Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Patienten i centrum

Torsdag den 4. april 2019, 08.30 -11.00

På dagens netværksmøde zoomer vi ind på patienten. For hvordan er det egentlig at være patient i det danske sundhedsvæsen? Hvor meget skal patienter inddrages i beslutningerne om deres egen sygdomsbehandling? Vi inviterer Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed til at fortælle om, hvilke visioner styrelsen har for patientsikkerheden i Danmark, og en patientambassadør deler ud af sine erfaringer med at være patient i sundhedsvæsenet.

v/ Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed og Lise Christiansen, patientambassadør Dansk Selskab for Patientsikkerhed. (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Dansk sundhedsindustri i fremtiden

Mandag den 9. september 2019, 09.15 -12.00

Den danske sundhedsindustri udgør en kæmpe kapacitet i forhold til at udvikle nye behandlinger og udstyr, der opfylder behovene i sundhedsvæsenet. Hvilket ansvar bærer den danske sundhedsindustri i forhold til at bidrage til et sundhedsvæsen i verdensklasse? Og hvordan skal der samarbejdes med sundhedsvæsenets aktører, hvis det skal lykkes? Vi inviterer Mie Rasbech, der er sundhedspolitisk chef i Dansk Industri, til at fortælle om dagsordenen i den danske sundhedsindustri.

v/ Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i Dansk Industri. (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Hvordan løses opgaverne i fremtiden?

Mandag den 28. oktober 2019, 09.15 -12.00

Flere komplekse patienter og opgaver overgår til den kommunale sygepleje i takt med de tidligere udskrivelser fra sygehusene, og mange kommuner oplever et stort pres for at få kvalificeret arbejdskraft og hænder nok i sygeplejen. Opgaveløsningen kræver flere ressourcer og en høj faglighed, men hvordan får vi de nødvendige kvalifikationer ud i kommunerne? På dagens netværksmøde tager vi et kig i krystalkuglen for at blive klogere på, hvilke sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der skal løftes i fremtiden, og hvem der skal løfte opgaverne.

v/ Jan Nielsen, direktør for Ældre og Handicap i Aalborg Kommune og Anne Bukh, koncerndirektør Region Nordjylland. (MØDESTED: DOKK1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Status på Danske Regioner

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00

De danske regioner er under et stort politisk pres i et miljø, der kræver både økonomisk effektivitet og høj kvalitet; men hvordan formår man at præstere højt på begge parametre? Vi har inviteret Stephanie Lose, regionrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, til at stille skarpt på regionernes rolle i det danske sundhedsvæsen. Stephanie Lose vil give os sine bud på, hvordan regionerne kan navigere rundt i de mange forventninger, der stilles til dem, samt hvad regionerne bl.a. kan gøre for at skabe et samarbejdende sundhedsvæsen i topkvalitet i Danmark.

v/ Stephanie Lose, regionrådsformand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk