Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

Pandemiens efterspil for det digitale sundhedsvæsen

Onsdag den 26. august 2020, 09.15 -12.00

Coronakrisen har fremskyndet en hastig udrulning af digitale sundhedsløsninger, såsom onlinekonsultationer og apps der gør brug af kunstig intelligens for dataopsporing af smittespredning. Men har denne nye teknologi også været katalysator for en ny tilgængelighed i sundhedsvæsenet fremadrettet? Og hvilke implikationer har disse digitale løsninger haft for tilgangen til også almen praksis og kvaliteten af de leverede sundhedsydelser? Disse spørgsmål vil vi forsøge at blive klogere på, når vi på dagens netværksmøde inviterer tre centrale aktører til debat om pandemiens efterspil for det digitale sundhedsvæsen.

v/ Helga Schultz, formand for Yngre Læger, Anders Beich, formand for DSAM (ikke bekræftet) og Anders Kjærulff Christensen, journalist og debattør (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med sundhedspolitisk netværk)

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal sikre en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (Mødested: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København)

Nationalt Genom Center

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Med et bredt flertal i Folketinget blev det vedtaget, at Nationalt Genom Center skulle oprettes med henblik på at udvikle personlig medicin. Hvordan er det gået siden oprettelsen, og hvad er øverst på dagsordenen? På hvilken måde benytter og bidrager centret til digitaliseringen, og hvilke udfordringer møder centret til daglig? Hvordan er centeret med til at sikre Danmarks topposition inden for life science.

v/ Bettina Lundgren, adm. direktør i NGC

Mediernes betydning for tendenser i digital sundhed

Torsdag den 3. december 2020, 09.15 -12.00

Som sundhedsredaktør på Politiken er Lars Igum Rasmussen løbende opdateret på de aktuelle tendenser på sundhedsområdet. Hvor mener han, at den digitale sundhed særligt har vundet frem i 2020? Hvilken udvikling kommer til at præge de kommende år? Vi inviterer sundhedsredaktøren til at komme med sine bud på, hvordan mediernes rolle kan have en afgørende betydning for danskernes skepsis over for digitale tendenser, herunder deling af data i sundhedsøjemed.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

Strømlinede implementeringsprocesser for E-sundhed

Tirsdag den 9. februar 2021, 09.15 -12.00

Vi bruger mange penge på udvikling af E-sundhedsløsninger til behandling af en lang række psykiske og fysiske lidelser. Dog er det kun et fåtal af de digitale tiltag, som bliver en del af hverdagen i sundhedsvæsenet og de, der gør, er lang tid om at blive implementeret. Spørgsmålet er, hvordan man griber udfordringen an med at få strømlinet implementeringsprocesserne på tværs af sundhedssektoren. På dagens møde sætter vi myndighed og praksis i stævne, og beder oplægsholderne forholde sig til, hvordan vi sikrer de bedste vilkår for digital behandling til borgerne i fremtiden.

v/ Morten Elbæk Petersen, direktør for sundhed.dk, og Mireille Lacroix, næstformand i PLO

Hvordan programmeres den digitale sundhedspolitik?

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde inviterer vi til debat med de sundhedspolitiske ordførere. Vi spørger dem, hvilke ambitioner de hver især har for digitaliseringen af sundhed og indbyder til debat om, hvor de store stridspunkter vil befinde sig i den kommende tid.

v/ Henrik Dahl, sundhedsordfører (LA) (ikke bekræftet), Stinus Lindgreen, sundhedsordfører (RV), Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S), Martin Geertsen (ikke bekræftet) og Peder Hvelplund (EL) (ikke bekræftet)

Sharing is caring: Udfordringerne med sundhedsdata

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00

Spørgsmålet om deling af sundhedsdata på tværs af sektorer har længe været en brændende platform i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Mange praktikere udfordres af lovgivningen, og flere har efterspurgt, at der foretages en grundig oprydning i retningslinjerne. På dagens netværksmøde vil direktør for Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, og professor i sundhedsret på KU samt formand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Mette Hartlev bringe fakta på bordet og komme med anbefalinger til, hvordan vi bedst muligt overkommer problematikkerne med deling af sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, Direktør for Sundhedsdatastyrelsen (ikke bekræftet) og Mette Hartlev, Professor i sundhedsret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og formand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer