Møderække

Netværk for offentlig innovation - mødeprogram

Nye indsigter giver smartere løsninger

Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00

Det er en udfordring for den offentlige sektor at være omstillingsparat og eksperimenterende, når man samtidig er underlagt kvalitetskrav og skal levere service 24/7. Hvordan udvikler vi smartere løsninger på voksende udfordringer med færrest mulige fejlskud og uden at afkoble innovation fra driften? Måske er der hjælp at hente i den adfærdsrevolution, som skyller ind over offentlig forvaltning i disse år. På mødet introduceres vi til, hvordan evidensbaserede metoder, design og og indsigter fra adfærdsvidenskab kan skabe bedre offentlige løsninger, og vi får gennem en række cases inspiration til arbejdet med adfærdsstrategier i det offentlige.

v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør og adfærdsstrateg, /KL.7 (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

Viser data vejen til innovation?

Tirsdag den 28. august 2018, 09.15 -12.00

Et nøje kendskab til borgernes adfærd og præferencer kan være med til at kickstarte offentlig innovation. Dermed bliver innovationen afhængig af data. På Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS) arbejder en række ambitiøse forskere på at blive bedre til at høste viden fra store mængder data. På mødet giver professor David Dreyer Lassen en række konkrete eksempler på, hvordan alt fra registerdata til sociale netværksdata kan give ny viden om borgerne og brugerne af den offentlige sektor. Han giver også nogle bud på, hvad man kan gøre for, at data bliver en naturlig del af innovationsprocessen.

v/ David Dreyer Lassen, Professor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Disruptionchef med udfordringsret

Tirsdag den 25. september 2018, 09.15 -12.00

Siden marts har Kåre Riis Nielsen været chef for Erhvervsministeriets nye disruption taskforce, der har til opgave at understøtte ”udvikling, opsamling og implementering af innovative digitale og teknologiske løsningsmodeller”. Taskforcen har eksisteret i et halvt år, og vi beder Kåre indvie os i sine ambitioner for teamet og dets arbejde. Hvordan kan man reformere processerne i et stort og traditionsrigt ministerium? Hvilke tanker gør han sig omkring inddragelse af nye digitale og teknologiske løsninger i ministeriets arbejde? Og hvilke erfaringer fra sin fortid hos bl.a. Novozymes og Uber, kan han trække på i sin opgave med at udfordre utidssvarende lovgivning og systemer i ministeriet?

v/ Kåre Riis Nielsen, disruptionchef i Erhvervsministeriet (Bemærk: Mødet holdes hos MindLab, Slotsholmsgade 12, 1216 København K)

Forvent fiasko og fremprovoker fejl

Torsdag den 22. november 2018, 09.15 -12.00

Får nytænkning og innovation bedre vækstbetingelser, hvis man træder et skridt væk fra organisationen? Det tror man hos man hos Danmarks ældste medicinalfirma, LEO Pharma, hvor man har etableret en separat innovationsenhed. Enheden skal ikke udvikle medicinske løsninger – de skal skabe innovative, digitale løsninger. Vi tager en snak med en af LEO Labs erfarne innovatører om, hvorfor skal man som innovatør skal anlægge en startup-mentalitet, fremprovokere fejl og kalkulere med fiasko – og hvordan man efterfølgende vender det til værdi på chefgangen.

v/ Morten Remmer, Chief Growth Officer, Head of LEO Innovation Lab Incubator

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk