Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

Nationalt Genom Center

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Med et bredt flertal i Folketinget blev det vedtaget, at Nationalt Genom Center skulle oprettes med henblik på at udvikle personlig medicin. Hvordan er det gået siden oprettelsen, og hvad er øverst på dagsordenen? På hvilken måde benytter og bidrager centret til digitaliseringen, og hvilke udfordringer møder centret til daglig? Hvordan er centeret med til at sikre Danmarks topposition inden for life science.

v/ Bettina Lundgren, adm. direktør i NGC (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Mediernes betydning for tendenser i digital sundhed

Torsdag den 3. december 2020, 09.15 -12.00

Som sundhedsredaktør på Politiken er Lars Igum Rasmussen løbende opdateret på de aktuelle tendenser på sundhedsområdet. Hvor mener han, at den digitale sundhed særligt har vundet frem i 2020? Hvilken udvikling kommer til at præge de kommende år? Vi inviterer sundhedsredaktøren til at komme med sine bud på, hvordan mediernes rolle kan have en afgørende betydning for danskernes skepsis over for digitale tendenser, herunder deling af data i sundhedsøjemed.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken (MØDESTED: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Strømlinede implementeringsprocesser for E-sundhed

Tirsdag den 9. februar 2021, 09.15 -12.00

Vi bruger mange penge på udvikling af E-sundhedsløsninger til behandling af en lang række psykiske og fysiske lidelser. Dog er det kun et fåtal af de digitale tiltag, som bliver en del af hverdagen i sundhedsvæsenet og de, der gør, er lang tid om at blive implementeret. Spørgsmålet er, hvordan man griber udfordringen an med at få strømlinet implementeringsprocesserne på tværs af sundhedssektoren. På dagens møde sætter vi myndighed og praksis i stævne, og beder oplægsholderne forholde sig til, hvordan vi sikrer de bedste vilkår for digital behandling til borgerne i fremtiden.

v/ Morten Elbæk Petersen, direktør, sundhed.dk, og Mireille Lacroix, næstformand i PLO (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Sundhedspolitisk netværk)

Fredag den 26. februar 2021, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Hvordan programmeres den digitale sundhedspolitik?

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde inviterer vi til debat med de sundhedspolitiske ordførere. Vi spørger dem, hvilke ambitioner de hver især har for digitaliseringen af sundhed og indbyder til debat om, hvor de store stridspunkter vil befinde sig i den kommende tid.

v/ Per Larsen, sundhedsordfører (K) (ikke bekræftet), Stinus Lindgreen, sundhedsordfører (RV), Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S), Martin Geertsen, sundhedsordfører (V) og Peder Hvelplund, sundhedsordfører (EL) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sharing is caring: Udfordringerne med sundhedsdata

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00

Spørgsmålet om deling af sundhedsdata på tværs af sektorer har længe været en brændende platform i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Mange praktikere udfordres af lovgivningen, og flere har efterspurgt, at der foretages en grundig oprydning i retningslinjerne. På dagens netværksmøde vil direktør for Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, og professor i sundhedsret på KU samt formand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Mette Hartlev bringe fakta på bordet og komme med anbefalinger til, hvordan vi bedst muligt overkommer problematikkerne med deling af sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen (ikke bekræftet) og Mette Hartlev, professor, Københavns Universitet og formand, Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer