Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Bæredygtighedsmål og cirkulært byggeri

Onsdag den 29. januar 2020, 09.15 -12.00

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi tænke FN's bæredygtighedsmål ind i byggeriet herhjemme i Danmark? Mette Qvist, direktør for Green Building Council, indvier os i tendenserne inden for bæredygtigt byggeri og inspirerer til, hvordan byggebranchen kan samtænke og realisere mere bæredygtigt byggeri. Hvordan tilpasser vi verdensmålene til en dansk virkelighed, så vi har mulighed for at vurdere om vi gør fremskridt?

v/ Mette Qvist, direktør Green Building Council (MØDESTED: Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C).

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 25. marts 2020, 09.15 -12.00

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2020 ser ud. I Forenet Kredit arbejdes med målsætningen om fair lån til alle i hele Danmark uanset geografi. Vi spørger formanden Nina Smith, hvordan Forenet Kredit mærker de boligøkonomiske tendenser, og hvordan det udfordrer deres ambition om at give verdens bedste boliglån.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter og Nina Smith, formand for Forenet Kredit, næstformand i Nykredit A/S og professor ved Økonomisk Institut Aarhus Universitet

Bygge- og boligpolitisk debat

Mandag den 11. maj 2020, 09.15 -12.00

Et år er gået siden folketingsvalget i juni 2019, og vi inviterer nu ordførerne på bygge-boligområdet til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge-boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at vi i vest skal forberede os på nye store omvæltninger på bygge-boligområdet?

v/ Heidi Bank (V), Henrik Møller (S), Mette Hjermind Dencker (DF), Mona Juul (K) og Kirsten Normann Andersen (SF) (MØDESTED: Domen, Inge Lehmanns Gade 2, 8000 Aarhus C)

Byggejura: kontraktsamarbejdernes udfordringer og fordele

Onsdag den 9. september 2020, 09.15 -12.00

Kontraktsamarbejder kan være enormt vigtige at indgå under en byggeproces. Der findes mange former og det kan være en jungle at finde rundt i byggejuraen. Ikke desto mindre, er det et altafgørende redskab, når byggeri skal blive til virkelighed. Vi har inviteret Rasmus Brandt Lassen, direktør for Bygningsstyrelsen, og Louise Dahl Krath Jensen fra Dansk Byggeri, til at gøre os klogere på kontraktsamarbejdernes udfordringer og fordele.

v/ Rasmus Brandt Lassen, direktør for Bygningsstyrelsen (ikke bekræftet), og Louise Dahl Krath Jensen, Chef for Juridisk Afdeling, Dansk Byggeri

Ministerens visioner

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00

Den socialdemokratiske regering og dens støttepartier vil mindske skellet mellem by og land, og skabe et Danmark i bygge- og boligmæssig balance. Kaare Dybvad, kandidat i geografi og geoinformatik, og forfatter til bogen Udkantsmyten har nu siddet i boligministerstolen i godt et år. Idag gæster han netværket til en snak om, hvordan det fremadrettede arbejde med at indfri forståelsespapirets ambitioner på bygge- og boligområdet skal håndteres.

V/ Boligminister Kaare Dybvad (S) (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer