Møderække

Byggeri og infrastruktur - mødeprogram

Indblik i det byggepolitiske maskinrum

Torsdag den 28. november 2019, 09.15 -12.00

Hvordan kan regler, vejledning og øget digitalisering fremme en udvikling, hvor vækst og produktivitet går hånd i hånd med et sundt, sikkert og bæredygtigt byggeri? Hvordan tilrettelægges en målrettet og effektiv indsats i en branche præget af stor mangfoldighed? Det er blandt andet disse udfordringer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder med. På dagens møde får vi et indblik i det byggepolitiske maskinrum, når styrelsens vicedirektør lægger vejen forbi. Hvilke initiativer er der på tegnebrættet? Hvordan arbejder styrelsen med at få bæredygtighed og digitalisering på dagsordenen hos både mindre og store virksomheder og bygherrer? Hvordan kan man som aktør få indflydelse på styrelsens arbejde?

v/ Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør, Byggeri, Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen

Kloge hænder og hoveder

Torsdag den 27. februar 2020, 09.15 -12.00

En af bygge- og anlægssektorens største udfordringer er en akut mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både faglærte og ingeniører og rådgivere. Konsekvenserne kan blive højere priser og i sidste ende en dæmpet efterspørgsel. Hvordan får vi flere - og særligt flere kvinder - til at søge til de faglærte uddannelser og de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser? Vi samler et panel, som sammen med netværkets medlemmer vil debattere, hvordan vi løser byggeriets rekrutteringsudfordringer. Hvordan kan vi uddanne flere kloge hænder og hoveder? Hvad kan man gøre politisk og hvilke initiativer mangler vi at se fra industrien?

v/ Lars Kunov, direktør, Danske Erhvervsskoler, -Gymnasier og Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Mette Schak Dahlmann, murer og medlem af Byggeriets Kvinderåd

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk