Hvordan fremtidssikrer vi det danske arbejdsmarked?

 

Det danske arbejdsmarked er konstant på den politiske dagsorden, og regeringens politiske eftermæle bliver ofte vurderet med fokus på ledighed og beskæftigelse. Men hvilke faktorer påvirker beskæftigelsen, og hvornår er politiske reformer nødvendige? Hvordan bliver reguleringen udformet? Er den danske model og flexicurity-systemet holdbart, når der med globaliseringen og international konkurrence følger nye spilleregler for dansk beskæftigelsespolitik?

Samuelsens beskæftigelsespolitiske netværk tager fat på de store, politiske spørgsmål og undersøger udfordringerne på beskæftigelsesområdet med oplæg fra en række af landets beslutningstagere, forskere og praktikere. Vi sætter fokus på både den særlige danske beskæftigelsespolitik, hvordan den udfordres og udvikles, og hvordan det danske arbejdsmarked er organiseret og reguleres i samspil mellem arbejdsmarkedets parter, politikere og myndigheder.

På hvert møde vil vi sætte fokus på et aktuelt emne eller proces. Det kan både være en politisk udfordring og en aktuel proces, som det kan være de brede beskæftigelsespolitiske dilemmaer. På hvert netværksmøde vil vi få perspektiver på dagens tema fra forskellige nøgleaktører, og vi vil skabe rum til åben diskussion og sparring netværksdeltagerne imellem. Netværket samler aktører, der arbejder med beskæftigelsespolitik fra forskellige vinkler, og det udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for faglige debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder

Netværket samler ledere og nøglemedarbejdere på tværs af beskæftigelsesområdet fra stat, kommune, interesseorganisation, forening og den private sektor, der arbejder med beskæftigelsespolitik, den danske model og regulering af det danske arbejdsmarked. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken. Møderne faciliteres af Morten Binder, direktør i HK’s A-kasse. Morten Binder har tidligere været direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), administrerende direktør i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og kontorchef i Finansministeriet. Morten er uddannet cand.polit., ph.d., fra Københavns Universitet 1997.

Pris og tilmelding

Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 15.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer