Møderække

Det nære sundhedsvæsen - København - mødeprogram

Supersygehusenes indtog

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00

Supersygehuse er vejen til at indfri målet om effektivisering, kvalitet, et sammenhængende patientforløb og øget patientsikkerhed. Ambitionerne er store og meget tyder på, at supersygehusene kan have store fordele - men KL og PLO mener, at det kræver en markant oprustning af det nære sundhedsvæsen. Hvad skal vi forvente af disse supersygehuse? Hvordan påvirkes almen praksis, når strukturen forandres, og hvilke krav stilles til samarbejdet mellem supersygehusene og det nære sundhedsvæsen? Og kan sygehusene leve op til målet om, at effektivitet og kvalitet skal gå hånd i hånd, når økonomien ikke nødvendigvis følger med?

v/ Niels Würgler Hansen, sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital og Jonatan Schloss, direktør, PLO (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sundhedsdata – koblingen mellem praksis, informationssikkerhed og databeskyttelse

Onsdag den 7. april 2021, 09.15 -12.00

Sundhedsdata og IT spiller en væsentlig rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen, men lovgivningen på området opleves ofte som en barriere. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at omkring 80% af danskerne gerne vil have, at den sundhedsfaglige behandler har adgang til alle ens sundhedsdata. Hvordan sikrer vi, at databeskyttelse og informationssikkerhed ikke bliver en hindring for sundhedsvæsenet ved indsamling og opbevaring af sundhedsdata? På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på udfordringerne ved sikker håndteringen af sundhedsdata, samt hvordan disse bedst muligt overkommes.

v/ Klaus Høyer, professor, KU, Institut for Folkesundhed og forfatter til bogen ”Hvem skal bruge sundhedsdata – og til hvad?”, Søren Bank Greenfield og Sigrun Gyrtrup, Sundhedsdatastyrelsen, og Januas Laust Thomsen, Klinisk Professor, Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politisk debat: Det nære sundhedsvæsen og coronakrisen

Tirsdag den 1. juni 2021, 09.15 -12.00

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af coronavirus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat. Hvad er status på det nære sundhedsvæsen oven på den ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien vil påvirke den sundhedspolitiske kurs i fremtiden.

v/ Liselott Blixt (DF), Per Larsen (K), Peder Hvelplund (EL), Stinus Lindgreen (RV) (ikke bekræftet) og Rasmus Horn Langhoff (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Direktørerne har ordet (fællesmøde med de sundhedspolitiske netværk)

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør for Danske Regioner og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL (ikke bekræftet (ikke bekræftet)

Tættere samspil mellem somatikken og psykiatrien

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00

Patienter med psykisk sygdom har signifikant flere somatiske sygdomme og en kortere levetid end den øvrige, gennemsnitlige befolkning. For disse typer af patienter er en koordineret og fælles indsats mellem psykiatrien og somatikken derfor afgørende for et godt patientforløb. Men hvordan bliver vi bedre til at koordinere og skabe et godt samarbejde på tværs? I kampen for sidestilling mellem somatik og psykiatri, implementerede Regionshospitalet Randers som nogen af de første i landet en fælles akutafdeling for både fysisk og psykisk syge. Hvilke praktiske erfaringer har de gjort sig? Og hvilke yderligere tiltag ser de nødvendige for at fremme sidestillingen mellem somatik og psykiatri?

v/ Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden, Morten Freil, formand, Danske Patienter (ikke bekræftet) og Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers (ikke bekræftet)

Danmarks nye sundhedsreform - organisationernes besyv

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00

Mange forskellige problematikker og interesser er på spil, når indholdet af den længe ventede sundhedsreform skal debatteres. Én ting der dog er sikker er, at der er brug for en ambitiøs plan for fremtidssikringen af det nære sundhedsvæsen. Men hvilke pejlemærker ser de centrale organisationer i sundhedslandskabet mere nøjagtigt som nødvendige for en succesfuld sundhedsreform? Hvor ser de behov for politisk handling?

Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen, Klaus Høm, direktør, Scleroseforeningen og Peer Steensbro, direktør, Diabetesforeningen (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer