Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

Inden for lovens rammer

Onsdag den 30. oktober 2019, 09.15 -12.00

Hvilke muligheder og begrænsninger stiller lovgivningen for udvikling af sundhedsteknologiske løsninger i Danmark? Hvilke barrierer opstiller GDPR for datadeling og sundhedsteknologi, og giver det overhovedet nogle nye muligheder? På dagens møde giver Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen, sit svar på disse spørgsmål. Professor Mette Hartlev forsker inden for sundhedsret og etik, patientrettigheder og sundhedsteknologi. Mette Hartlev fortæller om ret og etik inden for sundhedsteknologi og håndtering af personfølsomme data, og vi diskuterer, hvordan vi skaber en tryghed blandt borgerne om, at vi passer på deres data.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen og Mette Hartlev, professor og leder af Center for retlige Studier i Velfærd og Marked (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvilken rolle spiller det digitale i fremtidens behandlingsforløb?

Tirsdag den 3. december 2019, 09.15 -12.00

Danmark er europæisk topscorer, når det gælder sundheds-it og digitale muligheder for borgere og sundhedspersonale. På dagens netværksmøde beder vi tre aktører, der alle har fingeren på den sundhedspolitiske puls, om at komme med deres syn på det danske sundhedsvæsens videre udvikling og digitalisering. Hvilke løsninger gavner patienterne og øger kvaliteten? Hvordan kan digitaliseringen også komme det sundhedsfaglige personale til gode? Vi stiller disse spørgsmål og lægger op til debat i netværket, når vi beder tre aktører præsentere hver deres organisations standpunkt og mærkesager inden for digitalisering af sundhedsvæsenet.

v/Christian Harsløff, direktør i KL for digitalisering, velfærdsteknologi, sundhed og ældre, Annemarie Lauritsen, afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet samt formand for den nationale bestyrelse for sundheds-it og Niels Ulrich Holm, næstformand i PLO

Sundhedspolitisk debat

Mandag den 20. januar 2020, 09.15 -12.00

Den sundhedspolitiske dagsorden er evigt aktuel og et emne som folketingets partier kæmper om at markere sig på. Hvilke visioner har sundhedsordførerne for fremtidens sundhedsvæsen, og hvilke problemer står vi for at skulle finde en løsning på her og nu? Hvordan skal vi forholde os til den fremherskende digitalisering? Vi inviterer sundhedsordførerne til at debattere med hinanden og netværket.

V/ Sundhedsordførerne (fællesmøde med de sundhedspolitiske netværk) (Ikke bekræftet- offentliggøres efter folketingsvalget)

Internet of Things – mere sundhed for pengene?

Torsdag den 5. marts 2020, 09.15 -12.00

I sundhedsvæsenet er der konstant pres på at spare og sundhedspersonalet løber stærkt for at følge med. Teknologien Internet of Things (IoT) er af eksperter blevet udråbt til at have potentiale til at revolutionere og løfte sundhedsvæsenet. Konceptet er, at fysiske ting udstyres med små sensorer, der kan kommunikere med omverdenen gennem internettet. IoT kan lette arbejdet og frigive ressourcer og varme hænder, og ikke mindst give mere tid til at udføre kerneopgaverne. På dagens møde zoomer vi ind på, hvordan vi konkret kan bruge IoT i sundhedsvæsenet. Hvilke udfordringer er der ved at udbrede brugen af IoT? Hvor ligger de sikkerhedsmæssige forhindringer? Hvad koster det - og hvor meget sparer vi egentlig? Disse spørgsmål diskuterer vi for at blive klogere på, hvordan IoT kan give mere sundhed for pengene.

v/ Christian Mercado, enhedschef for Digital Innovation, Syddansk Sundhedsinnovation, og Kaj Grønbæk, Head of Department på Computer Science ved Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Internationalt udsyn: hvad bliver det næste store?

Mandag den 20. april 2020, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde zoomer vi ud og vender blikket mod udlandet. Hvad sker der på det globale marked for sundhedsteknologi, og hvilke tendenser har retning mod Danmark? Jakob Eyvind Bardram er direktør for Copenhagen Center for Health Technology og han har et skarpt øje for megatrends i udlandet. Han fortæller om, hvad sundhedsvæsenet og de danske virksomheder skal forberede sig på i fremtiden, og diskuterer med netværket, hvordan de globale tendenser kan rodfæste sig i det danske sundhedsvæsen.

v/ Jakob Eyvind Bardram, professor og direktør for Copenhagen Center for Health Technology (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Er kunstig intelligens vejen til den ultimative præcision i sundhedsvæsenet?

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00

Kunstig intelligens er i gang med at forandre vores verden. Hvad skal vi bruge kunstig intelligens til i sundhedsvæsenet? Hvilke potentialer rummer teknologien i forhold til at understøtte diagnosticering og beslutningstagning i sundhedsvæsenet? Ved hjælp af kunstig intelligens arbejder LEO Innovation lab med at udvikle digitale platforme, der øger patientens oplevelse af sammenhæng samt effektiviteten i det kliniske behandlingsforløb. På dagens netværksmøde inviterer vi CEO Kristian Hart Hansen til at fortælle og debattere med netværket, hvilke potentialer og udfordringer kunstig intelligens gemmer på.

v/ Kristian Hart Hansen – CEO LEO Innovation Lab (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk