Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - København - mødeprogram

Energiøer: En ny epoke for vedvarende energi?

Onsdag den 4. november 2020, 09.30 -12.15

Danmark er førende i verden, når det kommer til vindenergi. Og i lyset af de to energiøer, som med klimaaftalen er kommet tegnebrættet, kan det tyde på, at Danmark ikke kommer til at give denne titel fra sig foreløbigt. Men i hvilket omfang vil energiøerne kunne bidrage til fremtidens grønne energiforsyning? Kan vi udnytte overskudsvarme og -energi optimalt med den eksisterende infrastruktur? Og hvad er udsigterne til at koble energiøerne med fremtidens grønne teknologier?

v/ Jan Behrendt Ibsø, Senior Vice President, Wind Energy and Renewables i COWI og Jesper Koch, analysechef og leder af Grøn Energi, Dansk Fjernvarme (MØDESTED: Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

Forbrugerne i front

Onsdag den 2. december 2020, 09.30 -12.15

I en ikke så fjern fremtid kan lokale energifællesskaber overtage en del af energiproduktionen i Danmark. Udviklingen vil have stor betydning for energilandskabet, som vi kender det i dag, og vil stille store krav til nye forretningsmodeller for den etablerede branche. Hvilke udfordringer og muligheder er forbundet med denne udvikling? Hvor meget magt vil de lokale energifællesskaber og ”prosumerne”, som både forbruger, producerer og sælger energi, få over elnettet i fremtiden? Hvem skal sætte rammerne for udviklingen af fællesskaber, og hvilken rolle kommer systemoperatører og distributionsselskaber til at spille i dette nye energilandskab?

v/ Jens Stenbæk, formand, SEAS-NVE og Ulrik Jørgensen, forsker i energiomstilling og hovedforfatter af ”Håndbog for Energifællesskaber” (MØDESTED: Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

Status på klimahandlingsplanen

Mandag den 1. februar 2021, 09.15 -12.00

Aftalen om en ny klimalov danner rammen om arbejdet med at reducere Danmarks CO2-udledning og stiller krav til en 70 procents reduktion i 2030, svarende til 19 mio. ton CO2. Med de første spadestik til en færdig klimahandlingsplan redegør regeringen for reduktionen af de første 3,4 mio. ton, men hvad er udsigten for at få en endelig klimahandlingsplan på plads, der lever op til reduktionsmålet? På dagens møde beder vi formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg Ida Auken give en status på klimahandlingsplanen. Hvad er de største knaster politisk set? Hvad vil betydning af de foreløbige klimaaftaler være for energisektoren? Hvilke yderligere tiltag har energisektoren i sigte? Og hvor optimistisk er hun i forhold til den nationale og internationale klimaindsats set i lyset af Corona-krisen?

v/ Ida Auken (RV), formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (OBS: Dato ikke endelig)

En grøn aftale om et grønt EU

Fredag den 19. marts 2021, 09.30 -12.15

Vi lægger op til debat om EU’s energipolitik, når vi stiller skarpt på EU’s Green Deal. Vi spørger tre MEP’ere, der alle er medlem af Europa-Parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi, hvad de ser som de helt store gevinster, muligheder og udfordringer for at nå målsætningen fra European Green Deal om Europa som verdens første klimaneutrale kontinent. Hvor er de største forskelle mellem landene? Kan vi overvinde disse? Og hvad kommer EU’s målsætninger til at betyde for den danske energi- og forsyningssektor?

v/ Niels Fuglsang (S), Morten Helveg Petersen (RV) og Pernille Weiss (K) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V).

CO2-fangst og -lagring i en klimaneutral fremtid

Tirsdag den 4. maj 2021, 09.30 -12.15

For at nå målet om et klimaneutralt samfund i 2050 er det ikke nok at nedbringe vores CO2 emissioner – vi skal også indfange og lagre CO2 fra atmosfæren. Men hvad er potentialet for Carbon Capture & Storage (CCS) i den danske undergrund? Kan tidligere udvinding af olie og gas netop skabe rum til lagring af CO2? Hvilken rolle kan forbrændingsanlæggene komme til at spille i forbindelse med CSS? Og hvor langt er vi overhovedet med udviklingen af teknologien? Disse spørgsmål og mange flere vil vi dykke ned i, når vi inviterer direktør for INEOS Olie & Gas, Sebastian Koks Andreassen, og direktør for ARC, Jacob Hartvig Simonsen, til en snak om, hvorvidt CSS kan bane vejen for et klimaneutralt samfund.

v/ Mads Weng Gade, Chief Commercial Officer, INEOS Olie & Gas Danmark og Jacob Hartvig Simonsen, direktør, ARC

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal