Møderække

Form funktionelle forandringer – design som innovationsværktøj

Torsdag den 22. februar 2018, 09.15 -12.00

Kan designværktøjer fremme innovationsprocessen? Offentlig innovations "grand old man" Christian Bason mener, at designledelse kan være det næste skridt i udviklingen af den offentlige sektor. Designtænkning sætter fokus på kerneopgaven og søger at forstå brugernes virkelighed. Gennem en række eksempler viser Bason, hvordan design kan være med til at igangsætte meningsfuld forandring i organisationer og skabe nye og bedre produkter og services.

v/ Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center

Spring blindgyderne over

Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00

"Hvorfor ikke gøre som de andre?", spørger Center for Offentlig Innovation på arbejdspladser over alt i det offentlige. Det bliver først tydeligt, om innovative idéer og løsninger bærer frugt, når disse implementeres i den virkelige verden. Derfor er deling af innovative erfaringer et afgørende skridt på vejen i jagten på en bedre offentlig sektor. Pia Gjellerup giver sit bud på, hvordan vi mere systematisk kan sprede innovationer – dele og genbruge. Vi diskuterer også politikernes og den nye innovationsministers rolle i at få en mere effektiv offentlig sektor med øget kvalitet.

v/ Pia Gjellerup, centerleder, Center for Offentlig Innovation (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Nye indsigter giver smartere løsninger

Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00

Det er en udfordring for den offentlige sektor at være omstillingsparat og eksperimenterende, når man samtidig er underlagt kvalitetskrav og skal levere service 24/7. Hvordan udvikler vi smartere løsninger på voksende udfordringer med færrest mulige fejlskud og uden at afkoble innovation fra driften? Måske er der hjælp at hente i den adfærdsrevolution, som skyller ind over offentlig forvaltning i disse år. På mødet introduceres vi til, hvordan evidensbaserede metoder, design og og indsigter fra adfærdsvidenskab kan skabe bedre offentlige løsninger, og vi får gennem en række cases inspiration til arbejdet med adfærdsstrategier i det offentlige.

v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør og adfærdsstrateg, /KL.7 (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)