Møderække

Digitaliseringsnetværk - mødeprogram

VIRTUELT: Kunstig intelligens i det offentlige: Muligheder og etiske udfordringer

Tirsdag den 2. februar 2021, 09.15 -12.00

Brugen af kunstig intelligens åbner op for mange muligheder men rejser samtidig også en række etiske overvejelser i forhold til, hvordan vi handler på den viden, teknologien bringer. Vi inviterer Birgitte Kofod Olsen, medstifter af DataEthics og Johan Busse, formand, Dataetisk Råd, til en snak om, hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet med kunstig intelligens. Hvilken rolle bør kunstig intelligens spille i fremtidens velfærdssamfund? Hvilken strategi har den kommunale sektor for implementeringen? Og hvordan kan man sikre en ansvarlig anvendelse på tværs af den offentlige sektor, så data og indsigt ikke kommer til at overskygge hensynet til borgerens etiske privatsfære?

v/ Birgitte Kofod Olsen, medstifter, DataEthics og Johan Busse, formand, Dataetisk Råd

Cybersikkerhed i en coronatid

Onsdag den 10. marts 2021, 09.15 -12.00

Cybertruslen er et grundvilkår, som både virksomheder, organisationer og ikke mindst myndigheder må forholde sig til. Og truslen er bestemt ikke blevet mindre efter coronapandemien har tvunget en stor del af den offentlige arbejdsstyrke til at rykke arbejdspladsen hjem i stuen. Mens den digitale tidsalder gør det muligt, at mange arbejdsopgaver kan løses fra hjemmearbejdspladsen, så kan det være en udfordring at opretholde arbejdspladsens sædvanlige IT-sikkerhedsniveau. Vi spørger Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital sikkerhed, hvad han ser som de største udfordringer i forhold til IT-sikkerheden i Danmark og ikke mindst, hvordan vi forholder os til og løser disse udfordringer. Hvad skal der til, for at borgerne kan føle sig sikre i det digitale rum – også i en fremtid, hvor hjemmekontoret i høj grad er kommet for at blive?

v/ Henning Mortensen, formand, Rådet for Digital sikkerhed (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den digitale omstilling til debat

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00

Vi inviterer IT-ordførere fra begge fløje til debat om deres visioner og planer for, hvordan Danmark genvinder sin position som frontløber i det globale digitaliseringskapløb. Hvordan fortsætter vi den digitale bølge, så det gavner både offentlige og private organisationer såvel som den almene borger? Hvordan sikrer vi, at eksisterende og ny lovgivning har borgernes rettigheder i fokus, men samtidig reducerer barriererne for digitalisering og ny teknologi mest muligt? Og hvor skal de politiske løsninger findes, hvis vi skal udnytte digitaliseringens mange muligheder og tage bedst mulig højde for de risici, der følger med?

v/ Ida Auken (RV) (ikke bekræftet), Christoffer Aagaard Melson (V) og Kasper Roug (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digitaliseringens dronning

Onsdag den 26. maj 2021, 09.15 -12.00

Ved årsskiftet overtog Rikke Zeeberg roret som branchedirektør for DI Digital, og vi beder hende gøre status over den første tid på posten. Hvad ser hun fra Danmarks største erhvervsorganisation som de helt store digitale udfordringer og udviklingspotentialer? Vi spørger også Rikke, hvad hun tager med sig af erfaringer fra Digitaliseringsstyrelsen, hvor hun i sin tid som direktør har stået i spidsen for en rivende udvikling i det offentliges digitale kontakt til både borgere og virksomheder? Og hvordan mener hun, at vi yderligere kan styrke samarbejdet mellem offentlige myndigheder og det private erhvervsliv for at sikre den bedst mulige udvikling på digitaliseringsfronten?

v/ Rikke Zeberg, branchedirektør, DI Digital (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer