Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Fremtiden hos Energinet

Fredag den 6. december 2019, 09.15 -12.00

I foråret 2018 skiftede Thomas Egebo departementschefkasketten ud med posten som ny direktør i Energinet. Thomas Egebo gæster netværket og gør status over sit første år i Energinet. Hvad tager han med sig fra sine mange år som departementschef? Hvordan har han sat sit præg på Energinet? Og i hvilken retning skal Energinet bevæge sig i fremtiden i forhold til det forandrede og foranderlige energiområde?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus)

Et dansk geotermi-eventyr

Torsdag den 30. januar 2020, 09.15 -12.00

De seneste år har vendt op og ned på potentialet for geotermisk energi i Danmark, og meget tyder på, at jordens indre energikilde kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. På dagens møde inviterer vi A.P. Møller Holding og Aarhus Kommune, der i et unikt samarbejde vil skabe det, der kan blive Europas største geotermiske anlæg. Hvilke muligheder kan en kommercialisering af geotermi skabe for energisektoren og de danske forbrugere? Hvordan sikrer man de rette politiske og regulatoriske rammer, for at geotermi kan få fodfæste i Danmark? Og kan geotermi åbne op for fremtidige eksportmuligheder af dansk viden og teknologi på området?

v/ Samir Abboud, direktør i A.P. Møller Holdings geotermi-selskab og Bjarne Munk Jensen, AffaldVarmechef i Aarhus Kommune.

Debat med ordførerne

Mandag den 2. marts 2020, 09.15 -12.00

Der er gået et års tid siden folketingsvalget, hvor regeringen skiftede farve, og den grønne omstilling er for alvor kommet på dagsordenen. Vi inviterer ordførerne på energi- og forsyningsområdet til at debattere med hinanden og netværket om, hvordan fremtidens energi- og forsyningspolitik skal se ud, og hvor det politiske samarbejde om løsninger skal findes. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på hver deres to do-liste? Hvilke vinde blæser på Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at sektoren skal forberede sig på nye store omvæltninger?

v/ Lars Christian Lilleholt (V) (ikke bekræftet), Anne Paulin (S), Signe Munk (SF) (ikke bekræftet) og Orla Østerby (K)

Fremtiden er fleksibel

Onsdag den 6. maj 2020, 09.15 -12.00

Hvordan kan vi blive bedre til at høste synergier mellem forskellige forsyningsarter, så vi på optimal vis kan udnytte den varierende produktion fra vedvarende energikilder? Hvor langt er vi i forhold til at kunne bruge kunstig intelligens og big data til at sikre, at den grønne omstillings øgede krav til elnettet ikke behøver være lig med milliardinvesteringer i ny infrastruktur? Fire universiteter er gået sammen med parter i forsyningssektoren om at udvikle og teste fremtidens smarte løsninger i projektet ved navn Flexible Energy Denmark (FED). Vi inviterer folkene bag projektet til at give en status på fremtidens grønne energiforsyning. For hvor tæt er vi på målet om et fleksibilt energisystem, hvor elnettet udnyttes optimalt?

v/ Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør, EWII og Henrik Madsen, professor og centerleder, DTU Compute.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk