Hvordan støbes et fundament for en fremsynet bæredygtig bygge- og boligpolitik?

Hvad er de centrale, økonomiske og tekniske forudsætninger for en konstruktiv og fremadrettet bygge- og boligpolitik? Hvilken rolle spiller pensionskasserne i finansieringen af nybyggeri? Hvordan skal hovedstadens kommende vækst i indbyggertal tackles? Og hvordan opretholder vi blandede bydele og håndterer de stigende udfordringer for den almene sektor?

Samuelsens bygge- og boligpolitiske netværk tager fat på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på området. Herudover debatterer det konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger, herunder de mange projekter, initiativer og muligheder, der bliver anvendt, overvejet og planlagt lige nu.

Netværket samler aktører på tværs af bygge- og boligsektoren, og det udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds giver god mulighed for nuancerede debatter og erfaringsudveksling. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer, offentlige institutioner og private virksomheder, der har en professionel interesse i bygge- og boligpolitik. Møderne i netværket bliver faciliteret af Jens Kramer Mikkelsen, fhv. direktør i By & Havn. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum. Netværksmøderne foregår centralt i København - primært i BLOX, Bryghuspladsen, 1473 i København.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Jens Kramer Mikkelsen

Fhv. overborgmester i København (1989-2004) og fhv. adm. direktør for udviklingsselskabet By & Havn. Jens er nu direktør for Urban Development hos ejendomsudviklingsselskabet NREP og har tidligere været adm. direktør i Ørestadsselskabet I/S . Under hans periode som overborgmester gennemgik København store forandringer. Bl.a. gennemførtes en gennemgribende byfornyelse i brokvartererne, etableringen af bydelen Ørestad påbegyndtes og København fik sin første metro. Jens Kramer Mikkelsen faciliterer møderne i Bygge- og boligpolitisk netværk - København.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.