Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - København - mødeprogram

København set fra vandsiden (sejltur - BEMÆRK EFTERMIDDAGSMØDE)

Torsdag den 27. august 2020, 14.00 -16.30

Traditionen tro kigger vi på Københavns byudvikling set fra vandsiden med Jens Kramer Mikkelsen som guide. På årets sejltur får vi historierne om de nye byggerier, der skyder op med rekordfart langs Københavns havneløb hele vejen fra Tegl- og Sluseholmen ud til Nordhavn. Undervejs kommer vi kommer forbi de tidlige byudviklingsprojekter i Sluseholmen, nye kvarterer som Enghave Brygge og Havnevigen og de projekter, der lige er realiseret i Nordhavn. Vi tager desuden også et kig på, hvor der mange år ude i fremtiden nok ikke længere vil være vand men i stedet Københavns nye ø Lynetteholmen. Vi lejer en båd velegnet til alt slags vejr og sørger for et lille glas på turen.

v/ Jens Kramer Mikkelsen (MØDESTED: Kalvebod Bølge - kajen ved Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V)

Betalelige boliger i byerne

Onsdag den 30. september 2020, 09.15 -12.00

Boligmanglen i byerne og de store befolkningsgrupper, som ikke kan betale en bolig i de store byer bliver kun en større udfordring i fremtiden, hvis vi ikke får taget de rette skridt for at vende udviklingen. For at sikre betalelige boliger i byerne har regeringen åbnet op for, at det skal være både billigere, nemmere og hurtigere at bygge alment. Vi spørger Jens Elmelund fra KAB, hvordan han mener, man skaber de bedst mulige rammer for den almene sektor, og vi beder Morten Nielsen fra den internationale non-profit organisation IFHP dele eksempler på, hvordan disse problematikker håndteres både i Danmark og andre steder i verden. Hvilke gode cases har vi at læne os op ad? Og hvad er lige nu de største udfordringer forbundet med at sikre betalelige boliger?

v/ Jens Elmelund, adm. direktør, KAB og Morten Nielsen, direktør, International Federation for Housing and Planning (IFHP) (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus)

Mandag den 2. november 2020, 09.15 -12.00

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek (S), boligminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

FN's verdensmål: Hvordan kommer byggeriet op i gear?

Onsdag den 9. december 2020, 09.15 -12.00

Byggeriet spiller en nøglerolle i arbejdet med verdensmålene. Det er helt oplagt at arbejde med målet om bæredygtige byer og lokalsamfund, men også mål om ansvarligt forbrug, sundhed og trivsel er centrale for branchen. På dagens møde diskuterer vi, hvordan verdensmålene konkret kan tænkes ind i sektoren, og hvor langt vi er med dette arbejde i Danmark. For hvem har ansvaret? Hvordan stiller vi bedst krav til os selv og andre? Og hvad gør vi for at sikre gennemsigtighed, så vi har mulighed for at vurdere vores fremskridt? Mette Qvist fra Green Building Council tager os gennem de store tendenser og udfordringer, og efterfølgende præsenterer to af netværkets medlemmer cases fra deres arbejde med verdensmålene.

v/ Mette Qvist, CEO, Green Building Council Denmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer