Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Sundhedspolitisk nytårskur med ministeren og ordførerne

Onsdag den 29. januar 2020, 15.15 -18.00

Den sundhedspolitiske dagsorden er evigt aktuel, hvorfor det også er et emne, som partierne i folketinget kæmper om at markere sig på. Hvilke visioner har de forskellige sundhedsordførere for fremtidens sundhedsvæsen? Hvilke problemer står vi for at skulle finde en løsning på her og nu, og hvordan skal vi forholde os til de fremherskende økonomiske udfordringer? Vi inviterer sundhedsminister Magnus Heunicke samt sundhedsordførerne til at debattere problemstillingerne.

v/ Magnus Heunicke, sundhedsminister (S), Jane Heitmann, formand for Sundheds- og Ældreudvalget (V), Stinus Lindgreen, sundhedsordfører (RV) (Ikke bekræftet), Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF), Rasmus Langhoff, sundhedsordfører (S) og Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF) (Fællesmøde med de sundhedspolitiske netværk) (OBS! MØDESTED: Nationalmuseet)

Brændende platforme i det nære sundhedsvæsen

Mandag den 23. marts 2020, 09.15 -12.00

Vi er på den anden side af folketingsvalget, og den nye regering er godt i gang med at sætte sit præg. Hvad håber de store fagorganisationer, at der vil ske med sundhedspolitikken under den nye regering? Hvad har efter deres opfattelse været de største udfordringer hidtil, og hvad ser de helst bliver sat øverst på regeringens sundhedspolitiske dagsorden i de kommende år? På hvilke områder er der enighed mellem faggrupperne, og hvor er det sværere at finde fælles fodslag? Det vil Christian Freitag, Grete Christensen og Mona Striib indvie os i, når de gæster netværket i foråret 2020.

v/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Mona Striib, forbundsformand FOA (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus)

Sammenhæng eller cilotænkning?

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00

Hvordan skaber vi mere sammenhæng i hele sundhedssystemet? Det synes at være en konstant problematik. I mange år er der blevet arbejdet hårdt på at nedbryde silotænkning, skabe bedre flows i patientforløb og datadelinger osv. Men hvad er egentlig målet, og hvor langt er vi kommet? Hvilke forhindringer vil vi møde i de kommende år i jagten på sammenhængende patientforløb og stærk sammenhængskraft i hele sundhedssystemet? Vi inviterer Frede Olesen, professor ved Aarhus Universitet, til at dele ud af sin forskning og erfaringer på området.

v/ Frede Olesen, dr.med, Professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus)

Departementschefen har ordet

Mandag den 14. september 2020, 09.15 -12.00

Dagens oplægsholder har befundet sig i det sundhedspolitiske maskinrum i mange år. Som tidligere direktør i Region Nordjylland og Danske Regioner , og nu departementschef i Sundheds- og ældreministeriet har Per Okkels fingeren på pulsen. Vi spørger ham, hvordan man som departementschef retter ind efter den siddende regerings linje og samtidig sikrer ministeriets fortsatte faglige udvikling? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?

v/ Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet

Opioidkrisen kommer

Onsdag den 21. oktober 2020, 09.15 -12.00

Et smertestillende præparat, der dagligt bliver brugt forsvarligt på hospitaler og til kronisk syge patienter. Men også et præparat, der bliver set som startskuddet på den opioidkrise, som hver dag dræber 130 personer i USA, og som nu også kradser i Sverige og Island. I Danmark slår læger og politikere nu alarm over brugen af opioider i behandlingen af patienter. Er krisen på vej til Danmark, og hvad kan vi stille op mod denne livsfarlige tendens? Og hvem bærer egentlig ansvaret for udviklingen? Disse spørgsmål stiller vi Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen og Morten Hesse som forsker i rusmidler på Aarhus Universitet på dagens netværksmøde.

v/ Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen (ikke bekræftet) og Morten Hesse, psykolog og lektor på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Supersygehuse - hvad er kommunernes rolle?

Mandag den 7. december 2020, 09.15 -12.00

De har været diskuteret vidt og bredt, og nu er de her. Supersygehusene repræsenterer ikke blot et enormt potentiale, men også problematikker og udfordringer. Hvordan faciliteres samarbejdet mellem supersygehusene og kommunen bedst, og hvordan bliver udviklingen i fremtiden? Vi har inviteret diretør på Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, og Direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Hosea Deutschke, til diskussion og debat med netværket. Hvordan kan de gøre hinanden endnu bedre?

v/ Poul Blaabjerg, Direktør på Aarhus Universitetshospital og Hosea Dutschke, Direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer