Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Magtfulde medier og alternative fakta

Onsdag den 23. januar 2019, 09.15 -12.00

På internettet florerer en strøm af virale sundhedsråd og alternative sundhedsfakta, og det kan være svært for borgerne at navigere i overfloden af informationer. Hvad betyder det for aktørerne i det nære sundhedsvæsen, at borgerne googler sig til selvdiagnosticering og har adgang til et væld af mere eller mindre sande fakta? Hvilken rolle spiller nyhedsmedierne og de sociale medier i forhold til formidlingen af sundhedsorganisationer- og myndigheders budskaber? Katrine Asp-Poulsen fortæller om udviklingen i informationsstrømmen på sundhedsområdet og betydningen af alternative fakta set fra Kræftens Bekæmpelses perspektiv.

v/ Katrine Asp-Poulsen, kommunikationschef, Kræftens Bekæmpelse. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Ekstra møde i København: Islands mirakelkur- vil vi smage samme medicin i Danmark

Tirsdag den 29. januar 2019, 09.15 -12.00

Efter en målrettet forebyggelsesindsats på Island ligger de nu i toppen af listen over de sundeste unge mennesker i Europa. Indførelse af vidtgående regler som blandt andet udgangsforbud for unge efter kl.22.00, har fået Islands unge til at ryge og drikke markant mindre. Kan og vil vi overføre den islandske indsats til Danmark? Vi inviterer Heiða Björg Hilmisdóttir, medlem af byrådet og Velfærdsnævnet i Reykjavik, til at fortælle om indsatsen, og vi diskuterer, hvor formynderisk staten kan være i forebyggelsens navn.

v/ Heiða Björg Hilmisdóttir, medlem af byrådet og Velfærdsnævnet, sagkyndig, Reykjavik Kommune. (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dansk sundshedsindustri i fremtiden

Torsdag den 7. marts 2019, 09.15 -12.00

Den danske sundhedsindustri udgør en kæmpe kapacitet i forhold til at udvikle nye behandlinger og udstyr, der opfylder behovene i sundhedsvæsenet. Hvilket ansvar bærer den danske sundhedsindustri i forhold til at bidrage til et sundhedsvæsen i verdensklasse? Og hvordan skal der samarbejdes med sundhedsvæsenets aktører, hvis det skal lykkes? Vi inviterer Mie Rasbech, der er sundhedspolitisk chef i Dansk Industri, til at fortælle om dagsordenen i den danske sundhedsindustri.

v/ Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i Dansk Industri. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Patienten i centrum

Torsdag den 4. april 2019, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde zoomer vi ind på patienten. For hvordan er det egentlig at være patient i det danske sundhedsvæsen? Hvor meget skal patienter inddrages i beslutningerne om deres egen sygdomsbehandling? Vi inviterer Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed til at fortælle om, hvilke visioner styrelsen har for patientsikkerheden i Danmark, og en patientambassadør deler ud af sine erfaringer med at være patient i sundhedsvæsenet.

v/ Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Idealer og realiteter: Hvad kan vores sundhedsvæsen?

Mandag den 9. september 2019, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde sætter vi os op i helikopteren og kaster et blik ned på det samlede danske sundhedsvæsen. Hvad kan vores sundhedssystem egentlig, og hvad kan det ikke? Vi inviterer professor i ledelse i sundhedsvæsenet, Mickael Bech, til at fremlægge sin analyse af sundhedsvæsenets største styrker og svagheder samt muligheder og udfordringer. Der lægges op til debat, når netværket får mulighed for at udfordre og diskutere Mickael Bechs løsningsforslag til fremtidens sundhedsvæsen. Hvad skal sundhedssystemet kunne, og hvad kan overhovedet lade sig gøre?

v/ Mickael Bech, professor i ledelse i sundhedsvæsenet, Aarhus Universitet og fhv. direktør for VIVE. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Hvordan løses opgaverne i fremtiden?

Mandag den 28. oktober 2019, 09.15 -12.00

Flere komplekse patienter og opgaver overgår til den kommunale sygepleje i takt med de tidligere udskrivelser fra sygehusene, og mange kommuner oplever et stort pres for at få kvalificeret arbejdskraft og hænder nok i sygeplejen. Opgaveløsningen kræver flere ressourcer og en høj faglighed, men hvordan får vi de nødvendige kvalifikationer ud i kommunerne? På dagens netværksmøde tager vi et kig i krystalkuglen for at blive klogere på, hvilke sundheds- og sygeplejefaglige opgaver, der skal løftes i fremtiden, og hvem der skal løfte opgaverne.

v/ Jan Nielsen, direktør for Ældre og Handicap i Aalborg Kommune og Anne Bukh, koncerndirektør Region Nordjylland. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Status på psykiatrien

Onsdag den 4. december 2019, 09.15 -12.00

Flere og flere danskere kæmper med psykisk sygdom, og ifølge OECD kæmper hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder med psykiske problemer. Hvordan undgår vi, at mennesker med psykiske lidelser bliver kastebolde mellem forskellige indsatser og sektorer? Dette udgør en brændende platform i psykiatrien lige nu. Ofte opstår der usikkerheder om, hvem der har ansvaret for patienterne, og det er svært for sektorerne at samarbejde og informationsdele. Vi sætter spot på, hvordan vi kan øge koordineringen på tværs af sektorer, for at kunne give den bedst mulige behandling. Mange løsninger kræver en fælles finansiering og tænkning på tværs af sektorer. Hvilke gevinster kan tilbud, som for eksempel gratis psykologhjælp, give i den forbindelse, og hvordan skal det finansieres?

v/ Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og Knud Kristensen, formand landsforeningen SIND. (MØDESTED: Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk