Møderække

Netværk for offentlig styring - mødeprogram

3 års fødselsdagsfest for udflytningerne

Torsdag den 23. august 2018, 09.15 -12.00

Venstre-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytningen af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Udflytningsplanen kan hermed fejre 3 års fødselsdag i efteråret 2018, men spørgsmålet er, om der overhoved er noget fejre? Hvad giver det af udfordringer for de enkelte udflytningsramte organisationer? Vi inviterer Færdselsstyrelsens direktør og formanden for DJØF Offentlig til at fortælle om processen og de erfaringer, der kan gøres på baggrund af etableringen af den helt nye styrelse i Ribe med 65 medarbejdere.

v/ Stefan Søsted, direktør i Færdselstyrelsen og Sara Gundelach Vergo, formand for DJØF Offentlig (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Reformimplementering under stor opmærksomhed

Torsdag den 20. september 2018, 09.15 -12.00

I 2006 vedtog Folketinget den mest omfattende politireform i nyere tid, som bl.a. reducerede antallet af politikredse fra 54 til 12. Implementeringen af reformen skete samtidig med en masse nye udfordringer for politiet i form af terror og cyberkriminalitet. Samtidig var den politiske bevågenhed stor, og reformen blev krydret med nye politiuddannelser og politiskoler. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg gæster netværket, for at fortælle om arbejdet med implementering af politireformen i en stormfuld tid.

v/ Jens Henrik Højbjerg, Rigspolitichef

Forholdet mellem Christiansborg og lokalpolitik

Mandag den 26. november 2018, 15.00 -17.00

Ifølge Grundloven har kommunerne ”ret til, under statens tilsyn, selvstændigt at styre deres anliggender vil blive ordnet ved lov”. Men hvordan står det egentlig til med det kommunale selvstyre? Har de kommunale politikere råderum til at lave lokale velfærdsprioriteringer, eller har Christiansborg helt overtaget styringen? Vi inviterer tre kommunalordførere til debat om forholdet mellem det nationale og kommunale politiske niveau.

v/ Magnus Heunicke (S), Carl Holst (V) og Villum Christensen (LA)

”Everybody loves a scandal” – kan vi bevare den offentlige sektors troværdighed?

Tirsdag den 5. februar 2019, 09.15 -12.00

Danmark har internationalt ry for at have en meget lav grad af korruption i det offentlige. Alligevel viser undersøgelser, at danskernes tillid til embedsværket er i frit fald. En række offentlige skandalesager har over de seneste år sat spørgsmålstegn ved den offentlige sektors troværdige renommé. På dagens møde giver Morten Pihl et journalistisk perspektiv på mediernes fokus på offentlige "møgsager" og på, hvorfor disse sager får så meget spalteplads. Vi får også besøg af Pernille Boye Koch til en snak om, hvilke konsekvenser skandalerne har for presset på den offentlige medarbejder og leder.

v/ Pernille Boye Koch, lektor, Roskilde Universitet og Morten Pihl, journalist, Jyllands-Postens gravergruppe

Digital opbremsning eller foden på speederen?

Tirsdag den 19. marts 2019, 09.15 -12.00

Digitaliseringsstyrelsen er vokset mærkbart og har haft en central rolle i alle store forandringer inden for borgerens møde med den offentlige forvaltning de senere år. Har vi plukket de lavt hængende frugter i den digitale omstilling, og er det slut med megaprojekter - eller har vi mange flere i vente? Hvordan sikrer vi at beslutningstagere, medarbejdere og borgere kan nå at tilpasse sig den offentlige sektors nye digitale virkelighed? Styrelsens direktør giver os et indblik i fremtidens digitale dagsorden.

v/ Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Fritænkere og ildsjæle - nye typer af offentlige ledere?

Torsdag den 2. maj 2019, 14.30 -17.15

En kompleks virkelighed for den offentlige sektor og et politisk ønske om besparelser og fornyelse stiller flere og nye krav til fremtidens offentlige ledere. På dagens møde sætter vi fokus på, hvilke kompetencer der bliver nødvendige for fremtidens offentlige ledere og hvilke nye vilkår de møder. Først giver vi ordet til en garvet departementschef med erfaring fra adskillige ministerier. Vi får også besøg af Det Kongelige Teaters nye teaterchef til en snak om, hvilke ledelseserfaringer han trækker på i skiftet fra at have været kunstnerisk leder til at være administrativ leder.

v/ Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kasper Holten, teaterchef, Det Kongelige Teater (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk