• Se alle

  Hvad skal vi med samskabelse og borgerinddragelse? - Det nære sundhedsvæsen - København
  Torsdag den 18. januar 2018, 09.15 -12.00
  Sundhedsydelserne er under konstant pres for at blive mere effektive, og samtidig er der enormt høje krav til kvaliteten af sundhedssektoren og tilfredsheden blandt borgerne. Samskabelse og borgerinddragelse er blevet buzzwords, der skal få ligningen til at gå op i sundhedsvæsenet. Men hvad er det egentlig godt for i det nære sundhedsvæsen? Hvilken værdi kan det skabe for borgerne – og hvordan kan samskabelse fungere som andet og mere end et effektiviseringsredskab? Og hvilke udfordringer støder vi på i forhold til at engagere borgere og patienter såvel som de fagprofessionelle?
  v/ Helle Hygum Espersen, senior projektleder i VIVE, cand. Mag. og master i socialt entreprenørskab

  Topembedsmandens rolle - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 22. januar 2018, 09.15 -12.00
  Som departementschef i Finansministeriet sidder Martin Præstegaard som den administrative leder i et yderst centralt ministerium på Slotsholmen. Hvordan håndterer man bedst krydspresset fra de mange interesseorganisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, som ønsker indflydelse? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet? På dagens møde vil Martin Præstegaard indvie netværket i både udfordringer og succeser i det daglige arbejde i centraladministrationens top.
  v/ Martin Præstegaard, departementschef i Finansministeriet

  Er finansministeriets magt blevet for stor? - Særarrangement
  Mandag den 22. januar 2018, 15.00 -17.00
  Finansministeriets magt er steget og magten rækker i dag dybt ind i enkelte detaljer hos alle fagministerier. Ministeriets koordinerende rolle har afgørende betydning for de resterende ministeriers arbejde, og ifølge kritikere er det til stor fare for ressortområdernes ekspertise. Er finansministeriets politiske magt blev for stor? Er det finansministeriets faglighed og logik, der dikterer? Og står denne magt i vejen for innovation og nytænkning i de resterende ministerier? Samuelsen inviterer vores medlemmer til en eksklusiv debat mellem politikere og fagfolk om finansministeriets magt og virke i dagens Danmark. Tilmelding til arrangementet: skriv til sd@samu.dk
  v/ Sofie Carsten Nielsen, tidligere minister og næstformand i Radikale Venstre, Jacob Jensen, finansordfører for V, Lisbeth Bech Poulsen, finansordfører for SF, Jørgen Rosted, fhv. departementschef i Erhvervsministeriet, Hans Engell, politisk kommentator, fhv. formand for Det Konservative Folkeparti og tidligere minister, Niels Fuglsang, ph.d., CBS (Arrangementet afholdes i SOHO, Flæsketorvet 68, 1 1711 København V)

  Meningsdannelse i ekkokamre: Meningsbobler på og udenfor facebook - Mediepolitisk netværk
  Tirsdag den 23. januar 2018, 09.15 -12.00
  Den politiske debat rykkes i stigende grad over på holdningsopdelte sociale medier, blogs og alternative nyhedssider. Hvad betyder det for befolkningens meningsdannelse og beslutning i stemmeboksen? Og hvordan bør de etablerede medier reagere? På mødet får netværket besøg af to prominente gæster, der bidrager med hver deres vinkel på dagens problemstilling. Forsker Vincent F. Hendricks præsenterer sin teoretiske forståelse af fænomener som meningsbobler og ekkokamre. Debatredaktør på Berlingske Anne Sophia Hermansen giver et konkret indblik i, hvordan avisen arbejder med at skabe en platform for debat, der dæmmer op for disse online fænomener, der kan virke skadende for den oplysende debat.
  v/ Vincent F. Hendricks, professor og leder af Center for Boblestudier, Københavns Universitet og Anne Sophia Hermansen, debatredaktør på Berlingske (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Nudging: Vejen til effektfulde reformer? - Offentlig styring
  Tirsdag den 23. januar 2018, 09.15 -12.00
  Omfattende reformer af dagpenge og kontanthjælp er rullet henover beskæftigelsesområdet. Men hvordan sikrer vi, at reformerne virker efter hensigten? Med nudging og adfærdsdesign forsøger Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via et flerårigt projekt at sætte den økonomisk-psykologiske videnskab på arbejde for at sikre størst mulig effekt af de mange reformer. På dagens møde gæster direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Morten Binder netværket og deler sine erfaringer med, hvorvidt vi kan "puffe" os til en bedre beskæftigelsesindsats.
  v/ Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (BEMÆRK: Mødested, Børsen, 1217 København K)

  Uddannelsespolitisk debat - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 24. januar 2018, 09.15 -12.00
  Vi inviterer fire markante folketingspolitikere på uddannelsesområdet til debat - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes uddannelsespolitiske program, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til uddannelsespolitikken? Efter fire korte indledende oplæg får netværket mulighed for at stille spørgsmål til panelet med udgangspunkt i de temaer, der på mødetidspunktet står højst på den politiske dagsorden.
  v/ Alex Ahrendtsen (DF), Carolina Magdalene Maier (ALT), Annie Matthiesen (V) og Jacob Mark (SF)

  Dannelse og uddannelse: Modsætninger eller hinandens forudsætninger? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 24. januar 2018, 09.15 -12.00
  Skal landets skoler fokusere på uddannelse til arbejdsmarkedet eller dannelse til livet? Og hvad er egentlig forskellen på at være menneske og borger? På dagens møde får netværket besøg af to markante skikkelser i dannelsesdebatten: Leo Komischke-Konnerup, der har skrevet bogen ”Menneske eller borger – skolens pædagogiske grundproblem” og Jens Erik Kristensen, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. På mødet fremlægger de deres syn på dannelse i det danske uddannelsessystem nu og i fremtiden og lægger op til debat i netværket.
  v/ Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent, forskning og udvikling, UC SYD og Jens Erik Kristensen, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (BEMÆRK: Mødested VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, lokale D2.02)

  Digitalisering og datadeling – mere sundhed for pengene? - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -12.00
  I 2017 udløber Den Nationale strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller på mødet om, hvordan de fire år med strategien er gået, og om man har nået målet om at styrke mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. Udfordringerne med digital deling af sundhedsdata mellem de forskellige niveauer i det danske sundhedssystem bliver sat i perspektiv, og vi diskuterer, hvilke udfordringer der vil præge sundhedssystemet fremadrettet.
  v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

  Afgiftssystemet: Er det en ommer? - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -12.00
  Det nuværende afgiftssystem er unødigt dyrt for det danske samfund og er ikke effektivt i forhold til at regulere forbruget i en mere bæredygtig retning. Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd kan statskassen hente flere milliarder kroner årligt ved at nedsætte afgiften på el og vand samt at fastsætte ensartede afgifter på alle brændsler, som både virksomheder og private skal betale. Vi inviterer til diskussion med miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen om eksisterende uhensigtsmæssige incitamentstrukturer og om hvilke tanker, visioner og beregninger, der ligger bag en potentiel nytænkning af systemet.
  v/ Lars Gårn Hansen, miljøøkonomisk vismand

  Børsnotering aflyst: Hvad nu? - Finanssektornetværket
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -11.00
  Landets suverænt største boligudlåner, Nykredit, aflyser sin planlagte børsnotering og henter i stedet friske milliarder hos en håndfuld pensionskasser. Hvorfor fuldførte Nykredit ikke planen om en børsnotering? Hvad er planen nu? Og kan en børsnotering komme på tale i fremtiden? Nykredits koncerndirektør David Hellemann fortæller, hvorfor de droppede den planlagte børsnotering, og hvilke overvejelser der spillede ind i beslutningen.
  v/ David Hellemann, koncerndirektør, Nykredit

  Ministerens visioner - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er status på bygge- og boligpolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen gæster netværket og fortæller om sine visioner på området. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens bygge- og boligpolitik? Hvad er status efter det første år på posten? Og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister (BEMÆRK: Mødet afholdes i SOHO, Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Ny mand på den grønne front - Miljøpolitisk netværk
  Torsdag den 1. februar 2018, 09.15 -12.00
  Søren Bojer Nielsen tiltrådte i januar 2017 som ny direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Efter flere år med kollektiv ledelse af Danmarks største grønne naturorganisation, skal Søren nu som ene øverstkommanderende svinge taktstokken. Hvad er hans visioner for organisationen? Hvordan leder man bedst medarbejdere med høj faglig indsigt og værdibåret motivation? Og hvor findes balancen mellem professionalisme i arbejdet udadtil og medlemsinddragelse i en frivilligorganisation med over 130.000 medlemmer? Søren Bojer Nielsen gæster netværket til en snak om, hvordan han vil bruge sin ledelseserfaring fra kulturområdet til at lede vejen mod en grønnere fremtid.
  v/ Søren Bojer Nielsen, adm. direktør, Danmarks Naturfredningsforening

  Aktuelle problemstillinger i beskæftigelsespolitikken - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 1. februar 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan styrer man den beskæftigelsespolitiske indsats i Danmark? Som departementschef er Jakob Jensen i sit daglige virke tæt på beskæftigelsespolitikken, som den udformes af ministeren, Folketinget og de mange aktører og interessenter på beskæftigelsesområdet. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra hans stol, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt? Vi inviterer departementschef Jakob Jensen til debat.
  v/ Jakob Jensen, departementschef i Beskæftigelsesministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Corydon: Tanker inde- og udefra den røde bygning - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Torsdag den 1. februar 2018, 15.00 -17.45
  Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) sidder i dag som global direktør i den verdenskendte management- og konsulentvirksomhed Mckinsey. Corydon fortæller bl.a. om arbejdet med at rådgive ikke blot danske men også internationale myndigheder. Han deler ud af sine erfaringer både som modtager af politisk rådgivning som finansminister og i sin nye rolle på den anden side af bordet i det berømte og berygtede konsulenthus.
  v/ Bjarne Corydon, global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister (Mødet afholdes i SOHO, Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Danmarks egen Doktor Watson - Digitaliseringsnetværk
  Fredag den 2. februar 2018, 09.15 -12.00
  På hospitalsgange rundt om i hele verden vinder kognitiv databehandling, robotter og kunstig intelligens indpas i mere eller mindre stilhed i offentligheden. På dagens netværksmøde tager vi turen til Rigshospitalet, hvor kræftlæger nu får assistance af robotten Doktor Watson. Her får vi et indblik i, hvor hurtigt og relativt simpelt, man kan analysere sammenhænge i data og få overraskende gode resultater – og måske skabe fundamentet for Danmarks kommende vækstmotor. Kigger vi i virkeligheden på fremtidens sundhedssystem, når vi kigger på Doktor Watson? Kan teknologien være svaret på det økonomiske pres på sundhedssektoren og manglen på speciallæger rundt om i landet? Bør vi glemme frygten for udviklingen af science fiction-agtige sygehuse med mekaniske robotlæger eller kaster vi os for blindt i armene på teknologien?
  v/ Claus Hansen, specialkonsulent i Center for Regional Udvikling, Forskning og Innovation i Region Hovedstaden (ikke endeligt bekræftet) og Peter Mortensen, Watson Health Executive hos IBM (fællesmøde med Sundhedspolitisk netværk)

  Mød Danmarks egen Doktor Watson - Sundhedspolitisk netværk
  Fredag den 2. februar 2018, 09.15 -12.00
  På hospitalsgange rundt om i hele verden vinder kognitiv databehandling, robotter og kunstig intelligens indpas. På dagens møde får vi et indblik i, hvordan kræftlæger assisteres af robotten Doktor Watson. Kigger vi i virkeligheden på fremtidens sundhedssystem, når vi kigger på Doktor Watson? Kan teknologien være svaret på det økonomiske pres på sundhedssektoren og manglen på speciallæger rundt om i landet? Bør vi glemme frygten for udviklingen af science fiction-agtige sygehuse med mekaniske robotlæger eller kaster vi os for blindt i armene på teknologien?
  v/ Claus Hansen, specialkonsulent i Center for Regional Udvikling, Forskning og Innovation i Region Hovedstaden og Peter Mortensen, Watson Health Executive hos IBM (fællesmøde med Digitaliseringnetværket)

  Gentænk dit Folkemøde - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 6. februar 2018, 09.15 -12.00
  Folkemødet har de sidste år haft vokseværk, og er derfor flyttet ud af kommunens hænder og over i en nystartet forening, Foreningen Folkemødet, som nu har ansvaret for at føre hele Danmarks politikfestival ind i fremtiden. Fremtidssikringen af Folkemødet indebærer bl.a., at der fremover skal være færre, men bedre events. Efter disse ændringer kan arrangører derfor være nødt til at droppe den klassiske paneldebat og nytænke deres events. Hvordan kan PA-folket sikre sig stadig at få et godt udbytte af deres deltagelse? Vi får besøg af Folkemødets nye styrmand, som fortæller om Folkemødets nye kurs og giver tips til, hvordan du selv kan forbedre din deltagelse og udbytte.
  v/ Mads Akselbo Holm, direktør, Folkemødet

  Fødevarelobbyisme - Fødevarepolitisk netværk
  Onsdag den 7. februar 2018, 09.45 -12.00
  Hvad er god fødevarelobbyisme, og hvordan forholder man sig som interessent til de mange organisationer og interesser på området? Dagens oplægsholdere giver eksempler fra begge sider af bordet på, hvornår interessevaretagelse virker, og hvad man skal være opmærksom på som fødevarelobbyist.
  v/ Leif Nielsen, branchedirektør i DI og Ib Byrge, seniorrådgiver i Rud Pedersen og tidl. dep. chef.

  Århus kulturhovedstad anno 2017 - Kulturpolitisk netværk
  Fredag den 9. februar 2018, 09.30 -12.15
  I 2017 har Århus ageret kulturhovedstad for Danmark og resten af Europa. Politikens kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen gæster netværket og giver sin vurdering af projektet: Hvordan fungerede det, og hvilken effekt har det haft? Samtidig inviterer vi strategisk rådgiver i Fonden Aarhus 2017 Carsten Holst til en snak om hensigterne med Århus som kulturhovedstad, og hvordan kunst og kultur anvendes til regionalt at udvikle området. Hvad har det betydet for byen i et bredere perspektiv? Og hvad er fremtidsudsigterne for Aarhus efter 2017, når stafetten gives videre til næste europæiske kulturhovedstad?
  v/ Mette Davidsen-Nielsen, kulturredaktør, Politiken og Rebecca Matthews, CEO, Fonden Aarhus 2017 (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Når den politiske krise kradser - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 20. februar 2018, 09.15 -12.00
  Det voksende medietryk og de nye journalistiske arbejdsmetoder kan skabe en voldsom medieorkan, der kan få stor betydning for aktører, der bevæger sig på den politiske scene - både i forhold til omdømme, profil, bundlinje og vælgertilslutning. Men hvorfor er den politiske krise så svær at håndtere? Politisk journalist på Ekstra Bladet Per Mathiessen fortæller om, hvordan han anskuer den politiske krise fra et journalistisk perspektiv, mens pressechef i Liberal Alliance Line Ernlund giver et indblik i krisehåndtering set fra et politisk perspektiv.
  v/ Per Mathiessen, politisk journalist på Ekstra Bladet og Line Ernlund, pressechef for LA (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Form funktionelle forandringer – design som innovationsværktøj - Offentlig Innovation
  Torsdag den 22. februar 2018, 09.15 -12.00
  Kan designværktøjer fremme innovationsprocessen? Offentlig innovations "grand old man" Christian Bason mener, at designledelse kan være det næste skridt i udviklingen af den offentlige sektor. Designtænkning sætter fokus på kerneopgaven og søger at forstå brugernes virkelighed. Gennem en række eksempler viser Bason, hvordan design kan være med til at igangsætte meningsfuld forandring i organisationer og skabe nye og bedre produkter og services.
  v/ Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center

  IT og uddannelse: Hvordan sikrer vi fremtidens kvalificerede arbejdskraft - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 26. februar 2018, 09.15 -12.00
  Skal kodning på skoleskemaet i folkeskolen med det formål at skabe digital forståelse, digital dannelse og nødvendige færdigheder for børn og unge? Kan det sikre, at vi får innovations- og teknologi kompetente folk i alle brancher, eller skal der andre midler i brug? Er de frivillige initiativer nok eller skal der politiske tiltag til? Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, og Louise Overgaard, formand for Coding Pirates, gæster netværket til en snak om, hvordan uddannelsessystemet skal klæde børn og unge på i dag - og hvad uddannelsessystemet skal klæde dem på til.
  v/ Louise Overgaard, formand for Coding Pirates samt International Innovation Lead ITK Aarhus Kommune og Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA

  Socialdemokratiets integrationspolitik - Integrationspolitisk netværk
  Mandag den 26. februar 2018, 09.15 -12.00
  Vi inviterer Socialdemokratiets Dan Jørgensen til oplæg og diskussion om partiets nuværende integrationspolitik og fremtidige dagsorden, såfremt partiet får magten efter næste folketingsvalg. Hvad er visionerne og målet med socialdemokratiets integrationspolitik? Og hvad er sammenhængen mellem den konkrete politik på området og den klassiske socialdemokratiske politik?
  v/ Dan Jørgensen (S), næstformand i Socialdemokratiets gruppeledelse

  Teknologiske muligheder: En styrke eller et problem? - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 27. februar 2018, 09.15 -12.00
  Rådgivning på snapchat, overvågning på facebook og selvbetjening på digitale platforme. Den teknologiske udvikling giver mange nye muligheder på det sociale område, men den åbner også op for nogle udfordringer og etiske dilemmaer. For hvor går grænsen mellem på den ene side bedre og mere effektiv hjælp og på den anden side overvågning og invasion af folks privatliv? Og hvornår skader de nye teknologiske muligheder mere, end de gavner? Ole Bech Lykkebo, analysechef ved Center for Offentlig Innovation, og Villads Back Petersen, temachef i Social Udviklingscenter, giver deres vurderinger af muligheder og udfordringer ved den nye teknologi.
  v/ Ole Bech Lykkebo, analysechef hos Center for Offentlig Innovation og Villads Back Petersen, temachef for 'teknologiområdet' i Social Udviklingscenter (SUS)

  Ministeren har ordet - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 1. marts 2018, 09.15 -12.00
  Transportministeren sidder på et nøgleområde, når det handler om at sikre landets sammenhængskraft. Samtidig er transportområdet også et af de områder, hvor der investeres flest penge. På mødet vil ministeren give et indblik i de aktuelle store sager, der ligger på hans bord, og han vil også se fremad på de forhandlinger og begivenheder, der i fremtiden vil præge området.
  v/ Ole Birk Olesen, transportminister (LA)

  Den store kommunale udligningskamp - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. marts 2018, 09.15 -12.00
  Kommunerne står normalt skulder ved skulder, når det drejer sig om kommunernes økonomi. Men dette er langt fra tilfældet i forhold til den mellemkommunale udligning fra fattig til rig eller mellem by og land. Debatten om ”udkantsdanmark” har også reaktualiseret debatten om fordelingen af de mange milliarder mellem kommunerne. Vi har inviteret VIVE til at udlægge udviklingen og status i den komplicerede mellemkommunale udligning, og herefter tager vi diskussionen om det nuværende udligningssystem op med to borgmestre med meget forskellige syn på sagen.
  v/ Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund, Hans Toft (K), borgmester i Gentofte og Kurt Houlberg, kommunalforsker hos VIVE (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Symbioser: One man’s trash another man’s treasure - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. marts 2018, 09.15 -12.00
  Spildevandsslam kan være en værdifuld ressource, der kan omdannes til energi. Organiske rester fra én virksomhed kan udnyttes i en anden virksomheds produktion. Overskydende biogas fra renseanlæg kan fortrænge brugen af fossile brændsler hos nærliggende virksomheder, og overskudsvarme fra forskellige processer kan leveres til det lokale fjernvarmeselskabs net. På dagens møde stiller vi skarpt på arbejdet med symbioser. Hvordan organiserer man symbioser på tværs af private virksomheder, offentlige selskaber og kommunale aktører? Og hvad er de helt konkrete gevinster og udfordringer?
  v/ Per Møller, Head of Symbiosis Center Denmark og Søren Støvring, adm. direktør, Hillerød Forsyning, Symbiose Hillerød (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Civilsamfundets rolle i fremtiden - Velfærdspolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 7. marts 2018, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle kan og skal frivillige sociale aktører spille i fremtidens velfærdssytem, hvis velfærdskabalen skal gå op? Hvilke ydelser og goder skal civilsamfundet kunne levere, og hvor går grænsen for, hvilke roller og opgaver civilsamfundet kan udfylde og hvilke, der bør varetages af offentlige aktører? I Odense skal Center for Civilsamfund sikre én samlet indgang til Odense kommune for de frivillige, foreninger og aktive borgere. Chef for Center for Civilsamfund, Anna Marie Hangaard Jensen, fortæller på dagens møde om, hvilke muligheder, der er for civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdssystem og hvilke faldgruber, der er.
  v/ Anna Marie Hangaard Jensen, chef for Center for Civilsamfund

  Fremtidens sundhedsledelse – hvad virker? - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Torsdag den 8. marts 2018, 09.15 -12.00
  Den øgede efterspørgsel på sundhedsydelser skaber en række udfordringer på udbudssiden i det nære sundhedsvæsen. Landets kommuner, regioner og praktiserende læger skal finde nye løsninger i en virkelighed, der er præget af stram udgiftsstyring og faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft. Med projektet ”Sundhedsstrategisk Ledelse” har fire kommuner i samarbejde med regionshospitaler og almene praksisser udviklet forslag til konkrete løsninger på de aktuelle problemstillinger. To centrale aktører i projektet, Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune og Svend Kier, praktiserende læge, fortæller på dagens møde om erfaringerne med projektet.
  v/ Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune og Svend Kier, praktiserende læge og praksiskoordinator

  Virksomheder og miljøet: Investeringer der betaler sig? - Miljøpolitisk netværk
  Mandag den 12. marts 2018, 09.15 -12.00
  Virksomhederne er en vigtig spiller i kampen for et bedre miljø. Carlsberg er i færd med at fastsætte langsigtede mål for virksomhedens miljøpåvirkning og vil gennem en mere integreret tilgang til bæredygtighed arbejde på at være i front, når det handler om at skabe positive forandringer. Vi spørger Simon Boas Hoffmeyer, director for Carlsbergs Sustainability Group, hvordan man som virksomhed arbejder med bæredygtighedsdagsordenen til gavn for både miljø og bundlinje?
  v/ Simon Boas Hoffmeyer, Director, Group Sustainability at Carlsberg Group

  Fremtidens sundhedsledelse – hvad virker? - Det nære sundhedsvæsen - København
  Tirsdag den 13. marts 2018, 09.15 -12.00
  Øget efterspørgsel på sundhedsydelser skaber en række udfordringer på udbudssiden i det nære sundhedsvæsen. Landets kommuner, regioner og praktiserende læger står overfor at skulle finde nye løsninger i en virkelighed, der er præget af stram udgiftsstyring, faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft og manglende viden om, hvilke indsatser, der skaber mest værdi for pengene. Det skaber en kompleks ledelsesopgave. Med projektet ”Sundhedsstrategisk Ledelse” har fire kommuner i Region Midtjylland i samarbejde med Regionshospitaler og med indspark fra den almene praksis udviklet forslag til konkrete løsninger på de aktuelle problemstillinger.
  v/ Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune og Svend Kier, praktiserende læge og praksiskoordinator (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  De store IT-investeringer i staten - og skandalerne - Digitaliseringsnetværk
  Onsdag den 14. marts 2018, 09.15 -12.00
  For dyrt, for besværligt og forsinket. Sådan har kritikken ofte lydt om statens store IT-investeringer. Hvad og hvorfor går det galt? Hvad er konsekvenserne for fagpersoner og politikere, når debatten om IT-investeringerne rykkes fra aktørernes mødelokaler til borgernes dagligstue? På dagens møde gæster Mogens Pedersen, formand for IT-rådet, og Michael Lund, journalist hos Berlingskes gravegruppe, netværket for at fortælle hvornår og hvorfor IT-investeringer kan skabe forsidestof og politisk pres.
  v/ Mogens Pedersen, formand, IT-rådet og Michael Lund, journalist, Berlingskes gravegruppe

  Lobbyisternes favoritparti - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 14. marts 2018, 09.15 -12.00
  Dansk Folkepartis størrelse og position gør, at partiets politikere altid er omsværmet af lobbyister. Næsten lige meget hvilket politisk område der er tale om, så spiller Dansk Folkeparti en afgørende rolle i beslutningsprocessen. Men hvordan kommer man bedst i kontakt med DF’s politikere? Og er der ting, man aldrig må gøre, når man som lobbyist banker på DF’s dør. Dansk Folkepartis pressechef gennem 12 år giver os et indblik i, hvordan man som lobbyist bedst adresserer partiet.
  v/ Søren Søndergaard, pressechef, Dansk Folkeparti (BEMÆRK: Mødet afholdes i DFs gruppeværelse på Christiansborg)

  Connie Hedegaard: Nationale og globale erfaringer -
  Onsdag den 14. marts 2018, 15.00 -17.30
  Få kan prale af et CV som Connie Hedegaards. Som fhv. miljøminister, klima- og energiminister, klimakommissær i EU og nu som formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe har hun arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen i mange forskellige fora både nationalt og internationalt. Vi beder Connie Hedegaard samle trådene: Hvad er perspektiverne for en bæredygtig fremtid i Danmark og globalt? Og hvor mener hun på baggrund af sine mange år i gamet, at fremtidens kræfter i kampen for bæredygtighed skal sættes ind?
  v/ Connie Hedegaard, formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe og tidl. EU klimakommissær og klima- og energiminister (BEMÆRK: Mødet afholdes i SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  TV2's strategi for fremtiden - Mediepolitisk netværk
  Fredag den 16. marts 2018, 09.15 -12.00
  En kold dag i starten af oktober 1988 blev der skrevet historie, da monopolet blev brudt og TV2 sendte landsdækkende for første gang. Men hvordan ser TV2 ud i fremtiden, og hvilke kanaler og programmer er der plads til? Vi har inviteret direktør Merete Eldrup til oplæg og debat med medlemmerne om TV2's strategiske overvejelser, rolle og visioner. Vil man fortsat drive en 24 timers nyhedskanal, og hvilken rolle spiller TV2 News i fremtidens mediekredsløb?
  v/ Merete Eldrup, adm. direktør TV2 (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Ministerens visioner - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Fredag den 16. marts 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hele Danmark med og hvad skal i fokus i den kommende tid set fra ministerens stol?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Beskæftigelsesminister

  Generation stress - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 19. marts 2018, 09.15 -12.00
  I uddannelsesverdenen støder vi på flere og flere stressramte børn og unge. Det tilskrives ofte tidspres, karakterræs og fokus på at præstere. Hersker der en præstationskultur i uddannelsesverdenen, hvor det fejlfri belønnes? Hvad betyder det for unges motivation og for kompetencer som kreativitet og innovation, hvis uddannelserne fremmer en nul-fejlskultur? Vi inviterer en af landets førende forskere i uddannelsesmotivation og ungdomskultur til at gøre os klogere på disse spørgsmål og komme med sine perspektiver på problemstillingerne.
  v/ Noemi Katznelson, centerleder på Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

  Lyngby Taarbæk Vidensby: Innovation og byudvikling på tværs - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 21. marts 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan skaber man innovativ og bæredygtig byudvikling? Og hvordan får man kommune, virksomheder, boligorganisationer og uddannelsesinstitutioner til at samarbejde på tværs og udnytte hinandens idéer og kompetencer? I Lyngby-Taarbæk forsøger foreningen Vidensby at finde løsninger i et partnerskab mellem bl.a. kommune, universitet DTU og 70 private virksomheder. På dagens møde deler repræsentanter fra de tre parter ud af deres lærepenge og kommer med deres bud på, hvordan Lyngby-Taarbæk kan blive en af Europas førende videns- og universitetsbyer, og hvad andre kan lære af projektet.
  v/ Caroline Arends, adm. direktør i Lyngby-Taarbæk Vidensby, Claus Nielsen, universitetsdirektør på DTU og Søren Adamsen, Senior Market Director hos COWI

  Skatteoptimering – ren forretning eller et spørgsmål om moral? - Finanssektornetværket
  Torsdag den 22. marts 2018, 09.15 -12.00
  Skatteoptimering, skatteplanlægning, skattespekulation - kært barn har mange navne. Hvor langt kan og bør man gå for at nedbringe sin virksomheds skattebetaling? Er der, eller er der ikke en bundgrænse for, hvor lidt man kan bidrage til samfundets økonomi? Henriette Kinnunen, tidl. chefjurist i CEPOS og i dag selvstændig rådgiver indenfor skatteret og public affairs lægger op til debat sammen Thorbjørn Helmo Madsen, direktør for firmaet TimeTax.
  v/ Henriette Kinnunen, erhvervsøkonomisk kommentator på Børsen, selvstændig rådgiver og tidl. chefjurist i CEPOS og Thorbjørn Helmo Madsen, direktør, TimeTax (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Civilsamfundets rolle i fremtiden - Velfærdspolitisk netværk - København
  Torsdag den 22. marts 2018, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle kan og skal frivillige sociale aktører spille i fremtidens velfærdssytem, hvis velfærdskabalen skal gå op? Hvilke ydelser og goder skal civilsamfundet kunne levere, og hvor går grænsen for, hvilke roller og opgaver civilsamfundet kan udfylde og hvilke, der bør varetages af offentlige aktører? I Odense skal Center for Civilsamfund sikre én samlet indgang til Odense kommune for de frivillige, foreninger og aktive borgere. Chef for Center for Civilsamfund, Anna Marie Hangaard Jensen, fortæller på dagens møde om, hvilke muligheder, der er for civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdssystem og hvilke faldgruber, der er.
  v/ Anna Marie Hangaard Jensen, chef for Center for Civilsamfund

  Regnemodeller: Hvem, hvad, hvor? - Politik og økonomi: Regnemodeller
  Onsdag den 4. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan arbejder Finansministeriet konkret med regnemodellerne, hvad er tankerne bag og er der plads til forbedring? Lars Haagen Pedersen er afdelingschef i Finansministeriet og har ansvaret for den finanspolitiske planlægning med fokus på den finanspolitisk holdbarhed, de mellemfristede finanspolitiske planer (2020-planen) og prognoser for udviklingen i den faktiske og den strukturelle offentlige saldo. Han er tidligere chef for DREAM, sekretariatschef for Velfærdskommissionens sekretariat samt sekretariatschef for De Økonomiske Råds Sekretariat. På dagens møde giver han en kortlægning af regnemodellernes brug, funktion og fremtid.
  v/ Lars Haagen Pedersen, afdelingschef, Finansministeriet (ikke bekræftet)

  Fremtidens (nære) sundhedsvæsen - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 4. april 2018, 09.15 -12.00
  I fremtidens Danmark bliver der flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Samtidigt er der et politisk ønske om, at flere behandles ambulant, og at indlæggelserne på sygehusene bliver både kortere og mere effektive. Det kræver, at der er sammenhæng i sundhedsvæsnet. Et udvalg nedsat af Regeringen, KL og Danske Regioner har derfor undersøgt, hvordan der kan skabes sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. Hvordan ser fremtidens nære sundhedsvæsen ud? Hvordan skaber vi sammenhæng på tværs af sygehuse, praksissektor og kommuner? Og hvordan sikrer vi kvalitet og sammenhæng på en måde, der stadig lever op til kravet om omkostningseffektivisering?
  v/ Katrine Ring, kontorchef, Primær sundhed, Sundheds- og Ældreministeriet (ikke endeligt bekræftet) og Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner

  Tendenser i den politiske kommunikation - Politisk kommunikation
  Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00
  Den politiske kommunikation er i konstant forandring med nye redskaber, metoder og tilgange. Vi beder Søren Lippert, journalist, tv-vært, tidl. særlig rådgiver og forfatter til bogen "Bag Magten", stille skarpt på en række af de bevægelser, der kan spores i den politiske kommunikation. Søren Lippert giver også et indblik i forskelle i kommunikationen, når man har magten og når man kæmper for at få den.
  v/ Søren Lippert, tv-vært, journalist, og tidl særlig rådgiver (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Modspiller eller medspiller: Beskæftigelses- og socialpolitik - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvor er det præcise skel mellem socialpolitik, sundhed og beskæftigelsespolitik? Når langtidsledige skal ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet, er det så en social- eller en beskæftigelsesindsats, der kræves? Hvem har ansvaret, redskaberne og ressourcerne? Og tænkes der sammen og koordinerende, når politik udvikles, forhandles og gennemføres på de to områder? Vi tager den politiske debat med Hans Andersen (V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S). For hvordan kan de to ressortområder blive bedre til at arbejde sammen, og hvor er de politiske svar, når fremtidens reformer på områderne skal udformes?
  v/ Hans Andersen (beskæftigelsesordfører, V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (socialordfører, S) (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

  Modspiller eller medspiller: Beskæftigelse- og socialpolitik - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvor er det præcise skel mellem socialpolitik, sundhed og beskæftigelsespolitik? Når langtidsledige skal ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet, er det så en social- eller en beskæftigelsesindsats, der kræves? Hvem har ansvaret, redskaberne og ressourcerne? Og tænkes der sammen og koordinerende, når politik udvikles, forhandles og gennemføres på de to områder? Vi tager den politiske debat med Hans Andersen (V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S). For hvordan kan de to ressortområder blive bedre til at arbejde sammen, og hvor er de politiske svar, når fremtidens reformer på områderne skal udformes?
  v/ Hans Andersen (beskæftigelsesordfører, V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (socialordfører, S) (fællesmøde med Socialpolitisk netværk)

  Hvordan sikrer vi lige adgang til velfærdsydelserne? - Velfærdspolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 9. april 2018, 09.15 -12.00
  Uligheden vokser, og der bliver større afstand mellem rig og fattig. Samtidig bliver det geografiske skel mellem borgerne også større med flere bosat i byerne og færre på landet. Hvordan kan vi sikre, at alle borgere - uanset indkomst og bopæl - har lige adgang til velfærdsydelserne? Vi har inviteret fremtrædende folketingspolitikere på området ind til en debat om ulighed i velfærdssystemet.
  v/ Orla Hav (medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget og handicapordfører, S) og Andreas Steenberg (kommunal, landdistrikts- og øordfører, RV) og Susanne Eilersen (kommunalordfører, medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget, DF)

  Kulturens digitale udvikling - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 9. april 2018, 09.30 -12.15
  Digitalisering spiller en stadig større rolle i produktionen og brugen af kultur. Kultur både produceres, fremstilles og markedsføres i stigende grad gennem diverse IT-platforme, og udviklingen giver nye muligheder og skaber nye rammer for brugen af kultur. Hvordan imødekommer kulturverdenen bedst den digitale udvikling både i dag og fremadrettet? Og hvordan sikrer man generelt en rentabel udvikling, når kulturen skifter til en medieplatform? Vi inviterer Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, og Poul Erik Tøjner, direktør for Louisiana, til debat om kulturens digitale udvikling.
  v/ Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst og Poul Erik Tøjner, direktør, Louisiana (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Jobbet som departementschef: Topembedsmandens rolle - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Tirsdag den 10. april 2018, 09.15 -12.00
  Som departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet sidder Sophus Garfiel som den administrative leder i et centralt ministerium på Slotsholmen. Hvordan håndterer man bedst krydspresset fra de mange interesseorganisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, som ønsker indflydelse? Hvilken rolle spiller rådgivningen for de forskellige aktører i den politiske beslutningsproces? På dagens møde vil Sophus Garfiel fortælle om det daglige arbejde i forvaltningens top, samt hvilke erfaringer han har gjort sig på vejen til toppen.
  /v Sophus Garfiel, departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet (Mødet afholdes i SOHO, Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Status fra de danske veje - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 10. april 2018, 09.15 -12.00
  Tilbage i 2009 blev ”den grønne forligskreds” dannet med de fleste af Folketingets partier. Frem mod 2020 skal der uddeles 86 milliarder til store infrastrukturprojekter. Vejdirektoratets direktør Jens Holmboe gæster netværket og giver et overblik over situation på vejene. Hvordan går det med de danske veje? Hvilke projekter er i gang, og hvor planlægges der nye initiativer? Og hvor ser han fremtidens udfordringer og muligheder?
  v/ Jens Holmboe, direktør, Vejdirektoratet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvordan finder vi den rette balance mellem erhvervs- og gymnasielle uddannelser? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er det for en udvikling, der har præget den uddannelsespolitiske dagsorden de seneste år, og hvilken kurs er der sat for fremtidens uddannelsespolitik? Og hvordan får vi skabt den rette balance mellem gymnasielle og erhvervsrettede ungdomsuddannelser? Disse spørgsmål vil vi diskutere, når vi på dagens møde får besøg af Bertel Haarder, MF’er for Venstre og medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget og Jacob Mark, MF’er for SF og medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget samt Undervisningsudvalget.
  V/ Bertel Haarder, MF’er for Venstre og medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget og Jacob Mark, MF’er for SF og medlem af uddannelses- og forskningsudvalget samt undervisningsudvalget

  Spring blindgyderne over - Offentlig Innovation
  Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00
  "Hvorfor ikke gøre som de andre?", spørger Center for Offentlig Innovation på arbejdspladser over alt i det offentlige. Det bliver først tydeligt, om innovative idéer og løsninger bærer frugt, når disse implementeres i den virkelige verden. Derfor er deling af innovative erfaringer et afgørende skridt på vejen i jagten på en bedre offentlig sektor. Pia Gjellerup giver sit bud på, hvordan vi mere systematisk kan sprede innovationer – dele og genbruge. Vi diskuterer også politikernes og den nye innovationsministers rolle i at få en mere effektiv offentlig sektor med øget kvalitet.
  v/ Pia Gjellerup, centerleder, Center for Offentlig Innovation (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Karen Hækkerup: Landbrugets fremtid – politik og pragmatik - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00
  Man kan forestille sig, at nogle landmænd må have banket i bordet, da det blev offentliggjort, at en socialdemokrat nu skulle arbejde for at fremme landbrugets rammevilkår. Karen Hækkerup har dog formået, at klikke sin røde nøglering af, og sætte en ny på, hvor der står Landbrug og Fødevarer. På dagens møde spørger vi den tidligere minister, hvilke fordele det giver, at kende den politiske verden indefra, når man som interesseorganisation søger at påvirke dagsordener og politiske beslutninger? Vi spørger desuden, hvad der har været de største udfordringer i Karen Hækkerups første 2,5 år på posten, og i hvilken retning hun ser landbruget bevæge sig i fremtiden?
  v/ Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

  Effektiv interessevaretagelse: How to? - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00
  Energi- og forsyningssektoren ligger i høj grad under for politiske krav om bl.a. grøn omstilling, energibesparelser og effektiviseringer, og organisationer og virksomheder må derfor være fremme i skoene for at søge at påvirke de politisk besluttede reguleringer, der regulerer deres virke. Det klassiske billede af interessevaretagelse er under forandring. Interessevaretagelse foregår i dag i stadig højere grad på de sociale medier, og skiftende og uformelle koalitioner som vej til indflydelse er langt mere udbredt end tidligere. Vi inviterer digital ekspert Benjamin Rud Elberth og vicedirektør i Dansk energi Anders Stouge til at dele ud af deres viden og erfaringer om, hvordan man trænger gennem lydmuren. Kom og få udvidet din lobby-værktøjskasse.
  v/ Anders Stouge, vicedirektør, Dansk Energi og Benjamin Rud Elberth, digital rådgiver og direktør, Digitaltaktik.dk (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Politikertanker om styring, kvalitet og tillid - Ledere i uddannelsessektoren
  Torsdag den 19. april 2018, 09.15 -12.00
  I disse år føler uddannelsesinstitutionerne sig stadig mere presset af økonomiske prioriteringer, øgede krav til effektivitet og mere ekstern styring. Intuitionerne appellerer til politikerne om at vise dem tillid og give dem mere frihed. Samtidig synes det legitimt, at der prioriteres politiske over de milliarder vi bruger på uddannelsesområdet. Hvordan sikrer vi kvalitet i uddannelserne samtidig med at institutionerne får mere frihed? Og hvordan genopretter vi tilliden mellem det politiske niveau og uddannelserne? Disse spørgsmål stiller vi to fhv. ministre på dagens møde. Hvilke initiativer skal komme fra politikerne – og hvad skal intuitionerne selv gøre?
  v/ Christine Antorini (S) og Bertel Haarder (V) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Opråb fra udkantsdanmark: Myte, martyrium eller magtpåliggende - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Mandag den 23. april 2018, 09.15 -12.00
  Er Danmark ved at knække over på midten? Og i så fald, hvad gør vi ved det? Er der blot tale om en forfaldsfortælling, der har groet sig fast i avisspalterne? Har Storbydanmark har set sig blind på den forarmede provinshistorie frem for at se styrken og fremelske de fremskridt og fordele, der eksisterer uden for byerne? Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen "Udkantsmyten", gæster netværket til en snak om Socialdemokratisk boligpolitik og forholdet mellem land og by.
  v/ Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen ”Udkantsmyten” (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  New public management er død! Længe leve hvad? - Offentlig styring
  Mandag den 23. april 2018, 09.15 -12.00
  Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen erklærede et ”opgør med New Public Management som styringsredskab” ved partiets kongres i 2016. Men hvad skal træde i stedet? Og kan vi styre den offentlige sektor uden at måle og veje den offentlige service? Thor Möger, afdelingschef for Socialdemokratiets Politiske afdeling, fortæller, hvilket styringsparadigme, de ser som erstatning for new public management.
  v/ Thor Möger Pedersen, afdelingschef for Politisk Afdeling i Socialdemokratiet

  Hvordan sikrer vi lige adgang til velfærdsydelserne? - Velfærdspolitisk netværk - København
  Mandag den 23. april 2018, 09.15 -12.00
  Uligheden vokser, og der bliver større afstand mellem rig og fattig. Samtidig bliver det geografiske skel mellem borgerne også større med flere bosat i byerne og færre på landet. Hvordan kan vi sikre, at alle borgere - uanset indkomst og bopæl - har lige adgang til velfærdsydelserne? Vi har inviteret fremtrædende folketingspolitikere på området ind til en debat om ulighed i velfærdssystemet.
  v/ Kirsten Normann Andersen (ældre- og sundhedsordfører, SF), Pernille Schnoor (sundhed-, psykiatri-, og ældreordfører, ALT), Karin Nødgaard (socialordfører, DF), og Carl Holst (familie- og socialordfører, V)

  Politisk debat om modellerne: Kan vi gøre det lidt bedre? - Politik og økonomi: Regnemodeller
  Mandag den 30. april 2018, 09.15 -12.00
  Er nye regnemodeller et presserende problem, eller er det utidig indblanding fra politisk hold? Debatten er ikke ny men stadig alligevel aktuel. Politikere benytter ofte modellernes beregninger til at argumentere for, hvorfor netop deres politiske forslag skal gennemføres. Omvendt tilskrives manglende opbakning fra modellerne ofte, at disse ikke inddrager velfærdens dynamiske effekter. Vi inviterer en række finansordfører til debat om behovet for nye regnemodeller samt om konsekvenserne af mulig eller manglende indblanding i Finansministeriets maskinrum.
  v/ Pelle Dragsted (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), René Christensen (DF) (ikke bekræftet) og Joachim B. Olsen (LA) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Kommunikation, der skaber handling – hvem, hvad og hvordan? -
  Mandag den 30. april 2018, 15.00 -17.30
  God kommunikation bygger på en forståelse af både budskab og modtager. Hvordan kommunikerer man effektivt om bæredygtighed? Hvordan bevæger vi os fra at konstatere og kommunikere, at klimaforandringer har voldsomme konsekvenser til et mere handlingsorienteret fokus? Og hvad gør vi for at budskabet om bæredygtighed rammer bredere end ”the usual suspects”? Disse spørgsmål stiller vi kommunikationsekspert Kresten Schultz Jørgensen, der efter 10 år som stifter og managing partner i LEAD Agency netop har startet sit nye bureau Oxymoron.
  v/ Kresten Schultz Jørgensen, ejer og stifter af bureauet Oxymoron og fhv. managing partner i LEAD Agency (BEMÆRK: Mødet afholdes i SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Dét de unge vil have - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 2. maj 2018, 09.15 -12.00
  Effektiv lobbyisme kræver, at man har et stærkt netværk i forhold til at skaffe viden, information og møder med beslutningstagerne. Hvordan kan man udvide sit netværk, så man også står stærkt blandt den yngre generation af politikere? Hvordan ser fremtidens tunge beslutningstagere på lobbydisciplinen? Og er der nogle ting i ”sådan plejer vi at gøre”-tilgangen, som de opfatter som gammeldags? Disse spørgsmål og mange flere stiller vi tre unge folketingsmedlemmer.
  v/ Mette Abildgaard (K), Jacob Mark (SF) og Jeppe Jakobsen (DF) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Skal sygdom forebygges eller helbredes? - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Torsdag den 3. maj 2018, 09.15 -12.00
  Borgere screenes for sygdomme som aldrig før i det danske sundhedsvæsen. Men er effekten af at fokusere på screeninger stor nok, eller burde man i stedet bruge ressourcerne på dem, der allerede er konstateret syge? På mødet debatterer vi de etiske og moralske perspektiver i forhold til at sundhedsvæsenet i stigende grad ikke alene fokuserer på at helbrede sygdomme, men også prioriterer at bruge ressourcer på at konstatere sygdomme.
  v/ Annelli Sandbæk, professor og forskningsleder på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Anne-Marie Gerdes, overlæge, professor og medlem af Det Etiske Råd

  Den danske fødevarefortælling - Fødevarepolitisk netværk
  Tirsdag den 8. maj 2018, 13.15 -16.00
  Det nye offentligt-private fødevarepartnerskab, Food Nation, skal skabe en ny og toneangivende dimension i udviklingen af hele den danske fødevareklynge og profilere Danmark som ledende fødevareland. Men hvad er den danske fødevarefortælling, hvad er status på arbejdet i Food Nation, og hvordan vil partnerskabet nå sit mål om at skabe vækst og arbejdspladser i den danske fødevaresektor?
  v/ Lise Walbom, adm. direktør i Food Nation

  Ytringsfrihed i kulturen: Hvor politisk må kunsten være? (efterfulgt af middag og forestilling på Teater Sort/Hvid) - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 14. maj 2018, 15.00 -17.30
  Er provokation i kunsten en nødvendig del af ytringsfriheden? Christian Lollike er kunstnerisk direktør på Teater Sort/Hvid, hvor han har været med til at producere kontroversielle, politiske og kompromisløse forestillinger. Han mener, at for få kunstnere blander sig i den politiske debat og efterlyser mere politisk kunst, der kan provokere, vække til eftertanke og starte debat. Selv er han berømt og berygtet for sine grænseoverskridende og samfundskritiske stykker. Vi besøger Lollike i Teater Sort/Hvid til en snak om agendaen bag hans egen kunst, og hvorfor han mener, at kunsten skal være politisk og påvirke samfundsdebatten.
  v/ Christian Lollike, dramatiker og kunstnerisk direktør, Teater Sort/Hvid (BEMÆRK Mødested Teater Sort/Hvid, Staldgade 26-30, 1699 København V)

  Kan man have visioner for det gode liv i konkurrencestaten? - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00
  Har vi tilrettelagt et samfund, hvor alle i højere grad er potentielle brikker i det store vækst-spil end unikke mennesker, som skal leve et fuldt tilfredsstillende liv? Har vi glemt, hvad det politiske mål er, midt i snakken om konkurrencestaten som middel for at bevare velfærden? Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, tager på mødet debatten og dialogen med netværket om visionerne - eller mangel på samme - i den socialpolitiske debat. For kan man have målet om et godt liv som tandhjul i konkurrencestatens maskineri?
  v/ Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Nye indsigter giver smartere løsninger - Offentlig Innovation
  Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00
  Det er en udfordring for den offentlige sektor at være omstillingsparat og eksperimenterende, når man samtidig er underlagt kvalitetskrav og skal levere service 24/7. Hvordan udvikler vi smartere løsninger på voksende udfordringer med færrest mulige fejlskud og uden at afkoble innovation fra driften? Måske er der hjælp at hente i den adfærdsrevolution, som skyller ind over offentlig forvaltning i disse år. På mødet introduceres vi til, hvordan evidensbaserede metoder, design og og indsigter fra adfærdsvidenskab kan skabe bedre offentlige løsninger, og vi får gennem en række cases inspiration til arbejdet med adfærdsstrategier i det offentlige.
  v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør og adfærdsstrateg, /KL.7 (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  FinTech: kan digitalisering være en vækstmotor? - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00
  FinTech-industrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser. Hvordan har digitaliseringen banet vejen for denne udvikling? Og hvilke muligheder skaber FinTech-industrien for digitale iværksættere på andre områder? Ken Villum Klausen er stifter og CEO i FinTech-virksomheden Lunar Way, som har udviklet en succesfuld mobilbank-app, der går udenom de traditionelle banker. Han gæster dagens møde og deler sine tanker omkring digitaliseringens potentiale som fremtidens vækstmotor.
  v/ Ken Villum Klausen, stifter og CEO, Lunar Way

  Samarbejdet om de store investeringer - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Offentlig-privat partnerskab (OPP) bliver ofte fremhævet som en god måde at finansiere store infrastrukturprojekter. Men hvordan går det egentlig med den samarbejdsform i Danmark? Hvad er de hidtidige erfaringer? Og hvordan ser fremtiden ud for offentlige-private partnerskaber? ATP har en nøgleposition, når det handler om at give OPP-projekter luft under vingerne. På dagens møde inviterer vi ATP til at give deres vurdering af OPPs nutid og fremtid. Hvor er vi nu? Og hvilke muligheder og risici rummer fremtiden?
  v/ Ulrik Weuder, underdirektør og investeringschef, ATP

  Social kontrol: Opdragelse, ligestilling og integration - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Kampen for at bryde social kontrol i indvandrermiljøer spiller en stadig større rolle i ligestillingsdebatten, men er samtidig præget af berøringsangst. Nydanske kvinder er stærkt repræsenteret på uddannelsesinstitutioner, men ikke på arbejdsmarkedet. Modsat klarer mændene sig dårligt i skolen og tager ikke i lige så høj grad som deres søstre en uddannelse. Hvad betyder opdragelsen for de unge drenge og piger med indvandrerbaggrund, og hvilke konsekvenser har det for deres livsbane? Vi inviterer fire dagsordensættende meningsdannere til at diskutere social kontrol og forskelle på drenge og pigers integration.
  v/ Geeti Amiri, debattør og meningsdanner, Anika Liversage, seniorforsker hos SFI, Sherin Khankan, forfatter, foredragsholder og imam og Aydin Soei, journalist og forfatter (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Den digitale fremtid: Pædagogisk it i undervisningen - Uddannelsespolitisk netværk
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Nye pædagogiske metoder og it i undervisningen skal fremme børn og unges digitale læring. Anvendelse af it og teknologi i uddannelse og dagtilbud skal bidrage til, at eleverne bliver dygtigere og får kompetencer, der ruster dem til fremtiden. På mødet kommer direktøren for Styrelsen for It og Læring med sit syn på uddannelsessektorens digitale fremtid. Hvilke erfaringer om brugen af pædagogisk it har vi gjort os indtil videre, og hvilke metoder og løsninger er i støbeskeen? Hvordan sikrer styrelsen, at det digitale potentiale udnyttes maksimalt?
  v/ Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring

  Digitalisering og datadeling – mere sundhed for pengene? - Det nære sundhedsvæsen - København
  Fredag den 18. maj 2018, 09.15 -12.00
  I 2017 udløber Den Nationale strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller på mødet om, hvordan de fire år med strategien er gået, og om man har nået målet om at styrke mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. Udfordringerne med digital deling af sundhedsdata mellem de forskellige niveauer i det danske sundhedssystem bliver sat i perspektiv, og vi diskuterer, hvilke udfordringer, der vil præge sundhedssystemet fremadrettet.
  v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

  Kan møgsager ses på bundlinjen? (eftermiddagsmøde kl. 16-18 med efterfølgende vin og vand) - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. maj 2018, 16.00 -18.00
  Velkommen på forsiden. Og bagsiden. Og midtersiderne. En mediestorm regnes for noget af det værste, en virksomhed kan komme ud i – særligt hvis kunder, politikere og andre stakeholdere samtidig er på barrikaderne. Men holder dette i virkeligheden? Kan møgsager ses på bundlinjen? Lars Nielsen, direktør i PrimeTime Kommunikation, og Anders Heide Mortensen, erhvervspolitisk kommentator på JP Finans og selvstændig kommunikationsrådgiver, kommer med deres bud herpå.
  v/ Lars Nielsen, direktør, PrimeTime Kommunikation og Anders Heide Mortensen, erhvervspolitisk kommentator, JP Finans og selvstændig kommunikationsrådgiver

  Sundhedsplatformen: Modernisering eller mangelfuld? - Sundhedspolitisk netværk
  Mandag den 28. maj 2018, 09.15 -12.00
  Siden 2016 har den største udskiftning af sundheds-it i Danmarkshistorien rullet over sygehuse og hospitaler i Østdanmark. Hvad er status og hvordan er platformen blevet implementeret? Hvordan er platformen blevet taget imod? Og fungerer den? På dagens møde gæster Klaus Lunding, direktør for Gentofte og Herlev Hospital og Jacob Jensen (V), spidskandidat til regionsrådsvalget i Region Sjælland, til en debat om sundhedsplatformen. Vi ser på implementeringen og diskuterer dens betydning for patienter, medarbejdere og fremtidens sundhedsbehandling.
  v/ Klaus Lunding, direktør for Gentofte og Herlev Hospital og Jacob Jensen (V), medlem af Regionsråd Sjælland

  Adam skal opdateres - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 29. maj 2018, 15.00 -17.45
  Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 sat gang i en revision af den økonomiske model ”Adam”, der i årtier har været omdrejningspunktet for fremskrivningen af den danske økonomi. Revisionen kommer i forlængelse af en periode, hvor fagøkonomi er blevet en folkesag, og de økonomiske antagelser er blevet genstand for betydelig politisk debat. Alle har en mening om Adam. Professor og tidl. overvismand Torben M. Andersen kommer og fortæller om Adam, og om komplicerede økonomiske antagelser overhovedet kan gøres forståelige for almindelige mennesker.
  v/ Torben M. Andersen, Professor Århus Universitet

  På bagkanten af to store reformer - Ledere i uddannelsessektoren
  Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00
  ”Giv den tid til at virke”, hører vi altid i kølvandet på de store reformer. I år har Folkeskolereformen og Gymnasiereformen kunnet fejre henholdsvis 5-års og 1-års fødselsdag. Vi beder to centrale interessenter om at tage temperaturen på de to reformer. Hvilken rolle spiller interesseorganisationerne i reformimplementeringen og kan den enkelte institutionen selv spille en rolle? Hvilke af reformernes børnesygdomme har man allerede lært af, og hvad er de største fremtidige udfordringer, som skal løses? Hvordan kan institutionerne ruste sig bedre til at imødegå de stadige forandringer, som justeringer af reformerne fortsat vil medføre?
  v/ Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen og Birgitte Vedersø, formand, Danske Gymnasier (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Reformerne i den digitale fremtid - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00
  Den digitale udvikling påvirker hele samfundet. Ikke mindst arbejdsmarkedet, hvor der stilles helt nye krav til forretningsmodellerne i den private og offentlige sektor. I kraft af den voksende betydning er digitalisering for alvor kommet på den politiske dagsorden. Spørgsmålet er, hvordan fremtidens teknologi kommer til at påvirke arbejdsmarkedet, og hvilken betydning det får på beskæftigelsespolitikken og arbejdsmarkedsreformerne? På dagens møde får vi besøg af tre eksperter, som vil give deres bud på hvordan de nye digitale muligheder kan anvendes til at skabe løsninger på nuværende og fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer, og hvordan de ”nødvendige” reformer kommer til at se ud i en digital fremtid.
  v/ Carsten Koch, fhv. Skatteminister og formand for Beskæftigelsesrådet, Louise Fredbo Nielsen, fremtidsforsker og Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og fhv. overvismand (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Det uperfekte menneske på formel - Politik og økonomi: Regnemodeller
  Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00
  De fleste traditionelle grundbøger i økonomi behandler kun overfladisk emnet adfærdsøkonomi. Det har imidlertid ændret sig. Siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002 er offentlighedens interesse for de psykologiske aspekter af økonomisk beslutningstagen kun steget. Professor ved CBS Steffen Andersen løfter sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien, og hvordan man i praksis tager højde for adfærd, der er styret af irrationelle følelser frem for rationelle kalkuler.
  v/ Steffen Andersen, professor, Copenhagen Business School

  Reformamok: hvor er vi på vej hen? - Velfærdspolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 31. maj 2018, 09.15 -12.00
  På dagens møde tager vi et kig i krystalkuglen og undersøger hvilke reformer, der kommer til at præge velfærdssystemet i de kommende år. Hvilke knapper vil der blive skruet på, og hvilke konsekvenser kan det få? Og hvad er det for et velfærdssamfund, vi får skabt, hvis vi strammer grebet om for eksempel beskæftigelsespolitikken yderligere? Torben Tranæs, der er ph.d. økonomi og forskningsdirektør i VIVE giver sine bud på fremtidens reformer.
  v/ Torben Tranæs, forskningsdirektør, VIVE

  Når rekrutteringsbureauerne spejder - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Torsdag den 31. maj 2018, 15.00 -17.45
  Headhuntere og rekrutteringsselskaber bliver i stigende grad anvendt i Danmark. Hvad lægger virksomhederne, organisationerne og bureauerne vægt på, når de leder efter nye kandidater? Vi besøger administrerende direktør i Mercuri Urval Christian Kurt Nielsen til en snak om arbejdet som headhunter. Hvordan kan man spotte de rette kandidater, og hvordan kan kandidater selv øge chancerne for at blive spottet?
  v/ Christian Kurt Nielsen, adm. direktør i Mercuri Urval (Mødet afholdes hos Mercuri Urval, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup)

  Når forbrugeren driver forandringer (efterfulgt af netværksfrokost hos Aarstiderne) -
  Mandag den 4. juni 2018, 10.00 -13.00
  Forbrugerens fødevarevaner er en afgørende brik i spillet for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Klimabelastningen fra gennemsnitsdanskerens kost er større end den samlede belastning fra personens forbrug af el, varme, benzin og diesel. Men hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige klimaindsats er meningsfuld? Og er det overhoved muligt at skabe fødevareforandringer, der påvirker samfundet nedefra og op? Vi besøger Aarstidernes gård på Nordsjælland, hvor stifter og medejer af Aarstiderne A/S Søren Ejlersen og videnschef i tænketanken Concito Torben Chrintz fortæller om deres syn på rejsen mod en grønnere fremtid med forbrugeren ved roret.
  v/ Søren Ejlersen, stifter og medejer af Aarstiderne A/S, og Torben Chrintz, videnschef i tænketanken Concito (BEMÆRK: Mødet afholdes på Krogerup Avlsgaard, Krogerupvej 3B, 3050 Humlebæk)

  Content marketing: Når marketing bliver journalistik – eller er det omvendt? - Mediepolitisk netværk
  Onsdag den 6. juni 2018, 09.15 -12.00
  Mens de gamle mediehuse skærer ned på medarbejdersiden, er der penge og jobs at hente for journalister i det private, hvor "native advertising" og "content marketing" breder sig. Mest kendt er nok DSBs ”Ud & Se”, men også en række andre virksomheder bevæger sig nu ind på banen med alt fra magasiner til podcasts og film og paid content i de traditionelle skrevne medier. Kan man lave god journalistik, der samtidig er markedsføring? Og hvad er de etiske dilemmaer, når man bevæger sig ind i gråzonen mellem marketing og journalistik? Er content marketing begyndelsen på den gode journalistiks endeligt, eller står vi i virkeligheden med den økonomisk nøgle til at sikre dens overlevelse?
  v/ Pernille Kleding, ansvarshavende chefredaktør og Betina Strøm Rohde, kontaktdirektør, AllerCP (BEMÆRK: Mødet afholdes hos AllerCP)

  Flytter ledelse resultater i den offentlige sektor? - Offentlig styring
  Onsdag den 6. juni 2018, 09.15 -12.00
  Alle taler om at styrke den offentlige ledelse. Universiteter og konsulenthuse udbyder et mylder af lederuddannelser, og regeringsgrundlaget lover sågar en ledelseskommission. Men ved vi overhovedet, om professionel ledelse er vejen til bedre styring og resultater? Professor Lotte Bøgh Andersen har over de seneste år undersøgt effekten af forskellige ledelsesformer. Hun giver et bud på, om investeringer i ledelse er pengene værd?
  v/ Lotte Bøgh Andersen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Byudvikling set fra vandet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 6. juni 2018, 14.00 -16.00
  Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen og Dan Stubbergaard fra COBE Architects, som står bag masterplanen for Nordhavnen, tager medlemmerne på den årlige sejltur i Københavns Havn. På turen oplever vi Nordhavnen fra søsiden og hører nærmere om tankerne, idéerne og processerne bag den store forvandling, som havnen har gennemgået, siden de første industrigrunde blev genanvendt til nye og mere tidssvarende formål.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn og Dan Stubbergaard, Founder og Creative Director, COBE Architects

  Socialt udsattes rettigheder: Regeltyranni eller retssikkerhed? - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00
  I en retsstat som den danske er det afgørende, at samfundets svageste bliver mødt af en fair og retfærdig behandling i det offentlige. Regler og retningslinjer sikrer derfor borgernes rettigheder - men er reglerne blevet for uigennemskuelige og lovene for mange? Vi sætter spot på de socialt udsattes rettigheder og tager debatten med tre forskellige fagpersoner med hver sin indgangsvinkel. For hvor findes udfordringerne? Hvad betyder det for tilliden mellem borgere og det offentlige? Og hvordan sikrer vi den bedst i fremtiden?
  v/ Birgitte Arent Eriksson, advokat og projektleder i tænketanken Justitia, Nanna W. Gotfredsen, leder af Gadejuristen og Thorkild Olesen, formand i Dansk Blindesamfund (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Regeringens visioner for fremtidens danske fødevaresektor - Fødevarepolitisk netværk
  Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00
  Vi får besøg af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der vil præsentere Regeringens vision for den danske fødevaresektor og berette om, hvordan han ser på samarbejdet med de mange interessenter i fødevaresektoren.
  v/ Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (ikke bekræftet)

  De faglige organisationers komplekse kommunikation - Politisk kommunikation
  Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00
  For de faglige organisationer er kommunikation et vigtigt redskab. Det er dog ikke kun medlemmerne, der skal kommunikeres til, men også borgere og politiske aktører. Og her er der ofte modsatrettede interesser på spil, hvilket gør kommunikationsopgaven kompleks. Simon Pihl Sørensen fra 3F og Jenny Bøvig Arendt fra Danmarks Lærerforening giver et indblik i deres arbejde og kommer med konkrete eksempler på kommunikationsindsatser, der virker. Hvordan kommunikerer man under en intens lærerkonflikt? Og hvad er de kommunikative tanker bag 3F's opsigtsvækkende dobbeltinterview med Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen?
  v/ Simon Pihl Sørensen, rådgiver for formanden for 3F (ikke bekræftet) & Jenny Bøvig Arendt, afdelingschef i Danmarks Lærerforening (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Reformamok: hvor er vi på vej hen? - Velfærdspolitisk netværk - København
  Mandag den 11. juni 2018, 09.15 -12.00
  På dagens møde tager vi et kig i krystalkuglen og undersøger hvilke reformer, der kommer til at præge velfærdssystemet i de kommende år. Hvilke knapper vil der blive skruet på, og hvilke konsekvenser kan det få? Og hvad er det for et velfærdssamfund, vi får skabt, hvis vi strammer grebet om for eksempel beskæftigelsespolitikken yderligere? Torben Tranæs, der er ph.d. økonomi og forskningsdirektør i VIVE giver sine bud på fremtidens reformer.
  v/ Torben Tranæs, forskningsdirektør, VIVE (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  3 års fødselsdagsfest for udflytningerne - Offentlig styring
  Torsdag den 23. august 2018, 09.15 -12.00
  Venstre- regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytningen af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Udflytningsplanen kan hermed fejre 3 års fødselsdag i efteråret 2018, men spørgsmålet er, om der er noget fejre? Hvad giver det af udfordringer for de enkelte udflytningsramte organisationer? Vi inviterer Færdselsstyrelsens direktør og formanden for DJØF Offentlig til at fortælle om processen og de erfaringer, der kan gøres på baggrund af etableringen af den helt nye styrelse i Ribe med 65 medarbejdere.
  v/ Stefan Søsted, Direktør i Færdselstyrelsen og Sara Gundelach Vergo, formand for DJØF Offentlig (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  TV2’s fremtid: Troløse brugere og digitale flader - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 27. august 2018, 09.15 -12.00
  En kold dag i starten af oktober 1988 blev der skrevet historie, da DR’s monopol blev brudt og TV2 sendte landsdækkende for første gang. Der er sket meget siden. I dag befinder vi os i en tid, hvor brugerne er blevet mere troløse, og hvor det i høj grad er på den digitale flade, overskuddet genereres. Vi inviterer administrerende direktør Merete Eldrup til oplæg og debat om TV2's strategiske overvejelser, rolle og visioner. For hvordan rammer man brugerne, hvor de er? Og hvordan bevarer man både sit DNA og økonomiske overskud i en tid, hvor konkurrencen om brugerens tid er skarp?
  v/ Merete Eldrup, administrerende direktør, TV2 (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Bæredygtighed og policy-making på Borgen -
  Mandag den 27. august 2018, 15.00 -17.30
  Mange politikområder vil i fremtiden være påvirkede af bæredygtighedsmæssige aspekter. For at vinde ørenlyd på Borgen bliver det derfor kun vigtigere, at kunne manøvrere i krydsfeltet af naturvidenskabelig information, politiske virkemidler og institutionelle rammer. Maria Reumert Gjerding (EL) og Mette Abildgaard (K) beretter fra maskinrummet på Christiansborg. For hvordan trænger man igennem lydmuren til politikerne med budskaber om bæredygtighed og grøn omstilling?
  v/ Maria Reumert Gjerding, MF for Enhedslisten (ikke bekræftet), og Mette Abildgaard, MF for Konservative (BEMÆRK: Mødet afholdes på Christiansborg)

  Tendenser i den kommende valgkamp - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 28. august 2018, 09.15 -12.00
  2019 er valgkampsår. Vælgerne vandrer som aldrig før, og meningsmålinger tyder på, at det bliver et tæt kapløb. Under valgkampe er fakta, tal og statistikker populære våben for politikere, når de forsøger at sælge deres egen politik, og partiernes kommunikation i valgkampen spiller en afgørende rolle. Men flytter fakta egentlig vælgere, og hvordan reagerer vælgerne på de mange tal i valgkampen? Vi får Rasmus Tue Pedersen til at give os sin vurdering af, hvad der bliver centralt for den politiske kommunikation, og hvilken betydning fakta har for de politiske kampagner
  v/ Rasmus Tue Pedersen, post.doc. ved CBS (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  En sammenhængende indsats på socialområdet - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan sikres sammenhængen for den udsatte borger, der møder et system, som er svært at overskue? Kan man skabe et system ud fra borgerens behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed Niels Arendt Nielsen til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes og hvilke tiltag, der er nødvendige.
  v/ Niels Arendt Nielsen, kontorchef, Center for Social og Sundhed, KL (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Ulighed i sundhed - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00
  Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.
  V/Lise Høyer, formand for PLO Midtjylland og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

  Regulering og rammer for finanssektoren - Finanssektornetværket
  Torsdag den 30. august 2018, 09.15 -11.00
  Departementschef i Erhvervsministeriet, Michael Dithmer, sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Den længst siddende departementschef giver på dagens møde status en status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?
  v/ Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet (ikke bekræftet)

  Det integrationspolitiske maskinrum - Integrationspolitisk netværk
  Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan foregår den strategiske politikudvikling i Udlændinge- og Integrationsministeriet? Og hvordan tager den hensyn til forskellen mellem asylansøgere, flygtninge og indvandrere? Mød Inger Støjbergs særlige rådgver, Mark Thorsen. Mark Thorsen giver et indblik i et af de mest omtalte politikområder i Danmark de seneste år i kølvandet på flygtningestrømmen fra særligt Syrien. Herudover kaster han lys på sit syn på tonen i debatten.
  v/ Mark Thorsen (V), særlig rådgiver for Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg. (ikke bekræftet) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvilken vej blæser de røde faner? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00
  Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?
  v/ Lizette Risgaard, formand for LO

  Ulighed i sundhed - Det nære sundhedsvæsen - København
  Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00
  Lige adgang til velfærdsydelser er et helt grundlæggende element i velfærdssamfundet. Lægemangel i yderområderne og stigende økonomisk ulighed udfordrer imidlertid den lige adgang til sundhedsydelser og et sundt liv. Christian Freitag, formand for Praktisernde Lægers Organisation, og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske patienter, gæster netværket for at dele ud af deres viden på området og diskutere, hvordan vi skal håndtere ulighed i sundhed.
  V/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation og Ebbe Henningsen, næstformand for Danske Patienter

  Hvilken vej blæser de røde faner? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00
  Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?
  v/ Lizette Risgaard, formand for LO (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk) (BEMÆRK: Mødet afholdes hos LO, Islands Brygge 32D, 2300 København S)

  Nyt fra det politiske maskinrum - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 4. september 2018, 09.15 -12.00
  Det miljøpolitiske felt er komplekst og fuld af aktører, som ofte har modstridende interesser og syn på politiske prioriteringer. Hvordan manøvrerer man som embedsmand i dette farvand? Og hvad sker der i det miljøpolitiske maskinrum, når regeringen skifter farve og vil have politiske kursændringer ført ud i livet? Afdelingschef Jakob Møller Nielsen gæster netværket for at give indsigt i processerne bag murene i i Miljø- og fødevareministeriet.
  V/ Jakob Møller Nielsen, afdelingschef, Miljø- og fødevareministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Gentænkning af velfærdsstaten - Velfærdspolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 4. september 2018, 09.15 -12.00
  Velfærdsstaten er under pres, og udfordringerne står i kø. Globalisering, økonomiske kriser og ældrebyrder er blot nogle af de mange udfordringer, der skubber til velfærdstatens fundament. Hvordan skal fremtidens velfærdsstat bygges, hvis den skal stå solidt i vind og blæst? På dagens møde får vi besøg af Martin Ågerup, direktør for CEPOS og Kristian Weise, direktør for CEVEA, til en debat om, hvordan vi kan gentænke og fremtidssikre velfærdsstaten.
  v/ Martin Ågerup, direktør for CEPOS og Kristian Weise, direktør for CEVEA

  Nutidens uddannelse og fremtidens krav - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan sikrer vi, at de værktøjer, som uddannelsessystemet ruster de unge med, passer til arbejdsmarkedets krav - både i den nære fremtid og om 30 år? Og hvilken betydning har den fremherskende digitalisering for de kompetencer, som efterspørges? Anne Skare Nielsen, der er fremtidsforsker og stifter af Future Navigator, kommer med sine bud på, hvordan uddannelsessytemet kan forberede nutidens unge på at imødekomme de krav, de vil møde i fremtiden.
  v/ Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og partner, Future Navigator

  På tværs af siloer i uddannelsessektoren - Ledere i uddannelsessektoren
  Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00
  Uddannelsesdanmark er præget af en silostruktur. Det gør det svært at skabe en sammenhængende oplevelse for de studerende og et fagligt miljø, der kan fremme læringen på tværs af uddannelserne. Resultatet er, at institutionerne orienterer sig mod sig selv, i stedet for at udvikle sig og videndele i fællesskab med andre. Vi har inviteret ledere fra to af landets store uddannelsesinstitutioner, Københavns Professionshøjskole og NEXT Uddannelse København, som begge er resulter af fusioneringer. De vil tale om fordele og udfordringer ved at forsøge at skabe mere sammenhæng i uddannelsessystemet.
  v/ Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole og Ole Heinager, direktør, NEXT KBH (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Thomas Egebo: Manden ved roret - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan styrer man den energi-, forsynings- og klimapolitiske indsats i Danmark? Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på området. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Thomas Egebo, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Personlig medicinering - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00
  Informationer om patienters genetik kan bruges til at skræddersy patienters medicinering. Det giver patienterne størst mulig effekt af medicineringen og færrest muligt bivirkninger. Gennem skræddersyet personlig medicinering kan vi optimere medicinbruget, og ikke alene skabe bedre resultater for patienterne – vi kan også spare penge. Hvilke etiske dilemmaer rejser det, hvis vi vil DNA-teste alle patienter for at kunne medicinere personligt? Og hvordan skal vi håndtere de meget personfølsomme DNA-data?
  v/ Gert Sørensen, direktør for Nationalt Genom Center (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Kommunale visioner - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00
  Københavns Kommune vil bygge smartere og sikre mere byggeri for pengene. Derfor udbyder kommunen en stor del af sine kommende byggerier som strategiske partnerskaber. Men hvordan ser fremtiden ud for det københavnske byggeri og hvor ligger kommunens fokus i den kommende tid? Vi inviterer byggechef i Københavns Kommune Rasmus Brandt Lassen til en snak om den aktuelle situation på det bygge- og bolig politiske område i en kommunal virkelighed, der tvinger til at tænke i nye løsninger.
  v/ Rasmus Brandt Lassen, byggechef, Byggeri København (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Fødevarepolitisk debat - Fødevarepolitisk netværk
  Mandag den 10. september 2018, 09.15 -12.00
  Vi beder fire markante ordførere præsentere deres aktuelle bud på fremtidens fødevaresektor. Hvilken fødevareproduktion skal Danmark satse på, og hvilke reguleringsmæssige instrumenter skal understøtte denne udvikling? Skal sukkerafgifterne f.eks. sænkes, skal vi have momsfritagelse på økologiske fødevarer, skal kontrolgebyrerne fjernes, og hvordan løser vi udfordringen ved, at unge faglærte i stigende grad fravælger fødevareindustrien?
  v/ Simon Kollerup (S), Lise Bech (ikke bekræftet) (DF), Erling Bonnesen (V) og Søren Egge Rasmussen (Ø)

  Støjberg: Rådgivning i toppolitik - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Mandag den 10. september 2018, 09.15 -12.00
  Som minister for udlændinge- og integration sidder Inger Støjberg på én af landets mest udfordrende poster, som kræver fokus på den helt rette kommunikation, rådgivning og beslutning. Efter mange år i gamet har Støjberg fulgt rådgivningens udvikling fra begyndelsen af sin politiske karriere til i dag, hvor en ny tid stiller nye krav til den kompetente rådgiver. På dagens møde fortæller Inger Støjberg om arbejdet i den politiske top som en af landets mest omdiskuterede og også mest magtfulde politikere. Hun deler sine tanker og erfaringer med rådgivning og beslutning i toppen af dansk politik.
  v/ Inger Støjberg, udlændinge- og integrationsminister

  En sammenhængende og moderne offentlig sektor (dato ikke endelig bekræftet) - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00
  Finansministeriet har fået ansvaret for det ambitiøse arbejde med implementeringen af en ny sammenhængsreform. Sammenhængsreformen har det overordnede formål at få den offentlige sektor til at hænge bedre sammen gennem udvikling, ny teknologi og effektivisering. Jakob Lynge Lind, kontorchef i Finansministeriet, gæster dagens møde og fortæller om udsigterne til en ny sammenshængsreform og om ministeriets arbejde med digitalisering og sammenhæng på tværs af sektorer i en moderne offentlig sektor.
  v/ Jakob Lynge Lind, kontorchef i Finansministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Forebyggende indsatser og samarbejde på tværs - Velfærdspolitisk netværk - København
  Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00
  Den succesfulde Aarhus-model, der anvendes til at forebygge radikalisering af unge, bygger på tidlige forebyggende indsatser kombineret med tværfaglige samarbejder. Modellen beundres verden over, men kan vi også opnå nytte af tidlig indats og tværfaglige samarbejder ved at overføre det til andre områder i velfærssamfundet? Thorleif Link fra Østjyllands Politi og arkitekten bag Aarhus-modellen Steffen Saigusa Nielsen gæster netværket for at fortælle om erfaringerne fra Aarhus-modellen, og hvordan tværfaglige samarbejder og tidlig indsats kan give sociale, samfundsmæssige og økonomiske gevinster.
  v/ Thorleif Link, kriminalassistent ved Østjyllands Politi og Steffen Saigusa Nielsen, konsulent i Socialforvaltningen, Aarhus kommune

  Robot-revolution på transportområdet? - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 18. september 2018, 09.15 -12.00
  Robotteknologien er en game-changer på transportområdet. I fremtiden bliver vores transport automatiseret og intelligent. Det mener Henrik Schärfe, der er en af de mest fremtrædende forskere i kunstig intelligent og menneskers forhold til robotter. Han giver sit bud på, hvordan kunstig intelligens vil revolutionere transportområdet i nær fremtid og på længere sigt. Hvad har Schärfe gjort sig af erfaringer fra de transportprojekter, som han har søsat med fonden Autonomous? Og hvad oplever han som de væsentligste drivkræfter og bespænd for intelligent, selvkørende offentlig trafik i Danmark?
  v/ Henrik Schärfe, direktør, Fonden Autonomous, fhv. professor, Aalborg Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Medieforliget: Hvad skete der og hvad betyder det? - Mediepolitisk netværk
  Onsdag den 19. september 2018, 09.15 -12.00
  I løbet af foråret 2018 falder den politiske aftale på plads for fremtiden for de danske medier. Men hvad er konsekvenser af de politiske tovtrækkerier og hvilken virkelighed går medierne i møde? Vi tager debatten med to centrale ordfører og to mediechefer. Er de danske medier fremtidssikrede? Er den journalistiske fødekæde blevet ændret og står nogle tilbage stærkere?
  v/ Mogens Jensen, medieordfører S, Naser Khader, medieordfører K, Jørgen Ramskov, radiodirektør Radio24syv og Henriette Marienlund, mediedirektør DR (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Reformimplementering under stor opmærksomhed - Offentlig styring
  Torsdag den 20. september 2018, 09.15 -12.00
  I 2006 vedtog Folketinget den mest omfattende politireform i nyere tid, som bl.a. reducerede antallet af politikredse fra 54 til 12. Implementeringen af reformen skete samtidig med en masse nye udfordringer for politiet i form af terror og cyberkriminalitet. Samtidig var den politiske bevågenhed stor og reformen blev krydret med nye politiuddannelser og politiskoler. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg gæster netværket, for at fortælle om arbejdet med implementering af politireformen i en stormfuld tid.
  v/ Jens Henrik Højbjerg, Rigspolitichef

  De magtfulde rum - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 25. september 2018, 09.15 -12.00
  Regeringens to mest magtfulde rum er K-udvalget og Ø-udvalget, da det er her, regeringens holdning og forhandlingsmandat fastlægges. For interessenter kan det derfor være udslagsgivende at vide, hvornår og hvordan en sag kommer op i et af de to udvalg. Vi inviterer tidligere finansminister og udenrigsminister Mogens Lykketoft til at gøre os klogere på arbejdet i udvalgene, og hvordan man får hul igennem til dem. Han kommer også med sin vurdering af, om der er sket en magtforskydning mellem udvalgene i løbet af de sidste regeringsperioder.
  v/ Mogens Lykketoft, MF (S) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Politiske superbrands - Politisk kommunikation
  Onsdag den 26. september 2018, 09.15 -12.00
  Imens mange af de store mediebrands har svært ved at holde fast i publikum, har en række af Danmarks kendte formået at opbygge en sådan mængde af følgere på de sociale medier, at de nu overgår dagbladenes oplagstal. Og da de kendte ofte blander sig i den offentlige debat med markante politiske holdninger, er flere af dem langsomt ved at udvikle sig til langt stærkere politiske aktører end det menige folketingsmedlem. På dagens møde får vi besøg af journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, der både har stærke holdninger og et stort publikum. Han giver et indblik i branding på de sociale medier og kommer med perspektiver på, hvordan han selv opfatter sin politiske rolle og brand.
  v/ Abdel Aziz Mahmoud, tv-vært, forfatter, journalist og foredragsholder (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Forebyggelse der virker - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Torsdag den 27. september 2018, 09.15 -12.00
  I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at gribe ind i tide og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, giver borgerne livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune Torben H.D. Petersen netværket for at fortælle om forebyggelse i kommunen, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, fortæller om, hvorfor vi for alvor skal sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden.
  V/Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse

  Virksomhederne og den grønne omstilling: Bæredygtighed i sigte? -
  Torsdag den 27. september 2018, 15.00 -17.30
  I en verden med et stigende pres på jordens ressourcer, klimaforandringer og andre store miljøproblemer indser flere og flere virksomheder, at de er en vigtig spiller i kampen for en mere bæredygtig fremtid. Vi spørger Danmarks største virksomhed, hvordan de tænker bæredygtighed ind i virksomhedens strategi? For kan man både tjene penge og skabe positive forandringer? Annette Stube, Head of Group Sustainability hos Maersk Group, giver os et indblik i, hvad man på ledelsesgangen gør, for at sejle med bæredygtighed i sigte.
  v/ Annette Stube, Head of Group Sustainability hos Maersk Group (BEMÆRK: Mødet afholdes hos Maersk, Esplanaden 50, 1098 København K)

  Erhvervslivet: Sådan ruster vi de unge til fremtiden - Ledere i uddannelsessektoren
  Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Digitalisering er i fuld gang med at ændre samfundet med robotter, automatisering, velfærdsteknologi, kunstig intelligens og nye IT-løsninger. Hvilke erhvervskompetencer efterspørges, og hvordan ruster vi bedst nutidens unge til fremtidens krav? Vi beder repræsentanter for to store danske virksomheder give deres bud på, hvilke kompetencer de unge skal have med for at stå stærkt i den foranderlige fremtid.
  v/ Carsten Toft Boesen, CEO NIRAS og Katrine Dibona, direktør og Head of Government, Affairs, Novo Nordisk (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Dokumentation af sundhedsfaglig praksis - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan måler og dokumenterer vi på bedste vis effekterne af de sundhedsfaglige praksisser? Der er mange konkurrerende opfattelser af svaret på dette, og på dagens møde undersøger vi den omdiskuterede problematik. Mickael Bech er direktør i Vive og har mange års erfaring med forskning i sundhedsøkonomi. Han deler ud af sine erfaringer og viden om, hvordan vi skal foretage effektmålinger i sundhedsvæsenet for at kunne vurdere, om nye initiativer og indsatser har den ønskede effekt.
  v/ Mickael Bech, direktør i VIVE og professor i sundhedsøkonomi (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Socialpolitik på dagsordenen - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Udsatte og socialt marginaliserede borgere står ofte dårligt, når det kommer til at sætte deres sag på dagsordenen. Her mangler de ressourcer og midler, som andre samfundsgrupper kan benytte sig af, når deres sag skal tages op. Derfor er det afgørende, at organisationer og fagpersonale kæmper for at løfte problemerne. Vi får på dagens møde inspiration og gode råd til, hvordan man får sat socialpolitiske emner på dagsordenen.
  v/ Øzlem Cekic, forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør, Andreas Gylling Æbelø, direktør for AIDS-fondet og Camilla Schwalbe, partner og rådgiver i SIVIL (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Internationalt udsyn på uddannelsesområdet - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 5. oktober 2018, 09.15 -12.00
  I uddannelsesdebatten bliver der ofte henvist til tendenser og erfaringer fra udlandet. Men hvad kan vi egentlig lære af de uddannelsesstærke lande? Og hvad skal vi være stolte af i den nordiske uddannelsestradition? På dagens møde inviterer vi manden bag PISA, OECD’s uddannelsespolitiske rådgiver Andreas Schleicher. Han vil gøre os klogere på, hvilket grundlag man har for at sammenligne forskellige landes performance på uddannelsesområdet, og hvorfor nogle lande klarer sig bedre end andre.
  v/ Andreas Schleicher, Director, Directorate of Education and Skills, OECD (mødet foregår på engelsk) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Carsten Jensen: Litteraturen som kommunikationsform og politisk faktor - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 8. oktober 2018, 09.15 -12.00
  ”Hvis litteraturen har nogen eksistensberettigelse er det, at den nægter at bøje sig for det afstumpede, forvrængende sprog, der forsøges knæsat som det eneste af spindoktorer, medier og politikere”. Sådan siger forfatter og samfundsdebattør Carsten Jensen. Forfatteren kan skabe billeder af den politiske virkelighed. Men kan forfatteren gennem litteraturen råbe politikerne op? Og har litteraturen mulighed for at påvirke den politiske dagsorden? Carsten Jensen gæster netværket og kommer med sin vinkel på litteraturens styrker – ikke blot som kunstform, men også som kommunikativ og politisk faktor.
  v/ Carsten Jensen, forfatter, samfundsdebattør og kulturkommentator (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Verdensmester i spildevand - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Aarhus har ambitioner om at bygge verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Målet er, at anlægget skal være det anlæg i verden, som er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet som værdifulde ressourcer til gødning, varme og grøn el. Projektet har inspireret hele vejen til USA, hvor folkene bag projektet skal levere knowhow til lignende projekter på den anden side af Atlanten. Vi spørger parterne, hvordan man skaber den bedste grobund for en win-win-situation, hvor vi som et biprodukt kan producere grøn energi? Hvilke innovationsudfordringer er forbundet med projektet, hvad er status, og hvad har de lært af processen indtil videre?
  v/ Lars Schrøder, adm. direktør, Aarhus Vand og Morten Fjerbæk, adm. direktør, EnviDan (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Affald og genanvendelse: Skal vi regulere eller forske os til en bæredygtig fremtid? - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Affald og genanvendelse står højt på dagsordenen for den grønne omstilling. Hvordan udvikler vi vores tilgang til affald, så vi opnår et størst muligt plus på den grønne konto? Forskningen har blandt andet identificeret havbakterier, som formegentligt kan nedbryde mikroplast, og som siges at kunne gavne produktionssektoren og skabe grobund for nye initiativer inden for genanvendelse. Vi inviterer professor på DTU Lone Gram og formand for Dansk Affaldsforening Mads Jakobsen til en snak om fremtiden på affaldsfronten. Kan vi tænke plasticaffald og genanvendelse på nye måder? Og ligger fremtiden i politiske tiltag eller i forskningens hule hånd?
  v/ Mads Jakobsen, formand, Dansk Affaldsforening (ikke endeligt bekræftet) og Lone Gram, professor, DTU (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Rekruttering fra kanten - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 10. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan kan beskæftigelsesindsatserne hjælpe virksomheder til i højere grad at fokusere på potentialer i rekruttering af de ledige, som ellers har svært ved at få en fod inden for døren på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan vi hjælpe flere ledige med særlige udfordringer i job? Michael Baunsgaard Schreiber er direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, og han fortæller på dagens møde om, hvad der skal til for, at øge rekrutteringen fra kanten af arbejdsmarkedet.
  v/ Michael Baunsgaard Schreiber , direktør i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Forebyggende indsatser og samarbejde på tværs - Velfærdspolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 10. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Den succesfulde Aarhus-model, der anvendes til at forebygge radikalisering af unge, bygger på tidlige forebyggende indsatser kombineret med tværfaglige samarbejder. Modellen beundres verden over, men kan vi også opnå nytte af tidlig indats og tværfaglige samarbejder ved at overføre det til andre områder i velfærssamfundet? Thorleif Link fra Østjyllands Politi og arkiteten bag Aarhus-modellen Steffen Saigusa Nielsen gæster netværket for at fortælle om erfaringerne fra Aarhus-modellen, og hvordan tværfaglige samarbejder og tidlig indsats kan give sociale, samfundsmæssige og økonomiske gevinster.
  v/ Thorleif Link, kriminalassistent ved Østjyllands Politi og Steffen Saigusa Nielsen, konsulent i Socialforvaltningen, Aarhus kommune

  Forebyggelse der virker - Det nære sundhedsvæsen - København
  Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00
  I Gentofte Kommune har man hentet store gevinster ved at gribe ind i tide og fokusere på sygdomsforebyggelse, der er involverende, giver borgerne livskvalitet og som samtidig er god sundhedsøkonomi. På dagens møde gæster forebyggelseschefen i Gentofte Kommune Torben H.D. Petersen netværket for at fortælle om forebyggelse i kommunen, og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse, fortæller om, hvorfor vi for alvor skal sætte forebyggelse på den sundhedspolitiske dagsorden.
  V/Torben H.D. Petersen, Forebyggelseschef i Gentofte Kommune og Morten Grønbæk, formand for Vidensråd for Forebyggelse (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Aldrig mere IC4-gate - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Den politiske skandale om IC4-togene ligger stadig som en skygge over fremtidige togindkøb. Snart kan danskerne alligevel se frem til, at de gamle dieseltog skal erstattes med splinternye eldrevne tog. Hvilke krav stiller DSB til de nye tog, og hvad bliver der særligt langt vægt på i indkøbsprocessen? DSB´s direktør for strategi og materiel har som hovedopgave at sørge for, at det nye togindkøb får en lykkeligere udgang end det forrige. På dagens møde gør han os klogere på processerne bag milliardhandlen.
  v/ Jürgen Müller, direktør, DSB strategi og togmateriel (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Musen og elefanten på Folkemøde - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 23. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Folkemødet tiltrækker mange typer arrangører – både de pengestærke mastodonter og mindre organisationer med et stramt budget. Alle aktører kan deltage, og alle har behov for at forny og forbedre deres folkemødeaktiviteter. På mødet får vi tips fra en ressourcestærk interesseorganisation til, hvordan man kan lave arrangementer i eget telt, som tiltrækker både interessenter og publikum, og hvordan man samtidig prioriterer sin tilstedeværelse hos andre aktører. Vi spørger også en af de mindre organisationer, hvordan man maksimerer udbyttet af sin folkemødedeltagelse med få midler
  v/ Morten Bjørn Hansen, kommunikationsdirektør, Dansk Erhverv og Trine Hammershøy, direktør, Det Sociale Netværk/Headspace

  Fremtidens arkitektur og byggeri - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Disruption er det helt store modeord. Men står det bygge- og boligpolitiske område til at blive disrupted? En af de nye digitalt baserede teknologier, som har potentiale til at forandre branchen, er 3D print. Globalt er en række spektakulære projekter ved at blive realiseret, og også på hjemmefronten er den første 3D-printede bygning på vej. På dagens møde sætter vi muligheder og udfordringer ved 3D printerens indtog under lup. Hvad betyder 3D print for vores måde at tænke arkitektur og udføre byggeprojekter? Og hvad kan man i branchen gøre, for at være på forkant med udviklingen?
  v/ Mette Ramsgaard Hansen, head of centre, Architecture and Technology, KADK og Niels Wingesø Falk, Divisionsdirektør for VDC-divisionen, MT Højgaard

  Hvordan skaber vi bedre sammenhæng på uddannelsesområdet? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan kan vi blive bedre til at sikre en solid kobling melllem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser og derved øge sammenhængskraften i uddannnelsessektoren? Vi spørger Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL og tidl. afdelingschef i Undervisningsministeriet, hvordan KL søger at fremme samarbejder mellem de forskellige institutioner, og hvad der i praksis skal til for at skabe sammenhængende uddannelse hele vejen fra barndom til ungdomsårene?
  v/ Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

  Er integrationen lykkedes på den anden side af sundet? - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 25. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Sverige benyttes ofte som et fremtrædende eksempel i flygtninge-indvandrerdebatten – både af fortalere for en strammere politik på området og af fortalere for en mere åben og lempelig tilgang. I dele af den danske integrationsdebat hyldes Sverige for deres humanitære menneskesyn, mens Sveriges tilgang andre steder fremhæves som et skræmmeeksempel på misforstået godhed og politisk korrekthed. Men er der hold i myten om, at dansk integrationspolitik er ekskluderende og fremmedfjendtlig, mens den svenske politik er inkluderende og til tider måske berøringsangst? Kan vi lære noget af svenskerne? Og i så fald hvad? Er integrationen i Sverige mere vellykket end i Danmark – eller forholder det sig omvendt?
  v/ Anders Hellström, senior lecturer ved Malmø Universitet og Karen Nielsen Breidahl, integrationsforsker, Aalborg Universitet

  Det uperfekte menneske (med efterfølgende middag på Mash) - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45
  Agerer folk nærmere efter tommelfingerregler end rationelle kalkuler, når det gælder økonomi? Og hvilken betydning har menneskers adfærd for økonomisk ulighed? Alexander Sebald, lektor i økonomi ved Københavns Universitet, kommer og fortæller om sin praktiske forskning med adfærdsøkonomi. Samtidig fortæller Morten Binder, direktør i STAR, om styrelsens nuværende og fremtidige fokus på adfærdsøkonomi som styringsredskab på beskæftigelsesområdet. Hvor tæt er forskningen på at kunne give en bedre forståelse af de synlige og de utilsigtede konsekvenser af bl.a. skatter og overførselsindkomster? Og kan det forventes, at adfærdsøkonomi og nudging vil blive anvendt i praksis inden for den nærmeste fremtid?
  v/ Lektor Alexander Christopher Sebald, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Morten Binder, direktør i STAR (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Mediebranchen i opbrud - fremtidens kompetencer - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Torsdag den 25. oktober 2018, 15.00 -17.45
  Aldrig har danskerne brugt mere tid på medier, og aldrig har de store medier været mere udfordret af ændrede betalingsformer og nye aktører. Vi spørger administrerende direktør i Danmarks største private mediehus, hvilke strategier, der skal sikre kvalitetsmedier i fremtiden, og hvad de vigtigste kompetencer for morgendagens medieledere er? Samtidig giver han et indblik i, hvilken rolle rådgivning spiller for medieverdenen, og på hvilken måde mediernes ændrede rolle kan påvirke brugen af rådgivning i fremtiden.
  v/ Stig Kirk Ørskov, adm. direktør i JP/Politikens Hus (Mødet afholdes i JP/Politiken Hus, Rådhuspladsen 37, 1785 København V)

  Pressechef i et regeringsværende parti - Mediepolitisk netværk
  Tirsdag den 30. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Mads Brandstrup, pressechef i Socialdemokratiet, og Jens Kloppenborg, pressechef i Venstre, står for den overordnede pressehåndtering i Danmarks to primære regeringsbærende partier. Begge er journalistuddannede med en tidligere karriere i medieverdenen. Hvordan opfatter de medieverdenen nu, hvor de befinder sig på den anden side af bordet? Hvad er de to store partiers forhold til medierne? Og hvordan gør de to pressechefer brug af medierne i forbindelse med en valgkamp?
  v/ Jens Kloppenborg, pressechef i Venstre og Mads Brandstrup, pressechef i Socialdemokratiet (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  10 år efter bankpakkerne. - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 30. oktober 2018, 09.15 -11.00
  I det økonomiske stormvejr i efteråret 2008 lykkes det på bare 10 dage at rulle et sikkerhedsnet på over 200 milliarder ud under sektoren med bankpakkerne. Vi inviterer 2 af de mest centrale personer ind til et tilbageblik på bankpakkernes tilblivelse og konsekvenser. For hvad skete der egentlig i dansk økonomi op til krisen, hvordan forløb forhandlingerne og hvad var de reelle konsekvenser?
  Lene Espersen, fhv. økonomi- og erhvervsminister, Det Konservative Folkeparti og Peter Brixen, tidl. afdelingschef, Finansministeriet

  Gentænkning af velfærdsstaten - Velfærdspolitisk netværk - København
  Onsdag den 31. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Velfærdsstaten er under pres, og udfordringerne står i kø. Globalisering, økonomiske kriser og ældrebyrder er blot nogle af de mange udfordringer, der skubber til velfærdstatens fundament. Hvordan skal fremtidens velfærdsstat bygges, hvis den skal stå solidt i vind og blæst? På dagens møde får vi besøg af Martin Ågerup, direktør for CEPOS og Kristian Weise, direktør for CEVEA, til en debat om, hvordan vi kan gentænke og fremtidssikre velfærdsstaten.
  v/ Martin Ågerup, direktør for CEPOS og Kristian Weise, direktør for CEVEA

  Kan man regne med velfærd? - Politik og økonomi: Regnemodeller
  Onsdag den 31. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Finansministeriets modeller tager ikke højde for afledte effekter af f.eks. børnepasning, sygehusophold eller flexicurity-modellen. Men kan det passe, at der ikke findes en afledt effekt på arbejdsudbuddet, når børn kan passes i gode børnehaver med lang åbningstid, når patienter kommer hurtig og sikkert gennem sundhedssystemet, eller når det er let at hyre eller fyre på det danske arbejdsmarked? Tre centrale aktører i debatten om velfærdens plads i regnemodellerne kommer på dagens møde og fremlægger deres bedste argumenter for, hvorfor og hvordan vi regner med velfærd.
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Andy Andresen, Udviklingschef i FTF og Mogens Lykketoft (S)

  Sammenhængskraft i det nære sundhedsvæsen - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Mandag den 5. november 2018, 09.15 -12.00
  Fremtidens effektive sundhedssystem skal sikres gennnem ressourceudnyttelse på sundhedsområdet, og det kræver et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Hvilke visioner har KL for sundhedsvæsenet, og hvad er KL’s bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og sammenhængskraften i det nære sundhedsvæsen og samtidig øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud? På dagens møde gæster KL's sundhedspolitiske chef, Hanne Agerbak, netværket.
  V/ Hanne Agerbak, sundhedspolitisk chef i KL

  Datadiskussionen på uddannelsesområdet - Ledere i uddannelsessektoren
  Onsdag den 7. november 2018, 09.15 -12.00
  Data kan bane vejen til dygtigere elever og mere informeret ledelse på alle uddannelsesniveauer. Det kan være brugen af tests og trivselsmålinger til at forbedre læring i folkeskolen eller brug af adfærdsdata til at forhindre frafald på ungdoms- og videregående uddannelser. Mulighederne er mange og ligeså er de dataetiske faldgruber. Virker anvendelse af elev- og adfærdsdata forebyggende, eller er det med til at styrke en selvopfyldende profeti? Departementschef Jesper Fisker giver sit perspektiv på fremtidens dataanvendelse i undervisningssektoren. Han giver eksempler på udenlandske erfaringer på området og vil udpege hvilke muligheder og udfordringer, som han ser ved brug af data på undervisningsområdet.
  v/ Jesper Fisker, departementschef, Undervisningsministeriet

  Fremtidens smarte transportløsninger - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 8. november 2018, 09.15 -12.00
  Teknologien Mobility as a Service (MaaS) er blevet spået til at kunne revolutionere vores transportvaner. Det skal være nemt og bekvemt for borgerne at planlægge deres daglige transport og komme fra a til b. Hos Movia er man overbevist om, at MaaS er fremtiden. Vi spørger Movias mobilitetschef Anette Enemark, hvordan MaaS kan styrke mobiliteten i Danmark? Hun giver os også et indblik i, hvordan Movia samarbejder med forskellige interessenter og udbydere om at udvikle nye transportløsninger.
  v/ Anette Enemark, mobilitetschef, Movia

  Afbureaukratisering af beskæftigelsesområdet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Mandag den 12. november 2018, 09.15 -12.00
  Som et forsøg på at lette de bureaukratiske byrder på beskæftigelsesområdet og samtidig skabe rum for udvikling af nye og lokale løsninger, har udvalgte kommuner fået status som frikommuner. De har dermed fået mulighed for at afprøve alternative og mindre procestunge beskæftigelsesindsatser. Hvor ligger udfordringerne og potentialerne i de lokale løsninger? På dagens møde gæster Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille netværket, for at give sit besyv på afbureaukratisering og frikommuneprojekter på beskæftigelsesområdet.
  v/ Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

  Fremtidens pensionister: bliver vi ældre end vi har råd til? - Velfærdspolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 13. november 2018, 09.15 -12.00
  Vi lever længere og længere, og det er dyrt både for samfundet og den enkelte borger. Hvordan håndterer vi, at vi lever så længe, og at udgifterne til pension, ældreomsorg og sundhedspleje vil stige heraf? Arbejdsmarkedsforsker Bent Greve og administrerende direktør i Danica Pension, Per Klitgård gæster netværket for at give deres bud på de væsentligste problematikker samt hvilke redskaber, der kan tages i brug.
  v/ Bent Greve, professor, Roskilde Universitet og Per Klitgård, adm. direktør i Danica Pension

  Døren på klem til kongehuset - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 19. november 2018, 09.15 -12.00
  Integreret del af den nationale identitet og uvurderligt eksportbrand eller omkostningstung kransekagefigur? Om man er tilhænger eller modstander, så har alle en holdning til kongehuset. Lene Balleby har siden 2008 været ansvarlig for kommunikations- og pressearbejdet for det danske kongehus. Hun har fået Europas ældste monarki ind i den moderne tidsalder på de sociale medier, hvor knap 150.000 danskere følger Kongehuset på Facebook og 85.000 på Instagram, og hun har ad den vej været med til at åbne døren på klem til offentligheden. Lene Balleby fortæller om sit arbejde og deler ud af sine erfaringer med kommunikation og branding af en kulturinstitution, der deler vandene.
  v/ Lene Balleby, kommunikationschef, Kongehuset (ikke endeligt bekræftet)

  Kommunernes sorte boks - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 20. november 2018, 09.15 -12.00
  Kommunerne har indflydelse på næsten alle aspekter af samfundet. Men hvilke logikker og regler gælder, når man ønsker indflydelse på kommunernes politik? På dette møde åbner vi den sorte boks og bliver klogere på interessevaretagelse både i forhold til KL og ude i de enkelte kommuner. Laila Kildesgaard vil give os indblik i, hvordan man kan spille ind på KL’s dagsorden, og medlem af Borgerrepræsentationen Ninna Hedeager Olsen fortæller om do’s and dont’s, når man vil i dialog med kommunalpolitikere.
  v/ Laila Kildesgaard, direktør, KL og Ninna Hedeager Olsen, medlem af Københavns borgerrepræsentation (Ø) (ikke bekræftet)

  Kommunernes kommunikation i rivende udvikling - Politisk kommunikation
  Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00
  Kommunerne skal kommunikere i mange forskellige retninger. Det spænder bredt fra information til borgerne til interessentkommunikation til intern kommunikation til kommunens ansatte. På dette møde giver KL et overordnet billede af de kommunikationsudfordringer, som fylder meget ude i kommunerne. Vi dykker også ned i, hvordan man konkret kan arbejde med at styrke borgerkommunikationen i en kommune.
  v/ Ida Thuesen Nielsen, kommunikationschef, KL og Marianne Grundsøe Skovfoged, kommunikationschef, Gentofte kommune (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Styring – mellem tillid og ansvar - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan kan man lægge mere tillid og ansvar ud lokalt til uddannelsesinstitutionerne? På dagens møde får netværket besøg af departementschefen i Undervisningsministeriet Jesper Fisker der giver sine bud på dette og diskuterer med netværket, om man kan ændre på styringen fra Slotsholmen, og hvorvidt der bør lægges mere selvbestemmelse ud til uddannelsesinstitutionerne.
  v/ Jesper Fisker, departementschef, Undervisningsministeriet

  Sidste finanslov inden Folketingsvalget - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00
  Senest den 17. juni 2019 skal der være folketingsvalg i Danmark. De seneste års økonomiske politik har været præget af et stadig tættere samspil mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Er Dansk Folkeparti klar til at overtage Det Radikale Venstres rolle som Socialdemokratiets samarbejdspartner i finanspolitikken? Svarene på det spørgsmål og mange flere søges i en paneldebat mellem Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen fra Det Radikale Venstre.
  v/ Peter Skaarup, MF for Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen, MF for Radikale Venstre

  Taler vi sort, når vi taler grønt? - Miljøpolitisk netværk
  Mandag den 26. november 2018, 09.15 -12.00
  Forbrugeren er en afgørende brik i spillet for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Men hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige indsats er meningsfuld? Og hvordan skabes eller øges efterspørgslen efter grønne løsninger og miljø- og klimavenlige alternativer? Gennem hvilken kombination af viden, tilgængelighed, motivation, pisk og gulerod formes forbrugerens adfærd? Direktør i KL.7 Mikkel Holm Sørensen, der arbejder med adfærdsdesign og videnschef i Concito Torben Chrintz, der har kortlagt forbrugets klimaeffekter gæster netværket til en formiddag med forbrugerens rolle i centrum.
  v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør, /KL.7 og Torben Chrintz, videnschef, Concito

  Fremtidens pensionister: bliver vi ældre, end vi har råd til? - Velfærdspolitisk netværk - København
  Mandag den 26. november 2018, 09.15 -12.00
  Vi lever længere og længere, og det er dyrt både for samfundet og den enkelte borger. Hvordan håndterer vi, at vi lever så længe og at udgifterne til pension, ældreomsorg og sundhedspleje vil stige heraf? Arbejdsmarkedsforsker Bent Greve og administrerende direktør i Danica Pension, Per Klitgård gæster netværket for at give deres bud på de væsentligste problematikker samt hvilke redskaber, der kan tages i brug.
  v/ Bent Greve, professor, Roskilde Universitet og Per Klitgård, adm. direktør i Danica Pension

  Forholdet mellem Christiansborg og lokalpolitik – for meget statslig indblanding? - Offentlig styring
  Mandag den 26. november 2018, 15.00 -17.00
  Grundlovens § 82 foreskriver, at ”kommunernes ret til, under statens tilsyn, selvstændigt at styre deres anliggender vil blive ordnet ved lov”. Men hvordan står det til med det kommunale selvstyre? Har de kommunale politikere råderum til at lave lokale velfærdsprioriteringer, eller har Christiansborg helt overtaget styringen? Vi inviterer tre kommunalordførere til en debat om forholdet mellem det nationale og kommunale politiske niveau.
  v/ Magnus Heunicke, kommunalordfører, Socialdemokratiet, Carl Holst, kommunalordfører, Venstre og Villum Christensen, kommunalordfører, Liberal Alliance

  Indblik i organisationernes rådgivning og indflydelse - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Tirsdag den 27. november 2018, 09.15 -12.00
  I alle demokratier søger en bred kreds af interesseorganisationer politisk indflydelse. Her kan sagkyndig og kompetent rådgivning være altafgørende, når organisationernes løsningsforslag skal præsenteres på den rigtige måde. Tine Roed, direktør i Dansk Industri, og Bente Sorgenfrey, formand for FTF, fortæller om arbejdet i Danmarks største organisationer for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvilken rolle spiller rådgivning i organisationernes verden? Og hvordan gør den rette rådgivning en forskel for politikudvikling og politisk indflydelse?
  v/ Tine Roed, direktør i Dansk Industri og Bente Sorgenfrey, formand for FTF (Mødet afholdes i Industriens Hus, H. C. Andersens Blvd. 18, 1787 København K)

  Kina: Den grønne supermagt? - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00
  Verdens største CO2-udleder har for alvor skruet op for de grønne ambitioner. Kina ratificerede i 2016 klimaaftalen fra Paris og har siden dæmpet sin produktion af kul og standset etableringen af en række store kulkraftværker, der allerede var under konstruktion. Derudover vil landet investere 2.500 milliarder – et beløb, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt – i vedvarende energi indtil 2020. Den danske civilingeniør Kaare Sandholt har siden 2011 medvirket til denne udvikling som chefrådgiver på Kinas nationale center for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre, som er en del af den kinesiske energiadministration. Han gæster netværket til en snak om Kinas grønne udvikling og tager debatten om landets rolle i fremtidens grønne omstilling.
  v/ Kaare Sandholt, chefrådgiver, China National Renewable Energy (dato ikke endeligt bekræftet)

  Kina: Den grønne supermagt? (dato ikke endeligt bekræftet) -
  Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00
  Verdens største CO2-udleder har for alvor skruet op for de grønne ambitioner. Kina ratificerede i 2016 klimaaftalen fra Paris og har siden dæmpet sin produktion af kul og standset etableringen af en række store kulkraftværker, der allerede var under konstruktion. Derudover vil landet investere 2.500 milliarder – et beløb, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt – i vedvarende energi indtil 2020. Den danske civilingeniør Kaare Sandholt har siden 2011 medvirket til denne udvikling som chefrådgiver på Kinas nationale center for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre, som er en del af den kinesiske energiadministration. Han gæster netværket til en snak om Kinas grønne udvikling og tager debatten om landets rolle i fremtidens grønne omstilling.
  v/ Kaare Sandholt, chefrådgiver, China National Renewable Energy (mulighed for deltagelse i gratis ekstramøde i Energipolitisk netværk)

  Robotter hos pensionskasserne - Finanssektornetværket
  Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -11.00
  AI og robotindustrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser og skaber både muligheder og udfordringer for den finansielle sektors etablerede virksomheder. Hvordan sikrer vi, at robotterne ikke bliver en spareøvelse, men skaber en tættere kontakt med kunderne? På dagens møde har vi inviteret adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, til en snak omkring de digitale forandringer i finanssektoren, og hvordan de påvirker de finansielle aktører og kunderne?
  Torben Möger Pedersen, direktør, PensionDanmark

  Et fyrtårn i ny vidensbydel: Rundvisning i Mærsk tårnet (efterfulgt af frokost) - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 29. november 2018, 09.15 -12.00
  I september 2017 indviede Københavns Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet Mærsk Tårnet beliggende i hjertet af den nye Nørre Campus på Nørrebro. Tårnet er tegnet af C.F. Møller Architects, og designet beror på tanken om at skabe fællesskaber – mellem forskere, mellem studerende og med byen. Vi spørger arkitekten bag, hvordan arkitekturen danner de bedst mulige rammer for forskningen og beder dem uddybe tankerne bag byggeriet. Hvordan indtænker man bedst arkitektur som en aktiv medspiller? Og kan arkitekturen virkelig fremme frontlinjeforskning?
  v/ Mads Mandrup Hansen (IKKE ENDELIGT BEKRÆFTET), partner og arkitekt MAA, C.F. Møller Architects (RUNDVISNING 2200 N)

  Den evige debat om evidens: Hvordan og hvorfor? - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 29. november 2018, 09.15 -12.00
  Kan man måle sociale indsatser - også i kroner og ører? Den socialøkonomiske investerings-model (SØM), som Socialstyrelsen tog i brug i slutningen af 2017, gør et forsøg. Vi inviterer Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen, til en snak om brugen af SØM-modellen og om den stigende brug og behov efter evidens, fakta og tal på socialområdet. For hvor høstes fordelene? Hvad er egentlig formålet? Og hvor findes udfordringerne?
  v/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen

  Hvordan kan vi styrke den røde tråd? - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 30. november 2018, 09.15 -12.00
  Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelserne. På dagens møde tager vi på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan Undervisningsministeriet arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Afdelingschef Jesper Nielsen giver et indblik i udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele børne- og ungeområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle børn og unge så dygtige som muligt uanset social baggrund.
  v/ Jesper Nielsen, afdelingschef, Undervisningsministeriet

  Ulighed i sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Mandag den 3. december 2018, 09.15 -12.00
  Vi ser en stigende social ulighed i befolkningens sundhed, og i dag lever den rigeste fjerdedel af mænd nu 10 år længere end den fattigste fjerdedel. Samtidig er der stor social ulighed i forekomsten af blandt andet diabetes, KOL og multisyge generelt. Hvilke udfordringer giver det i sundhedsvæsenet? Og hvordan knækker vi kurven og udligner de sociale forskelle i danskernes sundhed?
  v/ Knud Juel, professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed og Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge Region Hovedstaden

  Frivillig integration: Foreningsdanmarks rolle - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00
  Det siges ofte, at det er de frivillige i Foreningsdanmark, der i sidste ende står med nøglen til den vellykkede integration. Men hvordan får vi engageret indvandrere og efterkommere i dansk foreningsliv? Vibe Klarup Voetmann, fmd. for Frivilligrådet, og Khaterah Parwani, Talskvinde og juridisk rådgiver i ExitCirklen, vil på dagens møde gennemgå de frivilliges rolle i integrationsarbejdet og fremlægge egne erfaringer med at engagere nydanskere i foreningslivet.
  v/ Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet og Khaterah Parwani, talskvinde og juridisk rådgiver i ExitCirklen

  Magtfulde medier og alternative fakta - Det nære sundhedsvæsen - København
  Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00
  Via internettets åbne kanaler deles en strøm af sundhedsinformationer viralt. Alternative sundhedsfakta, der florerer på de sociale såvel som de journalistiske medier, kan sløre sundhedsorganisationer- og myndigheders budskaber. Mediernes magt er allestedsværende og de sociale medier gør det svært for borgerne at navigere i overfloden af sundhedsinformationer. Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken, fortæller på dagens møde om betydningen af de alternative sundhedsfakta.
  V/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken

  Lykkeberg og Krasnik - Mediepolitisk netværk
  Tirsdag den 4. december 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan ser fremtiden ud for de trykte medier? På dagens møde inviterer vi chefredaktør for Information Rune Lykkeberg og chefredaktør for Weekendavisen Martin Krasnik ind til en snak om papiravisens fremtid. De to chefredaktører fortæller om det daglige arbejde på redaktionen. De fremlægger deres visioner og tager diskussionen om, hvordan medierne skal kvalificere, udvide og ændre samfundsdebatten
  v/ Rune Lykkeberg, chefredaktør for Information (ikke bekræftet) og Martin Krasnik, chefredaktør for Weekendavisen (BEMÆRK: Mødet afholdes hos SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Hvordan påvirker regnemodellerne fremtidens reformer? - Politik og økonomi: Regnemodeller
  Onsdag den 5. december 2018, 09.15 -12.00
  Finansministeriets regnedrenge spiller en stor rolle på de fleste politikområder lige fra beskæftigelsespolitik til kultur- og boligpolitik. Den politiske vigtighed uden for Finansministeriets røde mure gør det bidende nødvendigt at forstå finansens logikker, hvis man vil påvirke politikudviklingen. På dagens møde diskuterer vi, hvordan Finansministeriet konkret har en finger med i spillet i politikudviklingen og reformarbejdet. For hvad betyder Finansministeriets politiske indblanding helt konkret for udformningen af politik og reformer? Er regnedrengenes rolle skidt eller en nødvendighed? Og hvor er udviklingen på vej hen, hvis de lavt hængende frugter er plukket?
  v/ Bjarne Corydon, global direktør, The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister (ikke bekræftet)

  Forandrede ansættelsesformer - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 22. januar 2019, 09.15 -12.00
  Der er de seneste årtier sket en udvikling hen imod, at flere og flere arbejder under atypiske ansættelsesformer, der adskiller sig væsentligt fra de traditionelle ansættelsesformer. Flere og flere arbejder freelance, på deltid, i udlandet eller som udlejet arbejdskraft. Hvad er fordelene og potentialerne ved de atypiske ansættelsesformer, og hvor ligger udfordringerne? På dagens møde diskuterer vi, hvad de atypiske ansættelsesformer betyder for vores arbejdsliv, og ikke mindst hvad de atypiske ansættelsesformer betyder for trygheden på arbejdsmarkedet.
  v/ Janne Gleerup, arbejdsmarkedsforsker og lektor på Arbejdsliv RUC

  Et slag for kreativitet i uddannelserne - Ledere i uddannelsessektoren
  Tirsdag den 29. januar 2019, 09.15 -12.00
  Sørger det danske uddannelsessystem for at uddanne vores børn til kreative, innovative og fritænkende individer? Nej mener Rane Willerslev, der i flere år har blæst til alarm mod flere tests og en nulfejlskultur. På dette møde beder vi ham fremlægge sit syn på, hvordan det danske uddannelsessystem bør omstyrtes, og netværket får lov at udfordre ham på disse betragtninger. Sammen diskuterer vi, hvilke typer færdigheder vores uddannelser bør fremme. Willerslev giver også sine egne tips til, hvordan man praktiserer motiverende og tillidsfuld ledelse.
  v/ Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet (dato ikke endelig bekræftet)

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: