Møderække

Beskæftigelsespolitisk netværk - mødeprogram

Hvem styrer beskæftigelsespolitikken?

Torsdag den 29. august 2019, 09.15 -12.00

En tidligere undersøgelse viste at 73 % af befolkningen troede, at et øget arbejdsudbud betød flere jobs. På trods af den manglende forståelse for begrebet, har netop dette ord været centralt i den politiske debat og argumentationen fra en række reformer på beskæftigelsesområdet i nyere tid. Alt det spiller ind i en styringstanke, som flere vil sige stammer fra Finansministeriet, men har bredt sig fra den røde bygning til hele Slotsholmen. Førende økonomer har imidlertid peget på, at det er tid til at ændre reformpolitisk kurs, hvis vi skal øge vækstpotentialet, som Finansministeriet efterspørger. Er det på tide, at der skal tænkes nyt og investeres anderledes for at skabe den ønskede vækst og langsigtede beskæftigelsespolitik? Hvorfor er Finansministeriets tankegang afgørende at forstå og udfordre, hvis man ønsker ændringer i det nuværende eller fremtidens beskæftigelsessystem? Det vil Jørn Neergaard Larsen og Peter Hummelgaard Thomsen fortælle om, når de gæster netværket i august 2019.

v/ Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand Metroselskabet og fhv. beskæftigelsesminister, og Peter Hummelgaard Thomsen, medlem af Folketinget (S) (Ikke bekræftet)

Arbejderklasse, voksende utryghed og politisk mistillid

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00

Lader vi arbejderklassen forsvinde under radaren, når vi i politik fx taler om at hæve pensionsalderen? Vi inviterer forfatter Lars Olsen til en snak om øget mistillid til politikere. Han er aktuel med bogen ”Det forsvundne folk”, hvor han bl.a. udtrykker, at mistilliden skal ses i lyset af en stigende utryghed blandt arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig inviterer vi Mads Kastrup, som i kraft af sit arbejde som Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, har ageret talerør for mange danskere, der kan nikke genkendende til utrygheden og mistilliden.

v/ Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør og Mads Kastrup, Opinionsredaktør på Ekstrabladet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Borgmesterens visioner for beskæftigelsesrettet integration

Fredag den 6. december 2019, 09.15 -12.00

Hvad er de største integrationsudfordringer i København lige nu og på sigt? Hvordan skaber vi den bedst mulige beskæftigelsesrettede integrationsindsats? Det giver beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard, sit svar på. Til november er det 2 år siden kommunalvalget, og borgmesteren er derfor halvvejs i sin første periode. Hun giver os indblik i både de konkrete udfordringer, for eksempel indvandrerkvinders indtog på arbejdsmarkedet, samt de overordnede og langsigtede linjer for integrationsindsatsen.

v/ Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Beskæftigelsespolitik i praksis: Hvad er i vente?

Tirsdag den 2. juni 2020, 09.15 -12.00

Er det muligt at forudsige, hvilken arbejdskraft Danmark har brug for om 5, 10 eller 15 år? Og hvad ved vi egentlig om fremtidens arbejdsmarked, som det ser ud som følge af resultatet af sidste års folketingsvalg? Direktøren fra STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Maria Schack Vindum gæster netværket og giver et indblik i styrelsens arbejde og syn på nutiden og fremtiden for det danske arbejdsmarked. For hvordan sikres den mest effektive implementering af aftaler og reformer, så resultaterne lever op til de politiske intentioner? Med fortid i både Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, indvier Maria Schack Vindum netværket i, hvordan beskæftigelsespolitikken udvikles i samspil med bl.a. dagsordenen i den røde bygning.

v/ Maria Schack Vindum, direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk