Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - København - mødeprogram

Bygge-boligpolitisk debat

Onsdag den 16. januar 2019, 09.15 -12.00

I et valgår er det altid ekstra vigtigt at høre på de signaler, der kommer fra de folkevalgte på Christiansborg. Derfor har vi inviteret tre ordførere til at komme med deres visioner for bygge- og boligområdet. De har også fået som opgave at trykprøve hinandens visioner – så vi kan forvente at få en debat, der slår gnister. Endelig beder vi de tre ordførere om at komme med deres bud på, hvilken rolle bygge-boligområdet vil få i den kommende valgkamp.

v/ Kaare Dybvad Bek (S), Anders Johansson (K) og Merete Dea Larsen (DF). (MØDESTED: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K)

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 6. marts 2019, 09.15 -12.00

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i København. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser, han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger. (MØDESTED: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K)

Terrorarkitektur: hvordan kombineres sikkerhed med et levende byrum?

Onsdag den 22. maj 2019, 09.15 -12.00

De senere års mange triste terroraktioner i vestlige storbyer har skabt et behov for at have et øget fokus på sikkerhed. Det handler både om at skabe mere sikkerhed om bygninger og bydele, der er oplagte mål for terrorisme og om at integrere sikkerhedsaspekterne i et levende byrum. Hvordan gør man det konkret, og hvad er der af gode og dårlige erfaringer på området? Vi beder to af Danmarks førende arkitekter på området dele deres viden med netværket.

v/ Hans Scheving, indehaver, Bertelsen & Scheving arkitekter og Bjarne Hammer, partner og indehaver, Schmidt Hammer Lassen Architects. (MØDESTED: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 København K)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk