Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Hvordan løses opgaverne i fremtiden?

Mandag den 28. oktober 2019, 09.15 -12.00

Flere komplekse patienter og opgaver overgår til den kommunale sygepleje i takt med de tidligere udskrivelser fra sygehusene, og mange kommuner oplever et stort pres for at få kvalificeret arbejdskraft og hænder nok i sygeplejen. Opgaveløsningen kræver flere ressourcer og en høj faglighed, men hvordan får vi de nødvendige kvalifikationer ud i kommunerne? På dagens netværksmøde tager vi et kig i krystalkuglen for at blive klogere på, hvilke sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der skal løftes i fremtiden, og hvem der skal løfte opgaverne.

v/ Jan Nielsen, direktør for Ældre og Handicap i Aalborg Kommune og Anne Bukh, koncerndirektør Region Nordjylland. (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus)

Status på Danske Regioner

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00

De danske regioner er under et stort politisk pres i et miljø, der kræver både økonomisk effektivitet og høj kvalitet, men hvordan formår man at præstere højt på begge parametre? Vi har inviteret Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, til at stille skarpt på regionernes rolle i det danske sundhedsvæsen. Stephanie Lose vil give os sine bud på, hvordan regionerne kan navigere rundt i de mange forventninger, der stilles til dem, samt hvad regionerne bl.a. kan gøre for at skabe et samarbejdende sundhedsvæsen i topkvalitet i Danmark.

v/ Stephanie Lose, regionrådsformand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner. (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus)

Brændende platforme i det nære sundhedsvæsen

Mandag den 23. marts 2020, 09.15 -12.00

Vi er på den anden side af folketingsvalget, og den nye regering er godt i gang med at sætte sit præg. Hvad håber de store fagorganisationer, at der vil ske med sundhedspolitikken under den nye regering? Hvad har efter deres opfattelse været de største udfordringer hidtil, og hvad ser de helst bliver sat øverst på regeringens sundhedspolitiske dagsorden i de kommende år? På hvilke områder er der enighed mellem faggrupperne, og hvor er det sværere at finde fælles fodslag? Det vil Christian Freitag, Grete Christensen og Mona Striib indvie os i, når de gæster netværket i foråret 2020.

v/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation, Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Mona Striib, forbundsformand FOA

Sammenhæng eller cilotænkning?

Torsdag den 28. maj 2020, 09.15 -12.00

Hvordan skaber vi mere sammenhæng i hele sundhedssystemet? Det synes at være en konstant problematik. I mange år er der blevet arbejdet hårdt på at nedbryde silotænkning, skabe bedre flows i patientforløb og datadelinger osv. Men hvad er egentlig målet, og hvor langt er vi kommet? Hvilke forhindringer vil vi møde i de kommende år i jagten på sammenhængende patientforløb og stærk sammenhængskraft i hele sundhedssystemet? Vi inviterer Frede Olesen, professor ved Aarhus Universitet, til at dele ud af sin forskning og erfaringer på området.

v/ Frede Olesen, dr.med, Professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk