Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - København - mødeprogram

En innovativ sektor: Hvad er fremtiden?

Onsdag den 28. august 2019, 09.30 -12.15

Innovation er et key word for fremtidens energi og forsyning. Digitaliseringen og den teknologiske udvikling skaber mange nye muligheder, men udfordrer samtidig den traditionelle måde at tænke kundekontakt, energibesparelse og klimagevinster på. På dagens møde får vi besøg af Tore Duvold, vicedirektør i Innovationsfonden, Glenda Napier, CEO i Energy Innovation Cluster og Lars Van Hauen, innovationsdirektør i E.ON. For hvad mener de er fremtiden på energi- og forsyningsområdet? Hvilke teknologier arbejdes der med rundt om i landet? Og hvad er deres bedste råd til arbejdet med innovation i en sektor præget af krav om øget effektivisering?

v/ Lars Van Hauen, innovationsdirektør, E.ON, Glenda Napier, CEO, Energy Innovation Cluster og Tore Duvold, vicedirektør, Innovationsfonden (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energiens mand

Tirsdag den 8. oktober 2019, 09.30 -12.15

Kristoffer Böttzauw tiltrådte i juni 2018 som ny direktør i Energistyrelsen. På dagens møde gæster Kristoffer Böttzauw netværket til en snak om det første år i spidsen for Energistyrelsen. Vi spørger ham, hvad han ser som de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af styrelsen, og hvor de store udfordringer er på lidt længere sigt? Vi spørger også til, hvordan man som styrelsesdirektør både arbejder med at implementere energiaftalen og samtidig udvikler styrelsens faglighed og langsigtede fokus?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Når energipolitik bliver geopolitik

Onsdag den 20. november 2019, 09.15 -12.00

Hvilken betydning har det for Danmarks forsyningssikkerhed, når energipolitik ikke bare er energipolitik, men i høj grad også geopolitik? Hvad er de bredere perspektiver, og hvordan spiller de ind på Danmarks holdning til North Stream 2 og Viking link? Dagens møde stiller skarpt på, hvordan internationale dagsordener, sikkerhedspolitiske overvejelser og diplomati influerer dansk energi- og forsyningspolitik.

v/ Martin Lidegaard (R), MF’er og fhv. Klima- og Energiminister og Udenrigsminister og Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk