Møderække

Beskæftigelsespolitisk netværk - mødeprogram

Hvilken vej blæser de røde faner?

Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00

Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, som ofte går arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen lige nu? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder? Desuden spørger vi formanden, hvad den kommende fusion af LO og FTF kommer til at betyde for hovedorganisationens beskæftigelses- og uddannelsespolitiske dagsorden.

v/ Lizette Risgaard, formand for LO (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk) (BEMÆRK: Mødet afholdes hos LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S)

Rekruttering fra kanten

Onsdag den 10. oktober 2018, 09.15 -12.00

Hvordan kan beskæftigelsesindsatser hjælpe virksomheder til i højere grad at fokusere på potentialer i rekruttering af de ledige, som har svært ved at få en fod inden for døren på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan vi hjælpe flere ledige med særlige udfordringer i job? Michael Baunsgaard Schreiber er direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. På dagens møde fortæller han om, hvad der skal til for, at øge rekrutteringen fra kanten af arbejdsmarkedet.

v/ Michael Baunsgaard Schreiber , direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet

Mandag den 12. november 2018, 09.15 -12.00

Som et forsøg på at lette de bureaukratiske byrder på beskæftigelsesområdet og samtidig skabe rum for udvikling af nye og lokale løsninger, har udvalgte kommuner fået status som frikommuner. De har dermed fået mulighed for at designe og afprøve egne beskæftigelsesindsatser. Hvad fortæller de foreløbige resultater om udfordringer og potentialer ved de lokale løsninger? På dagens møde gæster Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille netværket, for at give sit besyv på afbureaukratisering og frikommuneprojekter på beskæftigelsesområdet.

v/ Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Økonomi- og indenrigsminister

Ministerens visioner

Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00

Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hele Danmark med og hvad skal i fokus den kommende tid, set fra ministerens stol?

v/ Troels Lund Poulsen (V), Beskæftigelsesminister

Politisk debat med ordførerne

Onsdag den 23. januar 2019, 09.15 -12.00

På dagens netværksmøde inviterer vi ordførerne på beskæftigelsesområdet til en debat om, hvordan vi skal føre beskæftigelsespolitik i Danmark i de kommende år. Får vi flaskehalsproblemer i den nære fremtid? Og hvordan skaber vi i så fald den rette balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet? Ordførerne giver hver deres bud på dette og debatterer den beskæftigelsespolitiske kurs med netværket.

v/ Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre, beskæftigelsesordfører for DF, Sofie Carsten Nielsen, beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre og Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører for SF

Disruption: hvad nu?

Onsdag den 27. februar 2019, 09.15 -12.00

Siden foråret 2017 har regeringens Disruptionråd arbejdet med at analysere arbejdsmarkedets fremtidige muligheder og udfordringer. Hvad er status på rådets arbejde, og hvilke anbefalinger er de kommet frem til? Vi inviterer arbejdsmarkedets parter ind for at fortælle om, hvordan de hver især vil løfte deres ansvar for at implementere rådets anbefalinger.

v/ Bente Sorgenfrey, formand for FTF og medlem af Disruptionrådet og Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv

Verden ifølge Standing

Mandag den 29. april 2019, 09.15 -12.00

Guy Standing er en af verdens førende professorer inden for arbejdsmarkedsforskning. Den britiske arbejdsmarkedsøkonoms teori om den nye sociale klasse, prekariatet, har nået verdensomspændende højder og er således blevet genstand for stor bevågenhed og interesse. På dagens møde vil professor Guy Standing indvie netværket i hans tanker om, hvordan fagbevægelsen og det arbejdsmarkedspolitiske system bedst muligt håndterer de udfordringer, som det stadigt voksende prekære segment frembringer.

v/ Guy Standing, økonomiprofessor, University of London, forfatter, foredragsholder og medstifter af Basic Income Earth Network

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk