Møderække

Beskæftigelsespolitisk netværk - mødeprogram

Dansk Industris anbefalinger

Torsdag den 29. oktober 2020, 09.15 -12.00

Verdens bedste arbejdsmarked har i den seneste tid været under massivt pres. Ledighedstallene nåede et historisk niveau i foråret som følge af corona-krisen. Hvad gør Dansk Industri for at sikre, at virksomhederne kommer igennem krisen? Hvordan forholder organisationen sig til fremtiden? Og hvordan sikres de mest fordelagtige vilkår for såvel industrien som for beskæftigelsen? Vi har inviteret den nye direktør i Danmarks største erhvervsorganisation til en snak om, hvordan regeringen bedst sætter rammerne for erhvervslivet, så beskæftigelsen og produktionen kan blomstre.

v/ Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri (Mødested: Tivoli Congress center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København)

Frem mod OK21

Torsdag den 19. november 2020, 09.15 -12.00

Mens Danmark var ramt af en verdensomspændende epidemi, stemte et historisk højt flertal af lønmodtagerne ja til rammeoverenskomsten på det private arbejdsmarked. Nu lakker et ekstraordinært forhandlingsår mod enden, og vi ser frem mod OK21. På dagens møde vil vi blive klogere på, hvilke brændende platforme krisen har skabt og hvilken betydning de vil få for de kommende forhandlinger.

v/ Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Nana Wesley Hansen, Lektor, ph.d. FAOS (Mødested: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Arbejdsmarkedspolitik i en coronatid

Torsdag den 3. december 2020, 09.15 -12.00

Temaet for dagens netværksmøde er, hvordan de forskellige partier bedst ser beskæftigelsespolitikken udviklet i lyset af coronakrisen. Hvad er de forskellige visioner, og er de enige om målene, men ikke om midlerne? Hvad er i deres øjne de største udfordringer, når det kommer til at få beskæftigelsen i Danmark på ret køl? Vi inviterer de politiske ordførere til en snak om den fremtidige beskæftigelsespolitiske kurs.

v/ Samira Nawa, beskæftigelsesordfører (RV), Leif Lahn, beskæftigelsesordfører (S), Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V), og Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører (EL) (ikke bekræftet ny dato)

Den aktive beskæftigelsesindsats: status på a-kasseforsøget

Onsdag den 3. februar 2021, 09.15 -12.00

Som en del af aftalen om en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats fra 2018, blev en forsøgsordning med a-kasserne vedtaget. Mange års debat om jobcentrenes kompetence og duelighed skulle testes i praksis, og den 1. januar 2020 overtog ni udvalgte a-kasser kontaktforløbet med den ledige i opsigelsesperioden og de første tre måneders ledighed. Vi er nu et år inde i forsøgsperioden og gør status på, hvad de foreløbige erfaringer fortæller. Har forsøget den ønskede effekt?

v/ Maria Schack Vindum, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (ikke bekræftet) og Verner Sand Kirk, direktør i Danske A-kasser

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært? (fællesmøde med uddannelsespolitisk netværk)

Tirsdag den 16. marts 2021, 09.15 -12.00

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund (3F) og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri

Departementschefen har ordet

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00

Beskæftigelsesministeriet har fået en ny mand ved roret. På dagens netværksmøde vil den nye departementschef i Beskæftigelsesministeriet sætte rammen om det kommende arbejdsmarkedspolitiske år, med tilbagetrækningsreformer, ydelseskommissioner og tårnhøj arbejdsløshed. Hvad kan vi forvente af initiativer på beskæftigelsesområdet ovenpå et ekstraordinært 2020?

v/ Søren Kryhlmand, departementschef i Beskæftigelsesministeriet (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer