Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - København - mødeprogram

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 10. marts 2021, 09.15 -12.00

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2020 ser ud. I Forenet Kredit arbejdes med målsætningen om fair lån til alle i hele Danmark uanset geografi. Vi spørger formanden Nina Smith, hvordan Forenet Kredit mærker de boligøkonomiske tendenser, og hvordan det udfordrer deres ambition om at give verdens bedste boliglån.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, og Nina Smith, formand for Forenet Kredit, næstformand i Nykredit A/S og professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Byliv og byrum post corona

Torsdag den 8. april 2021, 09.15 -12.00

I midten af 1800-tallet hærgede koleraepidemien København. Epidemien blev startskuddet til kloakering og til opbygningen af nogle af byens mest eftertragtede rækkehuskvarterer som Brumleby, Humleby og Kartoffelsækkerne. Coronapandemien vil næppe have lige så vidtrækkende byplanmæssig betydning, men det er alligevel ikke til at komme uden om, at nedlukningen af samfundet har vendt op og ned på, hvordan vi bruger byrummet. Mens handelsgaderne har stået tomme hen, er parker og pladser blevet benyttet som aldrig før. På dagens møde stiller vi skarpt på to omfattende studier af byrummet under coronapandemien i nogle af Danmarks største byer. Hvilke tendenser der er kommet for at blive? Og vil pandemien have vedvarende konsekvenser for vores måde at tænke byliv og byrum på i fremtiden?

v/ Björn Emil Härtel Jensen, projektchef, Realdania Filantropi og Jeff Risom, partner, Gehl Architects (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

På tur til Tingbjerg

Tirsdag den 4. maj 2021, 09.15 -12.00

Tingbjerg står over for store forandringer i de kommende år. Ambitionen er en revitalisering af det almene boligområde ved at etablere attraktive ejerboliger og nye, rekreative områder, der skal skabe rammerne for styrket sammenhængskraft og tiltrække nye beboere til området. Vi tager på tur til Tingbjerg og får aktørerne bag til at indvie os i seneste nyt i projekterne. Hvad er deres vision for Tingbjerg? Hvordan skal projekterne bidrage til en mere attraktiv boligsammensætning og et dynamisk byrum? Hvilken modtagelse har projekterne mødt fra Tingbjergs egne beboere og kan erfaringerne bruges i andre tilsvarende projekter?

v/ Lene Vennits, Byudviklingschef for Tingbjerg & Utterslevhuse, Jan Albrechtsen, Arkitekt MAA, partner, Vandkunsten og Anders Berg, ejendomsudvikler, NREP

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus)

Mandag den 14. juni 2021, 13.30 -16.00

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek (S), boligminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal