Møderække

Det nære sundhedsvæsen - København - mødeprogram

Hvordan får vi de gode historier ud?

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00

Skandalesager fra sundhedsvæsenet kan rydde forsider og sætte sindene i kog i den offentlige debat. Mange kommuner, plejecentre og sygehuse har stået på mål i orkanens øje, når mediestormen rammer. Hvordan kommer vi ud i medierne med succeshistorierne fra sundhedsvæsenet? På dagens netværksmøde bliver vi klogere på dette, når sundhedsredaktør på Politiken Lars Igum Rasmussen fortæller om sundhedsjournalistikkens virke, og hvordan vi får de gode historier ud i offentlighedens lys.

V/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken (BEMÆRK: mødested Tivoli Congress Center)

Islands mirakelkur: vil vi smage samme medicin i Danmark?

Tirsdag den 29. januar 2019, 09.15 -12.00

Efter en målrettet forebyggelsesindsats på Island ligger de nu i toppen af listen over de sundeste unge mennesker i Europa. Indførelse af vidtgående regler som blandt andet udgangsforbud for unge efter kl.22.00, har fået Islands unge til at ryge og drikke markant mindre. Kan og vil vi overføre den islandske indsats til Danmark? Vi inviterer Heiða Björg Hilmisdóttir, medlem af byrådet og Velfærdsnævnet i Reykjavik, til at fortælle om indsatsen, og vi diskuterer, hvor formynderisk staten kan være i forebyggelsens navn.

V/ Heiða Björg Hilmisdóttir, medlem af byrådet og Velfærdsnævnet, sagkyndig, Reykjavik Kommune.

Patientnære opgaver og skrivebordsarbejde

Tirsdag den 12. marts 2019, 09.15 -12.00

Hvilke dilemmaer rejses der ude i praksis, når vi opstiller dokumentationskrav, regler og systemer for at øge patientsikkerheden og den sundhedsfaglige kvalitet? Hvordan øger vi patientsikkerheden, og giver samtidig det sundhedsfaglige personale plads til at udføre deres kerneopgaver? På dagens netværksmøde diskuterer vi dette og undersøger de gevinster og uhensigtsmæssigheder der opstår, når de bureaukratiske opgaver vokser.

V/ Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Beth Lilja, vicedirektør v. Sjællands Universitetshospital og forhenværende direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Sektorkløfter i det nære sundhedsvæsen

Tirsdag den 30. april 2019, 09.15 -12.00

Vi efterspørger konstant mere samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer i det nære sundhedsvæsen, men hvorfor er det så svært at få samarbejdet til at lykkes? Kan sektorerne tale sammen, men ikke forstå hinanden? Netværket får besøg af Sidsel Vinge, der har forsket i problematikken, og Birgitte N. Lundgren fra Rudersdal Kommune, deler ud af erfaringerne fra et frikommuneprojekt, hvor tre sjællandske kommuner forsøger sig med nye samarbejdsformer for at bygge bro over sektorkløfterne på det somatiske område.

V/ Sidsel Vinge, projektchef i VIVE og fhv. sundhedschef i Gladsaxe kommune og Birgitte N. Lundgren, vicekommunaldirektør i Rudersdal Kommune

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk