Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Ordførerne har ordet: Bygge- og Boligpolitisk Debat

Mandag den 19. oktober 2020, 09.15 -12.00

Det andet folketingsår siden valget er skudt igang, og vi inviterer nu ordførerne på området til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge-og boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at sektoren skal forberede sig på nye store omvæltninger?

v/ Henrik Møller (S), Heidi Bank (V), Karsten Hønge (SF), Mona Juul (K) og Lars Boje Mathiesen (NB) (MØDESTED: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- & Boligpolitisk Netværk København)

Mandag den 2. november 2020, 09.15 -12.00

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land?Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den svære boligøkonomi

Fredag den 4. december 2020, 09.15 -12.00

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2020 ser ud. I Forenet Kredit arbejdes med målsætningen om fair lån til alle i hele Danmark uanset geografi. Vi spørger formanden Nina Smith, hvordan Forenet Kredit mærker de boligøkonomiske tendenser, og hvordan det udfordrer deres ambition om at give verdens bedste boliglån.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, og Nina Smith, formand for Forenet Kredit, næstformand i Nykredit A/S og professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet. (MØDESTED: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Mandag den 1. februar 2021, 09.15 -12.00

Selvom Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen i yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre landsbyer attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Simon Harboe, projektchef, Realdania

Billigt, bæredygtigt og alment?

Tirsdag den 2. marts 2021, 09.15 -12.00

De større byer vokser, og der er rift om boligerne. Nye almene boliger skal sikre byernes fremtid, men kan de leve op til alle krav. Boligerne skal være billige nok til at den brede befolkning kan flytte ind, byggeriet skal være bæredygtigt nok til at leve op til klimakrav og virksomhederne skal trække et overskud hjem på byggerierne. Kan enderne mødes når byggeriet både skal være billigt, bæredygtig og alment? Vi har inviteret Bent Madsen og Lars Køhler til at dele deres visioner for de almene boligers fremtid.

v/ Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger og Lars Køhler, byggeri-, klima- og energirådgiver, Rådet for Grøn Omstilling (Ikke bekræftet)

Kramer vil se kraner

Torsdag den 29. april 2021, 09.15 -12.00

Igennem fire årtier har dagens gæst haft stor indflydelse på, hvordan København har udviklet sig. Med 15 år som overborgmester og derefter adm. direktør i Ørestadsselskabet, senere By & Havn, har han bl.a. sattelitbyen Ørestad, Metroen og Nordhavn på CV’et. Jens Kramer Mikkelsen vil med tegninger og fortællinger indvie netværket i sine overvejelser om københavnermodellen, byudvikling, infrastruktur og befolkningssammensætning.

v/ Jens Kramer Mikkelsen, Byudviklingsdirektør, Nordic Real Estate Partners, fhv. adm. direktør, By & Havn, fhv. overborgmester (S), Københavns Kommune (Ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer