Møderække

Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Nutidens uddannelse og fremtidens krav

Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00

Hvordan sikrer vi, at de værktøjer som uddannelsessystemet ruster de unge med i dag også passer til arbejdsmarkedets krav i fremtiden - både i den nære fremtid og på den helt lange bane? Hvilken rolle spiller den fremherskende digitalisering for de kompetencer, som efterspørges i fremtiden? Netværket får besøg af Anne Skare Nielsen, der er fremtidsforsker og stifter af Future Navigator, og hun vil give sine bud på, hvordan uddannelsessystemet kan forberede nutidens unge på at leve op til fremtidens krav.

v/ Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og partner, Future Navigator

Hvordan skaber vi bedre sammenhæng på uddannelsesområdet?

Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00

Hvilke værktøjer skal vi have fat i for at blive bedre til at sikre en solid kobling melllem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser og øge sammenhængskraften i uddannnelsessektoren? Vi spørger Arne Eggert, der er udviklingsdirektør i KL og forhenværende afdelingschef i Undervisningsministeriet, hvordan KL forsøger at fremme samarbejder mellem de forskellige institutioner, og hvad der i praksis skal til for at skabe sammenhængende uddannelsesforløb hele vejen fra barndom til ungdomsårene.

v/ Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk