Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - København - mødeprogram

Lynetteholmen – et klimasikrende kinderæg?

Tirsdag den 10. december 2019, 09.15 -12.00

I november 2018 indgik borgerrepræsentationen og regeringen en principaftale om Københavns nye ø Lynetteholmen. Øen skal stå færdig i 2070 og skal huse 35.000 københavnere, binde Nordhavn, Refshaleøen og Amager bedre sammen trafikalt og klimasikre København. På dagens møde vil Københavns Kommunes plandirektør indvie os i tankerne bag Lynetteholmen, dens potentiale og hvordan den kan bidrage til at løse udfordringer i hovedstadsområdet. Efterfølgende giver Hans Vasehus fra By & Havn os et indblik i planerne og processen omkring projektet. Kan man tage erfaringer med fra andre projekter? Hvordan bliver Lynetteholmen en succes for alle parter, og hvilke udfordringer er de mest presserende?

v/ Søren Tegen Pedersen, plandirektør, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune og Hans Vasehus, anlægschef, By & Havn (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Torsdag den 16. januar 2020, 09.15 -12.00

Selvom Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre landsbyer attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium, Deane Simpson, professor arkitektur, urbanisme og landskab, KADK og Simon Harboe, projektchef, Realdania (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Boligpolitisk ordførerdebat

Onsdag den 4. marts 2020, 09.15 -12.00

Oven på en historisk lang valgkamp er politikerne tilbage i arbejdstøjet. På mødet sætter vi boligordførerne fra de største partier i stævne, og spørger ind til hvilke opgaver der ligger øverst på deres skriveborde. Hvilke visioner har partierne for boligpolitikken, og hvordan vil de måles, når deres valgperiod ophører? Vi kommer formentlig ikke uden om de helt store emner inden for boligpolitikken: den grønne omstilling og udenlandske kapitalfondes opkøb af ejendomme i hovedstadsområdet. Men hvilke andre emner optager ordførerne?

v/ Henrik Møller (S) (ikke bekræftet), Heidi Bank (V), Mona Juul (K), Mette Hjermind Dencker (DF) (ikke bekræftet), Jens Rohde (RV) (ikke bekræftet) og Kirsten Normann Andersen (SF)

FNs verdensmål: hvordan kommer byggeriet op i gear?

Tirsdag den 12. maj 2020, 09.15 -12.00

I 2015 fik vi et internationalt visionsgrundlag i form af FNs 17 verdensmål. Byggeriet spiller en nøglerolle i arbejdet med verdensmålene. Det er helt oplagt at indarbejde målet om bæredygtige byer og lokalsamfund, men også mål om ansvarligt forbrug, sundhed og trivsel er centrale for branchen. På dagens møde taler vi om, hvorfor verdensmålene bør tænkes ind i en bygge- og boligkontekst, og hvordan man helt konkret gør det. Hvilken værdi skaber det, og hvilke udfordringer er det forbundet med? Hvordan tilpasser vi verdensmålene til en dansk virkelighed, så vi har mulighed for at vurdere om vi gør fremskridt?

v/ Steen Hildebrandt, formand for 2030-Panelet og professor emeritus, Aarhus Universitet, og derefter oplæg og case-præsentation ved to (medlems)virksomheder - Aarstiderne Arkitekter og Mads Hammershøj fra Danish Management (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk