Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

UDSKUDT Ordførerne har ordet: Bygge- og Boligpolitisk Debat

Mandag den 11. maj 2020, 09.15 -12.00

Et år er gået siden folketingsvalget i juni 2019, og vi inviterer nu ordførerne på området til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge-og boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at vi i vest skal forberede os på nye store omvæltninger?

v/ Heidi Bank (V), Henrik Møller (S), Mette Hjermind Dencker (DF), Mona Juul (K) og Kirsten Normann Andersen (SF) (MØDESTED: Domen, Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C)

Byggejura: kontraktsamarbejder vs. new partnering

Onsdag den 9. september 2020, 09.15 -12.00

Der findes mange former for samarbejder under en byggeprocess, og det kan være en jungle at finde rundt i byggejuraen. Tendensen i tiden er et skifte fra de traditionelle rigide kontraktsamarbejder over til partnering og new partnering. Ikke desto mindre er samarbejder et altafgørende redskab, når byggeri skal blive til virkelighed. Vi har inviteret Louise Dahl Krath Jensen fra Dansk Byggeri og Asger Enggaard fra A. Enggaard til at gøre os klogere på samarbejdsformernes udfordringer og fordele.

v/ Louise Dahl Krath Jensen, Juridisk Chef, Dansk Byggeri

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- og boligpolitisk netværk København)

Mandag den 2. november 2020, 09.15 -12.00

På mødet sætter vi boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land?Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek, Boligminister (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer