Møderække

Beskæftigelsespolitisk netværk - mødeprogram

EKSTRAMØDE: Corydon om vækst (fællesmøde med Erhverv, vækst og innovation)

Mandag den 31. august 2020, 09.15 -12.00

Hvilke tidligere og fremtidige reformer har haft særlig betydning for den danske vækst? Er det de rigtige tiltag, der er blevet sat i værk? Og kan den offentlige sektor tage ved lære af det private med hensyn til vækst og innovation? Med sit imponerende CV har Bjarne Corydon rig erfaring, når det kommer til spørgsmål om at sætte skub i hele landet. Under sin tid som finansminister satte Corydon særligt fokus på uddannelse som en altafgørende faktor for væksten. Bjarne Corydon gæster netværket og giver sit indblik i de udfordringer og muligheder, som Danmark står over for her i kølvandet på Coronakrisen.

v/ Bjarne Corydon, adm. direktør og chefredaktør for Børsen (MØDESTED: Børsen, Børsgade 1, 1217 København K - indgang via Dansk Erhverv)

Arbejdsmarkedspolitik i en coronatid

Tirsdag den 22. september 2020, 09.15 -12.00

Temaet for dagens netværksmøde er, hvordan de forskellige partier bedst ser beskæftigelsespolitikken udviklet i lyset af coronakrisen. Hvad er de forskellige visioner, og er de enige om målene, men ikke om midlerne? Hvad er i deres øjne de største udfordringer, når det kommer til at få beskæftigelsen i Danmark på ret køl? Vi inviterer de politiske ordførere til en snak om den fremtidige beskæftigelsespolitiske kurs.

v/ Samira Nawa, beskæftigelsesordfører (RV), Leif Lahn, beskæftigelsesordfører (S), Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V), og Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører (EL) (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dansk Industris anbefalinger (fællesmøde med Erhverv, vækst og innovation)

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Verdens bedste arbejdsmarked har i den seneste tid været under massivt pres. Ledighedstallene nåede et historisk niveau i foråret som følge af corona-krisen. Hvad gør Dansk Industri for at sikre, at virksomhederne kommer igennem krisen? Hvordan forholder organisationen sig til fremtiden? Og hvordan sikres de mest fordelagtige vilkår for såvel industrien som for beskæftigelsen? Vi har inviteret den nye direktør i Danmarks største erhvervsorganisation til en snak om, hvordan regeringen bedst sætter rammerne for erhvervslivet, så beskæftigelsen og produktionen kan blomstre.

v/ Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Frem mod OK21

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00

Mens Danmark var ramt af en verdensomspændende epidemi, stemte et historisk højt flertal af lønmodtagerne ja til rammeoverenskomsten på det private arbejdsmarked. Nu lakker et ekstraordinært forhandlingsår mod enden, og vi ser frem mod OK21. På dagens møde vil vi blive klogere på, hvilke brændende platforme krisen har skabt og hvilken betydning de vil få for de kommende forhandlinger.

v/ Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Nana Wesley Hansen, Lektor, ph.d. FAOS (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den aktive beskæftigelsesindsats: status på a-kasseforsøget

Onsdag den 3. februar 2021, 09.15 -12.00

Som en del af aftalen om en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats fra 2018, blev en forsøgsordning med a-kasserne vedtaget. Mange års debat om jobcentrenes kompetence og duelighed skulle testes i praksis, og den 1. januar 2020 overtog ni udvalgte a-kasser kontaktforløbet med den ledige i opsigelsesperioden og de første tre måneders ledighed. Vi er nu et år inde i forsøgsperioden og gør status på, hvad de foreløbige erfaringer fortæller. Har forsøget den ønskede effekt?

v/ Maria Schack Vindum, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked (ikke bekræftet) og Rekruttering og Verner Sand Kirk, direktør i Danske A-kasser

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært? (fællesmøde med uddannelsespolitisk netværk)

Tirsdag den 16. marts 2021, 09.15 -12.00

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri (ikke bekræftet)

Ministeren har ordet

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde møde vil beskæftigelsesministeren sætte rammen om det kommende arbejdsmarkedspolitiske år. Hvad kan vi forvente af initiativer fra ministertaburetten, og hvor skal de store slagsmål tages?

v/ Peter Hummelgaard Thomsen, beskæftigelsesminister (ikke bekræftet)

Et nyt ydelsessystem? (fællesmøde med socialpolitisk netværk)

Onsdag den 9. juni 2021, 09.15 -12.00

I 2019 nedsatte Regeringen en ydelseskommission, som skulle undersøge, hvordan et bæredygtigt ydelsessystem bedst muligt indrettes. Afskaffelsen af børnefattigdom stod som det centrale omdrejningspunkt, hvor særligt kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skulle sættes under loop. Midlerne skulle findes internt i det eksisterende ydelsessystem og spørgsmålet er derfor, hvilke valg og fravalg der ligger bag anbefalingerne. Formanden for kommissionen gæster i dag netværket for at gøre os klogere på teknikken.

v/ Torben Tranæs, formand for Ydelseskommissionen

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer