Hvordan fremtidssikrer vi det danske arbejdsmarked?

Beskæftigelsespolitik og arbejdsmarked er konstant på den politiske dagsorden, og regeringers politiske eftermæle bliver ofte vurderet med inddragelse af arbejdsløshedstallene. Men hvad påvirker beskæftigelsen, og hvornår er politiske reformer nødvendige? Er flexicurity og "den danske model" langtidsholdbar, og medfører globaliseringen og international konkurrence nye spilleregler for dansk beskæftigelsespolitik? Samuelsens beskæftigelsespolitiske netværk tager fat på de store, politiske spørgsmål og undersøger udfordringerne på beskæftigelsesområdet med oplæg fra en række af landets beslutningstagere, forskere og praktikere.

Netværket samler aktører, der arbejder med beskæftigelsespolitik fra forskellige vinkler, og det udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i beskæftigelsessektoren fra det offentlige, interesseorganisationer, foreninger og fra den private sektor. Netværksmøderne bliver faciliteret af Bo Smith, fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet. Der afholdes seks netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Facilitator

Bo Smith

Beskæftigelsesministeriet 1998-2013, før da karriere i forskellige ministerier, i Københavns Amt og i Datacentralen A/S. I dag bl.a. chefforhandler for en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, European Spallation Source i Lund. Bo Smith faciliterer møderne i vores Beskæftigelsespolitiske netværk og vores netværk om Offentlig Styring.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.