Hvilke særlige krav, muligheder og udfordringer mødes børn og unge af i nutidens Danmark?

Hvordan sikrer vi de bedst mulige vilkår for et godt børneliv på tværs af opvækstmuligheder? I dette netværk tager vi debatten om børn og unges vilkår i forhold til samfundets udfordringer og udvikling. Vi undersøger og debatterer, hvordan vi lærer bedre af hinanden, forholder os til tidens muligheder og udfordringer, samt hvad vi kan forvente af fremtiden.

Netværket samler aktører, som arbejder med børn og unge fra forskellige vinkler, og udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede diskussioner og erfaringsudveksling om best practice. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i børne- og ungesektoren - både fra det offentlige, interesseorganisationer, foreninger og den private sektor. Netværksmøderne afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - primært i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Netværksmøderne faciliteres af Özlem Cekic, brobygger, forfatter, foredragsholder og fhv. medlem af Folketinget.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Özlem Cekic

Brobygger, forfatter og foredragsholder. Fhv. Folketingsmedlem fra 2007 til 2015 og fhv. formand for Folketingets Socialudvalg. Özlem er uddannet sygeplejerske og før hendes politiske karriere arbejdede hun som sygeplejerske med børn og unge på det psykiatriske og sociale område. Hun har blandt andet skrevet børnebogsserien om pigen Aysan, der sætter fokus på de udfordringer, piger med minoritetsbaggrund kan opleve i hverdagen. Özlem er stærkt tilstede i den offentlige debat på børne- og ungeområdet og hun er blevet udpeget af Regeringen til at sidde i opdragelsesudvalget. Özlem faciliterer møderne i Børne- og Ungenetværket.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.