Det politiske spotlys har helt usædvanligt ramt den røde bygning og dens regnemodeller

Hvad betyder Finansministeriets regnemodeller for den førte politik og fremtidens reformer? Og kan beregningerne i den røde bygning blive påvirket af andre aktører? Det politiske spotlys har helt usædvanligt ramt den røde bygning og dens regnemodeller, og et stigende pres fra mange kanter kræver nytænkning. For Finansministeriets magt over de fleste politikområder er ikke til at overse, og det er afgørende at forstå regnemaskinerne, hvis man ønsker at påvirke fremtidens politik. Derfor tager netværket fat i økonomiens magt i politik, og det giver et indblik i opbygning, logikker og sorte huller i regnemodellerne. Desuden bliver mulighederne for at påvirke og udvikle regnemodellerne debatteret.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og medarbejdere i centraladministrationen, virksomheder og interesseorganisationer, som eksempelvis ønsker at forstå regnemodellernes logikker i forbindelse med interessevaretagelse . Netværksmøderne bliver holdt med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - primært i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Netværksmøderne bliver faciliteret af Nina Smith, fhv. økonomisk vismand.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene.

Facilitator

Nina Smith

87 16 55 65

nsmith@econ.au.dk

Tidligere økonomisk vismand og nu tilknyttet Det Økonomiske Råd som særlig sagkyndig. Hun er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og bestrider et utal af bestyrelsesposter. Blandt andet er Nina bestyrelsesformand i KORA, næstformand i foreningen Nykredit og bestyrelsesmedlem i Carlsberg og Nykredit Realkredit. Hun har også bestridt en del kommissionsposter, senest formandskabet i regeringens dagpengekommision og medlem af Velfærdskommission og Socialkommission. Nina Smith faciliterer møderne i netværket for politik og økonomi.

Hvis du vil vide mere om netværkene, så udfyld nedenstående kontaktformular, så ringer Samuelsen dig op.