Hvordan skaber vi sammenhæng og kvalitet i sundhedsydelserne?

Flere og flere borgere har behandlingsforløb på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Det skaber en økonomisk svær situation, og det stiller samtidig høje krav til nytænkning, effektivisering og sammenhængskraft i sundhedsydelserne. For hvordan bliver der skabt sammenhæng mellem sundhedsydelserne i kommunerne, regionerne og de almene praksisser? Og hvordan får vi mest - og bedst - mulig sundhed for pengene? Netværket tager fat på både de store linjer for fremtidens nære sundhedsvæsen og de jordnære, konkrete løsninger på højaktuelle problematikker.

Netværket samler aktører fra den kommunale og regionale sundhedssektor samt praksissektoren. Netværkets sammensætning skaber rammen for nuancerede og konstruktive debatter og erfaringsudvekslinger om løsninger på det nære sundhedsvæsens udfordringer. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det nære sundhedsvæsen. Netværksmøderne bliver faciliteret af Bente Klarlund Pedersen, overlæge, professor og forfatter. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Bente Klarlund Pedersen

Dr. Med. og overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet samt leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Hun er desuden forfatter og har modtaget adskillelige priser for sin forskning og udgivelser. Bente Klarlund Pedersen faciliterer møderne i netværket Det nære sundhedsvæsen i København.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.