Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - København - mødeprogram

Terrorarkitektur: hvordan kombineres sikkerhed med et levende byrum?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00

De senere års mange triste terroraktioner i vestlige storbyer har skabt et behov for at have et øget fokus på sikkerhed. Det handler både om at skabe mere sikkerhed om bygninger og bydele, der er oplagte mål for terrorisme og om at integrere sikkerhedsaspekterne i et levende byrum. Hvordan gør man det konkret, og hvad er der af gode og dårlige erfaringer på området? Vi beder to af Danmarks førende arkitekter på området dele deres viden med netværket.

v/ Hans Scheving, indehaver, Bertelsen & Scheving arkitekter og Bjarne Hammer, partner og indehaver, Schmidt Hammer Lassen Architects. (MØDESTED: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K)

København set fra vandsiden

Tirsdag den 28. maj 2019, 14.00 -16.00

Anført af netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen tager vi på den årlige sejltur i Københavns Havn.

v/ Jens Kramer Mikkelsen (sejltur)

Københavns nye stadsarkitekt

Torsdag den 29. august 2019, 09.15 -12.00

Københavns Kommunes arkitekturpolitik ”Arkitektur for mennesker” minder umiskendeligt om arkitektvirksomheden Gehls slogan: ”Byer for mennesker”. Derfor er det sikkert ikke helt tilfældigt, at Københavns nye stadsarkitekt hedder Camilla van Deurs og kommer fra en stilling som partner i Gehl. Vi sætter den nye stadsarkitekt stævne til en snak om, hvordan hun vil udvikle København så hovedstaden fortsat er en af verdens bedste byer at bo i. Hvordan fastholder man helhedsperspektivet og sikrer, at nye bydele kobles med resten af byen? Hvilke erfaringer fra udlandet kan hun trække på i forhold til at udvikle helhedsløsninger for udviklingen af attraktive byrum med fokus på grønne løsninger, rekreative områder og fornuftige klimaløsninger?

v/ Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Københavns Kommune

Arkitektur og the circle of life

Onsdag den 2. oktober 2019, 09.15 -12.00

Fire af de anbefalinger, som regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi fremlagde i sommeren 2017, er direkte møntet byggebranchen. Arkitekterne spiller en central rolle i forhold til at tænke bæredygtighed og cirkulær økonomi med helt fra tegnebrættet. På mødet deler Anders Lendager sit perspektiv på arbejdet med cirkulær arkitektur, hvilken forskel det gør og hvordan denne type arkitektur er æstetisk anderledes. Hvor stor er efterspørgslen, og er der en politisk, økonomisk eller anden slagside, som branchen må forholde sig til?

v/ Anders Lendager, CEO, Lendager Group (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk