Møderække

Det nære sundhedsvæsen - København - mødeprogram

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Onsdag den 10. juni 2020, 09.15 -12.00

I takt med at efterspørgslen efter sundhedsydelser øges i den kommende tid, er det nødvendigt, at effektivitet og kvalitet bliver kendetegnende for hele det danske sundhedsvæsen. I den forbindelse peger flere på, at der bør skabes mere sammenhæng på tværs af sundhedssystemet med et endegyldigt farvel til parallelle behandlinger. Men hvad skal der til, og hvor langt er vi kommet? Hvilke forhindringer vil vi møde i de kommende år i jagten på et sammenhængende patientforløb?

v/ Frede Olesen, dr.med, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Borgmesterens sundhedspolitiske visioner

Mandag den 19. oktober 2020, 09.15 -12.00

Som sundheds- og omsorgsborgmester for landets største kommune bærer Sisse Marie Welling et tungt ansvar for sikringen af ordentlig og anstændig sundhed, omsorg og generel behandling til borgerne. På dagens netværksmøde spørger vi borgmesteren, hvad hun har i pipelinen i den kommende tid med henblik på forvaltningen af det nære sundhedsvæsen i København. Bl.a. vil borgmesteren indvie netværket i sine visioner for den ekspertgruppe, der er nedsat med henblik på at finde løsninger, som kan mindske luftforureningen i hovedstaden.

v/ Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune

Hvilken form for forebyggelse?

Onsdag den 25. november 2020, 15.15 -18.00

Forebyggelse i sundhedsvæsenet er en prioritering, som hele samfundet vinder på. Hvis vi forebygger overvægt og rygning, så mindsker vi antallet af patienter med type 2-diabetes og rygerrelaterede sygdomme, som kræver kostbar behandling. Ligeledes får den enkelte borger masser af livskvalitet forærende. I den forbindelse er det nødvendigt at prioritere den strukturelle forebyggelse, så alle bliver sundere og ikke bare befolkningsgrupper fra højere sociale lag, som typisk er dem, der reagerer på kampagner. Torben Jørgensen og Morten Grønbæk vil indvie netværket i deres visioner for, hvordan forebyggelse bedst sikres i Danmark.

v/ Torben Jørgensen, professor i forebyggelse og leder på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden, og Morten Grønbæk, dr.med., direktør for Institut for Folkesundhed og formand for Vidensråd for Forebyggelse

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer