Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - København - mødeprogram

Er biomasse vejen frem?

Tirsdag den 22. januar 2019, 09.15 -12.00

Er biomasse vejen frem? Vi får i Danmark over fire gange så meget energi fra biomasse som fra vind, men biomasseudnyttelsen er også meget omdiskuteret. Er biomasse CO2 neutralt? Er biomasse den mest effektive og konkurrencemæssigt bedste løsning for en grønnere fremtid? Har vi de rigtige teknologier til at udnytte biomassens fulde potentiale? På dagens netværksmøde får vi besøg af to af de førende eksperter inden for biomasse, Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitet og Niclas Bentsen, lektor, PhD ved Københavns universitet. De vil tage os et spadestik dybere i diskussionen og komme med deres syn på biomassen.

v/ Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning og Niclas Bentsen, Lektor, PhD i biomasse og bioenergi ved Københavns Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fremtidens forsyning

Mandag den 18. marts 2019, 09.15 -12.00

Hvad er de mulige scenarier for fremtidens forsyning? Skal der i højere grad tænkes i store multiforsyningsselskaber eller sektoropdelt konsolidering? Kan der opstå et tættere samarbejde mellem private og offentlige forsyningsvirksomheder? Hvad skal der til, for at skabe mere effektiv drift og bedre styringsmuligheder? Er vejen banet for den bedst mulige udvikling eller løber vi panden mod eksisterende rammevilkår? Vi inviterer direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen og direktør i Axcelfuture Joachim Sperling til debat om sektorens fremtidige muligheder og udfordringer.

v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme og Joachim Sperling, direktør, Axcelfuture. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ny mand ved roret

Onsdag den 1. maj 2019, 09.15 -12.00

Vi inviterer den nye departementschef i energi-, forsynings- og klimaministeriet Morten Bæk til at gæste netværket til en snak om hans første år på posten. Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på området. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Morten Bæk, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk