Møderække

Det nære sundhedsvæsen - København - mødeprogram

Sund alderdom i Danmark

Tirsdag den 1. september 2020, 09.15 -12.00

Vi lever længere og længere, men hvordan får vi et godt, langt og ikke mindst meningsfuldt liv? På dagens netværksmøde skal vi blive klogere på sund aldring i selskab med centerdirektøren for Center for Sund Aldring, Lene Juel Rasmussen. Et af centerets tiltag er ”ENGAGE – Leg på plejehjem”, hvor det i samarbejde med en lokal initiativtager i Aarhus afholder ugentlige legegrupper mellem ældre på plejehjem og spædbørn for at styrke intergenerationelle relationer. Vi diskuterer, hvad sund aldring egentlig indebærer, og hvordan det nære sundhedsvæsen kan og skal fremme sund aldring.

v/ Lene Juel Rasmussen, centerdirektør for Center for Sund Aldring (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Borgmesterens sundhedspolitiske visioner

Mandag den 19. oktober 2020, 09.15 -12.00

Som sundheds- og omsorgsborgmester for landets største kommune bærer Sisse Marie Welling et tungt ansvar for sikringen af kvalitet i sundhed, omsorg og generel behandling til borgerne. På dagens netværksmøde spørger vi borgmesteren, hvad hun har i pipelinen i den kommende tid med henblik på forvaltningen af det nære sundhedsvæsen i København. Borgmesteren vil blandt andet indvie netværket i sine visioner for den ekspertgruppe, der er nedsat med henblik på at finde løsninger, som kan mindske luftforureningen i hovedstaden, så den brede sundhed i byen forbedres.

v/ Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvilken form for forebyggelse?

Onsdag den 25. november 2020, 15.15 -18.00

Forebyggelse i sundhedsvæsenet er en prioritering, som hele samfundet vinder på. Hvis vi forebygger overvægt og rygning, så mindsker vi antallet af patienter med type 2-diabetes og rygerrelaterede sygdomme, som kræver kostbar behandling. Ligeledes får den enkelte borger masser af livskvalitet forærende. I den forbindelse er det nødvendigt at prioritere den strukturelle forebyggelse, så alle danskere på tværs af samfundslag bliver sundere. Torben Jørgensen vil indvie netværket i sine visioner for, hvordan forebyggelse bedst sikres i Danmark.

v/ Torben Jørgensen, professor i forebyggelse og leder på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstade (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Supersygehusenes indtog

Torsdag den 28. januar 2021, 09.15 -12.00

Supersygehuse er vejen til at indfri målet om effektivisering, kvalitet, et sammenhængende patientforløb og øget patientsikkerhed. Ambitionerne er store og meget tyder på, at supersygehusene kan have store fordele - men KL mener, at det kræver en markant oprustning af det nære sundhedsvæsen, så ingen borgere kommer i klemme. Hvad skal vi forvente af disse supersygehuse? Og hvilke krav stilles til samarbejdet med praksis, når strukturen forandres? Kan sygehusene leve op til målet om, at effektivitet og kvalitet skal gå hånd i hånd, når økonomien ikke nødvendigvis følger med?

v/ Niels Würgler Hansen, sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital og Christian Freitag, formand for PLO (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sundhedsdata – koblingen mellem praksis, informationssikkerhed og databeskyttelse

Onsdag den 7. april 2021, 09.15 -12.00

Sundhedsdata og IT spiller en væsentlig rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen, men lovgivningen på området opleves ofte som en barriere. En opgørelse fra Danske Regioner viser, at omkring 80% af danskerne gerne vil have, at den sundhedsfaglige behandler har adgang til alle ens sundhedsdata. Hvordan sikrer vi, at databeskyttelse og informationssikkerhed ikke bliver en hindring for sundhedsvæsenet ved indsamling og opbevaring af sundhedsdata? På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på udfordringerne ved sikker håndteringen af sundhedsdata, samt hvordan disse bedst muligt overkommes.

v/ Klaus Høyer, professor, KU, Institut for Folkesundhed og forfatter til bogen ”Hvem skal bruge sundhedsdata – og til hvad?”, Søren Bank Greenfield, afdelingschef for Cyber- og Informationssikkerhed og Sigrun Gyrtrup, teamleder for Juridiskteam fra Sundhedsdatastyrelsen. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politisk debat: Det nære sundhedsvæsen og coronakrisen

Tirsdag den 1. juni 2021, 09.15 -12.00

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af coronavirus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat. Hvad er status på det nære sundhedsvæsen oven på den ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien vil påvirke den sundhedspolitiske kurs i fremtiden.

v/ Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF) (ikke bekræftet), Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF), Per Larsen, sundhedsordfører (K) (ikke bekræftet) og Rasmus Horn Langhoff (S)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer