Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - København - mødeprogram

Vejen mod et lavemissionssamfund: Kan vi nå i mål?

Mandag den 15. juni 2020, 09.30 -12.15

Hvordan sikrer vi en effektiv grøn omstilling i energisektoren uden at gå på kompromis med forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og vækst? Skal vi justere på eksisterende afgifter, omstrukturere hele sektoren eller noget helt tredje? Økonomiprofessor og formand for Klimarådet Peter Møllgaard deler sine visioner for Danmarks vej mod et lavemissionssamfund, og hvordan han ser energi- og forsyningsområdets rolle i denne omstilling. Hvad mener Klimarådets nye skipper, at der skal til for at komme på rette kurs og skabe holdbare ændringer og løsninger på både kort og lang sigt?

v/ Peter Møllgaard, formand, Klimarådet og dekan ved Maastricht Universitet (MØDESTED: Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

Status på klimahandlingsplanen

Tirsdag den 8. september 2020, 09.30 -12.15

Aftalen om en ny klimalov danner rammen om arbejdet med at reducere Danmarks CO2-udledning og stiller krav til en 70 procents reducering i 2030. Målet er fastsat, men hvordan står det til med at få de konkrete virkemidler på plads? På dagens møde beder vi formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg Ida Auken give en status på den konkrete klimahandlingsplan. Hvad er de største knaster politisk set? Hvad kan energisektoren forvente i forhold til konkrete sektormål og virkemidler? Og hvor optimistisk er hun i forhold til den nationale og internationale klimaindsats set i lyset af Corona-krisen?

v/ Ida Auken (RV), formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (MØDESTED: Christiansborg, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København K)

Kommunalpolitisk debat: Har vi skabt de optimale rammer?

Tirsdag den 6. oktober 2020, 09.30 -12.15

Vi inviterer tre markante borgmestre til debat om, hvordan fremtiden skal se ud på det energi- og forsyningspolitiske område. Hvad er deres holdning til den måde, sektoren i dag er bygget op? Kan og skal vi gøre det på en anden – billigere, smartere eller grønnere – måde? Vi inviterer til debat om sektorens rammer. For hvordan skaber vi gennem regulering, strukturer og ejerskabsforhold de bedste/mest gunstige vilkår for en både effektiv og klimavenlig fremtid på energi- og forsyningsområdet?

v/ Steen Christiansen (S), borgmester, Albertslund og formand for Gate21, Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester, Fredensborg, og Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg (MØDESTED: Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal