Møderække

IT og uddannelse: Hvordan sikrer vi fremtidens kvalificerede arbejdskraft

Mandag den 26. februar 2018, 09.15 -12.00

Skal kodning på skoleskemaet i folkeskolen med det formål at skabe digital forståelse, digital dannelse og nødvendige færdigheder for børn og unge? Kan det sikre, at flere søger mod ITU, eller skal der andre midler i brug? Er de frivillige initiativer nok eller skal der politiske tiltag til? Ove Christensen, uddannelsesforsker ved UC Sjælland, og Louise Overgaard, formand for Coding Pirates, gæster netværket for at tale om, hvordan uddannelsessystemet skal klæde børn og unge på til fremtidens arbejdsmarked og om kodning på skoleskemaet.

v/ Ove Christensen, uddannelsesforsker ved UC Sjælland og Louise Overgaard formand for Coding Pirates

Hvordan finder vi den rette balance mellem erhvervs- og gymnasielle uddannelser?

Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00

Hvad er det for en udvikling, der har præget den uddannelsespolitiske dagsorden de seneste år, og hvilken kurs er der sat for fremtidens uddannelsespolitik? Og hvordan får vi skabt den rette balance mellem gymnasielle og erhvervsrettede ungdomsuddannelser? Disse spørgsmål vil vi diskutere, når vi på dagens møde får besøg af Jacob Mark, MF’er for SF og medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget samt Undervisningsudvalget.

V/ Jacob Mark, MF’er for SF og medlem af uddannelses- og forskningsudvalget samt undervisningsudvalget

Nutidens uddannelse og fremtidens krav

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer vi, at de værktøjer, som uddannelsessystemet ruster de unge med, passer til arbejdsmarkedets krav - både i den nære fremtid og om 30 år? Og hvilken betydning har den fremherskende digitalisering for de kompetencer, som efterspørges? Anne Skare Nielsen, der er fremtidsforsker og stifter af Future Navigator, kommer med sine bud på, hvordan uddannelsessytemet kan forberede nutidens unge på at imødekomme de krav, de vil møde i fremtiden.

v/ Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og partner, Future Navigator

Hvordan skaber vi bedre sammenhæng på uddannelsesområdet?

Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00

Hvordan kan vi blive bedre til at sikre en solid kobling melllem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser og derved øge sammenhængskraften i uddannnelsessektoren? Vi spørger Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL og tidl. afdelingschef i Undervisningsministeriet, hvordan KL søger at fremme samarbejder mellem de forskellige institutioner, og hvad der i praksis skal til for at skabe sammenhængende uddannelse hele vejen fra barndom til ungdomsårene?

v/ Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

Styring – mellem tillid og ansvar

Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00

Hvordan kan man lægge mere tillid og ansvar ud lokalt til uddannelsesinstitutionerne? På dagens møde får netværket besøg af departementschefen i Undervisningsministeriet Jesper Fisker der giver sine bud på dette og diskuterer med netværket, om man kan ændre på styringen fra Slotsholmen, og hvorvidt der bør lægges mere selvbestemmelse ud til uddannelsesinstitutionerne.

v/ Jesper Fisker, departementschef, Undervisningsministeriet