Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Byggeri i den digitale tidsalder

Onsdag den 11. september 2019, 09.15 -12.00

Netværket zoomer ind på teknologiens muligheder og udfordringer. En af de nye digitalt baserede teknologier, som har potentiale til at forandre byggebranchen, er 3D-modeller og 3D-print. Hvad betyder de nye teknologiske løsninger for måden at designe, planlægge og udføre byggeprojekter? Hvad kan byggebranchen gøre, for at være på forkant med udviklingen? I udlandet er en række spektakulære projekter realiseret, og på hjemmefronten har vi nu også sat gang i de første 3D-printede projekter.

v/ Niels Treldal, områdechef for VDC og forretningsudvikling, NCC og Kåre Flindt Jørgensen, konceptudviklingschef, NCC (MØDESTED: Kähler Villa, Grenåvej 127, 8240 Risskov)

Arkitekturen og det gode liv

Torsdag den 3. oktober 2019, 09.15 -12.00

Selvom forbrugerne på boligmarkedet er forholdsvist konservative, så er der alligevel nogle tendenser som peger mod, at vi i stigende grad søger mere sociale boformer og fællesskaber. Hvad siger videnskaben er vigtigt i arkitekturen, for at mennesker kan leve det gode liv? Hvad betyder det byggede miljø egentlig for relationerne mellem mennesker? Disse spørgsmål stiller vi Nicolai Carlberg, der er ekspert i, hvordan arkitekturen påvirker vores liv, og hvordan vi bygger fysiske miljøer, der er socialt bæredygtige.

v/ Nicolai Carlberg, etnolog Carlberg Christensen

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 27. november 2019, 09.15 -12.00

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i København. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde, vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger (MØDESTED: Kähler Villa, Grenåvej 127, 8240 Risskov)

Bæredygtighedsmål og cirkulært byggeri

Onsdag den 29. januar 2020, 09.15 -12.00

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi tænke FN's bæredygtighedsmål ind i byggeriet herhjemme i Danmark? Mette Qvist, direktør for Green Building Council, indvier os i tendenserne inden for bæredygtigt byggeri og inspirerer til, hvordan byggebranchen kan samtænke og realisere mere bæredygtigt byggeri. Hvordan tilpasser vi verdensmålene til en dansk virkelighed, så vi har mulighed for at vurdere om vi gør fremskridt?

V/ Mette Qvist, direktør Green Building Council

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 25. marts 2020, 09.15 -12.00

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2020 ser ud. I Forenet Kredit arbejdes med målsætningen om fair lån til alle i hele Danmark uanset geografi. Vi spørger formanden Nina Smith, hvordan Forenet Kredit mærker de boligøkonomiske tendenser, og hvordan det udfordrer deres ambition om at give verdens bedste boliglån.

V/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter og Nina Smith, formand for Forenet Kredit, næstformand i Nykredit A/S og professor ved Økonomisk Institut Aarhus Universitet

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk