Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

Er kunstig intelligens vejen til den ultimative præcision i sundhedsvæsenet?

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00

Kunstig intelligens er i gang med at forandre vores verden. Hvad skal vi bruge kunstig intelligens til i sundhedsvæsenet? Hvilke potentialer rummer teknologien i forhold til at understøtte diagnosticering og beslutningstagning i sundhedsvæsenet? Ved hjælp af kunstig intelligens arbejder LEO Innovation Lab med at udvikle digitale platforme, der øger patientens oplevelse af sammenhæng samt effektiviteten i det kliniske behandlingsforløb. På dagens netværksmøde inviterer vi CEO Kristian Hart Hansen til at fortælle og debattere med netværket, hvilke potentialer og udfordringer kunstig intelligens gemmer på.

v/ Kristian Hart Hansen, CEO LEO Innovation Lab (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Internationalt udsyn: Hvad bliver det næste store?

Mandag den 17. august 2020, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde zoomer vi ud og vender blikket mod udlandet. Hvad sker der på det globale marked for sundhedsteknologi, og hvilke tendenser har retning mod Danmark? Jakob Eyvind Bardram er direktør for Copenhagen Center for Health Technology, og han har et skarpt øje for megatrends i udlandet. Han fortæller om, hvad sundhedsvæsenet og de danske virksomheder skal forberede sig på i fremtiden, og diskuterer med netværket, hvordan de globale tendenser kan rodfæste sig i det danske sundhedsvæsen.

v/ Jakob Eyvind Bardram, professor og direktør for Copenhagen Center for Health Technology (ikke bekræftet)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med sundhedspolitisk netværk)

Tirsdag den 8. september 2020, 09.15 -12.00

En strategi for digital sundhed skal sikre en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af at præsentere formand for Danske Regioner Stephanie Lose, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Nationalt Genom Center

Tirsdag den 27. oktober 2020, 09.15 -12.00

Med et bredt flertal i Folketinget blev det vedtaget, at Nationalt Genom Center skulle oprettes med henblik på at udvikle personlig medicin. Hvordan er det gået siden oprettelsen, og hvad er øverst på dagsordenen? På hvilken måde bidrager centret til digital sundhed, og hvilke udfordringer møder centret til daglig? Vi har inviteret adm. direktør i NGC Bettina Lundgren, som vil indvie netværket i, hvordan NGC er med til at sikre Danmarks topposition inden for life science.

v/ Bettina Lundgren, adm. direktør i NGC (Ikke bekræftet)

Mediernes betydning for tendenser i digital sundhed

Fredag den 11. december 2020, 09.15 -12.00

Som sundhedsredaktør på Politiken er Lars Igum Rasmussen løbende opdateret på de aktuelle tendenser på sundhedsområdet. Hvor mener han, at den digitale sundhed særligt har vundet frem i 2020? Hvilken udvikling kommer til at præge de kommende år? Vi inviterer sundhedsredaktøren til at komme med sine bud på, hvordan mediernes rolle kan have en afgørende betydning for danskernes skepsis over for digitale tendenser, herunder fx deling af data i sundhedsøjemed.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

Strømlinede implementeringsprocesser for E-sundhed

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00

Vi bruger mange penge på udvikling og test E-sundhed og telemedicin til behandling af en lang række psykiske og fysiske lidelser. Dog er det kun et fåtal af de digitale løsninger, som bliver en del af hverdagen i sundhedsvæsenet og de, der gør, er lang tid om at blive implementeret. Det er derfor altafgørende, at teknologi og praksis bliver bedre til at tale sammen, når det kommer til at få de nye tiltag ud til borgerne. Spørgsmålet er, hvordan man griber udfordringen an med at få strømlinet implementeringsprocesserne på tværs af sundhedssektoren. På dagens møde vil direktør for sundhed.dk og rådgiver hos E-sundhedsobservatioriet, Morten Elbæk Petersen gøre os klogere på, hvordan vi kan optimere processen med at virkeliggøre de digitale sundhedstiltag. Hernæst vil næstformand i PLO, Mireille Lacroix fortælle om, hvordan man opererer med at implementere E-sundhedsløsninger i praksis.

V/ Morten Elbæk Petersen, direktør for sundhed.dk, og Mireille Lacroix, næstformand i PLO (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer