner. Kina ratificerede i 2016 klimaaftalen fra Paris og har siden dæmpet sin produktion af kul og standset etableringen af en række store kulkraftværker, der allerede var under konstruktion. Derudover vil landet investere 2.500 milliarder – et beløb, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt – i vedvarende energi indtil 2020. Den danske civilingeniør Kaare Sandholt har siden 2011 medvirket til denne udvikling som chefrådgiver på Kinas nationale center for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre, som er en del af den kinesiske energiadministration. Han gæster netværket til en snak om Kinas grønne udvikling og tager debatten om landets rolle i fremtidens grønne omstilling.

v/ Kaare Sandholt, chefrådgiver, China National Renewable Energy (dato ikke endeligt bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk