Hvordan skaber vi sammenhæng og kvalitet i sundhedsydelserne?

Flere og flere borgere har behandlingsforløb på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Det skaber en økonomisk svær situation, og det stiller samtidig høje krav til nytænkning, effektivisering og sammenhængskraft i sundhedsydelserne. For hvordan bliver der skabt sammenhæng mellem sundhedsydelserne i kommunerne, regionerne og de almene praksisser? Og hvordan får vi mest - og bedst - mulig sundhed for pengene? Netværket tager fat på både de store linjer for fremtidens nære sundhedsvæsen og de jordnære, konkrete løsninger på højaktuelle problematikker.

Netværket samler aktører fra den kommunale og regionale sundhedssektor samt praksissektoren. Netværkets sammensætning skaber rammen for nuancerede og konstruktive debatter og erfaringsudvekslinger om løsninger på det nære sundhedsvæsens udfordringer. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det nære sundhedsvæsen. Netværksmøderne bliver faciliteret af Jakob Kjellberg, forsker hos VIVE.
Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 15.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

 

NETVÆRKSMØDERNE ER GODKENDT TIL REFUSION FOR PRAKTISERENDE LÆGER

Vi gør opmærksom på, at netværksmøderne frem til 9. juni 2020 er blevet godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis.
Kurserne er godkendt til 1 dags kursusafgift a 2400 kr. og transportudgift max 1500 kr.

Praktiserende læger kan søge om refusion efter kurset er afholdt og kan ved henvendelse til os få oplyst aktivitetsnumrene på netværksmøderne.

Her findes link til "Guide til ansøgning om refusion"

Hvis der er spørgsmål vedr. selve udbetalingen, er man velkommen til at sende en mail til euf.plo@dadl.dk. Ved generelle spørgsmål skriv da til samuelsen@samu.dk.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer